Adriaan Bontebal 

      laatste update 15 april 2002 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Paulus Potterstraat, 2000  
  Couperus, 2000  
  Malieveld, 2001  
  Katten #zoveel, 2002  
BIOGRAFIE

Adriaan Bontebal is vooral bekend door zijn korte verhalen, waarmee hij keer op keer het publiek verademloost. Hoewel hij in 1952 te Den Haag geboren werd, ternauwernood ontsnapte aan de vreselijke overstromingsramp van 1953 en door middel van een tragisch motorongeluk adieu tegen een van zijn benen moest zeggen weerhoudt dat hem niet van het regelmatig optreden in gans het land. Regelmatig berichtte hij over het wel en wee van de Haagse Schilderswijk op VPRO-radio 5 en met Sjaak Bral verzorgde hij de afgelopen jaren steevast uitverkochte theaterprogramma's. Op de Eerste Literaire Freefight (9-9-1999) te Utrecht was hij de absolute publieksfavoriet. In maart 2001 bracht hij met Harry Zevenbergen en Marinus van der Marel de bloemlezing Van Haagse dichters die voorbijgaan uit bij uitgeverij Bzztôh.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Adriaan Bontebal.

PAULUS POTTERSTRAAT
(naar 'De Dapperstraat' van J.C. Bloem)

De legen kom je aan de randen tegen
Waar stoffig op de schoorsteen prijkt:
'Over mijn lijk naar de Schilderswijk'
Dat volk ervaart de rust als zegen

Maar zo niet ik, voor mij geen kassen
Hoewel ik van een dorpje ben
De stad niet echt van huis uit ken
Haal 'k nu mijn lucht uit uitlaatgassen

Als kneuter ben ik afgemeld
Mijn teugen zijn steeds voller teugen
De stedeling hij kent geen maat

Tevreden heb ik vastgesteld
Ik deug niet en ik zal nooit deugen
Dom weg gelukkig, in de Potterstraat

©  Adriaan Bontebal, 2000


COUPERUS

Op het Lange Voorhout
kwam ik Couperus tegen
Hij droeg een duffelse jas
een zwierige hoed en
onder zijn arm een
klein
wit
poedeltje
dat was bewerkt
met een flitspuit
onkiese parfum


Hij knikte beleefd
en ik, blij verrast: hé Louis!
Dat vond hij nou net
iets te pop

©  Adriaan Bontebal, 2000

 

MALIEVELD

Zelfs soldaten
demonstreren er
in uniform
als de CAO niet deugt
of als een minister
hen een mooie oorlog
door de neus
heeft geboord

Maar ooit
speelden hier
The Rolling Stones

©  Adriaan Bontebal, 2001

terug naar boven


KATTEN #ZOVEEL

Ik sla het verhaal op
waaraan ik heb zitten werken
en kom overeind
om beneden iets te drinken te halen

Achter me, op het bed, ligt Wausje
- Aai, aai
Dag meisje. Vertel eens:
is het de hele dag bedtijd?

Bovenaan de trap ligt Smilla
- Aai, aai
Hé, ouwe sneeuwpopse
- Aai, aai

Op de bank ligt Gerrit
- Aai, aai
- Haaaall!
O sorry hoor
Slaap rustig door

Op de tafel ligt Droppey
aan de tieten
van grootmoeder Sophie te lurken

Ja! Laat ik een glas melk nemen

©  Adriaan Bontebal, 2002


CONTACT
Adriaan Bontebal:
bontebal@bart.nl
website:
http://users.bart.nl/~bontebal/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Bzztôh
Laan van Meerdervoort 10
2517 AJ Den Haag
tel: 070-363.29.34
fax: 070-363.19.32

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Adriaan Bontebal/Rottend Staal Online 2000-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.