KUTGEDICHTEN GEPRESENTEERD

Groningen - In de volgepakte theaterzaal van de Usva is zojuist de bloemlezing Kutgedichten gepresenteerd. Achttien kutdichters droegen hun gebloemleesde vers voor. Hoogtepunten waren het tweeluik over een erotisch avontuur in Brussel door onze medewerkers Tuinman en Starik, de befaamde 'Jah Tampon & de 'Menstruatie dub' door onze medewerker Ozon en 'Gevoelig punt' door onze medewerker Barnas.

Vluchtige conclusie, na beluisteren van de voordrachten en vóór lezing van het boek: de mooiste kutgedichten worden door vrouwelijke Rottend Staal-medewerkers geschreven (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


DÉ HELD VAN GEDICHTENDAG 2004

Groningen - Om 11.00 uur is in het Waterschap Noorderzijlvest bekend gemaakt dat Harm ter Veer dé held van Gedichtendag 2004 is, als best dichtende waterschapsambtenaar van het Koninkrijk. Al sinds zijn geboorte heeft hij elke mogelijke dijkdoorbraak succesvol bestreden, en daarmee Nederland voor de ondergang behoed.

De Groninger Stadsdichter, wiens tweejarige termijn vandaag met een jaar verlengd is, schreef deze feestrede voor Harm ter Veer:

'Van alle poëzie-activiteiten vandaag in Groningen, nee, van alle dichtgebeurtenissen vandaag in het hele land is de bekendmaking van wie de beste dichtende ambtenaar van het Waterschap Noorderzijlvest is, de bijzonderste gebeurtenis.

Want deze ambtenaar wordt dé Held van Gedichtendag 2004. Het thema van deze dag is namelijk 'Held'. Zonder deze poëziebedrijvende ambtenaar was Groningen en daarmee ook Nederland allang ondergelopen. Want wat is Nederland zonder Groningen? Ergo: wie is dé held van het land, vandaag? Juist, ja.

Persoonlijk ben ik heel blij met deze ambtenaar. In de eerste plaats omdat 'waterstaat' mij genetisch in het bloed zit. Mijn voorouders waren polderjongens in Noord-Holland. Toen Napoleon Nederland bezette en elk dwong een achternaam te voeren, vernoemden mijn toenmalige clanleden zich naar de daad die ze verrichten: ze bouwden dijken en maakten het land droog. Zij noemden zich 'Droog'.

Ook ben ik blij omdat ik een jaar bij Rijkswaterstaat Directie Groningen gewerkt heb, Waterstaat, waterschap: het is het samenwerken tegen verschrikkelijke natuurkrachten die ons tot volk maakt. Daarom: hulde voor de dichtheld 2004!' (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


WARREN VERSUS KOMRIJ (2)

Amsterdam/Epibreren - Op de Hans Warren Homepage is inmiddels het niet eerder gepubliceerde gedicht 'De verrader' van Hans Warren te lezen, met daarbij een uitleg van Mario Molegraaf. Heftige kost. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


POËZIE OP STRAAT

Vlaardingen - Op de expositie Poëzie op Straat in de winkelpassage van het stadscentrum van Vlaardingen hangt een gedicht van onze medewerker Diana Ozon, dat speciaal voor Gedichtendag 2004 geschreven is:

Heldinnetje

Mijn kleine zus is
de grote durfal
was zij als kind al
Zij zwemt ver in zee

Zij reist zomaar
naar vreemde plaatsen
om daar te kijken
wat er zoal is

's Nachts gaat ze alleen
feestend over straat
Overal gevaar
Ze weet 't maar ze gaat

Diana Ozon, 2004

Naast dit gedicht zijn er te Vlaardingen ook verzen van Hans Dorrestijn, Ingmar Heytze, Rutger Kopland, Mirjam Poolster, Benne van der Velde en anderen te vinden. Ozon is zelf vandaag en morgen bij te wonen te Groningen, als deelnemer aan de Poëziemarathon. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (97)

Epibreren - Er zijn twee extra presentaties van de Dikke Komrij ingelast, in Tilburg en in Groningen. In Tilburg presenteren Brabantse dichters die met werk in de volumineuse bloemlezing staan opgenomen het boek en zichzelf, onder de noemer 'De Komrij-boys', vanavond om 20.00 uur in Ruimte-X (Telexstraat 4a, Tilburg). Met onze medewerker Cees van Raak (begeleid door gitarist Frank Crijns) en Maarten van den Elzen, Eddie Besselsen en Jasper Mikkers. Zie www.cubra.nl voor het volledige overzicht van de 16-urige dichtmarathon in Tilburg, die van 07.00 tot 23.00 uur duurt.

In Groningen signeert Sieger M. Geertsma tussen 17.00 en 18.00 uur zijn bijdrage in De Dikke Komrij in Scholtens Wristers (Guldenstraat 20, Groningen). Naar verluidt zijn ook andere gebloemleesden die optreden op de Poëziemarathon - naar laatste telling 70 dichters - daar en dan aanwezig om hun handtekening desgevraagd in het boekwerk te zetten.

In Amsterdam vindt ook een presentatie plaats, waarbij Komrij wél maar het publiek niét aanwezig is, en wel om 17.00 uur in uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum is per ski naar de hoofdstad vertrokken om verslag te doen van deze gebeurtenis. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


POËZIEMARATHON 2004 GAANDE

Groningen - In een met een maagdelijk sneeuwdek bekleed Groningen vindt momenteel de Poëziemarathon plaats, die vannacht om 00.00 uur begon in de legendarische Benzinebar.
In een intieme setting woonden circa veertig mensen optredens bij van Meindert Talma, Bach-Bukowski, Erik Lindner (ingevallen voor de zonder normale redenen afwezige Adriaan Bontebal) en Daniël Dee & de M*d*kl*nk*rs. Tegelijkertijd begon op OOG-Radio de achturige Radiodichtnacht, ditmaal verzorgd door de redactie van het poëzietijdschrift Krakatau.

Talma zong op de hem eigen wijze teksten van de dit jaar exact tien jaar dode Charles Bukowski, door Talma eigenhandig op muziek gezet. Het geheel deed een beetje denken aan optredens van de eveneens dode zangeres Nico, waarbij gezegd dat Talma zichzelf een stuk beter onder controle had dan de wijlen zangeres.

Bach-Bukowski - je moet ervan houden. Sommige mensen zeiden naar aanleiding van het pianospel van Willem van Ekeren: 'al dat gepingel; kan het niet zonder?' Anderen zeiden: 'Prachtig, om 's nachts Bach te horen, maar kan die gozer z'n scheur niet houden?'

Lindner bracht een tribuut aan Bontebal, verhaalde over hun gezamenlijke verleden als Haagse krakers en las op ingetogen wijze zijn poëzie.

Hoogtepunt van dit onderdeel waren Dee en zijn Medeklinkers - mooie muziek, perfect passend bij de poëzie en gedichten die de juiste snaar raakten voor het uur van de nacht. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


RECORDAANTAL GEDICHTENDAGACTIVITEITEN

Rotterdam/Groningen - In vijf jaar tijd is Gedichtendag in Nederland en Vlaanderen een begrip geworden. Ruim 250 activiteiten in Nederland en Vlaanderen zijn aangemeld via www.gedichtendag.nl. Vorig jaar waren het er 160. In heel Nederland worden op Gedichtendag uiteenlopende poëzieactiviteiten georganiseerd.

In Groningen wordt Gedichtendag traditioneel gevierd met de meer dan 24-uur durende Poëziemarathon (die dit jaar ook morgen continueert met de Gedignag). In Tilburg vindt voor het eerst een 16 uur durende dichtmarathon plaats.

In de Intercitytreinen van NS zijn vanaf vandaag gedichten te lezen van Gerrit Komrij, Ingmar Heytze en Rutger Kopland. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAGBUNDEL VOOR SLECHTZIENDEN

Rotterdam/Epibreren - Vanaf vandaag kan ook iedereen met een leeshandicap de Gedichtendagbundel van Rutger Kopland, Wat water achterliet, downloaden en lezen. Dit kan via www.anderslezen.nl, een initiatief van de gezamenlijke anderslezen-bibliotheken in Nederland.

Wellicht dat dit initiatief vormgevers en uitgevers in het vervolg helpt stil te staan bij de vormgeving van dichtbundels: op het eiland klagen met name oudere bewoners over de te kleine puntsgrootte waarin veel dichtbundels worden uitgebracht. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAGPRIJZEN 2004

Rotterdam - Gisteravond zijn tijdens de 'Gedichtennacht' in de Kunsthal de Gedichtendagprijzen voor de drie beste gedichten van 2003 bekend gemaakt. De jury koos voor 'Solve et coagula' van Eva Gerlach, 'Heb door moerassen gewaad …' van Peter Verhelst en 'Droombeeld' van Hagar Peeters. De prijzen werden uitgereikt door staatssecretaris Media van der Laan. De jury van de Gedichtendagprijzen bestond uit Anna Enquist, Marcel Möring en Hugo Brems.

Aan de Gedichtendagprijs is een geldbedrag van 2500 euro verbonden, waarvan een deel wordt uitgekeerd in boekenbonnen. De winnende gedichten zijn afgedrukt op ansichtkaarten die op Gedichtendag gratis worden uitgedeeld in tal van bibliotheken en boekhandels in Nederland en Vlaanderen. De Gedichtendagprijzen worden ondersteund door het Van Beuningen Peterichfonds en de Boekenbon bv. (Rottend Staal Online, 29-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (96)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu gevorderd tot en met de letter A. Nieuwkomers (vergeleken met de editie uit 1996) zijn: Willem van den Aker (1901-1978), Albe (1902-1973), Frank Allard (20ste eeuw, met bundel uit 1954), J.W. van Alphen (?-1830), Th. van Ameide (1877-1955),C. des Amorie van der Hoeven (1831-1860), G. Antheunis (1840-1907), Karel Appel (1921), Armando (1929), P.N. Arntzenius (19de eeuw), Willem Arondéus (1894-1943) en Eli Asser (1922).


Vooral met de opname van werk van kunstenaar en verzetsstrijder Willem Arondéus is men te Epibreren zeer verblijd, omdat hij een man was van de daad bij het woord.

Zie vooral deze korte biografische schets van hem op de site van Radio Nederland Wereldomroep.

Willem Arondéus (met dank aan RNW)  

Ook bemerkten we een kleine omissie in de Dikke Komrij: het overlijden van Casper van den Berg is aan Komrij onopgemerkt voorbijgegaan. Hij leefde van 1945 tot 1993. Werk van hem was al in eerdere edities te lezen. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (95)

Epibreren - Inmiddels verkoopt ook de eilander boekhandel 't Gretig Ventje de Dikke Komrij en is het mooi uitgevoerde boekwerk, waarvan de tweedelige ingenaaide versie door een blauw karton bijeen gehouden wordt op het redactiekantoor gearriveerd.

Bij het verwerken van de gegevens stuiten we al direct op een interessante nieuwkomer: de Vlaamse dichter Albe, pseudoniem van Renaat Joostens.(1902-1973), na de Tweede Wereldoorlog min of meer doodgezwegen, omdat hij toen 'foute poëzie' schreef - de eerste bloemlezing waarin werk van hem verscheen was in de beruchte nazipoëziebloemlezing Gelaat der dichters (De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, 1944). Dit wetende is Komrij's keuze zeer geslaagd te noemen:

ZELFPORTRET

Ik schuw
het licht
in elk
gedicht,

waarin
de stift
mijn beeltnis
grift

of, scherp
geëtst,
mijn schaduw
schetst;

doch elk
gedicht
heeft mij
doorlicht

in schande en
schaamte,
mij, grof
geraamte.

Albe (uit: Verzamelde gedichten, Gottmer-Orion, Nijmegen-Brugge, 1977)

Ook zijn we op het eiland heel blij met de opname van een gedicht van onze medewerker Frederik Lucien de Laere, namelijk 'Black Beauty', uit zijn vorig jaar bij het Poëziecentrum verschenen bundel Paniek in het circus (2003). (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (94)

Zutphen - Boekhandel Van Someren & ten Bosch (Turfstraat 19) berichtte om 14.34 uur dat de verkoop van Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten inmiddels gestart is. Er hoeft dus niet tot morgen gewacht te worden met verkoop en aankoop. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (93)

Epibreren - Zojuist misten we een gesprek met onze medewerkers Erik Jan Harmens en Ingmar Heytze en Bram Vermeulen in Desmet Live, op Radio 747 AM, over de Dikke Komrij. Na uitzending zal dit gesprek (vermoedelijk van 14.30 tot 15.00 uur) online te beluisteren zijn, dus na 16.00 uur. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


SLOTMANIFFESTATIE POËZIEMARATHON VRIJWEL UITVERKOCHT

Groningen - Drs. Scheepstra, voorzitter van de Stichting Poëziemarathon, verklaarde juist: 'De 400 gratis entreekaartjes voor de slotmanifestatie in het Groninger Museum zijn vrijwel allemaal de deur uit. Het museum had er zojuist nog twintig; en ik nog een paar voor reserveringen.'

Wat betekent dat 400 mensen morgenavond in het Groninger museum voordrachten mogen bijwonen van Bart Chabot, De Dichters uit Epibreren, Andy Fierens (B), Sieger M. Geertsma, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Rutger Kopland, Stan Lafleur (D), Jane Leusink, Neeltje Maria Min, Diana Ozon en Simon Vinkenoog. Cabaretier Jaap Mulder presenteert en dj Barteld draait Russische muziek, ter verhoging van het feestgedruis. Traditiegetrouw zal op het eind van de avond Henk Scholte het Grönns Laid inzetten, ter algeheel meegezang.

Heel misschien zijn enkele gratis kaarten vandaag nog verkrijgbaar bij de boekhandels Athena's, Scholtens Wristers en Godert Walter. Of bij de Openbare Bibliotheek. Of nog te reserveren op 050-527.13.32 (à 4,- euro; geldt alleen voor de telefonische reserveringen).
(Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


WARREN VERSUS KOMRIJ

Amsterdam/Epibreren - In wat wel de opmerkelijkste vete tussen dichters kan heten volgt morgen, op de Gedichtendag en tijdens de Poëziemarathon (nu weer functionerend) de zoveelste slag: de Hans Warren Homepage presenteert een ongepubliceerd gedicht van Hans Warren.

Het gedicht, getiteld 'De verrader', werd onlangs door Mario Molegraaf in het archief van Hans Warren gevonden. Molegraaf schreef er voor de site een uitgebreide en persoonlijke toelichting bij, waarin hij uitgebreid ingaat op De Kwestie Komrij. "(...) wraak op z'n wreedst en weerzinwekkendst, op z'n schandaligst en smerigst."

Voor de niet ingevoerden in deze materie: het opmerkelijke aan deze vete is dat een der deelnemers al geruime tijd dood is.
(Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (92)

Utrecht - Als niet nog meer dijken springen zijn vanavond onze medewerkers Gerrit Komrij en Ruben van Gogh in het RTL4-nieuws te zien, om 19.30 uur. Ze zullen het hebben over de Dikke Komrij en de Gedichtendag. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


POËZIEMARATHON-SITE ONBEREIKBAAR DOOR DRUKTE

Groningen - Morgen is het Gedichtendag en zoals gebruikelijk gebeuren die dag te Groningen de meeste poëzieactiviteiten van heel het taalgebied op de tweedaagse Poëziemarathon, met 71 uit eigen werk voordragende auteurs uit Nederland, België, Duitsland en de Verenigde Staten - al mompelen boze stemmen dat in Antwerpen evenveel gebeurt.

Hoe dan ook: de site www.poeziemarathon is door de overweldigende toestroom aan bezoekers moeilijk bereikbaar. Vandaar dat het complete programma nu ook te Epibreren verkrijgbaar is. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (91)

A27 - Een van de chauffeurs die momenteel Nederland en Vlaanderen doorkruist in een van de zevenentwintig reusachtige met pallets Dikke Komrij's beladen Daf XF-trucks
overhandigde zojuist onze sterverlaggeefster Liesbeth van Dalsum op een parkeerplaats aan de A27 het mysterieuze boek.

Van Dalsum: 'De bloemlezing telt exact 2280 bladzijden, verdeeld over twee boeken die niet los van elkaar verkrijgbaar zijn. Na vluchtig tellen zit ik al rúim over de 2000 gedichten heen. Echt meer dan 2400 of zo! Het is dolletjes!' (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (90)

Epibreren - In het Eindhovens Dagblad van gisteren stond een heerlijk speculatief artikel over de Dikke Komrij, aldaar vermeld als 'de beruchte Gerrit Komrij-bloemlezing'. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


WEER INTERVIEW MET KOPLAND

Epibreren - Gisteren stond het in het Dagblad van het Noorden, vandaag in de Gelderlander en gelukkig nu ook online: een nieuw interview met Rutger Kopland, gemaakt door de op het eiland geboren Annemiek Veelenturf. Dit naar aanleiding van zijn Gedichtendagbundel Wat water achterliet, die vanavond net als De Dikke Komrij te Rotterdam gepresenteerd wordt.

De mooiste quote uit het interview: 'Rutger Kopland voelt zich verwant aan dichters die ernstige dingen zeggen op een aangename, vertellende toon. "In heldere taal. Want alleen in helder water zie je diepte. Troebel water verbergt vaak een gebrek aan diepte."'
(Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (89)

Epibreren - Vanavond verschijnt Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Het boek wordt gepresenteerd tijdens de Gedichtennacht in de Rotterdamse Kunsthal, met medewerking van o.a. Gerrit Komrij, Hafid Bouazza, Rutger Kopland, Spinvis en onze medewerkers Pieter Boskma en Menno Wigman.

Dan zal blijken hoeveel pagina's het boek telt - bijna 2100, zoals Trouw vanochtend op de voorpagina meldt of 2280, zoals vrijdag in het Algemeen Dagblad te lezen viel. En ook hoeveel gedichten de bloemlezing telt: de aangekondigde tweeduizend en enige of de drie- tot vierduizend waarover in de Volkskrant gespeculeerd werd.

Het boek ligt morgenochtend te koop in alle betere boekwinkels van het land, van 29,95 euro voor de paperback tot 49.95 euro voor de gebonden versie. (Rottend Staal Online, 28-1-2004)

terug naar boven


HET LAATSTE AVONDMAAL

Epibreren - Eerder vandaag berichtten we over de foto 'het laatste avondmaal' van Hannes Wallrafen, die gisteren in het NRC Handelsblad met een verkeerd onderschrift werd afgedrukt. Van Ward Wijndelts, het NRC en Hannes Wallrafen ontvingen we juist de foto en het correcte onderschrift, zodat de prachtige enscenering door contemporaine auteurs van Da Vinci's meesterwerk op correcte wijze de annalen ingaat.

De foto is 118 kilobytes groot; vandaar dat we er een aparte pagina voor geopend hebben: 'Het laatste avondmaal' op Rottend Staal. (Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


BABY KAIN BIJ POËZIEMARATHON TE GRONINGEN

Groningen - Ook Baby Kain a.k.a. Gylan Kain, ex-lid van de legendarische Last Poets, treedt tijdens de Poëziemarathon op. In het eerst gisteren bekend geworden programma-onderdeel 'Poetic Aggression' 'in Kunstonderneming Oosterkade (Oosterkade 8, Groningen) draagt hij zijn verzen voor, muzikaal ondersteund door Floris Vermeulen (basgitaar), Yasper (sitar) en Dense (gitaar, beats & sounds) in de kunstinstallatie 'Shock Hazard'. En wel op donderdag 29 januari, 21.00. Entree € 2,50. Informatie: 050-313.77.76, info@oosterkade.nl.

Jaren geleden raakte Kain gebrouilleerd met de Last Poets, die nog steeds bestaan en waarvan onze medewerker Umar Bin Hassan nog steeds deel uitmaakt. (Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


NAAR DE MAAN, MARS EN VERDER

Epibreren/Moskou - De werelddichtgemeenschap begroet met gejuich de nieuwe ruimterace, omdat daarmee nieuwe wegen voor de poëzie geopend worden.

Nadat dichter/president Bush (zie ook Rottend Staal Online, 5-10-2003) eerder deze maand bemande ruimtevluchten naar de maan en Mars aankondigde roeren nu ook de Russen zich op dit gebied: een hoge Russische ruimteofficial verklaarde woensdag j.l. dat Rusland al in 2014 een bemande vlucht naar Mars kan sturen, voor slechts 1/10de van de prijs die de Amerikanen denken te betalen. Meer hierover in de Mars Daily.

De Gelderlander bericht vandaag dat - wederom volgens Russische wetenschappers - het de Amerikanen helemaal niet om Mars gaat, maar om de maan. Waar grote hoeveelheden helium-3 te halen zijn, waarmee de V.S. hun eigen energiebehoefte voor de komende decennia veiligstellen en daarmee de wereldenergiemarkt gaan beheersen. (Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


SCHRIJVERSPUZZEL IN HET NRC HANDELSBLAD

Epibreren/Utrecht - In navolging van Lenze L. Bouwers Rottend Staalpuzzel (inzendingstermijn inmiddels gesloten) drukte het NRC Handelsblad gisteren een grote schrijverspuzzel af. Dit bij een artikel over de slotmanifestatie van het literaire festival Aan tafel, dat afgelopen weekend in Amsterdam gehouden werd.Onder een foto van Hannes Wallrafen waarop 13 auteurs Leonardo da Vinci's 'Laatste avondmaal' uitbeelden heeft een creatief redacteur in het onderschrift de namen flink door elkaar gehusseld.

Zo wordt Mustafa Stitou (derde van links) omschreven als H.C. ten Berge, oftewel Andreas. Wim Hofman (vierde van links) heet volgens het NRC Ibrahim Selman oftewel Judas. Ibrahim Selman (vijfde van links) heet volgens het NRC heel logisch Wim Hofman (Petrus).
En dan kunnen we de intrigerende puzzel niet verder op lossen. Want geen van de andere geportretteerden wordt Mustafa Stitou genoemd, terwijl hij toch overduidelijk op de foto staat.

In het artikel onder de foto wordt het mysterie nog groter. Dat is geschreven door Ward Wijdelts. Puzzelaars op Epibreren denken dat hiermee de gerespecteerde NRC-journalist Ward Wijndelts bedoeld is. Maar het artikel heeft in principe niets met de foto te maken; het handelt over wie er voorlazen bij de slotavond - andere auteurs dan op de foto te zien zijn.

Helaas is bij deze grote schrijverspuzzel geen informatie afgedrukt tot wanneer men de juiste oplossingen kan inzenden, en waarheen. Wellicht handelt het in deze om een vervolgpuzzel en brengt het NRC vandaag deel 2 van de grote schrijverspuzzel. (Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


WIM BRANDS OVER SIMON VINKENOOG

Epibreren/Amsterdam - Op zijn weblog Avondlog bericht onze medewerker Wim Brands hoe hij onze medewerker Simon Vinkenoog leerde kennen. Dit naar aanleiding van de verschijning van Vinkenoogs nieuwe boek Goede raad is vuur. (Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


BOEKBLAD VERLIEST TWEE STERREN

Epibreren - Jarenlang kon de site van Boekblad beschouwd worden als een van de betere sites: bijna elke dag was er nieuw materiaal op te lezen en de prima geschreven artikelen waren makkelijk toegankelijk.

Enkele maanden geleden is op die site een proces van ontoegankelijkisering ingezet, waardoor in eerste instantie sommige en intussen alle artikelen alleen voor Boekbladabonnees toegankelijk zijn. Hiermee verliest de site op de Epi-linkslijst twee van haar drie sterren. Die sterren zijn inmiddels via Michelin vergeven aan twee restaurants.

Een van die restaurants is Schathoes Verhildersum te Leens, in Noord-Groningen. Chef-kok Dick Soek: 'Ik ben vereerd. Al tien jaar knokken we er hard voor. Dit is een mooie bevestiging.'
(Rottend Staal Online, 27-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (88)

Amsterdam/Epibreren - Een der Awaterredacteuren bericht dat voor de verschijning van Awater afgelopen zaterdag, waarmee het persembargo over de Dikke Komrij geschonden is, de Poëzieclub verantwoordelijk gehouden moet worden..

Bij Awater vindt men ook dat wij onze bek moeten houden over het schenden van het persembargo, omdat we op Rottend Staal ons daar ook aan te buiten zouden gaan. Een houding die we niet begrijpen, want alles wat op Rottend Staal de laatste maanden over Komrij's omvangrijke bloemlezing bericht is, is het resultaat van vrije nieuwsgaring en hard en intensief werken, berichten nachecken, etcetera.

Aan het persembargo hebben we ons nooit hoeven houden, omdat we tot op de dag van vandaag noch drukproeven noch recensie-exemplaren van Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten onder ogen gehad hebben. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAGBUNDEL IN ASSEN TE KOOP

Assen - Een onzer medewerkers bericht dat de Gedichtendagbundel, dit jaar geschreven door Rutger Kopland, in de Asser boekwinkels al vanaf zaterdag ter verkoop wordt aangeboden. Ook in steden aan de IJssel ligt het boek al te koop. Daar vanaf vrijdag.

En wij maar denken dat deze bundel, getiteld Wat water achterliet, eerst op Gedichtendag zelf in de verkoop gebracht zou worden, zodat mensen ook op een doordeweekse dag naar de boekhandel zouden draven.

Kopland signeert de Gedichtendagbundel vrijdag in boekhandel Van Kemenade & Hollaers te Breda, van 15.00 tot 17.00 uur. Volgens een berichtje in BN/De Stem is het boek te Breda pas op Gedichtendag verkrijgbaar.
(Rottend Staal Online, 26/27-1-2004)

terug naar boven


OP REIS NAAR W.O. I MET PHILIP HOORNE

Wevelgem - Onze medewerker Philip Hoorne bericht op zijn weblog over een W.O. I -poëziehappening in Ieper, waar ook onze medewerker Benno Barnard bij aanwezig was. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


WAAROM NIET IN DE KUTGEDICHTEN

Diemen - Medesamensteller Tsead Bruinja geeft op zijn Kutgedichtenpagina een helder overzicht van wie er in deze geruchtmakende bloemlezing met gedichten staan vertegenwoordigd én wie niet en waarom niet.

Vooral dat laatste geeft een sombere inkijk in het functioneren van bepaalde uitgeverijen. Zo zijn er verrassend veel uitgeverijen die op geen enkele wijze gereageerd hebben op de toestemmingsvraag van kutuitgeverij Passage. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (87)

Haelen/Hilversum - Onze medewerker Quirien van Haelen is wegens zijn 'één van de jongste dichters in de Dikke Komrij'-schap aanstaande donderdag 29 januari te gast in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Het is dan ook Gedichtendag, toevalligerwijze.

Van Haelen gaat in dat ochtendprogramma in debat met de Staatsecretaris van Cultuur, Media van der Laan. De politieke redactie van Rottend Staal heeft hem daartoe een spoedcurcus 'contemporain cultuurbeleid' gegeven. In dit debat zal onze medewerker zegevieren, want Van der Laan wist onlangs op een vraag of ze ook gedichten kende, en zo ja welke, niets anders te antwoorden dan dat ze de songteksten van popgroep Bløf prachtige poëzie vind. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


DE NACHTEN 2004

Antwerpen - Komend weekend is het weer zover: De Nachten in DeSingel te Antwerpen. Met dit jaar op de vrijdag o.a. onze medewerkers Ramsey Nasr en Albertina Soepboer en in het Wintertuin-Transformerproject , F. van Dixhoorn, Tsjitske Jansen, Martin Fondse, Vera Westera en Solex, benevens H.H. ter Balkt, Tom Lanoye, Jan Lauwereyns, De Letterleggers en Bart Moeyaert
En op de zaterdag , onze medewerker Tsead Bruinja en Bach-Bukowski, Norbert de Beule, Dimitri Verhulst en wederom het Transformerproject, met ditmaal o.a. onze redacteur Jan Klug en onze medewerker Erik Jan Harmens, Tom Lanoye en vele anderen. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (86)

Rotterdam - Als men bij het Algemeen Dagblad vorige week op correcte wijze de bladzijden omgeslagen en geturfd heeft bevat de Dikke Komrij 2280 bladzijden. Dat getal stond vrijdag in het AD. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


DAGBLAD VAN HET NOORDEN-INTERVIEW MET GODIJN

Groningen - Nadat Wouter Godijn aan het diepte-interview van Van Dalsum was blootgesteld liep hij rechtstreeks in de armen van Dagblad van het Noorden-journalist Joep van Ruiten, die ook popelde de enige levende Noorderling onder de VSB Poëzieprijsgenomineerden te strikken voor een interview. Dat hier te lezen is. (Rottend Staal Online, 26-1-2004)

terug naar boven


NOMINATIES VSB POËZIEPRIJS 2004

Amsterdam - Vanavond om 21.00 uur werden de vijf nominaties voor de VSB Poëzieprijs 2004 in De Rode Hoed in Amsterdam bekendgemaakt. Het is dit jaar de elfde maal dat de prijs wordt uitgereikt. De VSB Poëzieprijs is de grootste poëzieprijs van het Nederlandse taalgebied, tellende 25.000 euro's. De bekendmaking vindt plaats tijdens een bijzondere literaire avond getiteld 'Het Laatste Avondmaal der schrijvers'.

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum bericht: 'genomineerd zijn de bundel De karpers en de krab van onze medewerker Wouter Godijn (Contact) en de bundels Varkensroze ansichten (Bezige Bij) van Mustafa Stitou, Geen muziek & geen mysterie (Veen) van René Huigen, De aantochtster (Querido) van Henk van der Waal en Stemtest (Querido) van wijlen C.O. Jellema. En als ik daar niet twee van de genomineerden zie lopen....'

Van Dalsum: '... heren, gefeliciteerd! Hoe voelt dat nu, genomineerd te zijn?'
Stitou: 'Lekker.'
Godijn: 'Genomineerd zijn is heerlijk. Veel meer kun je als dichter niet bereiken. Ik kan voldaan de urn in.'

Van Dalsum: Wie van de genomineerden verdient de prijs het meest, volgens jullie?'
Stitou: 'Weet ik niet, want ik heb de andere genomineerde bundels niet gelezen. Nog niet gelezen.'
Godijn: 'René Huigens bundel is nu net een van de weinige bundels die het afgelopen jaar zijn verschenen die ik niet ken. Afgelopen weekend heb ik geprobeerd hem te pakken te krijgen, maar tevergeefs. Ik hoop hem binnenkort te kunnen lezen.

Mijn eigen bundel even buiten beschouwing latend, zijn Van der Waal en Stitou in mijn hoofd in een nek aan nek race gewikkeld om de eerste plaats. Mijn reactie op Stitou's bundel is een mooi voorbeeld van de subjectiviteit van het leesproces. Aanvankelijk vond ik er niet veel aan. Ik was ook erg jaloers op alle aandacht die deze bundel in de pers kreeg. Sinds ik ook ben genomineerd vind ik deze bundel steeds beter. Stitou kruipt nog dichter tegen het proza aan dan ik en vermijdt alle grote effecten. Zijn poëzie is zacht en roze. Maar onder dat zachte roze oppervlak broeit van alles.

Ook Van der Waals bundel wordt bij elke keer lezen beter. In het begin dacht ik: nou dit leunt wel erg zwaar op Ouwens, maar hoe vaker je deze bundel leest, hoe meer de regels beginnen te sissen, te knisperen en allerlei andere gekke geluiden te maken. Jellema's bundel vind ik ook mooi, maar toch minder verrassend dan de andere twee.'

Van Dalsum: 'Mochten jullie de prijs winnen, wat gaan jullie dan met het geld doen?'
Stitou: 'Belasting erover betalen en schulden aflossen.'
Godijn: 'Ik geef het prijzengeld aan mijn vrouw, zodat ze eens wat nieuwe kleren kan kopen. Zonder haar zou ik nooit iets bereikt hebben in het leven.'

De jury van de VSB Poëzieprijs 2004 bestaat uit voorzitter Ad Zuiderent (dichter en universitair docent nieuwe Nederlandse letterkunde VU), Dirk van Bastelaere (dichter en essayist), Marjolijn Februari (schrijver), Martin Reints (dichter) en Thomas Vaessens (poëziecriticus en universitair docent nieuwe Nederlandse letterkunde UvA).

De uitreiking van de VSB Poëzieprijs vindt plaats op vrijdag 14 mei in De Rode Hoed te Amsterdam. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 25-1-2004)

terug naar boven


DE NIEUWE AWATER

Epibreren - Zoals gisteren al gemeld is Awater #1 2004 een Gerrit Komrij-special. Dit omdat hij niet langer deel uitmaakt van de redactie. Zijn plaats is ingenomen door Rob Schouten en Ron Rijghard.

Zeer lezenswaardig zijn het grote Komrij-interview door Onno Blom, waarin Komrij ondermeer uit de doeken doet hoe zijn benoeming tot Dichter des Vaderlands nu precies verliep, en het portret van het echtpaar Komrij-Hofman.

Onze medewerkers Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Alfred Schaffer en Simon Vinkenoog, alsmede Anna Enquist, Jan Kal, K. Michel, Drs. P en Leo Vroman waren gevraagd een 'Dichter des Vaderlands-gedicht' te schrijven. Van die gedichten voldoen eigenlijk alleen die van Enquist (over het begin van het schaatsseizoen), Van Gogh (op willekeurige welke schokkende gebeurtenis), Schaffer (laatste gedicht bij het onderlopen van het land) en K. Michel (over het taalgebruik van de huidige premier) aan die kwalificatie. Vroman en Heytze lijken de opdracht niet helemaal begrepen te hebben: zij maakten gedichten op of voor Komrij: me dunkt niet echt een onderwerp voor een Vaderlandsdichterlijk vers.

De redactie meldt dat ook onze medewerker Piet Gerbrandy gevraagd was zo'n poëempje te leveren. Gerbrandy - die alleen maar te prijzen valt vanwege zijn rechtlijnigheid - weigerde natuurlijk, omdat hij het Dichter des Vaderlandsschap een 'belachelijk instituut' vindt.

Het zal me evenwel niet verbazen als hij in de loop van dit jaar - geheel tegen zijn zin - in het NRC Handelsblad aangeprezen wordt als kandidaat-Dichter des Vaderlands. Het zou me ook niets verbazen als bovenstaande dichters allemaal in de loop van dit jaar als zodanig door het NRC gepusht gaan worden - met de opname van Rijghard in de redactie worden de lijntjes NRC Handelsblad-Awater wel erg kort.

Voor een poëzietijdschrift brengt deze Awater verrassend weinig poëzie: veel gelul erover, deels interessant, deels te zeer incrowderig om voor een breed publiek van belang te zijn.

De prijs, € 5,75 voor 19 pagina's (de reclame niet meegerekend) veredeld krantenpapier, blijft te hoog, het formaat onhandig en de aan het tijdschrift gekoppelde site is een lachertje. Als de redactie eens wat minder aan navelstaarderij en lezersbedrog (zie Rottend Staal Online van 24-1-2004) zou doen en zich bovenal onafhankelijk zou opstellen, is er wellicht nog hoop. Maar ik vrees het ergste.
(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 25-1-2004)

terug naar boven


NOG EEN DAG PUZZELEN OP DICHTERS

Epibreren - Tot nu toe zijn twee juiste inzendingen binnengekomen op Lenze L. Bouwers' spectaculaire Rottend Staal-puzzel. Tot en met vandaag kan men nog mededingen naar de hoofdprijs: de publicatie van een poëziecolumn. (Rottend Staal Online, 25-1-2004)

terug naar boven


'OUDSTE LITERATUURFESTIVAL TER WERELD' IN ADELAIDE

Adelaide - The Advertiser bericht over wat volgens de Australische premier Mike Rann het 'oudste literatuurfestival ter wereld' is, de Adelaide Writers' Week, die op 29 februari uitbarst.

Meer dan 70 auteurs, waarvan 20 van buiten Australië worden ingevlogen zijn geboekt. Onder hen Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee, die hiermee zijn eerste publieke optreden geeft na de prijsuitreiking, de Engelse misdaadauteurs Ruth Rendell en Reginald Hill, van Dalziel and Pascoe, de Chileense auteur Isabel Allende en 'performance poet' Christian Bok uit Canada.

Verwacht wordt dat zo'n 50.000 mensen het festival zullen bijwonen - een bezoekersaantal waar Nederlandse literaire festivals alleen maar van kunnen dromen. En dat terwijl er volgens de CIA maar 19.731.984 mensen (schatting juli 2003) in dit reusachtige land wonen. (Rottend Staal Online, met dank aan [places for writers], 25-1-2004)

terug naar boven


CAMPERT IN NOVA

Hilversum - Omdat dit een jaar vol jubilea is (Jan Arends 30 jaar dood en o.a. Remco Campert, Hugo Claus en Armando 75, Rutger Kopland en Gerrrit Krol 70, Jan Boerstoel, J.A. Deelder, Gerrit Komrij, Anton Korteweg en Hans Plomp 60 jaren in leven), wijdt het tv-programma Nova vanavond een gedeelte van de uitzending aan Remco Campert.

En wel omdat Campert komende week na dertien jaar weer met een roman komt. Ook verschijnt in dezelfde week Camu 2003 (bundeling van de beste Camu's uit de Volkskrant). Dit najaar verschijnt een biografie over Jan Campert (de vader van Remco Campert), en in juli wordt Campert junior dus 75 jaar.

Ondanks deze inleiding wordt in de uitzending gelukkig vrijwel alleen maar gesproken over Camperts poëzie. Naast Campert komen ook onze medewerker Simon Vinkenoog en Martin Bril en Hagar Peeters aan het woord.

Het programma is na uitzending online te bekijken. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (85)

Epibreren - Bij boekhandel 't Gretig Ventje lag vandaag net als in boekhandels Perdu te Amsterdam en Scholtens Wristers te Groningen de nieuwe Awater, die ditmaal een Komrij-special blijkt te zijn. Morgen gaan we daar uitgebreid op in: voor vandaag beperken we ons tot de Dikke Komrij-recensie van Rob Schouten die erin afgedrukt staat. Wat heel vreemd is: want het verzamelde recensentendom heeft eerst afgelopen week de bundel bij Prometheus/Bert Bakker mogen afhalen, onder de strengste geheimhoudingsbeperkingen tot na de presentatie, op 28 januari a.s.

Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat lang voordat het boek af was Schouten op de een of andere manier de hand heeft weten te leggen op drukproeven van de Dikke Komrij. En die drukproeven worden in Awater besproken - het is maar dat de onnozele lezer het weet. Vandaar de blunders die Schouten in zijn recensie maakt: onze medewerker Quirien van Haelen (waarvan Schouten denkt dat het om een vrouw handelt, gezien zijn schrijfwijze 'Quirine van Haelen') wordt uitgeroepen tot jongste dichter in de bloemlezing, want als enige uit 1981. Helaas, helaas: de Vlaamse dichteres Kristin van den Eede stamt ook uit 1981 en is ook in De Komrij opgenomen.

Ook signaleert Schouten de afwezigheid van onze medewerker Erik Jan Harmens, door hem 'Erik Jan Hermens' genoemd. Een logische afwezigheid, want Komrij's sluitdatum lag op 15 augustus 2003, een maand voor het verschijnen van Harmens' bundel.

Wel door Schouten gespot is Vlaming Jozelf Deleu, waarmee wel eens Jozef Deleu bedoeld zou kunnen zijn. Van hem één gedicht in de Komrij.

Volgens Schouten zijn de twee enige dichters die nog wel in de editie uit 1996 met werk opgenomen waren en nu verdwenen zijn Dana Hokke en H.G. Liebentrau. Wat betekent dat de angst voor excommunicatie van Wiel Kusters ongegrond was.

Wij feliciteren Awater dan ook van harte met Rob Schouten als nieuwe redacteur. En de complete redactie raden we sterk aan zijn toekomstige stukken scherp te redigeren. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (84)

Zwolle - Er vindt toch nog een openbare Dikke Komrij-presentatie plaats tijdens de Gedichtendag. In Zwolle. Zonder Komrij weliswaar, die dan de besloten presentatie in het uitgeverijkantoor bijwoont, maar wel met drie dichters die in het boek staan opgenomen: onze medewerker Lenze L. Bouwers en Koos Geerds en Paul Gellings.

Janny Beima, van Waanders boekverkopers: 'Alledrie komen zij uit de regio.
Lenze L. Bouwers woont in Dalfsen en zal tevens zijn nieuwste bundel Groeiringen signeren. Paul Gellings komt uit Zwolle. Van hem verschijnt komende zomer de bundel De stem van de herfst. Koos Geerds, ook afkomstig uit Dalfsen, komt zijn bundel Weerribben signeren. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor de Dikke Komrij en kan deze gesigneerd worden.

Vanaf 20.00 uur zullen de drie dichters van zich laten horen in de boekhandel. Hieraan voorafgaand, van 19.00 tot 20.00 uur, treedt het muziekgezelschap Blz. 15 op in de winkel. Zij combineren poëzie en muziek, met zelfgeschreven teksten. Ook ‘s middags spelen zij; van 15.30 tot 16.00 uur.

Er is kortom veel te beleven in de boekhandel op de Gedichtendag! Iedereen is van harte welkom en de toegang is uiteraard gratis.' (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


MARSINVASIE GAAT DOOR

Pasadena - Vannacht valt alweer een Marsverkenner op de rode planeet. Ditmaal is het de robot Opportunity, die op dezelfde wijze als de Spirit moet neerkomen. De landing zal vannacht online live te volgen zijn op Nasa-TV.

De Spirit heeft inmiddels weer informatie naar Aarde gestuurd. En erg amusante informatie: de robot lijkt geheel zelfstandig te opereren. Hij negeert bevelen van Mission Control om tot de slaapstand over te gaan. JPL: 'Spirit sent 73 megabits at a rate of 128 kilobits per second. The transmission included power subsystem engineering data, no science data, and several frames of "fill data." Fill data are sets of intentionally random numbers that do not provide information'

De Europese satelliet Mars Express heeft op de zuidpool van de rode planeet bevroren water gemeten. Dat hebben functionarissen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vrijdag in het Duitse Darmstadt bekendgemaakt.

De metingen bevestigen de sterke aanwijzingen voor grote hoeveelheden water in de vorm van ijs onder het oppervlak van Mars. De Amerikaanse satelliet Mars Odyssey vond aanwijzingen daarvoor in maart 2002. Het ijs dat Mars Express heeft ontdekt, ligt op het oppervlak van de planeet en wordt niet bedekt door bevroren koolzuur. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


ARIE STORM (4)

Epibreren - Vorige week berichtten we over de 'bedreiging' die Parool-recensent Arie Storm zou zijn aangedaan door Podiumuitgever Joost Nijsen. Op de Podium-website geeft de uitgever zijn visie op de zaak. Volgens hem heeft hij vroeger wel degelijk een manuscript van Storm ontvangen en geweigerd, waarmee direct Storms lastercampagne tegen Podiumboeken verklaard is.

Naar aanleiding van de berichtgeving van vorige week ontvingen wij één klacht vanwege onze vraag: 'who the fuck is Arie Storm?'. Die vraag stelden we omdat er volgens google ontzettend veel Arie Storms in het land rondlopen. Net als in het geval van Bart Droog, by the way. Over die legioenen Bart Droogs berichtten we al eens, maar deze week vonden we eindelijk een online-foto van een andere Bart Droog dan die vervelende uit Groningen. Namelijk de Bart Droog uit Heerenveen.

Deze Bart Droog is lid van de Heerenveense tennisvereniging Ten Woude. Een foto van hem is op deze pagina te zien, op de derde foto, vierde van links. En ja: hij mag de Groninger FM-versie 'oudoom' noemen. De oudoom wenst zijn achterneef een succesvolle tenniscarrière toe en spreekt hier de hoop uit dat de tennisser Bart Droog nooit zal worden aangesproken op de schanddaden van de dichter Bart FM Droog.

Miisschien is op deze foto de Belgische Bart Droog te zien; staande rij links (let op het gezwollen lid op het linkerbeen). Hij was geruime tijd coach van het damesteam van de Duffel basketbalclub DBBC, in De Standaard beschreven als de 'Duffelse Dames'.

Foto's van de voetballende Bart Droog uit Naaldwijk en de sportschutter Bart Droog uit de Wieringermeer zijn helaas nog niet in online-versies verkrijgbaar.

Om terug te komen op Arie Storm: het vinden van het antwoord op de vraag of de recensent-versie van Arie Storm op één van deze foto's te zien is, is een aardige besteding voor de vrije zaterdagmiddag. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


NIEUW BOEK SIMON VINKENOOG

Groningen/Amsterdam - Morgen presenteert onze medewerker Simon Vinkenoog zijn nieuwe boek Goede raad is vuur - een poëtische handreiking (Passage), en wel in café Festina Lente, Looiersgracht 40 te Amsterdam, om 15.00 uur.

In Goede raad is vuur ontrafelt Simon Vinkenoog het functioneren van poëzie. Hij doet dat door uitgebreid te citeren uit bijzondere gedichten die hij de afgelopen jaren verzamelde. Daarbij schetst hij meteen een beeld van zijn eigen aandeel in ons poëtisch universum. Dat laatste levert een aantal boeiende literaire anekdotes op.

Vinkenoog is sinds mensenheugenis - men denke aan de bloemlezing Atonaal (1951) en Poëzie in Carré (1966) - een enthousiast promotor van poëzie in het algemeen en van het voordragen van poëzie in het bijzonder. Zijn vele belevenissen op dit vlak vormen de basis voor deze bundel verhalen. (Rottend Staal Online -met dank aan Literair Nederland, 24-1-2004)

terug naar boven


KUTGEDICHTEN-UPDATE

Diemen - Onze medewerker Tsead Bruinja bericht dat de Kutgedichten-pagina aanzienlijk is verbeterd en uitgebreid met de recentste interviews over deze tijdens de Poëziemarathon te Groningen verschijnende bloemlezing.

Bij de presentatie in de Usva zullen Bas Belleman, Tsead Bruinja, Daniël Dee, Bart FM Droog, Willem Groenewegen, Peter de Groot, Karel ten Haaf, Ingmar Heytze (vanaf CD met speciaal kuthoorspel door Arjan Witte), Tjitse Hofman, Hanz Mirck, Diana Ozon, F. Starik, Vrouwkje Tuinman en Benne van der Velde hun kutgedichten ten gehore brengen. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


KNETTERENDE LETTEREN

Hilversum - Vanmiddag spreekt onze medewerker Menno Wigman in het NPS-radioprogramma Knetterende letteren (747 AM, 14.00-15.00 uur) onder leiding van Kenneth van Zijl met Rob Schouten en Elsbeth Etty over onze medewerker Gerrit Komrij, het schrijven van gelegenheidsgedichten en de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands.

In het NRC Handelsblad werd gisteren het startschot gegeven voor de verkiezing van de nieuwe landsdichter, die op Gedichtendag 2005 in functie zal treden. Helaas bleek uit dat artikel dat het komend jaar mogelijk is te stemmen via internet: een rampzalig besluit, want een oproep tot het stemmen via internet staat gelijk aan een oproep tot het plegen van fraude.

Vandaar dat Rottend Staal in de komende maanden regelmatig zal berichten over de mogelijkheden tot het internetmatig manipuleren van deze verkiezing, zodat ook de leken op internetgebied evenveel misbruik hiervan kunnen maken als ervaren internetgebruikers.

Ook presenteert het NRC Handelsblad het komend jaar veertig Dichter des Vaderlandskandidaten, in de vrijdageditie. De eerste kandidaat werd gisteren bekend gemaakt: H.H. ter Balkt. Maar de vraag is: voelt Harry ter Balkt wel wat voor het Dichter des Vaderlandsschap?


H.H. ter Balkt (© Tjitse Hofman, 2003)

Uit Epibreren klonk de suggestie om één aspect uit de aanstellingsprocedure van het Groninger Stadsdichtersschap over te nemen. Namelijk het bij de dichters informeren of ze überhaupt in de running willen zijn. Zodat de kiezers zich niet bedrogen hoeven te voelen als later blijkt dat hun favoriet nooit en te nimmer de functie ambieerde. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


DIANA OZON IN HET NIEUWS

Amsterdam - Onze royalty-verslaggeefster Diana Ozon stond deze week flink in de belangstelling wegens de leidende rol die ze in de vorige eeuw bij de introductie van internet in Nederland speelde - oudere lezers zullen zich dat nog goed herinneren. Het Parool berichtte hier onlangs over. (Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


VSB POËZIEPRIJS-NOMINATIES

Epibreren - Op zondagavond wordt bekend gemaakt welke vijf bundels genomineerd worden voor de VSB Poëzieprijs 2004. De prijs van 25.000 euro is bestemd voor de dichter die - volgens de jury - het fraaiste verzenbundeltje van 2003 schreef.
Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum zal morgen een aantal van de genomineerden tijdens de bekendmaking live interviewen en direct op Rottend Staal daarvan verslag doen.

Geheel in lijn met de mode in de papieren pers kan Van Dalsum al enkele namen van niet-genomineerden prijsgeven: 'Nel Benschop, Remco Campert, Gerrit Kouwenaar, Simon Vinkenoog en Menno Wigman behoren daartoe.'
(Rottend Staal Online, 24-1-2004)

terug naar boven


'MOOISTE WIELERGEDICHT' BLIJKT PLAGIAAT (3)

Den Haag/Epibreren - Onze medewerker Harry Zevenbergen blijkt de bewuste 'Wielerpoëzieavond' gepresenteerd te hebben. Zevenbergen: 'In het geval met Ruud Bakker is de naam van de oorspronkelijke schrijver niet genoemd. Niet op de avond en niet in de krant. En dat is kwalijk.' (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


VERRASSEND INTERVIEW MET RUTGER KOPLAND

Groningen - Op de site van de Poëziemarathon is nu het verrassende grote Rutger Kopland-interview te lezen, dat afgedrukt staat in het januari-nummer van 'GRN, Stadsmagazine voor Groningen'. Interviewer Tjitte Faber trof Kopland op zijn praatstoel.

Kopland, tijdens de Poëziemarathon 2004 te aanhoren in het Groninger Museum, is tevens de schrijver van de Gedichtendagbundel, die komende donderdag voor 1,50 euro verkrijgbaar is. (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


'MOOISTE WIELERGEDICHT' BLIJKT PLAGIAAT (2)

Amsterdam/Utrecht/Epibreren - De Volkskrant heeft inmiddels Ruud Bakker gevraagd naar de ontstaansgeschiedenis van zijn 'mooiste wieler gedicht' (zie Rottend Staal Online 20-1-2004). De Volkskrant: 'Volgens lezers is het gejat van de schrijfster Margery Williams (1881-1941).'

Ho. Stop: Williams overleed pas in 1944 - te Epibreren herinnert men zich dat nog goed.

Ruud Bakker, antwoordend op de Volkskrantvraag, niet reagerend op de sterfdatum: 'Klopt. Ik heb haar tekst gebruikt als frame om mijn gedicht mee op te bouwen. Zo dicht ik vaker, want een gedicht is als een fiets. Je hebt een frame nodig. Raas en Priem spraken vaak op die manier. Die gasten denken zwartwit en dat heb ik willen uitdrukken. Als de Volkskrant het hele gedicht had afgedrukt, had men het veel eerder in de gaten gehad.'

Een gedicht is als een fiets? Je hebt een frame nodig? Om in het jargon van Bakker te blijven: hij heeft een fiets van Williams gejat, er een ander zadel op gezet en pronkt ermee als zijnde eigen fabrikaat.

We zijn erg benieuwd wat vertaalster Anke Idzerda, die het bij A.W. Bruna in 1973 verschenen boek Het fluwelen konijn, of Hoe speelgoed echt wordt vertaalde, van Ruud Bakkers fietsenmakerij vindt. (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


GEMENGDE NOTEN

Hilversum - Op zondag 1 februari 2004 zal NPS-Radio 4 om 20.00 uur een concert uitzenden van het.interculturele poëzieproject 'Gemengde noten'. Dit project omvat composities van Theo Hoek op basis van Nederlandstalige gedichten, voor enkele zangeressen, zangers en musici uit Irak, Iran en Servië en 't Metropole-orkest. Te beluisteren valt het concert dat bij het Music Meeting festival in Nijmegen, eind vorig jaar, gehouden werd. (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (83): OVERDRIJVEN IS EEN VAK

Epibreren - Hoewel de Dikke Komrij toch overduidelijk in de officiële titel 'in 2000 en enige gedichten' heeft staan, weerhield dit Volkskrant-journalist Gijs Zandbergen er niet van het volgende in de VK van gisteren te publiceren:

'De 'Dikke Komrij' komt eraan en HP/de Tijd vertelt over de volgende week te verschijnen pil van 2500 pagina's, waarin naar verwachting drie- tot vierduizend gedichten zullen zijn opgenomen. Straks is het nog een dichterseer om niet te zijn vertegenwoordigd.'

Ook het NRC Handelsblad berichtte gisteren kort over Komrij's bloemlezing: 'In de Kunsthal in Rotterdam presenteert Gerrit Komrij de nieuwe editie van zijn bloemlezing De Nederlandse poëzie in 2000 en enige gedichten; daarna geeft hij om 24u het startsein voor een dag waarop in heel Nederland - van de Tweede Kamer tot de Intercitytreinen - gedichten zullen klinken. In de uren ervoor zal behalve door de Dichter des Vaderlands worden opgetreden door Rutger Kopland (auteur van Gedichtendagbundel 2004), Menno Wigman en Pieter Boskma.'

Zover ons bekend is dit de tweede keer dat het NRC over de anthologie berichtte: op 13 december 2003, in de radioaankondigingenrubriek: 'Opium. Gesprek met poetry slammer Quirien van Haelen (22) die opgenomen is in de nieuwste poëziebijbel van Gerrit Komrij.'

We gaan hier natuurlijk niet speculeren - dat laten we over aan HP/De Tijd en de Volkskrant - maar raar is het wel dat de krant waar Komrij zelf aan verbonden is, het NRC, zoveel moeite heeft in het benoemen van de juiste titel van het boek. Dit is nogal in tegenspraak tot de NRC-traditie zoals Micha Kat die ziet. (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAG: DE MAFSTE ACTIVITEIT

Rotterdam - Van de vele activiteiten op Gedichtendag, 29 januari, is wat men te Hoek van Holland georganiseerd heeft mét stip het mafst: 'Vanaf 10.00 uur dichten vóór en dóór 50/65-plussers. Vanaf 14.00 uur dichten en kleuren vóór en dóór kinderen van 0 t/m 12-jaar. Vanaf 20.00 uur dichten vóór en dóór prominente dichters uit de regio, in Brasserie 'Het Perron', Stationsweg 1 (ingang perron 3) Naast vertrekhal Stena Line.'

Dichten en kleuren? De ootjes, peetjes en eetjes in gedichten met kleurpotloden invullen? Weird. Wie dit te veel wordt kan gelukkig makkelijk naar Engeland vluchten middels de Stena Line. (Rottend Staal Online, 23-1-2004)

terug naar boven


MARS: HET LAATSTE NIEUWS

Pasadena: De paniek die momenteel door tv-journaals op planeet Aarde verspreid wordt is voorbarig: Mission Control heeft om 10.35 uur (Pacific Standard Time of ruwweg 19.35 Central European Time) een 'beep' van de Marsrobot Spirit opgevangen. Daarmee bevestigde onze dappere verkenner een ontvangst van een twintigtal minuten eerder vanaf Aarde verzonden radiobericht. De Spirit leeft, kortom.

Mission Control zoekt nu uit waarom de robot geen data naar de thuisplaneet zendt. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (82): WIE IS DE JONGSTE?

Leuven/Epibreren - Het gaat er om spannen wie de jongste dichter in de Dikke Komrij wordt: onze medewerker Quirien van Haelen of de Vlaamse dichteres Kristin van den Eede. Beiden stammen uit 1981. Van Haelen kwam ter wereld op de 22ste april, en Van den Eede op...?

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vernam het nieuws over de opname van Van den Eede tijdens een audiëntie van de Belgische koning Albert II. De koning was zeer blij met Komrij's keuze voor Van den Eede, verklaarde Van Dalsum na afloop.

'Kristin van den Eede (Dendermonde, 1981) is studente Germaanse Filologie te Gent. In Deus ex machina, Gierik / Nieuw Vlaams Tijdschrift en Gedichten 2000 (Davidsfonds / Literair) verscheen reeds werk van haar. Dat haar poëzie veel bijval geniet, bewijst het lijstje bekroningen: o.a. de internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1999 en de Soetendaelle Poëzieprijs 1999 en 2000', meldt een trotse uitgeverij P, die haar bundel Nergens is afstand lichter in 2001 uitbracht. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


KLINKHAMER INTERVIEW AFGELAST

Groningen - De reclassering heeft namens Justitie de beslissing teruggedraaid om schrijver Richard Klinkhamer toestemming te verlenen voor het verschijnen in de reeks 'Tegendraadse Schrijvers' van de Schrijversschool Groningen. Justitie heeft zich in eerste instantie niet voldoende gerealiseerd dat het delict ter sprake zou kunnen komen en heeft uit respect voor derden (die hier problemen mee zouden kunnen hebben) de goedkeuring ingetrokken. Veiligheidsoverwegingen spelen ook een rol want derden hebben dermate ernstige bedreigingen geuit dat een normale doorgang van de avond in gevaar zou kunnen komen.

Richard Klinkhamer heeft de Schrijversschool Groningen laten weten dat hij ze de primeur gunt van zijn eerste openbare optreden zodra zijn detentie beëindigd is. Dit staat voor eind oktober van dit jaar gepland, zo bericht onze medewerker Rense Sinkgraven van de Schrijversschool Groningen. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


ONGEHOORD: ORGANISATIE ROEPT OP TOT BOEKVERBRANDINGEN

Epibreren - Onze medewerker Diana Ozon ontving vandaag ongevraagd onderstaande mail van Theater de Cameleon te Amsterdam:

---------------------
Beste Diana

Gefeliciteerd, het lot is op jou gevallen!!!

Wij willen je graag uitnodigen om als dichter deel te nemen aan De Poëtische Koprol, die op zaterdag 14 februari 2004 (Valentijnsdag) om 20.30 plaatsvindt in Theater De Cameleon.

De Poëtische Koprol is een poetry slam in de vorm van een poetry court, waarbij zo'n tien dichters voor eigen lijfsbehoud strijden. Elke dichter krijgt tien minuten om aan schandpaal of guillotine te ontkomen.

Leden van de Poëticale Inquisitie beslissen over het lot van hen die spotten met de hedendaagse normen en waarden.

Met het vellen van het Publieksoordeel speelt het publiek een cruciale rol: het bepaalt de publieksstraf, die door de beul op eigentijdse middeleeuwse wijze zal worden voltrokken.

Onderdeel van de Poëtische Koprol is de traditionele boekverbranding, waarvoor het publiek wordt opgeroepen foute dichtbundels mee te nemen.

Zou je ons vóór dit weekend kunnen berichten of we op je deelname kunnen rekenen?

Ook als je er van afziet horen we dat graag!

Hartelijke groeten en hopelijk tot gauw,

Valentijn


------------

Welnu, de waanzin ten top. Boekverbrandingen, publieksbestraffing, inquisitie, schandpaal - compleet gek, die lui van dat theater.

Onze medewerker Ozon voegt hieraan toe: 'De kettingbriefachtige dwang die erin zit om te moeten reageren binnen een paar dagen... En natuurlijk het dreigende milieudelict van het verbranden van mijn gelamineerde bundels.

Bovendien is elke verbrande dichtbundel er één die wordt onttrokken aan het collectieve boekenbezit van de mensheid. Dat de bundel al gekocht is maakt de inhoud niet minder het bezit van de dichter die dit vermenigvuldigd wilde zien.' (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


HOE POËZIE GEVAARLIJK KAN ZIJN

Den Haag/Epibreren - De Haagsche Courant bracht gisteren een aardig poëziegerelateerd berichtje:

'Hete' poëzie toch weer op winkelruit

Delft - Het heeft flink wat voeten in de aarde gehad, maar sinds dinsdagavond projecteert boekhandel De Omslag weer gedichten. Niet op de muur, maar op een speciaal voor de boekhandel gemaakt scherm. Vorige week was het groots aangekondige project in het kader van de Maand van de Poëzie nog stopgezet. De 's nachts onbemande diaprojector zou te heet worden. Dat zou leiden tot brandgevaar. Na een angstig weekeinde, waarin de eigenaresse van de boekhandel in de buurt van de projector bleef, durfde ze de projectie van de gedichten van onder andere Komrij en Rawie niet meer aan, en stopte het project.

(Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (81)

Antwerpen/Epibreren - De Gentse presentatie van Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten vindt plaats op 4 februari, om 20.00 uur in het Poëziecentrum. Wie daar naast onze medewerker Gerrit Komrij aanwezig zijn is geen van onze 200 en enige bronnen bekend. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

terug naar boven


JAN LAUWEREYNS BRENGT ESSAY OVER GOEDE POËZIE
MARC KREGTING BRENGT NIEUWE BUNDEL UIT
GEDICHTENDAG-AVANT-PREMIÈRE TE GENT

Gent - Was 2003 voor Jan Lauwereyns al een goed jaar, waarin zijn eerste roman verscheen en hij de Hugues C. Pernathprijs voor de bundel Buigzaamheden toegekend kreeg, 2004 opent helemaal veelbelovend voor hem.

Op 28 januari publiceert hij het essay Het bloembed van de werkelijkheid. Hierin schrijft Jan Lauwereyns zijn standpunt neer over wat goede poëzie is. Hij legt een relatie tussen ethiek en esthetica (het goede is het schone) maar hij blijft ver van alle propaganda. Want het traditionele begrippenpaar goedheid-schoonheid breidt hij uit met het hedendaagse begrip complexiteit. Het ethische ('doe dit') wordt in interessante poëzie niet zomaar blootgelegd maar via verborgenheden, onderstromen kenbaar gemaakt. De dichter maakt een omweg.

Jan Lauwereyns maakt zijn standpunt duidelijk door over anderen te spreken: Chris Abani, Dirk van Bastelaere, Jalal El-Hakmaoui, Che Qianzi en Paul Bogaert passeren de revue. Elk draagt een onderdeel bij aan het standpunt van Jan Lauwereyns.

En Marc Kregting brengt een dichtbundel uit: Zie je dat rood. Gedragslijnen. Een boek vol assonanties, stafrijmen, verdubbelingen, ritmewijzigingen.

Beide boeken verschijnen bij uitgeverij DRUKsel in een oplage van 126 gesigneerde exemplaren elk. De kostprijs is 13 euro.

Het bloembed van de werkelijkheid en Zie je dat rood. Gedragslijnen worden gepresenteerd op woensdag 28 januari om 21.00 uur in het Geuzenhuis (Kantienberg 9, Gent) op de Avant-première van de Gedichtendag 2004. Deze avond is een gezamenlijke organisatie van het Geuzenhuis, Boek.be, het Poëziecentrum en Druksel en wordt gesteund door de stad Gent.

Dezelfde avond leest ook Leonard Nolens gedichten voor en treedt Christophe Vekeman op. Jazz van John Snauwaert en Filip Verneert. Presentatie door Pat Donnez. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)het nieuws van nu
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.