DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE TWEEËNTWINTIGSTE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 1011 stemmers naar hun keuze:
Simon Vinkenoog - 212 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -170 stemmen
J.A. Deelder - 50 stemmen
Hans Dorrestijn - 41 stemmen
Toon Tellegen - 36 stemmen
Olaf Risee - 31 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Anna Enquist - 24 stemmen
Eva Gerlach - 23 stemmen
Esther Jansma - 19 stemmen
Joke van Leeuwen - 18 stemmen
Menno Wigman - 16 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Armando - 12 stemmen
Jaap Blonk - 11 stemmen
Driek van Wissen - 11 stemmen
Joost Zwagerman - 11 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Rijn Vogelaar - 8 stemmen
Judith Herzberg - 7 stemmen
Drs. P - 7 stemmen
Ruben van Gogh - 6 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Nanne Nauta - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Jan Atze Nicolai - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ramsey Nasr - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Albertina Soepboer - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Ad Zuiderent - 2 stemmen
Al Galidi - 1 stem
Sven Ariaans - 1 stem
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Anneke Brassinga - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Lucas Hüsgen - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem

Astrid Lampe - 1 stem
Arthur Lava - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
F. Starik - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Jace van der Ven - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Peer Wittenbols - 1 stem


ongeldig: 83 stemmen tegen: 2 stemmen  

En merkt voor de eenentwintigste maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Er kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur gestemd worden. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden.
In het kader van vernieuwing van de Nederlandse Taal zal in de berichtgeving over de Dichter des Vaderlands gebruik gemaakt worden van het woord Dideva (klemtoon op tweede lettergreep).
(Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


MEDEWERKERS EN ANDERE DICHTERS MOGEN NU OP ZICHZELF STEMMEN

Epibreren - Het is de stemcommisie opgevallen dat circa honderd Rottend Staal-medewerkers en circa tweehonderd landelijk actieve dichters nog geen stem hebben uitgebracht.

Om ijdele dichters die alleen op zichzelf willen stemmen over de streep te trekken maakt de commissie duidelijk deze ijdeltuiten vanaf nu niet meer met hoongelach te ontvangen.

Tegenstanders van deze verkiezing wordt gewezen op de mogelijkheid om 'tegen' te stemmen. Van die mogelijkheid hebben al 2 van de 1004 stemmers dankbaar gebruik gemaakt. (Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


DUIZENDSTE STEMMER GEREGISTREERD

Epibreren - Met de stem van een Amsterdammer op Simon Vinkenoog is om 19.18 uur de duizendste stem binnengekomen. De stemmer verklaarde op hem gestemd te hebben, omdat Vinkenoog het predikaat 'Dichter des Vaderlands' al jaren op underground-, wereldwijd-, en zeker op Amsterdams niveau met verve vervult.'
Tot een van de stemmers die kort na deze Amsterdammer - die uit veiligheidsredenen anoniem wil blijven - de stem uitbracht behoorde Ronald Bos, eveneens vanuit Amsterdam naar het stemlokaal te Epibreren afgereisd. Yfke Dalhemd vroeg hem op wie hij gestemd had en waarom, net als aan een aantal andere recente stemmers.

Ronald Bos: 'Al Galidi. Mijn keuze voor hem is ingegeven door het gegeven dat hij eenvoudige gedichten met soms bijtende humor schrijft. En dat het op dit moment een goede keuze zou zijn, als een uitgeprocedeerde asielzoeker de Dichter des Vaderlands zou worden. Om het geweten van een groot aantal Nederlanders weer eens wat op scherp te zetten. En als teken aan deze regering, want de stem van het volk wordt niet meer gehoord. En die van dichters al helemaal niet.
Geef de dichter des vaderlands eens een ander geluid! '
Mies Hezemans, Tilburg: 'Jace van de Ven moet het worden!!! Hij is niet voor niets stadsdichter van Tilburg geworden, zie daar voor de motivatie en zie zijn oeuvre.'
Anuschka de Swarte: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck. Waarom? Omdat ik de gedichten van Ingmar prachtig vind en omdat ik het idee van een duo heel bijzonder vind.'
Theolucien Blomsma, Emmen: 'Ik stem dus op Driek van Wissen, dan kunnen we zeker lachen.' (Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


WINTERNACHTEN OP HERHALING

Den Haag/Epibreren - In januari vond in Den Haag het literatuurfestival Winternachten Plaats. Wie daar niet was, of nog iets wil terugluisteren kan in het online geluidsarchief. alle literatuurprogramma's vinden. Klik op 'archief', 'winternachten 2004', ga naar de luisterknop en beluister de fragmenten met Realplayer.

Zoals bijvoorbeeld dit programma, met Christine Otten & Jan Klug, (op circa 40 minuut), Pieter Boskma, Ruben van Gogh en Astrid Lampe. De gortdroge presentatie is in handen van onze medewerker Joris van Casteren.
(Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


BEVEILIGING VAN DE HUIDIGE VERKIEZINGEN

Epibreren - Er zijn enkele vragen binnengekomen over de beveiliging van en controle op deze verkiezing. Omdat deze nog gaande is, kan er geen totale openheid gegeven worden. Maar we geloven dat we onderstaande wel kunnen onthullen:

Alleen e-mails die verzonden zijn vanaf de stempagina worden geaccepteerd. Middels de codes die deze pagina aan de mail toevoegt kunnen we zien of ze inderdaad echt vanaf die pagina verzonden zijn. De codes worden regelmatig gewijzigd, handmatig.

Alle binnengekomen stemmails worden qua afzendernaam en afzendermailadres vergeleken met de al binnengekomen stemmen.

Bij twijfelgevallen (als er in weinig tijd veel stemmen op één dichter binnenkomen, bijvoorbeeld) worden de I.P. nummers van de computers die gebruikt zijn om de mails te versturen met elkaar vergeleken. Dat kan zo: klik met de rechtermuisknop op een ongeopend mail en klik in het pop-up-venster 'eigenschappen' aan. Klik vervolgens op 'details'. Het I.P.-nummer wordt dan zichtbaar.
Elke computer heeft een eigen I.P.-nummer dat ongeacht het gebruikte e-mailadres aan elke mail wordt toegevoegd. (Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


DE DIDEVA-VERKIEZINGEN 2000 (2)

Epibreren - Naast het boeiende artikel uit het Reformatorisch Dagblad is nu ook het NRC-artikel bij de verkiezingen van 2000 getraceerd. Ook na bestudering van dat stuk blijft veel onduidelijk:

----------

De Dichter des Vaderlands en Nederlands Favoriete Gedicht
door Pieter Steinz, NRC Handelsblad, 28-1-2000

'De tien dichters met meeste stemmen in 2000: (in alfabetische volgorde) Remco Campert, Drs. P., Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Ilja Leonard Pfeijffer, Jean Pierre Rawie, Simon Vinkenoog , Leo Vroman en Willem Wilmink.

(...) Meer dan drieduizend andere Nederlanders maakten de afgelopen maanden duidelijk dat zij het idee voor een Nationale Dichter, een ambassadeur van de poëzie, wél toejuichen. Zij stemden per e-mail of door het insturen van een bon (uit de VPRO-gids, NRC Handelsblad of de in bibliotheken en boekhandels verspreide verkiezingskrant) op tweehonderd kandidaten voor de post van Dichter des Vaderlands.

(...) Wie de hierbij afgedrukte lijst met tien meest genoemde dichters bekijkt, mag concluderen dat het Nederlandse volk de poëzie zo breed mogelijk opvat. Er zit één heel oude dichter tussen (Leo Vroman, 84) en één tamelijk jonge (de 31-jarige Buddingh'-prijswinnaar Ilja Leonard Pfeiffer, die een succesvolle lobby onder zijn collega's en studenten van de Leidse universiteit wist op te zetten). Er staan gevestigde dichters als Herzberg en Kopland naast liedschrijvers als Drs. P. en Willem Wilmink, en twee Vijftigers (Campert en Vinkenoog) naast een klassieke ambachtsman (Jean-Pierre Rawie). Komrij is van alles wat - niet oud en niet jong, zowel dichter als poëziecriticus, soms classicistisch soms romantisch en daarmee de perfecte officiële vertegenwoordiger van de Nederlandse poëzie.

Helemaal zonder haken en ogen was de verkiezing van de Dichter des Vaderlands niet - en dan hebben we het niet over ludieke stemmen op Sinterklaas of Frederik Puntdroad, ex-gitarist van de Achterhoekse rockgroep Normaal. Veel inzenders, en vooral de bezoekers van de speciale website van de NPS, werden in verwarring gebracht door het feit dat tegelijkertijd met de Dichter des Vaderlands ook het favoriete gedicht van het Nederlandse volk werd verkozen. In sommige gevallen nam men aan dat het favoriete gedicht geschreven moest zijn door de dichter op wie men had gestemd; veel vaker suggereerde men als Dichter des Vaderlands de auteur van het gekozen favoriete gedicht. Dit laatste zorgde niet alleen voor de hoge notering van Kopland, Vroman en Rawie - dichters van overbekende populaire gedichten - maar verklaart ook de grote hoeveelheid dode dichters tussen de meest genoemden. Als M. Vasalis (1909-1998) en Ida Gerhardt (1905-1997) nog hadden geleefd, dan hadden zij waarschijnlijk met Kopland en Komrij om het Dichterschap des Vaderlands gestreden.

Opvallend in de lijst van meest genoemde dichters is de naam van Simon Vinkenoog; geen enkel gedicht van zijn hand is namelijk te vinden bij de honderd favoriete gedichten van Nederland. Misschien dankt Vinkenoog zijn populariteit aan zijn bekendheid als performer en televisiepersoonlijkheid, maar zijn hoge notering is ook het gevolg van een internet-lobby: tegen het eind van de inzendtermijn werd er per e-mail plotseling gedurende een korte periode driftig op hem gestemd. Dit soort elektronische actie, dat ook Ilja Leonard Pfeijffer omhoog hielp, is het equivalent van het mobiliseren van vrienden en buurtgenoten om stemformulieren in te sturen, zoals de onbekende Haagse dichteres Theodora Pigmans niet zonder succes deed. (..)'

----------------

Tsja, ook hard cijfermateriaal ontbreekt in dit stuk. Dat op zeker één punt correctie behoeft: Simon Vinkenoog heeft in de periode 1999-2000 geen enkele campagne gevoerd - de mensen die toen op hem stemden deden dat op eigen initiatief; de 'korte periode' waarin 'driftig op hem gestemd' werd zou kunnen wijzen op een e-mailtje dat een Vinkenoogliefhebber onder zijn of haar toenmalige e-mailcontacten heeft verspreid.

In 1999/2000 werden 200 dichters als mogelijke kandidaten geadviseerd. Sinterklaas en Frederik Puntdroad zullen wel niet op dat lijstje gestaan hebben, maar het doet wel de vraag rijzen hoeveel stemmen zij mochten ontvangen. Net als de vraag hoeveel stemmen elk van de tien gemelde favorieten kreeg.

(Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


BERNLEF DIDEVA 2005-2010?

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum is gisteren tevergeefs naar Amsterdam gereden voor een diepte-interview met Bernlef: de dichter was niet thuis. Gelukkig vond ze bij terugkomst te Epibreren in de bibliotheek een NRC-artikel van 28-1-2000, waarin haar collega Pieter Steinz precies die vraag aan Bernlef stelde die ze zelf had willen stellen: 'Meneer Bernlef, wilt u Dideva worden?'
Bernlef (toen nog J. Bernlef geheten): 'Wat een verschrikkelijk idee'.
Bernlef uitte verder vooral bezwaren tegen de gelegenheidspoëzie die er van de Nederlandse 'Poet Laureate' verwacht werd. Van Dalsum haalde opgelucht adem na lezing van dit stuk - want hoewel ze 5 euro had ingezet op Gerard Reve als dichter over wiens geschiktheid voor het Didevaschap we als Nederlands volk mogen nadenken, bleek Bernlef een even onlogische keuze als H.H. ter Balkt, Piet Gerbrandy en - naar blijkt uit het Utrechts Nieuwsblad van vandaag - Ingmar Heytze. Wat dat betreft is de stemcommissie van NRC, KB en PI behoorlijk consequent bezig met het presenteren van onmogelijke Dideva-kandidaten.

Tevreden verliet Van Dalsum de bibliotheek en ontmoette Jan Klug en Bart FM Droog, die aan het voggewrikken waren buiten het kantoor.
Van Dalsum: 'Jan Klug, jij als imaginair poëet en Duitser, zou jij voelen voor het Didevaschap?'
Klug: 'Niet onder deze regering.'
Van Dalsum: 'En jij dan, Droog? Je bent nu al een extra jaar Dichter des Groningens, en je ambtstermijn loopt precies af als de derde Dideva benoemd gaat worden. Stel je je verkiesbaar?'
Droog: 'Ben je helemaal gek geworden? Ik voldoe niet aan een van de criteria waaraan een Dideva-kandidaat in mijn optiek zou moeten voldoen, namelijk gezegend zijn met de wijsheid der jaren. Een Dichter des Vaderlands jonger dan pakweg 45 maakt een ongeloofwaardige Dideva, omdat het ambt natuurlijk ook een soortement ere-titel is. Ik heb simpelweg nog te weinig gedaan op poëzievlak om me verkiesbaar te stellen. Misschien dat in 2009/2010 de situatie anders is, maar dan hoop ik eigenlijk begraven en vergeten te zijn. Eens wat rust in de kop, lijkt me wel prettig, ja.'
Van Dalsum: 'Mag ik hieruit concluderen dat je dus niet verkies- en beschikbaar bent in 2005?'
Droog: 'Ja, ik ben kies- noch schikbaar voor het de termijn 2005-2010. En ik doe een beroep op de al gepresenteerde collega's waarover het volk 'de gedachten moet bepalen' hun opportunistische houding te staken en het NRC Handelsblad, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek te vertellen dat het allemaal wel heel prachtig is, met die website en zo, maar dat het eigenlijk totaal krankjorum is dat er zoveel geld, tijd en moeite gestoken wordt in hun presentaties - omdat ze simpelweg niet willen of kunnen.' (Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


MEER LEESVOER: DE BELOOFDE KRANTENARTIKELEN

Epibreren - Gisteren kondigden we ze al aan : krantenartikelen over de Dideva-verkiezingen van Arjan Peters en Ingmar Heytze. Als bonus ook een lovende recensie van Tjitse Hofmans Roodvocht, uit het Dagblad van het Noorden van vrijdag jongstleden, geschreven door Henk Blanken. Het Kopland-gedeelte van dat laatste stuk wordt later vandaag ingevoegd.
(Rottend Staal Online, 21-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE EENENTWINTIGSTE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 969 stemmers naar hun keuze:
Simon Vinkenoog - 197 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -163 stemmen
J.A. Deelder - 48 stemmen
Hans Dorrestijn - 37 stemmen
Toon Tellegen - 35 stemmen
Olaf Risee - 31 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Anna Enquist - 24 stemmen
Eva Gerlach - 22 stemmen
Esther Jansma - 19 stemmen
Menno Wigman - 16 stemmen
Joke van Leeuwen - 15 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Joost Zwagerman -11 stemmen
Armando - 10 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Jaap Blonk - 9 stemmen
Driek van Wissen - 9 stemmen
Judith Herzberg - 7 stemmen
Drs. P - 7 stemmen
Rijn Vogelaar - 7 stemmen
Ruben van Gogh - 6 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Nanne Nauta - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Jan Atze Nicolai - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ramsey Nasr - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Albertina Soepboer - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Ad Zuiderent - 2 stemmen
Sven Ariaans - 1 stem
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Anneke Brassinga - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Lucas Hüsgen - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem

Astrid Lampe - 1 stem
Arthur Lava - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
F. Starik - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Peer Wittenbols - 1 stem

ongeldig: 83 stemmen tegen: 2 stemmen  

En merkt voor de twintigste maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Er kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur gestemd worden. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden.
In het kader van vernieuwing van de Nederlandse Taal zal in de berichtgeving over de Dichter des Vaderlands gebruik gemaakt worden van het woord Dideva (klemtoon op tweede lettergreep).
(Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


DE DIDEVA-VERKIEZINGEN 2000

Epibreren - Niet alleen pastoor J.C. Dominee is nieuwsgierig naar de werkelijke cijfers van de verkiezingen uit 2000. Ook minimaal twee van onze lezers zijn dat. Om deze nieuwsgierigheid te bevredigen dook de redactie in de archieven van de dorpsbibliotheek en duikelde alvast een artikel op uit het op het eiland zeer populaire Reformatorisch Dagblad van 27 januari 2000 (klik voor gratis heel oudbakken nieuws, wat volgt is uitlichting van relevante passages):
-------------

Komrij Dichter des Vaderlands

Door Enny de Bruijn, 27-1- 2000

ROTTERDAM – Gerrit Komrij is gisteren tijdens het NPS-televisieprogramma ”De avond van de Nederlandse poëzie” gekozen tot Dichter des Vaderlands. Slechts ongeveer 3000 poëzieliefhebbers brachten hun stem uit. De vraag is dus in hoeverre Komrij werkelijk de dichter van het hele Nederlandse volk is.

Tot het laatste moment was er sprake van dat niet Komrij, maar Rutger Kopland gekozen zou worden tot nationale dichter. Kopland kreeg zelfs vijf stemmen meer, maar trok zich terug uit de verkiezingsstrijd met het argument dat hij de functie 'te zwaar' vond 'om naar behoren te vervullen.' (...)

NRC-publiek

De vraag mag gesteld worden in hoeverre de resultaten van de stemming representatief zijn voor heel Nederland. Drieduizend stemmen, dat is niet veel voor een landelijke verkiezing. Daar komt bij dat alleen lezers van NRC Handelsblad en de VPRO-gids thuis een stemformulier onder ogen hebben gekregen – toch niet bepaald een doorsnee publiek. In feite heeft de organisatie de verkiezing op dit punt enigszins willen sturen.

Tatjana Daan, directeur van Poetry International, zei eind augustus in deze krant: 'Als Nel Benschop wordt gekozen, wórdt ze het natuurlijk. Maar eigenlijk hoop ik dat niet, omdat ze als dichter toch minder kwaliteit heeft. Ik hoop dat het een dichter wordt die het verdient.' Dat sluit aan bij wat gisteren tijdens het radioprogramma 'Met het oog op morgen' onder meer door dichter en bloemlezer Menno Wigman werd gezegd. Hij had gehoord dat de organisatie bang was dat het Nel Benschop of Toon Hermans zou worden. Er is dus alles aan gedaan om dat te vermijden, door vrij exclusief het NRC- en VPRO-publiek aan te spreken. Had het stemformulier ook in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf gestaan, dan was het wellicht Hermans geworden. (...)
------------
En dit is te lezen op een archief-pagina van Poetry International Online:

Gerrit Komrij eerste Dichter des Vaderlands

Op woensdagavond 26 januari 2000 werd tijdens het NPS - programma ‘De Avond van de Nederlandse Poëzie’ bekend gemaakt dat Gerrit Komrij gekozen is als eerste Dichter des Vaderlands. Ten minste 3.000 poëzieliefhebbers brachten hun stem uit via NRC Handelsblad, de VPRO gids, internet, boekhandels en bibliotheken. Twee dichters waren duidelijk favoriet: Gerrit Komrij en Rutger Kopland.

--------


Dit oudbakken nieuws werpt een aantal interessante vragen op, zoals:

- Waarom vertelt Poetry International deze week een onzer redacteuren dat er 3500 stemmers waren, toen in het jaar 2000 het getal van 'ongeveer 3000' naar buiten werd gebracht?

- Waarom wordt dit cijfermateriaal zo angstvallig geheim gehouden?

- Hoeveel stemmen heeft Kopland mogen ontvangen? 100? 200? 300? 400? We zien in deze verkiezing dat alle kandidaten die niet op de een of andere wijze campagne gevoerd hebben maximaal 3,84 % van het stemtotaal halen, het percentage waar momenteel Hans Dorrestijn op zit, met 37 van de 963 stemmen (Dorrestijn heeft de morele support van Nijgh & Van Ditmar, maar het besef daarvan is nog niet tot veel Nijgh-medewerkers ingedaald).

Gezien de eigenzinnigheid van met name het NRC- en VPRO-publiek en de van campagnes gefilterde voorlopige verkiezingsresultaten kan ik me niet voorstellen dat Kopland meer dan 10% van het toenmalige stemtotaal heeft gekregen, ergo 300 tot 350 stemmen. Wat me rijkelijk veel lijkt: ik vermoed eerder een percentage van tussen de 4 en 10, dus tussen de 120 en 350 stemmen.

Ondertussen snap ik minder en minder van de houding van Poetry International in deze. Ze hebben hun 'sympathie' voor de huidige verkiezing uitgesproken. Maar intussen is er geen enkele stem van een Poetry International-medewerker binnen gekomen. En wordt op een herhaald verzoek tot openbaring van de stemgegevens van 1999/2000 niet gereageerd.

Terwijl het enige doel van deze verkiezing is de traditie van het 'Dichter des Vaderlandschap' te continueren. Traditie kan enkel bestaan bij de gratie van continuatie.
Want wat te doen als de volgende Dideva enkele uren na benoeming komt te overlijden? Wachten op de bureaucratisch geplande stemdatum of direct nieuwe verkiezingen uitschrijven? Ik ga voor het laatste.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Epibreren - Technisch hoofdredacteur Jan Klug is momenteel bezig de codes van alle Rottend Staal-pagina te wijzigen, opdat ze bij toegang via zoekmachines en andere sites binnen de frames verschijnen. De nieuws- en stempagina zijn al van de juiste codes voorzien. De ombouw kan voor enige tijdelijke overlast zorgen, waarvoor onze excuses. (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


OPINIES DER KIEZERS (6)

Epibreren - Buiten het stemhok ondervroeg Yfke Dalhemd de kiezers over op wie en waarom. Omdat tot op heden geen enkele stem is uitgebracht op een al overleden dichter of een buitenlands dichter - al dan niet dood - is ons kiespubliek toch wel redelijk goed op de hoogte van wie er zo al actief zijn binnen de Nederlandse poëzie. Als poëziedagblad zijn we daar heel tevreden mee.

Anton de Wit, Breda: 'Hans Dorrestijn. Een poëtische Apocalypse. Even lief als Komrij (zie daartoe hier) en wel twee keer zo zwartgallig. Dat moet een mooie Dideva ad interim maken!'
Joost Tholens, Amsterdam: 'Eveneens Dorrestijn. Omdat hij droog, een beetje vals en onderhoudend is. Hij heeft er vast de tijd wel voor.'
Marijke van Vugt, Amsterdam: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck'. Hun teksten zijn origineel, spreken tot de verbeelding, doen de schoonheid van onze moedertaal prachtig tot haar recht komen.'
Marc de Jong: 'Lucas Hüsgen. Hij bedient zich niet alleen van het Nederlands omdat het een uitdrukkingsmiddel is voor opinies en gevoelens, maar maakt er meteen een nieuwe taal van, waarbij klank inhoud is en inhoud klank. Een betere aanbeveling voor een dichter des vaderlands lijkt me niet mogelijk. Daarnaast is Lucas Hüsgen landelijk actief, bijzonder levend en ook nog eens traceerbaar op Internet - en met een beetje geluk ook in de boekhandel. Trouwens, evenals Komrij reist hij met de trein.'
Jeroen Gerretschen: 'Nanne Nauta. Zeker nog niet een gevestigde naam, maar iemand die de gevestigde orde wakker gaat schudden.'
Johan Iemhoff, Amsterdam: 'Simon Vinkenoog. Hij is een gewaardeerd dichter en tevens huurder van een van onze ruimten in onze prachtige Vondelkerk!'
(Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


FENOMENALE WEBGEDICHTENGIGANT GESPOT

Amsterdam - Oef, ik ben net op een site geweest waar meer dan 40.000 gedichten stonden van meer dan 2000 actieve dichters die elkaars werk bespreken. Daar kan met de zoekfunctie worden gekeken of er in de besprekingen of de gedichten zelf ook melding wordt gemaakt van bestaande dichters. Benschop, Vinkenoog, Zwagerman, Epibreren nul maal, Heytze tweemaal , Slauerhoff driemaal en Toon Hermans zesentwintig keer.

Het is een geheel op zich zelf levende naar binnengekeerde dichtgemeenschap. Deze dichtgroep bezorgt uitgevend Nederland vast bureaus vol ingezonden manuscripten. Dichters die op die site 450 verzen hebben gepubliceerd zijn geen uitzondering! Op zich niks om over te klagen want er zit vast wel wat goeds bij maar ik ben het nog niet tegen gekomen en moet nu de kronkels uit mijn tenen zien te stretchen. Het levert zo wel een aardige vorm van ochtendgymnastiek op. (Diana Ozon, Rottend Staal Online, 20-2-2004; eerder gepubliceerd op www.orkut.com)

terug naar boven


KLOKKENLUIDER GEZOCHT

Epibreren -Pastoor J.C. Dominee zoekt dringend een klokkenluider voor het Sint Simon in-de-verte-kerkje. Naast beierwerkzaamheden verrichten moet deze klokkenluider ook de exacte cijfers van de Dideva-verkiezingen van 1999-2000 opbiechten. De pastoor is met name geïnteresseerd in het percentage afkeuringen van de 3500 toen binnengekomen stemmen. En natuurlijk in het werkelijke aantal stemmen op Kopland, Komrij, Vinkenoog en niet te vergeten de op 22 april 2000 overleden Toon Hermans.
Klokkenluiders in-spé kunnen solliciteren in het biechthokje. Anonimiteit is gegarandeerd.
(Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


BERNLEF DIDEVA IN 2005?

Den Haag - Juist lazen we op de Didevaverkiezingspagina's van de Koninklijke Bibliotheek dat we onze gedachten moeten bepalen over de geschiktheid van Bernlef als Dideva 2005-2010.

Om ons nodeloos hersenexerceren te besparen rent Liesbeth van Dalsum nú naar de A.J.D. van Oosten-garage om met een nog nader te bepalen transportgeval naar Amsterdam te rijden en de gevierde dichter, die het 'rustiger aan wilde doen', te vragen of hij überhaupt wel Dideva wil worden. (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


RECTIFICATIE OP RECTIFICATIEBERICHT

Epibreren - Eerder vandaag berichtten we dat in het Volkskrantartikel over de Dichter des Vaderlandsverkiezing zou staan dat Hanz Mirck op zichzelf gestemd zou hebben. Tot onze schande moeten we na lezing van het prachtartikel - verschijnt morgen alhier online - concluderen dat deze bewering helemaal niet in het stuk staat. Sterker nog: er staat hoe mensen indirect op zichzelf stemden door te ronselen binnen vrienden- en familiekring, in deze bewoordingen:

'Als Bart Droog het tussentijdse stemoverzicht bekijkt, erkent hij dat veel grote namen ontbreken, of volkomen kansloos moeten worden geacht. Terwijl volkomen onbekende dichters als Olaf Risee of Hanz Mirck (die samen met Ingmar Heytze meedingt) wel bij de laatste twintig horen. Hoe kan dat? Droog: 'Doordat ze veelvuldig op zichzelf hebben gestemd. Maar dan via een legale omweg: ze hebben allerlei vrienden aangespoord op hen te stemmen.

Het dient gezegd dat Peters bij het telefonisch onderhoud geen gebruik maakte een bandrecorder, en dus een interpretatie van Droogs woorden geeft. En Droog blijft zeggen: 'Er hebben twee dichters op zich zelf gestemd. Die dichters zijn niet Heytze, Mirck en Risee. En er zijn inderdaad door kandidaten voorkeursacties gehouden. Niks mis mee, toch?'

Na binnenkomst van drie zeurmails van Mirck waarin werd aangedrongen op rectificatie op Rottend Staal en in de Volkskrant, merkte het stemcommissielid te Amsterdam op: 'Aangezien een nieuwe zin eigenlijk nooit met "maar" begint en "maar" een komma of dubbel punt vervangt, staat er dus eigenlijk: "Doordat ze veelvuldig op zichzelf hebben gestemd, via een legale omweg: ze hebben allerlei vrienden aangespoord op hen te stemmen."
Dat noemen we dus gewoon 'kommaneuken', dit rectificatiegezeur.'
(Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


POPULAIRE BOEKEN BIJ RTL4


Hilversum - RTL4 komt met een wekelijks programma over populaire boeken, meldde de commerciële zender vrijdag. De uitzending heet Kaft en wordt gepresenteerd door Sylvana Simons. Lezers klagen allang dat er op de Nederlandse televisie weinig aandacht aan boeken wordt besteed.

Op zich zouden lezers niet moeten klagen, maar boeken moeten lezen in plaats van naar een beeldbuis staren. De mogelijkheid bestaat bovendien om boeken op of voor een televisietoestel te plaatsen - maar dit terzijde.

Vanaf 4 april is Kaft elke zondag tussen 18.55 en 19.30 uur te zien. Volgens een RTL-zegsman wordt er 'niet over uitsluitend de literaire hoogstandjes voor de culturele elite, maar juist over populaire boeken' gesproken. In de studio praat Simons met schrijvers en gaat de discussie met het publiek aan over leeservaringen. (ANP/Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


RECTIFICATIE OP VOLKSKRANTARTIKEL

Epibreren - Hoewel de Volkskrant nog niet op het eiland gearriveerd is en de stemcommissie geen weet heeft van de letterlijke inhoud van het Dideva-artikel dat op de voorpagina van Cicero, het boekenkatern, staat, schijnt daarin te staan dat Hanz Mirck op zichzelf gestemd zou hebben.

Deze bewering moeten we met klem ontkennen. De woordvoerder van de stemcommissie heeft Arjan Peters verteld dat er tot dusverre twee dichters gesignaleerd waren die op zichzelf gestemd hebben. Namen noemde de woordvoeder niet. Tot de op zich zelf stemmende dichters behoorden in ieder geval niet Hanz Mirck (stemde op Vinkenoog) noch Ingmar Heytze (stemde op Ivo de Wijs - die zich inmiddels uit de verkiezingen heeft teruggetrokken) noch Simon Vinkenoog (nog geen stem uitgebracht). (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


WEDDEN

Epibreren - De Koninklijke Bibliotheek en het NRC Handelsblad presenteren vandaag een 'nieuwe' dichter om 'de gedachten over de geschikste Didevakandidaat voor de periode 2005-2010 te bepalen'. Gezien de eerdere dichters waarover nagedacht mocht worden, zal vandaag óf Gerard Reve óf Nel Benschop gepresenteerd worden als logische keuze voor 2005. In het goklokaal aan de Visdreef kan tot 12.00 uur ingezet worden op alle mogelijke 'om de gedachten te bepalen dichters'. We houden u op de hoogte. (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar boven


REDEN VAN KOMRIJ'S VERTREK ONTHULD

Utrecht/Epibreren - Morgen bericht onze medewerker Ingmar Heytze in het Utrechts Nieuwsblad en op Rottend Staal waarom onze medewerker Gerrit Komrij is opgestapt als eerste Dichter des Vaderlands. Vanaf circa 07.02 uur zal dit 'breaking news' hier zaterdagochtend online te lezen zijn. (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.