DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE ZEVENDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 302 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 41 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck
- 34 stemmen
Serge van Duijnhoven - 24 stemmen
Huub Oosterhuis - 22 stemmen
Olaf Risee - 17 stemmen
J.A. Deelder - 15 stemmen
Toon Tellegen - 13 stemmen
Ivo de Wijs - 13 stemmen
Hans Dorrestijn - 6 stemmen
Anna Enquist - 6 stemmen
Eva Gerlach - 6 stemmen
Jaap Blonk - 5 stemmen
Esther Jansma - 5 stemmen
Harry Zevenbergen - 5 stemmen
Bernlef - 4 stemmen
Diana Ozon - 4 stemmen
Drs. P - 4 stemmen
Ingmar Heytze - 3 stemmen
Ruben van Gogh - 3 stemmen
Jan Kal - 3 stemmen
Hanz Mirck - 3 stemmen
Menno Wigman - 3 stemmen
Armando - 2 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Remco Campert - 2 stemmen
Joke van Leeuwen - 2 stemmenCees Nooteboom - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Joost Zwagerman - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Marion Bloem - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Bart Chabot - 1 stem
Daniël Dee - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Erik Jan Harmens - 1 stem
Judith Herzberg - 1 stem
Arnold Jansen op de Haar -1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Ted van Lieshout - 1 stem
Huub van der Lubbe - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Hagar Peeters - 1 stem
Jean Pierre Rawie - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Marjoleine de Vos - 1 stem
Driek van Wissen - 1 stem
ongeldig: - 23 stemmen tegen: -1 stem

En merkt voor de zesde maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Fraude zal worden aangepakt.

Na overleg van de stemcommissie is de kiestermijn verlengd tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden.

De verlenging vindt plaats om zoveel mogelijk poëzieliefhebbers de kans te geven een stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (111)

Epibreren - Een aantal recensenten kraaide vorige week in recensies Rob Schouten na dat naast Dana Hokke ook H.G. Liebentrau (pseudoniem van Peter M. Heringa, 1945-1987) uit de Dikke Komrij verdwenen was. Schouten was de eerste die dit publiceerde, in de te vroeg verschenen Awater #1 2004, dus hij is eenvoudig als bron voor deze bewering aan te wijzen.

Bij het verwerken van alle H'-tjes uit het boek op de Dikke Komrij-pagina bemerkten we dat er iets heel anders aan de hand is. Het ene vers van H.G. Liebentrau in de editie uit 1996 - 'Een dronk op het terras van La Concorde' is in deze editie van de Dikke Komrij aangevuld met zes andere van Heringa, allemaal geïndexeerd onder de echte naam, waarmee Peter M. Heringa alias H.G. Liebentrau met maar liefst zeven gedichten in de bloemlezing vertegenwoordigd is.

Eens te meer rijst de vraag of een aantal recensenten Komrij's omvangrijke bloemlezing ooit goed ingekeken heeft. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


DDV-VERKIEZINGEN OFFICIEEL OF OFFICIEUS?

Epibreren - Er zijn wat vragen binnengekomen over welke Dichter des Vaderlandsverkiezing nu de officiële was of is. Het antwoord daarop is heel simpel: geen.

De verkiezingen van 2000, 2004 en 2005 zouden alleen officieel zijn als de overheid er aan meewerkt en het parlement en/of de regering de benoeming bekrachtigt. Dat is niet gebeurd in 2000, ergo Gerrit Komrij was de officieuze eerste DDV. Dit in tegenstelling tot de Engelse DDV, de Poet Laureate, die door het Engelse staatshoofd benoemd wordt.

Nederland telt momenteel 6 'officiële' dichters: de 5 Stadsdichters van Dordrecht (J. Eijkelboom), Groningen (Bart FM Droog), Middelburg (Chawwa Wijnberg), Tilburg (Jace van der Ven) en Gouda (Aart Both), die benoemd zijn door de respectievelijke colleges van B&W, met instemming van de lokale gemeenteraden. Voor België geldt datzelfde voor Antwerpen (Tom Lanoye) en Gent (Roel Richelieu van Londersele).

En de andere officiële dichter is natuurlijk de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, aangesteld door het college van bestuur van 's lands gezelligste en fijnste universiteit. Traditiegetrouw is deze huisdichter tevens Rottend Staal-medewerker; dit jaar is de RuG-huisdichter Annelieke van Mens.
(Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


HET DUO H&M VOERT VERDERE DDV-CAMPAGNE OP BNN RADIO 1

Hilversum - Vanavond is het DDV-kandidaatsduo Heytze en Mirck te gast in BNN United, tussen 21.00 en 22.00 uur op Radio 1. Met ditmaal een gelegenheidsgedicht over het gevangeniswezen. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


DDV-VERKIEZING LEIDT TOT HAAGSE RUZIE

Den Haag/Kampen - Op 4 februari 2004 maakte Rottend Staal melding van steun voor de DDV-verkiezing van de Stichting Underground Benelux (SUB). In Den Haag ontstond grote consternatie rond het bericht, en in aller ijl werd een spoedvergadering bijeengelegd in IJssalon Florencia.

De SUB is opgericht als tijdelijk overlegorgaan tussen Other World Producties (voorloper van Louis Behre's Crossing Border Festival), Trespassers W (de band en het organisatiebureau van Cor Gout) en Stichting Maldoror. Het bestuur is samengesteld uit (inmiddels oud-)medewerkers van deze organisaties. Bestuursleden waren onvoldoende op de hoogte van hernieuwde activiteiten van de stichting en werden onaangenaam verrast door de berichtgeving op Epibreren.

Tijdens de bijeenkomst in Florencia is ingegaan op de rol die een Dichter des Vaderlands met verkorte aanstelling zou kunnen vervullen. Het accent lagdaarbij niet op de ceremoniële kant van van de functie en ook niet op de gelegenheidsgedichten, maar op de initiatieven die de DDV ontplooit. Het bestuur acht een jaar te kort om de nieuwe DDV de kans te geven om initiatieven te ontplooien die vergelijkbaar en aanvullend zijn op die van voorganger Gerrit Komrij, te weten de Sandwich-reeks, de Poëzieclub en hettijdschrift Awater. Naar Amerikaans voorbeeld geeft iedere DDV een andere invulling aan de functie.

De notulist van de vergadering van de SUB maakte overigens bezwaar tegen de term 'functie', omdat het hier niet om een betaalde aanstelling ging. Het bestuur van de SUB acht een jaar te kort ominvulling te geven aan de DDV en roept kandidaten op zich te bezinnen voor de verkiezingen aan het eind van het jaar. Idealiter zouden kanshebbers een plan kunnen ontwikkelen, zodat de kiezers behalve op een persoon ook op een programma kunnen stemmen. Daarnaast maakte het bestuur bezwaar tegen het stemmen per internet, wat ondanks de controle van Epibreren fraude in de hand wekt en de drempel voor kiezers zonder internetverbinding teveel zou verhogen.

Het bestuur was bij de vergadering verdeeld over de vraag welke stappen de SUB dient te ondernemen. De huidige medewerkers wordt zeven dagen de kans gegeven de steunbetuiging (die bestaat uit een vermelding op de website van de SUB) aan de alternatieve DDV-verkiezing te verwijderen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan stapt een van de bestuursleden op. De alternatieve verkiezingen op Epibreren leiden volgens het bestuur van de SUB tot uitholling van het instituut van de DDV en beperken de bloei van poëzie in Nederland.
(Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


MEANDER ROEPT OP TOT STEMMEN

Epibreren - Ook Meander, qua lezers het grootste literaire periodiek van het taalgebied, roept nu haar lezers op deel te nemen aan de DDV-verkiezing 2004. De stemcommissie is met deze oproep zeer verguld. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


FORUM.FOK.NL MENGT ZICH IN DE DDV-STRIJD

Epibreren - Op Forum.fok.nl is nu ook de discussie losgebarsten over wie de tweede Dichter des Vaderlands moet worden en hoe de eerste functioneerde. Lees het op deze Forum.fok.nl-afdeling, mét verwijzingen naar het stemhok.
(Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


HET UTRECHTS NIEUWSBLAD DESINFORMEERT
CAMPAGNE DDV-VERKIEZING 2005-2010 KENT ONEERLIJK VERLOOP

Epibreren/Groningen - Om de verwarring nog groter te maken bericht het Utrechts Nieuwsblad vandaag dat de verkiezing voor de Dichter des Vaderlands 2004-2005, die momenteel op deze site plaats vindt, 'een schaduwverkiezing' is. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, zoals onze lezers weten.

Uit het artikel (op de cultuurpagina, online beschikbaar via de e-paper-uitvoering van de krant) blijkt dat het duo Heytze & Mirck de huidige verkiezing misbruikt om campagne te voeren voor de verkiezing 2005. Dat bleek óók uit het radioprogramma 'Met het oog op morgen', gisteravond. Aan het woord was Ingmar Heytze, die alleen sprak over de verkiezing 2005. Met geen woord werd erin gerept over de huidige verkiezing - waarvoor beide heren óók actief campagne voeren.

Dat mag allemaal, maar het is tegen de geest van deze verkiezing, die erop gericht is zo snel mogelijk een tweede Dichter des Vaderlands aan te stellen.

De campagne van het duo, erop gericht om zowel het tweede als het derde DDV-schap te dragen, is des te vreemder omdat niet bekend is wie voor de verkiezing 2005 door Poetry, de Koninklijke Bibliotheek en het NRC Handelsblad als favorieten naar voren geschoven worden. Er zijn op dit moment slechts twee 'favorieten' bekend: H.H. ter Balkt (waarvan het onbekend is of hij überhaupt vijf jaar lang DDV wil zijn) en Ingmar Heytze.

Om duidelijkheid te scheppen zouden P.I., het NRC Handelsblad en de KB er goed aan doen om nú alle namen van de veertig aangekondigde 'favorieten' vrij te geven. Want misschien willen enkele van de 'favorieten' voor het DDV-schap 2005-2010 net als het duo H&M ook actief campagne voeren, maar kunnen ze dat niet, omdat ze simpelweg niet op de hoogte zijn van de hogere wijsheid te Rotterdam/Den Haag. Met als gevolg dat de verkiezingscampagne voor 2005 nu al oneerlijk verloopt, gezien de voorsprong die het duo H&M in een campagne zonder actieve tegenstanders neemt.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


FOTO'S GEDIGNAG TE VERA ONLINE

Groningen - Op de site van Vera, het centrum voor internationale popunderground, staan nu een twaalftal foto's van de Gedignag (30-1) online. Te zien zijn o.a. Vera-programmeur Peter Weening en onze medewerkers Andy Fierens, Ruben van Gogh, Erik Jan Harmens, Sieger O. Hesselink, Stan Lafleur, Rick de Leeuw en Diana Ozon. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE ZESDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 285 stemmers naar hun keuze:
Simon Vinkenoog - 39 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck
- 32 stemmen
Serge van Duijnhoven - 24 stemmen
Huub Oosterhuis - 21 stemmen
Olaf Risee - 16 stemmen
J.A. Deelder - 13 stemmen
Toon Tellegen - 13 stemmen
Ivo de Wijs - 12 stemmen
Anna Enquist - 6 stemmen
Eva Gerlach - 6 stemmen
Jaap Blonk - 5 stemmen
Hans Dorrestijn - 5 stemmen
Harry Zevenbergen - 5 stemmen
Bernlef - 4 stemmen
Esther Jansma - 4 stemmen
Drs. P - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 3 stemmen
Jan Kal - 3 stemmen
Hanz Mirck - 3 stemmen
Diana Ozon - 3 stemmen
Menno Wigman - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Remco Campert - 2 stemmen
Joke van Leeuwen - 2 stemmen

Cees Nooteboom - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Joost Zwagerman - 2 stemmen
Armando - 1 stem
Benno Barnard - 1 stem
Marion Bloem - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Bart Chabot - 1 stem
Daniël Dee - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Judith Herzberg - 1 stem
Ingmar Heytze - 1 stem
Arnold Jansen op de Haar -1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Huub van der Lubbe - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Hagar Peeters - 1 stem
Jean Pierre Rawie - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Marjoleine de Vos - 1 stem
Driek van Wissen - 1 stem
ongeldig: - 23 stemmen tegen: -1 stem

En merkt voor de vijfde maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Fraude zal worden aangepakt.

Na overleg van de stemcommissie is de kiestermijn verlengd tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden.

De verlenging vindt plaats om zoveel mogelijk poëzieliefhebbers de kans te geven een stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (110)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe H-aatjes: Quirien van Haelen (ps. van Frits Criens Jr., 1981), Marijke Hanegraaf (1946), Firmin van Hecke (1884-1961), Gery Helderenberg (ps. van Hubert Buyle, 1891-1979), Albert Helman (ps. van Lou Lichtveld, 1903-1996), Leendert J. van den Hengel (1936), Leo Herberghs (1924), Raymond Herreman (1896-1971), Erik Heyman (1960), J. Heymans (1954), Ingmar Heytze (1970), Rouke van der Hoek (1952), A.H. Hoffmann von Fallersleben (ps. van A.H. Hoffmann, 1798-1874), Tjitse Hofman (1974), Peter Holvoet -Hanssen (1960), Mark van den Hoof (1946), Philip Hoorne (1964), C.M. Hoorweg (1925), Frans Hoppenbrouwers (1940), Paul van den Hout (1944), P. Huet (1827-1895), Hugo en Eduard (ps. van A.W. Kamp en M.D. Horst, begin twintigste eeuw) en Francie van den Hurk (1948).

Na Anton Ent is Dana Hokke de tweede dichter die uit het boek is verdwenen. Beide namen zijn pseudoniemen. Maar waar de mens achter Anton Ent, Henk van der Ent, nog met poëzie van zijn pseudoniem Marieke Jonkman vertegenwoordigd blijft, is de mens achter Dana Hokke, D. Constandse (1930), definitief verdwenen uit het boekwerk.

Het verzamelde recensentendom kraaide vorige week over de ontdekking van de verdwijning van het ene gedicht 'Een dronk op het terras van La Concorde' van H. G. Liebentrau, pseudoniem van Peter M. Heringa (1945-1987). Nu wil het feit dat in deze editie van de Dikke Komrij dat gedicht is aangevuld met zes andere van Heringa, allemaal geïndexeerd onder de echte naam. Zie ook: De Dikke Komrij 111, 6-2-2004)

Bij verwerking van deze namen viel het op hoezeer Komrij de Vlaamse poëzie ruim baan geeft. Dat is een stuk opvallender dan de aanwas aan 'jeugdig' dichtvolk in de bloemlezing.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


BUNDEL KOPLAND VLIEGT WEG

Groningen - Het Dagblad van het Noorden bericht dat de dichtbundel Wat water achterliet van Rutger Kopland, die vorige week ter gelegenheid van de Gedichtendag verscheen, nu al zo goed als uitverkocht is. Het ging om een oplage van 26.000 exemplaren, aldus uitgeverij Van Oorschot.

Het is bijna ongekend dat een dichtbundel in deze oplage wegvliegt. Een eerste druk van een gearriveerde dichter beleeft normaal hooguit de verkoop van enkele duizenden exemplaren. Beginnende dichters zijn al blij als ze vijfhonderd bundeltjes kwijtraken. Volgens de uitgever is Nederland niettemin 'zeer poëzieminnend': 'Onze collega's in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië kijken jaloers naar ons.''

Van Oorschot wijst wel op de aantrekkelijke prijs van het gelegenheidsboekje van Kopland, namelijk anderhalve euro. (Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


POETRY BLIJFT VERTREK KOMRIJ ONTKENNEN, 'STEUNT' EVENWEL VERKIEZING

Groningen - In het Dagblad van het Noorden van gisteren stond een opmerkelijk interview met Janita Monna van Poetry International. Daarin lijkt ze te accepteren dat Gerrit Komrij geen Vaderlandsdichterlijke verzen meer produceert, maar blijft ze wel twijfel wekken aan zijn definitieve vertrek als DDV.

Janita Monna, gister in het DvhN: 'Maar ik moet daarbij wel zeggen dat hij als DDV méér doet dan alleen gedichten maken. Komrij is ook oprichter van de POëzieclub en van het tijdschrift Awater. En die dingen gaan gewoon door.'
Bart FM Droog, hier en nu, op Rottend Staal: 'Komrij is en blijft oprichter van de Poëzieclub, maar heeft er al een tijd niets meer mee te maken. Bij Awater is hij vertrokken (meldt Awater zelf, in het laatste nummer). Het zou grote helderheid scheppen als Poetry International zich neerlegt bij zijn totale vertrek.'

Het Dagblad van het Noorden (gisteren): 'Welke waarde moet dan worden toegekend aan het initiatief uit Groningen om een 'tussenpaus' aan te stellen?
Monna: 'Wij stellen het initiatief en de betrokkenheid vanuit Groningen op prijs, maar houden vast aan onze eigen procedure. De persoon waar Groningen mee komt aanzetten, moeten we dan waarschijnlijk beschouwen als 'vice', of hoe noem je dat.'

Droog: 'Voor alle duidelijkheid: deze verkiezing is even officieus of officieel als die van 2000 en 2005. Wie nu verkozen wordt is simpelweg de tweede Dichter des Vaderlands, als opvolger van de eerste. Deze tweede wordt in 2005 opgevolgd door de derde DDV. Niks 'vice' of 'interim'. De stemmers die deelnemen aan deze verkiezing zijn uit het gehele land afkomstig.

Als lid van de stemcommissie ben ik verheugd met de op prijs stelling uit Rotterdam, en ik hoop dan ook dat Poetry International in de komende dagen contact met de commissie opneemt, zodat de lucht geklaard kan worden en we eendrachtig kunnen werken aan de zo snel mogelijke benoeming van de tweede Dichter des Vaderlands.'
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


MIRCK & HEYTZE OP RADIO 1

Epibreren - Vannacht om 00.00 uur zijn Ingmar Heytze & Hanz Mirck als DDV-kandidaten te beluisteren op Radio 1, zo bericht ons Hanz Mirck. Zover we op het eiland weten wordt op dat tijdstip het radio-journaal uitgezonden, dus we zijn benieuwd. (Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - Nog steeds blijven stemmen binnenkomen die niet vanuit het stemhok zijn ingediend. Die stemmen worden onherroepelijk afgekeurd, omdat de commissie het van groot belang vindt dat de kiezer leest wat de voorwaarden en restricties bij deze verkiezing zijn.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


ALLES WORDT ANDERS

Epibreren - Het nieuwe literaire e-zine Alles wordt anders is inmiddels online te vinden. Een aantal jonge honden uit de nieuwste generatie van de Nederlandstalige poëzie werkt er aan mee: onze medewerker Maarten Das, Pim te Bokkel en Lucas Laherto Hirsch en Karlijn Groet van de poëzieformatie De Residentie, bijvoorbeeld.
Het is jammer dat er voor gekozen is de inhoud van het periodiek als .pdf-bestand online te zetten, maar goed dat er weer een nieuw tijdschjrift is. (Rottend Staal Online, 5-2-2004).

terug naar boven


WINTERNACHTEN NAAR SURINAME

Den Haag/Epibreren - In samenwerking met Schrijversgroep '77 uit Paramaribo presenteert het literatuurfestival Winternachten uit Den Haag van 1 t/m 7 maart een editie in Suriname. Ruim dertig auteurs uit vijf landen treden op in een programma met literatuur, muziek, dans en film.

Het festival vindt behalve in Paramaribo plaats in Nickerie, Commewijne en Brokopondo.

De Nederlandse deelnemers zijn de schrijvers Ronald Giphart en Joke van Leeuwen en zangeres Denise Jannah. Deze eerste editie van het Internationaal Literatuurfestival Suriname heeft als thema '1001 identiteiten'.

Naast Giphart, Van Leeuwen en Jannah treden ook op schrijfster E.K.M. Dido uit Zuid-Afrika, dichter Sitok Srengenge uit Java, dichter/performer Gibi Bacilio uit Curaçao en vijfendertig Surinaamse schrijvers, dichters en muziek- en dansgroepen. Onder de deelnemende Surinaamse auteurs zijn Cynthia McLeod, Jit Narain, Rappa, Surianto en Marylin Simons.

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum zal delen van het festival te Suriname bijwonen er er exclusief voor Rottend Staal over berichten. (Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


INGREEP STEMCOMMISSIE

Epibreren - Bij het monitoren van de verkiezingsvoortgang op internet ontdekte een van onze controleurs deze stemoproep op de site van Vassallucci:Met daaronder een verwijzing naar een pagina van de uitgeverijsite, waarop wordt opgeroepen om op dit duo te stemmen, omdat 'er veel bekendere dichters te noemen [zijn] maar het is maar zeer de vraag of die de taak zien zitten'.

Gisteren beantwooordde koploper Simon Vinkenoog die vraag zeer positief. In dat licht is bovenstaande tekst misleidend. Op de desbetreffende Vassallucci-pagina is géén verwijzing aangebracht naar het reguliere stemhok, alleen naar de stemknop, zodat eventuele kiezers op dit duo niet geattendeerd worden op de voorwaarden en andere kandidaten.

De stemcommissie heeft daarom een finale waarschuwing doen uitgaan naar Vassallucci en het duo. De stemknop in het stemhok is inmiddels zo beveiligd, dat controleurs van de stemcommissie kunnen zien of stemmen daadwerkelijk in het stemhok zijn uitgebracht. Alle op andere manieren geposte stemmen worden ongeldig verklaard.

UPDATE: De gewraakte stemknop is inmiddels verwijderd.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


BEN BRINKMANN VAN BOEKHANDEL VAN DER GALIE OVERLEDEN

Utrecht - In de nacht van 3 op 4 februari j.l. overleed te Utrecht Ben Brinkmann, de eigenaar van Boekhandel van der Galie, aan hartfalen. Hij werd 53 jaar. De boekhandel is een zelfstandige boekhandel met een grote hoeveelheid poëzie prominent aanwezig in het assortiment.

De Utrechtse literator Ed van Eeden haalt herinneringen aan hem op: 'Ben Brinkmann werkte al zolang ik me kan herinneren bij Van der Galie, dat moet dus meer dan 25 jaar zijn. Hij nam begin jaren negentig samen met Evert de Wilde de zaak over van de oude Van der Galie, ging enkele jaren later, na het vertrek van Evert, alleen verder. Zijn vrouw en dochters hielpen regelmatig in de zaak. Ben was een ruimhartig en ruimdenkend mens, niet te beroerd om schaakclubs en literaire instellingen te sponsoren. Zijn boekhandel is dan ook niet alleen goed voorzien van literatuur (met een fraaie poëziekast), maar ook van een denksportkelder, die schakers uit de verre omgeving trekt. Ben had die merkwaardige mengeling van zakelijk inzicht en culturele bevlogenheid, die je wel vaker bij boekenvakkers ziet. Voeg daarbij een warme belangstelling voor de mensen in zijn omgeving, een aanstekelijk gevoel voor humor en een hulpvaardig karakter, en u zult begrijpen dat ik deze boekverkoper pur sang zeer zal missen.'

Zaterdag 7 februari is er van 1900 tot 1930 de mogelijkheid tot condoleren. Ben Brinkman ligt dan opgebaard in uitvaartcentrum PCB (Overvecht), Donaudreef 25, Utrecht.

De begrafenis is maandag 9 januari. Om 11.00 uur is de uitvaartdienst in de Wilhelminakerk (bij het Wilhelminapark, op de hoek van de Hobbemastraat/Paulus Potterstraat). Aansluitend wordt hij begraven op de begraafplaats Tolsteeg (Utrecht-Zuid, Opaalweg).
Nadien is er gelegenheid te condoleren. (Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


TAALUNIE ONDERSTEUNT VERKIEZINGEN

Epibreren - Inmiddels heeft ook de Taalunie een ondersteunend artikel over ons streven zo snel mogelijk een nieuwe Dichters des Vaderlands te benoemen gepubliciceerd, op http://taalunieversum.org/nieuws/568.

Grappig is wel dat deze verkiezing een 'onofficiële' wordt genoemd. Maar nuchter genomen is deze verkiezing even officiëel - of beter gezegd - officieus - als de verkiezing in 2000 dat was en die van 2005 dat zal zijn. Noch H.M. de Koningin, noch de regering, noch de Tweede Kamer heeft ooit met een decreet, noodwet of andersoortige plechtstatige bijval de benoeming van Komrij officieel bevestigd.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE VIJFDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 246 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 31 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck
- 25 stemmen
Serge van Duijnhoven - 23 stemmen
Huub Oosterhuis - 17 stemmen
Olaf Risee - 16 stemmen
Toon Tellegen - 13 stemmen
J.A. Deelder - 9 stemmen
Ivo de Wijs - 9 stemmen
Jaap Blonk - 5 stemmen
Hans Dorrestijn - 5 stemmen
Anna Enquist - 5 stemmen
Eva Gerlach - 5 stemmen
Harry Zevenbergen - 5 stemmen
Bernlef - 4 stemmen
Esther Jansma - 4 stemmen
Drs. P - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 3 stemmen
Jan Kal - 3 stemmen
Diana Ozon - 3 stemmen
Menno Wigman - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Joke van Leeuwen - 2 stemmen


Hanz Mirck - 2 stemmen
Cees Nooteboom - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Joost Zwagerman - 2 stemmen
Armando - 1 stem
Benno Barnard - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Remco Campert - 1 stem
Daniël Dee - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Judith Herzberg - 1 stem
Ingmar Heytze - 1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Huub van der Lubbe - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Hagar Peeters - 1 stem
Jean Pierre Rawie - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Marjoleine de Vos - 1 stem
Driek van Wissen - 1 stem
ongeldig: - 20 stemmen tegen: -1 stem

En merkt voor de vierde maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Fraude zal worden aangepakt.

Na overleg van de stemcommissie is de kiestermijn verlengd tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden.

De verlenging vindt plaats om zoveel mogelijk poëzieliefhebbers de kans te geven een stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Epibreren - We kunnen aan het eind van deze verkiezingsdag terugzien op een rijke dag: meer en meer kranten, tijdschriften, uitgeverijen, omroepen, literatuurfestivals, -organisaties, -sites en zelfs enige 'celebrities' steunen het initiatief om zo snel mogelijk de tweede Dichter des Vaderlands (DDV) te benoemen. Zodat er geen raar DDV-loos tijdperk komt, en de prille traditie niet verloren gaat.

Maar het is niet goed om ons voldaan op de borst te roffelen. We streven naar een zo groot mogelijk aantal stemmen, om deze tweede officieuze verkiezing, die even legitiem is als de eerste officieuze stemming in 1999, maatschappelijk geaccepteerd te krijgen.

Dat zou zonder problemen kunnen, als het ANP normaal zou berichten over deze 'nood'-verkiezing: Komrij is weg als DDV, dus we moeten een nieuwe DDV hebben. Dat blijkt ook uit de stemmen: van de 245 tot nu uitgebrachte stemmen was er één 'tegen het DDV-schap'

We zouden ook zeer geholpen zijn als Poetry International en de Poëzieclub zouden ontwaken uit hun droom waarin Komrij nog steeds Dichter des Vaderlands is. Het is heel simpel: Komrij is weg. Die organisaties zouden zich moeten realiseren dat deze verkiezing geen gevaar is voor de verkiezing die zij - betaald en wel - mogen realiseren in 2005. Sterker nog: door continuering raakt het verschijnsel bekender, en zullen bij de verkiezing in 2005 nog meer mensen stemmen dan nu al, in deze verkiezing, het geval is.

Ons streven is om 3000 stemmen binnen te halen - dat aantal is altijd door Poetry naar buiten gebracht, over de DDV-verkiezing 2000. Nu is Poetry niet echt een betrouwbare bron gebleken. Maar stel dat dat aantal klopt. Gezien het tempo waarin de stemmen nu binnenstromen hebben we goede hoop dat aantal te evenaren.

Dat zal ons alleen lukken met nog meer steun, van nog meer organisaties en poëzieliefhebbers. Dus; lieve lezers: zegt het voort: ga naar het stemhok!

En stem daar alsjullieblieft niet op dichters die het alleen maar om media-aandacht te doen is, zoals de hangjeugddichters die nu de Top-3 verzieken en daarbij een arme AOW-er van een gouden jaar dreigen te beroven. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (109)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina vordert nu tot en met de letter G. Dit zijn de nieuwe G-eetjes: Sieger M. Geertsma (1979), Paul Gellings (1953), Piet Gerbrandy (1958), Truus Gerhardt (1899-1960), Anton Gerits (1930), Christiaan Germonpré (1950), Willem de Geus (1960), Willem Gijssels (1875-1945), Wouter Godijn (1955), Koenraad Goudeseune (1965), W. Graadt van Roggen (1879-1945), G.H. 's-Gravesande (1882-1965), F.H. Greb (1813-1868) en Raymond van het Groenewoud (1950).

Truus Gerhardt was inderdaad de zus van Ida Gerhardt - al sinds jaar en dag in de Dikke Komrij. In de jaren veertig en vijftig was ze vrij populair.
(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


DE VERKIEZING: BUITEN- EN BINNENLANDS COMMENTAAR (2)

Epibreren/Verenigde Naties - Het hoofd van de rogatoire commissie met op de verkiezingen toezicht houdende buitenlandse waarnemers heeft vandaag geen onregelmatigheden waargenomen. Wel betreurt hij de vele dreig- en scheldmails aan het adres van de Wintertuin, die zich hierdoor gedwongen zagen hun negatieve stemadvies in te trekken en nu alleen nog maar favorieten aanprijzen. Zie http://www.wintertuin.nl/nieuws/column.cfm

De mysterieuze boodschap die op Poetry International Web verscheen: 'The poets laureate will have to wait for now: this month, we have got the rebels, iconoclasts, non-conformists, innovators, resistance fighters, exiled communists and other scandalous, transgressive and subversive elements on PIW.' wordt door de buitenlandse waarnemers uitgelegd als een rare uiting van het zuur, maar ze zien het niet als beïnvloeding van de huidige verkiezingen.

De stemcommissie te Epibreren heeft vandaag ook geen onregelmatigheden waargenomen. Wel arriveerde een stem op Gerrit Komrij in de stemcomputer. De stemmer is gevraagd opnieuw de stem uit te brengen, op een andere dichter, omdat onze medewerker niet als DDV herkiesbaar is.

Net als de buitenlandse waarnemers betreurt de commissie de bedreigingen aan het adres van de Wintertuin.
(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


'DAT PAART MAAR EN DAT BAART MAAR'

Tielt - Deze middag was onze medewerker Gerrit Komrij op de Vlaamse radio en over het Nederlandse koningshuis zei hij 'dat paart maar en dat baart maar en dat sterft maar'. Hij liet duidelijk blijken dat hij zich een hofnar begon te voelen - je zag al in het Amalia-vers dat het hele gedoe hem niet (meer) lekker zat. (Karel Smits, Rottend Staal Online, 4-2-2004)

(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


BOEKBLAD ONDERSTEUNT VERKIEZINGEN

Culemborg - Op de site van het Boekblad wordt zeer positief bericht over ons streven Nederland niet Dichter des Vaderlandsloos (DDVL) te laten zijn:

Interim des Vaderlands

4 februari 2004 - Het poëziedagblad Rottend Staal Online - zie http://www.epibreren.com/rs - springt in het gat dat door Gerrit Komrij in de nacht van 28 op 29 januari jl. is achtergelaten. Komrij kondigde bij de presentatie van zijn Dikke Komrij aan meteen te abdiceren als Dichter des Vaderlands. Rottend Staal wil nu zo snel mogelijk een opvolger aanstellen om de periode tot de volgende Gedichtendag, op 27-01-2005, op te vullen. Op die dag wordt namelijk door de initiatiefnemers de Koninklijke Bibliotheek, Poetry International en het NRC Handelsblad bekend gemaakt wie de derde (of is het nu tweede) Dichter des Vaderlands wordt voor de periode 2005-2010. Stemmen op een interim-Dichter des Vaderlands kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html.

(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


DICHTENDE HANGJEUGD ONDERSTEUNT KANDIDATUUR VINKENOOG

Epibreren/Amsterdam - Onze nieuwe medewerker Bas Belleman (25) heeft op onze medewerker Simon Vinkenoog (75) gestemd. Liesbeth van Dalsum vroeg hem waarom.

Van Dalsum: 'Waarom, Bas?'
Belleman: 'Vinkenoog is wegens verschijning en reputatie de meest geschikte. Niet te zwaarmoedig. Houdt van aandacht. Oud genoeg. Iedereen zal het hem gunnen. Hij ligt goed bij de slampoëten wegens zijn jurering in Festina Lente. Hij ligt redelijk bij de hermetici vanwege zijn achtergrond bij de Vijftigers. Hij ligt goed bij het a-poëtische volk vanwege zijn romantische drank-en-drugs-en-noem-maar-opuitstraling. En we krijgen dan bovendien first lady Edith erbij.' (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


BN/DE STEM OVER DE VERKIEZINGEN
ALSMEDE DE DIKKE KOMRIJ (108)

Landsmeer/Breda - Vandaag bericht ook BN/De Stem over de verkiezingen voor de nieuwe DDV: 'Zelf wil Gerrit Komrij er niets meer van weten. Maar volgens Poetry International gaat hij 'gewoon' door. De verwarring rond de Dichters des Vaderlands is nu compleet.

Het gezaghebbende poëziedagblad op internet Rottend Staal Online is inmiddels begonnen met nieuwe verkiezingen. Grote favoriet is tot dusver Simon Vinkenoog, op de voet gevolgd door Toon Tellegen, J.A. Deelder en Ivo de Wijs.

Gerrit Komrij zelf stelde zaterdag in Groningen nog met klem, dat hij niet langer gezien kan worden als Dichter des Vaderlands. 'Vanaf nu ben ik volkomen absent', vertelde hij. En over zijn eventuele verplichtingen: 'Er staat niets op papier over verplichtingen.'

Maandag echter kwam de bedenker van het fenomeen Dichter des Vaderlands, Poetry International, met de verrassende mededeling, dat Komrij gewoon doorgaat, 'als interim en loco'. 'In feite verandert er dus niets', aldus woordvoerster Jenita Monna.

Geconfronteerd met dat bericht liet Gerrit Komrij het volgende weten: 'Die informatie is onjuist. Ik blijf er bij dat ik ben afgetreden.' En daarmee lijkt de eerste Dichter des Vaderlands op dezelfde wijze vertrokken als hij kwam: met veel ophef en bombarie.

De verkoop van Komrijs bloemlezing De Nederlandse Poëzie van de 19de tot en met 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten ondervindt geen hinder van alle commotie. 'Nee, dat gaat heel goed. Zondag waren de eerste boekhandels al uitverkocht. Maar die bloemlezing heeft hier helemaal niets mee te maken', bezweert uitgever Job Lisman.'

Tot zover BN/De Stem. De voorlopige uitslag die de krant brengt betreft de stand van twee dagen geleden. Met woordvoerdster Jenita Monna zou Janita Monna bedoeld kunnen worden - waarmee de anonieme woordvoerdster van Poetry eindelijk een naam heeft gekregen. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


SIMON VINKENOOG BEREID TOT DICHTER DES VADERLANDSSCHAP

Amsterdam/Epibreren - Onze medewerker Simon Vinkenoog is bereid de tweede Dichter des Vaderlands te worden, voor de periode 2004-2005. 'Dat lijkt me leuk', verklaarde hij vanochtend telefonisch, 'en hou me op de hoogte!'

Vinkenoog staat momenteel derde in de ranglijst. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


SUB STEUNT VERKIEZINGEN

's-Gravenhage/Epibreren - De Stichting Underground Benelux (SUB) steunt nu ook de DDV-verkiezing. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


VERKIEZINGEN SLAAN AAN

Epibreren/Nijmegen/Den Haag - Vandaag bericht De Gelderlander over de nieuwe verkiezingen. De krant meldt tevens dat Poetry International nog steeds in de ontkenningsfase zit met betrekking tot het aftreden van onze medewerker Gerrit Komrij als DDV.

De Haagsche Courant berichtte gisteren over die ontkenningsfase: 'De mededeling van de gelauwerde poëet is in Rotterdam op de burelen van Poetry als een bom ingeslagen. "Dit kan niet. Er verandert niets", zegt een woordvoerster. "De heer Komrij blijft gewoon aan als interim."'

Komrij, j.l. zaterdag: 'Ik dacht maar steeds: 'Hoe kan ik er vanaf komen?' Tot ik me bedacht: 'Ik hoef het alleen maar hardop te zeggen'. Dat was het ei van Columbus! Er staat immers niets op papier over verplichtingen.'

Komrij, j.l. maandag: 'Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'

Voor toegang tot de artikelen is gratis registratie verplicht. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


DE EERSTE TEGENSTEM

Epibreren - Afgelopen nacht arriveerde ook de eerste tegenstem in de stemcomputer, mét motivatie:

'Stop er mee! Geen nieuwe Dichter des Vaderlands!
Wat een flauwekul, het tijdperk van de gelegenheidspoezie is ruimschoots voorbij. Dat werkt niet meer. Denk aan Komrij's gedicht in het NRC Handelsblad bij de geboorte van Amalia. Een half jaar vantevoren kon hij die geboorte zien aankomen, dus nadenktijd genoeg. Toch "tracteert" hij ons op zo'n prutsgedicht waarin vooral de afkeer van deze klus duidelijk spreekt. Zie de laatste regel.
Voor komende slachtoffers in de rol van DDV zie ik evenmin enig heil in de dwang tot gelegenheidspoezie.'

Waarvan akte (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

terug naar boven


LITERATUURFESTIVAL DE WINTERTUIN STEUNT VERKIEZINGEN

Epibreren/Nijmegen - De verkiezing voor De Dichter des Vaderlands wordt nu ook ondersteund door Literatuurfestival de Wintertuin. Op de nieuwspagina van deze grote literaire producties-organisatie wordt opgeroepen om toch vooral op

Menno Wigman of H.H. ter Balkt of Erik Jan Harmens of Ilja Leonard Pfeijffer

te stemmen. Tegelijkertijd heeft 'men' van de Wintertuin een negatief stemadvies doen uitgaan. Lees het op de Wintertuinsite. (Rottend Staal Online, 4-2-2004.)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.