JAN MARIJNISSEN STEUNT VERKIEZING

Epibreren- Op zijn weblog www.janmarijnissen.nl/weblog/ doet SP-leider Jan Marijnissen een oproep om Huub Oosterhuis tot Dichter des Vaderlands te verkiezen. Een oproep die ongetwijfeld op de steun kan rekenen van onze medewerker Gerrit Komrij, die eerder schimpscheutte dat Oosterhuis de eigenlijke 'hofdichter' is.

Hoewel Oosterhuis in bepaalde kringen omstreden is, staat zijn vakkundigheid buiten kijf, en is hij in de ogen van de stem- en toezichtscommissie een dichter die een spraakmakend en breed gedragen opvolger van Komrij zou kunnen zijn, met een bekendheid van 2030 op de schaal van Google.

Voor alle duidelijkheid: de stemcommissie is niet partij-gebonden. Feitelijk zelfs staan en de gehele redactie en de voltallige stemcommissie dichter bij liberaal/conservatieve standpunten, op libertair/anarchistische grondslag met humanistisch mededogen. Bij ontsteltenis aan zo'n partij voelen we ons vrij om met alle partijen die democratie in het vaandel voeren in gesprek te gaan. (De redactie, Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE VIERDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 150 stemmers naar hun keuze:

Olaf Risee - 15 stemmen
Serge van Duijnhoven - 14 stemmen
Simon Vinkenoog - 12 stemmen
Toon Tellegen - 10 stemmen
J.A. Deelder - 7 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck
- 7 stemmen
Harry Zevenbergen - 5 stemmen
Jaap Blonk - 4 stemmen
Eva Gerlach - 4 stemmen
Ivo de Wijs - 4 stemmen
Bernlef - 3 stemmen
Hans Dorrestijn - 3 stemmen
Anna Enquist - 3 stemmen
Esther Jansma - 3 stemmen
Diana Ozon - 3 stemmen
Drs. P - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Ruben van Gogh - 2 stemmen
Jan Kal - 2 stemmen


Joke van Leeuwen - 2 stemmen
Hanz Mirck - 2 stemmen
Cees Nooteboom - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
Menno Wigman - 2 stemmen
Joost Zwagerman - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Remco Campert - 1 stem
Daniël Dee - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Ingmar Heytze - 1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Huub Oosterhuis - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Jean Pierre Rawie - 1 stem
K. Schippers - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Marjoleine de Vos - 1 stem
Nachoem M. Wijnberg - 1 stem
ongeldig: - 18 stemmen  

En merkt voor de derde maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Inmiddels is gebleken dat Serge van Duijnhoven, Olaf Risee en het duo Heytze & Mirck actieve campagnes voeren om Dichter des Vaderlands 2004-2005 te worden. Stemmen voor deze dichters zullen nog scherper dan gebruikelijk gecontroleerd worden.

Wegens poging tot fraude heeft een dichter inmiddels de eerste waarschuwing aan zijn broek.
Wegens het veroorzaken van spamoverlast heeft een kandidaatsduo ook de eerste en laatste waarschuwing gekregen.

De stemcommissie diskwalificeert dichters als tot een tweede waarschuwing moet worden overgegaan. Dit betekent simpelweg dat de stemmen op hem/haar/hen ongeldig worden verklaard.(Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Epibreren - Vandaag zijn 89 nieuwe stemmen binnengekomen, waarvan een groot deel ongeldig moest worden verklaard omdat ze door Belgen waren ingestuurd. Laat ons wel wezen: we hebben niets tegen Belgen, maar we vinden dat Belgen - of beter gezegd Vlamingen - beter hun eigen Dichter des Vaderlandsverkiezing kunnen organiseren. De Nederlandse en Vlaamse cultuur en problematiek verschillen aanzienlijk, ondanks of juist dankzij de gedeelde taal.

Ook is een groot aantal stemmen binnengekomen voor relatief onbekende dichters of duo's: we noemen Serge van Duijnhoven (bekendheid 696) Olaf Risee (bekendheid 213) en het duo Mirck-Heytze (bekendheid 44). Deze cijfers zijn gebaseerd op objectieve metingen op google.

Door onbezonnen stemcampagnes staan ze nu hoog op de ranglijst. ze zijn Simon Vinkenoog (bekendheid 4490), Toon Tellegen (bekendheid 2800) en J.A. Deelder (2730) qua stemmen voorbij gestreefd of aan het streven. Wat leuk is voor deze actieve campagnevoerders, maar vervelend voor de brede acceptie van de verkiezingsuitkomst. Het is noodtoestand: we zitten zonder Dichter des Vaderlands, en we willen een voor het gehele volk acceptabele vinden, zo snel mogelijk.
(De redactie, Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


WAARSCHUWING WEGENS SPAM-OVERLAST

Epibreren - De stemcommissie heeft unaniem besloten het duo Heytze & Mirck een formele waarschuwing te geven. Deze waarschuwing gaat uit wegens overtreding van de internet-etiquette. Twee klachten over spamoverlast veroorzaakt door het duo hebben inmiddels de commissie bereikt.

Klacht 1, van één onzer lezers uit het midden des lands: 'Schandalig die ongevraagde stemadviezen – een reden om juist niet op hen te stemmen.'

Klacht 2, van Frank Tazelaar, medewerker en één onzer lezers uit het oosten des lands: 'Kan de Onvermijdelijke Hanz Mirck door Uw kiescommissie niet officieel worden gemaand te stoppen met het rondsturen van idiote stemverzoeken: op Mirck zelf, en op Mirck als sidekick van Ingmar Heytze? Laat deze DDV verkiezing toch niet verpesten door zelfbevlekte spam!'

De andere lezer is tevens Rottend Staal-medewerker, die bij naam bij de stemcommissie bekend is. De stemcommissie diskwalificeert dichters als tot een tweede waarschuwing moet worden overgegaan. Dit betekent simpelweg dat de stemmen op hem/haar/hen ongeldig worden verklaard.
(De stemcommissie, Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (107)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu gevorderd met de letter F. Dit zijn de nieuwe F-jes:
Jan Ferguut (ps. van Jan van Droogenbroeck)(1835-1902), Jaap Fischer (ook bekend als zijn ps. Joop Visser (1938)), E.M. Fleerackers S.J. (1877-1948), Fernand Florizoone (1925), Gery Florizoone (1923-1986) en Kester Freriks (1954)

De opname van twee gedichten van onze medewerker Kester Freriks is natuurlijk heel fijn. Fijner nog is de constatering dat Komrij eindelijk het Vlaamse deel van het Nederlandstalig poëzieverleden ruim baan geeft. Zowel de hedendaagse Vlaamse poëzie als ook die uit het verleden zijn voor het eerst goed vertegenwoordigd in deze rijke bloemlezing. (Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (106)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu gevorderd tot en met de letter E. Dit zijn de nieuwe E-tjes: Kristin van den Eede (1981), Ewout Eggink (1961), G.H.J. Elliot Boswel (1830-1874), Ron Elshout (1956), Maarten van den Elzen (1954), Lernert Engelberts (1977) en Hendrik von Essen (1886-1947).

Opvallendste nieuwkomer is natuurlijk Kristin van den Eede, vermoedelijk de jongste dichter in de bloemlezing - al blijft het gissen naar haar exacte geboortedatum. Is ze voor 22 april 1981 ter wereld gekomen, dan heeft de verzamelde pers goed gegokt met het uitroepen dat onze medewerker Quirien van Haelen 'de jongste' in de bloemlezing is.

Onder de E ook de eerste uit de Dikke verwijderde dichter: Anton Ent, een van de pseudoniemen van Henk van der Ent. Onder de J is nog wel een bijdrage van Henk van der Ent te vinden, onder het pseudoniem Marieke Jonkman.

En Hendrik von Essen publiceerde ook onder de naam Hein von Essen. Hij werd in Soerabaja in het toenmalige Nederlands-Indië geboren en overleed te Den Haag. Na een studie aan de T.H. te Delft werkte hij als architect in o.a. Batavia. Hij emigreerde definitief uit de tropen naar Nederland (1921) om zich 'uitsluitend te wijden aan de beeldhouwkunst, de grafiek en de literatuur', zo bericht een monnik ons.'
(Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


HARRY ZEVENBERGENS STEMADVIES: TOON TELLEGEN VOOR DDV

Epibreren - Onze medewerker Harry Zevenbergen werd eerder vandaag beschuldigd voor zichzelf campagne te voeren. Deze beschulding werd door de stemcommissie geuit, nadat in korte tijd vier stemmen voor Zevenbergen in de stemcompurer arriveerden.

Harry Zevenbergen: 'Tot mijn grote verbazing zag ik mijn naam in het zelfde rijtje als de fraudeur Serge van Duijnhoven. Ik weet slechts van een van de vier stemmen, waar die vandaan komt.
Ik hoop dan ook dat de Rottend Staal Online mijn naam van iedere blaam zuivert.

Mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar Toon Tellegen. Ik vind dat een dichter minstens zestig moet zijn om in aanmerking te komen voor deze functie. Desondanks zal ik de functie zeker aanvaarden, wanneer deze mij ooit voor die zestigste verjaardag in de schoot geworpen wordt.' (Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


NOMINATIES VOOR DE 4E PAUL SNOEK POËZIEPRIJS

Sint-Niklaas (B) - De stad Sint-Niklaas maakt bekend dat de genomineerden voor de 4e Paul Snoek Poëzieprijs van de stad Sint-Niklaas, die op 24 april 2004 uitgereikt wordt, zijn:

Astrid Lampe, met De memen van Lara (Querido, Amsterdam, 2002)
Arjen Duinker, met Misschien vier vergelijkingen (Meulenhoff, Amsterdam, 2002)
Dirk van Bastelaere, met Hartswedervaren (Atlas, Amsterdam-Antwerpen, 2001)
Erik Spinoy, met Boze wolven (Meulenhoff, Amsterdam, 2002)
Frans Kuipers, met Antjes lied en andere gedichten (Atlas, Amsterdam-Antwerpen, 2003)
Nachoem M. Wijnberg, met Vogels (Contact, Amsterdam, 2001)

De prijs is driejaarlijks en bedraagt 4000 euro. De jury bestaat uit Anneke Brassinga, Elke Brems, Yvan De Maesschalck en T. van Deel.

Eerdere winnaars waren Peter Verhelst met de bundel Obsidiaan (1991), Stefan Hertmans met de bundel Muziek voor de overtocht (1996) en Anneke Brassinga met de bundel Huisraad (2001).

Nadere informatie: stadsschouwburg@sint-niklaas.be
(Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


DE VERKIEZING: BUITEN- EN BINNENLANDS COMMENTAAR

Epibreren/Verenigde Naties - Het hoofd van de rogatoire commissie met op de verkiezingen toezicht houdende buitenlandse waarnemers, verzoekt de heer Olaf Risee uit de lijst te schrappen. Volgens het hoofd is de heer Risee bij zijn weten geen dichter.

De stemcommissie neemt dit verzoek in overweging, maar zal het naar verwachting van tafel vegen. De heer Risee heeft namelijk minimaal één gedicht gepubliceerd, en wel in poëzietijdschrift Krakatau. De betiteling 'dichter' voert hij dus terecht.

Wel veroordeelt de commissie op morele gronden elke verkiezingscampagne die een representatieve weergave van de volkswil vertroebelt. Maar krachtens het reglement is het helaas toegestaan.

Het stemhok is vanaf vandaag ook toegankelijk via VPRO's Boeken-site, poezie.pagina.nl ( 's lands best bezochte serieuze poëziesite) en via Schrijf.net Betax.
Nederlandse stemmers in den vreemde kunnen ook via de Vlaamse sites De Leeskamer, Risee in Letterland en Tinemoniek publiek! hun stem uitbrengen.

Er zijn nu (13.12 uur) 120 stemmen geteld, waarvan 17 ongeldig zijn verklaard. Waarmee aan een van de voorwaarden tot een succesvolle verkiezing te komen voldaan is.
(Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


AART BOTH NIEUWE STADSDICHTER VAN GOUDA

Gouda - Inez Meter, Stadsdichter 2003 heeft op 29 januari 2004 Aart Both aangewezen als haar opvolger voor Gouds Stadsdichter.

Gheraert Leeu, Goudse stichting voor Letteren en de Kwartaal Club hebben die voordracht graag overgenomen. In de wetenschap dat Gouda uitstekende kandidaten heeft voor deze functie, is een gelukkig gegeven voor het literair klimaat. De keuze voor Aart Both is een logische: hij voldoet aan alle eisen die aan een Stadsdichter worden gesteld.

Jaap Warners, wethouder Cultuur van de gemeente Gouda heeft hem op de viering van de Nationale Gedichtendag in de Werkschuit geïnstalleerd als Stadsdichter.

Aart Both (1959) is geboren in Waddinxveen en woont nu in Gouda. Uitgezonderd een onderbreking van een aantal jaren, heeft hij in altijd Gouda of directe omgeving gewoond. Gedichten van zijn hand verschenen in ondermeer Het woord dat ik bedoel… Poëzie dagboek (G. te Winkel (red.), Narratio, Gorinchem, 1991), Angst in letters (red. Ton Luiting en Roger Wastijn, Concept, Hilversum, 1996), Blinkend Gouds (Van Norden b.v., Gouda, 1998) en Gedichten uit Gouda (Gouda, 2001).

Het contactadres voor de Goudse Stadsdichter is: Hans Te Baerts, voorzitter Gheraert Leeu; e-mail: htbgouda@planet.nl. (Rottend Staal Online, 3-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE DERDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 61 stemmers naar hun keuze:

Toon Tellegen - 9 stemmen
Simon Vinkenoog - 8 stemmen
J.A. Deelder - 5 stemmen
Eva Gerlach - 3 stemmen
Ivo de Wijs - 3 stemmen
Bernlef - 2 stemmen
Jaap Blonk - 2 stemmen
Hans Dorrestijn - 2 stemmen
Esther Jansma - 2 stemmen
Drs. P - 2 stemmen
Joost Zwagerman - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Chretién Breukers - 1 stem
Remco Campert - 1 stem
Ruben van Gogh - 1 stem


Elma van Haren - 1 stem
Ingmar Heytze - 1 stem
Joke van Leeuwen - 1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Cees Nooteboom - 1 stem
Huub Oosterhuis - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Ilja Leonard Pfeijffer - 1 stem
Olaf Risee - 1 stem
K. Schippers - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Marjoleine de Vos - 1 stem
Menno Wigman - 1 stem
Nachoem M. Wijnberg - 1 stem

Ingmar Heytze & Hanz Mirck
- 1 stem
   

En merkt voor de tweede maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.
Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


LIJST HEYTZE & MIRCK

Epibreren - Om het allemaal nóg ingewikkelder te maken hebben Ingmar Heytze en Hanz Mirck besloten zich zowel solo als ook als dúo als 'Dichter des Vaderlands' 2004-2005 verkiesbaar te stellen.

Ervan uitgaande dat ze samen goede 'Vaderlandsdichterlijke verzen' kunnen fabriceren en Mirck die in zijn eentje mag rondbazuinen. Dit wegens Heytze's alom bekende reisfobie, die het hem onmogelijk maakt de stad Utrecht te verlaten.

De Rottend Staal-redactie betreurt dit streven. Organisaties willen juist de aanwezigheid van een bekénde Dichter des Vaderlands als publiekstrekker op hun evenement. Ze zouden zich even bekocht voelen als hoofdredacteur Droog zich dat voelde, toen hij als 12-jarig snaakje het heilig vormsel kreeg toegediend. Niet door de hem beloofde bisschop van Groningen, maar slechts door diens deken. Dit veroorzaakte bij Droog de directe overgang van het rooms katholicisme tot het atheïsme.

Een Dichter des Vaderlands-duo zou kunnen, als beide dichters even bekend zouden zijn. Inzake Heytze en Mirck is die discrepantie volgens google.com zó groot dat hun streven ons idioot voorkomt. Desalniettemin kan natuurlijk gewoon op dit duo gestemd worden.

Het principe één mens één stem blijft echter gelden.

Ingmar Heytze, die voor de verkiezing 2005 al in het NRC naar voren is geschoven (mét zijn stilzwijgende toestemming), heeft contact opgenomen met de kiescommissie 2005, om zijn wens als duo met Mirck kandidaat te willen zijn kenbaar te maken. Mocht die kiescommissie zijn wens niet willen respecteren, doet Heytze er goed aan zich uit de race voor het Dichter des Vaderlandsschap terug te trekken. (Stemcommissie, Rottend Staal Online, 2-2-2004)

(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


WAAR IS POETRY INTERNATIONAL MEE BEZIG?

Groningen - Poetry International heeft vanmiddag onderstaande persbericht doen uitgaan, dat door het ANP wereldkundig is gemaakt

Onze medewerker Gerrit Komrij verklaarde daarover vanmiddag: 'De informatie op het ANP is onjuist'. Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'

----------------------------
'Komrij gaat gewoon door als 'interim' en 'loco'

ROTTERDAM (ANP) - Nederland hoeft, alle verwarring hierover ten spijt, niet zonder Dichter des Vaderlands te zitten. Gerrit Komrij heeft gezegd dat hij het komende jaar alleen nog maar als 'itermim' - of 'loco'-Dichter des Vaderlands optreedt. In feite verandert er dus niets, volgens maandag een woordvoerster van de Landelijke Gedichtendag/Poetry International.

Komrij zou toch al aanblijven tot 2005. Op 27 januari, de volgende Landelijke Gedichtendag, wordt volgens plan de nieuwe Dichter des Vaderlands bekendgemaakt. Poëzieliefhebbers kunnen vanaf nu wekelijks in de NRC een gedicht lezen. In totaal komen ongeveer veertig dichters in de krant aan bod. Aansluitend volgent een stemprocedure. Lezers die onder de kandidaten geen geschikte Dichters des Vaderlands hebben kunnen ontdekken, kunnen een eigen voorstel doen. Komrij is niet herkiesbaar.

Komrij werd in 2000 uitverkoren tot Dichter des Vaderlands. Drieduizend liefhebbers van poezie brachten een stem uit. Twee dichters waren favoriet: Komrij en Rutger Kopland. De laatste trok zich echter terug uit de verkiezingsstrijd. Komrij werd als ambassadeur voor de poezie benoemd voor een periode van vijf jaar. Hij verplichtte zich zo'n vier keer per jaar een gedicht schrijven bij actuele gebeurtenissen. Recent wijdde hij dichterlijke woorden aan de geboorte van prinses Amalia.'
===========
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (105)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu tot en met de letter D gevorderd. Dit zijn de nieuwe D-tjes: Johan Daisne (1912-1978), J.M. Dautzenberg (1808-1869), Miguel Declercq (1976), Bert Decorte (1915), Daniël Dee (1975), Jozef Deleu (1937), Max Dendermonde (ps. van Hendrik Hazelhoff)(1919), Frans Denissen (1947), J.M.E. Dercksen (1825-1884), Eric Derluyn (1943), Frans Deschoemaeker (1954), Nap. Destanberg (1829-1875), Lodewijk van Deyssel (ps. van K.J.L. Alberdingk Thijm, 1864-1952), Didymus (ps. van Thomas Johannes Werndly, 1830-1868), Jaap van Domselaer (1923-1944), Bart FM Droog (1966), Serge van Duijnhoven (1970), Gaston Durnez (1928), Prudens van Duyse (1804-1859).

De opvallendste nieuwkomer is de onlangs overleden J.M. Dautzenberg, die van 0 naar 7 gedichten gaat en daarmee 6 bladzijden bevolkt. (Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS

Groningen - Gerrit Komrij herbevestigt in het Dagblad van het Noorden en de Gelderlander van vandaag zijn algehele aftreden. Correspondent Job van Schaik woonde afgelopen zaterdag te Groningen Komrij's boekpresentatie in Athena's Boekhandel bij. Komrij: 'Het was een loden last. Ik dacht maar steeds: 'Hoe kan ik er vanaf komen?' Tot ik me bedacht: 'Ik hoef het alleen maar hardop te zeggen'. Dat was het ei van Columbus! Er staat immers niets op papier over verplichtingen.'
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


DE NACHTEN

Antwerpen - Hoe de Nachten verlopen zijn is wellicht in De Standaard te lezen - helaas enkel tegen betaling. Hoe het artikel aangekondigd wordt doet het ergste vrezen:

'De Nachten op slofjes

De Nachten lijkt Pukkelpop wel. De frustraties zijn bekend: welke artiest zal ik missen? Voor welke artiest zal de zaal al vroeg vol zitten zodat ik niet meer binnenkom? En zal dan geen andere sterke performance in een andere zaal aan mij voorbijgaan?

Geen zin in ontdekkingen.'
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (104)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu gevorderd tot en met de letter C.

C-nieuwkomers (vergeleken met de editie uit 1996) zijn: Joris van Casteren (1976), Lieven de Cauter (1959), August van Cauwelaert (1885-1945), N.A. van Charante (1811-1873), A.G. Christiaens (1905-1989), Dirk Christiaens (1959), Marcel Coole (1913-2000), Theophiel Coopman (1852-1915), Frederik Cordes (1803-1840) en Wilbert Cornelissen (1958).

Over Frederik Cordes staat op de site van de DBNL een interessant stukje: 'Cordes (Frederik), geb. te Amst. in 1803, promoveerde te Gron. in 1826 in de letteren, werd reeds in 't volgende jaar krankzinnig, en bleef tot zijn dood, 1840, in het gesticht in Den Bosch.
Hij schreef: Gedichten, Amst. 1827. Als handschr. werden gedrukt: Aan mijne vrienden, en een fragment, getit.: Homerus of de oorsprong der Ilias en Odyssea, Amst. 1827.'

Of dit fragment uit zijn door Komrij uitverkoren 'Morgenzang op het land aan Galathea' van vóór of tijdens zijn krankzinnigheid dateert is helaas onbekend:

Hier, ver van 't stads gewemel,
    Op 't stille veld, vriendin!
Hier vinden wij een hemel
    In de armen van de min.

(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


ZILVEREN KEI VOOR VICTOR VROOMKONING


Boxtel - Onze medewerker Victor Vroomkoning ontving op de Gedichtendag uit handen van de Boxtelse burgemeester Jan van Homelen de Zilveren Kei, met de woorden: 'Bedankt voor de inspiratie en de rijkdom die je ons meegeeft'.

Onze medewerker verklaarde het Brabants Dagblad: 'Ik kreeg het een beetje warm toen ik de burgemeester op zag komen, maar ik voel me zeer vereerd. Ik kende de onderscheiding niet, maar ik heb begrepen dat het in Boxtel een eretitel is.'

Vroomkoning werd eerder onderscheiden met de Pablo-Nerudaprijs (1983) en de Blanka Gijselenprijs (1995). Die laatste prijs verkreeg hij voor werk dat hij onder de naam Stella Napels publiceerde.

Op de foto in het Brabants Dagblad zijn onze medewerker en de burgemeester bezig Vroomkonings rechtervuist te bestuderen, met als bijschrift: 'Pom Wolff samen met Karlijn Groet in actie tijdens de eerste Dicht-Slam-Rap in Boxtel.'

(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (103)

Epibreren - In de Haagsche Courant van zaterdag 31 januari 2004 staat een boeiend interview met onze medewerker Komrij over de Dikke Komrij en een recensie van het boek, waarin opvallend veel van onze medewerkers genoemd worden. (Rottend Staal Online, 2-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING

Epibreren - Vandaag is een bericht over deze noodverkiezing uitgegaan naar onze perscontacten, van ANP en GPD tot het schandaalblad 'Epibreren bloot'. Om de verkiezing voor de tweede Dichter des Vaderlands, wiens ambtsperiode minder dan een jaar zal bestrijken, breed te maken.

'Men' bij Poetry International, 'NRC Handelsblad' en de Koninklijke Bibliotheek (prima organisatie overigens - laat daar geen twijfel over bestaan) is momenteel de verkiezing voor de derde Dichter des Vaderlands op een zo bureaucratisch mogelijke wijze aan het organiseren. Deze derde zal op Gedichtendag 2005 in functie treden.

De redactie van Rottend Staal hoopt de door ons zwaar aanbeden H.M. de Koningin zo ver te krijgen dat ze de uitkomst van deze verkiezing met een decreet bekrachtigt.

Mocht zij dat niet doen, dan rekenen we op onze koene minister-president, de zeer door ons belikte Jan-Peter Balkenende (die blijkens een meta-tag op zijn pagina van plan is af te treden; hij wordt 'de demissionair minister-president' genoemd)..

We eisen dat het bedrijfsleven of overdreven rijke lezers fondsen ter beschikking stellen ter honoriëring van de functie.

Ook rekenen we op de medewerking van ons bevriende literaire of taalkundige webmasters, die - zo we hopen - op hun sites links aanbrengen naar het stemhok., dat zich op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html bevindt.

De stemcontroleurs op het eiland hebben tussen de eerste 21 stemmers tot hun grote opluchting geen fraudeurs ontdekt. De computer die de stemmen registreert is op last van de Epibreerder gemeenteraad aan controleurs van de Verenigde Naties en ter controle voor de Nederlandse pers vrijgegeven.

Redacteuren van Rottend Staal zijn natuurlijk niet verkiesbaar voor het tweede Dichter des Vaderlandsschap.
(Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


INGEZONDEN MEDEDELING

Leiden - Ik verklaar publiekelijk dat Bart FM Droog, anders dan ik heb beweerd, NOOIT heeft opgetreden op Crossing Border. Het is niet mijn intentie geweest hem te schaden door te suggereren dat dit wel het geval was en elk ongemak dat hij hierdoor heeft geleden, betreur ik.

Ilja Leonard Pfeijffer

(Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (102)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij op de Dikke Komrij-pagina is nu gevorderd tot en met de letter B. B-nieuwkomers (vergeleken met de editie uit 1996) zijn: Jan Baeke (1956), Jaap Bakker (1955), Theo Bakker (1951), J.E. Banck (1833-1902), Maria Barnas (1973), Jan de Bas (1964), Maris Bayar (1937), Geert van Beek (1920-2001), J.L. de Belder (1912-1981), Bas Belleman (1978), Abdelkader Benali (1975), R. Bennink Janssonius (1817-1872), Jacques Benoit (ps. van Jacques Bayer, 1901-1991), Jana Beranová (1935), J.M.H. Berckmans (1953), Willem Berend H. ('de Duizenddichter', oftewel Willem Hietbrink, 1943), De Oude van den Berg (ps. van A. Ooms, 19de eeuw), P.T. Helvetius van den Bergh (1799-1873), Eddie Besselsen (1956), Norbert de Beule (1957), Gerti Bierenbroodspot (1940), Frans Sybrand Bijlsma (1907-1968), Daniel Billiet (1950), Erik Bindervoet (1962; in editie uit 1996 wel aanwezig, maar alleen met een samen met Robbert Jan Henkes geschreven gedicht), D.A.M. Binnendijk (1902-1984), Wim van Binsbergen (1947), F.-J. Blieck (1805-1880), Lut de Block (1952), Daan Boens (1893-1977), Paul Bogaert (1968), Joan Bohl (1836-1908), Adriaan Bontebal (1952), Kurt de Boodt (1969), Mark Boog (1970), Meindert Boogaerdt Jun. (1860-1942), Marijke Boon (1951), Rommert Boonstra (1942), Johan de Boose (1962), F. Bordewijk (onder het ps. Ton Ven, 1884-1965), Johan Borgman (1889-1976), Jac. Braamse (1922-1987), L.P.J. Braat (1908-1982), Mark Braet (1925-2003), Willem Brandt (ps. van W.S. Brand Klooster, 1905-1981), Geert Bremer (1924), Chrétien Breukers (1965), Martin Bril (1959), Jan ten Brink (1771-1839), Herman Brood (1946-2001), Herman Brusselmans (1957), Mark Bruynseel (1952), Pieter G. Buckinx (1903-1987), Frans Budé (1945), A.J. de Bull (1823-1888) en Frans Buyle (1913-1977).

Een van de aardigste nieuwkomers is J.E. Banck (1833-1902), die wel al kenden als grootgrondbezitter, maar niet als dichter. Van 1858 tot 1892 mocht hij zich bezitter van Schiermonnikoog en Epibreren noemen. Zijn opgenomen vers, 'De nachttrein' handelt natuurlijk over een treinreis van Zoutkamp (vroeger het vertrekpunt van de boot naar Schier) naar Warffum, waarvandaan naar de haven van Noordpolderzijl gewandeld kan worden , voor de roeiboot naar Epibreren. Een fragment uit zijn uitgesproken Groninger gedicht:

De kisten en koffers gepakt en gereed
De dragers verschijnen met draagbaar en kleed,
Mijn vrienden, wij scheiden, vaarwel, goede nacht,
Want vrede zij hem, die zijn reis heeft volbracht!

(Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


MARIO MOLEGRAAF VERSUS MEULENHOFF

Epibreren - Vrijdag stond in de Volkskrant een bericht dat Mario Molegraaf net als vroeger de Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie en Meulenhoffs dagkalender van de poëzie wil blijven samenstellen. Eerder liet de uitgeverij weten dat de Spiegel voortaan door Ilja Pfeijffer en de kalender door onze medewerker Menno Wigman zouden worden samengesteld.

Omdat wij te Epibreren nooit geloven wat in de papieren kranten staat, interviewde onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum Mario Molegraaf over deze zaak.

Dit grote Mario Molegraaf-interview verschijnt als zondagskatern van Rottend Staal, en is leesbaar door op dat katern te klikken. (Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


DODEN IN DE DIKKE KOMRIJ
DE DIKKE KOMRIJ (101)


Epibreren - Naast Casper van den Berg (1945-1993) en Mark Braet (1925-2003) is ook de bekende Rotterdamse arbeider/dichter Wim de Vries (1923-1994) met poëzie in de bloemlezing terug te vinden. Met de onlangs overleden Fred Portegies Zwart (1933-2003) hebben zij gemeen dat ze volgens de Dikke Komrij nog in leven zijn - was het maar waar.

De verkoop van het boek loopt evenwel boven verwachting. De 20.000 ingenaaide en 5000 gebonden exemplaren vliegen over de toonbank. Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker denkt momenteel na over een herdruk, waarin bovenstaande sterfdata opgenomen kunnen worden.

Ook zal in de eerste herdruk Jean Pierre Rawie's 'Sterfbed' gecorrigeerd worden. In de versie die nu in de anthologie staat zit de dichter ín het sterfbed van zijn vader. Hieruit zou het beeld kunnen ontstaan dat Rawie een incestueuze relatie met zijn dode vader had. Niets is minder waar: de dichter beschrijft in de originele versie hoe hij 'bij' zijn vaders sterfbed zat. (Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE TWEEDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 22 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 5 stemmen.
Jaap Blonk - 2 stemmen
J.A. Deelder - 2 stemmen.
Toon Tellegen - 2 stemmen
Ivo de Wijs - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Bernlef - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Remco Campert - 1 stem
Ruben van Gogh - 1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Cees Nooteboom - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Joost Zwagerman - 1 stem

En merkt op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 1-2-2004)

terug naar boven


DE HANS KLOOS SITE

Epibreren - De dichter Hans Kloos attendeerde ons wegens de recente berichtgeving op een verhaal van Richard Brautigan over sanitair en poëzie dat hij jaren geleden opnam in zijn bundel Voor mevr. en men. Naaktgeboren. U vindt het achter het hoofd van Komrij op de centrale pagina van Kloos' site.
(Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven


KOMRIJ DEFINITIEF DICHTER DES VADERLANDS AF

Groningen - Onze medewerker Gerrit Komrij verklaarde vanmiddag dat hij geen enkele activiteit als 'Dichter des Vaderlands' meer zal verrichten: geen gedichten, geen lintendoorknippingen, geen halsstanden voor H.M. de Koningin en geen bezongen rampen meer van 's lands eerste moderne Dichter des Vaderlands (2000-2004).

Financiële specialisten van Rottend Staal hebben inmiddels vluchtig berekend dat Gerrit Komrij in zijn hoedanigheid als 'Dichter des Vaderlands' de Rijksoverheid, Stichting Lezen en de uitgeefwereld vele tonnen aan euro's bespaard heeft middels de gratis publiciteit die hij voor poëzie en in het kader van de leesbevordering wist te genereren. (Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE EERSTE RESULTATEN

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 12 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 3 stemmen.
J.A. Deelder - 2 stemmen.
Bernlef - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Remco Campert - 1 stem
Gerrit Krol - 1 stem
Cees Nooteboom - 1 stem
Toon Tellegen - 1 stem
Ivo de Wijs - 1 stem

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen. (Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven


GERRIT KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS (2): EPIBREREN EIST NIEUWE DDV NU!

Epibreren - Op initiatief van de gemeenteraad van Epibreren wordt maandagochtend 22 februari bekend gemaakt wie de nieuwe Dichter des Vaderlands 2004-2005 wordt. Want naar goed gebruik moet zodra 'de koning' dood is er 'leve de nieuwe koning' geroepen kunnen worden.

Gelukkig is te Epibreren al afgelopen zomer een belanghebbend onderzoek naar de bekendheid van dichters in het Nederlandse taalgebied verricht. Met die lijst als uitgangspunt en na schifting van enkele namen wegens ongeschiktheid wegens verkeerde nationaliteit (Hugo Claus, Tom Lanoye, Bart Moeyaert en Peter Verhelst ), reisfobie (Ingmar Heytze), onbeschikbaarheid (Rutger Kopland, Jean Pierre Rawie en Remco Campert, die er ook al vijf jaar geleden geen zin in hadden en Willem Wilmink vanwege zijn overlijden) en ouderdom (om 80-plussers te belasten met zo'n helse klus is meer dan onmenselijk, dus exit Willem Brakman, Gerrit Kouwenaar, Theun de Vries en Leo Vroman) blijken onderstaande dichters de meest logische kandidaten.

In alfabetische volgorde: Armando, Benno Barnard, Bernlef, Marion Bloem, Jaap Blonk, J.A. Deelder, Hans Dorrestijn, Anna Enquist, Eva Gerlach, Esther Jansma, Gerrit Krol, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Huub Oosterhuis, Cees Nooteboom, Henk Spaan, Toon Tellegen, Simon Vinkenoog, Ivo de Wijs en Joost Zwagerman.

Stemmen kan tot en met 22 februari, in het stembureau te Epibreren: http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stembureau zijn geldig. Bij constatering van fraude zullen hackers op de computer(s)
van de fraudeurs worden losgelaten. Bij een respons van minder dan honderd stemmen zal deze verkiezing ongeldig worden verklaard.
(Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (100): GENTSE PRESENTATIE

Gent - Op woensdag 4 februari presenteert onze medewerker en ex-Nederlandse Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij om 20.00 uur zijn Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten in het Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36 te Gent.

Naast Komrij treden daarbij op onze medewerker Peter Holvoet-Hanssen, de Gentse Stadsdichter Roel Richelieu van Londersele en Lut de Block, Luuk Gruwez, Hilde Keteleer en Peter Verhelst. Presentatie Piet Piryns en interpretatie (?) Marc Reynebeau. Nadere informatie en inschrijving: pers@standaarduitgeverij.be. (Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven
DE DIKKE KOMRIJ (99): GRONINGER PRESENTATIE

Groningen - Hedenmiddag om 14.30 uur presenteert onze medewerker Gerrit Komrij te Groningen zijn Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. En wel in Athena's Boekhandel, aan de Oude Kijk in 't Jatstraat.

Aan deze straatnaam is een aardige ankedote verbonden: in het rampjaar 1672, toen de republiek der Nederlanden in oorlog was met Engeland, Frankrijk en twee Duitse bisschopsdommen belegerden de laatste twee Groningen.

De verdediging van de Stad werd geleid door commandant Rapenhaupt, die dagelijks een inspectieronde langs de wachtposten maakte. Een van de wachtposten keek uit over een moerasgebied, in het toenmalige Gronings 'Jat' geheten. De belegering duurde echter zo lang en ook toen al stonden de Groningers bekend om hun economisch woordgebruik, waardoor die dagelijkse conversatie tussen Rabenhaupt en de wachtpost zoiets als dit geklonken moet hebben:

Rabenhaupt: 'Heppie nog in 't Jat?'
Wachtpost: 'Keekn'.

Waarmee de origine van de straatnaam verklaard is. (Rottend Staal Online, 31-1-2004)

terug naar boven


DIK MET KOMRIJ
DE DIKKE KOMRIJ (98):
PRESENTATIE BIJ UITGEVERIJ

Epibreren - Het was druk op de Herengracht 507, het pand van uitgeverij Bert Bakker. Op zo'n moment is het maar goed je er niet in je eentje naar binnen hoeft. Want stel jezelf voor op je eerste schooldag, in een aula vol met hoofden zonder naam. Bleu als een muurbloem waren we, en op het eerste gezicht de enige twee mensen die niemand scheen te kennen.

Komrij onderweg naar de presentatie van de Dikke Komrij in het uitgeverijkantoor, 29-1-2004. Komrij: 'U ziet, het is maar een kleine stap van Dichter des Vaderlands naar poetsjuffrouw.'

© Ruben van Gogh, 2004  

Natuurlijk wisten we wie Gerrit was, maar hoe breng je zo'n man aan zijn verstand wie wij dan wel niet zijn. Liesbeth en Chantalle, aangenaam. Maar nu nog niet, er moest genetwerkt. Dat doe je niet als je nuchter bent, gedronken moest er worden. Vier glazen verder sta je dan ineens te praten met ene Chris van Estering, die als eenzame ziel herkenning bij ons vond. Dat hij schrijver was, en gepresteerd had tienduizend boeken te verkopen, over een dorp met maar tweeduizend inwoners. Proost, meneer. Uiterst behulpzaam verder, bij onze 'wie is wie in de poëzie'.

Die man waar je net tegenaan liep, dat is Jean-Pierre Rawie. En die jongen daar is Joris van Casteren. Het schijnt dat hij een kind verwacht bij Jannah Loontjens. Een buikje had ze zeker. Leuk hoor, we kregen er spontaan nestdrang van. Het scheen besmettelijk te zijn. In een hoekje zat Rosita Steenbeek uitgebreid te zoenen met iemand die waarschijnlijk ook iemand was.

Jan Kal stond erbij en keek ernaar. We kunnen er op wachten dat Martin Bril erover schrijft. Hij was er ook, ja. Jaloers geworden op alle ons-kent-ons romantiek zochten we onze heil bij de tafel met hapjes. En wat voor hapjes. Iets met dadels, iets met vlees, en minipaprika's met pittig gekruid gehakt. En er was bladerdeeg. Dat het kruimelt, mevrouw. Dat het mevrouw Van der Lubbe was. En dat we fan van haar zijn. Van Huub ook ja. Hij stond te praten met twee dichters, die we zelfs van naam niet kenden. Lucas Laherto Hirsch, zei je, en Tom Zinger? Van de Residentie? Ook nooit van gehoord.

Maar vriendelijk waren ze wel. Al snel stelden ze ons voor aan de man van de avond, en hadden we het eindelijk over poëzie. We vroegen hem hij hoe omging met kritiek. Er volgde een verhaal over jong zijn, en vatbaar. Zo scheen hij gevoeliger te zijn dan uit zijn schrijven blijkt. Jan Boerstoel stond erbij en keek ernaar. Nu we meneer Komrij gehad hadden hield niemand ons meer tegen bij het maken van nieuwe vrienden. Zo kwamen we erachter dat zelfs de Quote aanwezig was. Of de Quote de literaire kant opging. Dat werd met klem ontkend.

Dan was er nog iemand die net zo goed Xaviera Hollander had kunnen zijn. Wie het weet mag het zeggen. We waren inmiddels op een punt gekomen waarbij de mensen naar óns toe kwamen. Zoals Louis Th. Lehmann, die Ilse Starkenburg spontaan liet voor wie ze was. En Adriaan Jaeggi, maar die was snel vertrokken toen we de naam Epibreren lieten vallen. Waarom was ons raadsel, we zullen er waarschijnlijk nooit achter komen. Niet snel daarna werd het tijd het pand te verlaten. Dag meneer Komrij, we hebben genoten. Onder een 'nog iets te lezen mee voor onderweg?' vertrokken we met het verzameld werk in onze handtas. We waren iemand, deze avond.
(Liesbeth van Dalsum en Chantalle Rozenvoet, Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar boven


POËZIEMARATHON IN GRONINGER MUSEUM EN VERA

Groningen - Vierhonderd mensen woonden gisteravond de slotmanifestatie van de eerste dag van de Poëziemarathon bij in het Groninger Museum. Ondanks de moeilijke akoestiek bleken de dichters Erik Jan Harmens, Neeltje Maria Min, Stan Lafleur, Andy Fierens, Bart Chabot, Rutger Kopland, Tjitske Jansen, Simon Vinkenoog, Jane Leusink, Diana Ozon en Sieger M. Geertsma en De Dichters uit Epibreren meer dan verstaanbaar in het prachtige Coop Himmelb(l)au-paviljoen.

Over enkele van de activiteiten tijdens de Poëziemarathon overdag bericht het Dagblad van het Noorden.

Vandaag vindt het uiteindelijk slot van de Poëziemarathon plaats in poptempel Vera, waar Andy Fierens, Ruben van Gogh, Erik Jan Harmens, Sieger o. Hesselink, Stan Lafleur, Rick de Leeuw en Diana Ozon zullen optreden. Aanvang 23.00 uur. (Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar boven


POETRY INTERNATIONAL DESINFORMEERT

Epibreren - Gisterochtend lazen we een persbericht van Poetry International over de 'Gedichtennacht', de officiële opening van de Gedichtendag, woensdagavond in de Kunsthal te Rotterdam. Gesteld werd dat die avond 'uitverkocht' was. Gisteren vernamen we van twee dichters die daarbij aanwezig waren dat ergens tussen de 100 en 150 mensen de bijeenkomst bijwoonden.

Maar goed: geen enkele organisatie zal een persbericht verspreiden waarin trots over de lage opkomst bericht wordt. Wat de redactie van Rottend Staal echter niet snapt is waarom in dat persbericht met geen woord gerept wordt over het aftreden van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands - toch hét nieuws van die avond.

Dat nieuws was blijkbaar exclusief aan het NRC Handelsblad beloofd, die het 's middags als voorpaginanieuws bracht. We komen hier later uitgebreid op terug, omdat 'men' te Epibreren deze manier van doen ronduit schandalig vindt.

'Men' te Rotterdam propageert enerzijds het 'Dichter des Vaderlandsschap' als iets om poëzie onder de aandacht van het volk te brengen. Anderzijds reserveert 'men' het nieuws erover exclusief voor het NRC. Een krant die in de buitengewesten (we hebben het al zo vaak gezegd) vaak moeilijk verkrijgbaar is.
(Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAG IN DE GELDERLANDER

Arnhem/Nijmegen - Henk Aalbers bericht in de Gelderlander over het Gedichtendaggedicht van Cees van der Pluijm en over de Dikke Komrij. (Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar boven


GEDICHTENDAG IN HET ALGEMEEN DAGBLAD

Rotterdam - Menno Schenke bericht over de gebeurtenissen tijdens de Gedichtendag te Vlaardingen in het Algemeen Dagblad, onder de kop 'Zelfs Idols is poëzie'. (Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar boven


GERRIT KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS (1)

Groningen/Epibreren - Gisteren vernamen we uit het NRC Handelsblad dat onze medewerker Gerrit Komrij niet langer Dichter des Vaderlands is. Zie www.literatuurplein.nl voor het eerste verslag. (Rottend Staal Online, 30-1-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.