(klik hier voor verschijning van Rottend Staal in juiste vormgeving)

DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE NEGENTIENDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 812 stemmers naar hun keuze:
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -131 stemmen
Simon Vinkenoog - 122 stemmen
J.A. Deelder - 42 stemmen
Hans Dorrestijn - 35 stemmen
Toon Tellegen - 31 stemmen
Olaf Risee - 29 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Anna Enquist - 22 stemmen
Eva Gerlach - 22 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Esther Jansma - 13 stemmen
Menno Wigman - 13 stemmen
Joke van Leeuwen - 12 stemmen
Armando - 10 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Joost Zwagerman -10 stemmen
Jaap Blonk - 8 stemmen
Drs. P - 7 stemmen
Judith Herzberg - 6 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Driek van Wissen - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Ruben van Gogh - 5 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen

Nanne Nauta - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Jan Atze Nicolai - 3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ramsey Nasr - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Albertina Soepboer - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem
Astrid Lampe - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
F. Starik - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Ad Zuiderent - 1 stem
ongeldig: 83 stemmen tegen: 2 stemmen  

En merkt voor de achttiende maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Er kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur gestemd worden. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


WEER VAN HAELEN OP DE BUIS

Haelen - Vanavond voor de mensen die geen zin hebben in voetbal of niet naar de Poëet & Date-show te Groningen gaan een special over geweld op school, op Nederland 2, met onze medewerker Quirien van Haelen. Hij draagt twee gedichten voor, één aan het begin van het programma en ook nog één halverwege. Verder Rapbatles, Intwine en Katja...BNN, Ned 2, 20.40 (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


SCHOTLAND HEEFT NU OOK EEN DIDEVA

Epibreren - Honderden jaren werden de arme Schotten getergd en gekweld door Engelse Dideva's. Maar nu eindelijk heeft het fiere Schotse volk een eigen Dideva: Edwin Morgan is als de Schotse Makar (dichter) door de Schotse premier Jack McConnell aangesteld.,Jack McConnell zei dat de te Glasgow geboren poëet de meest voor de hand liggende kandidaat voor de functie was.

De Engelse Dideva, Andrew Motion, heeft als werkgebied weliswaar het gehele Verenigd Koninkrijk, maar is net als alle andere Britse Dideva's van de laatste 336 jaar een volbloed Engelsman. Nooit was een Welshman, Schot of Ier Dideva oftewel Poet Laureate. Meer hierover in The Guardian. (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


VAN DALSUM SPREEKT EDITH RINGNALDA OVER VERKIEZINGEN

Amsterdam/Epibreren - Op de terugweg van Ninove reed onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum nog even langs Amsterdam, voor een diepte-interview met Edith Ringnalda, de vrouw van Dideva-kandidaat Simon Vinkenoog.

Liesbeth van Dalsum: 'Dag Edith. Het is een spannende strijd. Het duo Heytze & Mirck ligt op kop, met 10 stemmen voorsprong op Simon. Hunnie hebben e-mail en internet massaal ingezet om de aanhang te mobliseren. Hemmie heeft die mogelijkheid niet. Dus bij deze: hoe denk je het Nederlandse volk massaal op Simon te laten stemmen?'
Edith Ringnalda: 'Als Simon Dichter des Vaderlands wordt, dan denk ik dat ons hele land er wel bij zal varen. Want ik weet dat Simon zóveel te zeggen heeft, omdat hij bijvoorbeeld alle kranten en weekbladen bijhoudt. Hij zou dus als Dideva een prima opiniemaker kunnen zijn. Hij kan namelijk, in tegenstelling tot die jonkies, niet alleen reageren op het nieuws, maar het ook interpreteren.
Simon heeft heel veel te zeggen. Op alle fronten. Stem dus op Simon Vinkenoog!' (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


OOK STADSDICHTER VOOR NINOVE

Epibreren - Vandaag arriveerde op het eiland de tijding dat nu ook de Vlaamse stad Ninove een eigen Stadsdichter heeft: Willie Verhegghe. Reden voor onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum de staalblauwe Mercedes CL 500 uit de A.J.D. van Oosten-garage te halen en een bezoek te brengen aan de fraaie Denderstad. Daar sprak ze met Luk Tas, de gemeentelijke cultuurbeleidscoördinator.

Liesbeth van Dalsum: 'Luk Tas, in de eerste plaats van harte gefeliciteerd met de Stadsdichterverrijking van uw prachtige 35.000 inwoners tellende stad. Voor hoe lang is Willie Verhegghe eigenlijk aangesteld?'
Luk Tas: 'Verhegghe is door het gemeentebestuur van Ninove op de recentste Gedichtendag - 29 januari 2004 - benoemd voor een periode van twee jaar.'
Van Dalsum: 'En waarom uitgerekend hij?'
Tas: 'Willie Verhegghe, jaargang 1947, werd aangesteld omwille van de kwaliteit van zijn verschenen werk, zijn sociaal engagement en zijn uitstraling binnen de wereld van dichters en schrijvers. Verhegghe publiceerde reeds een vijfentwintigtal dichtbundels waarvan drie over en ten bate van mentaal gehandicapten, twee met anti-oorlogspoëzie en een over de mijnramp van Marcinelle.
Bovenal is Verhegghe de belangrijkste Nederlandstalige wielerdichter, niet onbelangrijk voor een stad waar jaarlijks de eindstrijd wordt gestreden van de Ronde van Vlaanderen. Hoewel niet in Ninove geboren is hij zeer nauw verbonden met het leven van de Denderstad, wat zich vaak in zijn werken weerspiegelt.'
Van Dalsum: 'Wat wordt van hem verwacht?'
Tas: 'Jaarlijks worden van hem vier gedichten en toonmomenten verwacht. Hij heeft de artistieke vrijheid en samen met de culturele diensten van de stad worden de onderwerpen en toonmomenten besproken. Tijdens de 'ambtsperiode' heeft de stad de rechten over de werken die door de stadsdichter in opdracht van de stad werden geschreven.'

Van Dalsum: 'En waarom een Stadsdichter?'
Tas: 'Ninove kiest niet zonder redenen voor de aanstelling van een stadsdichter:
De aanstelling is in de eerste plaats een uiting van erkenning voor de persoon Willie Verhegghe en zijn werk.
Daarnaast toont de tweejaarlijkse aanstelling eveneens aan dat de stad erkenning heeft voor het aanwezige creatief en kwalitatief potentieel. De dicht- en schrijfkunst is innig verbonden met de evolutie van Ninove. De stad kent een geschiedenis van rederijkers tot hedendaagse dichters. De aanstelling van een stadsdichter vestigt de aandacht op dit verleden, de huidige schrijf- en dichtkunst en de noodzaak en betekenis van het socio-culturele leven in een samenleving.

Cultuurcentrum De Plomblom profileert zich de komende jaren in de discipline 'Woord'. Gekoppeld aan een sterke Plaatselijke Openbare Bibliotheek en de aanwezigheid van een kwalitatief potentieel aan dichters en schrijvers in het verleden en het heden is de aanstelling van een stadsdichter een belangrijke stap voor het culturele leven in de stad. Met de stadsdichter wil de stad kunst en cultuur immers plaatsen waar het hoort: middenin de samenleving.'

Van Dalsum: 'En hoe is de benoeming verlopen?'
Tas: 'Op de gemeenteraad van 27 maart 2003 diende gemeenteraadslid mevrouw R. Steyaert een voorstel in tot aanstellen van een stadsdichter in Ninove. Dit voorstel werd voorgelegd aan de cultuurraad die unaniem akkoord ging met het principe tot aanstelling. Op basis van dit advies gaf de gemeenteraad in december 2004 groen licht voor de aanstelling van een stadsdichter.
Vervolgens werd de werkgroep 'Woord' van CC De Plomblom aangesproken, samen met het Poëziecentrum te Gent. Op basis van de gegevens uit deze gesprekken werden een aantal namen geselecteerd en besproken op het Dagelijks bestuur van de Cultuurraad die een voorstel indiende bij het College van Burgemeester en Schepenen. De Gemeenteraad van 21 januari 2004 keurde uiteindelijk de aanstelling van de heer Willie Verhegghe goed.'

Van Dalsum: 'Meneer Tas, dank u zeer voor uw uitgebreide en verhelderende uitleg!'

Met deze benoeming is Ninove achtste gemeente in het taalgebied met een eigen Stadsdichter. Afgelopen weekend volgde Haarlem als negende. Eerder stelden Dordrecht, Groningen, Antwerpen, Middelburg, Gouda, Gent en Tilburg een Stadsdichter aan. (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


HENK VAN ZUIDEN GEDISKWALIFICEERD WEGENS STEMFRAUDE EN VERKIEZINGSMISBRUIK

Epibreren - De laatste uren werd de stemcommisie geconfronteerd met een stortvloed van stemmen op Henk van Zuiden. Onderzoek van de stem-emails leerde dat de veiligheidscode op de mails niet overeen kwam met de code in het stemhok.

Dit betekent dat veel van zijn stemmers geen kennis hebben genomen van waar het in deze verkiezingen om gaat: zij stemden rechtstreeks vanaf een e-mail. En dat is tegen het kiesreglement.

Daar vrijwel alle stemmen op Van Zuiden een boodschap bevatten over het diervriendelijk karakter van de dichter en veel kiezers op hem te traceren zijn als medewerker aan www.proefdiervrij.nl (waar Van Zuiden zelf ook werkzaam bij is) heeft de stemcommissie besloten tot het dikwalificeren van Henk van Zuiden. Het misbruiken van deze verkiezingen om tegen een buiten-poëtische misstand te protesteren wordt niet getolereerd.

Stemmen op Henk van Zuiden worden niet meer in behandeling genomen. De 7 stemmen die vandaag op hem zijn binnengekomen en geteld waren zijn hierbij ongeldig verklaard. De 5 eerdere stemmers die voor vandaag op Van Zuiden stemden wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe stem op een andere dichter uit te brengen.
(Rottend Staal Online, 14.00 uur, 18-2-2004)

terug naar boven


DICHTERSGEDOE DES VADERLANDS IN TROUW

Amsterdam/Epibreren - In dagblad Trouw van vandaag interviewt Iris Pronk de Dideva-kandidaten Heytze en Vinkenoog, Janita Monna van Poetry International en een drijver uit Epibreren.

Lezers in Nederland kunnen deze speciale verkiezings-Trouw in kiosk, tankstation of supermarkt aanschaffen. Voor onze lezers in Vlaanderen en andere buitengewesten ligt het interview ter inzage in de bibliotheek van Epibreren.
(Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


IRAANSE AUTEURS HERDENKEN BAM

Rotterdam - De in Nederland woonachtige Iraanse dichters, schrijvers en muzikanten Kader Abdollah, Naser Fakhteh, Adnan Ghoreyfi, Nasim Khaksar, Naser Nadjafi, Syrous Seif, Amir Afrassiabi en Behzad Sanati willen met hun werk de mensen in het verwoeste Bam te steunen. Ze treden daarom op 7 maart op in het Bibliotheektheater, (Hoogstraat 110, Rotterdam, aanvang 13.45 uur, toegang: 10 euro).

De inkomsten plus de honoraria van de deelnemende dichters, schrijvers en muzikant worden op de rekening van de Iraanse Schrijvers Bond in Iran overgemaakt. Het geld zal besteed worden aan het bouwen van een nieuwe school in Bam.

Over de aardbeving in Bam, Iran, 26-12-2003: 'De aardbeving met een kracht van 6.3 op de schaal van Richter (volgens Amerikaanse metingen zelfs 6.7) verraste vrijdagochtend de inwoners van Bam in hun slaap. De beving duurde slechts 10 tot 15 seconden, maar toch werd een groot deel van de stad met de grond gelijkgemaakt. Veel gebouwen waren opgetrokken uit modder en stenen en overleefden de klap niet. Bam, waar zo'n 80 duizend mensen wonen, is een toeristentrekpleister vanwege een tweeduizend jaar oude citadel die op Unesco-lijst van werelderfgoederen stond. De citadel is nu volledig verwoest. Net als twee ziekenhuizen, waardoor de duizenden gewonden naar andere plaatsen moeten worden overgebracht.'

Dit benefiet wordt georganiseerd door de Iraanse Stichting voor Cultuur en Kennis in samenwerking met het Bibliotheektheater Rotterdam, en is mede mogelijk gemaakt door het RKS, het Lira Fonds, het Harten Fonds, de Nationale Postcodeloterij en de publicitaire ondersteuning door Stichting Dunya.
Meer informatie: 010-281.62.58, 010-265.63.88, correspond.isck@worldonline.nl (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


OPINIES DER KIEZERS (5)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Ger en Krijnie Valentien: 'Simon Vinkenoog. Naar ons gevoel moet een Dideva niet jong en aanstormend van talent zijn, maar gerijpt en al rijkelijk voorzien van lauweren. In andere woorden: het Didevaschap kan een mooie afronding van een carrière vormen maar zou aan het begin daarvan juist een barrière kunnen opwerpen.'
Millie Goumans: 'Esther Jansma lijkt me wel wat als opvolgster van Gerrit Komrij'
Dalhemd: 'Verdomd interessant, maar gaat u verder...'
Goumans: 'En ik ben eindredacteur van het tijdschrift KLANK. Hét tijdschrift voor accordeon- en harmonicaliefhebbers.'
Adeline van Lier: 'F. Starik. Hij maakte al een mooie voor de dooie Claus...'
Kim Klein Koerkamp: 'J.A. Deelder. Inclusief begeleiding door Trio me Reet.'
Geertien Klijn en Jan E.J. Klunder: ''Het lijkt mij zeer verheffend, troostrijk en goed om twéé Dichters des Vaderlands te hebben - ook voor als er een even geen zinnig woord heeft t.a.v. de natie treffende lusten & lasten. Vandaar dat mijn man en ik de kandidatuur van de heren Heytze en Mirck steunen. Die Heytze kennen we wel, die wordt hoe langer hoe beter... En wie zou toch die Mirck zijn? Hopend díe ook als dichter te leren kennen roepen wij: Heytze en Mirck for Presidents of the Dutch Poetry'
(Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


INTERVIEW MET EERSTE HAARLEMSE STADSDICHTER

Haarlem/Epibreren - Afgelopen weekend werd George Moormann door het Haarlemse gemeentebestuur benoemd als eerste Haarlemse Stadsdichter. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum stapte voor de verandering in de rode BMW 3.0 si in de A.J.D. van Oosten-garage en zocht de dichter/uitgever van De Zingende Zaag op.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve George, in de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd. Wat zijn je plannen en hoe ga je Haarlem promoten?'
George Moormann: 'Bedankt voor je felicitatie. Ik zal er wat moois van maken. Haarlem is net als Groningen een schitterende stad en ik krijg alle medewerking hier. We hebben net een drukbezochte Nacht in de vier zalen van de Toneel- en Filmschuur achter de rug (de Schuur is een creatie van Joost Swarte).'
Van Dalsum: 'Hoeveel krijg je betaald en wat verlangt het Haarlemmer volk van je verwacht en waarom?'
Moormann: 'Met het stadsdichterschap is voorlopig 2.500 euro gemoeid en ik word geacht minimaal vijf gedichten te schrijven rond opvallende Haarlemse gebeurtenissen feestdagen, ceremonies, de oplevering van een nieuw gebouw of een eventuele calamiteit. In navolging van plaatsen als Groningen, Dordrecht, Beverwijk, Antwerpen en Gent wil B & W Haarlem grotere aandacht voor de dichtkunst en wil via deze koninklijke weg de betrokkenheid van burgers bij gebeurtenissen in de stad vergroten. Ook zou het een goede stadspromotie zijn. Dat Haarlem mij heeft 'is een blijk van waardering voor de sleutelrol die Moormann al jaren speelt in Haar-lems literaire en culturele leven.'
Van Dalsum: 'En wat ga je zoal doen, als Stadsdichter?'
Moormann: 'Hoewel ik nog maar kort ben aangesteld zijn er al flink wat suggesties gedaan. De meeste zullen je bekend in de oren klinken: ontvangsten in de Gravenzaal, afdrukken van gedichten op gemeentewagens, online-gedichtenspreekuur, een masterclass voor sinterklaas en pieten, het met een gedicht begeleiden van een arme drommel op z'n laatste reis. In voorbereiding van mijn kant: uitnodiging en ontvangst van alle Stadsdichters uit de Lage Landen.' (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE ACHTTIENDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 753 stemmers naar hun keuze:
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -114 stemmen
Simon Vinkenoog - 105 stemmen
J.A. Deelder - 39 stemmen
Hans Dorrestijn - 33 stemmen
Toon Tellegen - 31 stemmen
Olaf Risee - 28 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Eva Gerlach - 22 stemmen
Anna Enquist - 21 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Menno Wigman - 13 stemmen
Esther Jansma - 12 stemmen
Armando - 10 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Joke van Leeuwen - 10 stemmen
Joost Zwagerman - 9 stemmen
Jaap Blonk - 8 stemmen
Judith Herzberg - 6 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Drs. P - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Driek van Wissen - 5 stemmen
Henk van Zuiden - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 4 stemmen


Nanne Nauta - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ramsey Nasr - 2 stemmen
Jan Atze Nicolai - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem
Astrid Lampe - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stemLouis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Ad Zuiderent - 1 stem


ongeldig: 76 stemmen tegen: 2 stemmen  

En merkt voor de zeventiende maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Er kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur gestemd worden. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


REDACTIEKANTOOR WEER BEZET

Epibreren - Wegens optreedverplichtingen op het Zernike College te Haren was de voltallige kernredactie afwezig. Intussen zijn de posten weer bemand en worden de sedert 16.00 uur 24 binnengekomen stemmen verwerkt.
In het NRC Handelsblad vandaag een enthousiasmerend artikel over de huidige verkiezingen.
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


VERKIEZINGEN GAAN INTERNATIONAAL

Montreal/Epibreren - Om ook Nederlandse stemgerechtigden in de Engelstalige wereld te op de huidige Dideva-verkiezing te attenderen, zijn onze collega's van de Canadese literatuurnieuwssite Places for writers zo vriendelijk deze oproep onder de aandacht van haar lezers te brengen:

Dutch Elect New Poet Laureate

Dutch poet Gerrit Komrij unexpectedly handed in his resignation as Poet Laureate on National Poetry Day (29th January), a year before his term in office was to officially end. Dutch daily poetry newspaper Rottend Staal Online has announced a by-election to instate a new Poet Laureate as soon as possible. His or her term in office will last until 27th January 2005. Only open to residents of the Netherlands and Dutch citizens abroad. By-election closes on 22nd February 2004.
http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004uk.html

(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


RECENSIEFRAUDE OP AMAZON.COM

Chicagol/Utrecht - Door een foutje op de Canadese pagina's van internetboekhandel Amazon.com werden de echte namen van de schrijvers van lovende recensiestukjes bij de boeken zichtbaar, en wat bleek? Veel schrijvers bleken hun eigen boeken aan te prijzen.
Meer hierover in de Chicago Sun Times en op nu.nl

We kunnen onze lezers gerust stellen: van de circa 70 dichters die in het verkiezingsoverzicht vermeld staan hebben slechts twee een stem op zichzelf uitgebracht - wat ze direct op een denigrerend lacvhsalvo van de stemcommissie kwam te staan.. De laatste fraudepoging in de huidige verkiezing geschiedde weinig verrassend door een prozaïst. Rare jongens toch, die prozaïsten.

(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


NIEUWE TERM VOOR DICHTER DES VADERLANDS: DIDEVA

Epibreren - Onze lezer en stemmer op een der kandidaten Jacinta Holtslag heeft vooruitlopend op een van de taken van de komende Dichter des Vaderlands ons geattendeerd op een nieuw woord in de Nederlandse taal: 'Dideva'. Holtslag schreef het woord als 'DiDeVa', maar daar in krantenartikelen strenge eindredacteuren deze schrijfwijze onvermijdelijk zullen veranderen in 'Dideva' opteert de commissie voor de versie met enkel de beginletter in bovenkast.

Dideva klinkt goed en bekt lekker, en valt een stuk minder hard en bureaucratisch in de oren dan de tot dusverre gehanteerde afkorting 'DDV' of het archaïsche 'Dichter des Vaderlands'. De stemcommissie applaudisseert derhalve voor deze waardevolle en taalverrijkende bijdrage.

Jacinta Holtslag: 'Ik vind het ook zoveel mooier dan DDV of Dichter des Vaderlands. Maar het is geen uitvinding van mij; Menno Wigman noemde hem zo in Knetterende Letteren, maar hij had het ook weer van iemand anders. Van Guus Luijters meen ik.'
Liesbeth van Dalsum: 'Dank je, Jacinta. We gaan er achteraan!'
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


UITREIKING VAN DE IDA GERHARDT POËZIE PRIJS 2004

Zutphen - Op 12 maart a.s. reikt de gemeente Zutphen voor de derde maal de Ida Gerhardt Poëzie Prijs uit. Sinds 1997 bevindt de literaire nalatenschap van de dichteres Ida Gerhardt zich in het Stadsarchief te Zutphen. De nalatenschap heeft grote waarde voor wetenschap en literatuur, en Zutphen beschouwt het als een kostbaar bezit.

De Gemeenteraad van Zutphen heeft daarom in september 1998 besloten tot het instellen van een poëzieprijs vernoemd naar de dichteres. De Ida Gerhardt Poëzie Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel en bestaat uit een prijs van 2500 euro.

Juryleden zijn dit keer Marjoleine de Vos en Erik Menkveld. Hun keuze uit de circa zestig poëziebundels, gepubliceerd in 2002 en 2003 [waarom maar 60 bundels uit de circa 400 gepubliceerde? - red.] zal in de loop van februari bekend gemaakt worden. De uitreiking van de prijs, door burgemeester Gerritsen van Zutphen, vindt plaats op vrijdagavond 12 maart tijdens een poëzieavond in de Buitensociëteit (onderdeel van Theater en Congrescentrum Hanzehof te Zutphen) met optredens van Erik Jan Harmens, Rutger Kopland, Joke van Leeuwen en Mustafa Stitou. Uiteraard zal de prijswinnaar ook zijn of haar bijdrage leveren aan de avond. (Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


WAT ZIJN WE TOCH GOED BEZIG!

Epibreren - In het Dagblad van het Noorden vandaag een bericht over een amateurdichter die bijna in de klauwen van Amerikaanse poëzieoplichters gelopen was. Dankzij Rottend Staal en het Algemeen Dagblad die twee jaar geleden speciaal correspondent Karin Giphart naar de Verenigde Staten stuurden om de oplichterij aan de kaak te stellen, trapte amateurdichter John van Dyken niet in de val.
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar bovenOPINIES DER KIEZERS (4)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Janny Nijhof: 'Ik beveel natuurlijk de enige mogelijke Dichter des Vaderlands aan, te weten HANS DORRESTIJN!
Ook nog eens winnaar van de Gouden Harp en gezegend met een feilloos gevoel om de landelijke gebeurtenissen voor een groot publiek op pakkende en treffende wijze te vertolken. Een man met oog voor het vaderland bovendien.'
Yfke Dalhemd: 'Wacht eens, bent u niet zijn uitgever?'
Nijhof: 'Natuurlijk.'
Dalhemd: 'Dan heeft Dorrestijn groot geluk, want u bent de eerste uitgever van een van de favorieten die inhoudelijk duidelijk weet te maken waarom de dusdanige dichter DDV moet worden!
En u, waar heeft u op gestemd?'
J.W.N. de Jong: 'Jaap Blonk! Jaap Blonk als Dichter des Vaderlands! Ja!'
Dalhemd: 'En u?'
Ineke van Doorn: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck. De tweede ken ik niet, maar de eerste des te beter. Waarom? Vanwege de afwisseling in zijn werk, zijn thematiek, zijn vermenging van het romantische met het alledaagse, het mooie taalgebruik- dan weer gedragen, dan weer modern- en het naadloos overgaan van bloedserieuze naar lichte gemoeds-sferen!'
Liz Waters: 'Simon Vinkenoog - hij zal nooit te bang zijn om de waarheid te spreken.'
Rob van Hintum: 'Mijn stem gaat naar de stem van Simon Vinkenoog; immer stoned en nog steeds niet (!) dood!'

(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


SITE VAN TIJDSCHRIFT KRAKATAU GRONDIG VERNIEUWD

Epibreren - Op www.tijdschriftkrakatau.nl of www.krakatau.nl zijn nu naast gedichten ook interviews met Maria Barnas, Yorgos Dalman, J.A. Deelder, Serge van Duijnhoven, Sieger M. Geertsma, Erik Jan Harmens, Bas Kwakman, Ramona Maramis, Tjitske Mussche, Simon Vinkenoog & Edith Ringnalda en Frans Vogel te lezen. Eerder verschenen deze in de papieren versie van het sympathieke poëzietijdschrift uit Rotterdam/Groningen.
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE ZEVENTIENDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 717 stemmers naar hun keuze:
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -106 stemmen
Simon Vinkenoog - 96 stemmen
J.A. Deelder - 37 stemmen
Toon Tellegen - 31 stemmen
Hans Dorrestijn - 29 stemmen
Olaf Risee - 27 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Eva Gerlach - 22 stemmen
Anna Enquist - 20 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Menno Wigman - 13 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Esther Jansma - 10 stemmen
Joke van Leeuwen - 9 stemmen
Joost Zwagerman - 8 stemmen
Armando - 7 stemmen
Jaap Blonk - 7 stemmen
Judith Herzberg - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Cees Nooteboom - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Drs. P - 5 stemmen
Driek van Wissen - 5 stemmen
Henk van Zuiden - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 4 stemmen


Nanne Nauta - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ramsey Nasr - 2 stemmen
Jan Atze Nicolai - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem
Astrid Lampe - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Ad Zuiderent - 1 stem


ongeldig: 76 stemmen tegen: 2 stemmen  

En merkt voor de zestiende maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Er kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur gestemd worden. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar boven


OPEN BRIEF VAN NRC HANDELSBLAD-HOOFDREDACTEUR

Amsterdam - De afgelopen jaren publiceerde Micha Kat op Theo van Gogh's website De Gezonde Roker over de onverkwikkelijke zaken binnen het NRC Handelsblad. Binnenkort verschijnen bij uitgeverij Papieren Tijger Kats gebundelde artikelen over het NRC.

Reden voor NRC-Hoofdredacteur Folkert Jensma om in de pen te klimmen en de uitgever een open brief te sturen. Amusant leesvoer.
(Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar boven


EENZAME UITVAART TE AMSTERDAM

Amsterdam/Groningen - Zoals we eerder berichtten was Simon Vinkenoog bezig een gedicht voor een doodgeboren kind aan het schrijven. Vanmorgen vond de uitvaart plaats.

'Op twee februari kwam in het Academisch Medisch Centrum een levenloos meisje ter wereld, een kindje, dood geboren. De moeder heeft kort na de bevalling het ziekenhuis verlaten. De ouders hebben sindsdien niets van zich laten horen.' ... lees het hele aangrijpende verhaal over de uitvaart en Vinkenoogs gedicht op F. Stariks weblog. (Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar boven


GEORGE MOORMANN STADSDICHTER VAN HAARLEM

Haarlem - Cultuurwethouder drs. Ruud Grondel. benoemde namens het Haarlemse College van B&W George Moormann tot Stadsdichter van Haarlem, tijdens een poëziefestival van de jubilerende Haarlemse poëzieuitgeverij De Zingende Zaag, die in 2004 vijftien jaar bestaat.

Naast de presentatie van de jubileumuitgave Het Spaarne stroomt Helemaal Niet (met bijdragen van vijftig auteurs in 260 pagina's) waren er ook optredens van Arjen Duinker en Kees 't Hart, , H.H. ter Balkt, Bernlef, Martin Reints, Wim Hofman, Patty Scholten, Kester Freriks, F.L. Bastet, Louis Ferron en Carla Bogaards.

Zie ook het Haarlems Dagblad van vandaag, afdeling 'regionale cultuur'.
(Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar boven


ROGI WIEG NIEUWE POËZIECLUBKEUZE

De bundel De ander van dichter Rogi Wieg, is door het Dichterspanel van de Poëzieclub uitverkoren tot Clubkeuze voorjaar 2004. De ander verschijnt begin maart bij uitgeverij De Arbeiderspers. De Poëzieclubkeuze wordt verspreid onder de duizend abonnees van de Poëzieclub. Het Dichterspanel van de Poëzieclub bestaat dit jaar uit Judith Herzberg en Ed Leeflang.

Rogi Wieg (1962) debuteerde als dichter in 1982 met de bundel Tijd is als een nekschot. Voor zijn prozadebuut Toverdraad van dagverblijf (1984) werd Wieg bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Vorig jaar verscheen zijn roman Kameraad Scheermes, waarin Wieg openhartig vertelt over zijn ervaringen met de major depression waaraan hij leed. Naast dichter en romancier is Wieg schilder en musicus.
De ander is ontstaan in de periode van herstel na deze depressie. Wieg heeft in psychiatrische inrichtingen gezeten en enige tijd in de gevangenis doorgebracht. De laatste zeven gedichten in De ander bestaan uit bajesgedichten. In de bundel zijn schilderijen van Wieg opgenomen.

Naast de Clubkeuze doet het Dichterspanel ook telkens twee Aanbevelingen. Voor het voorjaar 2004 zijn dat de bundels Rotgipfler van Peter Nijmeijer (Uitgeverij P, Leuven) en De Grote Vakantie van F. Starik (In de Knipscheer, Haarlem).
De gedichten in Peter Nijmeijers bundel Rotgipfler zijn geïnspireerd op Oostenrijk. Nijmeijer is naast dichter ook literair vertaler en literair criticus. In De Grote Vakantie beschrijft F. Starik op dichterlijke wijze fenomenen als boerderijkamperen en zomerfestivals. Maar ook de terugkeer naar de afwas. (Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar boven


OPINIES DER KIEZERS (3)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Annette van den Bosch: 'Toon Tellegen. Om zijn zeggingskracht in schijnbaar eenvoudige dichtregels. Om zijn vriendelijke daadkracht in het woord en de personificaties die hij toepast. Hetzelfde geldt overigens voor Armando, maar ik verwacht dat hij niet voor het DDV-schap voelt.'
Leo Sijtsma: 'Simon Vinkenoog, zolang het nog kan!'
Carolien Krikhaar: 'Heytze - Mirck. Laat maar zien!'
Fred Tak: 'Olaf Risee, vanwege zijn innoverend taalgebruik, oorspronkelijkheid, humor en zijn algemeen gevoel voor poëzie!'
Gerard Beentjes: 'Astrid Lampe.
Haar poëzie vind ik getuigen van een vernieuwende geest, van klinkende klanken en van sensuele erotiek.'
Bram Dijkshoorn: 'Bart Chabot, omdat hij iemand is die met inspirerend fanatisme de Nederlandse taal kan spreken; duidelijk dicht bij de mensen kan dichten; met bewonderenswaardig enthousiasme elk jaar weer 40 fouten schrijft in het Nationaal Dictee; oneindig Hollands kan zijn en toch begrip heeft voor andersdenkenden. En natuurlijk omdat hij prachtige gedichten heeft geschreven! Ik ben zo benieuwd wat hij over Amalia kan melden.'
(Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar bovenVAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - Gisteravond werd succesvol een eind gemaakt aan de tweede sabotagepoging (zie Rottend Staal 15-2-2004), ditmaal gepleegd door een ex-Metro-columnist.

Het stemhok werd daarnaast gefrequenteerd door een groot aantal echte journalisten. Om 05.55 uur hedenochtend bijvoorbeeld deed een medewerker van Radio Nederland Wereldomroep te Hilversum het stemhok aan, uren eerder voorafgegaan door één of meerdere medewerkers van de Dagbladunie BV te Rotterdam. De stemcommissie is heel blij met deze bezoeken, vraagt zich echter af waarom deze reporters zelf niét stemmen en verzoekt de desbetreffende journalisten over te gaan tot normale berichtgeving over deze verkiezingen.

Zo hoorde een van de leden van de stemcommissie dit weekend in een Radio 1-programma dat de verkiezingen op www.epibreren.nl zouden plaatsvinden, berichtte Vrij Nederland dat de huidige verkiezingen in december op internet zouden geschieden en blijft het ANP, ondanks onze scherpe protesten, de leugenachtige suggestie verspreiden dat het duo Heytze & Mirck de enige serieuze kandidaten zouden zijn (zie ANP Perssupport, 5-2-2004, 10.31 uur). (Rottend Staal Online, 16-2-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.