(klik hier voor verschijning van Rottend Staal in juiste vormgeving)


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE TWAALFDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 543 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 82 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck - 81 stemmen
Serge van Duijnhoven - 24 stemmen
J.A. Deelder - 23 stemmen
Olaf Risee - 22 stemmen
Toon Tellegen - 18 stemmen
Hans Dorrestijn - 17 stemmen
Anna Enquist - 12 stemmen
Eva Gerlach - 11 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Esther Jansma - 9 stemmen
Menno Wigman - 9 stemmen
Bernlef - 8 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Armando - 5 stemmen
Jaap Blonk - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 4 stemmen
Ted van Lieshout - 4 stemmen
Drs. P - 4 stemmen
Henk van Zuiden - 4 stemmen
Joost Zwagerman - 4 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Judith Herzberg - 3 stemmen
Jan Kal - 3 stemmen
Joke van Leeuwen - 3 stemmen
Cees Nooteboom - 3 stemmen
Marion Bloem - 2 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Jan Atze Nicolai - 2 stemmen

Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Marjoleine de Vos - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Driek van Wissen - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Bart Chabot - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Arnold Jansen op de Haar -1 stem
Marcel Koopman - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Ramsey Nasr - 1 stem
Nanne Nauta - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Hagar Peeters - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Henk Spaan - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Ad Zuiderent - 1 stem

NIET BESCHIKBAAR:
Huub Oosterhuis - [26 stemmen]
Ivo de Wijs - [25 stemmen]
Ingmar Heytze - [6 stemmen solo]
Remco Campert - [4 stemmen]
Hanz Mirck - [4 stemmen solo]
Jean Pierre Rawie - [2 stemmen]
Mustafa Stitou - [1 stem]
H.H. ter Balkt - [0 stemmen]
Pieter Boskma - [0 stemmen]
ongeldig: 75 stemmen tegen: 2 stemmen

En merkt voor de elfde maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Na overleg van de stemcommissie is de kiestermijn verlengd tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - De stemcommissie ziet terug op twee rustig verlopen dagen, zonder sabotagepogingen of evidente frauduleuze stemmen. De commissie prijst daarom de beschaafdheid en oprechtheid der kiezers en kandidaten.

De stemcommissie wil hierbij ook haar dank uitspreken aan de vele literaire website-beheerders, die massaal links aanbrengen naar het stemhok.

De kiezers die nog geen stem uitgebracht hebben wordt opgeroepen zich niet al te zeer fixeren op de nek-aan-nek race tussen kandidaten Vinkenoog en het duo Heytze & Mirck, maar gewoon de stem van hun hart te volgen. Er is nog tot en met 22 februari a.s. te gaan, en de race is allesbehalve beslist.

In een gisteren en vandaag verspreid perscommuniqué heeft de stemcommisie duidelijk gemaakt wat van de komende DDV verlangd wordt:

1. Het schrijven van vaderlandsdichterlijke verzen bij nationale rampen en andere feestelijkheden.
2. Het functioneren als ambassadeur voor de Nederlandse poëzie.
3. Het ontplooien van eigen initiatieven.

We roepen de kandidaten dan ook op om tenminste na te denken over punten 2 en 3 en indien mogelijk korte statements hierover aan ons kenbaar te maken. Het rogatoir hoofd van de buitenlandse waarnemers merkt daarenboven op dat 'de DDV naast het schrijven van leuke parings- en baringsversjes natuurlijk ook iets betekenen moet voor zijn dichtende medemens, ook voor hen uit de achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen. Hij zal zijn titel gebruiken om her en der fondsen te verzamelen die aangewend moeten worden voor het heil van de poëziebedrijvende mens. Komrij heeft initiatieven opgezet waarvoor we hem heel dankbaar zijn, maar de nieuwe DDV zal ook op poëtisch-sociaal vlak uit zijn pijp moeten komen. Omdat de meeste dichters egotrippers zijn, lijkt het mij niet overbodig dit criterium nog eens onder de aandacht te brengen.'
Waarvan akte.
(Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (118)

Epibreren - Vandaag weer twee meldingen in de media van de Dikke Komrij. Eén in een recensie van Awater in de Volkskrant, door onze medewerker Peter Swanborn. Die korte metten maakt met Rob Schoutens eerste 'historische' recensie van de bloemlezing - dank je wel Peter: de lezers van Rottend Staal waren zich van Schoutens prutswerk al meer dan bewust.

En in HP/De Tijd verscheen het langverwachte deel II van Max Pam's Dikke Komrij-recensie. En daar is iets vreemds mee aan de hand. Pam,. die we op het eiland toch vooral kennen als onafhankelijk en oprecht recensent, blundert net als zijn collega-recensenten uit het westen des lands danig.

Hij merkt op dat, onder licht voorbehoud, drie dichters uit de bloemlezing verdwenen zijn, in vergelijk met de editie uit 1996: H.G. Liebentrau (staat er nog gewoon in, ditmaal onder zijn eigen naam Peter M. Heringa), Jan van Walre (1790-1830) - inderdaad verdwenen - en Anton Ent alias Henk van der Ent die er echter gewoon instaat, onder het pseudoniem Marieke Jonkman. De afwezigheid van Dana Hokke is Pam onopgemerkt voorbijgegaan.

Ook merkt hij aan het eind van het artikel op dat Ingmar Heytze zichzelf heeft uitgeroepen tot opvolger van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands. Niets is minder waar: onze medewerker Heytze heeft verklaard dat als de kiezer dat wil hij bereid is onze medewerker Komrij als DDV op te volgen.

Hoewel we de heer Pam erkentelijk zijn voor het noemen van een groot aantal namen van onze medewerkers in zijn stuk, fronsen we onze wenkbrauwen bij zijn laatste opmerking. Volgens Pam staan er te veel gedichten van Ingmar Heytze in de Dikke Komrij. Jaloezie kan deze uitroep niet verklaren: Van Max Pam zijn ons geen gedichten bekend. Maar wat veroorzaakt de uitroep dan wél?

Onze lezer Peter Zifkamp (geen familie van de Hans Warren-fan Ria Zifkamp) oppert de mogelijkheid dat Pam geen liefhebber is van Heytze's werk. Een logische verklaring, dunkt ons.
(Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (117)

Epibreren - Het verwerken van de namen uit de nieuwe Dikke Komrij vordert gestaag; op de Dikke Komrijpagina zijn inmiddels alle namen tot en met de L verwerkt. Dit zijn de nieuwe Emmetjes: Marcel van Maele (1931), Vincent Mahieu (ps. van J. Boon (1911-1974), Paul Marijnis (1948), Hugo Matthysen (1960), Victor de Meijere (1873-1938), Doeschka Meijsing (1947), Erik Menkveld (1959), Jeroen van Merwijk (1955), Erik Metsue (1970), Jak van der Meulen (1928-1998), Hanz Mirck (1970), Wies Moens (1898-1982), Judith Mok (1958), Louise Moor (1908), A.J.M. van Moorsel (1904-1976), Erwin Mortier (1965), Maarten Mourik (1923-2002), H.C. Muller (1856-1927) en W.E. Muskeyn (1815-?).

J.A. Dèr Mouw is uit de M verdwenen; hij is in deze editie eindelijk correct onder de D geïndexeerd. Bob de Mets, waarvan in eerdere edities geboorte- en sterfdatum onbekend waren, is geïdentificeerd als zijnde het pseudoniem van de in 1895 geboren Jan Demets. Die vermoedelijk gestorven is, maar wanneer precies blijft onbekend.
(Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


AMERIKAANSE DICHTERES VERONGELUKT MET HAAR ZOONTJE

Amman/New York - De Amerikaanse dichteres Susan Atefat-Peckham (33) is met haar zoon Cyrus (6) omgekomen bij een auto-ongeluk in Jordanië, waarbij een personenbusje waar zij en haar familieleden inzaten inreed op vrachtwagen. Haar man Joel Peckham - ook dichter - raakte zwaar gewond en ligt in kritieke toestand in een Jordaans ziekenhuis. De moeder van Susan Atefat-Peckham brak bij het ongeluk een been. De toestand van het driejarig zoontje van het dichterspaar, dat ook in het busje zat, is onbekend.

Atefat-Peckham verbleef in Jordanië in het kader van een educationeel uitwisselingsproject. In de Verenigde staten was ze assistent-professor Engels aan de Georgia College & State University in Milledgeville (Georgia).

De in New York geboren dichteres gold in de Verenigde Staten als een van de meest veelbelovende dichteressen. Ze publiceerde twee bundels, That Kind of Sleep en Black-Eyed Bird en werkte aan haar derde boek, een bloemlezing uit haar poëzie, zo berichtte de New York Daily News gisteren. (Rottend Staal Online, 11-2-2004).

terug naar boven


LITERAIR TIJDSCHRIFT NYMPH STOPT ERMEE!

Delft - Donderdag 12 februari aanstaande verschijnt, na veertien jaar, het laatste nummer van literair tijdschrift Nymph. Het nummer bevat naast poëzie van Hans Hoenselaars, Hanz Mirck, Willem Thies en Vrouwkje Tuinman ook afscheidsbijdragen van Nymph-schrijvers en (oud-)redactieleden. De allerlaatste Nymph - een collector's item - wordt diezelfde avond vanaf 20.00 uur gepresenteerd op het Nymph-afscheidsfeest in Private Banx (Spuistraat 109, Amsterdam).

Karel Smits, onze Vlaamse sterreporter, spoorde naar het verre doch gezellige Delft en duwde hoofdredacteur Vincent Schmitz een microfoon onder de neus.

Karel Smits: 'Bij een sterfgeval wordt er met bedroefd gemoed achterom gekeken. Vertel eens iets over het leven van literair tijdschrift Nymph.'
Vincent Schmitz: 'Nymph werd in 1990 opgericht door studenten Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam als mededelingenblad. Het was een gestencild, geniet blaadje dat aan de faculteit werd verkocht. Er stonden verslagen en mededelingen in, maar ook verhalen, gedichten en recensies. Het blad werd steeds doorgegeven aan nieuwe generaties neerlandici. De generatie die er na een jaar of zes bij kwam (ik in 1996, Niels Carels in 1997, Janneke Jonkman in 1998) kreeg het idee meer met het blad te gaan doen, en wilde ook buiten de universiteit en de hoofdstad op zoek naar literair talent. In 1999 stak de toenmalige redactie veel geld in een professionele kleurenuitgave van Nymph, en voor het eerst presenteerde het blad zich als strikt literair. Begin 2000 werden de banden met de UvA voorgoed verbroken, toen Nymph met 521 een uitgever vond. Het periodiek is vervolgens vier jaar landelijk verspreid door 521, er was veel aandacht in de pers.'

'Nymph stond mee aan de wieg van nogal wat literaire carrières. Auteurs die ooit in Nymph begonnen, zijn inmiddels gedebuteerd of debuteren binnenkort. Ik denk niet alleen aan onze redacteuren Carels en Jonkman (Prometheus/Bert Bakker), maar ook aan o.a. Neeltje van Beveren (Meulenhoff/Manteau), Daniël Dee (Passage), Philip Hoorne (521), Jannah Loontjens (Bert Bakker), Victor Schiferli (De Arbeiderspers) en Richard Steegmans (Perdu).'

Karel Smits: 'Waarom houdt Nymph er eigenlijk mee op?'
Vincent Schmitz: 'Om meerdere redenen. In april 2003 besloot ik er na zeven jaar mee te stoppen. Carels gaf aan dat hij dan ook wilde stoppen, en Jonkman wilde niet zonder ons twee verder. In de zomer van 2003 werd duidelijk dat ook 521 niet verder wilde met een nieuwe redactie, maar zowel 521 als de voltallige redactie besloot de hele jaargang 2003 af te maken, waarvan donderdag het laatste nummer dan eindelijk verschijnt. Martien Bos en Judith Janssen, de twee overblijvende redactieleden hebben samen nog enige tijd naar een nieuwe uitgever gezocht, maar dat lukte niet.'
Karel Smits: 'Wat is je mooiste herinnering aan Nymph?'
Vincent Schmitz: 'De literaire avonden die we organiseerden waren heel bijzonder, eveneens het uur radio dat we bij VPRO's 'De Avonden' mochten maken. Het moment dat de eerste Nymph bij 521 verscheen, was misschien wel het mooist. Of de keer dat we met de redactie, met foto en al, in 'Het Parool' kwamen.'
Karel Smits: 'Wat heeft Nymph volgens jou betekend in het immer onrustige literaire landschap?'
Vincent Schmitz: Nymph is een tijd lang het enige literaire tijdschrift geweest dat zich slechts op onontdekt schrijftalent richtte. Zo'n blad is er niet, en valt nu dus weg. Veel andere bladen zijn niet strikt op jong talent gericht; bladen als 'Bunker Hill' en 'Passionate' doen dat wel, maar vullen ook heel veel bladzijden met reeds gevestigde namen. Vooral in de jaren vanaf 2000 zijn er veel debutanten uitgegeven voor wie de weg naar erkenning zonder het bestaan van Nymph iets langer zou geweest zijn. Nymph was in eerste instantie een podium voor nog te ontdekken talent. Dergelijke podia zijn er te weinig.'
Karel Smits: 'Verdomd jammer dat Nymph verdwijnt. Mijn gemoed schiet vol als ik denk aan alle literaire talenten die het voortaan zonder de Nymph-inrijpoort zullen moeten rooien. Mag ik uw zakdoek even lenen?'
Vincent Schmitz: 'Zeker, maar ik wil hem wel tegen donderdagavond terug. O ja, wie de uitvaartplechtigheid wil bijwonen, mag gerust bijkomende informatie vragen op het e-mailadres vincentschmitz@hotmail.com. En bezoek www.nielsenvincent.blogspot.com voor het laatste nieuws over de uitvaart.'

(Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


MICROSOFT WAARSCHUWT VOOR LEK IN BEVEILIGING

Seattle - Microsoft waarschuwt woensdag voor een zwakke plek in Windows NT® Workstation 4.0 , NT Server 4.0, NT 4.0 Server, Terminal Server Edition, 2000, XP, Server 2003 en MicrosoftVirtual PC for Mac. Gebruikers kunnen bij Microsoft software downloaden om hun computers extra te beveiligen.

Door de zwakke plek kunnen krakers door de kwetsbaarheid wachtwoorden, persoonlijke bestanden en belangrijke codes stelen, computerbestanden verwijderen of herschrijven of de computer misbruiken voor aanvallen gericht op andere systemen. (Rottend Staal Online, 11-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE ELFDE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de eerste 519 stemmers naar hun keuze:

Ingmar Heytze & Hanz Mirck - 74 stemmen
Simon Vinkenoog - 73 stemmen
Serge van Duijnhoven - 24 stemmen
J.A. Deelder - 23 stemmen
Olaf Risee - 22 stemmen
Hans Dorrestijn - 16 stemmen
Toon Tellegen - 16 stemmen
Anna Enquist - 12 stemmen
Eva Gerlach - 11 stemmen
Esther Jansma - 9 stemmen
Menno Wigman - 9 stemmen
Bernlef - 8 stemmen
Daniël Dee - 8 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Armando - 5 stemmen
Jaap Blonk - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Ruben van Gogh - 4 stemmen
Ted van Lieshout - 4 stemmen
Drs. P - 4 stemmen
Henk van Zuiden - 4 stemmen
Joost Zwagerman - 4 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Jan Kal - 3 stemmen
Joke van Leeuwen - 3 stemmen
Cees Nooteboom - 3 stemmen
Marion Bloem - 2 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Judith Herzberg - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 2 stemmen

K. Schippers - 2 stemmen
Marjoleine de Vos - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Driek van Wissen - 2 stemmen
Benno Barnard - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Bart Chabot - 1 stem
Elma van Haren - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Arnold Jansen op de Haar -1 stem
Marcel Koopman - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Ramsey Nasr - 1 stem
Nanne Nauta - 1 stem
Jan Atze Nicolai - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Hagar Peeters - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Albertina Soepboer - 1 stem
Henk Spaan - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Ad Zuiderent - 1 stem


NIET BESCHIKBAAR:
Huub Oosterhuis - [26 stemmen]
Ivo de Wijs - [25 stemmen]
Ingmar Heytze - [6 stemmen solo]
Remco Campert - [4 stemmen]
Hanz Mirck - [4 stemmen solo]
Jean Pierre Rawie - [2 stemmen]
Mustafa Stitou - [1 stem]
H.H. ter Balkt - [0 stemmen]
Pieter Boskma - [0 stemmen]
ongeldig: 74 stemmen tegen: 2 stemmen

En merkt voor de tiende maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Nog niet gestemd? Bezoek het stemhok om uw stem uit te brengen.

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok tellen mee. Fraude zal worden aangepakt.

Na overleg van de stemcommissie is de kiestermijn verlengd tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur. De uitslag zal direct daarna bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


HOOG OVERLEG OVER DE VERKIEZINGEN TE ROTTERDAM-ZUID

Epibreren - Onze hoofdredacteur Bart FM Droog keerde juist op het eiland terug van een overleg met Poetry International over de verkiezingen. Liesbeth van Dalsum, voor de gelegenheid gekleed in haar zachtroze jachtkostuum, vroeg hem hoe het voelde.
Droog: 'Wel, Poetry International zal volgende week bij een overleg tussen Poetry, NRC en KB mijn verzoek tot goedkeuring van de huidige verkiezingen en de uitslag ervan aan de Hoge Dames en Heren te Rotjeknor en de Hofstad doorgeven.'
Van Dalsum: 'En?'
Droog: 'Dat is het eigenlijk. Ik kreeg nog wel te horen dat de afgetreden Landsdichter eigenlijk nog gewoon in functie is maar als zodanig niets meer doet.
Van Dalsum: 'Maar hoe zit het dan met de Sandwichreeks? Met de Poëzieclub? Met Awater?'
Droog: 'De prachtige Sandwich-reeks bij Uitgeverij 521 continueert. Dat is heel fijn, maar ik zie niet in wat dat nog met het Dichter des Vaderlandsschap te maken heeft: ik zie het als een project van de mensch Komrij en Uitgeverij 521, waarvan ik hoop dat het ook na 2005 gecontinueerd wordt, als dan alweer de dérde DDV in functie is.'
'Voor de Poëzieclub schijnt onze medewerker Komrij nog wél actief te blijven als DDV, maar hoe werd me niet duidelijk.'
'En Awater, het blad bestaat en zal hopelijk blijven bestaan. Het heeft overigens evenveel lezers in een jaar als Rottend Staal in een week - dus om daarover te jubelen dat het zo succesvol is lijkt me wat overtrokken. Anyhow: Komrij maakt geen deel meer uit van de redactie.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Droog: 'Hoe zeggen ze dat ook weer zo mooi in Vlaanderen?'
Van Dalsum: 'Oh, moet ik Karel Smits daarover bellen? Hij is per slot van rekening Vlaming.'
Droog: 'Dat is niet nodig, ik weet het weer: Gerrit Komrij is effectief afgetreden als eerste Dichter des Vaderlands. De dichter of dichters die hem op 23 februari opvolgt of opvolgen wordt of worden effectief de tweede DDV, tot de derde DDV verkozen is, op de vooravond van Gedichtendag 2005.
Van Dalsum: 'En nu?'
Droog: 'Hoop ik dat onze medewerker én lezer Gerrit Komrij een eind maakt aan de verwarring en algehele gekte en onze lezers meedeelt dat hij hoopt op veel kiezers, zowel nu, in februari 2004 als straks, in december 2004.
En hoop ik ook dat onze lezers op het Poëzieclubkantoor, bij het NRC Handelsbladbureel en in het Ministeriegebouw de betrokken lieden zeggen van 'doe effe normaal, hier wordt een mogelijkheid geboden om logge bureaucratische processen te omzeilen: spring erop in.'
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


MEDISCH CENTRUM CENTRUM: REISFOBIE

Bastenaken - Sommige kiezers blijven het een enge gedachte vinden dat Dichter des Vaderlands een duobaan zou kunnen worden. Stel je voor dat kort na de geboorte van het tweede kroonprinsenkind, Laura Debilia, Mirck in een studio te Hilversum zit, terwijl er door middel van telefoon en videowall een verbinding wordt gemaakt met Heytze in Utrecht. Belachelijk, wordt er hier en daar geroepen. En had Heytze nu nog een coalitie gemaakt met een lekker wijf zoals … (vult u zelf maar in), maar die Mirck, moest dat nou echt? Heytze is heus mans genoeg om DDV te worden zonder dat blok aan zijn been dat Mirck heet. Kortom, Heytze moet genezen van zijn reisfobie, punt aan de lijn.

Onze verslaggever Karel Smits sprak met Prof. P.H. Hofland, neuroloog gespecialiseerd in de behandeling van reis-, insecten- en voedingsmiddelenfobieën, verbonden aan het Medisch Centrum Centrum.

Karel Smits: 'Professor, in Nederland is de poëtische noodtoestand uitgeroepen. We zitten zonder Dichter des Vaderlands en Ingmar Heytze lijdt aan reisfobie. Kan u hem helpen?'
Prof. P.H. Hofland: 'Wel, ik ben natuurlijk niet vertrouwd met de anamnese van de heer Heytze, maar ik had ooit een patiënt uit Nijmegen met gelijkaardige en vergelijkbare symptomen: de man durfde namelijk zijn stad niet uit.'
Karel Smits: 'Welke therapieën heeft de man bij u doorlopen, en zouden ze Heytze enig heil kunnen brengen?'
Prof. P.H. Hofland: 'Wel, de man die ik toen behandelde was nogal een womanizer, in goed Nederlands gesteld, hij hield nogal van de vrouwtjes. Toen alle in de medische handboeken beschreven therapieën faalden, stelde ik de man een blind date voor met een vrouw die tien kilometer verderop woonde. Het experiment waarvoor ik de bereidwillige medewerking kreeg van een bevriende verpleegster lukte wonderwel. De vrouw stribbelde weliswaar wat tegen toen mijn patiënt aan haar bloes begon te frunniken, waardoor de ontmoeting met een sisser afliep, maar het doel van mijn missie was geslaagd: mijn patiënt had zijn Nijmeegse gevangenis vrijwillig en bij volle bewustzijn voor korte tijd verlaten en - eureka eureka - hij wilde meer.'

Karel Smits: 'Verdomd interessant, professor, maar gaat u verder.'
Prof. P.H. Hofland: 'Wel, ik regelde afspraakjes voor de man op locaties die zich steeds verder van Nijmegen bevonden. De hang-een-wortel-voor-de-muil-van-een-ezel-en-hij-blijft-lopen-theorie leek aanvankelijk prima te werken, al was het niet altijd eenvoudig om dames te vinden die in mijn theaterstukjes wilden opdraven. Velen dachten dat ze met een stelletje perverse viespeuken te maken hadden.'
Karel Smits: 'Schitterend, professor, maar gaat u vooral nog een beetje verder, hoe is het de man vergaan?'
Prof. P.H. Hofland: 'Wel, euh, het laatste wat ik van hem heb vernomen, is dat hij met een Filippijnse in het huwelijksbootje is gestapt.'
Karel Smits: 'O, wat enig, je halve leven aan reisfobie lijden en uiteindelijk je droomvrouw ontmoeten aan de andere kant van de wereld. Dit romantische verhaal kan zo verfilmd worden!'
Prof. P.H. Hofland:
'Wel, nou, neen, niet meteen. De man herviel en is nog steeds niet genezen. De Filippijnse woonde ook te Nijmegen, in hetzelfde blok, twee verdiepingen lager.' (Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


ITALIAANSE POËET EN PROZAÏST VETTORI OVERLEDEN

Rome (ANP) - De buiten Nederland beroemde Italiaanse schrijver-dichter Vittorio Vettori is dinsdag in Florence overleden. Hij werd 83 jaar, meldde zijn familie.

Vettori heeft meer dan 150 werken op zijn naam staan. Hij gold als een groot kenner van de Divina Commedia (Goddelijke Komedie) van Dante. Vettori schreef verscheidene, internationaal vermaarde studies over dit befaamde werk van de Italiaanse schrijver, dichter en wijsgeer Dante Alighieri (1265-1321). (Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


OPMERKELIJKE UITSPRAAK VAN MUSTAFA STITOU
VERS GEDICHT VAN INGMAR HEYTZE

Epibreren - Bij het schrijven van dit artikel is Mustafa Stitou live in de uitzending van het Radio 747 AM-programma Desmet Live te beluisteren (na uitzending online na te luisteren). Presentator Theodor Holman ontlokte hem een paar bijzondere uitspraken. In de eerste plaats liet Stitou weten niet beschikbaar te zijn voor de functie van DDV, omdat hij simpelweg niet snel gedichten kan maken. Holman refereerde bij de vraag aan een gedicht bij de brief van Bernhard - wat mediawatchers de indruk geeft hij daarmee doelde op het gedicht 'Ik acht het mijn plicht' van Heytze & Mirck, dat gisteravond op Rottend Staal verscheen.

Stitou werd vervolgens gevraagd of hij in de Dikke Komrij staat, en zo ja met hoeveel gedichten. De dichter beantwoordde deze vraag positief, maar niet erg enthousiast. Desgevraagd leek hij een beetje zuur omdat anderen met méér verzen vertegenwoordigd zijn.
Holman vroeg natuurlijk: 'wie?' En Stitou uitte zijn verontwaardiging over het feit dat Ingmar Heytze met meer gedichten in het lijvig boekwerk terug te vinden is.

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vertrok na het horen van deze opmerking spoorslags naar Utrecht om Heytze om commentaar te vragen.

Liesbeth van Dalsum: 'Zo! Epibreren-Utrecht in 1 uur en 4 minuten. Ben blij dat ik Ford Mondeo rij! Zoeven, dat ding, over de A7, de A6 en de A27, gewoon dolletjes! Maar goed, Ingmar Heytze, zoals je las ben ik spoorslags naar jou gegaan voor je commentaar op Mustafa Stitou's opmerking. Wat is het geworden?'
Ingmar Heytze: 'Ik heb niets anders te zeggen dan wat in dit gedicht gezegd wordt. Het ontstond onlangs:

INTERVIEW

Ik wil geen schrijvelaars meer interviewen
want steeds wanneer ik dat probeer
begint het te stormen in het café.

Vroeger ging het nog. De tap
hield zich koest, de bar bleef intact
en niemand dacht dat thuis
het gas nog brandde.

Maar nu? Ik ben nog niet binnen
of er hangt al onweer in de lucht.
Sterkwaterflessen exploderen.
Muren beginnen bloed te zweten.
Iedereen herinnert zich opeens
een belangrijke afspraak.

Achterwaarts buigend verlaat
men mij, ten prooi aan de toorn
van o.a.
- de gekwelde dichteres
- de oorwurm-autobiograaf
- de eerzaam debuterende huisvader
- de varkensroze knuffeltruffel.

Monotoon las hij later voor.
Hij was klein, rond en dik,
hij had een zachte pik
en liefde zat in zijn kippenborst,
verzekerde hij bij herhaling.

En waarschijnlijk is dat alles waar,
maar ik, ik wil geen schrijvelaars
meer interviewen want –

© Ingmar Heytze, 2004'
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


VERKIEZINGEN ZORGEN VOOR HEIBEL IN VLAANDEREN

Epibreren - De verhitste discussies die de huidige DDV-verkiezing veroorzaken spelen zich opmerkelijk genoeg op Vlaamse weblogs af: Paul Rigolle heeft op zijn weblog Arcadim in Arcadië venijnig uitgehaald naar Olaf Risee, nadat deze op zijn weblog Risee in Letterland fijntjes enkele beledigingen aan het adres van Rigolle had gepubliceerd. (Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


PARKINSON POËZIE EN ANDERE GEDICHTJES

Nijmegen - Dagblad de Gelderlander brengt vandaag wel heel opmerkelijk nieuws over een met bloedkorsten bedekte dichter, die op het redactiekantoor 'in de tien meter van bureau naar de deur al twee keer gevallen is. Met een zachte plof, zonder gekerm of gevloek, daarvoor gebeurt het te vaak.'
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


STEMVERSCHUIVINGEN

Epibreren - Oplettende lezers zal het niet ontgaan zijn dat sommige kandidaten er stemmen bijkrijgen terwijl het totaal aan binnengekomen stemmen niet verandert. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat stemmers die hun stem hebben uitgebracht op dichters die geen DDV willen worden de kans is gegeven opnieuw te stemmen. Deze 'nieuwe' stemmen worden niet bij het totaal opgeteld, omdat ze al bij eerste binnenkomst geteld zijn.(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


WILLEM BRANDT GEREÏNCARNEERD

Amsterdam/Epibreren - In een verslag van de drukbezochte Poetry Slam die vorige week in café Festina Lente te Amsterdam geschiedde figureert de meer dan twintig jaar geleden overleden dichter Willem Brandt.

Te Groningen is verheugd gereageerd op de wederkomst van deze dichter, wiens herrijzenis al werd voorspeld in de nieuwe Dikke Komrij. Brandts terugkeer wordt in deze editie met zes gedichten aangekondigd.
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar boven


WWW.DICHTERDESVADERLANDS.NL

Epibreren - Vannacht werden we gewezen op een prachtinitiatief van domeinbeheerder Dick Ettema, die de site www.dichterdesvaderlands.nl heeft gelanceerd.

Op deze site zullen in de aanloop voor de verkiezingen 2005-2010 elke week actualiteiten belicht worden, waar de vrije kandidaats-DDV-en op poëtische wijze op mogen reageren. Bezoekers van de site kunnen na publicatie van de test-gedichten hun reacties naar de sitebeheerder mailen. Eenmaal per maand publiceert Ettema vervolgens de lezersreacties. (Rottend Staal Online, 10-2-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.