Peter Swanborn

      laatste update 16 oktober 2003


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Niet als groet, 2003  
  Verstandig zou het zijn, 2003  
  In harmonie, 2003  


BIOGRAFIE

Peter Swanborn, geboren op die dichtgevroren 16de februari 1963 te Bussum, is via de geologie en de fotografie in de literatuur terechtgekomen. Momenteel is hij als literair medewerker verbonden aan de Volkskrant en de Süddeutsche Zeitung.
Zijn gedichten en artikelen verschenen o.a. in De Gids, de Poëziekrant, Bzzlletin, Parmentier, Passionate en Tortuca. Vertalingen van zijn werken verschenen in het Perzisch, Engels en Frans.


Peter Swanborn
© B.J. de Groot

In april 1998 debuteerde Peter Swanborn bij Uitgeverij Editions Richard te Amsterdam met de bundel Tot de Dood op Zee, twee jaar later gevolgd door de gelijknamige CD, met muziek van Rita Knuistingh Neven.

Sinds 1997 is Peter Swanborn als tekstschrijver verbonden aan het naar deze componiste vernoemde Knuistingh Neven Ensemble, waarvoor hij de eenakters Bij gebrek aan conversatie en Kom, zei de vrouw schreef, alsmede enige liederencycli. Ook schreef hij het libretto voor de opera Oscar & Philip, lief en leed van een troetelkind, die in juni 2001 in De Doelen te Rotterdam in première ging. Voor Theater Lantaren/Venster schreef hij recent het libretto van de avondvullende cantate Godseigen2ling, die op 25 februari 2004 in de Rotterdamse Paradijskerk in première zal gaan.

Raadpleeg www.google.com voor nog meer meer over Peter Swanborn.

NIET ALS GROET

Eerst, zei de man, was hier water
zoet en vol leven, daarna kwamen er mensen
ze gingen niet weg.

Waar te beginnen? Boven de boomgrens
waar de paden bevroren zijn?
Op mijn huid, het zweet van de ochtend

te bang om de poriën te verlaten?
Op reis verkies ik de nachten
's nachts verkies ik de reis.

Wij gevangenen dromen
van paleizen en palmen, veelwijverij
van wit blinkend goud

van moeilijk te verkrijgen vensterglas.
Beter gezegd: we bewonen een schapenstal
een hol in de aarde en reinigen

de vloer met water uit Lourdes
met wijnstokken, wilde orchideeën
met wolken die zich nestelen

tussen de toppen van bergen.
Sta ik voor het raam, hoor ik mijn naam
niet als groet, eerder een vloek.

© Peter Swanborn, 2003

terug naar boven


VERSTANDIG ZOU HET ZIJN

Aan struiken hing kleding
door doornen geremd, de vaste grond
tot modder gewoeld en in het rond
het zachte kermen van de dag.
Op de heuvel een staande figuur

als enige, de schouders
vermoeid omlaag, de klus
geklaard zoals voorspeld
door de sluwe magere maagden
van zijn ontevreden stad.

Achter streepvormige wolken
verdween de avondzon. De man
keek om en zag hoe zijn schaduw
opging in het donker glanzen
van de modder. Hij dacht:

verstandig zou het zijn
dit oord te verlaten
mij te wassen in de rivier
maar wat als allen verdwenen zijn
wie zal over hen waken?

© Peter Swanborn, 2003

IN HARMONIE

Niet eerder had de onrust hem gezocht
vreemd als hij was aan ieder besluit.
Het raam, nu eens geopend dan weer dicht
had hij lief, of toch maar niet.

Zal ik straks meegaan, mij gedragen
zoals het hoort? Gekleed in het wapen
het haar in een vlecht? Of zal ik verdampen
snel, eer de bomen zijn gekapt?

Ondertussen prevelden zijn huisgenoten
in het zwart opgloeiende woorden
iedere dag zou een nacht zijn
rust, de schijn van wat later -

Zij prevelden en alvorens toe te geven

keek hij de stad recht in haar gezicht
de rode toren, de walmen van goedkoop
vertier onverwacht in harmonie met
de kleuren en de kou van de komende dag.


© Peter Swanborn, 2003

Peter Swanborn: swanborn@xs4all.nlDeze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Peter Swanborn/Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.