Menno van der Beek 

      laatste update 10 december 2005 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Nunc stans, 2002  
     
     


BIOGRAFIE

Menno van der Beek (Rotterdam, 25 maart 1967) is dichter en parttime computerprogrammeur te Rotterdam. In 1992 bracht hij in eigen beheer een te haastige bundel met vrije verzen; sinds 1997 zijn in tijdschriften en elektrische periodieken ('Liter', 'Woordwerk', 'Zulma', 'Meander') sonnetten van hem verschenen, welke in 1999 in het boek Vergezocht bij Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer gebundeld werden. De vorm van zijn sonnet begint tegenwoordig flink te versplinteren, maar aan één Jacques Perk hadden we dan ook al meer dan genoeg. Omdat bloemlezingen de uiteindelijke redding van de dichter schijnen te zijn, zoals hij ergens las, is Menno van der Beek tevreden dat hij er tot nu toe drie gehaald heeft: De beste gedichten van 1999 (samenstelling Jozef Deleu, Arbeiderspers, 2000), Symbolen en Cymbalen (Boekencentrum, 2000) en Hier lonkt een spiegel (Interim, 2001).

In 2002 publiceerde hij de bundel Waterdicht, gedichten bij uitgeverij Mozaïek te Zoetermeer.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Menno van der Beek.

terug naar boven


NUNC STANS

Voor dit moment is het genoeg geweest:
ik heb me opgesloten in de kast
met opgetrokken benen, en ik pas
maar net. Het is te donker om te lezen.

Ik leg mijn vingers op een zachte plek
en warm me aan mijzelf. Mijn hoofd staat stil

en ik krijg kramp, die me naar binnen trekt:
ik kan er niet meer uit, al zou ik willen.

Ik word gered. Ik en de bezem zullen
gevonden worden en een taak vervullen.

© Menno van der Beek, 2002

CONTACT
Menno van der Beek: mvdb2001@hotmail.com

UITGEVERIJ
Uitgeverij Boekencentrum
Postbus 29
2700 AA Zoetermeer
tel: 079-361.54.81
boekencentrum@wxs.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Menno van der Beek/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.