MENNO WIGMAN BESCHIKBAAR VOOR DIDEVA 2005-2010

Amsterdam/Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum kreeg vandaag na twee dagen posten voor het huis van onze medewerker Menno Wigman haar felbegeerde diepteinterview. Op haar door de brievenbus geschreeuwde vraag of hij zich verkiesbaar stelt als mogelijke Dichter des Vaderlands 2005-2010, later dit jaar, antwoordde hij uiteindelijk: 'Ja.'

Waarmee Wigman naast Pieter Boskma, Simon Vinkenoog en Driek van Wissen de vierde dichter is waarvan bekend is dat hij (m/v) Dideva 2005-2010 wil worden; althans, zich daartoe als beschikbaar heeft aangegeven. De gedachten kunnen verder bepaald worden. (Rottend Staal Online, 29-2-2004)

terug naar boven


LINTON KWESI JOHNSEN OP TOURNEE IN NIEUW-ZEELAND

Wellington - De New Zealand Herald brengt een interview met de Britse dichter/activist Linton Kwesi Johnson, die deze week enkele voordrachten geeft in Nieuw-Zeeland. (Rottend Staal Online, 29-2-2004 - met dank aan Places for writers)

terug naar boven


GRAFHEK VAN MEDEWERKER TERUGGEVONDEN

Boston - Het sierlijke smeedijzeren hekwerk dat honderd jaar het graf van onze medewerker Emily Dickinson beschermde is na bijna twintig jaar vermissing teruggevonden in een antiekwinkel, meldde een van haar nazaten afgelopen woensdag.

Robert Magovern, president van de Dickinson Family Association, vertelde dat hij het hekwerk, dat in de jaren tachtig verdween, zo snel mogelijk terug wil brengen naar Amherst, Massachusetts (V.S.).

'I'm ready to drive up there and get it myself,' zei Magovern. Hij zei ook bereid te zijn de $ 300,- die de antiekhandelaar voor het hekwerk vraagt te betalen. Het grafhek werd herontdekt in de handelaars winkel in Newfane, Vermont, ongeveer 80 kilometer noordelijk van Amherst. Volgens Magovern is het hek waarschijnlijk veel meer waard.

Dickinson verbleef het grootste deel van haar leven in Amherst. Het merendeel van haar gedichten werd gepubliceerd na haar dood in 1886.

Een oude foto van het graf, dat jaarlijks door honderden fans bezocht wordt, bevestigt dat het hekwerk in Vermont hetzelfde is als het hekwerk dat jaren geleden verdween van de West Cemetery in Amherst.

'Dit is een zeer interessant verhaal,' zei Magovern. Volgens hem is het hek drie vierkante voet groot. Op het hek staan de naam Edward Dickinson, de vader van de dichter, en het jaartal 1858.

Een lokale begraafplaatsexpert herkende het hek en lichtte de politie van Vermont in, die op haar beurt contact op nam met instanties in Amherst. De politie verwijderde het hek uit de antiekwinkel en stelde het in verzekerde bewaring in het lokale politiebureau, volgens Magovern.

Na de verdwijning van het nu teruggevonden hek werd een replica bij het graf geplaatst. Die replica staat er nog steeds.

Twee foto's van de begraafplaats en van de grafstenen van de Dickinsons met hek (al dan niet origineel) zijn te zien op de Dickinson-pagina van de Japanse Akira Asona, die in 1986 Amherst bezocht.

Van Emily Dickinson werd lange tijd gedacht dat er maar één foto van haar bestond. In april 2000 werd een tweede foto van haar via eBay te koop aangeboden. Professor Amerikaanse literatuur en cultuur Philip F. Gura, verbonden aan de University of North Carolina, kocht deze foto voor $ 481,-. Na uitvoerig onderzoek lijkt zijn aankoop inderdaad het tweede bekende portret van onze medewerker Emily Dickinson te zijn. Lees het fascinerende verhaal over de foto's op www.common-place.org.
(Reuters / Rottend Staal Online, 28-2-2004)

terug naar boven


BENJAMIN ZEPHANIAH OP TOURNEE IN NIGERIA

Lagos - De bekende Brits-Jamaicaanse dichter en activist Benjamin Zephaniah is momenteel op tournee in Nigeria. Hij vertelt aan Sylvester Asoya van de Nigeriaanse krant The News over zijn ambivalente houding ten opzichte van Engeland, hoe hij bij het schrijven te werk gaat en veel, veel meer. Lees het op allAfrica.com. (Rottend Staal Online, 28-2-2004 - met dank aan Places for writers)

terug naar boven


DE SOAP ROND DE VOLGENDE VERKIEZING

Epibreren - Vol spanning staarde de bevolking vanmiddag naar de beeldschermen om te zien welke dichter nu weer als 'kandidaat voor de post van Dichter des Vaderlands 2005-2010' gepresenteerd zou gaan worden op www.kb.nl/kb/dichters/dichters.html. Tot aller hilariteit werd het: Menno Wigman.

Wigman (1966) heeft in het recente verleden herhaaldelijk aangegeven dat een Dichter des Vaderlands in zijn ogen níet tot zijn leeftijdscategorie moet behoren, maar een dichter gezegend met de wijsheid van jaren moet zijn.

Het dient echter opgemerkt te worden dat Wigman, net als de enige weken geleden als kandidaat gepresenteerde Pieter Boskma, redacteur is van Awater. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat in de komende weken ook de twee andere dichtende redacteuren als kandidaat gepresenteerd gaan worden, te weten Ilja Leonard Pfeijffer en Rob Schouten

Van de in de vorige vijf weken gepresenteerde dichters vielen na enige navraag en research door Rottend Staal direct al drie af: H.H. ter Balkt, Bernlef en Piet Gerbrandy. De vierde, Ingmar Heytze, liet afgelopen zaterdag in het Utrechts Nieuwsblad doorschemeren niet bestand te zijn tegen de lading bagger die elke Dichter des Vaderlands over zich heen krijgt. Blijft over als kandidaat Pieter Boskma. Die niet echt enthousiast klonk. En Menno Wigman? Gezien zijn eerdere uitlatingen is hij vermoedelijk ook onbeschikbaar - maar mensen kunnen hun mening wijzigen en dus is een onzer correspondenten momenteel op weg om het hem zelf te vragen.

Hoho, stop-stop. De dichters die op de site gepresenteerd worden dienen toch 'om de gedachten te bepalen'? Zegt Poetry, zegt het NRC? De Koninklijke Bibliotheek doet gelukkig niet zo moeilijk; daar heten deze onwillige dichters gewoon 'kandidaat'. Vreemd is wel dat op de site van de KB Komrij wordt omschreven als 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands'. De huidige, aangetreden Dichter des Vaderlands is immers Simon Vinkenoog.

Tijdens de voorbije verkiezingen werden de stemmers geattendeerd op de onbeschikbaarbaarheid van een aantal dichters. Intussen hebben zich meer dichters gemeld die zich niet willen laten verkiezen tot Dichter des Vaderlands 2005-2010. Om de nijvere zielen die de prachtige KB-kandidaatsdichtersdossiers samenstellen behulpzaam te zijn volgt hier...

de lijst der onbeschikbaren: H.H. ter Balkt, Bernlef, Remco Campert, Bart FM Droog, Piet Gerbrandy, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Huub Oosterhuis, Diana Ozon, Jean Pierre Rawie, Mustafa Stitou en Ivo de Wijs.

Zover we weten zijn de enige serieuze beschikbare én enthousiaste dichters Simon Vinkenoog en Driek van Wissen. Wordt het niet eens tijd hén te presenteren als kandidaten? Voor alle duidelijkheid: tot serieuze kandidaten rekent Rottend Staal dichters met meerdere landelijk verkrijgbare bundels op de naam.

We roepen de dichters (m/v) onder onze lezers op om te berichten over hun al dan niet beschikbaarheid voor de functie van Dichter des Vaderlands 2005-2010. Die berichten kunnen verstuurd worden aan Liesbeth van Dalsum, dalsum@epibreren.com.
Ook mensen die zinnige gedachten hebben over aan welke voorwaarden de Dideva 2005-2010 zou moeten voldoen kunnen een mailtje aan mevrouw Van Dalsum sturen. Deze gedachten worden op een nieuwe Rottend Staal-pagina gepubliceerd. (Rottend Staal Online, 27-2-2004)

terug naar boven


OOK DODE SCHRIJVERS BLIJ MET VINKENOOGS BENOEMING

Epibreren - Nadat Adriaan Roland Holst zich in de verkiezingstijd al vóór Vinkenoog als tweede Dichter des Vaderlands had uitgesproken, blijkt nu wijlen Simon Vestdijk erg blij te zijn met Vinkenoogs benoeming als zodanig. De beheerder van de site 'Simon Vestdijk - auteur' heeft Vestdijks bibliotheek afgestruind en vond daar de nodige boeken van Vinkenoog.
(Rottend Staal Online, 27-2-2004)

terug naar boven


HOLLANDS MAANDBLAD POËZIEPRIJS VOOR VROUWKJE TUINMAN

Utrecht - Onze medewerker Vrouwkje Tuinman heeft gistermiddag de Hollands Maandblad Poëzieprijs in ontvangst mogen nemen. De prijs bestaat uit een lovend juryverhaal, een oorkonde en bedrag van € 2000,-.

De uitreiking vond in uitgeverijbureel Veen plaats. Waar ook bekend werd gemaakt dat de Hollands Maandblad Essayprijs is gegaan naar
Thomas Bersee, voor zijn schrijnend verhaal over lynchpartijen in de Verenigde Staten. De Hollands Maandblad Prozaprijs werd gewonnen door Yusuf el Halal, of beter gezegd zijn mysterieuze alter ego. Die niet Ernest van der Kwast is. Althans, volgens Ernest van der Kwast: 'Ik ben niet Yusef el Halal'. (Rottend Staal Online, 27-2-2004)

terug naar boven


POETRY PROMOTION

Rotterdam/Epibreren - Met de site www.poetrypromotion.nl heeft Poetry Slammend Rotterdam er een mooi platform bij gekregen. Op de site informatie over dichters, over de Poetry Slams te Rotterdam en over het project 'Poetry in the classroom', een door Blauw Research (voorheen Bureau Lagendijk) gesponsord project, waarmee scholen gratis poëzie krijgen voorgeschoteld.
En natuurlijk informatie over de Stichting PoetryPromotion, opgericht om poëzie te promoten - de naam zegt het al.

De site is gebouwd in flash. Flash heeft zo zijn nadelen: voor mensen met oude computers (en dat worden er meer en meer) zal de site niet altijd even gemakkelijk toegankelijk zijn. En zoekmachines zullen de informatie op de pagina's niet weten te traceren. (Rottend Staal Online, 27-2-2004)

terug naar boven


POËZIE EN POËTEN IN DE KRANTEN

Epibreren - De dichtkunst blijft de media beheersen, deze dagen. Het Brabants Dagblad brengt een interview met Gerry van der Linden, naar aanleiding van de verschijning van haar zevende bundel Goed Volk, waarbij en passant de Dikke Komrij voorbij komt: 'Iederéén staat er tegenwoordig in'.

In De Stentor een portret van Henk van der Ent, alias Anton Ent alias Marieke Jonkman. Dit vanwege de verschijning van Anton Ents dichtbundel Ode aan de ooievaar.

En in het Brabants Dagblad een terugblik op de Vijftigers. Dit als vooraankondiging van o.a. Remco Camperts en Rudy Kousbroeks indaling in Theater aan de Parade te Den Bosch, op 5 maart. (Rottend Staal Online, 27-2-2004)

terug naar boven


NIEUWS VAN DE DICHTER DES VADERLANDS

Amsterdam - Tweede Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog is uiterst voortvarend te werk gegaan: interviews met hem verschenen in alle regionale kranten en in de meeste landelijke; via binnen- en buitenlandse radiostations heeft hij inmiddels het Nederlandse en Vlaamse volk toegesproken en ook op de beeldbuis is hij al verschenen, ondermeer in Nova (Nederland 3) en op het lokale Amsterdamse station AT5.

Paul de Leeuw wilde hem ook graag te gast hebben, maar dan alleen als hij zich nergens anders zou vertonen vóór vrijdag aanstaande. Vinkenoog hierover: 'Dat heb ik dus weggelachen.'

Het gedicht dat hij in Nova voordroeg staat inmiddels op zijn Rottend Staal-thuispagina.

De Dichter des Vaderlands heeft ook een dankwoord voor de 221 mensen die hun stem aan hem hebben gegeven: 'Stemmers, bedankt - de biet goos on!'

En Wim de Bie parodieert op zijn weblog de verkiezing. Een beetje als mosterd na de maaltijd - herhaaldelijk is De Bie in de verkiezingstijd gesmeekt melding te maken van de verkiezingen, teneinde meer stemmers naar het stemhok te leiden. Maar goed: beter laat dan nooit.
(Rottend Staal Online, 26-2-2004)

terug naar boven


DE KARIGE COETZEE (2)

Utrecht - Onze medewerker Ingmar Heytze duikelde juist een goede Engelstalige site over het Nederlands op, waar haarfijn beschreven staat wie er waar op deze aardkloot zoal Nederlands spreekt: www.worldlanguage.com/Languages/Dutch.htm#introduction.

We moeten toegeven dat ook voor ons het een verrassing is dat men te Canada en de Verenigde Staten inmiddels is overgegaan op het Nederlands. Onze bron bij de CIA bevestigt deze overgang en overhandigde en passant de inwonersaantallen van de Nederlandstalige landen, zoals de CIA deze in juli 2003 schatte:

Aruba           70.844  
België      5.976.671 58% Vlaams (tot. 10.289.088)
Canada    32.207.113  
Nederland    16.150.511  
Nederlandse Antillen        216.226  
Suriname        435.449  
Verenigde Staten 290.342.554
 
totaal: 345.399.368 Nederlandstaligen

Waarmee het Nederlands in dezelfde categorie valt als het Chinees, Arabisch, Engels en Spaans.

Het dient gezegd dat onze bronnen bij MI5, MI6 en de Mossad de overgang van Canada en de Verenigde Staten naar het Nederlands ontkennen. Deze inlichtingendiensten noemen ons het getal van 22.849.701 Nederlandstaligen op de globe. (Rottend Staal Online, 26-2-2004)

terug naar boven


DICHTER EN POËZIEREDACTEUR FREDERICK MORGAN OVERLEDEN

New York - Frederick Morgan, dichter en een van de oprichters en gedurende 55 jaar redacteur van het literaire tijdschrift 'The Hudson Review', is vorige week vrijdag op 81-jarige leeftijd in het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center te New York overleden, zo bericht The New York Times. (Rottend Staal Online, 26-2-2004 - met dank aan Places for writers)

terug naar boven


DE GELDERLANDER OVER FONDS VOOR DE LETTEREN

Nijmegen - In de Gelderlander van vandaag beschrijft Henk Aalbers enige werkzaamheden van het Fonds voor de Letteren. Aan het woord komt ondermeer onze medewerker Lucas Hüsgen. Aan het slot heel verrassend de mededeling dat het Fonds een eregeld toekent aan de nieuwe Dichter des Vaderlands.
(Rottend Staal Online, 26-2-2004)

terug naar boven


IDA GERHARDT POËZIE PRIJS VOOR LLOYD HAFT

Zutphen - Dichter, sinoloog en vertaler Lloyd Haft (1946) krijgt de Ida Gerhardt Poëzie Prijs van 2004 voor zijn bundel bewerkte psalmen, Psalmen. Haft is een Amerikaan die in Nederland woont en in het Nederlands werkt.

De prijs (2500 euro) en een ets van de Zutphense kunstenaar Wim van der Mey, wordt hem op 12 maart uitgereikt door burgemeester Gerritsen van Zutphen.

Sinds 1997 bevindt de literaire nalatenschap van de dichteres Ida Gerhardt zich in het Stadsarchief te Zutphen. De gemeenteraad van de stad heeft daarom in september 1998 besloten tot het instellen van een poëzieprijs, vernoemd naar de dichteres.

De Ida Gerhardt Poëzie Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt voor een nieuw verschenen Nederlandstalige dichtbundel. De jury (Marjoleine de Vos en Erik Menkveld) heeft hiertoe een zestigtal bundels ingezien - een beperkt deel van wat er de laatste twee jaar aan poëzie is uitgebracht.

Ruw geschat verschenen er in deze periode een driehonderdtal dichtbundels. Hiermee corrigeren we onze eerdere schatting van 200 naar 150 nieuwe dichtbundels per jaar. (ANP/Rottend Staal Online, 26-2-2004)

terug naar boven


HELPT DE DICHTER DES VADERLANDS ONLINE!

Frotland/Epibreren - Onsterfelijk poëtische en fotografische roem zal u ten deel vallen wanneer u per omgaande de digitale sponsor wordt van Simon Vinkenoog, de nieuwe Dichter des Vaderlands - door hem het digitale wapen van de 21e eeuw vrij op naam beschikbaar te stellen: een computer, monitor, toetsenbord, muis en adsl aansluiting.

Een email met uw aanbod naar post@dichterdesvaderlands.nl of dalsum@epibreren.com is vooralsnog voldoende, waarna er zo spoedig mogelijk contact met u zal worden opgenomen.
Zegt het voort! (Frotland/Rottend Staal Online, 26-2-2004)

terug naar boven


VREDE IN NEDERLAND, OORLOG IN FRIESLAND

Epibreren - Net nu in het Nederlandstalige kunst- en literaire wereldje iedereen elkaar op instigatie van de nieuwe Dichter des Vaderlands weer 'lieverd' is gaan noemen, is in Friesland op het kunstfront de pleuris losgebarsten - zo bericht een onzer Friese correspondenten.

Friese schrijvers en andere kunstenaars zijn zó boos op de Leeuwarder Courant, dat ze oproepen tot een boycot van Frieslands grootste dagblad. De Leeuwarder Courant op haar beurt boycot Stichting Keunstwurk, een der belangrijkste Friese kunststichtingen.

Deze wederzijdse boycotoproepen en nog veel meer zijn te lezen op www.erosmos.nl. De teksten zijn in het Nederlands, opdat het hele taalgebied ervan kennis moge nemen. (Rottend Staal Online, 25-2-2004)


INGEZONDEN MEDEDELING: 'Oorlog is het, jazeker, maar in bovenstaande artikel zijn oorzaak en gevolg verwisseld. De Leeuwarder Courant (LC) boycot de Friese kunstinstelling Keunstwurk vanwege een op persoonlijke titel geschreven artikel ''Verlos ons van de Leeuwarder Courant" van kunsthistoricus Huub Mous in het literair tijdschrift De Moanne, waarin het beleid van de de LC aan een kritische analyse wordt onderworpen.

De hoofdredactie van de LC krijgt plotseling wel heel erg lange tenen; denkt één persoon, die van Huub Mous - hij is als consulent beeldende kunst verbonden aan Keunstwurk - gelijk te kunnen schakelen met de instelling zelf en zegt op grond van die wonderlijke redenering 'elke vorm van samenwerking' met de 40 werknemers tellende stichting Keunstwurk op. Waarin grote jongens al niet klein kunnen zijn.

De LC moet met haar tengels van de kunst afblijven! Dat is de reden waarom schrijvers en kunstenaars massaal de oorlog hebben verklaard aan deze 'berufverbodachtige maatregel', (quote van Bartle Laverman, schrijver en docent filosofie aan kunstacademie Minerva), zoals die door LC-hoofdredacteur Rimmer Mulder, tevens lid van het Nederlandse Genootschap van Hoofdredacteuren, is uitgevaardigd.

De schrijvers slaan terug onder het motto: De LC: Alles wat Fryslan niet beweegt, boycot nu de LC. Het is een oproep aan alle schrijvers en kunstenaars (ook Nederlandse) om de adhesielijst op Erosmos te ondertekenen, met de bedoeling dat de LC-hoofdredactie haar boycotmaatregel tegen Keunstwurk wordt ingetrokken.

Wat is er toch aan de hand met de Biedermeierende Jensma's en Mulders die altijd prijs stellen op kritiek, maar dan wel op voorwaarde dat zij het er mee eens zijn. Zo niet, dan stappen ze naar de rechter (Jensma vs. Micha Kat) of gaan ze over tot boycot van de kunst (Mulder vs. Keunstwurk).

Vriendelijke groet,

Eeltsje Hettinga, hoofdredacteur literair tijdschrift Erosmos - www.erosmos.nl.

(Rottend Staal Online, 26-2-2004)
terug naar boven


AANVULLING OP JOOP VISSERS WOEDE

Epibreren - Bezorgdheid over de schade die Liesbeth van Dalsum aan redacteur Hofmans antieke BMW 3.0. s.i. had aangericht bij het inparkeren in de receptie van uitgeverij Bert Bakker veroorzaakte het wegvallen van haar laatste vraag en Joop Vissers laatste antwoord in het Grote Joop Visser Interview van gisteren. Die vraag en dat antwoord zijn intussen in het originele stuk van 24-2 ingevoegd. Voor de mensen die niet weten hoe ze neerwaarts moeten scrollen:

Liesbeth van Dalsum: 'En u bent zo boos omdat de uitgeverij u niet om toestemming heeft gevraagd voor de opname van uw werk in de Dikke Komrij?'
Joop Visser: 'Ja. En niets kwaads over maestro Komrij die ik al meer dan tachtig jaar hogelijk bewonder.'

(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS VINKENOOG OP RADIO 1

Hilversum - Vanmiddag om 15.30 uur spreekt Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog het volk toe in Avro's 1 op de Middag., op de nationale nieuwszender Radio 1. Het programma is online te beluisteren en ook na uitzending online terug te beluisteren. (Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


DE KARIGE COETZEE

Londen - Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee vertaalde acht gedichten van Gerrit Achterberg, Hugo Claus, Hans Faverey, Rutger Kopland, Cees Nooteboom en Sybren Polet naar het Engels en voorzag deze van een inleiding in het boek Landscape with Rowers: Poetry from the Netherlands (Princeton University Press, 2004).

The Guardian bericht erover. Helaas heeft Coetzee zich voor zijn inleiding niet goed genoeg in de demografische ontwikkeling van het Nederlandse taalgebied sedert de geboorte van Rutger Kopland verdiept, blijkens 'Dutch is a minor language in the sense that it is spoken only by some 15 million people, and its literature is a minor literature in the sense that it is not widely read.'

Ruw geschat spreken tegenwoordig meer dan 20 miljoen mensen Nederlands, waarmee het Nederlands alles behalve een 'minor language' is. Vreemd genoeg heeft de tekst op de uitgeverijsite het over '22 miljoen'. The Guardian laat Coetzee het beledigende '15 miljoen' zeggen - vermoedelijk uit misplaatst Engels chauvinisme wegens de smadelijke Engelse nederlaag bij Chatham, in 1667. We weten het nog goed. (Rottend Staal Online, 25-2-2004 - met dank aan De Leeskamer)

terug naar boven


NRC HANDELSBLAD BERICHT

Epibreren - Van de NRC Handelsblad-hoofdredactie ontvingen we juist onderstaande e-mail, waarin het hoofdredactioneel standpunt over de tweede Dichter des Vaderlands wordt weergegeven:
------------------------------
From: Juurd Eijsvoogel
To: poëziedagblad Rottend Staal Online
Sent: Wednesday, February 25, 2004 11:32 AM

Geachte heer Droog,

Wat een leuk initiatief van Rottend Staal Online om uw lezers een Hulpdichter des Vaderlands te laten kiezen, nu Gerrit Komrij heeft aangegeven dat hij in het laatste jaar van zijn termijn geen gelegenheidsgedichten meer zal schrijven. Wij zullen met veel belangstelling volgen hoe Simon Vinkenoog die rol gaat vervullen. Mogelijk zullen we daar in de krant ook aandacht aan besteden, zoals we deze week ook hebben geschreven over de verkiezing van Vinkenoog.

Maar hoe sympathiek uw initiatief ons ook is, wij willen ons er niet aan verbinden door een afspraak om de gedichten van Vinkenoog in onze krant te publiceren. Met alle respect voor Vinkenoog, en dank voor uw aanbod in uw e-mail aan Joyce Roodnat om samen te zorgen voor het behoud van de Dichter des Vaderlandstraditie. Maar de zorg voor die jonge traditie is in goede handen.

Officieel is Komrij nog steeds Dichter des Vaderlands, tot de volgende Gedichtendag. In afwachting van de verkiezing van een nieuwe Dichter des Vaderlands, in december, publiceren wij in het Cultureel Supplement om de gedachten te bepalen wekelijks een gedicht, steeds van een andere dichter. Dat is ónze manier om de periode tot er een opvolger van Komrij gekozen is te overbruggen.

Met vriendelijke groet,

Juurd Eijsvoogel

Adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad
-----------------

Onze hoofdredacteur heeft na binnenkomst van deze mail toestemming voor publicatie aan lieverd Juurd Eijsvoogel gevraagd en gekregen - waarvoor de allervriendelijkste dank. We zijn erg blij met deze leuke brief die het ludieke karakter van de komende NRC-verslaggeving over de tweede Dichter des Vaderlands accentueert.

Ten overvloede wijzen we onze lezers op de volgende feitjes:

23-2-2004: In Nova nam Gerrit Komrij elke twijfel over zijn aftreden als eerste Dichter des Vaderlands weg door Simon Vinkenoog te feliciteren met zijn benoeming als tweede Dichter des Vaderlands en hem aan te prijzen bij het volk.
Gerrit Komrij: 'Simon Vinkenoog is iemand die geweldig kan optreden. Een monument. Hij was al beroemd toen ik nog op school zat'

2-2-2004: Gerrit Komrij in Rottend Staal Online: 'Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'
31-1-2004: Gerrit Komrij, op de vraag van GPD-verslaggever Job van Schaik hoe zijn opmerking over 'interim' geïnterpreteerd moest worden: 'Ik wilde niet het feestje [i.e. Gedichtendag - red.] verpesten, dus heb ik nog even als interim opgetreden.'
29-1-2004: Gerrit Komrij, in het NRC: 'Ik abdiceer, ik bied mijn ontslag aan, ik ben het zat, ik heb er tabak van. Morgen ben ik goddank interim, morgen ben ik loco.'

(Rottend Staal Online, 25-2-2004)
terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (125)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe Erretjes in het boek: Cees van Raak (1954), Thomas Rap (1933-1999), Roel Richelieu van Londersele (1952), Jan van Rijswijck (1818-1869), Theodoor van Rijswijck (1811-1849), Jan Roeven (1965), Paul Rogghé (1904-1974), Willem Rogghé (1824-1896), Ed. O. Roletto (ps. van Ed van Otterloo, 1932), Tony Rombouts (1941), Adriaan de Roover (ps. van Felix de Rooy, 1923), Hannie Rouweler (1951), Pol le Roy (1905-1983) en Erik van Ruysbeek (ps. van Raymond van Eyck, 1915).

Er zijn geen nieuwe Quutjes aangetroffen. (Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


WWW.DICHTERDESVADERLANDS.NL VOOR VINKENOOG

Epibreren - Dick Ettema, de beheerder van www.dichterdesvaderlands.nl, heeft de site ter beschikking gesteld aan de tweede Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog. Deze sympathieke daad is door het Nederlandse volk met applaus begroet.

Reden voor Rottend Staal Online om Joyce Roodnat, hoofd kunstredactie van het NRC Handelsblad, op te roepen om gewoon even Simon Vinkenoog te bellen voor een zakelijke afspraak betreffende de verse Vaderlandsdichterlijke verzen. Ze weet immers waar zijn huis woont en zijn nummer hebben we haar met de allervriendelijkste groeten al enkele dagen geleden doen toekomen.

Nu we toch aan het oproepen zijn: het zou Poetry International als bescheiden poëziefestivalletje sieren de telefoon ter hand te nemen en Vinkenoog ter felicitatie te bellen en nu eindelijk eens te berusten in Komrij's vertrek.
(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


ROTTEND STAAL GERECENSEERD

Beveren-Leie - Op de interessante weblog Risee in Letterland bespreekt Olaf Risee - de verrassende zesde in de Didevaverkiezingen - Rottend Staal Online. Van de vormgeving alhier is hij minder gecharmeerd dan van de inhoud. Waar de redactie zeer content mee is. Risee's recensie is de zoveelste positieve die we de laatste weken mochten ontvangen. Hoogtepunten waren:

'Het gezaghebbende poëziedagblad Rottend Staal Online' - Rotterdams Dagblad, 21-2-2004
'Het sympathieke poëziedagblad Rottend Staal Online' - Onze Taal, 14-2-2004

Om niet al te zeer te zwelgen in al dit positivisme hopen we wel op een zeer afbrekend artikel, bijvoorbeeld op het eens zo veelbelovende www.poetryinternational.org - kan die direct weer eens geupdate worden. Het nieuwste nieuws is daar inmiddels ook alweer een week oud en de Nederlandse 'Poet of the Quarter' (dichter van het kwartaal) is sedert mei 2003 een en dezelfde.
(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


AVOND OVER CHINESE EN KOREAANSE POËZIE IN PERDU

Amsterdam - Op vrijdag 27 februari vindt in Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam) een avond plaats waarin de Chinese en Koreaanse poëzie centraal staat. Drie Nederlandse dichters vertellen over de Aziatische poëzie en in hoeverre deze van invloed is op hun werk.

Met onze medewerker Lucas Hüsgen - die de geheel aan Koreaanse poëzie en cultuur gewijde site http://www.kirogi.demon.nl beheert - en de altijd zo vrolijke en goedmutste Arjen Duinker en de erudiete Nachoem M. Wijnberg - overigens geen familie van onze medewerker Chawwa Wijnberg. (Rottend Staal Online, 25-2-2004)

terug naar boven


NEDERLAND HEEFT GEHEEL VERNIEUWDE SITE

Nederland/Epibreren - Zojuist kwam via het telegraafkantoor een morsebericht uit Nederland binnen, met de mededeling dat de site van onze overzeese zustergemeente geheel vernieuwd is. We raden onze lezers derhalve de nieuwe site van Nederland van harte aan.
(Rottend Staal Online, 24-2-2004)

terug naar boven


WOEDEUITBARSTING VAN JOOP VISSER/JAAP FISCHER
DE DIKKE KOMRIJ (124)

Amsterdam/Haarlem - Op zijn website waarschuwt volkszanger en dichter Joop Visser / Jaap Fischer in heftige bewoordingen voor uitgeverij Bert Bakker: 'Uitgeverij Bert 'Berlusconi' Bakker, het enige bedrijf waar roken verplicht zou moeten zijn en de vogelpest niet vroeg genoeg kan uitbreken'

Helaas maakt Joop Visser niet duidelijk waarom hij zo kwaad is op deze van origine Haagse uitgeverij. Een onzer bronnen meldde dat Vissers woede te maken heeft met de opname van twee gedichten van hem in de Dikke Komrij. Vandaar dat onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum spoorslags in de rode BMW 3.0 si afreisde naar de getergde tekstschrijver.

Liesbeth van Dalsum: 'Joop Visser, waarom bent u zo boos op uitgeverij Bert Bakker?'
Joop Visser: 'Mijn mening is dat een fatsoenlijke uitgever geen werk publiceert zonder toestemming van de auteur. Dat betekent dat hij niet publiceert als hij om een of andere reden de auteur niet heeft bereikt. Zeker als een zoektocht van vijf minuten op internet voldoende is om de auteur wel te bereiken.'
Van Dalsum: 'En wat is uw mening verder?'
Visser: 'Mijn mening is dat een fatsoenlijke uitgever zich niet bedient van zinnen als 'wie wij niet hebben bereikt moet zich maar melden dan bepalen wij wat de vergoeding is die hij/zij krijgt.'
Van Dalsum: 'En verder?'
Visser: 'Mijn mening is dat als het management van een fatsoenlijke uitgever erachter komt dat de dienstdoende stagair of redacteur toch werk heeft opgenomen waaraan de toestemming ontbreekt, dat management alsnog de verspreiding van de betreffende publicatie stopzet, het betreffende werk onleesbaar maakt cq. verwijdert en de betreffende auteur de vergoeding laat bepalen.'
Van Dalsum: 'Ik snap uw boosheid.'
Visser: 'Dit alles in verhoogde mate als het gaat om een auteur waarmee diezelfde uitgever enige jaren eerder tot overeenstemming is gekomen om zijn werk niet in een publicatie op te nemen.'
Van Dalsum: 'Resumerend?'
Visser: 'Uitgeverij Bert Bakker overtreedt deze fatsoensregels zonder enig probleem.'
Van Dalsum: 'En u bent zo boos omdat de uitgeverij u niet om toestemming heeft gevraagd voor de opname van uw werk in de Dikke Komrij?'
Visser: 'Ja. En niets kwaads over maestro Komrij die ik al meer dan tachtig jaar hogelijk bewonder.'

Liesbeth van Dalsum reed daarop door naar de Herengracht te Amsterdam, waar ze haar wagen in de receptie van Uitgeverij Bert Bakker parkeerde. Bert Bakker zelf kon helaas geen commentaar geven, want onlangs overleden. En de verantwoordelijk redacteur was ook niet in staat commentaar te geven, want helaas afwezig maar gelukkig niet dood.
Van Dalsum moest het doen met de receptionist, die haar verklaarde: 'Ik weet slechts zijdelings van de zaak en ben daarom niet bevoegd er mededelingen over te doen.'
(Rottend Staal Online, 24-2-2004)

terug naar boven


VINKENOOG OP VLAAMSE RADIO 1

Beveren-Leie - Gisteren is Simon Vinkenoog geïnterviewd door het Vlaamse Radio 1-programma Dito. Hij stelde dat het 'doemdenken vervangen moet worden door het moeddenken' - dit naar aanleiding van de door het Pentagon voorspelde overstromen van westelijk Nederland, medio 2007. Waarmee hij het eerste mogelijk nieuwe woord lanceerde. Tevens pleitte hij voor het vaker gebruiken van het woord 'lieverd' in het intermenselijk verkeer.

Dit interview is nog enkele dagen online te beluisteren. Klik daartoe op deze woorden.
(Rottend Staal Online, 24-2-2004 - met dank aan Olaf Risee)

terug naar boven


VIJFDAAGSE POEZIETREINREIS

Winnipeg - Poëzieliefhebbers die van Canada willen genieten én poëzievoordrachten en -workshops willen bijwonen kunnen op 14 maart aan boord gaan van van de Poetry Train, die vertrekt uit Winnipeg (Manitoba, midden-Canada) en op 17 maart arriveert in Prince George (British Columbia, west-Canada). Daar vindt dan de jaarlijkse 'Just West of Unruly reading series' plaats, in het Railway and Forestry Museum, met George Elliot Clarke, bill bissett, Kate Braid, Deborah Stiles, Jon Paul Fiorentino en Chandra Mayor. Waarnaar de trein dan afreist wordt niet meegedeeld, wel dat de poëzietreinreis tot 19 maart continueert.

Treinkaartjes zijn verkrijgbaar bij Via Rail Canada. (Rottend Staal Online, 24-2-2004 - met dank aan Places for writers)

terug naar boven


OOK BOEKENPROGRAMMA BIJ DE AVRO

Hilversum - 'De AVRO komt vanaf 23 april met een humoristisch boekenprogramma. Henk Spaan gaat de zesdelige reeks 'Terug naar Oegstgeest' presenteren. Een woordvoerder van de omroep zei maandag dat het programma aan de hand van boeken bepaalde thema's op een cabaretachtige manier presenteert.

Naast Spaan werken Diederik van Vleuten, Erik van Muiswinkel, Ricky Koole, Gerard Cox en Nelleke van der Krogt mee aan het programma. Volgens de woordvoerder staat nog niet precies vast wat er in het programma komt. 'Het programma zal in ieder geval uit sketches, spelletjes zoals een quiz en opnames buiten de studio bestaan.''

Het programma is vanaf vrijdag 23 april op Nederland 1 om 21.00 uur te zien. Endemol is verantwoordelijk voor de productie. RTL4 maakte vorige week nog bekend dat het wekelijks een programma over populaire boeken brengt. Vanaf 4 april gaat Sylvana Simons voor de commerciële zender 'Kaft' presenteren, ' meldt het ANP.

Het wachten is nu nog op een boekprogramma dat noch humoristisch noch populair van karakter is. Tot die tijd adviseren we onze lezers hun beeldbuizen af te plakken met gedichten of opengeslagen dichtbundels voor hun tv-toestellen te stapelen. Dat is medisch gezien veel rustgevender. (Rottend Staal Online, 24-2-2004)

terug naar boven


KOMRIJ FELICITEERT VINKENOOG

Hilversum/Epibreren - In Nova nam Gerrit Komrij elke twijfel over zijn aftreden als eerste Dichter des Vaderlands weg door Simon Vinkenoog te feliciteren met zijn benoeming als tweede Dichter des Vaderlands en hem aan te prijzen bij het volk.

Jeroen Pauw: 'Gerrit Komrij is erg ingenomen met zijn tijdelijke opvolger. "Simon Vinkenoog is iemand die geweldig kan optreden. Een monument. Hij was al beroemd toen ik nog op school zat," aldus Komrij vanuit Portugal.'

Zie het zelf op de Nova-site. (Rottend Staal Online, 23/24-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS OP NOVA
VINKENOOG-INTERVIEW ONLINE

Epibreren - De nieuwe Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog spreekt vanavond middels Nova het volk toe. Ook komt de nummer 2 van de verkiezing, Ingmar Heytze, aan het woord en in het beeld. In de vooraankondiging zegt Jeroen Pauw: 'Simon Vinkenoog is de nieuwe Dichters des Vaderlands'.
En de redactie maar hopen dat hij 'Dideva' zou zeggen - een Epibreerder is niet gauw tevreden.

Onze lezer en Vinkenoogkenner Coen de Jonge was zo vriendelijk ons een interview met Vinkenoog te sturen, dat eerder werd afgedrukt in het tijdschrift JAZZ nr. 6, 2003, naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Goede raad is vuur. Dat interview staat nu online.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


SYMPATHIE VAN POETRY (DAT RIJMT!)

Epibreren - Zojuist arriveerde op het eiland de tijding dat de 'Stichting Poetry International sympathiek staat ten opzichte van de verkiezing van Vinkenoog', maar voor zichzelf geen rol ziet weggelegd bij de ondersteuning van de tweede Dichter des Vaderlands.

Poetry verklaart ook dat Gerrit Komrij in 2001 bekend maakte: 'Het was me van het begin af duidelijk dat, wilde het instituut 'Dichter des Vaderlands' iets meer betekenen dan het af en toe tokkelen van een wijsje bij feestelijke of minder feestelijke gelegenheden, - dat er iets in het belang van de poëzie zélf, de poëzie in het algemeen, diende te worden ondernomen.'

Mensen voor poëzie enthousiasmeren, zoals Simon Vinkenoog sedert vandaag als tweede Dichter des Vaderlands nog voortvarender doet dan hij al gewoon was, valt natuurlijk óók binnen 'het belang van de poëzie', waarmee hij een waardig opvolger van Gerrit Komrij is.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


24STE NACHT VAN DE POËZIE TE UTRECHT

Utrecht - Op zaterdag 27 maart 2004 vindt van 20.00 uur tot 03.00 uur de 24ste Nacht van de Poëzie plaats in Vredenburg Utrecht met zo'n 20 Nederlandstalige dichters uit België en Nederland. Zij lezen voor uit eigen werk en worden afgelost door muzikale en andere entr'actes.

Traditioneel weer zonder de dan 10 jaar en één dag bestaande Dichters uit Epibreren, maar wel mét onze medewerkers Benno Barnard, Maria Barnas, Tsead Bruinja, Wouter Godijn, Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen, alsmede de dichters Abdelkader Benali, Norbert De Beule, Hugo Claus, Anna Enquist, Al Galidi, Charlotte Mutsaers, Hagar Peeters, Martin Reints, Mustafa Stitou, Dimitri Verhulst en Jan Wolkers. J.P. Guépin leest Guillaume Apollinaire, Petrus Hoosemans leest Charles Baudelaire en Theo Festen leest Jean Cocteau.

De entree bedraagt € 25,-. Kaarten zijn online te bestellen via de Vredenburg-site.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


SIMON VINKENOOG TWEEDE DICHTER DES VADERLANDS

Epibreren - De verkiezingen zijn gewonnen door Simon Vinkenoog met 21 % ( 221) van de in totaal 1051 stemmen.


Simon Vinkenoog
© Henk Veenstra, 2000

Hij blijft in functie tot 27 januari 2005, als op de vooravond van Gedichtendag 2005 bekend gemaakt wordt wie de derde Dichter des Vaderlands (Dideva) zal zijn voor de periode 2005-2010.

Van Simon Vinkenoog wordt verwacht dat hij bij nationale rampen en andere feestelijkheden gedichten schrijft. Deze beleven hun primeur op de pagina's van Rottend Staal Online en worden daarna ter beschikking gesteld aan andere media. Ook wordt van hem verwacht dat hij tenminste één nieuw woord en één gevleugelde uitdrukking aan de Nederlandse taal toevoegt.

Vinkenoog is van plan maandelijks een actueel vers aan Rottend Staal te leveren.

Gefortuneerde lezers van Rottend Staal verzoeken we contact met de redactie op te nemen om te kijken hoe we de tweede Dichter des Vaderlands aan een goede computer met internetverbinding kunnen helpen. Een mailtje naar dalsum@epibreren.com kan daartoe volstaan.

De redactie van Rottend Staal dankt VPRO's Boeken-site, Onze Taal, Taalpost, poezie.pagina.nl, Meander, Literatuurlinks.net, de Wintertuin, Dichter aan huis / Literair Paspoort, de Poëziemarathon, Passionate, het Boekblad, de Taalunie, poëzietijdschrift Krakatau, De Zingende Zaag, de Zwarte Kat, de Hans Warren Homepage, Jan Marijnissen, Poëziecentrum Geffen, Project Laurens Jz Coster, Stichting Underground Benelux (SUB), Literairnederland.nl, www.dichterdesvaderlands.nl, Vrij Medium Centrum Indymedia.nl, Poëzie Galerie Aanbeelden, Guido van der Wolk, Henk van Zuiden, olafkorder.punt.nl, Niels en Vincent, www.mediawar.com, Forum.fok.nl, Schrijf.net Betax, Nu wij weer, www.dedoler.nl, de Leidse Studentenvereniging VSL Catena, de uitgeverijen Nijgh & van Ditmar, Uitgeverij Passage, Uitgeverij Podium en Uitgeverij Vassallucci, alsmede de volgende kranten wegens de publicitaire ondersteuning: BN/De Stem, Dagblad van het Noorden, De Gelderlander, De Limburger, De Morgen (B), NRC Handelsblad, Het Parool, Het Rotterdams Dagblad, Trouw, De Twentsche Courant Tubantia, Utrechts Nieuwsblad en De Volkskrant, en Arcadim in Arcadië, De Leeskamer, Risee in Letterland, Tinemoniek publiek! en Noten (België) en Places for Writers (Canada) voor de massale ondersteuning voor deze verkiezing. (Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


DE VERKIEZING: WAT CIJFERMATERIAAL EN ACHTERGRONDEN

Stemverloop

Epibreren - Al spoedig na het uitroepen van de verkiezingen, waarbij de stemcommissie adviseerde op de 'twintig bekendste' Nederlandse dichters te stemmen die geschikt zouden kunnen zijn voor de functie werd opgemerkt dat er veel stemmen binnenkwamen op relatief onbekende dichters - wat wees op campagnes van deze dichters.

Omdat binnengekomen stemmen direct na controle op de voorlopige verkiezingsuitslag op de Rottend Staal-nieuwspagina vermeld werden, ontstond er al snel een nek-aan-nek race tussen de nummers 1 en 2 op de lijst: enerzijds Vinkenoog, en anderzijds het kandidaatsduo Ingmar Heytze & Hanz Mirck.

Toen er 700 stemmen waren binnengekomen, veranderde het advies op de stempagina; een stemadvies ging toen uit naar dichters die minimaal 1% van het stemtotaal behaald hadden.

De stemmers konden kiezen uit alle Nederlandse dichters die voorkomen op de Rottend Staal-lijst van landelijke actieve dichters in het Nederlandse taalgebied. Met aftrek van de Belgen staan daar circa 450 Nederlandse dichters op vermeld. Rottend Staal adviseerde de stemmers geen stem uit te brengen op dichters die duidelijk hadden aangegeven geen zin of tijd te hebben in het Dichter des Vaderlandsschap, te weten H.H. ter Balkt, Pieter Boskma, Remco Campert, Piet Gerbrandy, Ingmar Heytze (solo; hij was enkel in duo beschikbaar) Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Huub Oosterhuis, Jean Pierre Rawie, Mustafa Stitou, Ivo de Wijs. De dichters in de Rottend staal-redactie (Tjitse Hofman en Bart FM Droog) waren natuurlijk niet verkiesbaar.

De stemmers waren uit het hele land afkomstig, en ook Nederlanders in den vreemde wisten de weg naar de stempagina te vinden: zo kwamen er stemmen binnen van Nederlandse expats uit Buenos Aires, Tokyo, New York en Londen. Het is opvallend dat geen enkele stem werd uitgebracht op een al overleden dichter of Vlaamse dichter - de Rottend Staallezers zijn goed op de hoogte van wie, wat en waar binnen de poëzie. Niet vreemd natuurlijk voor lezers van een poëziedagblad.

De vreemdste stem kwam een half uur voor sluiting van de verkiezing binnen: 'Mijn stem gaat naar KEES FENS vanwege zijn steeds weer verrassend mooie taalgebruik . Hij moet ook prachtig kunnen dichten.' Omdat de redactie geen enkel gedicht van Fens bekend is, werd de stemmer in gelegenheid gesteld een nieuwe stem uit te brengen - waar geen gebruik van werd gemaakt. De stem is derhalve niet in de telling verwerkt.

De Top 10

1. Simon Vinkenoog - 221 stemmen (21,02 %)*
2. Ingmar Heytze & Hanz Mirck -samen 190 stemmen (18,07 %)*
3. J.A. Deelder - 50 stemmen (4,75 %)
4. Hans Dorrestijn - 43 stemmen (4,09 %)
5. Toon Tellegen - 37 stemmen (3,52 %)
6. Olaf Risee - 31 stemmen (2,94 %)*
7. Serge van Duijnhoven * en Anna Enquist - elk 25 stemmen (2,37 %)
8. Eva Gerlach - 23 stemmen (2,18 %)
9. Esther Jansma - 20 stemmen (1,9 %)
10. Joke van Leeuwen - 19 stemmen (1,8 %)

* dichters die op een of andere wijze campagne voerden

Het volledige stemoverzicht is na te lezen op het Rottend Staal nieuws van 22-2-2004 (onderstaand).

De stemmen

Elke binnengekomen stem werd uitvoerig gecontroleerd, aan de hand van coderingen die de stempagina automatisch toevoegde aan e-mails die vanaf die pagina's verzonden werden. Naast het checken van die codes werd elke binnengekomen mail ook vergeleken met al binnengekomen stemmails, om te voorkomen dat mensen meer dan één stem per persoon uitbrachten. Daarnaast werden mails waarover twijfel bestond op nog verdere controle, o.a. op I.P-nummer, onderworpen. Met een op de stempagina gemonteerde bezoekersteller was bij te houden wanneer, van waar, hoeveel en via welke sites de stemmers binnenkwamen; in 23 dagen werd die pagina ruim 4500 keer bezocht. Van die 4500 bezoekers bracht bijna een kwart een stem uit.

Van de circa 1200 binnengekomen stemmails werden na controle geregistreerd en geteld: 1051

Geldig en toegekend aan een dichter: 925

Tegen: 2

Van de mogelijkheid om tegen te stemmmen hebben 2 mensen dankbaar gebruik gemaakt.

Ongeldige stemmen: 83

In de eerste twee week werden stemmen van Belgen die niet in Nederland woonden en van op fraude betrapte stemmers ongeldig verklaard. In de laatste negen dagen werden zulke stemmen, alsmede stemmen van mensen die al eerder een stem hadden uitgebracht simpelweg niet meer in behandeling genomen.

Stemmen op onbeschikbaren: 41

Een aantal dichters liet in de loop van de verkiezingen weten niet beschikbaar te zijn. Stemmers die op deze dichters (met Ivo de Wijs en Huub Oosterhuis als bekendsten) een stem uitbrachten is de mogelijkheid geboden opnieuw te stemmen. Niet iedereen maakte van die mogelijkheid gebruik. Dat verklaart het cijfer van 41 op 'onbeschikbaren'

Een vergelijking met de Dichter des Vaderlandsverkiezing van 1999/2000

Bij de vorige Dichter des Vaderlandsverkiezing konden mensen drie maanden lang hun stem uitbrengen met als resultaat 3000 stemmen.

NRC Handelsblad, 28-1-2000: '(...) Meer dan drieduizend andere Nederlanders maakten de afgelopen maanden duidelijk dat zij het idee voor een Nationale Dichter, een ambassadeur van de poëzie, wél toejuichen. Zij stemden per e-mail of door het insturen van een bon (uit de VPRO-gids, NRC Handelsblad of de in bibliotheken en boekhandels verspreide verkiezingskrant) op tweehonderd kandidaten voor de post van Dichter des Vaderlands.' (...)

'De tien dichters met meeste stemmen in 2000: (in alfabetische volgorde) Remco Campert, Drs. P., Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Ilja Leonard Pfeijffer *, Jean Pierre Rawie, Simon Vinkenoog , Leo Vroman en Willem Wilmink.'

* dichter die campagne voerde

(...) 'Helemaal zonder haken en ogen was de verkiezing van de Dichter des Vaderlands niet - en dan hebben we het niet over ludieke stemmen op Sinterklaas of Frederik Puntdroad, ex-gitarist van de Achterhoekse rockgroep Normaal. Veel inzenders, en vooral de bezoekers van de speciale website van de NPS, werden in verwarring gebracht door het feit dat tegelijkertijd met de Dichter des Vaderlands ook het favoriete gedicht van het Nederlandse volk werd verkozen. In sommige gevallen nam men aan dat het favoriete gedicht geschreven moest zijn door de dichter op wie men had gestemd; veel vaker suggereerde men als Dichter des Vaderlands de auteur van het gekozen favoriete gedicht. Dit laatste zorgde niet alleen voor de hoge notering van Kopland, Vroman en Rawie - dichters van overbekende populaire gedichten - maar verklaart ook de grote hoeveelheid dode dichters tussen de meest genoemden. Als M. Vasalis (1909-1998) en Ida Gerhardt (1905-1997) nog hadden geleefd, dan hadden zij waarschijnlijk met Kopland en Komrij om het Dichterschap des Vaderlands gestreden.'

De complete uitslag is nooit openbaar gemaakt. Het blijft dus gissen hoeveel stemmen de toenmalige koplopers, Rutger Kopland en Gerrit Komrij exact hebben gekregen. Er is verteld dat Kopland 5 stemmen meer had dan Komrij. Omdat toen, in 2000, geen tussenstanden werden gegeven en de kiezers zich niet konden laten meeslepen in de race om de nummers 1 en 2, wijst alles erop dat het aantal stemmen dat elke dichter uit de toenmalige Top-10 haalde niet veel van elkaar zal verschillen.

In de verkiezing van 2004 heeft geen enkele dichter die niet op de een of andere manier campagne voerde meer dan 5% van de stemmen gehaald. Wat doet vermoeden dat ditzelfde in 2000 het geval geweest moet zijn. 5% Van de toen 3000 stemmen is 150 stemmen. Waarmee Simon Vinkenoog naar aller waarschijnlijkheid nu meer stemmen heeft dan de toenmalige eigenlijke winnaar Rutger Kopland.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE DRIEËNTWINTIGSTE EN LAATSTE STEMDAG

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg buiten het stemlokaal de 1051 stemmers naar hun keuze:

Simon Vinkenoog - 221 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -189 stemmen
J.A. Deelder - 50 stemmen
Hans Dorrestijn - 43 stemmen
Toon Tellegen - 37 stemmen
Olaf Risee - 31 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Anna Enquist - 25 stemmen
Eva Gerlach - 23 stemmen
Esther Jansma - 20 stemmen
Joke van Leeuwen - 19 stemmen
Menno Wigman - 16 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Armando - 12 stemmen
Driek van Wissen - 12 stemmen
Jaap Blonk - 11 stemmen
Joost Zwagerman - 11 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Rijn Vogelaar - 8 stemmen
Ruben van Gogh - 7 stemmen
Judith Herzberg - 7 stemmen
Drs. P - 7 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Henk van Zuiden - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Nanne Nauta - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Jan Atze Nicolai - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -3 stemmen
Ramsey Nasr - 3 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Ad Zuiderent - 3 stemmen
Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Albertina Soepboer - 2 stemmen
F. Starik - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Al Galidi - 1 stem
Sven Ariaans - 1 stem
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Anneke Brassinga - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Lucas Hüsgen - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem

Astrid Lampe - 1 stem
Arthur Lava - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Jace van der Ven - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Peer Wittenbols - 1 stem
ongeldig: 83 stemmen tegen: 2 stemmen onbeschikbaren: 41 stemmen

En merkt voor de laatste maal op dat er wel wat meer op dichteressen gestemd mag worden.

Stemmen was voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon was één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stemhok telden mee. Fraude werd aangepakt.

Er kan niet meer gestemd worden.

In het kader van vernieuwing van de Nederlandse Taal zal in de berichtgeving over de Dichter des Vaderlands gebruik gemaakt worden van het woord Dideva (klemtoon op tweede lettergreep).
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


FELICITATIEGEDICHT VOOR SIMON VINKENOOG

Het duo Ingmar Heytze en Hanz Mirck feliciteert Simon Vinkenoog met het tweede Dichter des Vaderlandsschap, twaalf minuten voor stembussluiting, met een gedicht dat vanavond tijdens een diner in Karel V te Utrecht is gecomponeerd:

wij hadden er de huid niet voor

'Literatuur is voor twee mensen, de schrijver en zijn lezer. Komt er een derde bij, dan heb je politiek.' - Erri de Luca

Stel, iemand geeft zijn hondenbaan eraan
(voetveeg, kanonnenvlees, toiletverfrisser,
lijkschouwer, Dichter des Vaderlands).

Iedereen ziet de lege plaats.
Zwijgt.
Kijkt de kring rond.
Vraag het niet aan mij!
Stel dat jij roept: 'Kan ik iets doen?'

(Stel dat je je verkiesbaar stelt. Zeg het aan geen mens.)
Prompt breekt het spookhuis los.
Emmers koud water en dampende drek.
Persberichten. Objectieve berichtgeving.
Hoongelach:

'Stuur die puppies terug naar hun mand!
Het moet iemand zijn met een oude huid
natuurlijk, getaand, gelooid door het zuur
van eeuwen, dat is logisch, strontbestendig,
evident, met een parelharde hals om de zeisen
van de zwijnen te weerstaan, hè hè, en zindelijk,
dat spreekt voor zich!'

Vrees niet, hij is nabij. De kroon van rook
om zijn hoofd is magisch. Wij buigen,
nijgen, kussen zijn ring.

Af! Lig! Koest!

© Mirck & Heytze, 22-02-2004

(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


DE LAATSTE TWEE UUR: H&M TREKKEN WANHOPIGE LAATSTE SPURT

Epibreren - De laatste uren wordt het stemhok nog druk bezocht door de laatste stemmers, waartussen opvallend veel H&M-stemmers. Simon Vinkenoog stond bij het begin van deze laatste stemdag nog 42 stemmen voor, met 212 totaal. Nu, een uur en 15 minuten voor het sluiten van de stembus, is zijn voorsprong nog steeds riant. Met in totaal 220 stemmen, of 21 % van alle 1048 stemmen, loopt hij 31 stemmen voor het op duo Ingmar Heytze & Hanz Mirck, dat momenteel 189 stemmen verzameld heeft, oftewel 18% van het totaal.
En Deelder, met 50 stemmen (4,7%), ligt al geruime tijd op de derde plaats.

Yfke Dalhemd ondervroeg weer eens wat van het stemvolk over op wie en waarom.
Nanny Serné, Zoetermeer: 'Mijn voorkeur gaat uit naar Simon Vinkenoog. Hij is het gewoon, al zoveel jaren op een positieve manier bezig met de dichtkunst. Hij is ook van mijn generatie.'
Wim Jan Ligtenberg, Arnhem: 'Ruben van Gogh. Wegens zijn op de dagelijkse verwonderpunten in het leven gerichte gedichten.'

Yfke Dalhemd wilde ook graag de H&M-stemmers om het waarom van hun stem vragen, maar niemand wilde meer dan de woonplaats onthullen: 'Amersfoort', 'Utrecht', 'Arnhem', 'Odijk', etcetera.'
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (123)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe Peetjes in het boek: Hagar Peeters (1972), Bert Peleman (1915-1995), Ankie Peypers (1928), Ilja Leonard Pfeijffer (1968), A. Pierson (1831-1896), L.J. Pieters (1921), Fetze Pijlman (1946), Bart Plouvier (1951), Sybren Polet (ps. van Sybe Minnema, 1924), Frank Pollet (1959), Murk A.J. Popma (1940), J. Presser (1899-1970), Jan Prins (ps. van C.L. Schepp, 1876-1948), J.C. Pruimers (1799-1822) en René Puthaar (1964). (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


HENK VAN ZUIDEN GEDEDISKWALIFICEERD

Epibreren - Na rijp beraad van de stemcommissie en na binnenkomst van een 'normale' stem van een poëzieliefhebber op onze medewerker Henk Van Zuiden vanavond is besloten Van Zuiden weer aan de competitie te laten deelnemen, met teruggave van de vijf stemmen die hij had voordat www.proefdiervrij.nl een e-mailactie voor hem in gang zette, die de stemcontroleurs veel overlast bezorgde. Het gevolg van deze actie was dat dieractivistische stemmers op Van Zuiden rechtstreeks vanuit een mail een stem indienden, en zodoende niet op de hoogte waren van de begeleidende teksten op de stempagina.

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad van Epibreren besloten het gedoogbeleid jegens hobbyisten die naar oude Epibreerder traditie thuis proefdieren houden te continueren, vermits de hobbyisten het aantal beperken tot tien per huishouden en de privéproefdierruimtes goed geïsoleerd zijn.
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


HET GROTE PIETER BOSKMA INTERVIEW

Epibreren/Amsterdam. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed in haar rode Ferrari 360 Modena naar Amsterdam om onze medewerker Pieter Boskma te interviewen over de verkiezingen.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Pieter, hoe voelt dat nu, gepresenteerd te zijn als 'dichter waarover de gedachten bepaald mogen worden voor de Didevaverkiezing 2005-2010', enkele weken geleden in het NRC Handelsblad en op de website van de Koninklijke Bibliotheek, waarmee je een van de 40 als zodanige dichters bent die in de ogen van het volk geldt als Dideva-kandidaat voor 2005-2010?'
Pieter Boskma: 'Ik wist helemaal niet dat Nederland maar liefst 40 topdichters had, die allemaal als kandidaat-Dichter des Vaderlands in de krant gepresenteerd gaan worden, maar het is natuurlijk een zo grote eer om in dat enorme peloton te zijn opgenomen, dat men geen schoenen meer nodig heeft, zo ver loop men er naast van trots.'
Van Dalsum: 'Wist je er van te voren van af?'
Boskma: 'Jawel, ik wist wel van die kandidaatstelling, dat wil zeggen: ik wist van dat stukje in NRC en ook van de webpagina's die op de site van de KB zouden komen (erg aardig overigens, om al mijn boekies zo eens op een rij te zien).'

Van Dalsum:
'Zie je het Didevaschap 2004-2005 of 2005-2010 zitten?'
Boskma: Wat het Dichter des Vaderlandsschap betreft: ik ben niet beschikbaar van 2004-5. Wat 2005-2010 betreft: ach, nu al die lieve mensen van NRC, KB, en etcetera mij als kandidaat naar voren hebben geschoven, en al die mooie webpagina's aan mijn werk hebben gewijd (wat met die kloeke bundels van mij nog een heel werk moet zijn geweest) kan ik ze natuurlijk niet schofferen door te zeggen: nou allemaal leuk en aardig maar ik doe niet mee. Dus vooruit: ik ben beschikbaar, al blijf ik erbij dat 5 jaar veel te lang is. Enfin, waar maken we ons druk over, want gekozen word ik toch niet, wat maar goed is ook, want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor zoiets.'

Van Dalsum:
'Welke dichter is volgens jou de geschiktste en waarom?'
Boskma: 'Gerard Reve zou een zeer geschikte Dideva-kandidaat zijn, maar helaas moet hij niet meer in staat worden geacht dat ambt te vervullen. Ook Leo Vroman zou het denk ik goed kunnen; in elk geval zou hij uitstekend in staat zijn om gedichten te schrijven bij allerlei gelegenheden. Mijn ervaring bij Awater is, dat hij altijd snel reageert op een verzoek en dan goed werk aflevert. Maar hij is misschien wat oud om het nog te willen.'

Van Dalsum:
'Wat vind je van het duo-kandidaatsschap van Ingmar Heytze en Hanz Mirck?'
Boskma: 'In plaats van dat duo-kandidaatschap van Heytze & Mirck zou ik liever willen pleiten voor een Dideva die bestaat uit Drie Schone Gratiën, bijvoorbeeld Laura van der Galiën, Saskia de Jong en Jannah Loontjens; kijk, dan heb je wat.' (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


MEER DAN 1000 STEMMERS EN MEER DAN 100.000 BEZOEKERS

Epibreren - Vandaag telde de VVV te Epibreren de 100.000ste bezoeker aan het eiland sedert voorjaar 2000.

Op 1 januari 2004 maakte de VVV bekend dat in 2003 34.263 toeristen het eiland aandeden, waarmee het totaal aantal bezoekers op 84.221 kwam. Dat betekent dat in 2004 tot dusverre 15.779 toeristen ontvangen werden. Een groot deel van deze bezoekers kwam af op het unieke stemhok, een ander groot deel bezocht de Dikke Komrij-expositie.

In 2002 bezochten 28.384 toeristen het eiland. In 2001 was het bezoekersaantal 17.012; in 2000 deden 4562 toeristen het eiland aan. (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


KRITIEK OP VERKIEZINGEN IN DE MORGEN

Antwerpen/Epibreren - In de Vlaamse krant De Morgen verscheen op 16 februari j.l. een boos stuk over de huidige verkiezingen door Chris van Camp (bezoek de Morgen-site, klik op archief, zoek aldaar).

Zij vindt het o.a. schandalig dat Vlamingen hun stem niet mogen uitbrengen en dat er hier opgeroepen wordt meer op dichteressen te stemmen. Van Camp schrijft: 'Dreigen hackers los te laten op vermoedelijke fraudeurs is volgens mij onwettig. Maar hun gulheid om de DDV in spe zich ook over de "achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen" te laten ontfermen, slaat alles.'

Deze twee opmerkingen behoeven enige correctie. De stemcommissie schrijft 'fraude zal worden aangepakt'. Dat is wat anders dan het loslaten van hackers op fraudeurs, een opmerking gemaakt in het Rottend Staal-Nieuws van 31 januari, ter afschrikking van fraudeurs.

De opmerking over de toekomstige Dichter des Vaderlands en Vlaanderen is gemaakt door een van de buitenlandse waarnemers, een Belg residerend in Vlaanderen, en wel op Rottend Staal, 11-2-2004:

'Het rogatoir hoofd van de buitenlandse waarnemers merkt daarenboven op dat 'de DDV naast het schrijven van leuke parings- en baringsversjes natuurlijk ook iets betekenen moet voor zijn dichtende medemens, ook voor hen uit de achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen.'

Desalniettemin zijn wij mevrouw Van Camp en De Morgen uiterst dankbaar voor de publicitaire ondersteuning. (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


TIJDSCHRIFT KRAKATAU VERSCHENEN

Rotterdam/Epibreren - Inmiddels is op het eiland de het 25ste jubileumnummer van poëzietijdschrift Krakatau verschenen. Met ditmaal poëzie van ondermeer onze medewerkers Bas Belleman, Peter W.J. Brouwer, Ingmar Heytze, Philip Hoorne, alsmede een interview met en gedichten van Joep Kuiper, een essay van Belleman over zijn poëtica (gruwelijk woord!), alsmede een recensie van de bundel Roodvocht van onze redacteur Tjitse Hofman, geschreven door onze medewerker Sjef Weller. Die recensie is natuurlijk uiterst lovend.

Krakatau - dat er steeds mooier en rustig vormgegevener uit gaat zien - kost slechts 3 euro en is verkrijgbaar bij de betere boekhandels te Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Vlaardingen, of online via de site te bestellen.
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar boven


PASSIONATE BRENGT J.A. DEELDER-SPECIAL

Rotterdam - Het maart-april nummer 2004 van Passionate wordt een bewaarexemplaar. Een special gewijd aan aucteur J.A. Deelder, die dit jaar 60 jaar wordt. Met bijdragen van o.a. Hans Sleutelaar, Bart Chabot, Rob Peters, Ingmar Heytze, Rien Vroegindeweij, John Schoorl, Bertram Maurits en Alex Boogers. Een dubbeldik bewaarexemplaar voor slechts €7,50.

Op 10 maart wordt in Hotel New York het eerste nummer van deze special overhandigd aan de schrijver zelf. Aansluitend vinden optredens plaats van diverse auteurs onder wie Simon Vinkenoog, Martin Bril, Bart Chabot, Benjamin Herman & band en natuurlijk J.A. Deelder zelf. Kaarten zijn verkrijgbaar via Passionate (telefonisch en online). (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.