WEDEROM NIEUW EENZAME UITVAARTVERSLAG

Amsterdam - Op onze medewerkers F. Stariks weblog ditmaal het verslag van de eenendertigste eenzame uitvaart, waarbij de dichter-van-dienst onze medewerker Tsead Bruinja was. (Rottend Staal Online, 30-9-2004)

terug naar boven


AARGHH! #2 VERSCHENEN

Arnhem - Pim te Bokkel was zo vriendelijk ons te attenderen op de tweede editie van het internetperiodiek Aarghh! Waarin ditmaal werk van o.a. onze medewerkers Sieger Baljon, Quirien van Haelen en Lucas Laherto Hirsch, alsmede boekbesprekingen, essays en een plaatje van een huisvrouw die een Amerikaanse vlag etaleert. Voor de zoveelste maal heeft men het over ************, in een op zich interessant artikel dat helaas niet verder terugblikt dan 1986 - want wie deze materie wil doorgrondenmoet niet naar Amerika kijken maar naar Poëzie in Carré, februari 1966 - we weten het nog goed.

Aarghh! verschijnt in pdf-formaat (zie de link hierboven), maar heeft gelukkig ook een html-nieuwssite. (Rottend Staal Online, 30-9-2004)

terug naar boven


DE WINDROOS BLOEIT WEER

Den Haag/Epibreren - Remco Campert, Simon Vinkenoog, Sybren Polet, Gerrit Kouwenaar en Jan Hanlo, allen zijn het dichters die tussen 1950 en 1970 debuteerden bij de door Ad den Besten gestarte reeks De Windroos. Met dit initiatief wilde Den Besten een forum bieden voor jonge dichters, ongeacht hun poëtische richting. Na 1970 verdween De Windroos omdat er kennelijk geen behoefte meer was aan een dergelijk podium.

Nu, herfst 2004, is De Windroos dankzij Chrétien Breukers weer tot bloei gekomen. De presentatie werd gehouden in het Haags Letterkundig Museum.

Beschermheer (en niet beschermengel!) van de herrezen Windroos-reeks, Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog had voor de vrouw die de eerste vier bundels in ontvangst zou nemen tevergeefs een cadeautje meegenomen. Kort voordat de uit as herrezen bloem werd gepresenteerd ontving dichter Anton Korteweg (tevens directeur van het Letterkundig Museum én lid van het Comité van aanbeveling van De Windroos) een mail waarin de politica Jeltje van Nieuwenhoven zich afmeldde. Zo gaat dat in het leven, het werk gaat voor het meisje, de politiek eist voorrang van de muze. Misschien pijnlijk voor Jeltje, maar ze werd niet echt gemist. Een kort welkomstwoord door uitgever Ruurt van Ulzen van Uitgeverij Holland (bij wie de reeks verschijnt), een glunderende Chrétien Breukers die vertelde over zijn idee om De Windroos nieuw leven in te blazen en de immer enthousiaste Simon Vinkenoog, die nota bene vierenvijftig jaar geleden debuteerde bij de toen jonge Windroos met zijn bundel Wondkoorts, wenste het kwartet dichters van deze middag een net zo’n lang dichtersleven toe als het zijne.

Vervolgens kwamen de dichters aan het woord. Catharina Blauwendraad las niet uit haar bundel Niet ik beheers de taal, maar hield een prachtig verhaal waarin onder andere Pegasus opdraafde [haar gloedvolle betoog hopen we later deze week te publiceren - red]. Met een zachtmooie Vlaamse stem hoorden we van Eva Cox gedichten uit haar bundel Pritt.stift.lippe. Ook zonder schroom en uit het blote hoofd mochten de gasten in de Rode Zaal van het Letterkundig Museum luisteren naar werk uit de bundels van Paul Janssen (Instructies voor een ober) en Han van der Vegt (Ratel & Experimenten). Anton Korteweg nam in de plaats van Jeltje van Nieuwenhoven de eerste exemplaren van de nieuwe bundels in ontvangst.

Er was ondertussen een goed poëtisch klimaat gecreëerd, compleet met een droge lucht die dorstig maakte. Voorbij de schrijfmachine van Simon Vestdijk en een bescheiden vitrine met parafernalia van Nescio, stond een royale tafel met drank. Genoeg om steeds weer een vol glas te heffen op de dichters en hun bundels uit de eerste serie van De Windroos. Dat werd dan ook uitbundig gedaan door de aanwezigen, waaronder Ferry Simonis van Dichter aan huis/Literair Paspoort, tachtigplussers Bergman van de veel gelezen Reisbrief en de Limburger Leo Herberghs, dichter Stanislaus Jaworski, Peter Verstegen van De Tweede Ronde, Suzanne Vreys van Uitgeverij P, onze medewerker Annette van den Bosch die ter plekke bijkluste voor Meander, veel medewerkers van het Gentse Poëziecentrum, Willem Desmense van Uitgeverij IJzer, Joris van Groningen van Uitgeverij Perdu, één der coördinatoren van ABC2004, een der drie mannen uit en natuurlijk de oogverblindende schoonheid uit Epibreren, Ruben van Gogh en Fred Papenhove, die in de tweede reeks van De Windroos zal debuteren (voorjaar 2005). Onder redactie van Chrétien Breukers komt De Windroos elk halfjaar met vier nieuwe bundels. Net als bij de halfjaarlijkse Sandwichreeks van Uitgeverij 521, kunnen liefhebbers en verzamelaars een abonnement nemen op de Windroos, zie voor meer informatie www.uitgeverijholland.nl

Zo rond zessen was de drank in het Letterkundig Museum op en togen vijfentwintig mensen van het museum naar een befaamd doch knus Indonesisch restaurant in de Haagse binnenstad, waarvan we de naam onze lezers onthouden, opdat het knus blijve. Onder het genot van nog meer wijn en bier en smakelijk gemarineerde rijsttafels maakten met name Papenhove en Van Groningen luidkeels ruzie, die door de andere aanwezigen liefdevol gesust werd. Net als vroeger.
(Henk van Zuiden en Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 30-9-2004)

terug naar boven


MEULENHOFF/VASSALLUCCI/ARENA OPGESPLITST

Boekblad/Epibreren - De uitgeefcombinatie Meulenhoff/Vassallucci/Arena gaat verdwijnen. PCM Uitgevers splitst de drie uitgeverijen op. Meulenhoff en Vassallucci gaan onderdeel uitmaken van Prometheus/Bert Bakker. Uitgeverij Arena wordt ondergebracht bij De Boekerij. De helft van het aantal banen verdwijnt.

Voor ongeveer de helft van de 31 mensen die bij Meulenhoff/Vassallucci/Arena werken is na de herschikking geen plaats meer. PCM wil die medewerkers op andere posities binnen het concern te herplaatsen. Gedwongen ontslagen worden echter niet uitgesloten. Volgens het ANP krijgen de uitgeverijen de tijd zich te bewijzen. Met andere woorden: ze hoeven niet binnen een jaar winst te maken. De herschikking is het gevolg van de tegenvallende resultaten. Meulenhoff, Vassallucci en Prometheus/Bert Bakker lijden allen verlies.

Met name uitgeverij Meulenhoff loopt slecht, aldus een woordvoerder van PCM gisterenavond tegen ANP. Hij verklaarde dat uit het gegeven dat momenteel te veel mooie en dure boeken gemaakt worden die de consument laat liggen. Ook hebben de uitgeverijen veel last van bestsellers die via andere kanalen worden verkocht, zoals in supermarkten en drogisterijen, en de ontlezing in het algemeen. Wel vreemd, dat uitgeverijen last kunnen hebben van bestsellers die worden verkocht; en van enige ontlezing is, menen wij vanaf Epibreren te mogen stellen, nog geen sprake.

Alle literaire fondsen van PCM worden nu door de herschikking samengevoegd. J.M. Meulenhoff, Prometheus/Bert Bakker en Vassallucci gaan per 1 januari samen verder onder de naam Meulenhoff Prometheus Uitgevers. De nieuwe combinatie komt onder leiding te staan van de zachtzinnige boekenbons Mai Spijkers. Uitgeverij Arena verhuist naar De Boekerij die de imprints Forum, M en De Boekerij uitgeeft.

De betrokken uitgevers, Annette Portegies (Meulenhoff), Oscar van Gelderen (Vassallucci) en Maaike le Noble (Arena) gaan met hun fondsen mee. Hoe de positie van algemeen directeur Anne Rube van Meulenhoff/Vassallucci/Arena eruit ziet, kan woordvoerder Gerben van Genderen Stort niet zeggen. 'Verder is nog niet bekend wie meegaat en wie niet.' (Rottend Staal Online, 30-9-2004)

terug naar boven


VIJFTIENDE EDITIE KINDERPOËZIEWEDSTRIJD

Epibreren - De Stichting Kinderen en Poëzie organiseert voor de vijftiende keer een jaarlijkse poëziewedstrijd voor het basisonderwijs. Het thema is dit jaar 'Er woont een liedje in mijn hoofd'. Het vorig jaar was dat: 'Wat je schrijft ben je zelf'. De stichting wil zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met poëzie door hen zélf poëzie te laten lezen en te schrijven. Alle scholen en steuninstellingen voor het basisonderwijs ontvangen deze maand een uitnodiging om mee te doen aan de poëziewedstrijd. Traditiegetrouw wordt de wedstrijd afgesloten met een manifestatie in Het Land van Ooit. Bij uitgeverij Di-Vers verschijnt een bundel met daarin de winnende gedichten die door een kinderjury en een schrijversjury zijn geselecteerd. De sluitingsdatum van de wedstrijd is 26 november 2004. (Rottend Staal Online, 30-9-2004)

terug naar boven


MULTATULI MUSEUM DICHT?

Epibreren/Amsterdam - Het Multatuli Museum in Amsterdam moet misschien wel sluiten. Zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van OC&W heeft de subsidie ingetrokken, maar de Amsterdamse wethouder van Cultuur, Hannah Belliot, een groot liefhebber van het werk van de onlangs overleden prozaschrijver en dichter, zoekt op persoonlijke titel naar nieuwe fondsen.

Na het intrekken van de subsidies dreigt het museum vanaf 1 januari 2005 met lege handen te staan. 'Dat is het zwartste scenario', zegt Jos van Waterschoot van het museum tegen een redacteur van Boekblad. 'De ambtelijke beschikking van de gemeente is definitief, wij krijgen deze week tijdens de hoorzitting voor Amsterdamse musea precies drie minuten de tijd om onze zaak te verdedigen. Hoge verwachtingen heb ik daar echter niet van.' Van Waterschoot hoopt deze week duidelijkheid te krijgen van Belliot. 'Zij vindt het museum belangrijk, heeft ze gezegd. Dat is een goed teken. Maar zolang ik niets zwart op wit heb, wil ik mij niet rijk rekenen.'

Een mooie geste van Belliot zou op zijn plaats zijn: de rol van de Amsterdamse Kunstraad, die geadviseerd heeft de subsidie te schrappen, verdient niet de schoonheidsprijs. Toen het ministerie van OCW vier jaar geleden bekend maakte de financiering van musea als het Multatuli Museum over te laten aan de gemeenten, beloofde de stad de geschrapte rijkssubsidie te compenseren. De Amsterdamse Kunstraad adviseerde de gemeente in het laatste kunstenplan echter het Multatuli Museum niet de gevraagde 20.000 euro te geven. Van Waterschoot: 'Er zijn in Nederland al zo weinig schrijvershuizen. Dit is een schitterende plek, waar ook veel buitenlanders onderzoek komen doen. Het zou zonde zijn als ook deze verdwijnt.'

Zie ook: de brief waarin Marita Mathijsen, hoogleraar Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, uitlegt waarom sluiting van het museum een vergissing zou zijn. Te Epibreren steunen wij het Multatuli Museum, en, vooruit, ook Marita Mathijsen! (Rottend Staal Online, 29-09-2004, met dank aan Boekblad)

terug naar boven


POETRY SLAM ROTTERDAM (3)

Rotterdam/Loosduinen/Epibreren - Onze medewerker Henk van Zuiden was ook aanwezig bij de finale van de Rotterdamse Poetry Slam en hij verschilt aanzienlijk van mening met onze redacteur Groenewegen. Ter verhoging van de diversiteit derhalve zijn visie op het aldaar gebeurde.

De performance is -zo heb ik altijd begrepen- belangrijker dan de tekst bij Poetry Slam. In het verslag van Willem Groenewegen over de finale Poetry Slam in Rotown Rotterdam, mis ik toch wel enige woorden over de inhoud van de teksten. Misschien ben ik een zeldzaamheid, maar ik kijk niet alleen naar 'voordracht', bewegingen, variatie in hard/zacht en snelheid van stem, ook luister ik naar de poëzie. Mij vielen juist de optredens van Xavier Roelens en Sander Koolwijk op, wat ik van ze hoorde zou ik best wel eens willen lezen. Ik verbaas me over de onevenwichtigheid die Groenewegen bij deze twee slammers beleefde, dit ligt waarschijnlijk, zoals vaker bij recensenten, aan de persoonlijk smaak. Die bezit ik ook: Benne van der Velde was uitzonderlijk saai en monotoon, ik ging er bijna bij slapen. Slapen of dommelen heeft Willem waarschijnlijk ook gedaan: niet alleen Van der Velde las van papier, ook Sieger M Geertsma verbaasde mij door van papier te lezen, zelfs in de finaleronde… Wat voor mij totaal niet bij een Slamfinale hoort. Dan heb je klassiek gezegd je huiswerk gewoon niet goed gedaan. (Henk van Zuiden, Rottend Staal Online, 29-09-2004)

terug naar boven


EENZAME EN MASSALE UITVAART

Amsterdam - Onze medewerker F. Starik doet op zijn weblog verslag van twee uitvaarten die hij deze week bijwoonde. Een eenzame en een zeer massale.
(Rottend Staal Online, 29-09-2004)

terug naar boven


PROBLEEMDICHTERS TREITEREN POLITIE

Epibreren - Een groep probleemdichters uit Epibreren treitert de politie in die plaats. Dat is nu al een hele tijd aan de gang. Een heleboel agenten, onder wie de poëzie-coördinator, zijn ernstig bedreigd. Hierbij gaan de jongeren veel verder dan de betamelijkheid toestaat. Ook worden regelmatig banden van privé-auto's en -fietsen lek gestoken. De probleemgroep bestaat voornamelijk uit dichters, die het eiland als toevluchtsoord gebruiken.

Hoofdcommissaris Ruwaard Kopland (geen familie) van het korps Epibreren/Waddeneilanden stelt dat de politie de leden van de probleemgroep keihard gaat aanpakken. Als de jongens onverbeterlijk blijken te zijn, mogen zij geen gedichten meer schrijven. (Rottend Staal Online, 29-09-2004)

terug naar boven


POETRY SLAM ROTTERDAM (2)

Rotterdam/Assen - Zo snel als jullie de uitslag konden lezen op deze nieuwspagina, zo lang duurde de avond zelf. Het was zinderend, zeker, muzikaal en gezellig ook, maar wat duurde het lang voor wij als publiek tot stemming mochten overgaan en de jury daarna hun keuze bekendmaakte. Tussen de eerste en tweede ronde zat zo’n drie kwartier, gevuld met eerst pauze en daarna twee gastoptredens. De gastoptredens waren goed: Jovante Adams die onnavolgbaar snel en slangy zijn wortels blootlegde en ons voortdurend wees op zijn website: www.blackonblackrhyme.com en Lasse Samström, De Duitse slamkoning, die 'anspruchsvoll' Nederlands en Duits vermengde terwijl hij op het podium lag te dichten. Maar die eerste ronde was ik daarna compleet vergeten. Opletten dus in de tweede ronde.

Daarin overtuigden Robin Block, Anneke Claus en onze medewerkers Benne van der Velde en Sieger M. Geertsma meer dan Sander Koolwijk en Xavier Roelens. Beide laatste waren te onevenwichtig. Het publiek mocht hun winnaar kiezen door zoveel mogelijk herrie voor hun keuzedichter te maken. Claus en Van der Velde kregen de meeste handen op elkaar en kelen schor en van hen tweeën werd Claus na nog meer voetengestamp tot publiekswinnaar gekozen. De jury maakte daarna hun finaledeelnemers bekend: Claus, Block en Geertsma. Van der Velde was afgevallen, misschien omdat hij het als enige niet uit het hoofd deed, maar voorlas uit zijn Moleskine notitieboekje.

En geen van drieën wisten in die finale echt te overtuigen. Geertsma eigenlijk nog het meest. Claus ging te snel en verslikte zich een paar keer in haar woorden; Block vond het om onbegrijpelijke redenen nodig in slechtgesproken Engels te performen. Toch koos de jury uiteindelijk voor Block. Het ging hun kennelijk meer om de kwaliteiten over het geheel getoond, dan de specifieke finaleoptredens. Robin Block had de meeste variatie getoond in gepresenteerde gedichten en toonvariaties daarbij. Hij kon van bijna fluisterend tot luidkeels gaan en verstaanbaar blijven. Verstaanbaar is een ding, begrijpelijk een heel ander. En dat was Block nauwelijks. Om mij heen werd vaak gezegd: klinkt prachtig, maar waar gaat het precies over? De jury zal het begrepen hebben, want zij kozen hem tot Kampioen Poetry Slam Rotterdam 2004. Het was dus een zeer wisselende avond met een – voor velen – onverwachte einduitslag. Maar de stemming was goed en de deelnemers konden zich prima in de uitslag vinden. En dat is toch een van die zaken die de slamwereld siert. Het werd nog later en het bleef gezellig... (Willem Groenewegen, Rottend Staal Online, 28-9-2004)

terug naar boven


LITERAIR PASPOORT BESCHREVEN

Den Haag - Gisteren berichtte de Haagsche Courant over de laatste editie van het poëziefestival Literair Paspoort, waarbij vierentwintig dichters in vierentwintig ambassades voordroegen. Laatste editie? Ja, want voor deze internationale variant van Dichter aan huis is voor de komende jaren geen subsidie beschikbaar en de veiligheidsmaatregelen worden met het voortduren van de Derde Wereldoorlog met het jaar absurder. Zo absurd dat het niet meer doenlijk is een dikke duizend mensen in diplomatieke behuizingen te laten rondstruinen.
(Rottend Staal Online, 28-9-2004)

terug naar boven


TEKSTDICHTER HARRY DE GROOT OVERLEDEN

Blaricum (ANP) - Componist, tekstdichter, accordeonist en dirigent Harry de Groot is maandag in een ziekenhuis in Blaricum overleden. Hij is 83 jaar geworden. Dat heeft een voormalige medewerkster van de NCRV en goede vriendin van De Groot bevestigd.

De van oorsprong Amsterdamse De Groot schreef veel repertoire voor Johnny Jordaan (onder meer 'n Pikketanussie) en Tante Leen en ook de muziek van de legendarische NCRV televisie-series Stiefbeen en zoon, Swiebertje, Farce Majeure ('t Is uit het leven gegrepen) en De Kleine Waarheid.

We weten nog goed hoe hij in 1969 de Gouden Harp mocht ontvangen. Voor de Gouden Harp komen die personen in aanmerking die zich gedurende hun carrière op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek. De prijs geldt als een van de belangrijkste voor Nederlandse muziek en werd voor het eerst in 1962 uitgereikt. (Rottend Staal Online, 28-9-2004)

terug naar boven


ALWEER DEBUTERENDE MEDEWERKER IN WINDROOSREEKS

Den Haag/Epibreren - Overmorgen verschijnen de eerste vier delen in de nieuw leven ingeblazen Windroosreeks van Uitgeverij Holland. Het aardige is dat de Windroosdichters ook allen Rottend Staal-medewerker zijn - Blaauwendraad, Cox, Janssen en Van der Vegt. Nog aardiger is het dat in maart de volgende vier delen uitkomen, en naar vanochtend bekend wordt debuteert daarin wederom een Rottend Staal-medewerker, namelijk onze medewerker Fred Papenhove, ook bekend van het wielertijdschrift 'De Muur'. (Rottend Staal Online, 27-9-2004)

terug naar boven


ROBIN BLOCK WINNAAR POETRY SLAM ROTTERDAM

Rotterdam - In een zinderend Rotown werd zondagavond 26 september de finale van de Rotterdamse Poetry Slam gehouden. De winnaar werd Robin Block. Zes dichters gingen met elkaar een strijd van woorden en ritme aan. Tussen de 'slamronden'waren er gastoptredens van Lasse Samström en Jovante Adams. Na 2 ronden koos het publiek Anneke Claus als hun finalist. Aan de finale werd naast Block ook Sieger M Geertsma toegevoegd. De jury besloot dat de performance van Block de beste balans tussen en inhoud had gevonden. De winnaar ontving van de stichting Poetry Promotion een cheque van 250 euro en het recht op afvaardiging naar de landelijke finale Poetry Slam. Eind November zal Rotown het toneel zijn van de halve finale van het slampionship voor teams. (Jeroen Naaktgeboren, Rottend Staal Online, 27-9-2004)

terug naar boven


VAN GOGH-GEDICHT OP LELIJK GEBOUW

Arnhem/Utrecht - Op het buitengemeen lelijke multifunctionele gebouw De Symfonie aan de Johan de Wittlaan te Arnhem is vrijdag een gedicht van onze medewerker Ruben van Gogh onthuld.

Het lelijke gebouw


Onze medewerker Kees Wennekendonk en het bewuste gedicht op het lelijke gebouw
© Ruben van Gogh, 2004i
De redactie betreurt dat het gedicht niet zeven verdiepingen groot op de blinde muur van het lelijke gebouw is aangebracht, maar gunst, een mens kan niet alles hebben. Het gedicht is op Van Goghs Rottend Staal-pagina te lezen. (Rottend Staal Online, 26-9-2004)

terug naar boven


SHAEKESPEARE-ERFENIS

Epibreren/Londen - Eerste drukken van werken van de onlangs overleden Britse toneelschrijver en dichter Shakespeare zijn zeldzaam. Daarom begrijpen wij heel goed dat Anne Humphries uit Engeland een gat in de lucht sprong toen ze onlangs van een haar totaal onbekende nicht (hier bedoeld als: familie) een exemplaar erfde van de eerste druk van Shakespeare-stukken uit 1623. Het boek is een van de zes exemplaren in privé-bezit van de 750 die er indertijd zijn gedrukt. Dat was ook een tijd waarin uitgevers niet meteen in het groot dachten, blijkbaar. Literatuurkenners zeiden tegen Britse media dat het gaat om een van de belangrijkste uitgaven in de Engelse taal.

Anne Humphries uit Stockport kreeg het boek 'First Folio of Comedies, Histories and Tragedies' onlangs in handen uit de erfenis van een haar totaal onbekende verre nicht die twee jaar geleden overleed. 'Ik wist meteen dat het iets heel bijzonders was,' zei ze tegen de BBC. 'Ik durfde het bijna niet open te doen.' De vrouw laat het boek veilen, op 7 oktober bij het veilinghuis Bloomsbury Auctions. Deskundigen van het veilinghuis schatten de opbrengst op 120.000 euro, maar in 2001 verwisselde een boek uit dezelfde oplage voor bijna 6 miljoen euro via een veiling van eigenaar. Dat boek was wel in een betere staat; blijkbaar was de verre nicht niet voorzichtig geweest met het boek.

(Rottend Staal Online, 26-9-2004, met dank aan Nu.nl)

terug naar boven


ROERMOND ZOEKT STADSDICHTER

Reuver - Onze correspondent te Limburg bericht ons dat de gemeente Roermond een Stadsdichter zoekt. Op de site van de gemeente is te lezen dat 'ter bevordering van een heldere en directe communicatie richting de burger de gemeente Roermond op zoek is naar een kritische Stadsdichter/Stadschrijver (m/v), die jaarlijks 3000 euro zal krijgen. (Rottend Staal Online, 25-9-2004)

terug naar boven


'NIEUW OPTIMISME' - DOOS ALS TIJDSCHRIFT

Tilburg - Het Brabants Dagblad berichtte gisteren over de presentatie van het nieuwe multidisciplinaire tijdschrift 'Nieuw Optimisme', dat in doosvorm verschijnt en - jawel - ook ruimte heeft voor poëzie. De doos wordt vanavond om 21.00 uur gepresenteerd in café De Voortuin in Tilburg. Daaraan gekoppeld is een feest met een straatmuzikant en dj's.

Vanaf volgende week woensdag is het periodiek bij een aantal zaken in de binnenstad van Tilburg te koop, zoals de boekhandels Gianotten en Livius, platenzaak Sounds en Galerie Kathereze. Meer info: Capucijnenstraat 27-08, Tilburg. (Rottend Staal Online, 25-9-2004)

terug naar boven


HEKSEN FEEËN GEWORDEN?

Epibreren - Onze medewerker Ruben van Gogh attendeerde ons juist op de site Slijm met ons mee, met daarbij de vraag 'heksen feeën geworden?' Hij doelt daarmee op de deze week verdwenen weblog Mireille's Heksenkring, dat dagelijks meer dan 400 lezers wist te trekken met roddel, achterklap en zo nu en dan een onthulling.

Inderdaad heeft het er alle schijn van dat de kwaadaardige heksen zich hebben omgetoverd in lieve feeën, die alles en iedereen met complimenten overladen. De redactie vraagt zich af wat erger is: kakelende heksen die iedereen en alles vervloeken, waardoor de slachtoffers automatisch sympathiek lijken, of overcomplimenteuze feeën, die iedereen met slijm bedekken, waardoor de weerzin tegen zowel de feeën als tegen de door hen geprezenen met elk compliment groter wordt.

Hoe dan ook: zowel 'Mireille's Heksenkring' als 'Slijm met ons mee' lieten/laten zien dat met een radicaal andere benadering van poëzieverwante zaken een groot en ook nieuw publiek aangeboord en doorgestuurd naar serieuze poëziesites kan worden. Wie de tellers van bijvoorbeeld het Rottend Staal-nieuws en die van de Slijmsite vergelijkt kan tot geen andere conclusie komen. (Rottend Staal Online, 25-9-2004)

terug naar boven


RAMSEY NASR NIEUWE STADSDICHTER VAN ANTWERPEN

Antwerpen/Epibreren - Zojuist bereikte ons het bericht dat onze medewerker Ramsey Nasr op Gedichtendag 2005, 27 januari, aangesteld wordt als tweede Stadsdichter van Antwerpen, als opvolger van Tom Lanoye. De benoeming van een Nederlander als Stadsdichter van de Sinjorenstad zal ongetwijfeld in het Vlaamse de stemmen doen losmaken. Als dat maar goed gaat.
(Rottend Staal Online, 24-9-2004)

terug naar boven


SCHRIJVEN VAN GEDICHTEN EN VERHALEN UITVERKOCHT!

Beek-Ubbergen - De eerste druk van de oorspronkelijke, onverkorte, ongekuiste, gepreciseerde, verbeterde en gemoderniseerde versie van Cees van der Pluijms Schrijven van gedichten en verhalen, in november 2003 uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam en Antwerpen, is uitverkocht De uitgever laat weten een herdruk te overwegen.

Vandaar dat Van der Pluijm het publiek inschakelt om sterke pressie op de uitgever uit te oefenen om die herdruk zonder verder gezeik gewoonweg uit te brengen. Dat kan door een mail te sturen naar:

mevrouw Marie-Anne van Wijnen: mvanwijnen@contact-bv.nl

of door tijdens kantoortijden te bellen naar de uitgeversgroep Contact BV: 020-524.98.00 en de uitgever te vertellen dat een herdruk zin heeft. Bekijk ook deze pagina van Cees van der Pluijm voor eigenlijk niet eens zo gek veel meer meer informatie. (Rottend Staal Online, 24-9-2004)

terug naar boven


FEESTELIJKE 250STE MEANDER

Epibreren - Zondag verschijnt aflevering 250 van het literaire e-zine Meander. Dit e-zine bestaat sinds 1998. Toen splitste de website van Meander, die al sinds 1995 bestond (toen het internet nog maar een internetje was), zich op in een webpagina en in een gratis e-zine. Dat wordt om de veertien dagen via e-mail verzonden. De redactie van Meander beweert ruim 5000 abonnees te hebben.

De redactie van Meander organiseert bij wijze van feestje van 24 september tot 31 oktober een gedichtenwedstrijd. Het onderwerp is verrassenderwijs: 'Feest'. Ga naar meander.italics.net/feest en volg de instructies. Hoofdprijs: 50 euro aan boekenbonnen. Twee troostprijzen van 25 euro aan boekenbonnen. Alle drie de prijswinnaars krijgen bovendien twee flessen wijn. Als dat maar goed gaat!

Heel toevallig verwachten we op het eiland dit weekend de 250.000ste bezoeker. Hem of haar wacht slechts een feestelijke speech van onze sterverslaggever Liesbeth van Dalsum.
(Rottend Staal Online, 24-9-2004)

terug naar boven


GRUNBERG CENTRAAL FIGUUR IN R.A.M

Hilversum (ANP) Auteur en dichter Arnon Grunberg wordt een centrale figuur in het kunst- en cultuurprogramma R.A.M van de VPRO-televisie. Het programma is vanaf 3 oktober weer te zien, maar dan niet live. Elke uitzending opent met een gesproken column van Grunberg, die elke week een gesprek met een kunstenaar, op locatie in binnen- of buitenland, voert..

Een onzer collega's van het ANP sprak met Grunberg over de presentatie: ''Dat kan ik niet en dat wil ik ook niet doen. Wat ik wel zal gaan doen, zal moeten blijken. Zo min mogelijk dingen die ik onprettig vind. Bijvoorbeeld schreeuwen tegen mensen, of over een drukke winkelstraat lopen met een camera achter me aan.'

Hij kijkt uit naar zijn rol van interviewer: 'Het is prettig de ondervrager te zijn en niet degene die ondervraagd wordt. Maar ook een beetje beschamend. De ondervrager is een parasiet.'
(Rottend Staal Online, 24-9-2004)


terug naar boven


GRONINGSE POËZIE OP STRAND VLIELAND

Groningen/VlielandAmsterdam - Onze medewerkler Suze Sanders, dichter uit de stad Groningen, heeft een wel heel bijzondere wedstrijd gewonnen. Een gedicht van haar hand zal namelijk op het strand van Vlieland miljoenen keren worden afgedrukt en evenzovele malen weer worden uitgewist.

Een toeristenvoertuig, de Vliehors Express, gaat daar voor zorgen. Op een band van de wagen zal namelijk Suze's gedicht worden afgedrukt. Bij elke omwenteling van het wiel, krijgt het gedicht vervolgens een afdruk op het strand.

Suze Sanders stuurde haar pennenvrucht in, naar aanleiding van een oproep in een krant. Op het strand van Vlieland is vanaf 1 oktober te lezen:

wat de diepste indruk maakt
werd door water aangeraakt
door geen mens gestoord
neemt de zee het laatste woord...

© Suze Sanders, 2004

Online is een Radio Noord-interview met haar te beluisteren.
(Rottend Staal Online, 24-9-2004)


terug naar boven


GRATIE VOOR TER DOOD VEROORDEELDE DICHTER?

Londen (BBC) - Een dichtbundel geschreven door een ter dood veroordeelde man in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu heeft politici ertoe bewogen zijn executie tegen te houden.

Radhakrishnan, 36, werd ter dood veroordeeld wegens het vermoorden van een man in een rechtszaal. Die moord gebeurde in 1994. Het slachtoffer stond terecht voor het slachten van het vee van een vriend van de dichter.

Radhakrishnans boek, Pearls from Prison (Gevangenisparels), is geprezen door zowel dichters als politici. Zijn beroep is afgewezen door de staat en medestanders hopen dan ook dat President APJ Kalam – zelf dichter – gratie zal verlenen.

De dichtbundel kost 55 roepies ($1,20) en evt. winst gaat naar noodlijdende kinderen, aldus Radhakrishnans uitgever. De gedichten gaan over verschillende onderwerpen zoals de oorlog in Irak en het hoofd van Sri Lanka's Tamil Tijgers, Prabhakaran.

Dichters als Vairamuthu en M Mehta hebben de gedichten geprezen, net als de leider van de invloedrijke DMK partij, Karunanidhi.

Het hoofd van de lokale Bharatiya Janata Partij, Jana Krishnamurthy, zei: 'Het is ongelooflijk dat uit het hart van een man met de strop in het zicht zo'n dichterlijke stortvloed voortkomt. Zijn gedichten roepen ons op voor zijn leven te bidden. Laat zijn lyrische geest bloeien.'

Er is nog geen executiedatum vastgesteld. Doorgaans wordt de doodstraf in India omgezet in levenslang. (BBC News/Rottend Staal Online, 23-9-2004)

terug naar boven


DE HEKSEN LIJKEN VERDWENEN

Hilversum/Epibreren - Kort nadat op Poetry Alive een afscheidsschrijven van de heksen van Mireille's Heksenkring verscheen, rolde ter redactie een e-mail binnen die dezelfde boodschap bevatte:

"De Nederlandstalige literaire gemeenschap kan weer rustig ademhalen: humorloze zeurpieten die het wel leuk vinden als er over anderen gepraat wordt, maar die moord en brand schreeuwen als het over hen gaat hebben op lafhartige en sneue wijze een eind gemaakt aan Mireille's heksenkring, van 1 tot en met 22 september 2004 te vinden op http://mediummireille.web-log.nl/, en in die tijd door ruim 8000 bezoekers bezocht:
=======================================
Van: Web-log.nl
Verzonden: woensdag 22 september 2004 17:21:27
Aan: mireillehetmedium@hotmail.com
Onderwerp: Mediummireille.web-log.nl

Beste beheerder van mediummireille.web-log.nl,

Na vele klachten die wij de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen over je/jullie weblog
hebben wij besloten deze af te sluiten. Op het weblog worden mensen op persoonlijke manier
beledigd via de logs en de reacties. Aangezien het niet eenmalig was hebben wij besloten
je weblog niet meer toe te staan op web-log.nl.

Met vriendelijke groet,

Joris Leermakers
Web-log.nl
========================

Wij heksen zijn derhalve terug naar Transsylvanië gevlogen, waar we ons mokkend beraden op volgende vervloekingsstappen.

Dus voorlopig geen onthullingen meer als: [volgt een beledigend schrijven aan het adres van Arie van den Berg, Tilly Hermans, NRC Handelsblad en uitgeverij Augustus -red]

Met vriendelijke groet-maar-niet-heus,

Aleister, Bregje, Carmen, Mireille, Sybille en Zulma
mireillehetmedium@hotmail.com"
========================

Of het hier gaat om de zoveelste grol van de heksen of dat dit een serieus bericht is hebben we (nog) niet kunnen verifiëren. Maar omdat geen enkele normale webmaster een site expres offline gooit denken we dat de heksen verdwenen zijn. (Rottend Staal Online, 23-9-2004)


terug naar boven


CARDBOARD SKY-GEDICHT

Epibreren/Lewisburg (USA) - De Amerikaanse komiek Glenn Singer is uit de kast gekomen als dichter. Ter herinnering aan het Cardboard Sky-Festival, dat zich vorige week in Biezenmortel afspeelde schreef hij dit prachtige gedicht. Waar kruisbestuivingen al niet goed voor zijn. (Rottend Staal Online, 23-9-2004)


terug naar boven


MOEYAERT, DEELDER EN GIPHART IN TV3

Amsterdam/Epibreren - Morgen, vrijdag 24 september 2004, zijn J.A. Deelder en Ronald Giphart te gast bij het toch ietwat slaapverwekkende culturele televisieprogramma TV3. De redactie ervan nodigde gisteren de gehele bevolking van Epibreren uit om in dat live-programma dienst te doen als klapvee.

Omdat geen enkele eilander daar voor voelt spelen we de oproep door aan onze lezers op de vaste wal. Wie morgen als klapvee in de Amsterdamse Stadsschouwburg, van 19.00 uur tot 19.30 uur, dienst wil doen kan zich hier aanmelden: tv3bijwonen@nps.nl of via 020 - 7940309.

Vanavond is overigens de Vlaamse auteur Bart Moeyaert te gast in het programma.
(Rottend Staal Online, 23-9-2004)


RECTIFICATIE: wegens het overlijden van André Hazes is TV3 geheel aan Hazes gewijd. Dus helaas geen Bart Moeyaert vandaag - alsof er niet al genoeg programma's aandacht aan Hazes' dood besteden.


terug naar boven


400.000 EURO VOOR DEEL VERZAMELING BÜCH

Epibreren/Amsterdam - AMSTERDAM - Een deel van de nalatenschap van de in 2002 overleden Boudewijn Büch is vandaag geveild door veilinghuis Sotheby's en heeft 400.000 euro opgebracht.

De veiling had als titel 'De schatkamer van een werelreiziger'. Büch, bekend om zijn verzamelwoede, had een enorme collectie meubels, cd's, dvd's, popart van Andy Warhol, klokken, opgezette vlinders, borstbeelden van Goethe, Napoleon en Elvis Presley, en al die spullen ging vandaag onder de hamer. Een woordvoerder van Sotheby's noemt de opbrengst 'ruimschoots' boven de verwachting. De van tevoren geschatte opbrengst lag tussen de 200.000 en 300.000 euro. Volgens de zegsman was de belangstelling enorm; er waren 350 mensen.

Topstuk was een zeefdruk van Andy Warhol met de beeltenis van Mick Jagger, door beide artiesten gesigneerd. Een Nederlandse koper legde er 25.200 euro voor neer. Een Rolling Stones-jasje dat Büch regelmatig droeg, bracht 1920 euro op. Een 19e eeuwse globe die prominent in de woning van de verzamelaar hing, veranderde voor 16.800 euro van eigenaar.

Maar dit is nog niet alles. Behalve spullen en kunst verzamelde Büch ook boeken. Veel boeken. Veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem gaat daarom ongeveer 100.000 boeken en manuscripten van Büch veilen, tijdens drie thematische veilingen die in november zullen plaatsvinden. Wij op Epibreren zijn zeer benieuwd welke boeken er allemaal zullen worden aangeboden. Meebieden zal helaas niet lukken. (Rottend Staal Online, 23-9-2004)

terug naar boven


VOLKSZANGER ANDRÉ HAZES OVERLEDEN

Rijswijk (ANP) - André Hazes is overleden. De volkszanger werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts, een zware longontsteking en uitputtingsverschijnselen. Een hartaanval werd hem vanochtend uiteindelijk fataal.

André Hazes brak eind 1976 bij het grote publiek door met de nummer 1-hit 'Eenzame Kerst'. Hij werd legendarisch door hits als 'De Vlieger' en 'Een beetje verliefd'. De documentaire 'Zij gelooft in mij' trok volle bioscoopzalen. Hazes vierde vorig jaar met 26.000 uitzinnige fans zijn zilveren jubileum in de Amsterdam Arena. André Hazes was 53.

Zijn teksten schreef hij doorgaans met gebruikmaking van het prisma-rijmwoordenboekje.
(Rottend Staal Online, 23-9-2004)


terug naar boven


'ART-CHUNKS' OP MTV

Amsterdam - De muziekzender MTV biedt in de maand september aandacht aan poëzie door middel van twee 'art-chunks' met de Woorddansers en onze medewerker Tsead Bruinja. De dichters vertellen kort iets over het hoe en waarom van hun dichterschap en lezen een gedicht voor. De filmpjes zijn gemaakt door Remco Veenbrink.

'Chunks' worden bij MTV onregelmatig uit gezonden, maar hierbij het schema voor morgen en vandaag. De rest van de maand zullen de filmpjes ook nog te zien zijn. Wie MTV wil aanmoedigen om meer poëzie uit te zenden, kan reageren op de website van MTV.

Chunk: Tsead Bruinja

donderdag 23 spetember - 15:26 uur
vrijdag 24 september - 10:30 uur

Chunk Woorddansers

24 september - 6:27 uur
24 september - 14:00 uur

Het filmpje van Tsead Bruinja is ook te bekijken via diens website:
www.tseadbruinja.nl/mtvklein.mp4 (Rottend Staal Online, 23-9-2004)


terug naar boven


HET NAKEN DER WINDROOSREEKS

Epibreren - Over precies een week worden in het Letterkundig Museum te Den Haag, we spreken over woensdag 29 september 2004, 15.00 uur, de vier verse delen van de nieuw leven ingeblazen Windroosreeks van Uitgeverij Holland gepresenteerd. De bundels heten Niet ik beheers de taal van onze medewerker Catharina Blaauwendraad, Pritt.stift.lippe van onze medewerker Eva Cox, Instructies voor een ober van onze medewerker Paul Janssen en Ratel & Experimenten van onze medewerker Han van der Vegt.

Bij de presentatie zullen reeksredacteur en tevens Rottend Staal-medewerker Chrétien Breukers en onze medewerker De Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog het woord voeren, dat na hen wordt overgenomen door de vier nieuwe Windroosdichters. Waarna Jeltje van Nieuwenhoven de eerste vier exemplaren krijgt aangeboden. Voor onze Vlaamse lezers: ja, deze tante heeft in Nederland die bekendheid dat ze haar site www.jeltje.nl kan noemen - al was het maar omdat verder niemand zo heet. (Rottend Staal Online, 22-9-2004)


terug naar boven


MARIA BARNAS' LIBRETTO IN ORKATERS' PIANOMEER

Amsterdam/Epibreren - Tot en met 6 november tourt theatergroep Orkater door het land met het stuk 'het pianomeer', waarvoor onze medewerker Maria Barnas het libretto schreef.

Luister,

ik ben het praatzieke lijk.

Het varken is geslacht, de konijnen hangen op zolder.
Mijn leven is een geschiedenis en de piano,
op de bodem van het meer gezakt, een wrak.

Zie je ze staan, ze wachten.
Ze kiezen mijn kist in een kleur die ik verafschuw
en kammen mijn haar in een kapsel dat ik haat.

Mary Shelley, de vrouw die op haar negentiende de legendarische horror-roman Frankenstein schreef, bereidt zich voor haar verdronken man te begraven en krijgt daarbij hulp van haar stiefzusje Claire. In het vacuüm tussen sterven en begraven worden tijden, meningen en waarnemingen vloeibaar. De enige waarheid die zich opdringt is die van de fundamentele eenzaamheid van de sexen.

Deze zwarte, poëtische en muzikale voorstelling is gemaakt door componist Vincent van Warmerdam, regisseur Peter Blok en schrijfster Maria Barnas. En wordt gespeeld en gezongen door Mo Marcus, Jacqueline Boot, Marieke Snijders en Michel Sluysmans.
(Rottend Staal Online, 22-9-2004)

terug naar boven


DIEPTE-INTERVIEW MET PIET GERBRANDY

Epibreren/Winterswijk - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed vanochtend in haar zwarte Kojima KE007 naar Winterswijk, waar ze de Frans Kellendonk-prijslaureaat Piet Gerbrandy aan een van haar beruchte diepte-interviews blootstelde.

Liesbeth van Dalsum: 'Piet, kan je de Rottend Staal-lezers prijsgeven wat je met het prijsgeld gaat doen?'
Piet Gerbrandy: 'Nee'.
(Rottend Staal Online, 22-9-2004)


terug naar boven


JA! NOG MEER VERKIEZINGEN

Epibreren - De KRO zoekt middels verkiezingen de grootste Nederlander aller tijden, Rottend Staal zoekt op gelijke wijze naar de grootste Nederlandstalige dode dichter en nu doet ook Onze Taal aan de verkiezingsroes mee: op de site van het Genootschap kan men tot 1 oktober een stem uitbrengen op de invloedrijkste taalgebruiker. (Rottend Staal Online, 22-9-2004)


terug naar boven


GDMW 2004

Rotterdam - Passionate presenteert op 24 en 25 september voor de achtste keer het festival GDMW in de Rotterdamse Stadsschouwburg. Met dit jaar o.a. J.A. Deelder, onze medewerkers Quirien van Haelen, Ramsey Nasr, Alfred Schaffer, en Sven Ariaans, Martin Bril, Esther Gerritsen, Theo Maassen en Grand Buffet. (Rottend Staal Online, 22-9-2004)


terug naar boven


INTERVIEW MET MAKER DE GEKOOIDE ROOS

Epibreren - Onze collega Rob de Vos van Meander interviewt op de Meander-site onze collega Renzo Kooi van het internetperiodiek De Gekooide Roos. Tot onze grote vreugde doet hij ferme en vooral rake uitspraken over al het gezeik over poëzie op het internet. Driemaal hoera! (Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


MYSTERIEUZE MAIL ARRIVEERT OP EILAND (2)

Epibreren/Amsterdam - Onze medewerker Diana Ozon verschaft opheldering over het aan vele literaire en culturele sites gerichte condoleanceregistertekenverzoek dat in verband met de moord op Nordin Ben Salah de ronde deed.

Diana Ozon: 'Nordin lijkt mij een rolmodel dat stellig deel heeft genomen aan
culturele jeugdprojecten. Google leert dat Ben Salah zich voor Amnesty International inzette op uitnodiging van Rapper Ali B. Hij zat in de culturele mailings, net als Rottend Staal.' (Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


VERRASSENDE CULTUURNOTA

Den Haag/Epibreren - Vandaag maakte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekend welke instellingen de komende jaren (2005-2008) structureel gesubsidieerd worden. Boekblad zette de instellingen uit de Letterensector handig op een rijtje. Dat in licht gecorrigeerde vorm hier verschijnt:

Fonds voor de Letteren: 5,2 miljoen, -3%
NLPVF: 2,0 miljoen, -3%
Autoped: 92.250, nieuwe subsidiënt
Nederlands Fonds voor Midden- en Oosteuropese Boekprojecten: 30.000, -36%
Amsterdam Vluchtstad: 19.500, +/- 0%
Bulkboeks Dag van de Literatuur: 62.000, + 24%
De Wintertuin: 50.500, + 49,5%
Dichter aan Huis: 40.000, nieuwe subsidiënt
Doe Maar Dicht Maar: 70.500, + 14%
El Hizjra: 115.000, -41%**
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten: 407.500, -3%
Kinderen en Poëzie: 72.250, +/- 0%
Lezersfeest: 10.000, -17%
Letterkundig Museum: 2,4 miljoen, -3%
Other World (Crossing Border): 289.000, +/- 0%
Passionate: 93.500, +/- 0%
Poetry International: 320.000, + 5,6%
Poëziefestival Landgraaf: 9.750, +/- 0%
School der Poëzie: 134.750, + 7,4%
SSS: 682.000, +/- 0% *
Stichting Lezen: 2,0 miljoen, - 10% *
Winternachten: 100.000, + 66,1%
Ons Erfdeel: 188.750, +/- 0%

* voor één jaar
** voor twee jaar.

De volgende instellingen krijgen geen structurele subsidie (meer):

Boekids
Continuiteit Schrijversvakschool
De Taal van het verhaal
Literair Theater Branoul
Literaire Podia Amsterdam
Louis Couperus Museum
Multatuli Genootschap
Poetry International WEB
Poëzieclub
Stichting Internationale Poëzie Amsterdam
The International Maastricht Poetry Nights
Zone 5300

Nadere uitleg is te lezen op www.cultuur.nl en www.cultuurnota.nl. (Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


MYSTERIEUZE MAIL ARRIVEERT OP EILAND
Wat had Nordin Ben Salah met literatuur te doen?


Epibreren - Om 16.44 uur arriveerde een mail gericht aan vrijwel alle krantenredacties en vele literaire sites en uitgeverijen op het eiland, met daarin een oproep om het condoleanceregister van voormalig wereldkampioen kickboksen Nordin Ben Salah te tekenen. Omdat op het eiland het kickboksen niet buitengemeen populair is konden we de mail niet plaatsen.

Wel checkten we het ANP-nieuws, dat enkele minuten eerder dit over zijn dood berichtte:

------------
16.34 Bokser Nordin Ben Salah doodgeschoten in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Voormalig wereldkampioen boksen Nordin Ben Salah is maandagavond op de President Kennedylaan in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder van de politie dinsdag bevestigd.

Over de toedracht is nog niets bekend. De 32-jarige in Marokko geboren Nederlander raakte rond 22.00 uur betrokken bij een schietpartij. Politiemensen troffen de zwaargewonde man op straat aan. De politie gaat uit van meerdere daders. Na een zoekactie werd op de Weesperzijde een motorfiets aangetroffen. Het is nog onduidelijk of dit voertuig iets met de schietpartij heeft te maken.
--------------

De grote vraag is natuurlijk: waarom ontvingen wij, net als de redacties van ondermeer Boekblad, Literair Nederland, Lava Literair en Literatuurgeschiedenis.nl, dat bericht? Wat heeft Nordin Ben Salah voor de Nederlandse literatuur betekend en waarom hebben we daar nooit iets van geweten? (Rottend Staal Online, 21-9-2004)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, BIJ DE HEKSEN

Epibreren - Voor een quasi-poëziesite blijft Mireille's Heksenkring verbazingwekkend hoge bezoekerscijfers halen. Op de roddelsite, die volgens onze medewerker Ingmar Heytze (in het Utrechts Nieuwsblad van zaterdag) gemaakt wordt door 'heksen' met een 'griezelig adequate inhoudelijke kennis over bijna elke dichter die ze in hun ketel gooien' en waarover hij verder meldt: 'Ik ken collega's die bleek onder de neus worden als ik over Mireilles digitale heksenkring begin', zijn ook een paar flauwe internetexperimenten gaande. Zo zijn er onder de namen van bijvoorbeeld Wiel Kusters en Heytze links aangebracht naar de sites van respectievelijk de Anky van Grunsven fanclub en Benny Neyman - met als resultaat dat wie op Google zoekt naar Kusters of Heytze ook de sites van de Anky van Grunsven-aanbidders danwel de zanger Neyman tegenkomt.
(Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


FRANS KELLENDONK-PRIJS VOOR PIET GERBRANDY

Leiden - De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Frans Kellendonk-prijs toegekend aan onze medewerker Piet Gerbrandy, dit op grond van het advies van een jury bestaande uit Maarten Asscher, Lisa Kuitert en Peter van Zonneveld.

De jury roemt Gerbrandy's respectabele en veelzijdige productie en noemt daarbij zijn bijzonder gevarieerde essaybundel Een steeneik op de rotsen (2003), zijn bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie (2001), zijn monumentale vertaling van Quintilianus, verschenen onder de titel De opleiding tot redenaar (2001), zijn bundel Boeken die ertoe doen (2000) en, last but not least, zijn drie dichtbundels. Het niveau - zowel stilistisch als inhoudelijk - van zijn werk is consistent hoog. Gerbrandy heeft het vermogen iets glashelder uit de doeken te doen, als het moet op polemische toon. Door de onverwachte verbindingen die hij legt tussen onderling zeer verschillende figuren en verschijnselen is het lezen van zijn artikelen en beschouwingen een rijk genoegen

De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt. Hij bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro.

Eerdere prijswinnaars zijn Kristien Hemmerechts, Benno Barnard, Dirk van Weelden en Henk van Woerden.

De uitreiking zal plaatsvinden op maandag 14 februari 2005 in de Aula Maior van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
(Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


NIEUW STADSGEDICHT TOM LANOYE

Antwerpen - Afgelopen zondag presenteerde Tom Lanoye bij de afsluiting van Zuiderzinnen een vers stadsgedicht in tweeluikvorm. Gezien de lengte presenteert Rottend Staal dat verse vers op een aparte pagina.
(Rottend Staal Online, 21-9-2004)


terug naar boven


KLEDINGSPONSOR VOOR QUIRIEN VAN HAELEN

Reuver - Uit het Limburgse vernamen we opgetogen gekweel van een onzer medewerkers. Reden genoeg om onze stagiair Jacob Griephonger erop af te sturen.

Griephonger: 'Ja?'
Quirien van Haelen: 'Ik heb vorige week een sponsorovereenkomst gesloten met Original Tattoo Wear, de Europese groothandel in pimpwear. We hadden het er al eerder over gehad, maar nu is het officieel. Ze zullen me shirts van hun eigen kledinglijn sponsoren, maar ook mag ik vrij kiezen uit de collectie van Johnny Suede, een peperduur Amerikaans merk. Ze sponsoren voornamelijk speedrockbands, worstelaars, hot-rodracers en dat soort lieden, maar nu dus ook een dichter.'
Griephonger: 'Dus?'
Van Haelen: 'Ik ben bijzonder verheugd, want ik droeg die kleren sowieso al en het scheelt me nu een hoop geld. Nu is mijn vraag: weet jij of er nog meer dichters zijn die een kledingsponsor hebben?'
Griephonger: 'Nee.'
(Rottend Staal Online, 21-9-2004)

terug naar boven


TERUG UIT BIEZENMORTEL

Epibreren - Vanavond arriveerde de voltallige hoofdredactie veilig terug uit het Brabantse Biezenmortel, waar ze vijf dagen het Cardboard Sky Festival bijwoonden. Liesbeth van Dalsum vroeg de heren hoe het was.

Van Dalsum: 'Zo heren, was het wat?'
Tjitse Hofman: 'De kreten 'Meer meer!' en 'Yeah!' en 'Oe!' en 'A!' en 'Vooral veel meer!' en 'Lekker!' zijn van toepassing. In tijden heb ik niet zo gelachen, maar heb nu wel een kartonnen hoofd, zeg. Datkomt natuurlijk van al die Cardboardskydiver-cocktails.
Vond het heel maf zo in de regen weer huiswaarts te keren, het leek soms net of ik het allemaal gedroomd had.'
Jan Klug: 'Sehr gut.'
Bart FM Droog: 'Gaaf en geweldig en gigantisch leerzaam.
Van Dalsum: Dat is wel heel summier allemaal. Vertel eens wat meer.
Droog: 'Op een weiland op het terrein van Huize Assisië in het Brabantse Biezenmortel vond de afgelopen dagen een van de leukste (straat)theaterfestivals plaats die ik ooit bijgewoond heb: het Cardboard Sky Festival. Waar theatergroepen, decorbouwers, regisseurs, schrijvers en dichters, licht- en geluidsmensen, theaterkostuummakers en koks vijf dagen naar hartelust experimenteerden, terwijl het publiek en Huize Assissië-bewoners er olijk tussendoor banjerden.

Elke voormiddag gaf de 'Raad van oude Dwazen' (met ondermeer Oerols Joop Mulder en De Parade's Terts Brinkhoff) een opdracht aan de medewerkers, die in groepen werden verdeeld en in een handvol uren samen een voorstelling moesten maken. Natuurlijk met wisselend resultaat, maar dat maakte niet uit: bij het repeteren kregen we regelmatig slappe lachaanvallen. Allerlachwekkendst was ook de 'Worst Show Ever', waarbij het tal van artiesten duidelijk moeite kostte om de slechtsteact die ze konden bedenken neer te zetten. Dat het doel bij dit optreden in plaats van applaus 'boe'-geroep oogsten was, ging het besef van sommige artiesten te buiten - wat op zich de volgende dag ook weer aardige taferelen opleverde.

De acts kwamen uit België, Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten en ze toonden van het grootschalige Metaaltoneel van theatergroep Tuig tot het intiem oplopen van de Franse La Fabrik Albédo alles wat op (straat)theatergebied mogelijk is. Dat het bij het festival niet ging om wie het meeste succes had, maar wie het grootste plezier had, werkte zeer enthousiasmerend. Er ontstonden spontaan huiveringwekkende stuntacts. Een paar mensen rolden over blauwe tonnen, meer mensen en tonnen vergaarden zich, decorbouwers improviseerden van bankjes een springschans en binnen een mum van tijd was iedereen in het tonnengerol en gesurf betrokken. Een zelfde soort iets gebeurde gisteravond: twee artiesten stoeien, anderen legden van karton razendsnel een boksring aan en voor je het wist zat je in het Biezenmortelse worstelkamioenschap, waarin fel gestreden en geschreeuwd werd. Ouderwets spektakel, waarbij het er heftig aan toe ging.

Deze laatste vijf dagen is er te veel gebeurd om kort samen te vatten: ik heb geweldige acts gezien, zoals de al eerder genoemde La Fabrik Albédo, die als twee drie meter hoge geheime dienst-snuffelaars met uitschuifbare nekken het publiek besnuffelden en hele slechte, zoals wijzelf en de witte konijnen in de Worst Show Ever. Dan was het weer aandoenlijk, zoals het intieme optreden van André Manuel voor een groot uitgevallen poppenkast, of heel aanstekelijk, zoals de Drie Naakte Mannen en de World Championship Trugo, die simultaan in Biezenmortel enMelbourne gehouden werd en op beide locaties per internetverbinding te volgen was.

Kortom: er is eigenlijk maar één ding belangrijk voor een festival, en dat is dat het de juiste sfeer moet hebben. Het Cardboardsky Festivalheeft die sfeer, en die sfeer is niet alleen goed, maar bovenal geweldig. Ik verheug me op de volgende editie!'
(Rottend Staal Online, 20-9-2004)

terug naar boven


HERDENKINGSGEDICHT VAN ARNOLD JANSEN OP DE HAAR

Arnhem - Van onze medewerker Arnold Jansen op de Haar verscheen vandaag een aangrijpend Engelstalig herdenkingsvers in De Gelderlander. Dit vanwege de Market Garden-herdenking. Het gedicht is te lezen op de site van Jansen op de Haar. De Gelderlander brengt dat gedicht niet online, maar heeft wel een speciale Market Garden-subsite geopend.
(Rottend Staal Online, 15-9-2004)


terug naar boven


HET BRABANTS DAGBLAD BERICHT

Tilburg - En dat gisteren al, over de hier eerder gesignaleerde bundel Vijftien bij vijftig van onze medewerker Cees van Raak.
(Rottend Staal Online, 15-9-2004)


terug naar boven


REMCO CAMPERT WEER AAN BETERENDE HAND

Epibreren - Gisteren werd het land opgeschrikt door berichten dat Remco Campert onwel was geworden in theater De Kleine Komedie in Amsterdam, waar hij met veel vrienden en collega's zijn 75-jarige verjaardag vierde.

De schrijver werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij ter observatie werd opgenomen. ' 'Inmiddels gaat het al wat beter met hem', aldus een zegsvrouw van De Bezige Bij.

Op het eiland wenst men Remco Campert een spoedig herstel toe en spreekt men de hoop uit in het vervolg van verdere berichten over ziekenhuisopnames van dichters verschoond te blijven. Want wat wacht ons nu, na de onzalige reportages over de demente Gerard Reve afgelopen zomer en de berichtgeving over de ziekenhuisopname van Campert? Belangrijke botbreukreportages van dichters op wintersport? Nieuws over maagzuuraanvallen van auteurs? Debuten, optredens, mooie bundels en sterfgevallen, dat is nieuws en daar beperken we ons tot.
(Rottend Staal Online, 15-9-2004)


terug naar boven


MYSTERIEUZE RADIOBOODSCHAP DICHTER DES VADERLANDS

Epibreren - In de reclameblokken rond het het Radio 1-nieuws was zojuist een mysterieuze radioboodschap van Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog te horen: 'Adopteer een de appelboom', niet 'Red', zoals we eerder dachten te horen. Vinkenoog verwijst daarbij naar deze website: www.adopteereenappelboom.nl
(Rottend Staal Online, 14-9-2004)


terug naar boven


FINALE VAN POETRY SLAM ROTTERDAM

Rotterdam - Zondagavond 26 september wordt in Rotown, Nieuwe Binnenweg 14, Rotterdam om 21.00 uur de Rotjeknorse finale van de Poetry Slam gehouden. De winnaars van de voorronden van 2004 zullen uitmaken wie Rotterdam Slammer 2004 is en afgevaardigd wordt naar de landelijke finale Poetry Slam 2005.

Afgelopen mei won de winnaar van de Poetry Slam Rotterdam, Sven Ariaans in navolging van De WoordDansers de landelijke finale. Rotown is het afgelopen jaar op de kaart gezet als Poetry Podium met het eerste wereldkampioenschap Poetry Slam (Het World Slampionship) georganiseerd door Poetry International.

De winnaars van de voorronden van 2004 zijn onze medewerkers Sieger M Geertsma en Benne van der Velde, alsmede Sander Koolwijk en Robin Block. De jury heeft Anneke Claus en Xavier Roelens een wildcard gegeven.

De Slam vindt plaats in drie ronden. De dichters krijgen in de eerste twee ronden 3 minuten, waarna het publiek vervolgens met applaus bepaalt wie de publiekswinnaar is. Voor de beslissende ronde voegt de jury twee dichters aan de publiekswinnaar toe. De jury bestaat uit Bas Kwakman, directeur van Poetry International, Rijn Vogelaar en Harold de Boer. Zij bepalen uiteindelijk hoe het prijzengeld van 500 euro, beschikbaar gesteld door de stichting Poetry Promotion, verdeeld zal gaan worden.

De WoordDansers zullen de avond presenteren in samenwerking met DJ’s The Evol Monkeyz en VJ Matthijs Vlot. (Rottend Staal Online, 14-9-2004)

terug naar boven


EXPERIMENT BIJ LITERAIR NEDERLAND

Epibreren - Dat was me even schrikken, vandaag, bij het aanklikken van Literair Nederland. De oude vertrouwde lichtbruinige kleur was vervangen door een variatie aan blauwtinten. Na te zijn bijgekomen van de schrik ontdekte ik dat de LN-redactie in het kader van de interactiviteit haar bezoekers de mogelijkheid biedt zelf de kleuren van de site in te stellen.

Ik weet niet of dat zo'n vooruitgang is. En hoewel het heel sympathiek is dat het toch voornamelijk op proza gerichte LN zo af en toe een gedicht presenteert als 'quote van de dag', is het minder lovenswaardig dat dit geschiedt door het zonder toestemming van de dichter of rechthebbenden afdrukken van een heel gedicht, zonder juiste bronvermelding.

Vandaag is de 'quote van de dag' het titelloze gedicht 'Het is beslist onbegrijpelijk hoe wij...' van de Vlaamse dichter Miriam Van hee. Dat gedicht is terug te vinden in de bundel Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-1996 (De Bezige Bij, 1998; tweede druk 2001). Dan ga je dus echt niet als bronvermelding de Dikke Komrij opgeven, zoals LN doet. (Rottend Staal Online, 14-9-2004)


terug naar boven


ZOMERTHEATERFESTIVAL CARDBOARD SKY

Epibreren - Morgen begint in het Brabantse Biezenmortel het vijfdaagse theaterfestival Cardboard Sky. Wat er nu precies gaat gebeuren is ons een raadsel - uw redactie is niet zo thuis in de theaterwereld. Wel weten we dat André Manuel, theatergroep Tuig, de Drie Naakte Mannen en De Dichters uit Epibreren en vele andere artiesten uit binnen- en buitenland eraan deelnemen en vanaf woensdagavond 18.00 uur tot en met de late zondagavond er met elkaar experimenteren en optreden. Biezenmortel is een dorpje halverwege Tilburg en Den Bosch en schijnt aan de A65 te liggen.

Het op de festivalsite aangekondigde Epi-optreden zal niet op de zon- maar op de zaterdag plaats vinden. (Rottend Staal Online, 14-9-2004)


terug naar boven


POËZIE AAN DE WATERKANT

Den Haag - In het Haagse Westbroekpark vindt a.s. zaterdag 18 september het traditionele Poëzie aan de waterkant-festival plaats. Onze medewerkers Simon Vinkenoog, Tsead Bruinja, Andy Fierens en Jet Crielaard alsmede ACG Vianen dragen er verzen voor en onze medewerkers Diann van Faassen en Harry Zevenbergen treden op als presentatoren.

Bezoekers die arriveren via de Haringkade worden welkom geheten door de poëtische veerman Pim Karhof. Tijdens de overtocht trakteert hij het veervolk op een persoonlijke voordracht. Het begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Sub Literair organiseert het festival en voor nadere informatie kan men zich vervoegen bij Harry Zevenbergen: harryzevenbergen@wanadoo.nl (Rottend Staal Online, 13-9-2004)


terug naar boven


ANNA BLAMANPRIJS VOOR ANNE VEGTER

Rotterdam - Anne Vegter krijgt op 12 november de Anna Blaman Prijs 2004 (5700 euro) voor haar hele oeuvre. Vegter (Delfzijl, 1958) schrijft kinderboeken, gedichten, toneelteksten en verhalen. Haar recentste titel is de poëziebundel Aandelen en obligaties (Querido, 2002). De Anna Blaman Prijs wordt uitgereikt aan auteurs die verbonden zijn aan Rotterdam. Welingelichte bronnen melden dat ze in de regio Rotterdam woonachtig is, vandaar. (Rottend Staal Online, 13-9-2004)


terug naar boven


AFGELOPEN WEEKEND BIJ DE HEKSEN

Epibreren - Dit weekend namen we bij de heksen van Mireille's heksenkring aanvallen waar op o.a. onze medewerkers Ingmar Heytze, Arnoud van Adrichem, Gerrit Komrij en ruwweg enkele tientallen andere dichters, literaire tijdschriften en uitgevers.

De bezoekersaantallen die de heksensite weet te trekken zijn voor een semi-literaire site ongekend hoog. Het kostte ons vier jaar gestaag werken om met de Rottend Staal-nieuwspagina het huidige vaste aantal te bereiken. De heksen hebben dat aantal binnen een week overtroffen. Dus ergens doen wij het grondig mis. (Rottend Staal Online, 13-9-2004)


terug naar boven


ROBERT BURNS VOOR JAPANNERS

Edinburgh/Tokio - De dichtwerken van de onlangs overleden dichter Robert Burns zijn populair in vrijwel alle landen. Behalve in Japan. De Schotse wetenschapper Derrick McClure zocht uit waarom en ondekte dat ontzettende stoethaspels Burns' poëzie naar het Japans vertaald hebben. Zo maakten ze van de bekende dichtregel 'Fair fa your honest sonsie face, Great chieftain o' the puddin race', uit het gedicht 'To a haggis' dit: 'Geluk gewenst aan je eerlijke gezicht, grote koning der worsten.' De Scotland on Sunday bericht er uitgebreid over. (Rottend Staal Online, 13-9-2004)


terug naar boven


COLA DEBROT UITGELICHT

Amsterdam - De auteur van de week op Literair Nederland is deze week Cola Debrot. Waarmee hij terecht de uitlichting krijgt die deze Antilliaanse poëet en auteur verdient. (Rottend Staal Online, 13-9-2004)


terug naar boven


NIEUW VERS VAN KOPLAND IN UNIVERSITEIT VAN TILBURG

Tilburg/Assen - In een lange glazen gang van de Universiteit van Tilburg is een vers vers van Rutger Kopland aangebracht. In het Nederlands en in Engelse vertaling, verzorgd door onze redacteur Engels.

De gang is online te bezichtigen, net als het gedicht en vertaling. Gewoon even op de gang klikken. (Rottend Staal Online, 12-9-2004)


terug naar boven


LAVA LITERAIR

Utrecht - De makers van het literaire tijdschrift Lava berichten ons over hun site, waarop weer tal van nieuwigheden staan. Ook zoekt de redactie in wedstrijdvorm antwoord op de vraag of een een goed gedicht ook een begrijpelijk gedicht is? Oftewel: moet een gedicht op zijn minst begrijpelijk zijn om goed gevonden te worden?

Vierhonderd woorden mag de winnende column tellen, maar te Epibreren denken we dat de vraag uiterst onnut is. Een aantal jaren geleden vond er al te veel zinloos geraaskal over plaats, dus waarom het nu nog eens dunnetjes overgedaan? (Rottend Staal Online, 12-9-2004)


terug naar boven


POËZIERECENSIESITE IN DE MAAK (2)

Wevelgem - De poëzierecensiesite Poëzierapport van onze medewerker Philip Hoorne is in de lucht. Nog zonder recensies, maar wel met een voorgeschiedenis en de aankondiging dat er binnenkort recensies op zullen verschijnen van dichtwerken van o.a. onze medewerkers Wouter Godijn en Kasper Peters. (Rottend Staal Online, 11-9-2004)


terug naar boven


DONALD ALLEN OVERLEDEN

New York - De legendarische poëzieredacteur Donald Allen is deze week op 92-jarige leeftijd overleden, bericht de New York Times.

In 1960 publiceerde hij de spraakmakende bloemlezing The New American Poetry: 1945-1960, waarin werk van 44 'jonge' dichters was opgenomen. Tot die 44 behoorden o.a. Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg en Jack Kerouac. De bloemlezing wordt nog steeds regelmatig herdrukt.

Donald Allen werkte ook als vertaler en runde de tijdschriften Grey Fox en Four Seasons Foundation. (Rottend Staal Online, 11-9-2004)


terug naar boven


KORTE NIEUWSSTOP

Epibreren - Wegens optreedverplichtingen in Antwerpen en morgenmiddag in Groningen zal de eerstvolgende nieuws-update vermoedelijk tot zaterdag op zich laten wachten. Er is een kleine kans dat er in de vrijdagvoormiddag tijd is voor verwerking van dringend nieuws, maar die kans is klein. (Rottend Staal Online, 9-9-2004)


terug naar boven


BOEKPRESENTATIES STARIK EN TUINMAN HERINNERING

Epibreren - Zaterdag presenteren onze medewerkers F. Starik en Vrouwkje Tuinman maar liefst drie bundels in twee steden. Starik twee en Tuinman haar debuut. Raadpleeg voor de details de agenda. (Rottend Staal Online, 9-9-2004)


terug naar boven


OPENINGSAVOND WINTERTUINSEIZOEN

Nijmegen - Wintertuin opent het nieuwe seizoen op 9 september in Doornroosje met een bijzonder optreden van Marc Kelly Smith, 'slampapi', bedenker van de allereerste Poetry Slams in Amerika. Het is het enige Nederlandse optreden van Marc Smith tijdens zijn Europese tour (morgen is hij te zien in Antwerpen, bij ABC2004). Hij zal zelf performen en wordt geïnterviewd door de voormalige Duitse Slamkampioen Wehwalt Koslovsky. Ook zal hij een oordeel vellen over onze Nederlandse slammers. Er zijn optredens van onder meer De Woorddansers (Nederlands Kampioen 2003), Quirien van Haelen, A.C.G. Vianen, Sven Ariaans (Nederlands Kampioen 2004).
Aanvang 20.30 uur, toegang 5 euro, reserveren 024 3554243.
(Rottend Staal Online, 9-9-2004)


terug naar boven


DE KOMENDE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZINGEN

Epibreren/Rotterdam - Eind dit jaar organiseren NRC Handelsblad en Poetry International de verkiezingen voor de derde Dichter des Vaderlands. Rottend Staal sprak hierover met Janita Monna van Poetry/Gedichtendag.

Rottend Staal: 'Welke mensen bepalen wie tot de gedachtenbepaaldichters behoren?'
Janita Monna: 'De lijst is samengesteld door NRC Handelsblad in overleg met Poetry International, de Koninklijke Bibliotheek en de Poëzieclub.'
RS: 'We bedoelen met de vraag de námen van de uiteindelijke selectiecommissieleden.'
Monna: 'Wie daar aan meewerken zijn, namens de Poëzieclub Hanneke Leliveld, Joyce Roodnat, Pieter Steinz en Mireille de Jong namens het NRC, Paul van Capelleveen en Reinder Storm namens de Koninklijke Bibliotheek, Ad van Liempt namens de NPS en tenslotte Bas Kwakman en ik namens Poetry.'

Rottend Staal: 'Wordt het lijstje van 40 gedachtenbepaaldichters op of naast het stemformulier afgedrukt in het NRC Handelsblad of meldt de krant dan de namen van alle landelijk actieve dichters?'
Monna: 'Over de vormgeving van de krant waarin de oproep wordt geplaatst en de exacte informatie die daarin zal komen, wordt in een later stadium beslist.'

Rottend Staal: 'Wordt de uitslag openbaar gemaakt, met alle namen van dichters waarop gestemd werd plus het exacte stemaantal? Tot op de dag van vandaag zijn de exacte uitslagen uitslag van 2000 geheim gehouden. Waarom eigenlijk?'
Monna: 'Dat zal waarschijnlijk ook samenhangen met de wijze waarop de verkiezingen verlopen. In ieder geval worden de tien meest genoemde, evenals vijf jaar geleden, openbaar gemaakt.'
RS: 'Hoe bedoel je? Is er iets vreselijks gebeurd bij de eerste verkiezingen? En
waarvan jullie als organisatoren vrezen dat het weer gebeurt?'
Monna: 'Er is in 2000 niets vreselijks gebeurd bij de verkiezingen, en ik verwacht ook nu niks vreselijks, maar sinds Pim Fortuyn weten we dat er van alles zou kunnen gebeuren.'
RS: 'Hm? We snappen niet waar je op doelt en willen dat eigenlijk ook niet weten. Maar nog steeds is het exacte stemaantal niet openbaar gemaakt. Waarom niet?'
Monna: 'Uiteraard wordt het aantal stemmen openbaar gemaakt, dat is ook in 2000 gebeurd.'
RS: 'Dat is niet waar. Alleen het getal van 'ongeveer 3000' is naar buiten gebracht. En het is heel jammer dat tot op de dag van vandaag zo geheimzinnig wordt gedaan over hoeveel stemmen elke dichter precies kreeg, hoeveel stemmen zijn afgekeurd en waarom, etcetera. We blijven erop aandringen dat jullie die cijfers openbaar maken of vertellen waarom ze zo geheim moeten blijven.'

Rottend Staal: 'Hebben Poetry International en NRC Handelsblad de intentie het publiek voor en tijdens de verkiezing duidelijk te maken dat veel dichters de functie niet ambiëren, en zo ja: hoe wordt dit geopenbaard?'
Monna: 'Daarover zal worden bericht in de stemoproep.'

Rottend Staal: 'Wie ziet toe op een eerlijk verloop van deze verkiezingen? Bij de verkiezing die Simon Vinkenoog tot tweede Dichter des Vaderlands maakte zag een onafhankelijke stemcommissie toe op een correcte verloop van de verkiezingen. Die commissie bestond uit één literair festivaldirecteur, vier dichters (m/v) uit Groningen, Amsterdam, Utrecht en Vlaanderen, één Vlaamse juriste en een Duits muzikant. Geen van de dichters in de stemcommissie eindigde hoog in de einduitslag.'
Monna: 'De organiserende partijen zien toe op een eerlijk verloop van de verkiezingen.'
RS: 'Is het verschijnsel onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van verkiezingen je onbekend?'
Monna: 'Het verschijnsel van onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van de verkiezingen is mij bekend.'

Rottend Staal: 'Hoe wordt fraude voorkomen? Stemmen via internet is uiterst fraudegevoelig. We zijn dus zeer benieuwd naar de beveiligingsmaatregelen op dat gebied.'
Monna: 'Door het zorgvuldig bekijken van alle binnengekomen stemmen; aan een beveiligde manier van internetstemmen wordt gewerkt.'
RS: 'Is het jullie als organisatoren bekend dat er niet zoiets bestaat als 'een beveiligde manier van internetstemmen'? Zolang er hackers actief zijn die sites van de CIA weten te kraken,blijft dat een ijdele hoop. Desgevraagd willen wij wat we weten wel delen met jullie, maar laten we in eerste instantie volstaan met concluderen dat het uitroepen van een grootschalige internetverkiezing vragen om fraude is.'
Monna: 'Ik zal Mireille de Jong, die zich bezighoudt met het internetstemmen, jullie naam doorspelen.'
(Rottend Staal Online, 9-9-2004)


terug naar boven


NEELTJE VAN BEVEREN (3)

Leiden/Epibreren - Er arriveren meer bevestigingen over de pseudonimiteit van Neeltje van Beveren. Onze lezer Maarten Dessing: 'Ik kan bevestigen dat ze een man is. Mijn vriendin werkte een jaar geleden een tijdje bij Manteau/Meulenhoff, bij wie Van Beveren is verschenen. Vandaar dat ik dat weet. Maar hoe ze - pardon: hij - heet, weet ik niet meer. Het is in ieder geval niet Guus Luijters. Het is geen hoax van een meer of minder bekende BN'er, maar volgens mij 'gewoon' iemand die toevallig onder pseudoniem schrijft.'

Bij de heksen vertelt Vincent Schmitz van het weblog Niels en Vincent dat de wetenschap van het niet bestaan van Van Beveren al twee jaar geleden bekend was bij de redactie van het ter ziele gegane tijdschrift Nymph.
(Rottend Staal Online, 9-9-2004)


terug naar boven


NEELTJE VAN BEVEREN IS PSEUDONIEM!

Groningen/Epibreren - Onze medewerker Daniël Dee nam naar aanleiding van de eerdere berichtgeving contact met Liesbeth van Dalsum op en vertelde haar: 'Als medesamensteller van de in januari 2005 te verschijnen bloemlezing Klotengedichten ben ik behept met de taak tot het benaderen van dichters die wij (Tsead Bruinja en ik) nog graag in de bloemlezing zouden willen hebben, maar waarvan wij geen 'Klotengedicht' konden vinden. Een van die dichters is Neeltje van Beveren. Het enige wat ik van haar kon vinden was een emailadres. Ik heb tot dusver geen reactie van haar/hem op mijn mail mogen ontvangen.

Nu was ik laatst op het Noorderzon-festival te Groningen waar ik een vrouw (ik zal haar naam hier niet noemen, omdat ik haar niet gevraagd heb of ik dat mag) vertelde wie allemaal tot dusver geselecteerd waren voor de bloemlezing. Zij vertelde mij dat Neeltje van Beveren ook graag in die bloemlezing vertegenwoordigd zou willen zijn. Op mijn aandringen vertelde zij dat Neeltje van Beveren een ex-vriend van haar is (een man dus) die daarvoor niet eerder heeft gepubliceerd. Meer wilde zij mij helaas ook niet vertellen. Aangezien ik die vrouw goed ken, ga ik er van uit dat deze informatie valide is. Neeltje van Beveren is dus wel degelijk een pseudoniem.

Mocht Neeltje van Beveren dit bericht lezen: wij zouden graag een gedicht van je ontvangen voor de bloemlezing Klotengedichten. Je kan met mij contact opnemen via: danieldee@hotmail.com.'

De naam van de vrouw is ter redactie bekend en we hebben haar inmiddels gesproken en Dee's verhaal bevestigd gekregen.
(Rottend Staal Online, 8-9-2004)


terug naar boven


NEELTJE VAN BEVEREN: ECHT OF NAMAAK

Epibreren - Gisteren bereikte ons de vraag wat de werkelijke naam van Neeltje van Beveren zou zijn. Dit omdat Rottend Staal zich een jaartje geleden afvroeg of ze wel echt zou bestaan, omdat niemand haar ooit bij festivals of boekpresentaties zag.

Nu we een jaar verder zijn en Neeltje van Beveren zich niet buitengemeen publicitair misdragen heeft, denken we dat haar niet-verschijning bij openbare gelegenheden wellicht eerder aan verlegen- en slechtterbenigheid ligt, dan aan het vermoeden dat ze bijvoorbeeld Guus Luijters zou zijn.

Toch blijft de enige die zekerheid kan bieden Neeltje van Beveren zelf. Dus of ze zich maar even wil melden bij de receptie.
(Rottend Staal Online, 8-9-2004)


terug naar boven


PETROL: DE NACHTMERRIE

Antwerpen - De Antwerpse nacht(merrie)burgemeester Vitalski, vzw Nok en ABC2004 nodigen allen op de tonen van Dez Mona's danse macabre uit voor een 'Nachtmerrie' met Serge van Duijnhoven, Christophe Vekeman, Bart FM Droog, Chris van Camp, het bekende Belgische blootmodel Deborah Ostrega, Luc de Vos (video) en Rick de Leeuw. Treed binnen in hun duistere dromen en funeste fantasieën, vormgegeven door het Stedelijk Instituut Sierkunsten Antwerpen en VJ Doppler 4 Kingkong.

De Nachtmerrie vindt donderdag 9 september 2004 plaats, om 22.00 uur in d’Herbouvillekaai 21, Antwerpen-Zuid nabij Scheld’apen, tegenover Mexiconatie) - Vvk €6 / Kassa voor 24u: €6 ( 1 basisconsumptie) - Kassa na 24u: €10 ( 1 basisconsumptie)
(Rottend Staal Online, 8-9-2004)


terug naar boven


NIEUWE RECENSIESITE IN DE MAAK

Wevelgem - Onze medewerker Philip Hoorne kondigt op Philip Hoorne schrijft de lancering aan van de nieuwe poëzierecensie-site 'Poëzierapport' aan. Naast hijzelf zullen ook onze redacteur Karel Smits en Tania Donker poëziebundels uit heden en verleden gaan bespreken.
(Rottend Staal Online, 8-9-2004)


terug naar boven


OPSTAND DER MEDEWERKERS?

Groningen/Rotterdam - Onze medewerker Benne van der Velde kwam vanmiddag naar het eiland geroeid, beende driftig naar het Rottend Staal-gebouw en timmerde daar een plakkaat tegen de muur. Nog voor iemand hem kon vragen wat deze idiote Luther-imitatie moest voorstellen was hij alweer teruggebeend naar zijn bootje.

Onze stagiair Jacob Griephonger werd in het barre weer dat al tijden het eiland teistert naar buiten gestuurd en overhandigde de hoofdredacteur het plakkaat. Hij las het en bulderlachte.

Liesbeth van Dalsum: 'Wat is er aan het handje, Droog?'
Droog: 'Benne van der Velde denkt dat ik de heksen van de heksenkring ben.'
Van Dalsum: 'Maar dat kan toch helemaal niet? Die heksen zijn bezig als jij aan het optreden bent, zoals zater- en zondagavond. Maar wat schrijft hij? Mijn nieuwsgeilheid is gewekt.'
Droog: 'Het is niet publicabel'.
Van Dalsum: 'Hoezo niet? Is wat hij schrijft te explosief om met mij en al onze tienduizenden lezers te delen.'
Droog: 'Nee, niet explosief, maar met een dermate grove veronachtzaming van de spellingsregels geschreven dat ik het niet letterlijk wil afdrukken. Dat kunnen we onze lezers niet aandoen.'
Van Dalsum: 'Laat mij het dan maar even redigeren... ja, dank je, wat? Wat schrijft die hier? Hij heeft in ieder geval wel gevoel voor humor, okideetje, het is gedaan.'
Droog: 'Dank je, Lies, en hier komt het dan...'
Benne van der Velde: 'Domkoppie!

Vandaag twee keer het woord 'vuig' gebruikt, één keer in een reactie op mijn log en één keer in je Rottend Staal…! Hoe groot is de kans? Als je Rottend Staal-bericht ook over jullie goocheldoosjes gaat? Je zinsbouw en korte manier van reageren bevestigden verder. Het niet plaatsen van mijn 'geslaagde spreuk tegen de goocheldoosjes' maakten het af. Is niet leuk he?

Johnny van Doorn vind je fantastisch, kon je niet nalaten te zeggen tijdens de Worldslam in Rotown, nog niet zolang geleden. Johnny van Doorn komt terug in een reactie op mijn spreuk.

Nog bijna niemand bezoekt de weblog van Krakatau, jullie goocheldoosjes wel?'

Van Dalsum: 'Hoe lang gaat dit gewauwel nog door?'
Droog: 'Het duurt goddank niet lang meer. Nog heel eventjes geduld. Ben je er klaar voor?'
Van Dalsum: 'Ja, laat maar komen, dan zijn we er tenminste van af.'
Benne van der Velde: 'Jokkebrokje!

(En dat nog wel op je eigen Rottend Staal! Waar een beetje terugprovoceren al niet goed voor is…[hier gebruikt Van der Velde van die malle icoontjes die hier op het eiland niet gereproduceerd mogen worden - red])

Bartje, net even iets minder voorzichtig pubertje dan ik Benne, je geheim is wellicht bijna helemaal veilig bij mij [hier gebruikt Van der Velde van die malle icoontjes die hier op het eiland niet gereproduceerd mogen worden - red]. Dat is ook aan de paar anderen die ik dit laat lezen. Die laatste 'vuig' gaf je weg, helaas voor jou, heksebitchje van me. In ieder geval ben je correspondent voor ze.'

Van Dalsum: 'Is het voorbij?'
Droog: 'Het is voorbij, godlof.'
Van Dalsum: 'En... wat heb je hierop te zeggen?'
Droog: 'Zoals ik al eerder gezegd heb, hebben we die heksen op hun verzoek voorzien van adviezen. Dat waren technische adviezen, die vooral verband hielden met linktechnieken en -tactieken. Omdat Rottend Staal nu eenmaal volgens velen de beste en rijkste contemporaine poëziesite van het taalgebied is, is het logisch dat die heksen veel informatie voor hun lasterlijke en verwerpelijke stukjes van het eiland halen. Ze moeten wel.
Van Dalsum: 'Maar over dat 'vuig', heeft hij daar geen punt?'
Droog: 'Liesbeth, schei toch uit. 'Vuig' is een normaal Nederlands woord.'
Van Dalsum: 'En dat over Johnny van Doorn?'
Droog: 'Alsof ik potdomme de enige Johnny van Doornfan zou zijn! Hou toch op! Bovendien ontkracht die beschulding zijn hele betoog. Als ik inderdaad die berichten op zijn overigens volstrekt oninteressante weblog had geplaatst, dan had ik toch zeker een link naar Van Doorn aangebracht, verdomme. Regelmatig foeter ik op de jeugd van tegenwoordig - en terecht - en ben me meer dan bewust van het gebrek aan kennis in hun domme hoofden. Dus val ik ze niet lastig met het noemen van namen van dichters waarvan ik bij voorbaat al weet dat ze die niet kennen. En als ik dat wel doe en de mogelijkheid is daar zou ik zeker verwijzen naar een informatieve webpagina.'
Van Dalsum: 'Ja, dat is ook wel weer waar. Dus...'
Droog: 'Kan dit niet anders zijn dan een doelbewuste afleidingsmanouevre. Ik zag juist op die heksensite dat er wel verdacht veel reclame op staat voor Krakatau, het tijdschrift waar Van der Velde redacteur van is. Het zou me dan ook niets verbazen als hijzelf of andere Krakatauredacteuren die commentaren op zijn weblog heeft of hebben aangebracht.'
Van Dalsum: 'Misschien moet ik het eens aan een onafhankelijk iemand vragen. Kijk, daar loopt heel toevallig Henk van Zuiden voorbij. Henk! Henk! Wat denk jij ervan?'
Henk van Zuiden: 'Ik denk dat Neeltje Peper-Smit-Kroes het brein is achter medium Mireille. Door een foute spreuk zijn haar ogen wijdopen blijven staan. Kappersbladen schijnen (kan ik niet checken want ik heb geen kniphaar) haar strakke gezichtsuitdrukking met gesperde ogen toe te schrijven aan een recente serie facelifts. Laten we op onze hoede blijven.'
(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


ENKELE FOTO'S VAN GERT VLOK NEL IN VERA

Groningen - Verahuisfotograaf Mark Scheffer heeft juist de Vera-site verrijkt met enkele foto's van Gert Vlok Nel en de Epizeeërs, genomen tijdens het concert van zondagavond. Klik op de foto's rechtsboven voor uitvergroting. Naar onze smaak had er wel wat meer van Vlok Nel en wat minder van die Epizeeërs op gemogen, dus Mark, als je dit leest: wij eisen méér Vlok Nel. (Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


ALLES VOOR DE LIEFDE

Loosduinen - Onze medewerker Henk van Zuiden legt momenteel de laatste hand aan de omvangrijke bloemlezing Alles voor de liefde, die in de tweede helft van oktober verschijnt bij Uitgeverij 521. In de bloemlezing komen bijna tweehonderd gedichten, die, als we de titel mogen geloven, op de een of andere wijze in verband kunnen worden gebracht met 'De liefde'.

Van Zuiden heeft naar goede traditie weer een rijke keuze uit de beschikbare online-poëzie gemaakt, waardoor onze medewerkers Maria Barnas, Menno van der Beek, Bas Belleman, Gerard B. Berends, Mark Boog, Pieter Boskma, Wim Brands, Daniël Dee, Job Degenaar, Bart FM Droog, Ruben van Gogh, Willem Groenewegen, Karel ten Haaf, Ingmar Heytze, Philip Hoorne, Tjitske Jansen, Dorpsoudste de Jong, Thomas Möhlmann, Fred Papenhove, Hans Plomp, Hannie Rouweler, Alfred Schaffer, Victor Schiferli, Albertina Soepboer, F. Starik, Vrouwkje Tuinman, Simon Vinkenoog, Victor Vroomkoning, Hans Warren, Menno Wigman, Chawwa Wijnberg, Henk van Zuiden en Joost Zwagerman met één of twee verzen in de bloemlezing vertegenwoordigd.

Vooral met de opname van het vers '(-)' van onze medewerker Dorpsoudste de Jong is de redactie erg verguld, omdat dit - voor zo ver ons bekend - betekent dat er eindelijk weer werk van deze prachtpoëet in druk verkrijgbaar is.
(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


HEKSEN BIJ VERS VOOR DE PERS

Epibreren - Gisteren was er weer het traditionele Vers voor de pers in de Meervaart te Amsterdam. Uitgeverijen presenteerden hun verse of binnenkort te verschijnen boeken aan de media, wat met zich meebrengt dat uitgeverijmedewerkers in grote drommen om televisie-persoonlijkheden zwermen. Kortom, elke keer weer een heel genante vertoning, waar wij van Rottend Staal niets te zoeken hebben, concludeerden we alweer enige jaren geleden.

De beruchte heksen van Mireille's Heksenkring hadden er blijkbaar wel iets te zoeken. Wat ze er precies zochten wordt niet helemaal duidelijk, wel dat hun verblijf aldaar een verbazingwekkend staaltje van vuig gelaster over uitgevers heeft opgeleverd.
(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


VOORPROEFJE OP DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZINGEN

Waregem - Onze medewerker Olaf Risee houdt momenteel op zijn weblog een soortement gedachtenbepaalpolletje voor de komende Dichters des Vaderlandsverkiezing. Waaarmee hij zich wel een probleem op de hals gehaald heeft: de kiezers tot dusverre spreken hun voorkeur uit voor een vrouwelijke Dideva die misschien de heer Risee moet heten. Dat wordt ombouwen, medewerker!
(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


STADSDICHTER TE VENLO?

Reuver - Onze correspondent ter plekke bericht ons over de laatste Stadsdichterperikelen in Limburg: 'Ik heb toevallig een wettekst bij de hand. Hier is zeker sprake van een bijzondere casus. Op grond van artikel 077 zou je pas kunnen spreken van een Stadsdichter, wanneer deze door het college van B&W benoemd is. Het is echter zo dat Literair Station Venlo van de gemeente geld krijgt om projecten te organiseren. Je zou dus kunnen zeggen dat de medewerkers van Literair Station Venlo een soort ambtenaren zijn die in dienst van het
college handelen. Wellicht zijn de benoemingen zelfs verricht in opdracht van een van de wethouders. Bovendien schijnen er bij de Rotary ook enkele raadsleden te horen. Dit heb ik echter vernomen uit niet bijzonder betrouwbare bronnen. Nu hebben raadsleden wel geen bevoegdheid om zo iemand te benoemen, maar toch.'

De redactie op het eiland is er nog niet over uit. De Rotaryclub die Stadsdichters benoemd? Speelt de Vrijmetselarij in dit verhaal nog een rol? Kent men te Limburg het begrip 'democratische processen' niet?
(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


NAMAAKSTADSDICHTER IN LIMBURG

Landsmeer - Onze correspondent voor Noord-Holland, toch de provincie met de meeste officiële Stadsdichters van heel het taalgebied, attendeerde ons op de benoeming van Koos van den Kerkhof als Stadsdichter voor Venlo.

Research leerde dat hij niet is benoemd door het Venloër college van burgemeester en wethouders, maar door het Literair Station Venlo. Hoewel deze organisatie in het verleden heeft samengewerkt met o.a. de Rotary Club en anderhalf jaar geleden 3500 euro heeft gekregen voor een stadsdichterproject is door het ontbreken van het B&W-stempel het heel twijfelachtig of Van den Kerkhof gezien mag worden als officiële Stadsdichter.

Deze prangende vraag laat zich op het eiland niet beantwoorden. We verzoeken onze Limburgse correspondenten zich verder in de materie te verdiepen. Dit geldt ook voor onze medewerker en Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, die al heel wat jaren geleden de titel 'Stadsdichter van Woudrichem' draagt. Waarom is een ieder een raadsel - Vinkenoog is geboren en getogen Amsterdammer en het college van B&W van Woudrichem zwijgt over deze kwestie angstvallig.

(Rottend Staal Online, 7-9-2004)


terug naar boven


WAANZINNIG WEEKEND IN GRONINGEN
Gert Vlok Nel veilig op trein gezet om 05.38 uur

Groningen - Het was me het weekend wel, dit weekend. Zaterdag werd het 25-jarig bestaan van het ORKZ grootscheeps gevierd, met ondermeer een optreden van The Ex en een prachtig totaaltheaterstuk en zondag trad de fameuze Gert Vlok Nel in Vera op. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum doet verslag

Het weer was goed, de sfeer opperbest en de mensheid circa duizend in getal, zaterdagavond bij het Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis, waar met tal van optredens het 25-jarig bestaan gevierd werd. Op de parkeerplaats was een podium gebouwd, waar de cajunband Cochon Bleu het avondprogramma opende. Na hun swingend optreden betraden Thuur Caris, Eddy Huizing - ook bekend als Speedy alias Piepke van voorheen de The Chops, De Boegies en Jammah Tammah. Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven bracht Speedy, begeleid door Caris op toetsen, een serieus gevoelig lied, waarop hij een gedicht te berde bracht. Het publiek luisterde aandachtig en reageerde met een massaal applaus.

Na het duo en vóór Luuk Verpaalen, een van de oud-krakers van vijfentwintig jaar geleden, met een andere oud-bewoner een korte toespraak hield, droeg de Groninger Stadsdichter een kort doch uiterst krachtig feestgedicht voor, waar ik flarden van toespraken van de onlangs overleden Oostenrijks/Duitse staatsman Adolf Hitler in herkende. Zoals gebruikelijk bij toepassing van nazi-oratietechnieken reageerde het publiek hierop uitzinnig.

Maar het was alllemaal niets vergeleken met het geweldige optreden van de eveneens vijfentwintigjarige The Ex. Ze speelden met aanstekelijk enthousiasme stevige en ouderwetse punk en net als vroeger werd er gepogood. Door de jeugd, maar ook door de grijze golf van oud-punkers en -krakers. Hartstikke tof, dus gaat allen in november naar Paradiso, als de Ex hun eigen 25-jarig jubileum vieren.

Het publiek verplaatste zich na The Ex naar de H-Tuin van het voormalig ziekenhuiscomplex , waar een totaaltheaterstuk werd gespeeld. Geschreven en geregisseerd door Hetty, een van de oud-gogo-danseressen van De Dichters uit Epibreren. In het hilarische stuk werd het verleden van het ORKZ bezongen door een operazangeres en een twaalftal als nonnen, punkers en hitsige vrouwen verklede acteurs speelden de sterren van de hemel voor circa 500 man. Dichter Anneke Claus bracht een lang en krachtig vers, uit haar hoofd, en Jan Klug verzorgde een flink deel van de live-muziek, maar werd helaas geplaagd door technische problemen. Zijn theremin deed het niet, de elektronica viel uit en ook had hij te weinig licht om de knopjes die het wel deden te zien. Desalniettemin merkte ik niets van de problematiek en genoot in volle teugen van zijn pataphoonspel.

Bij het leegstromen van de tuin bleef ik plakken bij de rijdende tequila-bar, het elektrisch aangedreven barretje op wieltjes met sirenes, die loeien als iemand een tequila slamt. Een stuk aangenamer om bij rond te hangen dan bijvoorbeeld het bijwonen van die vervelende Poetry Slams, al was het maar omdat ik geconfronteerd werd met de aanblik van twee kruiseling op elkaar gelegen dichters, die met hun armpjes en beentjes in de lucht spartelden na het nuttigen van vele glaasjes tequila.

Het feest ging tot in de kleine uurtjes door, hoorde ik later. Op mijn terugtocht naar het Martinihotel passeerde ik op de Hereweg vele stomdronken fietsers, waarvan velen geregeld omvielen. Onder hen ook weer die bezopen dichters.

Fris als een vers gebakken kwartel ontwaakte ik diep in de middag, ontbijtlunchdineerde ik bij het Chinees-Indonesisch restaurant Bali op de Rademarkt en vervoegde me in Vera, voor het optreden van Gert Vlok Nel en zijn support-act uit Epibreren. Een goede 50 man waren aanwezig en luisterden ademloos naar de liederen en gedichten van deze Zuid-Afrikaanse bard. Ik ga hier niet beginnen zijn voordracht te recenseren - dat is simpelweg onmogelijk, want ik genoot te intens van zijn unieke manier van zingen, zijn gitaar- en mondharmonicaspel en van de sferen die hij weet op te roepen, dus: het was simpelweg geweldig. Dat vond niet alleen ik, dat vond het hele publiek, die hem na afloop met gesmeek, geklap en geschreeuw een toegift afdwong. En die toegift was 'Waarom ek roep na jou vanaand'. Dat nummer is na te luisteren op zijn CD, die hier online in de Kalahari-woestijn te bestellen is.

Naderhand, in de kleedkamer, bleek Vlok Nel het bestaan van z'n tweede boek uit 1999 glad vergeten te zijn. Zijn eerste bundel, uit 1993 is helaas niet meer verkrijgbaar en daarom drong ik bij de eveneens in de kleedkamer aanwezige uitgever erop om als de drommerl de verzamelde gedichten en liedteksten van Vlok Nel in Nederland uit te brengen. In de Dikke Afrikaanse bloemlezing van onze medewerker Gerrit Komrij staan immers acht verzen van Vlok Nel opgenomen en het is te debiel voor woorden dat zijn werk in Nederland en België niet verkrijgbaar is.

Aangezien Vlok Nel na afloop het eerste vliegtuig terug naar Zuid-Afrika moest nemen, dat vanochtend om 11.00 van Schiphol vertrok, besloot ik hem en de Epibranten gezelschap te houden tot het vertrek van de eerste trein van Groningen naar de luchthaven. We dronken een paar vaten wijn, rookten zoveel mogelijk en van alles, en om 05.38 uur wuifden we elkaar 'goodbye, Chang, goodbye, goodbye'.

(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 6-9-2004)


terug naar boven


DE HEKSEN DOEN VAN ZICH SPREKEN

Epibreren - Met stijgende verbazing volgen we de ontwikkelingen in Medium Mireille's Heksenkring. Waar ondermeer onze medewerker Joost Zwagerman in gesprek met de heksen gaat, onze medewerker Tom Zinger in een varken veranderd wordt en over de Dichter des Vaderlandsverkiezingen wel heel schokkende zaken gezegd worden. En dan zwijgen we nog over de talrijke beledigingen die de heksen uitkrassen. Rottend Staal, Maria Barnas, Krakatau, Gerrit Komrij, Huub Beurskens - alles en iedereen wordt door de nietsonziende toverkollen te grazen genomen. Grote vraag is natuurlijk wel: wat is er waar van hun gebazel?

De redactie van Rottend Staal neemt overigens afstand van de aantijgingen dat wij achter het hekseninitiatief schuilgaan. De ons onbekende makers - die zich verschuilen achter hotmail-accounts - hebben we op hun verzoek van enkele technische adviezen voorzien - en daar zijn ze ons niet echt dankbaar voor gebleken. Dat was dus eens maar nooit meer.
(Rottend Staal Online, 4-9-2004)


terug naar boven


LIESBETH VAN DALSUM DOET JEROEN NAAKTGEBOOREN

Epibreren - Omdat aanstaande donderdag 9 september de Wintertuin een avond met Marc Kelly Smith, de 'godfather' en uitvinder van Poetry Slam organiseert in Doornroosje te Nijmegen, waarbij ook onze medewerker Wehwalt Koslovsky optreedt, sprak Liesbeth van Dalsum met Jeroen Naaktgebooren van De Woorddansers. Omdat die er inderdaad óók optreden.

Liesbeth van Dalsum: 'Hoe voelt dat nu, voor je geestelijk vader te mogen voordragen?'
Jeroen Naaktgebooren: 'Het lijkt mij interessant om Smith te spreken en hem te horen voordragen. We zullen hem in ieder geval laten horen hoe poëzie muziek van het Nederlands maakt, wat hij er verder qua zinnigheid over kan zeggen betreft denk ik vooral de reacties en sfeer binnen het publiek in Doornroosje daar de goede man onze vaderlandse taal vooral voor Duits zal houden.'
Van Dalsum: 'Wat een positief verhaal weet je toch altijd af te steken. En verder?'
Naaktgebooren: 'Begin oktober zullen we trouwens afreizen naar Bolzano, Italië en München, Duitsland om daar op te treden tijdens internationale Poetry Slams. Paul Beaty, winnaar van de Nyorican Poetry Slam 2004 zal daar ook gaan performen. Rayl Patzak, slamorganisator uit Duitsland, heeft ons daarvoor geboekt in het kader van de verschijning van een Europese Slam Poetry CD met daarop een uitvoering van ons gedicht 'Nacht in Rotterdam'. (Rottend Staal Online, 4-9-2004)


terug naar boven


VANAVOND VIJFDE TELEVISIENACHT VAN DE POËZIE

Hilversum - In de nacht van 4 op 5 september zendt de VPRO alle gedichten uit De Dode Dichters Almanak van het afgelopen seizoen uit, van 01.45 tot 03.10 uur op Nederland 3. Dertig dode dichters uit binnen- en buitenland spreken vanuit het graf. (Rottend Staal Online, 4-9-2004)


terug naar boven


EXTRA OPTREDEN BIJ GERT VLOK NEL IN GRONINGEN
De Dichters uit Epibreren fungeren als supporting act

Groningen - Op speciaal verzoek van Vera zal morgen aan het optreden van de fameuze Gert Vlok Nel een kort optreden van De Dichters uit Epibreren voorafgaan. De zaal gaat zondagavond open om 21.00 uur, de entree bedraagt slechts een maandkaart en Vera woont nog steeds aan de Oosterstraat 44.

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vroeg Jan Klug hoe dat optreden eruit zal zien. Klug: 'Het wordt een kort optreden, zonder video en zonder geknal, heel ingetogen.'
(Rottend Staal Online, 4-9-2004)


terug naar boven


WAAR POËZIE AL NIET GOED VOOR IS
'Neelie Kroes lid van internationale dichtersclub'

Brussel - De Telegraaf signaleert vandaag een opmerkelijk stukje in de Financial Times van gisteren: 'De Britse zakenkrant concludeert verder uit het cv van Neelie Kroes [de aanstaande eurocommissaris] dat haar voorzitterschap van een internationale dichtersclub haar goed van pas zal komen bij het ontcijferen van bureaucratische persberichten.'

Nu zijn er niet zo veel internationale dichtersclubjes - de enige die wij kennen zijn De Dichters uit Epibreren, die tweederde Nederlands en eenderde Duits zijn. En hoewel we niet alles van de Epibranten weten, weten we wel dat Neelie Kroes niet tot dat clubje behoort. Dus bij welke wel?

Een kleine belronde langs de instanties leerde dat Neelie Kroes voorzitter is van het internationale gezelschap Poets of all Nations (PAN), maar dat dit geenszins impliceert dat ze zelf aan het dichten geslagen is.
(Rottend Staal Online, 3-9-2004)


terug naar boven


CULINAIRE POËZIE

Utrecht - Onze medewerkers Ruben van Gogh en Ingmar Heytze prevelen vanavond en morgenavond poëmen voor zwaartafelende dames, en wel tijdens De Smaak van Utrecht, op het Neude, van 19.30 tot 20.30 en van 21.30 tot 22.30 uur. (Rottend Staal Online, 3-9-2004)


terug naar boven


VERLENGING DICHTER BIJ ZEE

Hoek van Holland/Utrecht - Wegens overweldigend succes wordt de kunst- &
poëzieroute Dichter bij Zee verlengd tot eind oktober, bericht onze medewerker Ruben van Gogh. (Rottend Staal Online, 3-9-2004)


terug naar boven


.POËZIE IN ROTTERDAM

Amsterdam - Veel van onze medewerkers hebben wel eens op een zondagmiddag opgetreden in Café de Consul te Rotterdam, waar jarenlang het programma 'Poëzie in de Consul' plaats vond. Dat is niet meer. Volgens een onzer medewerkers werden die poëziemiddagen zonder enthousiasme door de kroegbaas gedoogd en vandaar dat nu is uitgeweken naar een andere locatie, namelijk Café des Arts aan de Schilderstraat 20a.

De naam van het poëzieprogramma is ook veranderd: het heet nu 'Poëzie in Rotterdam'. Op zondag 12 september wordt het spits afgebeten door de dichters Ali Albazzaz, Linda Vogelesang, Milla van der Have en Manuel Kneepkens. In de rubriek de lezer spreekt een bijdrage van Wim den Hertog. Er is live-muziek en drie beginnende dichters mogen zich aanmelden voor het open podium. (Rottend Staal Online, 3-9-2004, met dank aan Literair Nederland)


terug naar boven


DE HEKSEN ZIJN WEER BEZIG

Epibreren - Op het razend populaire weblog Medium Mireille's Heksenkring gaat een aantal heksen nu echt te ver: ze doen allerhande ongewenste uitlatingen over tal van onze medewerkers en - misschien wel het ergste - ze geven intieme details van het kamerlid Geert Wilders vrij, zoals zijn e-mailadres. Ook beledigen ze de op het eiland nog steeds zeer geliefde koningin Wilhelmina. (Rottend Staal Online, 3-9-2004)


terug naar boven


MEDEWERKERS OP RADIO

Hilversum - Onze medewerkers Heytze en Mirck brengen vandaag in VPRO's De Ochtenden hun eerste wekelijkse radiovers, en wel kort na 09.00 uur op Radio 1.
(Rottend Staal Online, 3-9-2004)


terug naar boven


BLOEMLEZING DRS. P IN VIER DAGEN UITVERKOCHT

Epibreren - Een welingelichte bron meldt dat de bloemlezing uit de poëzie van Drs. P, Toenemend Feestgedruis (samengesteld door Cees van der Pluijm en uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar), binnen vier dagen uitverkocht is. De oplage bedroeg 4000 stuks. Het boek gaat nog deze week in de herdruk.
(Rottend Staal Online, 2-9-2004)


terug naar boven


OPTREDEN THE LAST POETS GEANNULEERD

Antwerpen - De Last Poets Tribute die op 3 september geprogrammeerd was in het kader van Six-Pack/Petrol, in de Breekmolen D'Herbouvillekaai, Antwerpen-Zuid, wordt geannuleerd. The Last Poets beslisten om uiteindelijk niet in volle bezetting naar Antwerpen af te zakken. Omdat dit de kwaliteit en de opzet van de hele hommage in het gedrang brengt, besliste ABC2004 om het geplande programma niet te laten doorgaan.

In plaats van de Tribute komt er een optreden van de Antwerpse Last Poets: de St. Andries MC's. De St. Andries Mc's braken in de zomer van '98 door met het nummer 'reprezent 2000 Aantwaarpe'. Sindsdien verhult de groep zich naar eigen zeggen in een sluier van stadsklanken en smoor. De originele bezetting wijzigde. Mc Too Tuff ging in de States werken.

MC K.G., Arkis, en Scale pikken de draad terug op met Major beats om U tegen te roepen en rijms die genoeg zeggen. Het optreden op Six-Pack is een opwarmer voor de schitterende nieuwe CD die in oktober het licht zal zien. Ze worden op 3 september live bijgestaan door de Cutfellaz crew (dj EL-C, dj 2 EZ, dj Hcore).
(Rottend Staal Online, 2-9-2004)

terug naar boven


PLEURIS LOSGEBROKEN BIJ MEDIUM MIREILLE

Epibreren - Het weblog van het gisteren ontdekte Medium Mireille blijkt een heuse heksenkring te bevatten, met driftig kijvende heksen en occulte praktijken. De heksen beledigen met satanisch genoegen tal van dichters, en zijn daarbij behoorlijk onthullend bezig.

De eerste onthulling die de heksen gedaan hebben is dat de gevreesde Dirk de Hond, de redactiesecretaris van het tijdschrift Parmentier, niet bestaat. Het is een door de redactie verzonnen personage dat afwijzingsbrieven aan vol smart wachtende poëten en prozaïsten ondertekent.

De heksen vonden ook uit dat onze medewerker Hanz Mirck dat personage gebruikt om tal van complimenten aan hemzelf op zijn weblog te zetten. Al eerder merkte onze medewerker Olaf Risee dat Mirck ongevraagd frases uit aan hem gerichte e-mails licht en dit ter zelfverheerlijking op z'n weblog aanbrengt.
(Rottend Staal Online, 2-9-2004)


terug naar boven


NIEUWS VAN MEDEWERKERS

Epibreren - Onze medewerker Hans Kloos heeft op zijn eigen webstek een animatie geplaatst van een der gedichten die zich in zijn Epibreerder duinwoning bevindt. Klik om die animatie te zien op de man met de vinger voor de mond en heb geduld: Kloos heeft die animatie zo gemaakt dat bezoekers gedwongen zijn de hele animatie bij te wonen.

Onze medewerker Henk van Zuiden heeft op www.henkvanzuiden.com het speciale septembergedicht 'Aan de mevrouw die mij opraapte' geplaatst. later deze maand brengt Van Zuiden overigens weer een nieuwe bloemlezing uit: Alles voor de liefde (Uitgeverij 521), waaraan tal van Rottend Staal-medewerkers meewerken. (Rottend Staal Online, 2-9-2004)


terug naar boven


DE DANSENDE DICHTERS

Epibreren - Hoewel onze medewerker Serge van Duijnhoven ooit stelde dat dichters niet dansen, is er nu toch een gezelschap gesignaleerd dat zich 'De Dansende Dichters' noemt, oftewel 'DDD'. Deze dansende dichters bestaan uit uit Ewout Eggink (1961) en David Rous, en touren af en toe met een poëtisch/muzikaal programma door het land. Of ze ook Egginks gedicht dat in De Dikke Komrij belandde performeren is vooralsnog onbekend. (Rottend Staal Online, 2-9-2004)


terug naar boven


OPZIENBARENDE ONTWIKKELINGEN BINNEN VIETNAMESE POËZIE

Phnom Penh/Londen - BBC-correspondent Nga Pham signaleert opzienbarende ontwikkelingen in het taalgebruik van jonge Vietnamese dichters.

De dichters Ly Doi, Bui Chat, Nguyen Quan en Khuc Dzuy hebben zich verenigd in het literaire kwartet 'Bek Open', en specialiseren zich in het gebruik van straattaal, mét - jawel - bewuste schrijf- en taalfouten, waardoor hun gedichten eruit zien alsof ze door halvabetische alcoholisten geschreven zijn. (Rottend Staal Online, 2-9-2004, met dank aan Onze Taal)


terug naar boven


GERT VLOK NEL IN ANTWERPEN EN GRONINGEN

Antwerpen/Groningen - Liefhebbers van het betere lied en gedicht kunnen zich vanavond in Antwerpen en zondagavond in Groningen vervoegen om een optreden bij te wonen van de Zuid-Afrikaanse wonderzanger en -dichter Gert Vlok Nel.

De Standaard belicht hem vandaag in een artikel, dat helaas niet vanuit Nederland opvraagbaar is. Gelukkig telegrafeerde een onzer Vlaamse correspondenten fragmenten eruit door:

'''Ek doe nooit onderhoude nie', zegt hij verontschuldigend aan de telefoon, alsof het hem oprecht spijt. Hij doet geen interviews. Hij laat het zo vriendelijk klinken en zegt het zo zacht, dat we geloven dat hij pijnlijk schuchter is, zoals we overal hebben gelezen.'

Deze zin is een boeiende toevoeging aan het enige Vlok Nel-interview dat online te vinden is, op de website Litnet. Inge Schelstraete in De Standaard vandaag:

'De kwaliteiten die critici in zijn poëzie bewonderen, zit ook in zijn songs. Van 'Beautiful in Beaufort-Wes', zijn bekendste nummer, zijn op het internet covers terug te vinden van popgroepjes als Touch of Class, Ilse de Lange-achtige countryzangeressen als Skoffel en ettelijke versies van troubadours als Theuns Jordaan, die er vorig jaar meer dan 150.000 stuks van verkocht.'

'De literaire sector krabt zich in de haren. Wat moet je met zo'n dichter die door de branche is uitgeroepen tot nieuwe held, maar liever met een gitaar op een podium staat? Gerrit Komrij nam acht gedichten van Vlok Nel op in zijn bundel De Afrikaanse poëzie in 1000 en enige gedichten (1999). Alleen Antjie Krog was beter vertegenwoordigd, met tien gedichten.'

Het gedicht 'Epitaph' van Vlok Nel is te lezen in 'De gekooide roos'.

2-9-2004: Gert Vlok Nel, Flip Kowlier, Max Normal en Ntsiki Mazwai' in het Woordfees' op Six-Pack/Petrol, 22 uur, D'Herbouvillekaai 21, Antwerpen-Zuid (tegenover de Mexiconatie) 03-229.18.70
5-9-2004: Gert Vlok Nel, Vera, Oosterstraat 44, Groningen. Zaal open 21.00 uur, aanvang 21.30 uur.
(Rottend Staal Online, 2-9-2004)

terug naar boven


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (7)

Epibreren - Het medium Jomanda heeft in haar met serpenten gevulde terrarium gezelschap gekregen van het medium Mireille. Beiden doen over de diverse Dideva-verkiezingen de ene opmerkelijke uitspraak na de andere . Het terrarium is inmiddels ondergebracht op de speciale Dichter des Vaderlandsverkiezing 2005-2009 pagina.
(Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


EXPOSITIE OVER WILLEM WILMINK

Den Haag (ANP) - Het Letterkundig Museum/Kinderboekenmuseum in Den Haag houdt van 18 september 2004 tot en met 10 april 2005 een tentoonstelling over de vorig jaar overleden dichter en schrijver Willem Wilmink. Helaas is niet bekend wat er tentoongesteld gaat worden, noch hoe. Ook de website van het museum is niet bijster mededeelzaam.

Het ANP sprak met een museumwoordvoerder die weing anders wist te melden dan: 'Deze auteur is niet alleen van groot belang geweest voor de Nederlandse jeugdliteratuur. Ook de televisie, het cabaret en het Nederlandse lied hebben van zijn talenten geprofiteerd,' exact dezelfde bewoordingen als in het KB-dossier over Wilmink te lezen zijn.
(Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


JOOST ZWAGERMAN KOMT MET TWEEDE STADSGEDICHT

Alkmaar/Landsmeer - Het Noord-Hollands Dagblad bericht dat onze medewerker Joost Zwagerman volgende week zijn tweede gedicht als Alkmaarder Stadsdichter in De Alkmaarsche Courant gaat publiceren. En nog wel integraal ook , bericht onze correspondent te Landsmeer. (Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


DE GROOTSTE DODE DICHTER VERKIEZING

Epibreren - Het zal de uit Amerika overgewaaide verkiezingswaan zijn, dat we vandaag over zoveel verkiezingen berichten. Misschien wel te veel. Waarvoor onze excuses. Toch kunnen we het niet laten te wijzen op de Grootste Dode Nederlandstalige Dichter-verkiezing, die met de dag spannender wordt. Na 134 binnengekomen stemmen is de tussenstand:

1. Martinus Nijhoff (1894-1953) - 12 stemmen
2. Paul van Ostaijen (1896-1928) en J.J. Slauerhoff (1898-1936) - elk 11 stemmen
3. Gerrit Achterberg (1905-1962) - 10 stemmen
4. Lucebert (1924-1994) - 9 stemmen
5. Ida Gerhardt (1905-1997) - 7 stemmen

Er kan nog tot medio november gestemd worden. (Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (6)

Utrecht/Epibreren - Onze medewerker Ingmar Heytze is beschikbaar voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2009. Hij zal ditmaal als solo-act de verkiezingsarena betreden. Dit in tegenstelling tot de vorige verkiezing, toen hij als helft van het duo Heytze & Mirck hoge ogen gooide in de strijd om het Dichter des Vaderlandsschap.

Tot dusverre zijn nog geen gedachten geuit over hoe deze bekendmaking van de door stadsliefde aan Utrecht gebonden dichter de verdere gedachten gaat bepalen.

(Rottend Staal Online, 1-9-2004)

terug naar boven


VANAVOND HET VIERDE BEELD IN OSS

Oss - Vanavond wordt het plein bij de Grote Kerk in Oss omgetoverd in een sfeervol openluchttheater met 500 stoelen en een terras voor het Het Vierde Beeld-festival. Vanaf 20.30 uur treden Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, taalvirtuoos Alex Roeka, rapper Ali B, de flamboyante Joop Visser en cabaretier Ernesto treden bij dit door de SP geïnitieerde festival op.
(Rottend Staal Online, 1-9-2004)

terug naar boven


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (5)

Epibreren - In afwachting van heldere antwoorden van Poetry International en NRC Handelsblad op de vragen die we dit weekend stelden over toen en straks, is de complete stemuitslag van de tweede Dichter des Vaderlandsverkiezing, februari 2004, nu op een aparte pagina gezet.

De gedachten voor de derde verkiezing kunnen natuurlijk volop bepaald worden. (Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


VETSTE WOORD VAN HET JAAR-VERKIEZING

Amsterdam - In het kader van de interactivisering van de samenleving kan er nu ook gestemd worden op het 'vetste woord van het jaar 2004'. En wel op http://vetste.woordvanhetjaar.nl/, een initiatief van vertaal- en tekstbureau The Language Lab. Op de site kan op woorden gestemd worden en nieuwe woorden kunnen worden toegevoegd. (Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


TUINMAN OP TV

Hilversum - Onze medewerker Vrouwkje Tuinman is in de nacht van zondag 5 op maandag 6 september op de buis, en wel om 00.00 uur in het VPRO-programma Nachtpodium. Dit vanwege het verschijnen van haar debuutbundel Vitrine (Nijgh & Van Ditmar) op 11 september. (Rottend Staal Online, 1-9-2004)


terug naar boven


HONGKONGS POËTENCLUBJE TWEETALIG ACTIEF

Hongkong - De Expat Telegraph bericht over het losvaste dichtclubje The Scorchers, bestaande uit Martin Alexander, Gillian Bickley, Kavita Jindal, Tim Kaiser en Mani Rao, dat in Hongkong werkt aan het tweetalig (Engels/Chinees) op de markt brengen van poëzie. (Rottend Staal Online, 1-9-2004, met dank aan www.placesforwriters.com)


terug naar boven


 terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 18 t/m 31 augustus 2004
het nieuws van 1 t/m 17 augustus 2004
het nieuws van juli 2004
het nieuws van juni 2004
het nieuws van 1-5-2004 t/m 31-5-2004
het nieuws van 16-4 t/m 30-4-2004
het nieuws van 1-4 t/m 15-4-2004
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.