Arnoud van Adrichem

      (click for English version)
      Allerlaatste update alhier 12 december 2012; zie voor versere informatie
      de Arnoud van Adrichem-pagina op de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.


     Previous Home Next

biografie gedichten:
  (verwijderd op verzoek van de poëet)  
     


BIOGRAFIE

Arnoud van Adrichem werd op die zonnige 22ste augustus 1978 geboren te Delft. Hij studeerde Personeel en Arbeid aan de Haagse Hogeschool en Nederlandse taal en cultuur aan de universiteit van Leiden. Deze laatste studie brak hij echter af om een dichtbundel te schrijven. Van Adrichem publiceerde eerder poëzie in Passionate en Parmentier. Daarnaast gaf hij gastcolleges literatuur aan de Haagse Hogeschool, trad hij onder meer op tijdens Crossing Border 2002 en is hij als redactielid verbonden aan het literair tijdschrift Parmentier.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Arnoud van Adrichem.


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Arnoud van Adrichem/Rottend Staal Online 2003-2012. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.