DE GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZING (3)

Epibreren - Inmiddels zijn er al vier stemmen binnengekomen en ligt Gust Gils op kop. Het rennersveld, gisteren nog uit twee dode dichters bestaand, heeft zich met de komst van Jan Arends uitgebreid naar drie. Door de alfabetische klassseringsindeling lijkt het nu dat Wilfred Smit op de derde plaats staat, maar dat is niet het geval. Smit en Arends liggen beiden op de tweede positie, waar ze aardig wat kunnen bijpraten.

Stemcontroleur Yfke Dalhemd merkt op dat het stemhok gisteren door een vijftigtal mensen bezocht is, waarvan de meesten wanhopig op zoek waren naar een voorgekookte korte kortlijst, omdat ze enerzijds niet wisten welke dichters dood waren en anderzijds omdat ze niet wisten wie door de organisatie als favorieten gezien worden. Over dat laatste kunnen we duidelijk zijn: het is ons compleet worst wie wint.

De kortste kortlijst, met onlangs gestorven dichters, bevat de namen van een kleine zeventig kandidaten. De langste kortlijst bevat duizenden kandidaten. Dus maak uw keuze, en snel een beetje, want er kan maar tot 15 november gestemd worden.

Webdesigner Dick Ettema voorzag ons van flitsende logo's, ter verdere bekendmaking van de Grootste Dode Dichter-Verkiezing:


 
deze logo's mogen natuurlijk gekopieerd worden ter verdere promotie van de verkiezing.

Klik op één van de drie logo's en stem! (Rottend Staal Online, 29-4-2004)

terug naar boven


FRATERS GEZOCHT

Epibreren/Tilburg - Lezers die graag frater willen worden, kunnen zich nu online registreren bij de allesbehalve virtuele Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, op www.fraters.nu.

In het jachtige leven van vandaag, vol van met het voorhoofd naar beneden vallende afvalligen en te stenigen vrouwen biedt de Congregatie - ook bekend als de Fraters van Tilburg - een uitkomst. Als frater doe je gevangenissen aan, produceer je cd's, mediteer je op het web en fiets je er natuurlijk lustig op los, op 5 mei, de nationale vrije fietsdag.

De gemeenteraad van Epibreren, die gisteren in een emotionele bijeenkomst besloten heeft enkel positieve uitlatingen te doen over de op het eiland beleden religies, heeft de fraters uitgenodigd om op het eiland een kloosterdependance te bouwen.

Of de vondst van met naalden doorboorde voodoopoppetjes van diverse gemeenteraadsleden, het bliksembezoek van de nuntius en de inhoud van enkele fatwa's die vanuit diep-Afghaniustan het eiland bereikten een rol speelden in dit besluit blijft vooralsnog onopgehelderd.

Hoe dan ook, belijders van de herenliefde zien met gretigheid uit naar de komst van frater Niek Hanckmann, die door de gemeenteraad is uitgenodigd om morgen, in oranje herentanga met zwarte rits, de eerste steen van het klooster te leggen.
(Rottend Staal Online, 29-4-2004)

terug naar boven


DE WINDROOS (2)

Epibreren - Het commissariaat van aanbeveling voor de hernieuwde poëziereeks De Windroos, die Uitgeverij Holland weer gaat uitbrengen, is inmiddels uitgebreid met één persoon, namelijk Arjan Peters, criticus verbonden aan De Volkskrant. Wat een deel van het verhaal van gisteren wijzigt in:

'Beschermheer van De Windroos is de Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog: 'Zelf ben ik in 1950 in De Windroos gedebuteerd met de bundel Wondkoorts. Ik wens alle dichters die er in 2004 in debuteren net zo'n lang dichtersleven als het mijne.'

Comité van aanbeveling:

Hubert van Belois, directeur Boekenpartners
Ad den Besten, letterkundige
Frans Budé, dichter
Remco Campert, dichter/schrijver
Bart FM Droog, dichter en hoofdredacteur poëziedagblad Rottend Staal Online
Wim Karssen, voorzitter Nederlandse Boekverkopersbond
Anton Korteweg, directeur Letterkundig Museum
Jeltje van Nieuwenhoven, vice–fractievoorzitter P.v.d.A.
Arjan Peters, criticus verbonden aan De Volkskrant
Hans Peters, directeur Dekker v.d. Vegt en voorzitter Poëzieclub

De reeks staat onder redactie van Chrétien Breukers in samenwerking met Uitgeverij Holland.
Nadere informatie: chretien.breukers@wanadoo.nl of info@uitgeverijholland.nl' (Rottend Staal Online, 28-4-2004)


terug naar boven


GRATIS MARKTPLAATS VOOR EIGEN BEHEER-DICHTERS

Groningen - Op de http://poezie.pagina.nl is een gratis marktpagina toegevoegd voor dichters die in eigen beheer een bundel hebben uitgebracht. Hier kan men de bundel te koop aanbieden. Zie http://markt.dochters.nl/?pagina=poezie-publiceren

Paginabeheerder Erik bericht: 'Het is uiteindelijk de bedoeling dat het publiek op deze manier de weg beter vindt naar deze dichters. De eigen beheer-dichters wordt aangeraden om ook een gedicht toe te voegen, zodat de potentiële koper een idee krijgt in welke stijl de dichter schrijft. De achtergronden heb ik beschreven in de volgende log: http://pagina.web-log.nl/index.log?ID=476757' (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


NOMINATIES C. BUDDINGH'-PRIJS 2004

Rotterdam - De jury van de C. Buddingh'-prijs 2004 - bestaande uit Anne Vegter, Peter Theunynck en Maarten Doorman - heeft vier bundels uitgeroepen tot de beste poëziedebuten die tussen 1 april 2003 en 31 maart 2004 zijn verschenen.

De bundels, genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2004 zijn: Twee zonnen (Arbeiderspers) van onze medewerker Maria Barnas, Nu nog volop ventilatoren (Uitgeverij 521) van onze medewerker Bas Belleman, Zoekt vaas (Bert Bakker) van Saskia de Jong en Monarchieën (Meulenhoff) van onze medewerker Joep Kuiper.

Woensdag 16 juni, tijdens het Poetry International Festival, wordt de winnaar bekend gemaakt in een speciaal programma rond de uitreiking van de prijs. Het festivalpubliek krijgt tijdens dit programma de gelegenheid met de veelbelovende nieuwe dichters kennis te maken. Zij dragen voor uit hun bundel en onze aspirant-medewerker Edward van de Vendel gaat kort met ieder van hen in gesprek.

De C. Buddingh'-prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1200,-. (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZINGSPAGINA ONLINE

Epibreren - Zojuist is de nieuwe verkiezingspagina online gegaan, op

http://www.epibreren.com/rs/grootstedichter.html.

We roepen de webmeesters en webloggers onder onze lezers op om een link naar die pagina aan te brengen en ons te verwittigen van die verwijzingen, opdat we onze dank kunnen uitspreken en linkjes kunnen aanbrengen op de stempagina.

Inmiddels zijn er al twee stemmen binnen, waardoor Gust Gils en Wilfred Smit in een spannend duel verzeild zijn geraakt. (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


IDIOTE GEHEIMZINNIGHEID

Epibreren - Al tijden zitten we met enkele vragen over de gang van zaken rond de dichterspresentatie in het NRC Handelsblad en op de site van de Koninklijke Bibliotheek. In eerste instantie werd van de gepresenteerde en te presenteren dichters gezegd dat het kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 waren. Daarna werd gezegd dat die dichters dienden om 'de gedachten te bepalen'. En inmiddels wordt over de desbetreffende dichters beweerd dat ze een 'staalkaart' van de huidige Nederlandse poëzie vormen.

Allemaal heel mooi en aardig, maar die hele dichterspresentatie roept wel wat vragen op. Die vragen werden prangender na een interview met twee betrokkenen van de KB-subsite. Die we op 23 april publiceerden, en later, in iets mildere vorm, voorlegden aan Paul van Capelleveen, redacteur van de subsite. Gisteren kwam een respons, waarin geen enkele vraag beantwoord wordt.

Rottend Staal: '1. Wie bepaalt eigenlijk welke dichters uitverkoren worden? We zouden graag concrete namen willen weten.'
Paul van Capelleveen: 'Er is een lange lijst met namen opgesteld in een vergadering van NRC Handelsblad, Poetry International, de Poëzieclub, de NPS en de Koninklijke Bibliotheek - en uit die lijst maakt NRC Handelsblad - de initiatiefnemer van Dichter des Vaderlands tenslotte - eenvoudig een keuze die voor afwisseling en verrassingen kan zorgen.'

Rottend Staal: Dus onbekenden, of laten we zeggen, honderden medewerkers van al die instellingen hebben in een geheime conferentie een lijst opgesteld die door onbekenden binnen het NRC gebruikt wordt om 40 dichters uit te lichten, die - hoe je het ook wendt of keert - door het publiek gezien zullen worden als favorieten voor de volgende verkiezingen.

Nu is er altijd veel gedoe rond literaire jury's. Beschuldigingen van belangenverstrengelingen, het laten lekken van de uitslag, etcetera. Maar één ding hebben alle literaire jury's gemeen: er wordt altijd volstrekte helderheid gegeven over de samenstelling van de jury's, juist om voornoemde beschuldigingen te voorkomen.

In deze kiest men bewust de namen van de mensen die uiteindelijk het lijstje van 40 dichters samenstellen geheim te houden. Zou dat zijn omdat de Poëzieclub erbij betrokken is? De Poëzieclub brengt Awater uit, en jawel, alle drie dichtende Awaterredacteuren bevinden zich op dat lijstje. Of zou het zijn omdat NRC-medewerkers de keuze maken en dus dichtende NRC-medewerkers op dat lijstje plaatsen? Of zou het zijn omdat Poetry-medewerkers dichters die dit jaar op het festival staan op dat lijstje hebben geplaatst?

Toegegeven - dit zijn speculaties. Die, zolang er geen openheid gegeven wordt, alleen maar zullen toenemen en niet alleen in dit periodiek.

Rottend Staal: '2. Hoeveel bezoekers trekt de subsite eigenlijk? U zegt veel - dat maakt ons natuurlijk nieuwsgierig.'
Paul van Capelleveen: 'Die gegevens zijn interne bedrijfsgegevens en dus niet openbaar helaas.'
Rottend Staal: 'Met andere woorden: u roept maar wat.'

Rottend Staal: '3. Poetry International zegt dat de gepresenteerde dichters dienen om 'de gedachten te bepalen' (voor de volgende Dichter des Vaderlandsverkiezing). Volgens ons complete idiotie, want veel van die dichters willen geen Dideva worden en nergens wordt aangegeven hoe of waar dan wel de gedachten bepaald kunnen worden. Komt er een forum of chatbox op de site, zodat mensen daadwerkelijk kunnen discussiëren? Of iets anders?
Paul van Capelleveen: 'Ik dank u voor uw opmerking over idiotie.'

Rottend Staal: '4. Waarom blijft deze bizarre omschrijving 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands: Gerrit Komrij' op de KB-site staan? Het is larie en ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens weet dat. Zeker na het Nova-item over het onvoorwaardelijke aftreden van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands, zijn felicitaties voor Vinkenoog in dat programma en het optreden van Vinkenoog als Dichter des Vaderlands in Barend en Van Dorp (en de normale berichtgeving in alle Nederlandse kranten (het NRC uitgezonderd) over deze opvolging.'
Paul van Capelleveen: 'Ik dank u voor uw opmerking over larie.'

Rottend Staal: We danken Van Capelleveen voor zijn nietszeggende antwoorden aan ons en onze duizenden lezers. Exacte bezoekersaantallen van deze pagina zijn overigens te raadplegen door op de blauwe knop onderaan deze pagina te klikken. Bezoekersaantallen van de gehele site zijn links van deze pagina aan te treffen (nog steeds worden niet alle bezoekers geteld - we schatten dat 33 tot 40 % ongeteld blijft. Heel conservatief geschat doen maandelijks 25.000 mensen deze site aan).(Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


HUISELIJKE LITERATUURONTMOETINGEN TE ANTWERPEN

Antwerpen - In het kader van het festival 'De klank van de stad' - onderdeel van Antwerpen Book Capital 2004 - openen zes bewoners van elk Antwerps district op 9 mei 2004 hun huiskamer voor een muzikaal of literair intermezzo.

Onze medewerker Andy Fierens weet er desgevraagd meer van. Liesbeth van Dalsum stapte in haar Bentley en vroeg hem des.

Liesbeth van Dalsum: 'Andy Fierens, wat kan ik dan precies doen en verwachten?'
Fierens: 'Zondagnamiddag 9 mei kunt u plaatsnemen in 'De Salons': 63 privé-woningen en locaties in de verschillende Antwerpse districten, waar korte voorstellingen worden gebracht. Waar u terechtkomt en wie u zal zien, blijft een verrassing. U koopt een kaartje en in ruil daarvoor brengt een gids u (met negentien anderen) achtereenvolgens naar drie locaties binnen één Antwerps district. Er staan u drie korte voorstellingen te wachten: huiskamerconcerten of literaire momenten. Laat u verrassen door de locatie, de muziek, de taal én de sofa van uw buurvrouw.'
Van Dalsum: 'Verrassingen, verrassingen... Ik wil toch wel weten op wie ik mag aanhoren.'
Fierens: 'In de De literaire salons bevinden zich André Sollie, Karl Kneut, Tom Naegels, Vitalski, Elise de Vliegher, Karel Vingerhoets, Johan Petit, Erik Vlaminck, Yves Petry, Walter van den Broeck, Kristien Hemmerechts, Christophe Vekeman, Margot Vanderstraeten, Gie Bogaert, Joke van Leeuwen, Fernand Auwera, Geertrui Daem, Tjitske Jansen, Hagar Peeters, Peter Ghyssaert, Bart Moeyaert, Luc Huybrechts, Chris de Stoop, Luuk Gruwez, Didi de Paris, Han van der Vegt & Peter Holvoet-Hanssen (samen in één woonkamer), Pjeroo Roobjee, Bob Mendes, Bart FM Droog, Hanneke Groenteman, Erik Jan Harmens, Tommy Wieringa, Els Dottermans en Tjitse Hofman.'
Liesbeth van Dalsum: 'Hé bah, al die vervelende auteurs, met hun steeds weer repeterende voordrachten. Misschien dat ik liever naar de muzikale huiskamers ga. Wie zijn daarin te beluisteren?'
Fierens: 'Iris Luypaers (zang) en Stefan Prins (piano), Aldo Baerten(fluit) en Cordula Hacke (piano), Luc Tooten – piano, Pianotrio Spirale , Aranis ensemble, Karel Steylaerts, Ovidius Blaaskwintet, Johan de Keyser (zang, gitaar en teksten) en Liesbeth Vermeiren (contrabas), Astor strijkkwartet, Oberon Consort, Elwira Slazak en Gabriel Collet, Deurne Sax Maffia, Lucas Blondeel (piano) en Liesbeth Devos (zang), Duo Milonton Cox, Echo Ensemble, Ben Roels , Inge Clerix, Sarah Abrams, Dorine Mortelmans (zang) en Kris De Witte (piano), Klarinata, Lieve D’Haese (piano) en Ann Krijnen (sopraan), Muziekacademie van Hoboken, Syrigna, John Gevaert en Sarah Stass, Hans Sluis en Kaboon.'
Van Dalsum: 'Kijk, dat klinkt een stuk verrassender. En hoe kom ik aan een kaartje en zo?'
Fierens: 'Info en reservatie: 00 32 (0)3 229 18 86. Begin rondleiding om 14.30 uur stipt in alle districten
Tickets: 5 euro voor 3 locaties in het district van uw keuze (er zijn ook ook twee literaire kinderparcoursen in het district Antwerpen). De plaats van samenkomst wordt u meegedeeld bij de reservatie. En zie www.deklankvandestad.be.' (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


DE KLOTSENDE PUFFER (2)

Epibreren - Op 18 april kondigden we een literaire avond aan, die zich gisteren in Groningen afspeelde. De puffer zat weer danig te klotsen en riep zichzelf met graagte tot mandarijn uit. Hoewel een onzer redacteuren zich voorgenomen had enkele vragen aan de man te stellen, liet hij deze vragen maar achterwege, na het aanhoren van leugen op leugen uit de mond van de langharige mandarijn in kwestie. Oprechte antwoorden waren ook deze avond immers niet te verwachten. (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


WIE IS DE GROOTSTE DICHTER VAN HET TAALGEBIED?

Arnhem - De KRO organiseert momenteel de verkiezing van grootste Nederlander aller tijden. In de groslijst van tweehonderd namen vond onze medewerker Arnold Jansen op de Haar de volgende dichters:

Remco Campert
P.C. Hooft
Lucebert
Gerard Reve
Annie M.G. Schmidt
Joost van den Vondel
Jan Wolkers

Een onzer redacteuren vond vervolgens nog deze genomineerde dichters:

Multatuli (Eduard Douwes Dekker)
Frank Martinus Arion
Godfried Bomans
Simon Carmiggelt
Jacob Cats
Herman Gorter (op KRO-site abusievelijk Henk genaamd)
Hella Haasse
Hadewych
Willem Frederik Hermans
Harry Mulisch
Marinus Nijhoff
Theo Thijssen
Simon Vestdijk

Jawel, stuk voor stuk hebben ze gedichten geschreven, de een wat meer dan de ander..

Arnold Jansen op de Haar: 'Maar dichters (schrijvers in het algemeen) maken geen schijn van kans. De politieke clown Pim Fortuyn zal wel hoge ogen gooien. Of Marco Borsato (de Ronnie Tober van onze dagen). Is het iets voor jullie om de verkiezing van grootste Nederlandstalige dichter aller tijden te organiseren? Dan kunnen we tenminste ook op Achterberg, Bloem of Kouwenaar stemmen. (En zelfs op de Belg Hugo Claus.) Het voordeel, in vergelijking met de verkiezing tot Dichter des Vaderlands, is dat niemand zich kan terugtrekken.'
Rottend Staal: 'Wel, op zich is dit een heel mooi idee, waar ook de hangjeugd nog iets van kan leren. En het komt tegemoet aan de bezwaren van Vlamingen, die niet aan de verkiezing van de Nederlandse Dichter des Vaderlands 2004-2005 mochten deelnemen. Vlaamse poëzieliefhebbers ergerden zich toen groen en geel over hun buitensluiting.'

'Anderzijds hebben we helemaal geen zin om wéér een verkiezing te organiseren. Wat hier in februari gebeurde betekende voor onze redacteuren ombezoldigde werkdagen van 08.00 uur 's ochtends tot 24.00 's nachts - om van verdere ellende maar te zwijgen.'

'Maar een goed idee moet men - omdat men opziet tegen alle commotie - niet om zeep helpen. Dus ja. Laten we het doen.'

Jansen op de Haar: 'Maar hoe?'
Rottend Staal: 'Wel, eigenlijk is het heel eenvoudig. De KRO heeft een team van mensen, waaronder onze medewerker Joost Zwagerman, maandenlang laten zwoegen om tot een shortlist van 200 mensen te komen. Onze medewerker Gerrit Komrij heeft een kleine dertig jaar gezwoegd over zijn bloemlezingenreeks De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwintigste eeuw in vele duizenden gedichten. Ongeveer 800 namen van dichters uit de negentiende tot en met de eenentwintigste eeuw bevinden zich op deze shortlist. Veel dichters uit de twaalfde tot en met nu zijn terug te vinden op deze shortlist, van de Digitale Bibliotheek voor Nederlandse letteren.

Om genante taferelen te voorkomen mag er ditmaal enkel op dode dichters gestemd worden - weg met al die zichzelf zo belangrijk wanende poëten die tientallen malen op zichzelf stemmen of hun omgeving onder druk zetten om een stem op een van deze poëten uit te brengen.'
Jansen op de Haar: 'Maar dan kan er niet op Hugo Claus, Remco Campert of Gerard Reve gestemd worden?'
Rottend Staal: 'Inderdaad niet. Tenzij ze in de komende maanden overlijden.'
Jansen op de Haar: 'Is dit dan geen verkapte oproep tot moord?'
Rottend Staal: 'Wij wassen onze handen in onschuld en zalig zijn de onnozelen van geest.'
Jansen op de Haar: 'En hoe kan gestemd worden?'
Rottend Staal: 'Als volgt: onze lezers mogen per persoon één stem uitbrengen op de dichter die zij - figuurlijk gezien - de grootste Nederlandstalige dichter vinden. Men kan hiertoe een e-mail bevattende

- de naam van de dode dichter, met eventueel een motivatie van de keuze
- naam, adres en het vast telefoonnummer van de inzender

met deze e-maillink inzenden. Dat kan tot 15 november 2004. De uitslag zal direct erna bekend gemaakt worden. Tussenstanden zullen vrijwel dagelijks gepubliceerd worden. Fraudeurs zullen net als vroeger aan de kaak gesteld worden.

Later vandaag zullen we een speciale 'Grootste dichterverkiezingspagina' online gooien. (Rottend Staal Online, 28-4-2004)

terug naar boven


UITGEVERIJ HOLLAND LAAT POËZIEREEKS DE WINDROOS HERRIJZEN
Simon Vinkenoog beschermheer nieuwe reeks


Haarlem - 'Voor en na wordt de laatste tijd gewezen op de culturele impasse, waarin wij ons bevinden […] Uit zij zich niet voor ieder herkenbaar in de ontstellende bestseller jacht, waartoe men sinds 1945 uitgever, boekhandelaar en publiek elkaar ziet opdrijven? […] Vooral de poëzie is in een dwangpositie geraakt. Ongetwijfeld niet alleen hierdoor, maar toch wel voor een aanzienlijk deel. Haar bescheiden geluid kan nu eenmaal niet op tegen de fanfaronnades van de bestsellerreclame. En van onze dichters zijn het uiteraard de zgn. "jongeren", die zich voor de grootste barrières gesteld zien.[…] Het is hierom dat ik het initiatief heb genomen tot de publicatie van een selecte reeks gedichtenbundels. Zij zal de naam dragen van: De Windroos.'

Een nieuwe richting geven aan de poëzie, dat was wat Ad den Besten voor ogen stond toen hij in 1950 begon met De Windroos. Een forum bieden voor jonge dichters, ongeacht hun poëtische richting. Tussen 1950 en 1970 debuteerden diverse dichters in deze reeks, van wie een aantal nu bekend is als Vijftiger: Simon Vinkenoog, Sybren Polet, Jan Hanlo, Remco Campert en Gerrit Kouwenaar.

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder. De Windroos heeft gebloeid en is daarna langzaam verwelkt. Jarenlang was er kennelijk geen behoefte meer aan een dergelijk podium.

Anno 2004 is de situatie echter veranderd. Als nooit tevoren lijkt de bestsellercultuur het adagium van de boekensector en spreken velen het liefst over verkochte aantallen. Slimme marketingacties lijken de boventoon te voeren. De verkochte oplages verdienen lof en bewondering, maar deze mogen de uitgaven voor een kleiner publiek niet overschaduwen.

De gemiddelde dichtbundel kan niet meedoen in de bestsellercultuur. Voor nieuwe dichters is het moeilijk om in de poëziefondsen een plaats te veroveren. Dichters die een plaats hebben gevonden, moeten vaak wachten op publicatie van een volgende bundel. En bovendien ervaart de poëziekoper de nieuwe bundels niet als redelijk geprijsd, waardoor er in toenemende mate minder poëzie in omloop komt.

Uitgeverij Holland wil een bijdrage leveren om deze negatieve spiraal te doorbreken. Wij zullen ons opnieuw inzetten om lezers te vinden voor gedichten en om dichters een (blijvend) platform te bieden.

In beginsel zal halfjaarlijks een serie van vier bundels verschijnen om zo binnen korte tijd een nieuwe, kwalitatieve reeks op te bouwen. De bundels worden als pakket verkocht voor slechts 20 euro, per stuk kosten ze 5,95 euro. De serie zal als abonnement worden aangeboden en te koop zijn bij de boekhandel. De eerste reeks van vier bundels verschijnt in september 2004. Binnenkort maken wij bekend welke dichters daarin worden opgenomen.

Beschermheer van De Windroos is de Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog: 'Zelf ben ik in 1950 in De Windroos gedebuteerd met de bundel Wondkoorts. Ik wens alle dichters die er in 2004 in debuteren net zo'n lang dichtersleven als het mijne.'

Comité van aanbeveling:

Hubert van Belois, directeur Boekenpartners
Ad den Besten, letterkundige
Frans Budé, dichter
Remco Campert, dichter/schrijver
Bart FM Droog, dichter en hoofdredacteur poëziedagblad Rottend Staal Online
Wim Karssen, voorzitter Nederlandse Boekverkopersbond
Anton Korteweg, directeur Letterkundig Museum
Jeltje van Nieuwenhoven, vice–fractievoorzitter P.v.d.A.
Hans Peters, directeur Dekker v.d. Vegt en voorzitter Poëzieclub

De reeks staat onder redactie van Chrétien Breukers in samenwerking met Uitgeverij Holland.
Nadere informatie: chretien.breukers@wanadoo.nl of info@uitgeverijholland.nl (Rottend Staal Online, 27-4-2004)

terug naar boven


KORTE NIEUWSSTAKING

Epibreren - Wegens optreedverplichtingen in het oosten des lands zal de volgende opdatering niet eerder dan in de late middag geschieden. We bidden de dichterspopulatie tot die tijd niet massaal te overlijden. (Rottend Staal Online, 27-4-2004)

terug naar boven


AVOND ROND VSB POËZIEPRIJSGENOMINEERDEN

Amsterdam - Vanavond vindt in de Rode Hoed een avond rond de VSB Poëzieprijsgenomineerden plaats, met onze medewerker Wouter Godijn en René Huigen, Mustafa Stitou en Henk van der Waal. Zij lezen voor en worden geïnterviewd. Ook het publiek kan meedoen. Over de genomineerde bundel Stemtest van C.O. Jellema spreekt Gerben Wynia. Erik Menkveld presenteert het programma. De avond begint om 20.00 uur aan de Keizersgracht 102.

Een welingelichte bron meldt dat de VSB Poëzieprijs vermoedelijk naar Stemtest gaat. Of deze bron inderdaad welingelicht is, zal op 23 mei blijken, bij de officiële prijsuitreiking. (Rottend Staal Online, 27-4-2004)

terug naar boven


GRONINGER STADSDICHTER SCHRIJFT OMSTREDEN STADSVERS

Groningen - De Groninger Stadsdichter Bart FM Droog heeft een hoogst omstreden Stadsgedicht geschreven bij het bezoek van de koninklijke familie aan Groningen, aanstaande vrijdag op koninginnedag. Het gedicht gaat waarschijnlijk woensdag in première in de onvolprezen huis-aan-huiskrant de Groninger Gezinsbode.

Kneuter van Amelingen, voorzitter van de bond tot behoud van het oude, spreekt er nu al schande van: 'Het is een haatzaaigedicht, dat oproept tot het met het voorhoofd naar beneden werpen van Majesteit, en dan ook nog heel weinig verrassend van de Martinitoren. Ook heb ik er geen woorden voor dat Droog doet dat híj en niet de ons onlangs ontvallen prins Willem de Zwijger de woorden van meelij tot god sprak. En dan zwijg ik nog over de botheid van de commerciële ondertoon in het gedicht. Dat parvenu van een Droog bestaat het erin reclame te maken voor een bestaande herenlingeriezaak.'
Van Dalsum: 'Welke?'
Van Amelingen: 'Witting & Zn. aan de Oosterstraat.''
Liesbeth van Dalsum: 'Het klinkt alsof u het al gelezen heeft?'
Van Amelingen: 'Nee, maar ik heb zo mijn contacten.'
Van Dalsum: 'Gaat u er nog iets tegen ondernemen?'
Van Amelingen: 'Ik zal die zogenaamd ruige poëet eens laten kennismaken met de woede van de getergde oranjemassa's.'
Van Dalsum: 'Concreet?'
Van Amelingen: 'We gaan hem eerst zijn handen afhakken, dan gooien we hem met het voorhoofd naar beneden uit de koninklijke helikopter zodat het volk hem kan stenigen, terwijl Majesteit het 'fuck you'-gebaar maakt.'
Van Dalsum: 'Ik mis het in brand steken.'
Van Amelingen: 'Dat is een goede tip!' (Rottend Staal Online, 27-4-2004)

terug naar boven


ROGI WIEG STOPT MET SCHRIJVEN EN WORDT POSTBODE?

Amsterdam - Morgenavond vertelt Rogi Wieg in het VPRO-programma De Avonden (747 AM, 21.02-23.00 uur) dat hij stopt met de literatuur en het land gaat verlaten. Tot die tijd wil hij het heilige en nederige beroep van postbode gaan uitoefenen. Een voornemen dat hij, zo mogen we hopen, helemaal niet tot uitvoering gaat brengen.

Verder in het programma ondermeer onze medewerker Mark Boog en Wim de Bie.
(Rottend Staal Online, 26-4-2004)

terug naar boven


EENZAME UITVAART #26

Amsterdam - Vandaag begeleidde onze medewerker F. Starik de 84-jarige mevrouw Hendrikje Haagsma op haar laatste reis. Hij doet daarvan verslag op zijn weblog. (Rottend Staal Online, 26-4-2004)

terug naar boven


OOK DEN HELDER KRIJGT STADSDICHTER

Den Helder - Het Noordhollands Dagblad doet vandaag verslag van het poëziefestival Dichter bij de Dijk, dat afgelopen zaterdag voor de vijfde keer in Den Helder gehouden werd. Optredenden waren ondermeer onze medewerkers Erik Jan Harmens, Adriaan Jaeggi en Joost Zwagerman.

Bij de manifestatie werd ook bekend gemaakt dat Den Helder deze zomer een Stadsdichter wil benoemen, waarmee de gemeente Dordrecht, Groningen, Antwerpen, Gent, Middelburg, Gouda, Tilburg, Haarlem, Ninove en Alkmaar volgt.

In het stuk wordt gemeld dat ook Beverwijk een Stadsdichter kent. Nu is zover te Epibreren bekend dat de enige plaats waar de lokale Stadsdichter niét door het college van B & W benoemd is, maar door een handjevol cafébezoekers. (Rottend Staal Online, 26-4-2004)

terug naar boven


LAST POETS VEROORZAKEN REL IN EMMEN

Emmen - Het Dagblad van het Noorden bericht vandaag over het komende optreden van de fameuze Last Poets in Emmen op 8 mei, dat nu al voor veel tumult zorgt. Omwonenden vrezen geluidsoverlast, de gemeente Emmen smeekt de bewoners tot compassie voor deze godfathers van de hiphop.

Ook de Groninger Stadsdichter, geboortig te Emmen, smeekt omwonenden van het jongerencentrum Blanco bij deze tot terughoudendheid: 'In 1999 hebben we met De Dichters uit Epibreren de Last Poets zien optreden bij het Faladura Festival in Porto, Portugal. De geluidsoverlast viel reuze mee. Meer overlast werd toen veroorzaakt door het publiek dat afkwam op een zojuist van de Dourobrug gesprongen zelfmoordenaar, danig de weg versperde en riep om een toegift.'

Nu zijn er in de naaste omgeving van het jongerencentrum geen hoge bruggen om vanaf te springen, dus er is geen enkele reden tot paniek.'

Onze medewerker Umar Bin Hassan, al sinds jaar en dag lid van The Last Poets, bevestigt dit. (Rottend Staal Online, 26-4-2004)

terug naar boven


NIEUW GEDICHT DES VADERLANDS VAN VINKENOOG

Epibreren - Onze medewerker en Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog heeft een gedicht geschreven bij het huwelijk van een voormalig lid van het koninklijk huis en het meisje dat van machtige mannen met wie het bij voorkeur slecht afloopt houdt.

Het is te lezen op www.simonvinkenoog.nl. Het grappige is dat het ingezet kan worden bij vrijwel elke huwelijks, samenwoonhuldigings- of partnerschapregistratieceremonie. (Rottend Staal Online, 26-4-2004)

terug naar boven


BESPREKING GDMW IN EINDHOVEN DAGBLAD

Eindhoven - Een recensie van de Eindhovense editie van het GDMW-festival verscheen gisteren in het Eindhovens Dagblad. Waarin heel heel geestig Ramsey Nasr en Hagar Peeters worden uitgeroepen tot de 'kroonprins en -prinses van de Nederlandse poëzie'. (Rottend Staal Online, 25-4-2004)

terug naar boven


WIJZIGING IN GOOGLE ZORGT VOOR ONGEMAK

Epibreren - Door een wijziging in de werking van www.google.com werken onze automatische doorschakelingen naar google in het geval van woorden met leestekens niet naar wens. Gelieve daarom karakters als ë, é en ï in de zoekregel op google zelf in te voegen voor een optimaal zoekresultaat. (Rottend Staal Online, 25-4-2004)

terug naar boven


PAUL SNOEK POËZIEPRIJS 2004 VOOR NACHOEM M. WIJNBERG

Sint-Niklaas - De Paul Snoek Poëzieprijs 2004 van de stad Sint-Niklaas werd in 1991 in het leven geroepen ter nagedachtenis van de dichter die in 1981 om het leven kwam. Om de drie jaar bekroont de jury een bundel Nederlandstalige poëzie die om zijn kracht, zijn vitaliteit en eigentijdse karakter wordt gekozen uit de productie van de drie voorafgaande jaren. De prijs van 4000 euro gaat dit jaar naar Nachoem M. Wijnberg voor zijn bundel Vogels (Contact).

Uit het juryrapport: 'In de loop van de jaren is Wijnberg enorm gegroeid in de kunst van het maken van deze heel eigenzinnige taalwereld en deze bundel bewijst zijn grote klasse: schitterend, aangrijpend en zeer vreemd.'

Nachoem M. Wijnberg (Amsterdam, 1961) is hoogleraar Industriële economie en organisatie aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij debuteerde in 1989 met de bundel De simulatie van de schepping. Andere bundels van zijn hand zijn De voorstelling in de nachtclub
(1990), De expeditie naar Cathay (1991), Langzaam en zacht (1993), Is het dan goed (1994), Alvast (1998) en Vogels (2001). Hij schreef de romans Landschapsseks (1987), De Joden (1999) en Politiek en Liefde (2002). Hij kreeg in 1997 de Herman Gorter prijs voor de bundel Geschenken uit 1996.

'Poëzie is mijn instrument waarmee ik probeer de wereld om mij heen iets beter te begrijpen,' verklaarde hij in een interview. 'Wat Wijnberg schrijft doet echt pijn. Daarom is hij een groot dichter' (Piet Gerbrandy in De Volkskrant). (Rottend Staal Online, 25-4-2004)

terug naar boven


DE DRONKEN DICHTER

Epibreren/Zutphen - In Dagblad de Stentor verscheen eergisteren een mooi geschreven portret van Paul Rodenko (1920-1976). Naast dichter ook vertaler, essayist en bloemlezer. In die laatste hoedanigheid stelde hij het in de jaren vijftig en zestig zeer goed verkochte Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert. Van Gezelle tot Hugo Claus. bloemlezing uit de poëzie der avant-garde samen. Ook was hij een van de samenstellers van de bloemlezing Dichters van deze tijd, waar we eerder vandaag over berichtten. (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


WEERWOORD VAN STICHTING JAMBE OP RISEE IN LETTERLAND

Epibreren - Afgelopen week berichtten we tweemaal over een poëziemiddag van stichting Jambe, die op zondag 19 april te Delft plaats vond. Op Risee in Letterland vertelt de organisatie haar versie van de gewelddadigheden, en vooral over wat er allemaal aan vooraf ging. Waarmee de gebeurtenis voor het nageslacht afdoende gedocumenteerd is. (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


WERKTITEL EN IR. SPRUYT OVER VAESSENS EN RAAD VOOR CULTUUR

Epibreren - De culturele website Werktitel brengt vandaag een boeiend betoog over Thomas Vaessens' 'Poëzie treedt buiten het boekje' , door weblogger Werther, waarin een geheime handleiding van de onlangs overleden Victor E. van Vriesland een belangrijke rol speelt.

Typisch - zo hoor je jaren lang niets over de man, dan duikt ie zomaar drie keer op: in het boek Demonen van Gerrit Komrij, dan in de Dikke Komrij-bespreking en dan nu op Werktitel.

Onze lezer ir. Hugo Spruyt, poëzievolger te Utrecht, zond ons bovendien onderstaande n.a.v. onze berichtgeving over de adviezen van de Raad voor Cultuur en 'Poëzie treedt buiten het boekje.'

'Het advies van de Raad voor Cultuur laat, wat de letteren betreft enkele opvallende punten zien: dat een leuke club als de Wintertuin uit Nijmegen in vergelijking met Poetry en Passionate zo weinig krijgt, hetgeen past in de vaststelling dat de regio tegenover de Randstad wel erg weinig letterengeld krijgt. Dat de Raad wel stelt dat de Wintertuin met weinig middelen veel van de grond krijgt maar dat verder niet wil honoreren, maar een belachelijk initiatief als Poetry International Web wel.

Thomas Vaessens trouwens, die zit ook in de adviescommissie Letteren van de Raad. Heel verdacht (en ook wel slim natuurlijk) dat hij zijn artikel pas publiceerde nadat het advies van de Raad voltooid was en hij niet vanwege subjectiviteit aangaande de literaire manifestaties op de gang moest. Nu we het er toch over hebben, in zijn artikel trof ik een typisch Ad Melkertiaanse denkwijze aan: 'de tijd is voorbij dat de avantgarde - en haar uitgelezen publiek- het centrum van de poëzie bestierde', schrijft hij. Maar de avantgarde bestiert het centrum nooit. Zodra men in het centrum is aanbeland (als criticus, hoogleraar, lid van de Raad voor Cultuur, Vlaamse dichter van wie het werk alleen door drie Nederlandse recensenten wordt gelezen) is men geen avantgarde meer, maar arrivé, bourgeois, the power that is: en bij uitstek de reactionaire bron van conservatisme, en een gevaarlijke want één die zichzelf als vooruitstrevend beschouwt.' (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


DICHTBUNDEL IN BESLAG GENOMEN

Epibreren - De politie heeft vandaag bij een inval in de Sint-Simon-in-de-verte-kerk een aanstootgevende dichtbundel in beslag genomen. In de bundel, Deuteronium geheten, wordt in hoofdstuk 22 in versvorm opgeroepen overspeligen te stenigen, alsmede vrouwen die zeggen maagd te zijn maar dat op de huwelijksnacht niet blijken te zijn.

Ook zet het boek aan tot het stenigen van binnen de bebouwde kom verkrachte vrouwen (ze hadden immers om hulp kunnen roepen). In hoofdstuk 25 wordt opgeroepen om vrouwen die vechtende mannen bij het geslachtsdeel grijpen de hand af te hakken.

De dichtbundel maakt deel uit van de cyclus De Bijbel, die in de kerk onder de toonbank verkocht wordt. In deze cyclus bevindt zich ook de dichtbundel Leviticus, waarin opgeroepen wordt menstruerende vrouwen zeven dagen op te sluiten (in hoofdstuk 15). In hoofdstuk 18 van hetzelfde boek wordt haatgezaaid over homoseksualiteit ('dat is een gruwel'). Bovendien wordt aangezet tot het geselen van mannen die seks met hun huishoudster hebben (in hoofdstuk 19). In hoofdstuk 21 wordt opgeroepen homoseksuelen te doden, alsmede mannen die een triootje hebben met een moeder en dochter te verbranden, mét de vrouwen.

De gemeenteraad zal naar aanleiding van de inbeslagname volgende week in spoedzitting bijeenkomen. VVD-gemeenteraadslid Tammers vindt dat 'het misschien wel tijd is om de kerk te sluiten', als het bestuur geen afstand neemt van de inhoud van het boek. Hij zit al een tijdje achter de kerk aan wegens opruiende preken van een priester, schokkende teksten op internet en verstrengeling van functies.

Zijn CDA-collega Slap zal schriftelijke vragen stellen. Zij vindt dat geestelijken van kerken waar het boek wordt verkocht afstand moeten nemen van de lectuur. Doen zij dat niet, dan moeten ze strafrechtelijk worden aangepakt, of zelfs worden uitgezet.' (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (135): BESPREKING

Epibreren - Is Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten het standaardwerk geworden dat je zou verwachten van een boekwerk van deze omvang? Het is een vraag die zich moeilijk laat beantwoorden, omdat het simpelweg het standaardwerk ís, bij gebrek aan concurrentie. Vroeger, toen alles beter was, had je nog de Spiegel van de Nederlandse poëzie, eerst samengesteld door Victor E. van Vriesland en later door Hans Warren. En de bloemlezing Dichters van deze tijd, die in de loop van de twintigste eeuw door steeds weer andere bloemlezers werd samengesteld. Maar dat al is verleden, en serieuze concurrentie is er in de naaste toekomst niet te verwachten.

De Dikke Komrij is natuurlijk in de eerste plaats een kleine selectie uit de gedichten die Komrij op zijn decennialange leestour tegenkwam en hij de moeite van het doorgeven aan een groter publiek waard vond. Daarom is het enerzijds vrij zinloos om te zeggen: 'die en die ontbreken!', of 'wat doen die en die in dat boek?' Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Wat wel gevraagd kan worden is: komen de afzonderlijke tijdperken goed aan bod? Ligt de nadruk niet te veel op de 'jongste' poëzie, bijvoorbeeld?

Ik heb daarom het boek, waar al zoveel over geschreven is, op een andere manier bekeken dan eerdere recensenten, namelijk op de geboortedata der dichters. En dat levert dit lijstje op:

dichters geboren
van tot en
met
bladzijden
ruimte
dichters geboren
van tot en met
bladzijden
ruimte
1767-1779 17 1880-1889 110
1780-1789 29 1890-1899 134
1790-1799 42 1900-1909 117
1800-1809 88 1910-1919 111
1810-1819 116 1920-1929 194
1820-1829 84 1930-1939 155
1830-1839 68 1940-1949 192
1840-1849 29 1950-1959 209
1850-1859 52 1960-1969 111
1860-1869 67 1970-1979 53
1870-1879 82 1980-1981 2

Kort na de verschijning van de anthologie zei Komrij in een Vlaams radioprogramma dat hij de 'jongste' poëzie meer wilde belichten dan de oudere, die toch al bekend was. Dat zal verklaren waarom aan poëzie geschreven door dichters geboortig in de periode 1910-1919 evenveel ruimte is toegemeten als aan de poëzie van poëten uit 1960-1969.

Wat hoe je het ook wendt of keert heel vreemd is. De dichters uit die eerste tijdsgroep, nu - zover nog in leven - tussen de 84 en 95 hebben natuurlijk de tijd gehad meer bundels uit te brengen dan dichters van tussen de 34 en 45. En moeten statistisch gezien meer gedichten geschreven hebben die door velen als 'esthetisch o.k.' beschouwd worden dan die jongere dichters. Als je het zo bekijkt is de ruimte die de poëzie van de 22 of 23-jarigen tot 34-jarigen, waarvan de meesten hooguit twee bundels hebben uitgebracht, simpelweg te groot, vergeleken met de ruimte die oudere dichters met een omvangrijk oeuvre is toebedeeld.

Daar staat tegenover dat door het uitdijen van de Dikke Komrij van 1465 bladzijden (editie 1996) naar 2280 poëzie uit Vlaanderen eindelijk eens de ruimte krijgt die ze verdient. In eerdere edities kwam die poëzie, die op veel punten wezenlijk anders is dan poëzie van benoorden Baarle-Nassau er nogal bekaaid af.

Komrij's keuze uit het werk van de 19de eeuw, in deze editie aanzienlijk uitgebreid, zal waarschijnlijk in de toekomst niet meer overtroffen worden. Zijn keuze uit de poëzie van de 20ste en 21ste eeuw schreeuwt echter om concurrentie. Concurrentie in de vorm van een doodsaaie bloemlezing waarin bijvoorbeeld 's lands bekendste verzetsvers 'De achttien dooden' van Jan Campert (het ontbreken van juist dat vers is een schandalige omissie in een bloemlezing die ongeacht de pretenties van de bloemlezer door lezers en onderwijzend personeel als standaardwerk gezien wordt), enkele van de hoogst erotische verzen van Nel Benschop, één simpel poëem van Toon Hermans, wat voorbeelden van zogenaamd hermetische poëzie en andere experimentele vormen, en zo voort. En een bloemlezing waarin die rare rangorde van 1 tot 10 gedichten eens wordt afgeschaft - die voldeed een kleine dertig jaar, maar is intussen rijp voor iets anders.

Warren hanteerde dat 1 tot 10 stelsel ook - wat in de jaren '70 een hele vooruitgang was, vergeleken met wat Victor E. van Vriesland deed, die er niet voor terug deinsde 20 (!) verzen van Kloos op te nemen in de eerste versie van De Spiegel, in 1939.

De Vlaamse bloemlezer Jozef Deleu pakt het in zijn Groot Verzenboek (dat gezien kan worden als een standaardwerk, maar in Nederland nauwelijks bekendheid geniet) thematisch aan. Het is een andere aanpak, wellicht bruikbaar voor een opvolger van Komrij als samensteller van het standaardoverzichtswerk van de Nederlandse poëzie.

Want ongeacht alle kritiek is het noodzakelijk dat eens in de zoveel jaar zo'n boekwerk verschijnt. En daarom kan ik enkel mijn bewondering en respect uitspreken voor de titanenklus die Komrij met zijn Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw volbracht heeft.

Tot slot: in de recensies die kort na de verschijning van de anthologie verscheen werd nogal gefocust op nieuwkomers en vertrekkers. Alle 333 (ik hoop dat ik ze goed geteld heb) nieuwkomers zijn op deze pagina te vinden.

Twee dichters zijn definitief vertrokken uit de nieuwe editie, vergeleken met die uit 1996. Jan van Walre (1790-1830) en Dana Hokke (pseudoniem van D. Constandse, 1930).

Bij de research naar bij welke uitgeverijen het dichtwerk waaruit Komrij plukte verscheen, viel veel merkwaardigs op - later zal ik daar apart over berichten. Een van die merkwaardige dingen is dat twee uitgeverijen opvallend vaak verzuimd hebben bundels op te sturen naar de Koninklijke Bibliothe(e)k(en), namelijk Uitgeverij P en Uitgeverij het Poëziecentrum. Dit verzuim is vrij dom te noemen en druist tegen de belangen van de dichters in.

En tot op heden is het onbekend wie nu de jongste dichter is in het boek. Of de Nederlander Quirien van Haelen (geboren op 22 april 1981), of de Vlaamse Kristin van den Eede (geboren op een onbekende dag in 1981). Herhaaldelijk heb ik gepoogd e-mail- en telefoonmatig de geboortedatum van de dichteres te achterhalen - helaas zonder resultaat.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


HET GROOT BESCHRIJF 2004

Brussel - Dit weekend staat Brussel in het teken van de Nederlandstalige literatuur. Vandaag en vooral morgen treden tientallen schrijvers en dichters op de meest uiteenlopende plaatsen in de Belgische hoofdstad op, bij de vijfde editie van Het Groot Beschrijf. Met o.a. onze medewerkers Eva Cox, Peter Holvoet-Hanssen, Rick de Leeuw, Didi de Paris en Armando, Geert Buelens, Tom Lanoye, Thé Lau, Bart Moeyaert, Dimitri Verhulst, Bram Vermeulen en Vitalski. (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


PENPOËZIEMIDDAG 2004

Groningen - Vanaf 1998 organiseert het Nederlandse PEN Centrum eind april de PENpoëziedag. Na eerdere manifestaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zal de PENpoëziedag 2004 dit jaar op zondagmiddag 25 april 2004 plaatsvinden in Groningen. De middag staat in het teken van de vorig jaar overleden dichter C.O. Jellema; het programma kan als een hommage aan hem beschouwd worden.

De middag begint om 14.00 uur in Huize Maas (Vismarkt 52, Groningen). Na een welkomstwoord door Daan Cartens, voorzitter van de Nederlandse PEN, volgt een inleiding op het werk van C.O.Jellema. Vervolgens lezen in estafettevorm tien dichters telkens één favoriet gedicht van Jellema en twee verzen uit hun eigen werk. Onder die dichters onze medewerkers Ali Albazzaz, Jan Baeke, Albertina Soepboer, Daniël Dee, Tsead Bruinja en Job Degenaar, alsmede de Stadsdichters van Haarlem en Groningen.

Huize Maas zal behalve dichters ook gevuld zijn met stands van uitgeverijen en een boekhandel. Het programma duurt tot 17.00 uur. (Rottend Staal Online, 24-4-2004)

terug naar boven


CURSUS HISTORISCH BESEF

Epibreren - Liesbeth van Dalsum stapte gisteren in haar Spyker 30/40 PK, ook wel de C4 genoemd - een klassieke auto van Nederlandse makelij. Ze ging naar Utrecht. Daar volgt ze de cursus Historisch besef voor dichters en dichteressen, die wordt gegeven door onze medewerker Chrétien Breukers. Hieronder volgt een klein stukje uit de les van gisteren, dat wij jullie niet wilden onthouden.

Chrétien Breukers: 'Wat hebben de dichters Jan Hanlo, H.J. van Tienhoven, Hans Warren, Guus Valleide, Leo Herberghs, Nico Scheepmaker, Gerrit Kouwenaar en Remco Campert met elkaar gemeen?'
Liesbeth van Dalsum: 'Ik zou het niet weten, Chrétien; ik mag toch Chrétien zeggen?'
Breukers: 'Dat mag. 'Voor deze keer.'
Van Dalsum: 'Eerlijk gezegd ken ik die dichters niet allemaal. Maar vertel, wat hebben die dichters met elkaar gemeen?'
Breukers: 'Zij hebben allemaal een of meerdere bundels gepubliceerd in de beroemde, legendarische poëziereeks De Windroos.'
Van Dalsum: 'De Windroos?'
Breukers: Ja, de Windroos. Uitgeverij Holland te Haarlem lanceerde deze reeks in 1950 omdat men van mening was dat de naoorlogse poëzie een serieuzer podium verdiende dan zij kreeg. Ad den Besten - dichter, vertaler en schrijver van liedteksten die tot op de dag van vandaag worden gezongen in allerlei kerken, ik weet niet welke kerken - was volgens de uitgeverij de aangewezen persoon om de reeks op poten te gaan zetten. Dat klopte. Hij was de eerste en enige redacteur van de Windroos, tussen 1950 en 1971.'
Van Dalsum: 'Dat is lang.'
Breukers: 'Zeker. Hij bood publicatieruimte aan de zogenaamde Experimentelen, zoals Sybren Polet, Simon Vinkenoog, Gerrit Kouwenaar, Jan Hanlo en Remco Campert. De Experimentelen, dat was een dichtersgroep, zoiets als de Maximalen, maar dan veel en veel beter. Ook meer klassiek georiënteerde dichters zoals J.W. Schulte Nordholt, W.J Van der Molen en H.J. van Tienhoven vonden een onderdak in de Windroos.'
Van Dalsum: 'Hebben klassiek georiënteerde dichters geen voornaam?'
Breukers: 'Ik zou het niet weten, Liesbeth.'
Van Dalsum: 'En die reeks, hoe is het daar verder mee gegaan?'
Breukers: 'Die reeks groeide en bloeide - excuseer de woordspeling - in de jaren '50 en een groot deel van de jaren '60. De dichters die ik daarnet heb genoemd publiceerden er een of meerdere bundels in en er werd driftig gedebuteerd. Het werd op een gegeven moment allemaal wat minder - de dichters gingen naar andere uitgeverijen, er waren geen aansprekende debutanten meer - en in 1971 deed uitgeverij Holland de kraan dicht. Ad den Besten was het daar niet mee eens. Hij liet zich natuurlijk niet kennen en zette een andere poëziereeks op, onder de naam Seismogram. Die heeft nog een paar jaar bestaan. In Seismogram publiceerde de betreurde C.O. Jellema nog een bundel: Een eng cocon. En Ad den Besten had een bundel van Wiel Kusters zullen gaan uitgeven, zij het dat de heer Kusters op het laatste moment switchte en overstapte naar een uitgeverij die Querido heet.'
Van Dalsum: 'Querido?'
Breukers: 'Dat doet er nu niet toe.'
Van Dalsum: 'Ik ben blij dat ik dit nu allemaal weet. Maar wat heb ik aan deze kennis?'
Breukers: 'Vroeger, Liesbeth, waren er heuse poëziereeksen. Naast de Windroos had je ook Helikon en De Vrije Bladen. Tegenwoordig bestaan die allemaal niet meer. Als Gerrit Komrij een paar jaar geleden de Sandwich-reeks niet had opgericht, zat Nederland nu helemaal zonder poëziereeks. En eigenlijk is dat heel erg jammer. Volgende week meer over de Windroos en over poëziereeksen.'
(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


OM MOE VAN TE WORDEN

Epibreren - Waarom blijft het NRC Handelsblad ontkennen dat onze medewerker Gerrit Komrij is afgetreden als Dichter des Vaderlands? Waarom wil het NRC Handelsblad zo gretig Ilja Pfeijffer als Dichter des Vaderlands benoemen? Dat zijn een paar vragen die al maanden rondspoken en onbeantwoord blijven.

Vandaag doemden die vragen weer op bij het lezen van het NRC. Als 'gedachtenbepaaldichter' voor de verkiezingen 2005-2010 wordt vandaag de huidige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog gepresenteerd.

Zijn gedicht 'Profielschets:dichter' staat op pagina 2 van het Cultureel Supplement afgedrukt, met daarbij dit bizarre onderschrift: '(...) 'Onlangs werd hij bij een internetpeiling verkozen tot hulpdichter des vaderlands, nu Gerrit Komrij tot het eind van zijn termijn (januari 2005) als dichter zwijgt. Meer informatie op www.kb.nl/dichters'

Wie op dat internetadres klikt krijgt uitgebreide informatie te zien over ... Ilja Pfeijffer. Niets over Vinkenoog. Foutje of opzet? Wie de verwarrende verklaringen vanuit het NRC, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek over Komrij's aftreden (men beweert nog steeds dat hij niét is afgetreden) de laatste maanden gevolgd heeft is geneigd te denken aan opzet. Te meer daar bovenstaande link doorschakelt naar:

http://www.kb.nl/kb/dichters/pfeijffer/pfeijffer-01.html,
een vergelijkbaar url als dat van eerder gepresenteerde dichters, zoals http://www.kb.nl/kb/dichters/gogh/gogh-01.html.
Het adres waarop je Vinkenooginformatie zou verwachten, http://www.kb.nl/kb/dichters/vinkenoog/vinkenoog-01.html, blijkt niets te bevatten.

Vorige week stelde Rottend Staal de beheerders van de KB-'gedachtenbepaalpagina's' enkele heldere vragen, dit naar aanleiding van een interview met hen in Meander. Je zou denken dat ze - met het oog op promotie voor de komende verkiezingen - graag zouden meewerken aan een Rottend Staal-interview.

Maar nee, op deze vragen volgde een zwijgen:

1. Wie bepaalt eigenlijk welke dichters uitverkoren worden?
2. Hoeveel bezoekers trekt die subsite eigenlijk?
3. Die 'gedachtenbepaal-idiotie', waar Poetry het steeds over had - komt er een forum of chatbox op de site, zodat mensen daadwerkelijk kunnen discussiëren?
4. Waarom blijft deze bizarre omschrijving 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands: Gerrit Komrij' op de KB-site staan? Het is larie en ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens weet dat.

Op het eiland wordt intussen gediscussieerd of het niet raadzaam is om met concurrenten van het NRC Handelsblad in zee te gaan en eind dit jaar open, vrije en eerlijke verkiezingen voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 te organiseren. (Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


OPEN BRIEF VAN TSEAD BRUINJA AAN THOMAS VAESSENS

Amsterdam/Epibreren - Onze medewerker Tsead Bruinja, vorige week met onze medewerker Tjitske Jansen door Thomas Vaessens omschreven als 'Tjaed en Tjitske zijn de Jim en Jamai van de literatuur' in een vergetenswaardig artikel in het Financieele Dagblad, heeft Vaessens een aanklikbare open brief geschreven.
(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


JAN KLUG TE KAUNAS (LITOUWEN)

Kaunas (Litouwen) - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum wipte juist even met de Epi-Concorde bij Jan Klug langs, die zich momenteel ophoudt bij het Kaunas Jazz Festival.

Liesbeth van Dalsum: 'Jan, heb je het hier een beetje naar je zin?'
Jan Klug: 'Het is best leuk hier in het oosten.'
Van Dalsum: 'Gisteren was je eerste optreden. Met de Jungle Warriors speelde je in de Music Club 'Combo'. Hoe was dat?'
Klug: 'Het optreden gisteren was een groot succes.'
Van Dalsum: 'Goh, wat zeg je dat veelzeggend, beknopt en toch ook verrassend! En vanavond?'
Klug: 'Vanavond koud. Open air.'
Van Dalsum: 'Nu had onze medewerker Piet Gerbrandy enige kritiek op je lounge-muziekjes, in de Volkskrant vanochtend. Kijk, hier heb ik het stuk als jpg.-bestand'.
Klug: 'Ik kan dat jpg-je niet zien hier, maar het zal allemaal wel.'
Van Dalsum: 'Misschien moet je iets dichter tegen me aan gaan staan... zo ja, fijn!'
Klug: 'Aaaah... Wel. Ik maak lekker lounge als ik daar zin in heb, bij gedichten die ik mooi vind. Wie anders beweert heeft blijkbaar een andere smaak dan ik.'

Bij terugkomst in het redactielokaal te Epibreren zag Van Dalsum het Dagblad van het Noorden van vandaag liggen. Met daarin ook al een recensie van 'Wei Epibreren'. En nog wel op de poppagina.
(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


TOM LANOYE'S BOERENTORENGEDICHT

Antwerpen/Epibreren - Zoals eerder bericht wordt volgende week een gedicht van Tom Lanoye op Antwerpens karakteristieke wolkenkrabber, de 'Boerentoren' bevestigt. Als we ons niet vergissen is het gedicht op een doek van 600 vierkante meter grootte afgedrukt. Zojuist ontvingen we van de organisatie achter Antwerpen Book Capital 2004 het gedicht, met de boodschap: 'Vandaag, 23 april 2004 en startdag van ABC2004, is dé geschikte aanleiding om het gedicht bekend te maken. De jonge, mannelijke & viriele KBC-toren is weg van de statige oude dame die de Kathedraal is. Eén toren verklaart zijn liefde voor een andere toren. Benieuwd hoe zij zal reageren? De kathedraal houdt haar antwoord in beraad tot ons openingsweekend De Klank van de Stad, voor het klank- en lichtspektakel op zaterdagavond 8 mei (Groenplaats). Meer info: www.deklankvandestad.be.

LIEFDESGEDICHT VAN STADSDICHTER TOM LANOYE VOOR ABC2004

waarom vertoef ik PLOMP
verloren hoekig in uw
RANKE SCHADuw kant
uw broderie van steen
— als toren u TE MIN
als MINNAAR u te jong

verleent DESALNIETTEMIN
niet net het logge aan
de sier van schoonheid
zin en is het lompe soms
niet tot BEWOND’REN van
verfijning meest geschikt

zijn niet ZODOENDE u en
ik — dat stomp geboren
vierkant van gewin die
STROEVE boer verstomd
door uw verschijning — toch
tot ELKANDER voorbeschikt

aanvaardt mij NEEMT mij
ziet mij STAAN begint met
mij zo dag zo nacht uw
PRACHT van voor af aan oh
kijkt dan HOUDT van mij
bezwijkt HOUDT u niet in


© Tom Lanoye, 2004

(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


'WEI EPIBREREN' RECENSIE (2)

Epibreren - Inmiddels heeft de uitgever van De Dichters uit Epibreren berekend dat Piet Gerbrandy's inderdaad goed doorwrochte artikel ons € 6570,60 (exc. btw) gekost zou hebben, als we die krantenruimte als advertentie hadden moeten kopen. Dit is nog exclusief de extra kosten van de grote kleurenfoto bij het artikel.

De kritiek van Gerbrandy dat de muziek op de cd wel wat heftiger gemogen had is te begrijpen. Het Epiteam - met name Jan Klug - heeft evenwel lang nagedacht over het produceren van een herluisterbare poëzie- en muziek-cd en is uiterst tevreden over het eindresultaat.

Dan is er nog iets: onder onze vaste lezers bevinden zich enkele redacteuren en medewerkers van het NRC Handelsblad. Die zich ongetwijfeld afvragen waar het felbegeerde recensie-exemplaar voor het NRC gebleven is.

Waar we bij deze uitsluitsel over kunnen geven: gezien de idiote uitlatingen die met enige regelmaat in het NRC over ons of onze werkzaamheden verschijnen én gezien het misleidende schrijven dat ons vanuit de NRC-hoofdredactie bereikte (zie Rottend Staal, 25-2-2004 en 22-3-2004), is besloten het NRC geen gratis recensie-exemplaren van welk eilandproduct dan ook te doen toekomen. Men vervoege zich maar in de winkel.

Nagekomen mededeling: technisch hoofdredacteur Jan Klug bericht uit Kaunas dat een NRC-medewerker inmiddels in de winkel is geweest en een cd ter recensering heeft aangeschaft. Is er dan toch nog hoop voor de mensheid?
(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


'WEI EPIBREREN' GERECENSEERD

Epibreren/Winterswijk - Vandaag bereikten ons al twee berichten dat onze medewerker Piet Gerbrandy een uiterst lovende recensie van de cd 'Wei Epibreren' in de Volkskrant gepubliceerd heeft. Zoals een van onze informanten meldt: 'Hij maakt de cd met de grond gelijk.'

Gerbrandy's jubelzang schijnt zich op de achterzijde van de Volkskrant te bevinden - na de voorpagina de best gelezen bladzijde van de krant. De veerpont met dagbladen is helaas nog niet op het eiland gearriveerd, dus is de hoeveelheid vierkante centimeters die de krant aan het prachtige Epibreerder product wijdt ons nog onbekend. Waardoor we onze lezers nog niet kunnen meedelen of Gerbrandy's ongetwijfeld goed doorwrochte schrijven ons enkele honderden danwel duizenden euro's aan advertentiekosten bespaart.
(Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


BLIJHEID OP EILAND

Epibreren - Tot consternatie van de redactie was onze hoofdredacteur gisteren intens blij. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum, die hem nog nooit blij gezien had, vroeg hem waarom.

Liesbeth van Dalsum: 'Droog, wat is er aan het handje?'
Bart FM Droog: 'Ik ben zó blij! En dat door poëzie.'
Van Dalsum: 'Hmm?'
Droog: 'Bij het verwerken van binnengekomen verzen las ik voor het eerst in al die jaren een gedicht waarin auto's een belangrijke rol spelen en zelfs met typenaam vermeld staan. Traanstromen van ontroering spoten uit mijn ogen, en ik herlas en herlas het poëem, merkte dat het me sterk deed denken aan Gert Vlok Nels fantastische 'waarom ek roep na jou vanaand', waarin een Volkswagen Kever voorkomt, alsmede, net als in het onderhavige gedicht, de dood.
Van Dalsum: Dus als ik het goed begrijp ben je emotioneel aangedaan omdat je een Volkswagen in een gedicht tegenkwam?'
Droog: 'Nee, in dit nieuwe gedicht stuiven een Volvo en een Jaguar voorbij.'

Van Dalsum: 'Nu ja - die staan ook in de A.J.D. van Oostengarage!'
Droog: 'Ja, en ik denk dat de maakster van het gedicht helegaar geen weet had van het bestaan van onze garage. Dat maakt het des te frappanter!'
Van Dalsum: 'Nu word ik toch wel erg nieuwsgierig. Waar kan ik dat gedicht lezen?'
Droog: Op de thuispagina van onze nieuwe 171ste medewerker Jane Leusink. Het heet 'God tijd' en is briljant.'
Van Dalsum: '... [na lezing] Potjandokie! Zo mogen er meer gemaakt worden!' (Rottend Staal Online, 23-4-2004)

terug naar boven


OPROEP TIJDSCHRIFT PARMENTIER

Epibreren - De redactie van het binnenkort op het eiland verboden literaire tijdschrift Parmentier deed ons onderstaande toekomen:

'Het literair tijdschrift Parmentier roept de bekende ************** een gedicht te schrijven waarin zij hun mening weergeven over het al dan niet bestaan van '***********' en '*************'. De deadline ligt op 12 mei 2004. Plaatsing is uiteraard aan de redactie.'

Inzendingen kunnen in vijfvoud gemaild worden naar info@hetwildeoosten.nl. Vergeet vooral niet een postzegel als attachment mee te mailen voor retourzending. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)

terug naar boven


WOORDVERBOD

Epibreren - Onze medewerker Harry Zevenbergen werd gisteren op een zeepkist tegenover het gemeentehuis aangetroffen, omhuld door een sandwichboard waarop stond:

'Waarom het woord ************ een zinvolle term is. Wanneer je het woord ************ definieert als poëzie als podiumkunst, is het een nuttig woord en kun je daarmee de dichtkunst duiden als een duidelijk van het schrijven van gedichten te onderscheiden kunstvorm.
De negatieve klank ontstaat wanneer mensen afgeven op poëzie als podiumkunst en menen dat het feit dat het gedicht goed voorgedragen kan worden, dat het gedicht en de dichter diskwalificeert. Maar een woord verbannen omdat mensen het misbruiken, gaat me nogal ver.

Laten we afspreken dat: ************ = dichten als podiumkunst

En dat dit niets met de kwaliteit van gedichten en dichter te maken heeft.'

(wegens het gemeentelijk decreet van 21-4-2004 zijn in boven- en onderstaande teksten onlangs verboden woorden verwijderd)

Nadat Zevenbergen veertien uur op de zeepkist gestaan had, deelde het toevallig passerende gemeenteraadslid Yfke Dalhemd hem mee: 'Tegen Epibreerder gemeenteraadsbesluiten kan enkel bezwaar worden ingediend middels het formulier X2367.8-b, te verkrijgen aan loket 3 na overhandiging van formulier 'verzoek tot aanvraag van formulier X2367.8-b sectie 55', dat op zijn beurt af te halen is bij loket 709. Helaas is dat laatste al geruime tijd gesloten wegens zwangerschapsverlof van de onlangs gepensioneerde doch in deeltijd sporadisch nog werkzame afdelingschef, mevrouw Kooknat. U kunt het derhalve het best proberen op maandagochtend, tussen 06.13 en 06.48 uur, omtrent 2013.'

Een allerminst uit het veld geslagen Zevenbergen riposteerde: 'Ik heb de tijd en zal er zijn. En spreek de hoop uit dat in de volksmond de woorden ************ en ************* zullen uitgroeien tot geuzennamen. Ík ben een ************* en ik ben er trots op!!!'

Waarop hij door politiechef Ken Robinson in de boeien werd geslagen en voor onbepaalde tijd in het cachot is gegooid wegens overtreding van de gemeentewet op verboden woorden. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)

terug naar boven


BOEKVERBOD?

Epibreren - In Nederland is grote ophef ontstaan rond het boek De weg van de moslim, waarin wordt opgeroepen tot het doden van homo's en mishandelen van vrouwen. Kamervragen worden gesteld, boekhandels willen het niet langer verkopen en de wijste en fijnste minster, de te Epibreren zwaar aanbeden Johan Remkes, moet volgende week zelfs zijn cafébezoek te Groningen onderbreken om publiciteitsgeile Kamerleden te woord te staan over dit boek, dat volgens velen verboden moet worden.

Het geinige is dat er ook een ander boek bestaat, waarin tot het stenigen van travestieten, het slachten van verkrachte vrouwen en het plegen van allerhande andere ongein wordt opgeroepen. Dat boek heet de Bijbel en wordt via tal van christelijke geloofshuizen en boekhandels verkocht. Als al die oproer kraaiende parlementariërs dat boek nu ook eens meenemen op het lijstje van verboden boeken en verboden woorden als 'podiumpoëzie' en 'podiumdichters' bewijzen ze het land eindelijk eens een dienst. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)

terug naar boven


WOEDE EN LOF TE FROTLAND

Mill - Te Frotland, de virtuele vrijstaat van Dick Ettema, vindt men in deze dagen veel ondersteunend materiaal voor de makers van deze site. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)

terug naar boven


TWINTIG AANVRAGEN LETTEREN GEHONOREERD

Culemborg/Nijmegen/Amsterdam - 'De Raad van Cultuur heeft de subsidieaanvragen van twintig literaire organisaties positief beoordeeld. Elf instellingen die om subsidie hebben gevraagd, hebben een negatief advies gekregen. Het Multatuli Museum verliest als enige zijn gehele subsidie van 4800 euro, als het aan de Raad ligt', meldt Het Boekblad.

'De sector letteren ontkomt niet aan de bezuinigingen voor de periode van de Cultuurnota 2005-2008. In totaal moet 560.000 euro worden bezuinigd. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bij de letterenfondsen ondanks een positieve beoordeling de kaasschaafmethode wordt gehanteerd. De vier fondsen, waaronder het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds, worden met drie procent gekort.'

'De Raad is te spreken over de toename van het aantal literaire festivals en heeft derhalve acht van de elf aanvragen met een subsidie gehonoreerd. Volgens de analyse is dit echter maar het topje van de ijsberg. De Raad vraagt zich dan ook of er de toekenning van subsidiegelden aan dergelijke festivals wellicht beter aan (een) literair fonds(en) kan worden overgelaten. Dit fonds of deze fondsen zouden hiervoor dan geoormerkt geld ontvangen.'

'Van de aanvragen voor de festivals heeft Poetry International tien procent minder subsidie toegekend gekregen, en krijgt nu 260.000 euro [bij 3000 bezoekers]. Volgens het advies zouden de internetactiviteiten van dit festival, Poetry International Web, voor het eerst wel 50.000 euro subsidie moeten krijgen. Het festival Dichter aan Huis wordt ook voor het eerst beloond voor zijn inzet met een subsidie van 40.000 euro.'

Ook de Wintertuin wordt aanbevolen voor structurele subsidiëring: 'De Wintertuin heeft in de afgelopen jaren met betrekkelijk weinig middelen veel van de grond gekregen. Het festival is kwalitatief goed, wordt goed bezocht - de afgelopen jaren is het publiek verdrievoudigd (van 4000 bezoekers in 2000 tot 14.000 in 2002) - en heeft landelijke uitstraling. De Raad is positief over het feit dat De Wintertuin nieuwe literaire initiatieven faciliteert door het verstrekken van opdrachten. De stichting genereert zo nieuw werk, ook in de kwetsbaardere genres. De Raad beschouwt De Wintertuin als een waardevol festival. De Raad is positief over de subsidieaanvraag van De Wintertuin.'

Passionate is bedacht met 100.000 euro, evenals de Winternachten.

Het is natuurlijk niet louter positief nieuws dat in de Cultuurnota staat: Aida, de organisatie die zich inzet voor vervolgde kunstenaars, dreigt de jaarlijkse subsidie van 35.970 euro te verliezen. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)


terug naar boven


KABAAL IN CAFÉ ROYAL (2)

Delft/Amsterdam - Dinsdag berichtten we over ongeregeldheden in het Delftse Café Royal, tijdens een poëziemiddag van Stichting Jambe. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum was weliswaar ter plekke, maar zat nogal te soppen op twee jongens van De Residentie, waardoor ze de diepere achtergronden en gewelddadige details miste.

Een der direct betrokkenen, de Amsterdamse dichteres Joke Kaviaar, bericht ons gelukkig uitvoeriger: 'Heel in het kort: Jambe verbood mij het stuk 'Stop Deportaties' ten gehore te brengen en brak na amper een dag de dialoog per telefoon en e-mail af door het optreden botweg te cancelen (dit nog geen vierentwintig uur voor het optreden). Dat bericht bereikte me pas op de ochtend van het optreden. Die middag ben ik tóch met mijn vrouw naar Delft getogen, waar bleek dat Jambe loog over de reden voor mijn (tot dan toe) afwezigheid (ik zou zelf afgezegd hebben, ik zou te laat zijn), en niet met mij in gesprek trad. Sterker nog. Mijn roepen dat ik er was werd genegeerd. Toen ik in de pauze een eerste van dertig kopieën van 'Stop Deportaties' neerlegde (hetgeen van Jambe mocht, hadden ze gezegd), werd ik in de wurggreep genomen door de penningmeester van stichting Jambe.

Na een flinke worsteling werd ik zonder aankondiging door vier man de tent uitgezet. Daarna volgde mijn vrouw, die nog een stapeltje van 'Stop Deportaties' had weten te verspreiden onder zeer geïnteresseerde lezers. De rest is aldaar in de vuilnisbak beland!. Dit is dus in het kort... Een uitvoerig verslag, chronologisch en alles, vind je hier.' (Rottend Staal Online, 22-4-2004)

terug naar boven


SABOTAGE HINDERT GRONINGEN

Epibreren - Terroristen die uit veiligheidsredenen liever anoniem blijven hebben gisteren ernstige schade toegebracht aan de Groninger economie. Rond 11.00 uur gisterochtend hebben ze ergens in de stad een glasvezelkabel uit de grond getrokken - waar was zelfs om 19.00 uur nog niet bekend, waardoor het grootste deel van de stad niet langer kabelmatig kon internetten of e-mailen. Ook sabotererden ze de kabel van de stad naar Epibreren.

Vandaar dat we gisteren geen opdateringen konden verzorgen. Onze excuses voor de overlast. Het euvel schijnt inmiddels verholpen. (Rottend Staal Online, 22-4-2004)


terug naar boven


GRONINGER KAMPIOENEN-BOEKPRESENTATIE (2)

Groningen - Vanochtend werd in de bovenzaal van 't Feithhuis onder grote belangstelling het eerste exemplaar van het kloeke boekwerk Groninger Kampioenen aan CvdK Hans Alders aangeboden. In zijn speech had hij het gedicht 'Stadjers' van de onlangs overleden dichter Max Dendermonde verwerkt, uit diens Groninger sonnetten.

De initiatiefnemer van het boek, directeur Guus Sligter van Grafische Industrie De Marne uit het in Noord-Groningen gelegen Leens vertelde dat hij het project was begonnen omdat hij was uitgeroepen tot Grafimedia Ondernemer van het Jaar, in november 2003, en zich daarom verplicht voelde ook andere Groninger kampioenen in het zonnetje te zetten.

In samenwerking met Radio Noord werden 25 'kampioenen geselecteerd, van Avi Olli 23 uit Sauwerd tot Sun Borger (23) uit Groningen. De laatste won vorig jaar de KLM Paul Huf Junior Award, dé prijs voor jonge fotografen. Avi Olli 23 miste vorig jaar door iets te losse aanhechting van de uier net de eerste prijs van de Vaarzen Roodbont 2003 competitie. Dat neemt niet weg dat ze prachtige harde droge benen heeft en een voorbeeldige centrale vierkante speenplaatsing.

Met de Antwerpse baardkriel van topfokker Johnny Weever uit Meeden is Avi Olli het enige dier in het majestueus vormgegeven boek. Verder zijn er topkoks, -bakkers, -sporters, -wetenschappers en natuurlijk ook dichters in te vinden: Jane Leusink, vanwege de C. Buddingh'prijs 2003 en De Dichters uit Epibreren, wegens de Johnny van Doornprijs 2003. Alle kampioenen zijn fraai gefotografeerd door topfotograaf Harry Cock. De Epidichtersfoto is op deze pagina te zien (let op: lange laadtijd)

Uit het voorwoord van de door allen zo vurig geprezezen minister Johan Remkes: 'Sommigen zeggen dat we [i.e. Groningers] stug zijn. Anderen menen dat we geen gevoel voor humor hebben. Vooral om dat laatste moeten wij altijd vreselijk lachen.'

Het boek gooit hoge ogen in de strijd om de titel best verzorgde boek van het jaar; a4-formaat, hard cover, verschillende papiersoorten, opgeplakt stoffen rozet, kleurenfoto's - echt heel mooi. Het boek Groninger Kampioenen (Uitgeverij De Marne, Leens, ISBN 90-77050-05-1) is te bestellen bij de betere boekhandel of rechtstreeks op www.marne.nl. (Rottend Staal Online, 21-4-2004)

terug naar boven


GRONINGER KAMPIOENENBOEK-PRESENTATIE

Groningen - Vanochtend wordt om 10.00 uur in 't Feithhuis te Stad het Kampioenenboek gepresenteerd. In dit boek foto's en lofzangen op lieden die iets voor Groningen betekend hebben, de afgelopen jaren.

Tot aller vreugd schreef de intens geliefde en beeldschone minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes het voorwoord en zal Commissaris van de Koningin Hans Alders straks het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Wie allemaal in dat boek bewonderd kunnen worden is ons onbekend. Wel weten we dat korfballer Taco Poelstra (tijdens zijn afscheidswedstrijd voor Oranje op 9 november 2003 voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen geworden) en De Dichters uit Epibreren (op 23 november 2003 bekroond met de Johnny van Doornprijs) in het boek te traceren zijn.

Onze technisch hoofdredacteur Jan Klug kan bij de presentatie helaas niet aanwezig zijn. Want hij bivakkeert momenteel met de Jungle Warriors in Litouwen, waar hij in de komende dagen tijdens het Kaunas Jazz Festival optreedt. (Rottend Staal Online, 21-4-2004)

terug naar boven


CONSENSUS OVER WOORDGEBRUIKVERBOD

Epibreren - Hoogst opmerkelijk verzuchtte de meerderheid der reaganten op de nieuwe Rottend Staal-pagina in ps-jes dat het woord 'podiumpoëzie' eigenlijk verboden zou moeten worden. Dit holle begrip, de laatste jaren veel misbruikt door lieden die uitspraken meenden te moeten doen over waar ze in feite geen hol van wisten, is rijp voor de vuilnisbelt.

De gemeenteraad van Epibreren heeft zich het gezucht en geweeklaag aangetrokken en bij hamerslag besloten het gebruik van dat woord niet langer te tolereren. Waarna vrolijk werd gevoggewrikt. (Rottend Staal Online, 21-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (134)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij is voltooid. Alle dichters uit de 13de en 14de druk zijn nu vermeld. In de loop van de week zal een bespreking van het boek verschijnen. In een later stadium zullen alle dichters alfabetisch op onderpagina's van de Dikke Komrij-pagina te traceren zijn. (Rottend Staal Online, 20-4-2004)

terug naar boven


AMSTERDAMSE EENZAME UITVAART #25

Amsterdam - Hedenochtend werd Juan Manuel Fernandez Gomez (Venezuela, 29-5- 1968 - Amsterdam, 3-4-2004) begraven. Rogi Wieg declameerde erbij zijn laatste 'eenzame uitvaartgedicht' en onze medewerker F. Starik doet ervan verslag op zijn weblog. (Rottend Staal Online, 20-4-2004)

terug naar boven


KABAAL IN CAFÉ ROYAL

Delft - De eerste en enige Beat-dichter die Nederland rijk is, was op dreef, deze zondagmiddag. Onder begeleiding van een tweetal jonge honden (The Mark Lotterman Bluesband) wist onze medewerker Simon Vinkenoog zijn poëzie voor te dragen op de klanken van de blues zoals de blues bedoeld is. In een wisselend tempo droeg de Angelheaded Hipster zijn teksten voor en waagde zelfs een klein dansje als intermezzo. Uniek is het eerste woord dat me te binnen schoot.

Ook was er even een opstootje in Café Royal. Vlak nadat de laatste klanken in de hoofden van de luisteraars waren weggezakt, kwam de boze dichteres Joke Kaviaar binnen stormen en eiste vrijheid van meningsuiting. Wat was het geval; onze Joke wilde graag een politiek manifest declameren. Ze is het niet eens met het uitzetbeleid van asielzoekers in ons land en was door de organisatie vriendelijk verzocht om haar politiek geëngageerde tekst weer mee de straat op te nemen en een zeepkist te zoeken ergens langs de grachten van Delft. Het Jambe-team was van mening dat haar tekst geen poëzie was, kortom tumult alom.

Rake woorden, weinig klappen. Kaviaar riep de hulp nog in van de niets vermoedende Vinkenoog, die nahijgend van zijn optreden aan de bar een biertje trachtte te bestellen. 'Simon, doe dan wat!' klonk het en Vinkenoog vroeg zich af waar het barpersoneel was, hij had dorst.

Verder werd er nog gestreden voor de dichter van de middag tussen de dichters Da Skuuks en onze medewerkers Mohs Volke en Lucas Laherto Hirsch. Mohs won uiteindelijk de harten van het publiek met net één stem meer dan Lucas Laherto Hirsch. Helaas kunnen de beste heren niet aantreden op 16 mei en Da Skuuks werd naar voren geschoven om zijn kunsten te vertonen op 16 mei. Het was een rommelige middag, met mooie poëzie, tumult en bevlogenheid. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-4-2004)

terug naar boven


POËZIE TREEDT... ONLINE

Epibreren - Zojuist hebben we van Het Financieele Dagblad en Thomas Vaessens toestemming gekregen integraal het artikel van Vaessens te mogen afdrukken. Het bevindt zich op de nieuwe Rottend Staal-pagina 'Poëzie treedt...', met boven en naast Vaessens' schrijven commentaar van onze medewerkers Jansen, Van Gogh, Heytze en Droog, alsmede een quote van Rutger Kopland over het dusdanige.

Naar verwachting zal binnenkort ook commentaar van Tsead Bruinja toegevoegd worden. (Rottend Staal Online, 20-4-2004)

terug naar boven


VERS VERS VAN HEYTZE

Utrecht/Epibreren - Onze medewerker Ingmar Heytze heeft weer een van zijn welbekende pastiches geschreven, met dit resultaat:

SPIEGEL DER PLATTE PROMOVENDI

zeer vrij naar Rutger van Zeijst

Als het maar kwekt en leutert in de krant is het een letterkundige
als het maar quasi-scherpzinnige stukjes metselt
en niets begrijpt

Als het maar regels krijt en opzegt is het een letterkundige
als het maar gratuite meninkjes vent
en zelf niet denkt

Als het maar kleiduiven bakt en die smalend weer afschiet
als het maar leugens uit modder smeedt

Als het maar trommels van voorhuid of ezelvel roert
en zelf in kleinzielige voetnoten leeft

Als het zich op college maar aftrekt bij het impotente gepruts
van enkele Vlaamse postmodernisten
is het een letterkundige

Als het maar kwekt, leutert of rukt

© Ingmar Heytze, 2004

(Rottend Staal Online, 20-4-2004)

terug naar boven


ERIK VAN RUYSBEEK OVERLEDEN

Waregem/Antwerpen - Op 8 april 2004 is Raymond van Eyck - beter bekend onder zijn pseudoniem Erik van Ruysbeek - in Etterbeek overleden. Hij werd in 1915 te Brussel geboren. Of op 15 oktober, of op 25 april - de bronnen spreken elkaar in deze tegen.

Het nieuws is pas zondag bekendgemaakt. De auteur werd op zijn verzoek in alle stilte begraven. Van Ruysbeek schreef twintig dichtbundels, vier romans en tien essays. Twee gedichten van zijn hand zijn na te lezen in de Dikke Komrij.

Willem M. Roggeman interviewde hem in 1973. Dat interview is te vinden op www.dbln.org.

De Standaard meldt over hem: 'Hij geloofde dat metafysische ervaringen niet met woorden kunnen uitgedrukt worden, maar probeerde het wel met experimentele poëzie, en schreef er essays over zoals Poëzie en experiment (1956), een dialoog met Karel Jonckheere.' (Rottend Staal Online, 20-4-2004, met dank aan Risee in Letterland)

terug naar boven


LITERATUURWETENSCHAPPER DOOR DE BOCHT (2)

Epibreren - Inmiddels zijn er aardig wat reacties binnengekomen op Thomas Vaessens' artikel, van Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Rutger Kopland en een onzer redacteuren. Helaas verbiedt Vaessens ons het artikel integraal te publiceren, dus konden we enkel de passages publiceren waarop dichters commentaar leveren. Dat naast die passages was geplaatst op een nieuwe Rottend Staal-pagina.

Waartegen de auteur ook bezwaar aantekende en liet doorschemeren juridische stappen te overwegen. Omdat wij niet weten in hoeverre we hoeveel mogen citeren uit een artikel, zelfs indien voorzien van goede bronvermelding, hebben we veiligheidshalve die pagina off-line gehaald.

Tot we duidelijkheid verkregen hebben over wat we van de malle geschriften van een literatureluurwetenschapper mogen afdrukken moeten we het doen met hetgeen onze medewerker Tjitske Jansen er van vindt:

'Ik ken die meneer Vaessens niet, maar het is een dom stukje dat hij heeft geschreven. Nog afgezien van de vele feitelijke onwaarheden die hij vermeldt, komt hij er uit naar voren als iemand die geen gedichten leest, omdat hij alleen gedichten leest met het doel er iets van te vinden. En hij durft niet eens zelf iets te vinden. Hij durft alleen dingen te vinden waarvan hij vermoedt of weet dat anderen die al vinden. Een ontzettende kontlikker als je het mij vraagt en verloren voor de poëzie. Zo iemand. Jammer voor hem toch?'

(Rottend Staal Online, 19-4-2004)

terug naar boven


LITERATUURWETENSCHAPPER DOOR DE BOCHT

Epibreren - Afgelopen zaterdag publiceerde Thomas Vaessens een groot artikel over 'podiumdichters' in het Financieele Dagblad. Daarin verkondigt hij grote idiotieën over een aantal van onze medewerkers.

Het artikel 'Poëzie treedt buiten het boekje' is tegen betaling van 5 euro op de site van het FD te lezen. Vaessens zelf wilde het ons niet beschikbaar stellen, met de mededeling: 'Dat stuk komt (in uitgebreide vorm) in een boek dat ik deze zomer afrond. Ik wil het dus nog niet verder verspreid zien.'

Onze medewerker Ingmar Heytze, naast onze medewerkers en redacteuren Tsead Bruinja, Tjitske Jansen, Ruben van Gogh, Tjitse Hofman, Serge van Duijnhoven en Bart FM Droog, een van de mensen die door Vaessens allerhande waanideeën zijn toebedacht reageert als eerste:

'Met alle respect voor mijn oude studiegenoot Thomas Vaessens: moe, word ik hiervan. Heel Erg Moe (ook wel omdat ik gisteren vier optredens op een dag heb gedraaid, tijdens welke ik mijn simpele, enkelvoudige, niet-postmoderne of vadermoorddadige podiumpoëzie heb voorgedragen). Literatuurvorsers vinden nog altijd eerst de werkelijkheid uit op grond van hun eigen tunnelvisie, om vervolgens iedereen die niet in die werkelijkheid past met halve waarheden en simplificaties op hun toegewezen plaats te timmeren, zoals een kind met gebrekkig ruimtelijk inzicht en te weinig geduld de niet passende stukjes in een puzzel met een hamer op hun plek ramt.

Toevallig had ik het gisteren nog met K. Michel over literatuur'wetenschap'. Hij herinnerde me aan de volgende quote: Aesthetics is for artists what ornithology is for birds. (Barnett Newman)'
(Rottend Staal Online, 19-4-2004)

terug naar boven


BESPREKING 'AVOND VAN DE NIEUWE POËZIE'

Landgraaf/Epibreren - Het zalencentrum Brandpoort te Landgraaf zat goed vol. Een paar honderd bezoekers zat om acht uur klaar, toen de drumband Bateria Banda Bagunca begon te spelen. Het indrukwekkende volume van deze Braziliaanse muziek was helaas te groot voor de Brandpoort, waardoor enkele bezoekers met hun handen over hun oren toekeken hoe de groep haar best deed.

Na Bateria Banda Bagunca nam de altijd olijke presentator Arie van den Berg het heft in handen. Met respect voor de dichters introduceerde hij hen bij het publiek. De avond stond in het teken van de Jo Peters PoëziePrijs en van het werk van de genomineerden: Maria Barnas, Tsead Bruinja, Hagar Peeters en Peer Wittenbols.

Onze medewerker Barnas las wat bedeesd voor, wellicht veroorzaakt door het oorverdovende optreden van de band of door het wat doodse publiek, dat langzaam op temperatuur kwam naarmate de avond vorderde.

Onze medewerker Bruinja's voordracht kon in het begin nog niet echt op een enthousiaste reactie rekenen. Hij kreeg de handen pas op elkaar met zijn voordracht van het gedicht 'Appels kopen' dat hij geheel uit het hoofd bracht. Er volgde een optreden van het Iraanse Ensemble Taraneh, waarbij opviel dat niet alle leden van dit ensemble hun vak evengoed verstonden. Glansrollen waren in ieder geval weggelegd voor de bandleider, die een soort luit bespeelde en prachtig samenspeelde met de cellist.

Hagar Peeters die de prijs zou winnen - zoals al dagen op internet te lezen was, kon niet aanwezig zijn bij de festiviteiten, omdat ze eerdere verplichtingen in Spanje na moest komen, waar ze samen met een Spaanse vertaler werkte aan vertalingen van haar werk. Gelukkig had Peeters nog tijd gevonden om videoopnames te maken van haar voordracht. Streng en laconiek las ze haar verzen voor, maar naar mijn mening duurde die voordracht iets te lang, waardoor het geheel wat eentonig overkwam.

Vrolijker en spannender was het optreden van Peer Wittenbols. Hij las drie theatrale gedichten voor uit zijn bundel Kop van het hoofd. Op schitterende wijze verweefde Wittenbols hierin het Brabantse dialect en het Nederlands tot tragikomische poëzie over tantes die dansen en één voor één sterven aan kanker en over een vader die thuis lam op bed ligt, waarbij de verteller jolig toekijkt hoe een verzorgster zijn vader in alle 'groeven' wast, terwijl de arme man werkeloos toe moet kijken, niets mooier dan leedvermaak.

Om de spanning (?) er voor het publiek in te houden stonden voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar voordrachten van Gerrit Kouwenaar en Willem van Toorn op het programma. Kouwenaar was helaas verhinderd wegens ziekte. De Zuid-Afrikaanse dichteres Wilma Stockenström nam zijn voordracht over en las sterk voor. Erna volgde een gedegen voordracht van Willem van Toorn. Taraneh speelde nog een deuntje en toen mocht juryvoorzitter Frans Budé eindelijk de prijs uitreiken aan Hagar Peeters, wier moeder de prijs hevig geëmotioneerd ontving en ontroerend sprak over haar dochter.

Natuurlijk was er op deze avond ook veel aandacht voor Jo Peters en ondanks het feit dat ik deze man nooit heb gekend, kan ik me niks anders voorstellen dan dat hij erg blij moet zijn geweest met dit eerbetoon aan zijn liefde voor de poëzie. (Foeke Zwart, Rottend Staal Online, 18-4-2004)

Zie ook het Dagblad de Limburger van vandaag voor meer over de prijsuitreiking. (Rottend Staal Online, 19-4-2004)

terug naar boven


HET GEKLOTS VAN EEN PUFFER

Epibreren - Vandaag verscheen in een extra editie van Meander het spraakmakende en zeer lezenswaardige artikel 'Het geklots van een puffer', van Rutger H. Cornets de Groot over Ilja Leonard Pfeijffer.

Hoewel Cornets de Groot het speciaal voor Meander schreef, vond de redactie van Tirade de erin vervatte kritiek op Pfeijffers opvattingen over poëzie dermate relevant, dat het literaire tijdschrift graag inging op Meanders aanbod het stuk als eerste te mogen publiceren (nr. 204, maart 2004).

Meander meldt over het stuk: 'Uiteraard vroegen we Pfeijffer om een reactie op dit artikel. Een paar weken terug al. Maar Pfeijffer reageerde niet.'

Geheel in lijn met wat Cornets de Groot in zijn artikel signaleert: 'Aan het afleggen van verantwoording heeft hij geen enkele behoefte; hij roept ánderen ter verantwoording.'

Reden genoeg om de Rottend Staal-redactie te overtuigen om op dinsdag 27 april tóch naar de performance van Pfeijffer in Groningen te gaan. Dan klotst de puffer in het programma 'tegendraadse schrijvers' van de Schrijversschool Groningen, dat om 20.30 uur in het Filmcentrum Images (Poelestraat 30) begint. Een mooie gelegenheid om hem publiekelijk enkele hoogst persoonlijke vragen te stellen. (Rottend Staal Online, 18-4-2004)

terug naar boven


DOE MAAR DICHT MAAR 2004

Groningen - Gisteravond vond in een volgepakte Kleine Zaal van C.C. de Oosterpoort de finale plaats van Doe Maar Dicht Maar. Voor de gelegenheid was de zaal ingericht als een 'love boat' en liep de presentator rond in een kapiteinsuniform. Rutger Kopland verrichtte de openening door op een hem zo karakteristieke wijze een fles tegen een van de theatermuren kapot te slaan, waarna hij een gedicht geënt op de poëzie van J.J. Slauerhoff voordroeg.

Vijfduizend scholieren uit Nederland en Vlaanderen hadden gedichten ingestuurd voor de dichtwedstrijd. Honderd gedichten zijn geselecteerd voor de jaarlijkse bloemlezing. En de tien 'beste' gedichten werden in de Oosterpoort door de jeugdige poëten voorgedragen.

Hoewel er ongetwijfeld lang was nagedacht over de theatervormgeving van de avond, kan ik niks anders concluderen dan dat vroeger alles beter was. Toen bijvoorbeeld de tien winnaars nog gewoon werden aangekondigd door een geïnteresseerde presentator, die zinnige vragen en de deelnemers op hun gemak wist te stellen. Dit jaar kwamen de deelnemers er erg bekaaid af: van sommige leerde ik niet meer dan de naam. Waar ze vandaan kwamen - altijd aardig om te weten - , hoe oud ze waren, of ze zelf ook poëzie lazen en zo ja van wie, dat al bleef bij de meesten onbesproken.

Nee, we moesten naar filmpjes kijken, die door zeker een kwart van het publiek niet gezien konden worden omdat het projectiescherm te ver naar achteren op het podium was opgesteld en naar eindeloze herhalingen van gedichtfragmenten luisteren, waardoor in ieder geval bij mij de irritatiegrens overschreden werd.

Gelukkig maakte de poëzie veel goed: Tjitske Jansen bracht met verve verzen uit haar succesbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen (inmiddels 5000 exemplaren gedrukt), de Groninger Commissaris der Koningin Hans Alders maakte de uitslag van de poëziewedstrijd Dichter bij 4 mei bekend en vertelde dat de winnaars dit jaar hun gedichten bij de 4 mei-herdenkingen te Amsterdam (Anke Kraster), Westerbork (Jurre van den Berg) en Kamp Vught (Hanan el Boundati) mogen voordragen. Heel intrigerend was dat hij vertelde dat bij de selectie ook rekening was gehouden met het feit dat de dichters hun gedichten in menigten moeten voordragen.

Van den Berg, El Boundati en Kraster droegen hun herdenkingsgedichten voor, waarna Kopland met een gedicht over het concentratiekamp Natzweiler dit onderdeel besloot.

Zanger Bart Kiers van de formatie Busted zong vervolgens enige liederen en de laatste drie voordrachten door Doe Maar Dicht Maar-deelnemers volgden. De jongste deelnemer, Tim Vos, zorgde voor veel hilariteit door op vragen superkort antwoord te geven: 'Ja'. 'Nee.' Het knaapje zag er daarbij supercool uit, onderuitgezakt in een strandstoel met vette zonnebril op z'n kop. En zijn gedicht 'Echt verdriet' was absoluut geen bagger.

We mochten nog even naar Busted luisteren. Hun muziek deed me weinig, behalve bij het nummer waarbij ze - op de drummer na, natuurlijk - hun instrumenten verwisselden voor trommels en een prachtig en krachtig trommelstuk ten gehore brachten. Geweldig!

En toen, de langverwachte bekendmaking van de extra prijzen. In de categorie 12 t/m 14 jaar ging deze naar de Vlaamse Annelijn de Brandt, voor haar gedicht 'ze sluipt naar het...' In de categorie 15 t/m 19 jaar won Myrte Huyts de extra prijs, met haar gedicht 'Een dag in de herfst'.

Het was een lang programma, waarin een pauze niet had misstaan. Anderzijds werd dor de lengte van het programma de nazit des te gezelliger. Vele Rottend staal-medewerkers bleken bij het festival betrokken en hadden eerder op de dag deelnemers workshops gegeven. Zo spotten we onze medewerkers Geertsma, Hofman, Ohlsen, Peters en Soepboer en schoven we gezellig aan bij Kopland en Jansen. Kopland onthulde dat de fles die hij kapotgeslagen had van suikerwerk was, en ontzettend licht van gewicht. En Jansen moest boek na boek signeren - op deze avond werden er 28 bundels van haar verkocht.

De festivalbloemlezing is vanaf maandag te koop in de betere boekhandel of online te bestellen bij Doe maar Dicht Maar. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 18-4-2004)

terug naar boven


RARE LIEDEN - DIE LIMBURGERS

Sittard - Het wordt al wonderlijker met die Zesde Dag van de Poëzie te Landgraaf. In een interview dat afgelopen donderdag 15 april in Dagblad de Limburger met festivalprogrammeur Lizet Duyvendak gepubliceerd werd zijn deze wonderbaarlijke uitspraken te lezen:

'Verder geven we veel ruimte aan jongeren of aan dichters die nog maar weinig hebben gepubliceerd, zoals dit keer Jane Leusink, Ruben van Gogh en weer Quirien van Haelen.'

(...) 'Er zijn vier grote festivals in Nederland: Poetry International in Rotterdam, Winternachten in Nijmegen, De Nacht van de Poëzie in Utrecht en Dichter aan Huis in Den Haag. Qua status volgt Landgraaf daar volgens haar meteen na. Duyvendak: "Anders dan bij die festivals, waar het randgebeuren heel belangrijk is, draait het bij ons puur om de poëzie."'

Mevrouw Duyvendak zou er goed aan doen zich te verdiepen in de poëziefestivalwereld. Winternachten wordt in Den Haag gehouden en in Nijmegen zetelt de Wintertuin. Het Deventer poëziefestival Het Tuinfeest trekt jaarlijks tussen de 1000 en 1500 bezoekers. Datzelfde geldt voor de Groninger Poëziemarathon. Aanzienlijk meer dan de 650 bezoekers aan de vorige editie van het Landgraafse poëziefestival.

Noch Dichter aan huis noch Het Tuinfeest kennen een uitgebreid randgebeuren. Ook het dit jaar gelukkig toch doorgang vindende Groninger Dichters in de Prinsentuin-festival draait puur om de poëzie.

Gisterochtend, bij het verwerken van het persbericht van het festival, klonk menig gevloek en gezucht in het redactielokaal, omdat uit dat bericht alle pompeuze bijvoeglijke naamwoorden als 'prestigieuze', 'vooraanstaande', toonaangevende', 'landelijk belangrijke' en 'veelbelovende' verwijderd moesten worden om tot een normaal bericht te komen. We beginnen ons meer en meer af te vragen of we soms beter helemaal niéts hadden moeten melden. (Rottend Staal Online, 17-4-2004)

terug naar boven


DUIDELIJKHEID OVER WWW.KB.NL/DICHTERS

Epibreren - De afgelopen maanden vroegen we ons regelmatig af waar het NRC, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek mee bezig waren, met het als kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 presenteren van dichters. In eerste instantie werd dit project zodanig genoemd, later werd ervan gezegd dat het diende om 'de gedachten te bepalen'. Over wie de keuze uit de te presenteren dichters maakte werd en wordt uiterst geheimzinnig gedaan.

Hoe en waar die gedachten dan bepaald kunnen worden blijft tot op de dag van vandaag schimmig. Welk doel het dient wordt opgehelderd op de onvolprezen Meander-site. Uit het interview van Rob Vos met de makers van www.kb.nl/dichters - waaronder onze medewerker Annette van den Bosch:


Rob Vos: 'In het actuele gedeelte valt mij op dat er dichters bij zijn die zich geen kandidaat stellen als Dichter des Vaderlands. Hoe zit dat?'
Paul van Capelleveen: 'Het idee is niet om de dichters die wij bespreken het Dichter-des-Vaderlandschap op te dringen. Het gaat erom een staalkaart van de Nederlandse poëzie te geven. Iets dergelijks bestaat nog niet en het is dan ook zuiver bedoeld als achtergrondinformatie en om de lezer wegwijs te maken in de collectie poëzie van de Koninklijke Bibliotheek.'
Annette van den Bosch: 'Het is geen uitgebreide literatuurstudie. Dat zou ook niet te realiseren zijn, we hebben immers in totaal maar vier dagen per week tot onze beschikking per dichter. Daarin moeten we heel veel doen. Naast hetgeen genoemd is, maken we ook scans van de dichtbundels en zetten we alles op de site. Het aantal dichters dat we bespreken is beperkt tot veertig, dus er zullen dichters buiten de boot vallen, maar wie weet wordt het project in een andere vorm voortgezet om het overzicht van de Nederlandse dichters compleet te krijgen.'

Helaas wordt in dat interview de vraag niet gesteld wie nu eigenlijk de keuze maakt en blijft de bizarre omschrijving van onze medewerker Gerrit Komrij als 'huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands' onbesproken. En wat wel heel raar is, is dat het bestaan van het enige - vrijwel - complete overzicht van Nederlandse dichters aan Van den Bosch en Van Capelleveen onopgemerkt voorbijgegaan is. Toch wel knap, want die pagina's zijn in 2001 online gegaan.
(Rottend Staal Online, 17-4-2004)

terug naar bovenJO PETERS POËZIEPRIJS 2004 (2)

Epibreren - Niet alleen op www.literatuurplein.nl werd bericht over wie vanavond de Jo Peters Poëzieprijs 2004 gaat krijgen. Afgelopen week meldde Poetry International dat ook, zo blijkt uit www.google.com:

Kort Nieuws
KORT NIEUWS. backJo Peters PoeziePrijs voor Hagar Peeters. 2004-04-15 LANDGRAAF.
De landelijke Jo Peters PoeziePrijs gaat dit jaar naar Hagar Peeters. ...
www.poetry.nl/nieuws/nieuws2.php?pos=0 - 14k - 15 april 2004.

Des te vreemder is de overspannen reactie van de Stichting Jo Peters Poëzieprijs, die ons gisteren sommeerde de berichtgeving over het premature bericht op een andere site te staken, met daarbij dit dreigement: 'U begrijpt dat anders enige welwillendheid onzerzijds jegens u persoonlijk en uw site in de toekomst niet meer mogelijk is.'

Nu is het vreemdste dat Rottend Staal Online de afgelopen jaren regelmatig enthousiasmerend over het poëziefestival te Landgraaf en de prijs bericht heeft, altijd met links naar de festivalsite. Van enige vorm van teruglinking of belangstelling in een optreden of bundels van De Dichters uit Epibreren is ons nooit iets gebleken. Wel maakt de Limburgse festivalsite zonder onze toestemming gebruik van enige Rottend Staal-biografieën. Dus wat nu 'welwillendheid'?

Desalniettemin wensen wij de organisatie, deelnemers en bezoekers aan het gebeuren te Limburg veel plezier toe. We raden de organisatie aan in de toekomst ook ons op te zadelen met 'persberichten onder embargo', zodat ook wij daaraan gebonden zijn.
(Rottend Staal Online, 17-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (133)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Alle 333 nieuwkomers in de 13de en 14de druk staan nu verzameld op de nieuwkomerspagina. (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (132)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Wegens het ontbreken van X- en Y-auteurs in het boek (welnu, de in het boek aanwezige Ellen Warmond heet eigenlijk P. C. van Yperen) springen we direct door naar het enige nieuwe Zetje: Koos van Zomeren (1946). Het overlijden van Jan Zitman (1925-1996), die ook al in eerdere edities was opgenomen, is aan Komrij onopgemerkt voorbijgegaan. (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (131)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe Weetjes in het boek: Henk van der Waal (1960), Elly de Waard (1940), Victor van der Walle (1849-1926), J. van Weerden (19de eeuw), Jan van den Weghe (1920-1988), Menno Wigman (1966), Ivo de Wijs (1945), Arjan Witte (1961), Jan Wolkers (1925) en H.P.G. de Wringer (1924-1987). (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar boven


JO PETERS POËZIEPRIJS VOOR HAGAR PEETERS

Kaapstad - Onze correspondent te Zuid-Afrika, die als specialiteit het Nederland watchen heeft attendeerde ons op dit bericht, dat vermoedelijk per ongeluk prematuur op het internet verscheen, op www.literatuurplein.nl:

'Jo Peters PoëziePrijs voor Hagar Peeters 17-04-2004

De bundel Koffers zeelucht van Hagar Peeters is zaterdag op de Avond van de Nieuwe Poëzie in Landgraaf bekroond met de tweede Jo Peters PoëziePrijs. De andere genomineerden waren Maria Barnas met Twee zonnen, Tsjead Bruinja met Dat het zo hoorde en Peer Wittenbols met Kop van het hoofd.

De jury, bestaande uit Arie van den Berg, Frans Budé en Hester Knibbe, koos de tweede bundel van Hagar Peeters uit een totaal van tweeënzestig inzendingen. 'De dichter zet niets en niemand ontziend, en dus ook zichzelf niet sparend, het leven neer. Maar er is humor als contratoon,'stelt zij over de bekroonde bundel. ‘Leven blijkt voor deze dichter bovenal liefde, in al haar gedaantes: liefde die ontbrak, gedroomde liefde, verlangen naar liefde, onontkoombare liefde, kattenliefde, kortstondige liefde. Eentonigheid is ver te zoeken, ook omdat alle mogelijke stijlregisters zijn beproefd. (…) Bij herhaalde lezing valt op hoe beheerst de stijl en poëtische kunstgrepen zijn.'

De tweejaarlijkse Jo Peters PoëziePrijs is vernoemd naar de in 2001 overleden uitgever van de kleine maar gezaghebbende uitgeverij Herik. De aan de prijs verbonden 1250 euro is bedoeld ter stimulering van dichters die maximaal twee bundels hebben gepubliceerd. Hagar Peeters krijgt bovendien de opdracht tot het schrijven van een cyclus gedichten, die volgend jaar in een zorgvuldig vormgegeven bundel gepubliceerd wordt. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de dichter. De eerste winnaar van de prijs, in 2002, was Alfred Schaffer.'


De correspondent, die bij wijze van goddelijk toeval de eerste winnaar van de Jo Peters Poëzieprijs is, trof dit bericht aan toen hij de Google-link onder de prijsuitreikingaankondiging, die eerder vandaag op Rottend Staal verscheen, checkte. Nu registreert Google doorgaans nieuwe informatie eerst na enkele dagen. Dat betekent dat deze - inmiddels weer verwijderde - bekendmaking op www.literatuurplein.nl al geruime tijd te lezen was. (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar boven


LIESBETH VAN DALSUM BERISPT

Epibreren - De hoofdredactie heeft vanochtend Liesbeth van Dalsum op het matje geroepen om haar te berispen wegens de smadelijke uitlating over onze innig geliefde premier, die ze op de site van onze zwaar geadoreerde minister Johan Remkes geplaatst heeft. De hoofdredactie is van mening dat zelfs een sterverslaggeefster enig respect mag opbrengen voor onze grote roerganger, in deze tijd van Wereldoorlog III.

Van Dalsum schreef dit:

Lieve minister Remkes,

U bent de fijnste, leukste en charmantste minister van het hele kabinet. En uw website is de blitste die ik ooit van een minister gezien heb. Ik hoop dat u spoedig premier wordt (alles beter dan die huidige houten klaas).

Ik hoop ook dat u als Groninger in deze dagen nog wat reclame gaat maken voor de Groninger Boekendagen: http://www.pronkjewail.nl/boukendagen/ Dat zou heel fijn zijn.

Liefs,

Liesbeth van Dalsum

De hoofdredactie neemt afstand van dit schrijven. (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar boven
GEDICHT TOM LANOYE AAN KBC-TOREN

Antwerpen - Op 23 april vindt de Werelddag van het Boek plaats. Diezelfde dag klinkt tevens het startsignaal voor Antwerpen Wereldboekenstad 2004 met de onthulling van het nieuwe stadsgedicht van Tom Lanoye. Dit gebeurt door een feesttaart aan te snijden in het KBC-auditorium aan de Schoenmarkt in aanwezigheid van burgemeester Patrick Janssens, Jan Maniewski (kleinzoon van Willem Elsschot) en Tom Lanoye zelf. Het gedicht zal in de week van 26 april aan de KBC-toren bevestigd worden, waardoor de hele gevel aan het zicht wordt onttrokken. (Rottend Staal Online, 16-4-2004, met dank aan Het Boekblad)


terug naar boven


DE (ZESDE) DAG VAN DE POËZIE

Landgraaf - Tweejaarlijks organiseert Stichting Poëziefestival Landgraaf het poëziefestival 'de Dag van de Poëzie'. Mevrouw Odile Wolfs, lid van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg en ondermeer belast met de portefeuille cultuur, verricht op zaterdag 17 april de officiële openingshandeling van 'de (zesde) Dag van de Poëzie'. In het festivalweekend zijn dertig dichters uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika te gast in Landgraaf.

De openingsavond van het festival staat in het teken van de nieuwe poëzie. In de geest van de in 2001 overleden oprichter van 'de Dag van de Poëzie' en Uitgeverij Herik is de Stichting Jo Peters PoëziePrijs opgericht. Deze avond wordt de tweede winnaar van deze stimuleringsprijs bekendgemaakt. Vier dichters met een jong oeuvre zijn genomineerd voor deze prijs en zullen voordragen uit eigen werk. De genomineerde dichters zijn onze medewerkers Maria Barnas en Tsead Bruinja, alsmede Hagar Peeters en Peer Wittenbols.

Het hoofdprogramma start op zondag 18 april om 13.00 uur met een levendige openingsrap door een aantal kinderen van het Jeugdfestival onder leiding van onze medewerker Quirien van Haelen. Daarna komt een breed scala aan Nederlandstalige poëzie voor het voetlicht. Zeventien dichters uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika brengen hun poëzie ten gehore. Onder die dichters onze medewerkers Ruben van Gogh, Tonnus Oosterhoff en Arjan Witte en de P.C. Hooftprijswinnaars Gerrit Kouwenaar, Remco Campert en H.H. ter Balkt. Uit Zuid-Afrika is de dichteres Wilma Stockenström te gast.

De entr'actes zijn net zo gevarieerd: De in Landgraaf wonende klassieke accordeoniste Mie Miki verzorgt een optreden, evenals de eigentijdse hoboïst Bart Schneemann. Studium Chorale zal een stuk van de jonge Limburgse componist Marijn Simons zingen.

Na afloop van het hoofdprogramma, omstreeks 20.00 uur, wordt een uitgebreid driegangen-dinerbuffet geserveerd. Dit is bij uitstek de plek waar publiek en dichters elkaar écht kunnen ontmoeten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, reserveren is noodzakelijk.

Dichtbundel

Ter gelegenheid van de Dag van de Poëzie geeft Stichting Poëziefestival Landgraaf traditiegetrouw een dichtbundel uit. Alle dichters die deelnemen aan 'de (zesde) Dag van de Poëzie' is gevraagd speciaal voor deze bundel een gedicht te schrijven. De bundel is tijdens het festival verkrijgbaar of via de festivalsite te bestellen.

Algemeen

Alle programmaonderdelen, met uitzondering van het Jeugdfestival, vinden plaats in zalencentrum Brandpoort te Landgraaf. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft voldoende parkeergelegenheid. Vanaf NS-station Heerlen rijden op zondag speciale festivalbusjes.

Informatie en reserveringen: Veronique Simons of Frans Bremen. Telefoon: +31 (0)45-569 52 92. E-mail: info@poeziefestival.nl, site: www.poeziefestival.nl (Rottend Staal Online, 16-4-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 1-4 t/m 15-4-2004
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.