Harry Cock: De Dichters uit Epibreren

     


     Previous Home Next

Jan Klug, Bart FM Droog en Tjitse Hofman. Gefotografeerd door Harry Cock.

Deze foto werd genomen bij het tienjarig jubileum van De Dichters uit Epibreren
in de Puddingfabriek te Groningen, 27-3-2004. En werd eerder gepubliceerd in
het boek Groninger kampioenen. Samenstelling Koos Staal, Geja Duiker, Kees
Frenay, Corinne Molenaar en Harry Cock. Uitgeverij De Marne, Leens, 2004.
ISBN 90-77050-05-1. www.marne.nl

terug naar boven


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© foto: Harry Cock, 2004. © pagina Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.