Open brief aan het kabinet over de Dichter des Vaderlandsverkiezing

      laatste update 6 januari december 2004, 21.02 uur: het respons.Open brief aan de minister-president en aan de staatssecretaris van Cultuur

Groningen, 10-12-2004

Geachte heer Balkenende, geachte mevrouw Van der Laan,

De poëzie bloeit in Nederland als nooit tevoren. Er komt meer en meer ruimte voor bundels van (jonge) dichters, ondanks de krapte op de boekenmarkt. Poëziefestivals worden druk bezocht. In kranten en weekbladen wordt flink wat ruimte gereserveerd voor de dichtkunst. Het is misschien niet allemaal goud wat er blinkt, maar er heerst in de poëziewereld wel een optimistisch stemmende dynamiek.

Bovendien heeft men in Nederland, in navolging van het eerbiedwaardig instituut Poet Laureate uit het Verenigd Koninkrijk, vijf jaar geleden besloten tot het aanstellen van een Dichter des Vaderlands – een dichter die belangrijke gebeurtenissen in Nederland opluistert met een vers en daarnaast veel aandacht probeert te genereren voor de poëzie in het algemeen. Gerrit Komrij was de eerste die deze eretitel kreeg toegekend op 27 januari 2000. Dit gebeurde na een verkiezing, georganiseerd door het NRC-Handelsblad, Poetry en de Koninklijke Bibliotheek. Na vier van de vijf jaar die zijn termijn zou duren, deed hij begin dit jaar vrijwillig afstand van zijn ambt. Dat was jammer, want de heer Komrij bleek een waardig ambassadeur van de poëzie. Poëziedagblad Rottend Staal (te bereiken op http://www.epibreren.com/rs/) organiseerde daarop een eigen verkiezing, waaruit Simon Vinkenoog als winnaar tevoorschijn kwam. Deze verkiezing vond in alle openbaarheid plaats. Alle cijfers en gegevens zijn terug te vinden op het genoemde internetadres.

Rond die eerste Dichter des Vaderlands-verkiezing echter is de afgelopen jaren – om het zacht uit te drukken – een walm van onduidelijkheid blijven hangen. Precieze aantallen van de uitgebrachte stemmen op de verschillende kandidaten zijn nooit bekend gemaakt en tot op heden weigert de organisatie die te verschaffen. Daarnaast is er door de organisatie geen verkiezingscommissie aangesteld die toezicht kon houden op de gang van zaken; en dat is te betreuren, want dat maakt niet bepaald een geloofwaardige indruk.

In de bijlage vindt u meer over deze walm van onduidelijkheid.

De op 3 december 2004 begonnen nieuwe verkiezingen dreigen op dezelfde manier te verlopen als die van 2000. De organiserende partijen lijken niet van plan meer inzicht te verschaffen; dat is, zeker bij de verkiezing voor een belangrijk ambt als dat van Dichter des Vaderlands, geen goede zaak.

Om boven genoemde problemen uit 2000 te voorkomen, roepen wij u op tot het nemen van de volgende maatregelen:

1. Stel een commissie in die om de vier jaar een Dichter des Vaderlands aanstelt. Deze commissie dient onafhankelijk te zijn en niet gelieerd aan een van bovengenoemde instellingen.
2. Maak alle notulen en beleidsbeslissingen openbaar. Alleen op deze manier is een eerlijke, transparante benoeming mogelijk.
3. Stel een Dichter des Vaderlands aan met een eerbiedwaardige staat van dienst, iemand die op basis van de door hem/haar geleverde prestaties boven de partijen kan staan.

De geloofwaardigheid van de poëzie en van de drie genoemde, deels door de Staat der Nederlanden gefinancierde organisaties, is in het geding. Wij vertrouwen erop dat die geloofwaardigheid u beiden net zo aan het hart gaat als ons.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Hoogachtend,

Martijn Anthonio, Rotterdam
Sieger Baljon, Amsterdam
Marc Beerens, Nijmegen
Rien van den Berg, Zeewolde
Catharina Blaauwendraad, Amsterdam
Robin Block, Amsterdam.
Chrétien Breukers, Utrecht
Jaap van den Born, Nijmegen
Frits Criens, Haelen
Bart FM Droog, Groningen
Job Degenaar, Lemmer
Emilie Fijan, Houten
Willem Groenewegen, Assen
Peter de Groot, Rotterdam
Quirien van Haelen, Reuver
Kees van den Heuvel, Nijmegen
Ingmar Heytze, Utrecht
Lucas Laherto Hirsch, Amsterdam
Tjitse Hofman, Groningen
Lucas Hüsgen, Nijmegen
Arjan Hut, Leeuwarden
Tjitske Jansen, Utrecht
Jeannine Janssens, Montarnaud (Frankrijk)
Coen de Jonge, Peize
Gerard C. Kool, Delft
Hans van der Klis, Amsterdam
Jan Klug, Groningen
Sander Koolwijk, Amsterdam
Peter M. van der Linden, Dordrecht
Robert Long, Menaggio (Italië)
Hanz Mirck, Arnhem
Koos Meinderts, Utrecht
Mario Molegraaf, Wassenaar
Nanne Nauta, Utrecht
Ronald Ohlsen, Groningen
Fred Papenhove, Den Haag
Cees van der Pluijm, Beek-Ubbergen
Cees van Raak, Tilburg
Hannie Rouweler, Diepenbeek (Belgie)
Kristof Rutsaert, Antwerpen (Belgie)
Rense Sinkgraven, Groningen
Frank Tazelaar, Nijmegen
Han van der Vegt, Antwerpen
Rob de Vos, Hoogvliet
Cornelis van der Wal, Groningen
Peer Wittenbols, Arnhem
Guido van der Wolk, Groningen
Harry Zevenbergen, Den Haag
Henk van Zuiden, Den HaagDeze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.