Dichter des Vaderlandsverkiezing 2004

      laatste update 1 september 2004


DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING: DE COMPLETE STEMUITSLAG

VERKIEZINGEN 2004-BEGINPAGINA

Simon Vinkenoog - 221 stemmen
Ingmar Heytze & Hanz Mirck -189 stemmen
J.A. Deelder - 50 stemmen
Hans Dorrestijn - 43 stemmen
Toon Tellegen - 37 stemmen
Olaf Risee - 31 stemmen
Serge van Duijnhoven - 25 stemmen
Anna Enquist - 25 stemmen
Eva Gerlach - 23 stemmen
Esther Jansma - 20 stemmen
Joke van Leeuwen - 19 stemmen
Menno Wigman - 16 stemmen
Bernlef - 14 stemmen
Armando - 12 stemmen
Driek van Wissen - 12 stemmen
Jaap Blonk - 11 stemmen
Joost Zwagerman - 11 stemmen
Daniël Dee - 10 stemmen
Rijn Vogelaar - 8 stemmen
Ruben van Gogh - 7 stemmen
Judith Herzberg - 7 stemmen
Drs. P - 7 stemmen
Cees Nooteboom - 6 stemmen
Chawwa Wijnberg - 6 stemmen
Harry Zevenbergen - 6 stemmen
Henk van Zuiden - 6 stemmen
Jan Kal - 5 stemmen
Ted van Lieshout - 5 stemmen
Nanne Nauta - 5 stemmen
Diana Ozon - 5 stemmen
Marion Bloem - 4 stemmen
Mathieu Bosch - 4 stemmen
Jan Atze Nicolai - 4 stemmen
Benno Barnard - 3 stemmen
Quirien van Haelen - 3 stemmen
Arnold Jansen op de Haar -3 stemmen
Ramsey Nasr - 3 stemmen
Ilja Leonard Pfeijffer - 3 stemmen
Henk Spaan - 3 stemmen
Marjoleine de Vos - 3 stemmen
Ad Zuiderent - 3 stemmen

Chretién Breukers - 2 stemmen
Bart Chabot - 2 stemmen
Elma van Haren - 2 stemmen
Erik Jan Harmens - 2 stemmen
Gerrit Krol - 2 stemmen
Huub van der Lubbe - 2 stemmen
Hagar Peeters - 2 stemmen
K. Schippers - 2 stemmen
Albertina Soepboer - 2 stemmen
F. Starik - 2 stemmen
Nachoem M. Wijnberg - 2 stemmen
Al Galidi - 1 stem
Sven Ariaans - 1 stem
Jan Boerstoel - 1 stem
Lenze L. Bouwers - 1 stem
Anneke Brassinga - 1 stem
Frans Budé - 1 stem
Karel Eykman - 1 stem
Guillaume van der Graft - 1 stem
Frans Hoppenbrouwers - 1 stem
Lucas Hüsgen - 1 stem
Tjitske Jansen - 1 stem
Freek de Jonge - 1 stem (?)
Marcel Koopman - 1 stem
Astrid Lampe - 1 stem
Arthur Lava - 1 stem
Ed Leeflang - 1 stem
Louis Th. Lehmann - 1 stem
Tonnus Oosterhoff - 1 stem
Kees Ouwens - 1 stem
Frank van Pamelen - 1 stem
Patty Scholten - 1 stem
Willem van Toorn - 1 stem
Jace van der Ven - 1 stem
Joop Visser - 1 stem
Elly de Waard - 1 stem
Peer Wittenbols - 1 stem


ongeldig: 83 stemmen tegen: 2 stemmen


(Rottend Staal Online, 22-2-2004)


De stemmen

Elke binnengekomen stem werd uitvoerig gecontroleerd, aan de hand van coderingen die de stempagina automatisch toevoegde aan e-mails die vanaf die pagina verzonden werden. Naast het checken van die codes werd elke binnengekomen mail ook vergeleken met al binnengekomen stemmails, om te voorkomen dat mensen meer dan één stem per persoon uitbrachten. Daarnaast werden mails waarover twijfel bestond op nog verdere controle, o.a. op I.P-nummer, onderworpen. Met een op de stempagina gemonteerde bezoekersteller was bij te houden wanneer, van waar, hoeveel en via welke sites de stemmers binnenkwamen; in 23 dagen werd die pagina ruim 4500 keer bezocht. Van die 4500 bezoekers bracht bijna een kwart een stem uit.

Van de circa 1200 binnengekomen stemmails werden na controle geregistreerd en geteld: 1051

Geldig en toegekend aan een dichter: 925

Tegen: 2

Van de mogelijkheid om tegen te stemmmen hebben 2 mensen dankbaar gebruik gemaakt.

Ongeldige stemmen: 83

In de eerste twee week werden stemmen van Belgen die niet in Nederland woonden en van op fraude betrapte stemmers ongeldig verklaard. In de laatste negen dagen werden zulke stemmen, alsmede stemmen van mensen die al eerder een stem hadden uitgebracht simpelweg niet meer in behandeling genomen.

Stemmen op onbeschikbaren: 41

Een aantal dichters liet in de loop van de verkiezingen weten niet beschikbaar te zijn. Stemmers die op deze dichters (met Ivo de Wijs en Huub Oosterhuis als bekendsten) een stem uitbrachten is de mogelijkheid geboden opnieuw te stemmen. Niet iedereen maakte van die mogelijkheid gebruik. Dat verklaart het cijfer van 41 op 'onbeschikbaren'

Een vergelijking met de Dichter des Vaderlandsverkiezing van 1999/2000

Bij de vorige Dichter des Vaderlandsverkiezing konden mensen drie maanden lang hun stem uitbrengen met als resultaat 3000 stemmen.

NRC Handelsblad, 28-1-2000: '(...) Meer dan drieduizend andere Nederlanders maakten de afgelopen maanden duidelijk dat zij het idee voor een Nationale Dichter, een ambassadeur van de poëzie, wél toejuichen. Zij stemden per e-mail of door het insturen van een bon (uit de VPRO-gids, NRC Handelsblad of de in bibliotheken en boekhandels verspreide verkiezingskrant) op tweehonderd kandidaten voor de post van Dichter des Vaderlands.' (...)

'De tien dichters met meeste stemmen in 2000: (in alfabetische volgorde) Remco Campert, Drs. P., Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Ilja Leonard Pfeijffer *, Jean Pierre Rawie, Simon Vinkenoog , Leo Vroman en Willem Wilmink.'

* dichter die campagne voerde

(...) 'Helemaal zonder haken en ogen was de verkiezing van de Dichter des Vaderlands niet - en dan hebben we het niet over ludieke stemmen op Sinterklaas of Frederik Puntdroad, ex-gitarist van de Achterhoekse rockgroep Normaal. Veel inzenders, en vooral de bezoekers van de speciale website van de NPS, werden in verwarring gebracht door het feit dat tegelijkertijd met de Dichter des Vaderlands ook het favoriete gedicht van het Nederlandse volk werd verkozen. In sommige gevallen nam men aan dat het favoriete gedicht geschreven moest zijn door de dichter op wie men had gestemd; veel vaker suggereerde men als Dichter des Vaderlands de auteur van het gekozen favoriete gedicht. Dit laatste zorgde niet alleen voor de hoge notering van Kopland, Vroman en Rawie - dichters van overbekende populaire gedichten - maar verklaart ook de grote hoeveelheid dode dichters tussen de meest genoemden. Als M. Vasalis (1909-1998) en Ida Gerhardt (1905-1997) nog hadden geleefd, dan hadden zij waarschijnlijk met Kopland en Komrij om het Dichterschap des Vaderlands gestreden.'

De complete uitslag is nooit openbaar gemaakt. Het blijft dus gissen hoeveel stemmen de toenmalige koplopers, Rutger Kopland en Gerrit Komrij exact hebben gekregen. Er is verteld dat Kopland 5 stemmen meer had dan Komrij. Omdat toen, in 2000, geen tussenstanden werden gegeven en de kiezers zich niet konden laten meeslepen in de race om de nummers 1 en 2, wijst alles erop dat het aantal stemmen dat elke dichter uit de toenmalige Top-10 haalde niet veel van elkaar zal verschillen.

In de verkiezing van 2004 heeft geen enkele dichter die niet op de een of andere manier campagne voerde meer dan 5% van de stemmen gehaald. Wat doet vermoeden dat ditzelfde in 2000 het geval geweest moet zijn. 5% Van de toen 3000 stemmen is 150 stemmen. Waarmee Simon Vinkenoog naar aller waarschijnlijkheid nu meer stemmen heeft dan de toenmalige eigenlijke winnaar Rutger Kopland.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.