klikt:


PHILIP LARKINS VERZAMELDE GEDICHTEN HERUITGEGEVEN

New York - Stephen Metcalf bericht in de New York Times uitgebreid over de nieuwe editie van de Collected poems van Philip Larkin (1922-1985), die ditmaal enkel de gedichten bevat die Larkin zelf gepubliceerd wilde zien. (Rottend Staal Online, 31-5-2004)

terug naar boven


FREE WORD AWARD VOOR FARAJ BAYRAKDAR

Rotterdam - Het 27ste Dunya Festival in Rotterdam viel zondag een beetje in het water. De duizenden bezoekers stonden in het Euromastpark urenlang in de stromende regen voor poëzie en muziek. Toch was de opkomst groot, onder andere voor de 'nu soul' van Tasha's World.

Een belangrijke rol speelde uiteraard de poëzie. Dunya begon 27 geleden onder de naam Poetry Park met gedichten. Deze editie las Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, poëzie. De Syrische dichter Faraj Bayrakdar ontving de Free Word Award.

In de NOVIB Letterentent werden de winnaars van de Dunya Poëzieprijs 2003 bekendgemaakt: Abdelmajid Ben Isa, Annelie David, Carola Eijsenring, onze medewerker Hanz Mirck en Ruurdtsje de Haan. In oktober verschijnt bij Stichting Dunya een bundel met hun gedichten. Ruurdtsje de Haan had bovendien de eer dat het de eerste keer was dat Friese gedichten werden voorgedragen in het Poetry Park.

Volgens de politie is het evenement rustig verlopen. (ANP/Rottend Staal Online, 31-5-2004)

terug naar boven


LEVE DE VERWARRING

Epibreren - Vandaag bericht ook de Volkskrant over de Landelijke Poetry Slam Finale van afgelopen donderdag. En zoals te voorspellen was wordt ook in dat stuk vrijwel iedereen een andere woonplaats toebedacht. Wel interessant is de vraag van journalist Robert van Gijssel: 'Zou wat meer interactie en boegeroep tijdens de voordrachten de poetry slam geen goed doen?'

Een vraag die al jaren geleden te Amerika en later ook in Duitsland en Groningen met 'ja' beantwoord werd. Door de winnaar aan te wijzen met een applausmeter wordt het publiek bij een Poetry Slam veroordeeld tot het klapveeschap. Door met een vaste jury te werken is het publiek al helemaal tot passiviteit veroordeeld. Terwijl Poetry Slam toch echt ontwikkeld is om het publiek meer bij de voordrachten te betrekken.

In Amerika en Duitsland krijgen daartoe steeds vijf willekeurig uit het publiek geplukte mensen stembordjes, waarmee ze na elke voordracht te kennen geven wat ze van de voordracht vonden. In de Groningse variant vroeg de presentator steeds weer vijf andere mensen wat ze ervan vonden en moedigde hij het publiek aan om bij echt slechte voordrachten simpelweg 'opzouten' e.d. te roepen of middels het gooien van meubilair baggerpoëten van het podium te verjagen. Maar dat was vroeger, toen sowieso alles beter was. We weten het nog goed. (Rottend Staal Online, 29-5-2004)

terug naar boven


LOEKIE DE LEEUW GAAT VOOR DICHTER DES VADERLANDSSCHAP

Hilversum - Tal van beroemdheden steunen het streven van de onlangs werkeloos geworden tv-personality Loekie de Leeuw om Dichter des Vaderlands 2005-2010 te worden. Loekie, zover ons bekend geen familie van onze medewerker Rick de Leeuw, wordt geroemd om zijn fantastische gedichten, die op veel punten het werk van Lucebert en Jan Hanlo voorbij streven. Lees er alles over op www.werktitel.nl. (Rottend Staal Online, 29-5-2004)

terug naar boven


JAAP BLONK BRENGT KURT SCHWITTERS' 'URSONATE' OP CD UIT

Arnhem - Jarenlang hielden de erven Kurt Schwitters (1887-1949) op geluidsdragers vastgelegde versies van de legendarische 'Ursonate' tegen, maar nu de laatste der erven Kurt Schwitters naar het dodenrijk gevolgd is, kan de sonate eindelijk op cd uitgebracht worden. En wie anders zou dat kunnen doen dan dichter en stemkunstenaar Jaap Blonk, die al jaren wereldwijd met de 'Ursonate' optreedt?

Juist ja, en hij heeft het gedaan. De Gelderlander bericht vandaag uitgebreid over het verhaal achter de 'Ursonate. De cd, die 'Ursonate van Kurt Schwitters, uitgevoerd door Jaap Blonk' heet, is verkrijgbaar bij de cd-speciaalzaak of via www.bastamusic.com. (Rottend Staal Online, 29-5-2004)

terug naar boven


DE GEDACHTENBEPAALSOAP (DEEL ZOVEEL TE VEEL)

Den Haag/Rotterdam/Epibreren - In the never ending soap van de dichterspresentaties op de site van de Koninklijke Bibliotheek en in het NRC Handelsblad is vandaag onze medewerker Wouter Godijn gepresenteerd als gedachtenbepaaldichter. Dat is op zich niet zo verrassend - wat wel verrassend is, is dat volgens het NRC hij in 1997 debuteerde met Schrijver en Caravan.

Wat is dat toch met het NRC en poëzie? De krant met een poëzierecensent die er niet voor terugschrikt dichters te onthoofden, om ze vervolgens in een ander periodiek de hemel in te prijzen, ze vervolgens weer elders 'onthooft' en ze dan weer looft. De krant ook die eerder dit jaar haar lezers wijs maakte dat Jan Arends (1925-1974) en C.B. Vaandrager (1935-1992) voorlazen tijdens de recentste Nacht van de Poëzie. En nu zou Godijn gedebuteerd zijn met het boek Schrijver en Caravan?

Terwijl toch zo duidelijk op twee sites, die de Wouter Godijn-top 3 op Google vormen en die beide te Epibreren gemaakt en onderhouden worden, te lezen valt dat Godijn in 1997 debuteerde met de roman Witte tongen. Hij publiceerde ooit in het wijlen tijdschrift 'Schrijver & Caravan', waarvan de makers tot op de dag van vandaag benadrukken dat de titel van het blad absoluut met een '&' vermeld moet worden. Waarvan akte. (Rottend Staal Online, 28-5-2004)

terug naar boven


LAST POETS, CHRISTINE OTTEN EN JAN KLUG IN VRIJE GELUIDEN

Epibreren - Op een onlangse zondagochtend zond de VPRO op Nederland 3 het uur durend programma 'Vrije Geluiden' met The Last Poets en Christine Otten uit, bestaande uit interviews en voordrachten. Op de traditionele donderdagse redactievergadering onthulde technisch hoofdredacteur Jan Klug dat ook hij in dat programma te zien was, en dat hij niet alleen Christine Otten maar ook onze medewerker Umar Bin Hassan begeleidde, en wel bij het gedicht 'Madness'.

Natuurlijk geloofden de andere hoofdredacteuren Klug niet, maar na bestudering van het online beeldmateriaal bleek hij toch gelijk te hebben. (Rottend Staal Online, 28-5-2004)

terug naar boven


SVEN ARIAANS WINT LANDELIJKE POETRY SLAM FINALE

Epibreren/Nijmegen - Sven Ariaans is gisteravond in Doornroosje de Nederlandse Poetry Slam Kampioen 2004 geworden. In De Gelderlander van vandaag een verslag van de finale. De verwarrende stedenteamssamenstelling zal debet zijn aan de ergerlijke onjuiste stadsafkomstvermeldingen in het stuk: Sven Ariaans is Amsterdammer, maar kwam, zoals eerder deze week gemeld, uit voor Rotterdam.

Op www.poetryalive.nl een ander verslag van de finale.
(Rottend Staal Online, 28-5-2004)

terug naar boven


BOOTJE VAREN

Groningen - Op 24 juni 2004 vertrekt een luxe boot met zevenentwintig dichters, typografen en beeldend kunstenaars vanuit Delfzijl om een dag later, na een cruise over de meesterlijk meanderende Eems-, Van Starkenborgh- en Prinses Margrietkanalen langsheen het glooiend landschap van Noord-Nederland aan te meren in de wereldhavenstad Lemmer.

Doel van deze reis is het goederenvervoer op de vaarweg door Groningen en Friesland te bevorderen, de economie in het Noorden te stimuleren en het autoverkeer over land te verminderen. De kunstenaars is gevraagd er voor te zorgen dat 'de beleving van de vaarweg en het landschap er omheen intensiever wordt'.

Wat geschiedt in het project 'Woordenstroom' dat in 2006 dertien permanente en semi-permanente kunstprojecten waarin taal een hoofdrol speelt moet opleveren. De beeld- en woordkunstenaars zijn aan elkaar gekoppeld en moeten gedurende de reis hun favoriete locatie spotten, waar ze dan binnen twee jaar hun ding moeten realiseren.

Initiatiefnemers zijn de provincies Friesland en Groningen en Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland. Die in deze tijden van bezuiniging toch nog 500.000 euro bijeen wisten te schrapen voor de realisering van dit project.

Als alle werken in de zomer van 2006 gereed zijn, volgt een publieksmanifestatie, een documentaire en een routekaart. In de tussentijd wordt een scheepsjournaal uitgegeven en een website in het leven geroepen.

Voor Woordenstroom zijn de volgende koppels van schrijvers en beeldenkunstenaars samengesteld: Wigger Bierma/Tonnus Oosterhof, Marten Jongema/K. Schippers, Karel Martens/Kees 't Hart, René Knip/Tsead Bruinja, Jan van Toorn/Willem van Toorn, George Moormann/Thomas Widdershoven, Roger Willems/Marije Langelaar/Mark Manders, Irma Boom/Martin Reints, Vanessa van Dam/Sjaak Langenberg, Erwin Adema/Benne van der Velde, Peter de Kan/Bart FMDroog, Gertjan Slagter/Albertina Soepboer en Regina Verhage/Gerrit Krol. (Rottend Staal Online, 28-5-2004, met dank aan het Dagblad van het Noorden)

terug naar boven


ZESDE GEDICHTENDAG 27 JANUARI 2005
Gerrit Kouwenaar schrijft Gedichtendagbundel

Rotterdam/Epibreren - De zesde editie van Gedichtendag wordt gevierd op donderdag 27 januari 2005. In Nederland en Vlaanderen zal dan weer een dag lang op tal van plaatsen poëzie te horen, te lezen en te zien zijn.

Gerrit Kouwenaar schrijft Gedichtendagbundel

Dichter Gerrit Kouwenaar zal de Gedichtendagbundel schrijven: tien nieuwe gedichten, die vanaf 27 januari 2005 voor een klein bedrag in de boekhandels te koop zijn. In de ruim vijftig jaar van zijn dichterschap ontwikkelde hij een zeer eigen verstechniek en beeldtaal. Voor zijn poëzie ontving hij vele prijzen, waaronder de VSB Poëzieprijs. De Gedichtendagbundel zal worden uitgegeven en geproduceerd in samenwerking met Em. Querido's Uitgeverij bv.

Gedichtendagprijzen 2005

Oud-minister van Cultuur in Vlaanderen Paul van Grembergen, boekhandelaar Maria Heiden en vertaalster Silvia Marijnissen vormen de jury van de Gedichtendagprijzen voor de drie mooiste gedichten van 2004. De winnende gedichten worden bekendgemaakt op 27 januari 2005 en zijn vanaf die dag op ansichtkaarten te lezen die via boekhandels en bibliotheken in Nederland en België worden verspreid.

Verkiezingen derde Dichter des Vaderlands

Na het Dichter des Vaderlandsschap van Simon Vinkenoog zal tijdens de zesde Gedichtendag de naam van de nieuwe Dichter des Vaderlands bekend gemaakt worden. De verkiezingen voor de derde Dichter des Vaderlands worden in december 2004 gehouden en georganiseerd door de Stichting Poetry International, in samenwerking met NRC Handelsblad, de Koninklijke Bibliotheek, de NPS en de Stichting Poëzieclub. In december kan iedereen, via officiële stemformulieren, de dichter van zijn of haar voorkeur kenbaar maken. Aan de vooravond van Gedichtendag wordt tijdens de 'Avond van de Nederlandse Poëzie', uitgezonden door de NPS, de nieuwe Dichter des Vaderlands bekend gemaakt.

Rottend Staal Online spreekt de hoop uit dat Poetry International ook de samenwerking met andere kranten zoekt. NRC Handelsblad heeft een relatief kleine oplage, is in grote delen van het land moeilijk verkrijgbaar en - dat is wel het kwalijkste - deed de laatste maanden al herhaaldelijk pogingen de komende verkiezingsuitslag te manipuleren. Die verkiezing kan alleen succesvol verlopen als ook de actieve medewerking van de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en de GPD-kranten gezocht wordt.

Ook spreken we de hoop uit dat complete openheid wordt gegeven over hoeveel stemmen er op elke dichter zijn binnengekomen. Komende kiezers kunnen in ieder geval al op de Rottend Staalgedachtenbepaalpagina zien wie wel en niet de functie van derde Dichter des Vaderlands ambiëren. (Rottend Staal Online, 27-5-2004)

terug naar boven


ELASTIEK IN HILVARENBEEK

Amsterdam - Tijdens het Pinksterweekend vindt in Hilvarenbeek voor de 20ste keer in successie het muziek- en straattheaterfestival Elastiek plaats, dat naar verwachting 70.000 bezoekers trekt. Van vrijdagavond 28 tot en met maandag 31 mei zijn niet minder dan 33 muziekgroepen en tal van straattheateracts te horen en te zien. Zo zullen dit jaar ondermeer De Kift, De Residentie, musicus/performer/poëtrist Tom America & aNDERE ANDERe, Krezip, Ilse de Lange, Kayak en The Nits acte de présence geven. Elastiek is gratis toegankelijk. Zie de site voor alle details: www.elastiek.nl. (Rottend Staal Online, 27-5-2004)

terug naar boven


EERSTE VIER WINDROOSDICHTERS GESELECTEERD

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum maakte van de mysterieuze afwezigheid van onze hoofdredacteur gebruik om in de plichéroze Mazda 626 een rondje taalgebied te maken, teneinde te achterhalen wie komend najaar gaan debuteren in de Windroos-reeks van uitgeverij Holland.

Medewerkers van de uitgeverij zwegen in alle talen, reeksredacteur Breukers die anders Van Dalsums vragen gretig beantwoordt, wist nu niets te melden, maar in Café de Zwart te Amsterdam sprak Van Dalsum met de loslippigste aller poëten - tevens auteur van het meest vernietigde gedicht uit de Nederlandse poëziehistorie - en wist hem te ontfutselen dat drie van de vier Windroosreeksdichters Rottend Staal-medewerkers zijn.

Ook vertelde de loslippige dat de kans groot is dat tegen de tijd van verschijning vier van de vier tot de Rottend Staalstallen gerekend mogen worden. Waarna hij Van Dalsum meesleurde naar het Amsterdamse Centraal Station. Voor Van Dalsum realiseerde wat er gebeurde bevond ze zich in een gele treincoupé, waar haar schuimbekkende belager een mes te voorschijn haalde.

Van Dalsum: 'Ja, en toen knalde er opeens een locomotief uit de 1800-serie op onze trein. Dat was wel even schrikken. Die praatgrage dichter viel erdoor in katzwijm en ik ben dus maar teruggelopen naar de parkeergarage onder de Stopera. Dat is toch echt wel mijn lievelingsparking in de hoofdstad. En weet je wat het aardige is?'
Bureauredactie: 'Nou?'
Van Dalsum: 'Bij die botsing verloor ik mijn parkeerticket. Dat bleek een geluk bij een ongeluk. Want in de parking bleek dat het tarief voor 'kaart verloren' lager was dan het tarief voor langdurig parkeren. Voortaan ga ik altijd mijn kaartje verliezen. Dat bespaart veel geld.' (Rottend Staal Online, 27-5-2004)

terug naar boven


BREDA ZOEKT STADSDICHTER?

Breda/Epibreren - Gisteren publiceerde BN/De Stem een hilarisch artikel over wie Stadsdichter van Breda zou moeten worden. Er wordt verhaald over een rampzalig verlopen dichtwedstrijd, een stadsgek komt voorbij en Yvonne Né wordt aangeraden een voorbeeld te nemen aan Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog.

Noot van de redactie: in de automatische doorschakelingen naar google werken letters met accenten en trema's niet meer. Voeg derhalve zelf in de zoekregel de desbetreffende letter met het juiste teken in.
(Rottend Staal Online, 27-5-2004)

terug naar boven


GOEDEGEBUURE VERSUS RAWIE

Groningen/Eindhoven - Onlangs verschenen de Verzamelde verzen van Jean Pierre Rawie (Bert Bakker, Amsterdam, € 25,-). Volgens de uitgever vanwege zijn 25-jarig schrijfjubileum - wat niet helegaar klopt, want Rawie's eerste boek verscheen 28 jaar geleden, maar dit terzijde.

De verschijning van dit boek was voor Jaap Goedegebuure aanleiding buitengemeen scherp uit te halen naar de poëzie van Rawie. En wel in het Eindhovens Dagblad van 22 mei 2004, waarin 'kitschkunstenaar' en 'pijnpoëet' nog tot de meer lovende benamingen gerekend mogen worden.

Het geinige aan het artikel is dat één onzer lezers met de door Goedegebuure beschreven wandeling door Groningen meeliep. Hij schreef ons daarover: 'Die 'literaire nachtwandeling' waar Goedegebuure het over heeft vond plaats op 25 maart, nadat Goedegebuure samen met Pieter Steinz de jubileumlezing 'Spraakmakende boeken' had uitgesproken. We waren toen van het Academiegebouw op weg naar café De Sleutel, en de 'gids' in kwestie was boekhandelaar Gelly Talsma, van boekhandel Athena's.' (Rottend Staal Online, 27-5-2004)

terug naar boven


MOHAMMED HAMZE GHANAYEM OVERLEDEN

Groningen - Dichter en vertaler Mohammed Hamze Ghanayem is afgelopen dinsdag 25 mei overleden. Hij was 47 jaar. Ghanayem werd geboren te Baka al-Garbiyeh. Hij publiceerde vier dichtbundels in het Arabisch. Werken van David Grossman and A.B. Yehoshua en een geschiedenis van het Palestijnse volk, geschreven door Baruch Kimmerling en Joel Migdal, vertaalde hij naar het Arabisch. Gedichten van de Palestijnse poëet Mahmoud Derwish vertaalde hij naar het Hebreeuws. (Rottend Staal Online, 27-5-2004, met dank aan pagina.web-log.nl/)

terug naar boven


LINE-UP LANDELIJKE POETRY SLAM FINALE

Epibreren - Zojuist arriveerde de line-up van de Landelijke Poetry Slam Finale. Deze zorgde voor de nodige verwarring, want de stedenteams lijken te bestaan uit dichters die grotendeels in weer andere steden wonen.

Zo komen voor Rotterdam uit: Daniël Dee uit Groningen en Sven Ariaans uit Amsterdam.
Amsterdam wordt vertegenwoordigd door Maarten Das uit Utrecht en Pim te Bokkel uit het Gelderse Aalten.
Groningen: prozaïst Hubert Klaver en Anneke Claus, beiden daadwerkelijk uit Groningen.
Voor Eindhoven reizen Pom Wolff uit Amsterdam en Jet Crielaard uit Den Haag naar Nijmegen.
De eer van Amersfoort wordt verdedigd door Rotterdammer Joz Knoop en Gijs ter Haar (die zover ons bekend ook echt te Amersfoort resideert).
Deventer zet Dordtenaar Peter M. van der Linden en Mia Mia in.
Den Haag laat A.C.G. Vianen (uit Brabant) en Arnoud Rigter voor zich strijden.
Den Bosch heeft Rene Schlijper en Ronella Moser als vertegenwoordigers. Beider woonplaatsen ons onbekend.
Nijmegen: Hans van G. en Arjan Wijgergangs. Beider woonplaatsen ons onbekend.

Onze medewerker Daniël Dee doet een poging deze verwarrende line-up te verklaren en doet uit de doeken hoe hij als onnozel dichter plots in het slamdom belandde: 'Ik was in Rotterdam door Jeroen Naaktgeboren gevraagd om op te treden tegen betaling. Bij aankomst in Café de Twijfelaar zei Naaktgeboren: "'O ja, was ik even vergeten te melden. Het is wel een Poetry Slam." Maar aangezien ik er al was heb ik het maar gedaan en toen gewonnen. Wat inhield dat ik mee mocht doen met de Rotterdamse finale, waarin dus ook Sven Ariaans stond. Ik wilde niet lullig zijn en heb dus meegedaan. De finale was in Rotown. Ariaans won en ik werd tweede. Wat weer tot gevolg heeft gehad dat zowel Ariaans als ik meedoen met de landelijke finale en uitkomen voor Rotterdam.'

Dee vermoedt dat ook bij de andere steden gekozen is het principe van de lokale vertegenwoordiging los te laten. En juist die vertegenwoordiging per stad maakt de Duitse (om precies te zijn, de Duitstalige, want met deelnemers uit het hele Duitse taalgebied) Landelijke Poetry Slam Finales zo spectaculair. Daar heb je echt Berlijn tegen Hamburg, Wenen tegen Bremen, etcetera. Historische stedenvetes worden met woorden uitgevochten en zorgen voor een hilarische sfeer. Zeker in de ogen van buitenlandse waarnemers. De traditionele rivaliteit tussen steden speelt in de Nederlandse finale helaas geen rol meer. Jammer, jammer, jammer. (Rottend Staal Online, 26-5-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER VERKIEZING (8)

Epibreren - Inmiddels hebben 101 mensen een stem uitgebracht op hun favoriete dode dichter. Twee mensen wilden een stem uitbrengen op Guillaume van der Graft en Remco Campert, maar helaas voor die stemmers zijn deze twee dichters nog springlevend en is hun aangeraden een nieuwe stem uit te brengen. De tussenstand is nu:

1. Martinus Nijhoff (1894-1953) - 11 stemmen
2. Gerrit Achterberg (1905-1962) - 10 stemmen
3. Paul van Ostaijen (1896-1928) - 9 stemmen
4. Lucebert (1924-1994) en J.J. Slauerhoff (1898-1936) - elk 7 stemmen
5. Jan Arends (1925-1974) - 5 stemmen

(Rottend Staal Online, 26-5-2004)


terug naar boven


DERDE LANDELIJKE POETRY SLAM FINALE

Nijmegen/Epibreren - De Wintertuin organiseert op donderdag 27 mei voor de derde keer de Landelijke Finale van Poetry Slam. Dichters uit de tien Nederlandse steden waar Poetry Slam competities worden gehouden komen op donderdag 27 mei 2004 tegen elkaar uit, in Doornroosje,Groenewoudseweg 322. Aanvang 21.00 uur.

In 2002 werd de Landelijke Poetry Slam Finale voor het eerst georganiseerd, eveneens op initiatief van de Wintertuin. Wie de finalisten dit jaar zijn is helaas niet in het binnengekomen persbericht terug te vinden. De finale werd eerder gewonnen door onze medewerker Erik Jan Harmens (2002) en de Woorddansers (2003).

Tevens wordt bij de finale de cd Zingo Poetry Slam gepresenteerd. Die cd is géén overzicht van 'de beste Nederlandse slammers van dit moment, zoals de uitgevers De Wintertuin en Vassallucci ons willen doen geloven. Eerder geeft de cd een indruk van wat er op de prachtige Maatregels de laatste jaren gebeurd is op het gebied van samenwerking tussen dichters, d.j.'s en muzikanten.

De cd is evenwel aangenaam luistervoer. Onze medewerkers Harmens, Geertsma, Jansen, Bruinja, Das, Dee en zijn Medeklinkers, Van Haelen alsmede De Woorddansers, A.C.G. Vianen, Peter M. van der Linden en Frank Antonie zijn er op terug te vinden. De vraag rijst wel of de muzikale invulling bij elk gedicht op haar plaats is. Zo zijn de 'droge' voordrachten van Harmens, Van Haelen en Das al zo ijzersterk dat je je kan afvragen waarom er nog muziek bij geserveerd dient.

Zeer geestig is de bijdrage van A.C.G. Vianen, bestaande uit een letterspel met de letters uit het woord 'Woord', met zeer passende muziek. Daniël Dee & de m*d*kl*nk*rs maken eveneens aangenaam luistermateriaal - maar zoals eerder opgemerkt heeft wat ze doen absoluut niets met Poetry Slam te maken - in veel landen zou de combinatie van dichters en meerdere muzikanten zelfs uitgesloten zijn van deelname aan Poetry Slams.

Het ontbreken van een tekstboekje is voor een literaire cd erg vreemd. En ook jammer daar een aantal gedichten nog niet eerder in boekvorm verscheen.
Hoe dan ook, de cd is vanaf 1 juni verkrijgbaar bij de boekhandel voor een onbekend bedrag. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 26-5-2004)

terug naar boven


RADIOHUISDICHTERS

Hilversum - Onze medewerkers Ingmar Heytze en Hanz Mirck zullen eens in de week, op vrijdag, om de beurt, te beginnen op 3 september 2004, huisdichter zijn van VPRO's De Ochtenden, op Radio 1. Een gedicht over de actualiteit zal dan live ten gehore worden gebracht. (Rottend Staal Online, 26-5-2004)

terug naar boven


STRANDJUTTERS VINDEN HOOFDREDACTEUR

Epibreren - Strandjutters die hedenochtend hoopten het luxe jacht de Extysea te plunderen troffen op de Epiklippen helaas geen tot wrakmetaal geslagen schip aan. Wel vonden ze het vrijwel levenloze lichaam van de hoofdredacteur van Rottend Staal Online, die sinds de 16de mei verdwenen was.

Herr Doktor Jan Klug bracht hem terug tot leven met een koffieinjectie, recht in het hart. Droog verklaarde dat hij ontvoerd was door een akelig magere man die zich Hein liet noemen en in een grijsgroene Mercedes reed. Deze Hein incarneerde onze veelgeplaagde hoofdredacteur in het personage van Nathaniel Hawk, een piratenkapitein uit de 18de eeuw. Als piraat Hawk zwierf hij vele jaren door de Caraïben, tot een storm hem afgelopen nacht terug naar de 21ste eeuw slingerde.

Nader onderzoek door Klug leerde dat Droog in die periode niet seksueel misbruikt is en dat zijn verdwijning geen enkel verband hield met de moord op Willem Endstra. (Rottend Staal Online, 26-5-2004)

terug naar boven


ROTTEND STAAL TOT ZONDAG GESLOTEN

Epibreren - Wegens algehele voorjaarsmoeheid is op last van de gemeenteraad alle berichtgeving tot zondag de 23ste mei gestaakt. (Rottend Staal Online, 20-5-2004)

terug naar boven


MOGELIJKE RESTEN BIBLIOTHEEK ALEXANDRIË ONTDEKT

Alexandrië/Brussel (Belga/LVR) - Een Pools-Egyptisch team archeologen heeft aan de Middelandse-Zeekust mogelijke resten van de antieke bibliotheek van Alexandrië ontdekt. Dat zegt Zahi Hawwas, hoofd van het Egyptische bureau voor antiquiteiten.

De archeologen hebben in de Bruchionregio, de voormalige paleisbuurt, in het noordoosten van de antieke stad Alexandrië, de ruïnes van 13 collegezalen gevonden. Archeologen in Caïro bevestigen het bericht, maar willen over de archeologische vondst nog geen details kwijt. Een medewerker van het bureau zegt nog, dat buiten de rechthoekige collegezalen, waarin nog duidelijk de stoel van de leermeester te zien is, ook nog een amfitheater gevonden is dat door de studenten werd gebruikt als voordrachtsplaats. Van de bibliotheek, die door Ptolemeus I (305-283 v.Chr.) werd opgericht en één van de belangrijkste geschriftenverzameling van de hele wereld herbergde, waren tot nu toe geen archeologische sporen gevonden. Het gebouw zou door opzettelijke brandstichting vernietigd zijn. (Rottend Staal Online, 15-5-2004, met dank aan www.letteren.net)

terug naar boven


DEBUUTBUNDEL HARRY ZEVENBERGEN VERSCHENEN

Breda - Gisteren arriveerde op het eiland de langverwachte debuutbundel van onze medewerker Harry Zevenbergen. Het mooi vormgegeven boek heet Punk in Rhenen, is een uitgave van Uitgeverij Papieren Tijger en voorzien van een voorwoordgedicht van onze medewerker Rick de Leeuw, waarin hij terugblikt op het door Zevenbergen georganiseerde literaire voetbaltournooi, afgelopen zomer.

Zoals wel vaker het geval bevat de bundel buitensporig veel gedichten. Meer dan zestig zelfs. En heel veel over voetbal. Jammer - ik weet de ballen van voetbal en met begrippen als 'hattrick', 'vrije trap' of 'klassespits' weet ik me geen raad. Wel vroeg ik me natuurlijk af wie de voetballer Johnny Hazenkamp (1974-2000) was, aan wie een lang In Memoriam-gedicht is opgedragen. Uit een zoektocht op google leerde ik dat dit een fictief personage moet zijn - ik vond één eerdere melding van de man, in het online Tour de France-dagboek van Zevenbergen en onze medewerker Adriaan Bontebal uit 2002, maar ook daar, net als in het gedicht, geen informatie over hoe dit karakter om het leven gekomen zou zijn. Niet dat dat moet, maar inzake sterfgevallen, al dan niet fictief, wil ik wel alle gruwelijke details weten.

Uhm... na uitleg van Zevenbergen blijkt dat in de laatste strofen zijn eind toch beschreven te zijn - vermoord door een hysterische menigte. Maar hoe, dat blijft de vraag.

Het aangrijpendste gedicht is het titelgedicht, 'Punk in Rhenen', waarin hij terugblikt op zijn punktienerjaren in het gereformeerde Rhenen, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dissonant in dat gedicht is het opduiken van Bin Laden. Beetje een anachronisme. De RAF, ETA of IRA had beter in plaats van die gewelddadige aannemer gepast.

Heel sterk is het poëempje ''Zaterdagochtendvrijpartij', dat als volgt begint:

de auto heeft een beurt gehad
nu jij


maar dan snap ik weer helegaar niets waarom Zevenbergen aan wat al een prachtig gedicht is nog twee regels toevoegt:

en 's middags
uit tegen Tonegido 14


Bij sommige gedichten heb ik echter de indruk dat het meer verhaaltjes zijn, zonder dat die vertellingen poëzie worden. Dus, Zevenbergen, flikker in je tweede bundel al het overbodige eruit (gedichten over gedichten of, zo mogelijk nog erger, gedichten over de dichter zelf) en concentreer je op je sterkste gedichten.
Harry Zevenbergen, Punk in Rhenen, Uitgeverij papieren Tijger, Breda, mei 2004. ISBN 90-6728-170-0. € 12,50. De presentatie vindt maandag 17 mei plaats in Jazzclub Pannonica, Prinsengracht 14, Den Haag, om 21.00 uur.
(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 15-5-2004)

terug naar boven


ONTPLOFFINGEN TE NIJMEGEN VEROORZAKEN PANIEK TE EPIBREREN

Nijmegen/Epibreren - 'In Nijmegen is zaterdagmorgen door nog onbekende oorzaak een geparkeerd personenbusje ontploft. Door de vonken van die explosie explodeerden daarna nog drie auto's,' zo meldt het ANP vandaag.

'Door de explosies vloog een hoge boom langs de straat in brand. De brandweer sloeg groot alarm, omdat de brandende boom dicht bij negentiende-eeuwse huizen stond. Maar de brand was snel geblust, zodat de brandweer niemand hoefde te evacueren. Naar de oorzaak van de eerste explosie wordt technisch onderzoek gedaan, aldus een politiewoordvoerster.'

De spontane auto-ontploffingen hebben voor grote paniek te Epibreren gezorgd. De bewaking rond de A.J.D. van Oostengarage is verscherpt en Dr Jan Klug loopt momenteel alle motoren en benzinetanks langs zoekend naar explosie veroorzakende virussen. Op het eiland wordt gevreesd dat maandag, als het normale autoverkeer weer op gang komt, en het virus inderdaad zo besmettelijk is als Klug vreest, het gehele Nederlandse wagenpark spontaan de lucht in gaat.

Loco-burgemeester Antoinette Kuikendoorn reisde vannacht af naar de ambtswoning van premier Balkenende, het Catshuis te Den Haag, om hem te verzoeken Nijmegen per direct in quarantaine te plaatsen. Daar aangekomen bleek die woning ook in brand te staan. Met ernaast een ontplofte auto. Te Epibreren vreest men het ergste. (Rottend Staal Online, 15-5-2004)

terug naar boven


MEANDER BRENGT VERBODEN WOORD

Epibreren - Op het eiland is verbaasd gereageerd op een 'recensie' die deze week in Meander verscheen. Het gaat om een bespreking van het duur uitgevoerde, onder black lights oplichtende boek Radioactief van onze hoofdredacteur. Liesbeth van Dalsum zocht en vond hem in de haven, waar hij met een laptop zat te lunchwerken.

Liesbeth van Dalsum: 'Droog, waarom de verbazing?'
Droog. 'In de eerste plaats natuurlijk omdat de flapdrol die m'n boek bespreekt het woord *********** gebruikt, en dan als voorbeeld een gedicht aanhaalt dat zeer moeilijk is voor te dragen, namelijk 'Zomertoer 2000'.
Van Dalsum: 'Dat gedicht staat toch ook op je Rottend Staal-pagina?'
Droog: 'Jazeker. Dat poëempje beschrijft namelijk een autoreis van circa 3500 kilometer, waarbij drie poëziefestivals worden aangedaan, in welgeteld zeven verschillende woorden. Gerangschikt in vijf strofes van steeds drie regels van drie woorden van elk twee lettergrepen. Als je dat vermenigvuldigt, dan weer de wortel daaruit trekt en...
Van Dalsum: 'Ja, kom! Ik ben gespecialiseerd in mathematische poëzie, dus je hoeft me echt niet te gaan uitleggen dat de grondgedachte bestaat uit priemgetallen die door vermenigvuldiging en deling uiteindelijk tot pi leiden.'
Droog: 'Exact! Neemt niet weg dat juist door het gebruik van die zeven woorden in steeds weer andere volgordes het gedicht zich heel moeilijk uit het hoofd laat leren. Ik gebruik het zelden bij optredens, dus om juist dat *********** te noemen getuigt van grote domheid.'
Van Dalsum: 'Wat ik wel het domste vind is dat hij het 'sober uitgevoerd' noemt.'
Droog: 'Precies! Waardoor ik betwijfel of hij wel met de bundel heeft staan dansen in een discotheek. Daartoe is het boek gemaakt. Daartoe is het voorzien van de speciale inkt die oplicht onder een blacklight. Moet je die sukkels dan werkelijk alles uitleggen?'
Van Dalsum: 'En dat noemt zich recensent!'
Droog: 'Maar het kan nog erger.'
Van Dalsum: 'Dat meen je niet!'
Droog: 'Jawis. Gisteren werd me een manier verteld hoe en waar je de recensies van de Bibliotheekdienst kan vinden.'
Van Dalsum: 'Hoe en waar?'
Droog: 'Dat werd me mondeling meegedeeld door de chef collectievorming van de Openbare Bibliotheek Groningen, Douwe van der Bijl, in de huiskamer van Tjitse Hofman.'
Van Dalsum: 'Flauw hoor. Ik bedoel hoe je die recensies kan vinden, niet hoe je het verteld is!'
Droog: 'Dat kon ik toch niet weten? Maar goed, als het zo moet: men surfe naar de site van de Openbare Bibliotheek Groningen, www.obgron.nl. Aldaar klikke men links op 'Catalogus'. Klik dan op 'Zoeken op schrijver, artiest, componist', vul de te vinden auteursnaam in, en een overzicht verschijnt van titels van de desbetreffende auteur.
Van Dalsum: 'En dan?'
Droog 'Klikke men even door, tot een pagina verschijnt over een specifiek boek. Op die pagina is een paars vlak, waarop men kan klikken en dan krijgt men de recensie van de Bibliotheekdienst te zien.'
Van Dalsum: 'Ja, als ik even je laptop mag gebruiken... zo... ja... klik, okido. En nu, hoe kan het nog erger?'
Droog: 'De bespreking van Radioactief is dit:

'Korte bespreking:
- Ko van Geemert'

Van Dalsum: 'Dat is wel een héél korte bespreking. Volgens mij de kortste bespreking ooit.'
Droog: 'Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben. Ik ben dan ook stinkend jaloers op collega Hofman, over wiens Roodvocht de bibliotheekrecensente Els van Geene uiterst wijdlopig uitpakt:

'De titel van deze bundel suggereert drift en actie. De dichter wil dat er 'bloedsoep kookt', 'dat het borrelt'. In deze postmoderne poëzie verwacht de lezer dan natuurlijk geen hemelbestormende idealen of strijd voor wat dan ook. Maar het moet er wel een beetje spannen, wil je niet totaal wegzinken in de landerigheid! De lezer zoekt dan zijn weg tussen losse flodders, pastorale natuurtafereeltjes-met-heimwee-naar-vroeger, seizoensobservaties, wakker worden,bijslaap en veel meligheid. Alleen in het gedicht over het 'Rock en Oeralfeest' in een café-bar dampt het en beweegt het allemaal net zo plastisch als de dichter in het titelgedicht belooft... Hopelijk heeft Hofman daar nog meer van in portefeuille.'

Van Dalsum: 'Nou zeg, niets dan lof! Hij boft maar met zo'n kei van een recensente!'
Droog: 'Ja, hij wel. Al lijkt het me sterk dat het 'Rock en Oeralfeest'-gedicht die titel draagt.'
Van Dalsum: 'Och ja, het is natuurlijk 'Rock en Oerol! Maar wat verschijnt daar op je laptopje?'
Droog: 'Huh... het is, het lijkt, ja verrek, het is echt! Een lovende bespreking van Radioactief op de NPS-site 'Iets met boeken'. Attenooie!'

(Rottend Staal Online, 14-5-2004)

terug naar boven


HUMOR BIJ GOOGLE EN KOOPT VANDAAG DE VOLKSKRANT

Antwerpen/Gent - Twee onzer medewerkers attendeerden ons op een opmerkelijk protest op google. Wie namelijk ''weapons of mass destruction" op www.google.com intoetst en vervolgens op 'ik doe een gok' klikt, krijgt deze unieke weapons of mass destruction-Error-pagina te zien, die af en toe verwijst naar een bundel van tot poëzie verwerkte toespraken van Donald Rumsfeld.

Over de bundel en over een cd met op muziek gezette tot poëzie verwerkte toespraken van de Amerikaanse oorlogsminister meer in de Volkskrant van vandaag. In die krant trouwens verrassend veel artikelen over poëzie: onze medewerker Piet Gerbrandy bespreekt Mustafa Stitou's nieuwe bundel en auto- en poëzieliefhebber Koen Vergeer wordt uitgebreid geportretteerd. Ook wordt in een paginagroot artikel aandacht besteedt aan de Vlaamse literatuur. Dit naar aanleiding van Antwerpen Wereldboekenhoofdstad 2004. Bij dat artikel een grote foto van de met dichtregels van Tom Lanoye versierde Boerentoren. Zo mogen ze die krant wel vaker maken.

Het Algemeen Dagblad bericht daarentegen niets over poëzie. Die krant focust op de Flevolandse pornobende die vrouwen uit België kidnapte ter misbruik met honden. (Rottend Staal Online, 14-5-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS ONLINE
Simon Vinkenoog verruilt typemachine voor PC met internet

Rotterdam - Simon Vinkenoog, dit jaar verkozen tot Dichter des Vaderlands, is sinds kort online. 'De internetaansluiting geeft hem de mogelijkheid om wereldwijd te communiceren en dat is wat hij het liefste doet', aldus de vrouw van de dichter, Edith Ringnalda.

Onderzoeksbureau Blauw Research werd benaderd door collega-dichters van Vinkenoog voor de sponsoring van het benodigde materiaal en ging hier enthousiast op in. Simon Vinkenoog heeft de wereld nog veel te vertellen, ook de virtuele wereld. Na 50 jaar maakt zijn trouwe typemachine dan toch plaats voor de PC. Door deze innovatieve verandering kunnen zijn bestaande lezers en mogelijke nieuwe lezers gaan genieten van 'ervaren woorden in een nieuw jasje.'

De dichter is bijzonder opgetogen met de mogelijkheid om kennis te maken met 's werelds meest gebruikte communicatiemiddel. De dichter, geboren op 18 juli 1928 in Amsterdam, publiceert al meer dan 50 jaar poëzie, proza, beschouwingen en columns op zijn typemachine. 'De rol van Dichter des Vaderlands is Simon op het lijf geschreven,' zegt Edith Ringnalda.

Onderzoeksbureau Blauw Research heeft de dichter Simon Vinkenoog geholpen het wereldwijde web te betreden door financieel een steentje bij te dragen aan de aanschaf van een PC met internetverbinding. Het op deze wijze sponsoren van de 75-jarige Dichter des Vaderlands past goed bij de kernwaarden van Blauw Research: creativiteit, innovativiteit en oplossingsgerichtheid.

Over Blauw Research

Blauw Research is het snelst groeiende onderzoeksbureau in Nederland met 60 medewerkers en een omzet van € 7 mln.. Ze ondersteunt bedrijven en instellingen bij het nemen van beslissingen die leiden tot verbeterde stakeholderrelaties, producten en diensten en inzet van middelen. Het bureau levert wezenlijke informatie en heldere inzichten op basis van gedegen onderzoek. Blauw Research staat voor betrokkenheid en originaliteit en is gedreven om haar opdrachtgevers vooruit te helpen. Blauw Research heeft vier kerncompetenties: Business Performance, Marketing & Market Intelligence, Corporate Communication en Beleid in de publieke sector. (Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


WEER EEN LITERATUURCRITICUS UIT DE BOCHT

Arnhem - In De Gelderlander van vandaag publiceerde Wam de Moor een stuk over de dode dichtersverkiezing, waarmee hij meedoet aan de hype die momenteel onder literatuurcritici en -historici razend populair is: het doen van onzinnige uitspraken.
Het woord is aan Wam de Moor:

'Voor en na vraagt men ons, u, mij, jou, hem, haar en hun, kortom het Nederlandse volk, om de mobiel ter hand te nemen, de website te raadplegen, en vervolgens tegen de somma van 70 eurocent te melden wie de grootste Nederlander aller tijden is, de belangijkste dode dichter door alle eeuwen heen of de heilige van de laatste dagen; wie de Idol van het jaar, de dichter des vaderlands of de zanger van het levenslied zal worden.'

'Henk Aalbers stelde vorige week in Publiek al de manipulaties aan de kaak, het ge-SMS door vrienden en magen van tweederangsdichters, om eigen favorieten op te stoten naar de overwinning.'

' Waar ik minstens zo'n laffe smaak in mijn mond van krijg als van oneerlijkheid is de uitgesproken voorkeur voor ondeskundigheid.'

Ook sprak De Moor zijn afschuw uit over dat 'het gewone volk' zich zou laten verleiden door slechte dichters en roemde hij R.A.M. als het enige kunstprogramma waar hij voor thuisblijft.

Onze medewerker Arnold Jansen op Haar, een van de initiatiefnemers van de Grote Grootste Dode Nederlandstalige Dichtersverkiezing kon deze provocatie natuurlijk niet op zich laten zitten en heeft De Moor inmiddels onderstaande laten weten:

==============
Arnhem, 13 mei 2004

   Kleine dichters worden soms groot.
   Kleingeestige critici blijven altijd klein.

Beste Wam de Moor,

Ik heb uw stuk vandaag met belangstelling gelezen. Er staan enkele onjuistheden in. Niet Henk Aalbers stelde de manipulaties van tweederangsdichters (en hun omgeving) aan de kaak maar de redactie van Rottend Staal. Henk Aalbers gaf dat, terecht, door in zijn column. Kortom: in deze zijn Rottend Staal, Henk Aalbers en ik het eens.

Voor het stemmen op dode dichters hoeft men niet te SMS'en maar kan men gratis stemmen op internet: www.epibreren.com. Bij Rottend Staal komt er, in tegenstelling tot wat u in de tweede alinea van uw stuk beweerde, nooit een SMS aan te pas. Bij de Dichter des Vaderlands Verkiezingen kostte het derhalve ook niets. Kijk, dat vind ik nou oneerlijk. Om het tegendeel te beweren en het stemmen bij Rottend Staal te vergelijken met Idols.

Bijkomende voordelen van De Grootste Dode Nederlandstalige Dichter Verkiezing 2004 zijn dat dichters niet op zichzelf kunnen stemmen en dat de Belgen kunnen meedoen. En u denkt toch niet dat 'het gewone volk' gaat stemmen op een dode dichter? De kiezers weten heel goed wat ze doen. Op dit moment leiden Nijhoff en Achterberg. Ik dacht dat een serieus literatuurcriticus juist voor de verkiezing van grootste dode Nederlandstalige dichter zou zijn. (Elke aandacht voor poëzie is meegenomen.)

Nou ja, ik ben een beginnend dichter. Schrijver van één roman, één non-fictie werk en één dichtbundel: Soldatenlaarzen. En wen er maar vast aan. Het is nog niet het laatste wat ik geschreven heb. Een tweede roman en een tweede bundel staan op stapel. Je ergeren is blijkbaar een vak.

O ja, en het beste kunstprogramma op tv is trouwens Newsnight Review van de BBC.

Vriendelijke groet,

Arnold Jansen op de Haar
========
(Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


VERBOD OP QUERIDOPOËZIE BEPLEIT

Amsterdam - Literaire uitgevers willen niet dat er nog meer gedichten van Querido-auteurs openbaar gemaakt worden. Dat werd woensdag duidelijk nadat de uitgevers honderden gedichten te lezen hadden gekregen met als onderwerp het ziele-leven van de auteurs.

Het vrijgeven van de gedichten kan volgens de literaire uitgevers een 'inspiratie voor jonge, onbedorven auteurs vormen'

Na de besloten leessessie voor de uitgevers verklaarden de uitgevers dat het vrijgeven van dergelijke gedichten niet wenselijk is. Ze zouden een 'inspiratie voor jonge, onbedorven auteurs' kunnen vormen, aldus de voorzitter van de uitgeversbond, die liever anoniem blijft.

Het openbaar maken van de gedichten zou Nederlandse lezers en burgers nodeloos in gevaar brengen. Bovendien achtte men het vrijgeven van de gedichten schadelijk voor de voortgang van de eventuele gerechtelijke stappen tegen een aantal aangeklaagde Querido-auteurs en uitgevers. (Chantalle Rozenvoet, Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


DE SALONS VAN ABC2004 HERBEZOCHT

Epibreren/Antwerpen - Afgelopen zomer kruiste te Ruigoord een dronken society-reporter van HP/De Tijd ons pad. Simon Vinkenoog vierde daar en toen zijn 75ste verjaardag, met optredens van jongere en oudere dichters, voor een uiterst gemêleerd publiek, op een zonovergoten dag. Rottend Staal berichtte er op 18 en 21 juli 2003 over. Ook de weekbladmedewerker berichtte over dat gebeuren en wel op zo'n idiote manier dat onze hoofdredacteur in een brief aan HP/De Tijd de lezers van dat blad moest vertellen wat voor moron die - niet met de befaamde vleeshandelaar Jan Zandbergen te verwarren - society-verslaggever was (zie Epi-archief, 29-8-2003).

Einde verhaal, zou je denken. Niet dus. Afgelopen zondagochtend bevonden twee onzer hoofdredacteuren zich in het Antwerpense café Cartoons, wachtend op transport naar hun optreedlocatie bij De Salons, een van de onderdelen van Antwerpen Wereldboekenhoofdstad 2004.

Een groepje mensen kwam daar toen binnen. Onze medewerkers Tjitske Jansen en Erik Jan Harmens, voormalig tv-diva Hanneke Groenteman, literair agent Paul Sebes en nog wat lieden, waaronder een malloot die in dat café een zonnebril ophield - wat onze redacteuren deed afvragen wat voor mislukte rockster die oudere jongere zou kunnen zijn. Van de organisatie leerden we intussen dat literair agent Sebes was ingehuurd om de Nederlandse publiciteit te verzorgen. Iets wat we vreemd vonden, maar goed.

Een uur of vijf later, na de optredens die onze redacteuren verzorgden voor circa vijfenveertig mensen, liepen we van het verzamelpunt naar het restaurant, waar ons een copieus diner wachtte. Tijdens die wandeling vroeg de oudere jongere ons of we waren wie we waren. We beaamden dat we zijn wie we zijn en we vroegen wie hij wel mocht wezen. Hij zei zijn naam en meldde dat hij voor HP/De Tijd werkte. Even dachten we na, herinnerden ons zijn schrijfsel over Ruigoord en onze reactie en moesten hard lachen. Einde verhaal, zou je denken.

Niet dus. Gisteren arriveerde de nieuwste HP/De Tijd op het eiland. Waarin een 'verslag' van de voornoemde society-reporter. Die dus mét Sebes was meegereden, met auteurs uit de 'stal' van Sebes. En dat op kosten van de organisatie, die het minibusje waarover hij schrijft betaald had.

Het begint al met een onwaarheid: 'Hollandse auteurs lazen voor in de Scheldestad. Hanneke Groenteman was er het populairst - met elf toehoorders.' Dat klopt dus niet. De dichtenden uit Epibreren trokken aanzienlijk meer. Maar naast tellen behoort ook kaartlezen niet tot de reporters geestelijke bagage. In de tweede zin van zijn stukje heeft hij het over 'de Boerentoren aan de Groenmarkt'. De Boerentoren staat niet aan de Groenmarkt. Sterker nog: de Groenmarkt bestaat niet. Het is de Groenplaats, waar overigens nog steeds geen Boerentoren aan staat.

Dan heeft ons onnozele reportertje het over het busje - dat zoals gemeld door ABC2004 betaald was - 'van literair agent Sebes'. 'Eén stoel in het busje was leeg: Tommy Wieringa bleef thuis omdat te Antwerpen-Ekeren niet één inwoner voor deze literaire reus was warmgelopen.'

Navraag bij de organisatie en onze medewerker Tommy Wieringa levert een heel ander verhaal op: Wieringa zou moeten optreden in een huiskamer in een der Antwerpense buitendistricten. Daar viel de publieksopkomst tegen, dus was z'n optreden naar een andere locatie verplaatst. Wieringa zit momenteel in de laatste fase van het schrijven van zijn nieuwe roman, hoorde dat er vermoedelijk weinig publiek op hem zou afkomen én vernam dat de HP/De Tijd-verslaggever in het busje zou meereizen. Wieringa: 'Dat was de reden dat ik afgezegd heb. Had geen zin om met hem in een busje te moeten zitten.'

Het dient hierbij gezegd dat de organisatie Tommy Wieringa, ondanks zijn afwezigheid, heel ridderlijk zijn gage volledig betaald heeft.

Keren we terug naar het stukje in HP/De Tijd: 'Literair agent Paul Sebes, die op zijn pad wel wat staaltjes van amateurisme was tegengekomen, was verbluft. Hij had zijn complete logistieke apparaat ingeschakeld voor een handjevol betalende bezoekers, en hij moest zijn stal dan ook nog persoonlijk in de buitenwijken van Antwerpen afleveren om ze daar vervolgens ook weer een voor een op te halen.'

Ook dit is weer een complete verdraaiing van wat er werkelijk gebeurde: onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum, die op de zondagmiddag het transportgebeuren volgde, bericht: 'Erik Jan Harmens is met het minibusje naar Lillo gereden. Maar hij werd door iemand van de organisatie teruggereden. Alle andere Nederlanders werden door de organisatie naar de verschillende huiskamers gebracht, en ook weer opgepikt. Er was een runner voorzien die Hanneke Groenteman in Merksem zou oppikken, maar in de loop van de middag wilde ze met het busje worden opgehaald.'

Op het eind van het HP/De Tijdartikeltje laat de reporter nog weten dat hij geconfronteerd werd met een tot de rand toe gevuld colaglas jenever. Of de inhoud van dit glas het wangedrag van een Hollander in de Antwerpense Haarstraat verklaarde is een punt dat nog nader onderzocht dient.
(Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER VERKIEZING (7)

Epibreren - Inmiddels hebben 82 mensen een stem uitgebracht op hun favoriete dode dichter. Dat mag weinig lijken, maar er kan nog gekozen worden tot medio november, dus we hebben er alle vertrouwen in dat tegen de sluitingsdatum alle online-dode-dichtersfans zich een weg naar het stemhok gesurfd hebben. Hoe dan ook, dit is de voorlopige top vijf:

1. Martinus Nijhoff (1894-1953) - 11 stemmen
2. Gerrit Achterberg (1905-1962) - 9 stemmen
3. J.J. Slauerhoff (1898-1936) - 7 stemmen
4. Paul van Ostaijen (1896-1928) - 6 stemmen
5. Lucebert (1924-1994) - 5 stemmen

(Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL PHILIP HOORNE

Wevelgem - Onze medewerker Philip Hoorne presenteert op vrijdag 14 mei 2004 om 20 uur in O.C de Cerf aan de Kerkstraat 1 te Gullegem zijn nieuwe dichtbundel Inbreng nihil (Uitgeverij 521). Gastspreker is dichter Paul Rigolle.

In hert zondag verschenen Meander Magazine #240 is een interview met Hoorne afgedrukt. Lezenswaardig materiaal dat doet verlangen naar meer. Waaraan Hoorne ongetwijfeld grif zal voldoen op zijn weblog Philip Hoorne Schrijft. (Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


VOLLEDIGE VERKLARING VAN TOM LANOYE

Antwerpen - De Standaard publiceerde de volledige open brief van Tom Lanoye aan de procureurs die met zijn eventuele vervolging belast zijn. Dit dappere schrijven is middels deze link te lezen. (Rottend Staal Online, 13-5-2004)

terug naar boven


TOM LANOYE VERHOORD WEGENS 'LASTER EN EERROOF'

Brussel/Antwerpen (ANP/Volkskrant) - De politie van Antwerpen heeft dinsdag de Antwerpense Stadsdichter Tom Lanoye verhoord nadat een liberaal politicus hem had beschuldigd van laster en eerroof. Na het verhoor las Lanoye een open brief voor, waarin hij elke vorm van belediging ontkent en de zaak 'disproportioneel' noemt.

Lanoye had eerder in het Belgische homoblad Uitkomst het liberale provincieraadslid uit Vlaams-Brabant Danny Smagghe een 'lul' genoemd, omdat deze had gepleit voor een verbod voor Marokkaanse jongeren om openbare zwembaden te bezoeken.

Verder toonde de zelf homoseksuele Smagghe zich eerder in hetzelfde blad tegenstander van adoptie door homoparen. In verband daarmee gaf Lanoye de liberaal ook de bijnaam 'Danny Smegma' mee. Daarop diende Smagghe een klacht in bij de politie in Lanoye's woonplaats Antwerpen. Die klacht werd vorig jaar al ingediend. Het verhoor vond pas dinsdag plaats. Over het verhoor heeft de politie geen details naar buiten gebracht.

Lanoye, gisteren: 'Als dit al een onduldbare belediging vormt, gooi dan maar alle politieke cartoonisten in de bak, en schaf de carnavalsstoet in Aalst af. De indruk groeit dat we leven
in een land van meerdere moralen en gewichten. Een land waarin een provincieraadslid zich erover bekreunt dat hij een lul wordt genoemd, terwijl hij zelf tot het slag behoort dat vindt dat we eindelijk maar eens het woord 'kutmarokkaantjes' in de mond moeten nemen.'

Smagghe pleitte onlangs ook voor een betere controle op imams, omdat die in zijn ogen vaak openlijke homohaat prediken, zo berichtten het ANP en De Volkskrant vandaag. Lanoye zal zich neerleggen bij de gevolgen van een eventuele vervolging. (Rottend Staal Online, 12-05-04)

terug naar boven


GEDICHTEN HUGO CLAUS EXCLUSIEF BIJ DE SLEGTE

Amsterdam/Epibreren - Onze redacteur Groenewegen berichtte in zijn eerder vandaag gepubliceerde Texel-verslag al over een speciaal bundeltje van Hugo Claus. Het Boekblad brengt de details:

'In verband met de 75e verjaardag van Hugo Claus presenteert Boekhandel De Slegte een exclusieve uitgave van de dichter: Flagrant, een bundel met negen gedichten. De bibliofiele uitgave is alleen verkrijgbaar bij de filialen van Boekhandel De Slegte en kost 7,50 euro.'

'De aanleiding voor de publicatie is de huldetentoonstelling voor Claus in de Antwerpse vestiging van Boekhandel De Slegte, Hugo Claus - Wat een boek al niet mag zijn. Samensteller Kris Landuyt onderhoudt goede contacten met Claus en zijn vrouw Veerle, zodat hij alle medewerking van de dichter heeft gekregen.'

'De dichtbundel, die in beperkte oplage wordt uitgegeven, is gemaakt in samenwerking met Uitgeverij 521 in Amsterdam en is vanaf 15 mei te koop bij zowel de filialen in Nederland als in België. Hugo Claus zal de bundel op 22 mei van 14.00 uur tot 15.00 uur in het filiaal van Boekhandel De Slegte aan de Antwerpse Wapper signeren.'

'Flagrant bevat negen nog niet eerder gepubliceerde gedichten, die zowel in opgemaakte vorm als in facsimile zijn afgedrukt. De huldetentoonstelling aan de Wapper in Antwerpen bevat onder meer bijbehorende illustraties van Pierre Alechinsky, Pat de Vylder en Jan Vanriet. De tentoonstelling is te zien van 15 mei tot en met 19 juni', aldus Hans van der Klis in Het Boekblad. (Rottend Staal Online, 12-05-04)

terug naar boven


DE VERWARRING COMPLEET: DODE DICHTERS VORMEN HIPHOPGROEP

Epibreren - Alsof het leven niet al verwarrend genoeg is, met al die idiote etiketten die bij voortduring en onterecht op dichters geplakt worden bestaat er ook nog eens een hiphopgroep die De Dode Dichters heet. Het wachten is nu op een dichtersgroep die zich De Hyperventilerende Hiphoppers gaat noemen of een schrijfclubje met als naam De Analfabeten. (Rottend Staal Online, 12-05-04)

terug naar boven


WADDENBUNDELPRESENTATIE HERBEZOCHT

Texel/Epibreren - Via de telex bereikte ons in enkele afleveringen dit verslag van de Waddenbundelpresentatie van Uitgeverij 521, jongstleden zaterdag 8 mei op Texel. Niet alleen omdat telex een anagram is van Texel, maar vooral omdat de opvolger van Libertel geen bereik heeft op het grootste waddeneiland. De sleutel van de telexruimte was enkele dagen zoek, vandaar eerst nu.

1.

Het weer voor Texel: zaterdag de 8ste mei bewolkt en regenachtig. Zondag 9 mei stralend weer, zeer geschikt om voor vuurtoren te oefenen, door zonder pet op je kop te verbranden in de zon tijdens 12 km lange Slufterwandeling. Aan het eind van de middag zal het betrekken, zodat je bij de Texelse Taj Mahal aan de Badweg 2, De Koog, van het terras naar binnen zal moeten om van een combinatie van lamsvlees, spinazie en een rijk palet kruiden te genieten. Vertrek om zes uur met de boot naar Den Helder, zodat je bij familie in Haarlem aangekomen rond acht uur als een blok in slaap kunt vallen. Einde bericht.

2.

Het dierenprogramma te EcoMare: 's middags de zeemeeuwen zeehonden zien voeren. Zeemeeuw neemt om stipt drie uur plaats op hoofd van voerder en licht makreel uit emmer. Meeuw zwaait twee keer met kop van achter naar voor, zodat vis in optimale curve in bek van honger grommende zeehond belandt. Mochten er zich van ouderdom blind geworden zeehonden in het bassin bevinden, dan begeven zich speciaal getrainde meeuwen tussen deze dieren om de geworpen makreel een vin te helpen richting zeehondenbek. Als de bak makreel leeg is, pakken twee meeuwen die behendig bij het hengsel, waarna een derde met flinke aanvliegloop een tik geeft tegen de onderkant van de emmer, zodat het daarin aanwezige visnat in bassin belandt. Dit is het teken voor de zeehonden om de voedersessie voor gezien te houden. Een enkeling zal nog pogen een kind van de bassinrand te bietsen, maar die blijkt te weinig naar vis te ruiken om echt aantrekkelijk te zijn. Einde bericht.

3.

Het dichtersprogramma te EcoMare: 's avonds om 17.30 uur dienen zich de aanwezige leden van de Waddenvereniging, de aangekomen dichters, makers/verkopers en juryleden van Waddenproducten zich te vervoegen in de hal van EcoMare. Daar zal de prijsuitreiking plaatsvinden aan de makers van de beste Waddenproducten van het afgelopen jaar. Een boeket van Waddenwijn, -kaas, en –cranberrycompote zal de prijzen in de wacht slepen. Daarna kan er geborreld worden. Na de borrel zullen de dichters Lot Custers, Willem Groenewegen en Sander Koolwijk, ingeleid door Henk van Zuiden, u vergasten op enkele Waddige verzen.

Deze verzen worden gevolgd door de eerste gang van het diner, te weten een vis- of lamssoep met resp. lamsoren en zeekraal. Het hoofdgerecht zal bestaan uit een proeve van het Charolaisrund, kabeljauwrolletje met fruitige kerriesaus, en een mals lamsboutje. Aan de vegetarische medemens is ook gedacht, alleen kan deze carnivoor zich hun gerechten niet herinneren. Daarbij boontjes en gele saffraanrijst. Deze laatste blijkt bij menigeen de liefdesstromen op te wekken, niet in de laatste plaats bij Sander Koolwijk. Hij zal een liefdesgedicht tijdens zijn tweede voordracht aan deze rijst opdragen.

Dit tweede blok wordt geopend door Lot Custers' evenzeer getalenteerde broer, waarna Groenewegen zijn speciaal voor deze avond geschreven diepzeegedicht 'Rattenstaart' voordraagt. Koolwijk volgt en de avond wordt besloten met achtertuinpoëmen van de voor de gelegenheid naar zijn eigen eiland afgereisde Jan Wolkers. Er zal nog tot laat in de avond nagepraat worden over de streek die hij zijn broertjes danwel zusjes leverde door slakken in zijn broekzak te verstoppen en hen dan voor te stellen: 'Voel eens'.

Als dank voor hun voordracht krijgen de aanwezige dichters van 521-uitgever Harold de Croon het door 521 voor De Slegte verzorgde boekje van Hugo Claus, getiteld 'Flagrant', waarin 9 gedichten van Claus' hand gedateerd januari 2004.

De avond zal als alles goed gaat overgaan in nacht. Deze overgang wordt gevierd in café De Jutter in De Koog, alwaar dichters, organisatoren, klapmutsen en andere eilandbewoners langzaam zullen opgaan in drank, zand en zee, net als vroeger…
(Willem Groenewegen, Rottend Staal Online, 12-05-04)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL ALFRED SCHAFFER

Amsterdam - Onze medewerker Alfred Schaffer presenteert op woensdag 19 mei 2004 vanaf 17.00 uur in Boekhandel Schimmelpenninck (Weteringschans 177, Amsterdam) zijn nieuwe bundel Geen hand voor ogen (De Bezige Bij). Voor deze gelegenheid wordt hij vanuit Kaapstad ingevlogen. Ramsey Nasr en Mustafa Stitou zullen naast Schaffer ook bij de presentatie voordragen. (Rottend Staal Online, 12-5-2004)

terug naar boven


LANDELIJKE POETRY SLAM-FINALE TE NIJMEGEN
Misleiding alom


Nijmegen/Epibreren - Op 27 mei vindt in Doornroosje te Nijmegen voor de derde keer de Landelijke Poetry Slam-finale plaats. Twintig winnaars van de locale slams te Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Den Bosch, Deventer, Nijmegen, Den Haag, Amersfoort, Eindhoven en Middelburg strijden om de gunst van het publiek, dat applausmatig gaat bepalen wie de nieuwe Nederlandsche Poetry Slampioen 2004 wordt, en zodoende onze medewerker Erik Jan Harmens (2002) en de Woorddansers (2003) als zodanig opvolgt.

Voorafgaand aan de finale wordt de cd Zingo Poetry Slam gepresenteerd, die volgens het persbericht dat op het eiland arriveerde 'een swingende staalkaart van de beste Nederlandse slam poets van dit moment' vormt. Met Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, De Woorddansers, Sieger Geertsma, Quirien van Haelen, Tsead Bruinja, Daniël Dee, Maarten Das en anderen.

Dit lijstje wekt te Epibreren grote verbazing. Wat hebben onze medewerkers Tsead Bruinja en Daniël Dee in godsnaam met Poetry Slam te maken? Helemaal niets, zover bij de redactie bekend.

In dat licht is ook deze mededeling - in de woorden van Klukkluk (1915-1993) - van de misleidende: 'Uitgeverij Vassallucci en literair productiehuis de Wintertuin geven met deze cd voor het eerst een overzicht van drie jaar Poetry Slam in Nederland.' Is de film 'Slammers' van Wilko Bello uit 2003 nu alweer in de vergetelheid geraakt?

We moeten onze lezers voor nog meer misleiding over Poetry Slam waarschuwen: bij het nalopen van de google-links onder de film werden we geconfronteerd met een tekst op de Koninklijke Bibliotheek-pagina's over Erik Jan Harmens: 'Het Goethe-instituut in Rotterdam organiseerde in 2001 de All Stars Poetry Slam, waarin naast Duitse en Zwitserse ook Nederlandse dichters (het 'poëzie- en muziekgezelschap' Epibreren) optraden. Er werd met de slammers de All Stars Poetry Slam Tour georganiseerd langs Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Den Haag. De voordrachten werden gehouden in het Engels, Duits en Nederlands.'

Die tour heette de 'All Star Slam Tour', werd in de eerste plaats door de dichters met het Goethe-Institut Amsterdam en het Zwitserse Pro Helvetia georganiseerd, er vonden tijdens die tour géén Poetry Slam-optredens plaats en het gezelschap 'Epibreren' is ons onbekend. Die tour was bedoeld om dichters uit het Duitstalige Poetry Slam-circuit aan het Nederlandse publiek te presenteren en zeker niét bedoeld om het verschijnsel Poetry Slam te importeren - dat was niet nodig, want dat bestond al jaren in Nederland. Zie ook de Dichters uit Epibreren-nieuwspagina, en beweeg neerwaarts voor een verslag van de German National Poetry Slam 2000.
(Rottend Staal Online, 12-5-2004)

BOZE LEZERSREACTIE:

Tsead Bruinja, Amsterdam: 'Ben inderdaad geen echte slammer, al heb ik wel ooit meegedaan aan de eerste Slam van de Schrijversschool, toen Petra Else Jekel nog mijn vriendin was en eerlijk genoeg was om me een vijf te geven. Verder heb ik twee keer de Poetry Slam gewonnen in het Amsterdamse café Helmers, maar goed. Daarnaast was er ook nog die ene avond bij de Wintertuin op één van de Gedichtendagen, dat was geloof ik ook een soort Slam. Het publiek besliste toen dat Albertina Soepboer en Ronald Ohlsen het beste waren. Daniël Dee heeft overigens wel een paar keer aan slams meegedaan o.a. in Rotterdam. Daniël en ik zijn wat dat betreft dus niet de beste slammers, maar we hebben geslamd.

VERONTWAARDIGDE REDACTIEREACTIE OP LEZERSREACTIE:

Yfke Dalhemd, Epibreren: 'Nu wordt ie helemaal mooi! Dus ook Soepboer en Ohlsen moeten gezien worden als Poetry Slammers, omdat ze ooit een keer hebben opgetreden op een avond die als Poetry Slam was aangekondigd maar er in feite niets mee te maken had? Zo u wilt, maar reken dan ook de toen en daar (25-1-2001, Musis Sacrum, Arnhem) en de daar en toen (Tivoli, Utrecht, 9-9-1999) of de daaro (Poetry International Poetry Slam, 1998 en 1999) optredende Meindert Talma, striptekenaar Barbara Stok, Paul Janssen, H.H. ter Balkt, Mathijs Deen, Petra Else Jekel, Boozy, Tommy Wieringa, Arjan Witte, Manon Uphoff, Maria Barnas, Hagar Peeters, Adriaan Bontebal, Ingmar Heytze en tv-kok Pierre Wind tot Poetry Slammend-Nederland. Wat een kul!'
(Rottend Staal Online, 12-5-2004)

terug naar boven


INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL 'GRENZEN OP DRIFT'

Nijmegen - Naar aanleiding van de toetreding van Polen tot de Europese Unie, vaart er in de maanden mei en juni 2004 een 'culturele boot' over de rivieren de Oder en de Rijn. Aan boord bevinden zich dichters, schrijvers en vertalers afkomstig uit Polen, Nederland en Duitsland. De tocht is een initiatief van het Kleist Museum uit Frankfurt am Oder. Het doel is het uitwisselen van gedachten, van taal en cultuur, met steeds de literatuur als uitgangspunt. De boot legt onder meer aan in Lubiaz, Frankfurt am Oder, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. In elke aanlegplaats vinden programma's, projecten en debatten plaats.

Het einddoel van de reis is Nijmegen waar de Wintertuin op 10 en 11 juni een tweedaags internationaal literatuurfestival organiseert. Op donderdagavond 10 juni 2004, de dag van de Europese verkiezingen, ontvangt de Wintertuin in Lux de volgende schrijvers: Hagar Peeters, Bas Heijne, Ramsey Nasr, Abdelkader Benali, Joost Zwagerman, Pieter Steinz, Róža Domašcyna (D), Christof Hamann (D), Michael Lentz (D), Leszek Szaruga (P), Ewa Lipska (P), Olga Tokarzuk (P), en Henryk Waniek (P),

Zij verzorgen voordrachten en spreken over het Europa van de geest. Maar ook de recente Europese ontwikkelingen, zoals de toetreding van nieuwe lidstaten als Polen komen aan bod. Evenals de vraag hoe wij, Europese burgers, onszelf in het nieuwe Europa kunnen herkennen: zelfs de belangrijkste kranten brengen het Europese nieuws nog altijd op de buitenlandpagina's. Europa is blijkbaar nog ver weg.

Op vrijdagochtend 11 juni presenteert de Wintertuin in samenwerking met literair tijdschrift Parmentier in museum het Valkhof een speciale uitgave van het tijdschrift, waarin niet eerder vertaald werk van jonge en tot nu toe onbekende Duitse en Poolse schrijvers en dichters is opgenomen. Met voordrachten van onder meer: Judith Kuckart (D), László Márton (D), Jerzy Lukosz (P), Inga Iwasiów (P) en Michael Lentz (D). (Rottend Staal Online, 11-5-2004)

terug naar boven


NIGERIAANS DICHTER GEARRESTEERD WEGENS KRITIEK OP MACHTHEBBERS

Lagos - Kunla Ologundudu, een bekend Nigeriaans dichter van de Yoruba-stam is anderhalf week geleden ontvoerd, kort na het verschijnen van zijn vinylalbum 'Mr Obasanjo'. De ontvoerders zouden lieden van de Nigeriaanse veiligheidsdiensten zijn, zo berichten P.M. News en allAfrica.com.

De Yoruba-dichter, met zijn kritische gedichten luis in de pels van de militaire machthebbers, werd opgepakt met twee van zijn vrienden door zes zwaar bewapende agenten. Momenteel zou hij aan zware ondervragingen zijn onderworpen.

Ologundudu werd bekend toen hij tijdens de militaire dictatuur openlijk kritiek leverde op de militairen. Op de recent verschenen plaat levert hij ferme kritiek op de vorige - Obasanjo - en huidige president en een aantal gouverneurs. Hij waarschuwt hen dat het volk spoedig in opstand zal komen. (Rottend Staal Online, 11-5-2004, met dank aan www.placesforwriters.com)

terug naar boven


35STE EDITIE POETRY INTERNATIONAL

Rotterdam/Epibreren - Ofschoon alle heilige boeken inmiddels door de Epibreerder gemeenteraad in beslag zijn genomen en verboden verklaard (zie Rottend Staal Online, 24-4-2004), heeft dit Poetry International er niet van weerhouden de 35ste editie van het festival op te hangen aan 'Het Heilige Boek'. Dit naar aanleiding van de verschijning van een nieuwe Bijbelvertaling in oktober 2004. De traditionele Defence of Poetry wordt uitgesproken door de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog en de Chileense dichter Pablo Neruda wordt herdacht met een hommage.

Tijdens Poetry International wordt voor de eerste maal een wereldkampioenschap Poetry Slam gehouden. Tijdens dit 'Poetry International World Slampionship' strijden nationale kampioenen om de titel. Slamorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Verenigde Staten, Zwitserland en Zweden vaardigen een kandidaat voor de internationale competitie af. Uit Nederland zijn dat De Woorddansers, uit Duitsland Lasse Samstrom, uit Frankrijk Pilot le Hot, uit de Verenigde Staten Buddy Wakefield, uit Italië Sara Ventroni, uit Zwitserland Etrit Hassler en de Engelse deelnemer moet zich nog melden.

De deelnemers worden beoordeeld door het publiek en tijdens de finale door publiek en een jury, bestaande uit slamorganisator Rayl Patzak uit Duitsland, Frank Tazelaar (directeur Wintertuin en organisator van het Nederlandse Slamkampioenschap) en Bart FM Droog.

Het festival vindt plaats van 12 tot en met 18 juni in de Rotterdamse Schouwburg en andere locaties in het Rotterdamse.
(Rottend Staal Online, 12-5-2004)

terug naar boven


ANTWERPEN WORLD BOOK CAPITAL 2004 - DE KLANK VAN DE STAD
(dit artikel werd in de loop van de afgelopen twee dagen aangevuld met nieuw materiaal)

Antwerpen/Epibreren - Antwerpen is door Unesco uitgeroepen tot de Boekenhoofdstad van deze planeet, van 23 april 2004 tot 23 april 2005. Dat betekent dat Antwerpen een jaar lang in het teken van het boek staat. Afgelopen weekend barstten de boekenactiviteiten eerst goed los en Rottend Staal was erbij.

Adjunct-hoofdredacteur Hofman, hoofdredacteur Droog en sterverslaggeefster Van Dalsum reisden zaterdagmiddag in de rode BMW 3.0. si (bouwjaar 1972) af naar Antwerpen, en hoorden ter hoogte van Utrecht het radioprogramma Knetterende Letteren, waarin onze medewerker Menno Wigman waardige woorden sprak over het obligate geblaat van avant-gardisme, dat in de kolommen van sommige kranten met enige regelmaat weerklinkt. Het persbericht over deze uitzending, dat het eiland enkele dagen eerder bereikte, bleek de lading echter niet te dekken, en gelukkig maar, want van al het gedoe over stromingen bleek men in de wagen allerminst gecharmeerd.

Nochthans, in Antwerpen volgde eerst een rondleiding door de burelen van de Antwerpen World Book Capital 2004-organisatie, die Antwerpen Open vzw heet, en huist in een prachtig pand aan de Wapper, schuin tegenover het Rubenshuis. Daar kreeg de Rottend Staal delegatie ook de eerste drie cahiers van het alfabetproject 'Stad van Letters' te zien. Antwerpen Open heeft namelijk 26 Nederlandstalige dichters en schrijvers aan 26 internationale beeldend kunstenaars gekoppeld. Elk koppel heeft een letter uit het alfabet gekregen, en samen moeten ze van die letter een kunstwerk maken. Dat in de stad op openbare ruimte aangebracht wordt en in cahiervorm na te lezen is.

De eerste drie koppels waren Tom Lanoye en Fred Eerdekens (A), Germaine Greer en Elke Boon (B) en Toon Tellegen en Stef Kamil Carlens (C). De kunstwerken heeft de delegatie niet gezien, wel de cahiers, die er werkelijk prachtig uitzien. Als ze alle 26 verschenen zijn, vormen de cahiers een boekpakket van circa een halve meter breedte, dat met een knuppel die door die cahiers geschoven kan worden, gebundeld een waar hebbeding vormt voor gefortuneerde boek- en kunstliefhebbers. De prijs voor de hele serie inclusief knuppel bedraagt 355 euro, of 1000 euro voor alle exclusief gesigneerde cahiers. Aan dit project werken de volgende Rottend Staal-medewerkers mee: Peter Holvoet-Hanssen, Marcel van Maele, Simon Vinkenoog, Han van der Vegt, Joost Zwagerman en - het zou ook niet - Bart FM Droog. Nadere informatie over dit project is verkrijgbaar bij Lies Heirbaut (Stad van Letters) info@abc2004.be en Imschoot te Gent (cahiers): patricia@imschoot.com.

DE OPENINGSVOORSTELLING IN DE BOURLA SCHOUWBURG

Om 19.00 uur begon in de van sloop geredde Bourla-schouwburg de openingsvoorstelling. Waarbij enkele merkwaardige zaken gebeurden. Eerstens waren er toespraken van hotemetoten. Unesco-cultuurman Mauro Rossi hield een gloedvolle rede in de voor de delegatie onverstaanbare Franse taal, de Vlaamse Minister van Cultuur Paul van Grembergen sprak indrukwekkende woorden en de Antwerpense burgemeester Patrick Janssens stak de loftrompet uit over Stadsdichter Tom Lanoye, die volgens hem 'de burgers dichter bij de politiek brengt en de stad kan redden'. De Goeverneur van de provincie Antwerpen, de heer Camille Paulus , droeg een aantal gedichten voor van zijn jeugdvriend en voormalig collega Eddy van Vliet.
Doorgaans vinden de delegatieleden toespraken van hotemetoten slaapverwekkend en voorspelbaar, maar ditmaal waren die redes zeer snedig, amusant en/of ontroerend. Ze kunnen het dus wel, de bestuurders.

Het literaire/muzikale gedeelte van deze openingsavond stond daardoor een beetje in de schaduw van de bobo-toespraken, alhoewel ook Toon Tellegen en Harry Mulisch gloedvolle voordrachten gaven. Tellegen bracht verrassende verhalen in het kader van de letter C, Harry Mulisch deed een gedichtencyclus die hij vijfentwintig jaar geleden had geschreven en een verhaal van vijftig jaar oud. Tellegens timing was perfect, bij Mulisch dacht de Rottend Staal-delegatie dat hij beter halverwege de cyclus en halverwege het verhaal een punt had kunnen zetten - maar ja, wat hij bracht kwam aan bij het publiek, en daar gaat het natuurlijk om.

Onze collega Inge Schelstraete van De Standaard oordeelde zo: 'Tellegen schreef een aantal korte verhalen waarin de letter C telkens een hoofdrol speelt, Carlens maakte illustraties in aantrekkelijke snoepkleurtjes. Het volwassen publiek luisterde ademloos naar Tellegens sprookje over de Russische bas die de lage C kon zingen - twee octaven lager dan de laagst hoorbare C!'
'Harry Mulisch slaagde er (...) in om de show te stelen met elf korte gedichten over ruziemaken. Hij las de conversaties met een benijdenswaardige naturel, die verried dat hij vooraf geoefend had. Dat leidde tot gegniffel in de zaal, net als het verhaal uit Het mirakel. Iets te lang, maar zeer genietbaar.'

Voor deze avond waren ook enkele internationaal beroemde auteurs ingevlogen: de Amerikaanse literaire science-fictionauteur John Haldeman - die echter zo mompelde dat het de delegatieleden ontging waar hij het over had, Germaine Greer, die een verhaal over de kleur bruin bracht bij beelden van twee vechtende jongens en het Engelse schrijversduo Nicci French. Toen die voordroegen verliet de delegatie de zaal - het was immers geen poëzie en na meer dan twee uur van voordracht had men er geen zin meer in. Schelstraete bleef echter wel in de zaal beschreef voor de Standaard dat dit duo na afloop het luidste applaus in ontvangst had mogen nemen.

Er was ook een relletje, halverwege de avond. Het optreden van de irritante muzikant/zanger Stijn werd onderbroken door 'go away'-geschreeuw vanuit de hoogste loge. Heel verrassend ging Stijn de dialoog aan met de 'go away'-schreeuwer en liet het publiek stemmen over of hij door moest gaan. Hij won die stemming, die een leuk element van interactiviteit inbracht.

KLANK- EN LICHTSPEL OP DE GROENPLAATS

Om 22.30 uur ging op een volgepakte Groenplaats de het 'Klank- en lichtspel' van start, een multimediaal spektakel dat het symbolische antwoord was van de kathedraal op het gedicht van Tom Lanoye dat aan de Boerentoren bevestigd is. Circa zesduizend mensen woonden ademloos de overweldigende show bij, waarin een stalen vlammen- en rookspuwende installatie van Compagnie Doedel een centrale rol speelde. Rond Rubens standbeeld dansten fakkelwerpende jongleurs, aan een hoogwerker werden acht manden waaruit wite bollen opstegen de lucht in getrokken,. Die manden ontpopten zich op twintig meter hoogte tot engeltjes, die witte en rode confetti en guirlanders uitwierpen. Onderwijl liep een geluidsband met soundscapes, die live werden aangevuld door muzikanten en zangeressen. Een waarlijk schitterend en overweldigend spektakel van regisseur Koen Ghesquière, dat geen van die zesduizend aanwezigen ooit zal vergeten. Chapeau!

DRANKGELAG IN HILTON

Waarna in de feestzaal van het aanpalende Hiltonhotel de openingsreceptie voor politici, deelnemers, sponsoren en andere VIP's gehouden werd. Een tof feest, waarbij vijfhonderd mensen ruimhartig van de gratis drank genoten en zich verwonderden over de liflafjes die door overwegend Nederlandse en Duitse werkstudenten aangedragen werden: korte zilveren lepels gevuld met zalmkwak overgoten met kaviaar, kommetjes exquise garnalensoep, minitosti's, eendenpatéballetjes, stokbroodschijfjes met olijf en paté, fijn gesneden tomaatfantasieën, met gesmolten kaas overgoten opgebakken champignons en ga zo maar door.

Onder de aanwezigen de Nederlandse Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, Remco Campert - die fans in het Engels afwimpelde met de mededeling dat hij een FBI-agent was, en vele, vele anderen. Rond een uur of één hield de receptie op - en dat was maar goed ook, want anders was de kans groot geweest dat niet alleen de Rottend Staal-delegatie zich had doodgedronken.

Vervolgens werd er nog naar een café gegaan, een nachtwinkel gefrequenteerd ter inkoop van een fles wijn en het moet diep in de nacht geweest zijn dat uwe verslaggevers de deur van Executive Room 509 van het Hilton achter zich dicht trokken. Wat er verder precies gebeurde blijft onduidelijk: de ochtend erop ontwaakte een half ontklede Liesbeth van Dalsum in een riante badkamer op de toiletpot. Gelukkig hing er naast de pot een telefoon, waarmee ze zich in verbinding stelde met de receptie, die haar gerust kon stellen: ze bevond zich inderdaad in de badkamer van Executive Room 509. In de kamer zelf trof ze Bart FM Droog snurkend aan in een lade onder de televisie en Tjitse Hofman lag ondersteboven en overdwars met z'n schoenen nog aan op het kingsize bed. Men besloot massaal te ontbijten.

DE ZONDAG: KLARA OP STAP

Om 13.00 begin in het sympathieke filmcafé Cartoons een aan Antwerpen Book Capital 2004 gewijde uitzending van 'Klara op stap'. Te gast waren Bart Plouvier, Tom Lanoye en Hanneke Groenteman. Het programma is op de site van de Vlaamse staatsradio nog enkele dagen na te luisteren. Ondermeer werd gesproken over het nut van boekenprogramma's op de tv. Lanoye merkte op dat elke woensdag op de Vlaamse staats-tv aandacht wordt besteed aan de nieuwste Hollywoodproducties. Dus waarom niet bijvoorbeeld elke donderdag aandacht aan literatuur? Een goed idee, waar op het eind van dit artikel op teruggekomen gaat worden. Over het nieuwe Nederlandse culturele tv-programma TV3, waarin hij onlangs te gast was, merkte Lanoye op dat dat nooit wat zou worden, omdat het gepresenteerd wordt door 'een sportlul met kunstambitie'.

DE SALONS

Terwijl Van Dalsum ademloos naar het interview met Hanneke Groenteman luisterde slopen Hofman en Droog weg, om zich te laten transporteren naar de huiskamer waar zij die middag een drietal optredens moesten verzorgen. In een groot aantal huiskamers in Groot-Antwerpen droegen die middag dichters en schrijvers voor uit eigen werk. De opzet was afgekeken van het Haagse festival Dichter aan huis - en waarom ook niet. Het publiek krijgt zo de kans om heel intiem met de auteurs te verkeren, vragen te stellen en tegelijkertijd de interieurs van de diverse gastdames en heren te bewonderen. Een formule die werktr en waarvan het eigenlijk vreemd is dat die niet veel vaker gekopieerd is.
Hofman en Droog traden op in een prachtig ruim huis van een architect, vlak bij het Paleis voor Schone Kunsten in Antwerpen Zuid. Onze medewerker Erik Jan Harmens was bij te wonen in een huiskamer in het door industrie omgeven gehucht Lilo. En zo vonden in en rond Antwerpen tal van zeer bijzondere voordrachten plaats - waar we hier helaas zelf niet verder over kunnen uitwijden.

Gelukkig woonde onze collega Jelle van Riet van De Morgen dit onderdeel ook bij: 'Heel wat mensen hadden gisteren drie uur veil om in iemand anders woonkamer plaats te nemen en er een vertelling of muziekoptreden bij te wonen. In verschillende Antwerpse districten waren verrassingsroutes uitgestippeld die naar literaire en muzikale salons leidden. Dat bleek een schot in de roos. Zo ook in Berchem, waar de wandelingen onder meer naar Kristien Hemmerechts' woonkamer leidden. Terwijl zij thuis voorlas, vatten de andere auteurs en muzikanten post in het huis van een gastvrije onbekende. Van Elvis Peeters en Didi de Paris kon men verwachten dat ze goed zouden aarden in een intieme vertelling, maar Christophe Vekeman bewees dat hij net zo goed in de gemeenzaamheid van een vreemde kamer gedijt als op het podium. Terwijl hij zijn 'Brief' voorlas, waarin een 25-jarig meisje ingaat op een contactadvertentie van ene Martine om samen te masturberen, hing het publiek aan zijn lippen. Geen kuchje, geen blik die wegdraaide tot hij de groet aan het einde van de brief uitsprak. 'Hebt u al gepubliceerd?', doorbrak een vrouw toen de stilte en ze noteerde de titels van zijn werk.'

DE NAZIT

En toen volgde nog een diner voor organisatoren en de dichters en schrijvers die uit Nederland waren binnengereden. In het te gekke intieme Italiaanse restaurant Mangia e bevi aan de Haarstraat werd het openingsweekend besproken en gaven de dichters in het gezelschap - toevallig vrijwel allemaal Rottend Staal-medewerkers: Andy Fierens, Tjitske Jansen en de eerder genoemde Harmens, Hofman en Droog) nog één gedicht te berde. HP/De Tijd-verslaggever Jan Zandbergen was erbij en doet er wellicht eerdaags verslag van in HP/De Tijd.

Terugrijdend naar Epibreren werd het NPS-radioprogramma 'Met het oog op morgen' beluisterd. Waarin weer veel aandacht voor literatuur. Er was een gesprek over de mystieke kanten van Lucebert, waaraan Vinkenoog en Jan Oegema deelnamen, en zoals gebruikelijk werd het programma afgesloten met een gedicht. Eentje van Adriaan Morriën. En misschien is de opzet van het programma - nieuws met af en toe flarden literatuur tussendoor - veel effectiever voor de promotie van literatuur dan al die geforceerde boekenprogramma's van de laatste tijd. (Rottend Staal Online, 10-5-2004)

terug naar boven


ZEVENDE DICHTERS IN DE PRINSENTUINFESTIVAL

Groningen - Op donderdag- en vrijdagmiddag 29 en 30 juli 2004 vindt voor de zevende maal het Dichters in de Prinsentuin poëziefestival plaats in de voormalige stadhouderstuin in de Groninger binnenstad.

Oprichter Tsead Bruinja is inmiddels naar het Amsterdamse verhuisd en heeft de organisatorische fakkel overgedragen aan Roos Custers en Arjen Nolles. Die voor nadere infoirmatie bereikbaar zijn op dit e-mailadres: arjennolles@yahoo.com.

Van de naar verwachting zeventig dichters die er zullen optreden, zijn de namen bekendgemaakt van Wouter Godijn, Jane Leusink, Tsead Bruinja, Marije Langelaar, Jana Beranová en Olaf Risee. (Rottend Staal Online, 8-5-2004)

terug naar boven


STROMINGENSIGNALERING IN KNETTERENDE LETTEREN

Hilversum - Dat wordt lachen, vanmiddag, als in het NPS-radioprogramma Knetterende Letteren (747 AM, 14.00 tot 15.00 uur) onze medewerker Menno Wigman, literatuurwetenschapper Thomas Vaessens en Rob Schouten onder leiding van Kenneth van Zijl in gesprek gaan over 'stromingen' binnen de contemporaine Nederlandsche poëzij.

In dit verband is het aardig om te refereren aan wat onze medewerker Chrétien Breukers enkele dagen geleden in een interview in Meander zei: 'Ik trek me, net als Ad den Besten, niks aan van programma's of stromingen. Hermetische dichters, podiumdichters, anekdotische dichters - het zijn allemaal onzinnige etiketten.' Wijzere woorden werden deze week niet eerder gehoord. (Rottend Staal Online, 8-5-2004)

terug naar boven


BUNDELPRESENTATIE OP TEXEL

Epibreren - Enige tijd geleden verscheen de bloemlezing De Wadden in gedichten (Uitgeverij 521), samengesteld door onze medewerker Henk van Zuiden. Op zaterdag 8 mei vindt eindelijk de officiële presentatie plaats, en wel bij Ecomare, op 's lands grootste Waddeneiland Texel.

Ecomare is te bereiken door vanaf de boot de Pontweg af te rijden en dan zonder gas te minderen zijweg 13 (de Californiëweg) in te slaan. Er is ruime gelegenheid tot parkeren en er zijn stootkussens ter afremming opgesteld.

In de namiddag is er bij EcoMare een zogenaamde Waddenmarkt, daar staan enkele organisaties, mensen met Waddenproducten en natuurlijk Uitgeverij 521 met de Waddenbundel. Om 18.00 uur begint een stilstaand buffet met lopende smikkelaars, en om 19.00 uur het poëzieprogramma, met voordrachten door onze medewerker Willem Groenewegen, Sander Koolwijk, Theun de Winter en Jan Wolkers.

De jongste dichters uit de bundel, Daan en Lot Custers, openen en sluiten het programma. Henk van Zuiden zal de aankondigingen voor zijn rekening nemen. (Rottend Staal Online, 7-5-2004)

terug naar boven


VSB POËZIEPRIJS 2004 VOOR MUSTAFA STITOU

Amsterdam - De VSB Poëzieprijs 2004 is juist uitgereikt aan Mustafa Stitou, voor zijn bundel Varkensroze ansichten. Klik hier voor het waarom.
Op www.doelverdediger.nl valt een kritisch stuk over de prijsuitreiking te lezen. (Rottend Staal Online, 6-5-2004)

terug naar boven


VEEL DICHTERS IN TV3

Amsterdam/Epibreren - Vanavond in TV3, op Nederland 3 van 19.30 tot 20.00 uur, is Tom Lanoye te gast, speelt Simon Vinkenoog met zijn levensgezellin Edith Ringnalda in zijn eigen reality soap en vindt de bekendmaking van de VSB Poëzieprijs 2004 plaats.

Er zijn enige voortekenen die erop wijzen dat wijlen C.O. Jellema met zijn bundel Stemtest de prijs ter waarde van 25.000 euro's gaat winnen. Zo zijn in VPRO's De Avonden (747 AM, 21.00-23.00 uur) vanavond tot dusver onbekende opnamen van de vorig jaar overleden dichter te horen.

De nooit eerder uitgezonden geluidsopnamen blijken van goede kwaliteit en werden gemaakt door dichter/schrijver Karel Wasch die Jellema in de maand juli van 1996 opzocht en anderhalf uur lang met hem sprak over poëzie. Wasch bezocht de dichter in eerste instantie voor een geschreven vraaggesprek dat werd gepubliceerd in het piepkleine literaire blad Ruim (#7, najaar 1996).

Al eerder berichtten we over een welingelichte bron die Jellema als winnaar aanwees. Het dient gezegd dat vele anderen Mustafa Stitou als favoriet zien. (Rottend Staal Online, 6-5-2004)

terug naar boven


HET NATIONALE BEVRIJDINGSDAG 2004-GEDICHT

Epibreren - Gisteren vernamen miljoenen krantenlezers dat Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog in versvorm pleitte voor de legalisering van softdrugs. Helaas drukte geen ernkele krant, ook deze niet, het gedicht af. Vandaag ontvingen we het, dus bij deze. Het wordt voorafgegaan door een korte uitleg over het waartoe en waarom van het vers.

Het dient gezegd dat het gedicht tevens een pleidooi is voor vrijheid. Vandaar dat de redactie van Rottend Staal het uitroept tot het Nationale Bevrijdingsdag 2004-gedicht.

Met een ballonnenactie bij het Haagse Binnenhof moedigde Stichting Legalize! op maandag 3 mei cannabisgebruikers aan wietzaadjes te planten.. Het houden van vijf plantjes is in Nederland de enige wijze om zonder opsporingsproblemen cannabis te kweken en mei is de laatste zogenaamde 'plantmaand'. Om deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij te laten gaan werden er ballonnen met zaadjes van de cannabisplant opgelaten. Legalize!demonstreerde hiermee tevens tegen het repressieve drugsbeleid van het kabinet.

Hallo Thuistelers & Andere Genodigden!
Dit is de stem van de ervaring! Dit is de stem van het fatsoen! Dit is de tevreden roker van hasjisj en marihuana, die tussen twee werelden leeft, de dagelijkse die niet eens zo alledaags is, en de andere – waar het goed toeven is, waar je vrij bent in de geest.
Altijd. Zonder onderscheid. Zelf gezaaid, zelf geoogst. Kierewiet.
Langs alle liefdesverdriet, alle kruidjesroermeniet,
Altijd tevreden met de wiet,
Het lied waarvan je geniet.
It don't mean a thing if it ain't got that swing!
Het leeft met je mee, het doet je voelen dat je er bent,
geeft je de wetenschap dat je verbonden bent. In tune.
Hé thuistelers, maak kennis met elkaar, leer van elkaar.
RELEASE. Legalize. Laat gaan.
Van de export kun je bestaan.
De hasjkotters van de VOC doen al niet meer mee.
Wij gooien de achterdeur open,
laten duizenden bloemen bloeien!
Leve onze onvervaarde vrouwelijke topjes,
De witte weduwes en de homegrown sativa's indica's hollandica's
Koop Nederlandse Waar, Dan Helpen Wij Elkaar!
Nederland, let op je zaak! Geen heksenjacht, geen wraak,
Geen werkverschaffing voor politie, justitie, etcetera –
Laat de marihuanagebruikers hun eigen bestaan.
Zij scheppen een andere werkelijkheid,
die naar de toekomst leidt
en verbonden is met een oud verleden.
Alsof de roes, de high, de trance, de uittreding , de innerspace-reis
Niet van alle tijden en culturen is,
Alsof er geen inwijdingen bestaan,
Zodat de evolutie steeds verder kan gaan –
Al is het slechts ter voorbereiding
Op de huidige en komende informatie-revolutie.
Niet virtueel, maar lijfelijk je bestaan,
Om je eigen hart zal het gaan
Om je eigen inzet en medeleven, toegeven, inzien:
Marihuana is niet meer weg te denken
(zomin als alcohol en nicotine,
Prozac en amfetamines,
Uppers en downers)
Het is tijd voor gezond verstand,
De praktijk en de wetenschap.
Het is een ontegenzeggelijk feit:
Van marihuanarokers kom je nooit meer af.
Dat groeit en bloeit, dat snoeit en stoeit,
Dat lacht, dat geeft kracht, dat is puur natuur,
Elk moment Hier&Nu.

De high, het beoogde effect, dat je nieuwsgierigheid wekt.
Waar gaat het om, hoe gaat het met de wereld en de wet,
Je beste beentje voor gezet
De leugen voorgoed aan de kant gezet.

Leve de high als toekomstverschiet,
Leve de high als licht in de nacht,
Leve de high & het gaat niet om geld of macht,
Het gaat om de praktijk, het gezonde verstand
en de wetenschap.
Het werkt. Het gedoogbeleid. Het onderscheid
tussen Soft Secrets en Hard Deals.
Let’s quote the American novelist Ken Kesey:
'Good old grass I can recommend. To be just without being mad… to be peaceful without being stupid, to be interested without being compulsive, to be happy without being hysterical… smoke grass.'
Nog één citaat, uit een artikel van l4 pagina's in het M-Magazine van NRC/Handelsblad van mei 2004: 'De achterdeur van de coffeeshop', uitspraken van de Amsterdamse Hoofdcommissaris van Politie J.van Riesen:
'Er is geen probleem, dus wat moet er opgelost worden? Als we daaraan capaciteit moeten besteden, is dat heel vervelend. Dan kunnen andere dingen dus niet. Het softdrugsbeleid is een succes, want die scheiding is gelukt. Daardoor zijn veel jongeren niet aan de harddrugs geraakt.. Ik zeg: gooi die achterdeur open, geef die rommel vrij. Het zou goed zijn voor het toerisme en onze export. Nederwiet is kwalitatief heel goed spul. Stop de hele wereld maar vol, daar is niets mis mee. Leg mij het verschil uit tussen alcohol, sigaretten en softdrugs. Veel ouderen krijgen het voorgeschreven. Laat ze hun laatste jaren lekker een saffie roken. Als hasj nou hetzelfde effect heeft als prozac, dan is dat toch prima?'
Dank voor de openhartigheid, Heer Hoofdcommissaris, en dat verschil wil ik U nog wel eens bij mij thuis of in de tuin uiteenzetten, maar wel goed inhaleren, alstublieft…

Je eerste wietje. Je eerste reefer, stick, joint, puf –
En niet de laatste! Go with the Blow. Grow it at home. Be your own gardener!
Mogen de winden zoet waaien!
Mogen vele Europese tuinen openbloeien!
Mogen vele feesten ons doen samenkomen!
Laten we de tijd nemen om te handelen en te dromen!
Laten we vreugde scheppen in het leven!

From Pure Joy springs all creation, by Joy it is sustained, towards joy it proceeds and to joy it returns. (Tantra Asana). Uit Zuivere Vreugde ontspringt de gehele schepping, door Vreugde wordt zij in stand gehouden, tot vreugde wendt zij zich en tot vreugde keert zij terug.)
'What is here is elsewhere, what is not here is nowhere' (Vishvasara Tantra). Wat hier is, is overal, wat niet hier is, is nergens.

Laten wij een samenzwering van liefde zijn
De allergrootste kracht
Voor een schoner beleid
In alle eenvoud
Leve het alternatief
Van de thuiskweek

Leve het zaad
Dat vruchtbare aarde zoekt
Leve de plant
De helpende hand
Van moeder natuur

Wij zijn het:
Met onze muziek
Jazz en klassiek,
Reggae en beat,
Ambient en trance

Wij zijn de high
Vrij en blij

Leve het moment
Dat je erbij bent
En de weelde
Van het leven kent:

THE WAR IS OVER
IF YOU WANT IT.
(John Lennon)
Verdom de oorlog
Beziel de Vrede

© Simon Vinkenoog, 2004

(Rottend Staal Online, 5-5-2004)

terug naar boven


INTERVIEW MET PETER HOLVOET-HANSSEN

Waregem - Onze medewerker Olaf Risee interviewde voor het literaire tijdschrift Lyra onze medewerker Peter-Holvoet-Hanssen. Het resultaat is te lezen op de website van de eerste. (Rottend Staal Online, 5-5-2004)

terug naar boven


WWW.VANOORSCHOT.NL

Amsterdam - Het heeft lang geduurd, maar nu heeft ook Uitgeverij G.A. van Oorschot een website. Mooi, rustig en overzichtelijk vormgegeven en informatief. De uitgeverij legt op de nieuwspagina van www.vanoorschot.nl uit: 'Vroeg waren we er niet bij – we hebben de tijd genomen om elders te zien wat we per se niet wilden. (...) U vindt biografieën van al onze auteurs en beschrijvingen van hun werken. Voorts is er achtergrondinformatie over de geschiedenis van de uitgeverij, over de Russische Bibliotheek en de Franse Bibliotheek, en over onze twee literaire tijdschriften Tirade en De Tweede Ronde.' (Rottend Staal Online, 5-5-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZING (6)

Epibreren - Om hun kansen op uitverkiezing tot grootste dode dichter te vergroten zijn sommige overleden poëten in ijltempo met eigen sites online gegaan:

Godfried Bomans Genootschap - http://www.bomans.demon.nl/
Willem Elsschot Genootschap - http://www.weg.be/
Ida Gerhardt genootschap - http://www.idagerhardtgenootschap.nl/
Guido Gezelle - http://www.gezelle.be/
Constantijn Huygens - http://www.etcl.nl/huygens/
Lucebert - http://www.virga.net/lucebert/
Bert Schierbeek - http://www.bertschierbeek.nl/

Dit overzichtje beperkt zich tot dichters waarop tot dusverre gestemd is. (Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS IN ACTIE

Epibreren - In een groot aantal GPD-kranten staat vandaag een kleurenfoto van onze medewerker Simon Vinkenoog (tevens Dichter des Vaderlands) die een joint rookt bij een manifestatie ter legalisering van softdrugs te Den Haag, gisteren. De Gelderlander bericht er zo over. Voor wie het niet weet: de GPD-kranten verschijnen in een oplage van meer dan 2 miljoen.

Overigens is vanavond in het nieuwe cultuurprogramma TV3, tussen 19.30 en 20.00 uur op Nederland 3, de Dichter des Vaderlands wederom te aanschouwen.
(Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZING (5)

Epibreren - Onderwijl zijn er een goede veertig stemmen binnen en is Martinus Nijhoff nog steeds koploper met inmiddels acht stemmen. Op een gedeelde tweede plaats met elk vijf stemmen volgen Gerrit Achterberg en onze medewerker Paul van Ostaijen.

Buiten een rustig stemhok vroeg Yfke Dalhemd enkele van de kiezers op wie en waarom op die ze gestemd hebben.

Yfke Dalhemd: 'Zo, stemmers. Op wie heeft u dan wel uw stem uitgebracht, en waarom?'
Patty Scholten, Doorwerth: 'Op mijn lievelings-dode-dichter: Willem Elsschot. Hij heeft niet veel gedichten geschreven, maar hij 'dreunt' zijn regels erin, het is zulke krachtige poëzie. 'Als vader slaapt gelijk een rustig beest...'
Tom Braem, Mortsel (B): 'Herman de Coninck.
Niemand kan zo sensueel dichten over een vrouw zonder haar te herleiden tot een banaal wijfjesdier.
Hij kan iets, voor de meesten normaal, tot zoiets krachtigs maken, zoals in 'zolang er sneeuw is is er hoop'. En tenslotte was er nog onderstaand gedicht, dat mijn kennismaking met hem betekende. En het mooie eraan is, dat het niet arrogant is. Rappers die hun naam in hun nummers gebruiken vind ik
prompt arrogant en zichzelf-overschreeuwend. Hier was het het enige juiste dat hij kon doen:

Cruijff

Een gestrekte bal,
Een balk door de lucht,
Een eerlijk eikehouten schot:
Zo gaat de waarheid op haar doel af.

Of heen en weer
En heen bewegend, de tegenstrever,
De lezer, steeds weer op het verkeerde
Been zettend, door een overstapje, een
Oversprongetje, elke nieuwe regel
Uit leesevenwicht te beginnen,
Deze beweeglijkheid, deze fysieke
Bewogenheid, god, dit is kunst:

Geboren worden en een lichaam hebben
En er dan gedurende een blauwe maandag
Johan Cruijff mee zijn

In een gedicht, een speelveld
van Herman de Coninck.

Yfke Dalhemd: 'En wij maar hopen dat de erven De Coninck geen bezwaar hebben tegen de publicatie van dit gedicht alhier. Maar goed, wie is uw favoriete dode Nederlandstalige dichter?'
Daniël Dee, Groningen: 'Jan Arends! Zeg ik nu, maar eigenlijk is het een beetje lukraak. Hoe dan ook: zijn gedichten zijn een strak staaltje gekte waar je u tegen zegt.'
Diana Ozon, Amsterdam: 'In dit huishouden is Johnny van Doorn de grootste dode dichter. Wie mijn woon-werkruimte betreedt wordt direkt geconfronteerd met een groot portret van Johnny getekend door Aat Veldhoen.'
Harry Zevenbergen, Den Haag: 'Mijn stem gaat naar Willem die rond 1200 het gedicht 'Van den Vos Reinaerde' schreef. Dit gedicht is een briljante satire op de machthebbers van die tijd, maar valt zonder veel moeite te vertalen naar de machthebbers van vandaag. Het gedicht is tijdloos, spannend, grappig en behoort tot het beste wat de Nederlandse literatuur te bieden heeft. Willem is mijn man.'
Harm Scharft, Groningen: 'Martinus Nijhoff. Zijn stijl van schrijven spreekt mij erg aan, niet overdreven ingewikkeld 'dichterlijk' doen maar van eenvoudige onderwerpen een kunstwerk kunnen maken. Bijvoorbeeld het geniale gedicht 'Impasse', waarbij een huwelijkscrisis zich afspeelt bij het geluid van een fluitketel. En dat is nog maar een van de vele prachtige gedichten die hij gemaakt heeft!'
Ben Salemans, Maastricht: 'Paul van Ostaijen (1896-1928); zijn Music Hall uit 1916 vind ik de beste poëzie die ik ooit heb gelezen.'
Quirien van Haelen, Haelen: 'Als volgt:

Mijn tip: stem Stip
Tuig of VIP: stem Kees Stip
Maak schoon schip: stem Kees Stip
Koe of kip: stem Kees Stip
Doe hip: stem Stip'

Dalhemd: 'Nou, ik zal het overwegen als ik zelf een stem ga uitbrengen. Dit was Yfke Dalhemd, live vanaf het A.J.D. van Oostenplein te Epibreren-centrum.'
(Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


POËZIE IS GELD

Epibreren - Enkele jaren geleden zei een onzer medewerkers dat poëzie een buitenfinanciële aangelegenheid was. Inmiddels heeft het klimaat zich zozeer gewijzigd dat poëzie een belangrijke rol speelt in het economisch leven. Bedrijven, instellingen en overheden kopen voor grof geld gedichten aan ter verwerking in relatiegeschenken, ter opleuking van het straatbeeld of andersoortige exploitatie. Een ontwikkeling waar dichtend Nederland alleen maar om kan juichen.

Maar het kan natuurlijk ook doorslaan. Gisteren werd de redactie namelijk geconfronteerd met dit bericht:

-----------
JOS BRINK OP TELEFONISCHE GEDICHTENLIJN MET MOEDERDAGGEDICHT

Alle moeders van Nederland kunnen op zondag 9 mei via de telefoon luisteren naar Jos Brink. Het is die dag moederdag en Jos Brink leest ter gelegenheid daarvan zijn gedicht 'Mijn oude moeder die het bed opmaakt.'

Het telefoonnummer van de gedichtenlijn is 09094334248 ofwel 0909GEDICHT. Het gedicht van Jos Brink blijft 24 uur lang op de lijn. Op 0909GEDICHT zijn iedere dag andere gedichten te horen. Literaire kwaliteit is het belangrijkste criterium voor de keuze.
----------

Navraag leerde dat het moeten aanhoren van een ongetwijfeld gruwelijk sentimenteel gedicht van Jos Brink een halve euro per minuut kost. Poëzie is inderdaad geld. (Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


KNMI JUBELT MET GEDICHTEN

Epibreren - In wat een orgie van jubileerdata genoemd kan worden viert het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut het 150-jarige bestaan. We weten namelijk nog goed hoe de onlangs overleden weerkundige én poëzieliefhebber Buys Ballot in 1854 het KNMI oprichtte.

In het dit jaar 100-jarige Museon is een speciale KNMI-Lustrumzaal ingericht, waarin ondermeer Buys Ballots exclusieve stoel is te bewonderen. Die stoel was essentieel voor het bedenken van zijn vermaarde wet en als zodanig van groot belang voor de de wereldweerkunde.

De KPN draagt een steentje aan het jubelfeest (in de wandelgangen ook wel 'de aanbidding van de stoel' genoemd) bij middels het uitbrengen van drie speciale lustrum telefoonkaarten. Weer en poëzie komen elkaar hier op een unieke wijze tegen. Op het weer geënte dichtregels van onze medewerker Alfred Schaffer en K. Schippers en Martin Reints staan op de achterzijde van de kaarten. De bijbehorende creatieve weerkaarten naar een idee van de ontwerpgroep Experimental Jetset staan op de voorzijde. Zie ook de KNMI-Jubelpagina. (Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


ROTTERDAMSE POËZIESTRAATTEGELS

Rotterdam (ANP) - Rotterdam krijgt in het centrum straattegels met gedichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft, op initiatief van de Stadspartij, geld uitgetrokken om op de Coolsingel zes tegels neer te leggen. Daarop komen haiku's van 50 tot 55 letters te staan.

Een projectgroep met fractieleider Manuel Kneepkens van de Stadspartij maakt een keuze uit ingezonden gedichten. Kneepkens is blij dat het stadsbestuur zijn plan omarmt. 'De stad moet opgevrolijkt worden. Mensen die met het hoofd omlaag lopen, zien opbeurende regels.' (Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


GEDICHTEN BIJ DODENHERDENKINGEN

Epibreren - Onze medewerker Jurre van den Berg draagt vanavond bij de dodenherdenking in voormalig kamp Westerbork het gedicht 'Mijn oorlog' voor. Tegelijkertijd zullen op de Dam te Amsterdam en in het voormalige kamp Vught Anke Kraster en Hanan el Boundati hun 4 mei-gedichten voordragen. Dit in het kader van het project 'Dichter bij 4 mei.' (Rottend Staal Online, 4-5-2004)

terug naar boven


GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZING (4)

Epibreren - Onderwijl zijn er een kleine dertig stemmen binnen en is de onlangs overleden Martinus Nijhoff koploper met vijf stemmen. Een van de stemmers attendeerde ons op de foutieve spelling van zijn naam: op de Eyeworks/KRO-site www.degrootstenederlander.nl staat hij vermeld als Marinus Nijhoff, een foutje dat we vorige week in onze domheid kopieerden. Excuses daarvoor.

De GPD-kranten berichtten afgelopen weekend over deze verkiezing. Hetgeen de Haagsche Courant er over meldde is hier te lezen. (Rottend Staal Online, 3-5-2004)

terug naar boven


CURSUS HISTORISCH BESEF (2)

Epibreren - Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe les Historisch bewustzijn voor dichters en dichteressen. Liesbeth van Dalsum stapte vanochtend in haar nieuwe Smart Forfour, een fraaie auto van Nederlandse makelij, en zette koers richting Utrecht, waar Chrétien Breukers de voornoemde cursus verzorgt, die nu live online te volgen is:

Liesbeth van Dalsum: 'Chrétien?'
Chrétien Breukers: 'Ja Liesbeth?'
Liesbeth van Dalsum: 'Wij te Epibreren kregen vorige week post van enkele dichters, die beweerden dat ze in de jaren tachtig nog een bundel in de Windroosreeks hadden gepubliceerd. Hoe zit dat?'
Chrétien Breukers: 'Ah ja, daar wilde ik het deze week met je over hebben. Uitgeverij Holland - de kleine, dappere uitgeverij die de reeks vorige week opnieuw heeft gelanceerd - heeft inderdaad nog een paar delen de Windroos uitgegeven in de jaren 80. Begin jaren 80 ging het onder meer om bundels van Job Degenaar (Het wak) en Frans Kuipers (Van A tot en met Z); eind jaren 80 en begin jaren 90 publiceerde Nachoem M. Wijnberg zijn eerste twee bundels als Windroos, en waren Johanna Kruit, Fetze Pijlman en Mieke Tillema alle drie goed voor een Windroos.'
Liesbeth van Dalsum: 'Dus de Windroos hield helemaal niet op in 1971?'
Chrétien Breukers: 'Ja en nee. Jammer genoeg hebben de fantastische redacteuren van uitgeverij Holland toen niet doorgezet; het bleef bij de publicatie van een paar bundels, daarna was het weer afgelopen. Maar je ziet aan de namen die ik noemde wel, dat het om goede dichters ging, die allemaal een respectabel oeuvre hebben opgebouwd.'
Liesbeth van Dalsum: 'Iets heel anders. Voor het toekomstig historisch besef: wie mogen in september allemaal debuteren in de nieuwe reeks van de Windroos?'
Chrétien Breukers: 'Dat mag ik nog niet zeggen.'
Liesbeth van Dalsum: 'Bart FM Droog beweert dat de reeks louter Groningse dichters gaat bevatten....'
Chrétien: 'Ach Liesbeth, Droog zegt zoveel. Kopje thee?' (Rottend Staal Online, 3-5-2004)

terug naar boven


KORTE NIEUWSSTAKING VOORBIJ

Epibreren - De afgelopen dagen konden geen nieuwsberichten verschijnen wegens de ravage die enkele zelfmoordaanslagen op het eiland veroorzaakten. Naar schatting drieduizend toeristen verloren daarbij het leven en het redactielokaal werd zwaar beschadigd. Van de daders ontbreekt elk spoor.

De schade is inmiddels hersteld en ook de lijken die de toegang tot het kantoor versperden zijn verwijderd. De bericht- en verkiezingsverslaggeving zal vandaag weer in normaal tempo hervat worden. (Rottend Staal Online, 3-5-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 16-4 t/m 30-4-2004
het nieuws van 1-4 t/m 15-4-2004
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.