Kees Engelhart

      laatste update 24 maart 2005


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
bibliografie Die lentedag nabij de aardbeienvelden, 2005  
  Al was het maar voor even, 2005  


BIOGRAFIE

Kees Engelhart is welzeker een keer geboren. Ook staat vast dat Beverwijk de plaats van handeling is geweest, in dat wezenloze tussenjaar 1957, en dat de dag die koude 5de januari was.

Veel meer persoonlijke feiten kennen wij niet. De redactie van Rottend Staal kwam de dichter op het spoor na een aantal publicaties van zijn gedichten in Dietsche Warande & Belfort, De Brakke Hond, Deus ex Machina en het e-zine De Gekooide Roos.

Bovendien beweerde een uitgever, die -vooralsnog- zijn identiteit niet prijs wenst te geven, dat we van de schrijver nog grootse werken kunnen verwachten. Naar het schijnt, zo deelde de uitgever ons mee, heeft hij een poezieroman van zo een driehonderd bladzijden gereed. Dagen Van Van Putten, is de titel van het werk.

Chrétien Breukers, redacteur van Rottend Staal Online, heeft Engelhart een keer in Utrecht ontmoet en mocht zich verbazen bij een aantal mappen, waarin zich duizenden en duizenden gedichten bleken te bevinden. Waaronder de vrijwel complete bundels, De Man Die Zo Graag Een Cowboy Wilde Zijn, Wereldsuccessen, Gedichten Voor Derden en Drie Gedichten En Een Epiloog. Kees Engelhart: geen bundel, nu al een legende!

Bibliografie

Kees Engelhart publiceerde in talloze tijdschriften, zoals Passionate, De Brakke Hond, Dietsche Warande & Belfort en Prado. Najaar 2004 verschenen gedichten van hem in De Volksverheffing, jaarboek voor poëzie. In 2005 werd werk van hem op Rottend Staal opgenomen.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Kees Engelhart.

DIE LENTEDAG NABIJ DE AARDBEIENVELDEN


Je ligt onder die boom
Het is mei en het is heerlijk
Met de ogen gesloten breng je het
Platvinkje met daarin het kostbare vocht
Naar je mond en laat de absint op je tong
Druppen

Je denkt aan de kunstenaars van het vorige
Fin de siècle waarvan er velen ten onder zijn
Gegaan aan de goddelijke drank

Een verraderlijke drank in die dagen die tot
Waanzin dreef en die sommige ongelukkigen de
Ogen uit deed steken en weer anderen de edele
Delen af liet snijden of anderszins bewerken
In de rokerige salons waar zij veelal vertoefden
Of eenzaam in hun ateliers

Het noodlot der absint trof ze zonder erbarmen
Daar denk je aan en je luistert naar de merel
Het is een graadje of twintig en het is windstil
Alles is loom
Je draait je om en mijmert over de triomfen
Die je eens zult gaan vieren
En je ligt heerlijk
Werkelijk buitengewoon


© Kees Engelhart, 2005

 

AL WAS HET MAAR VOOR EVEN


De meestergitarist van het spelen moegeraakt zet
Zich neer aan de kleine ronde tafel naast de bar
Het is een late avond eind augustus en de tuindeuren
Van het etablissement waar hij die avond een optreden
Verzorgt staan wijd open
Het publiek roezemoest en loopt ruisend in en uit
Glaswerk rinkelt en iemand roept met verschrikte stem
Pas Op Theodoor Achter Je
Brekende en vallende geluiden klinken op

De meestergitarist glimlacht vermoeid en nipt van zijn
Bourbon
Plots duikt een jonge vrouw naast de meestergitarist op
Zij vraagt hem of het haar gepermitteerd is bij hem te
Komen zitten
Ondanks zijn vermoeidheid stemt de meestergitarist in
Onmiskenbaar betoverd beseft hij door de diepte van haar
Decolleté die hem een voorbode toeschijnt van zachte rust
En een langzaam dovend verlangen ver tot in de diepe slaap

Ik zag uw handen zegt ze terwijl u speelde
Meteen vond ik ze mooi en blank en fijn
De klanken die uw handen voortbrachten
Dempten onmiddellijk mijn nerveuze onrust
Ik had vandaag een nare dag op kantoor moet u weten
Terwijl ik luisterde wilde ik telkens opnieuw mijn ogen
Sluiten
Maar ik dwong mijzelf dat niet te doen
Zo mooi vond ik uw handen dat ik ze steeds wilde zien
Totdat het pauze was
En tegelijkertijd nam ik mij voor
Hoe angstig ik dat ook vond
Dat ik u spreken wilde
Koste wat kost

© Kees Engelhart, 2005

CONTACT

Kees Engelhart: k.engelhart@zonnet.nl

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Kees Engelhart/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.