Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchiefDE ZAAK REVE

Antwerpen/Epibreren - In de steunbetuiging van de Koninklijke Academie der Nederlandse Taal en Letterkunde werd verwezen naar 'De Zaak Reve', anno 2001. Wie wil weten wat er toen precies gebeurde kan dat hier en hier op de site van Anne Provoost nalezen.

Die zaak heeft veel raakvlakken met wat nu Ramsey Nasr overkomt: ook toen was er sprake van een doldwaze politicus die als dronken minimammoet te keer ging.

(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


DEBAT IN HERHALING

Epibreren - Het tv-debat tussen Tom Lanoye en schepen Luc van Campenhout over het rumoer rond Ramsey Nasr dat vanochtend op de Vlaamse zender TV1 te zien was wordt vanavond in ingekorte versie herhaald op TV1, van 23.05 tot 23.50 uur.

Op Hermanhc.web-log.nl een bespreking van het debat. Uw dienstdoend redacteur te Epibreren was verbijsterd over de uitlatingen van schepen, die opnieuw beweerde dat er vooraf voorwaarden aan Ramsey Nasr waren gesteld, wat simpelweg niet waar is. In Antwerpen zag auteur Anne Provoost het aan: 'Ludo Van Campenhout sloeg in 'De zevende dag' naar mijn gevoel heel de discussie dood door te zeggen dat het er niet toe deed wat in de tekst van Nasr stond. Als de inhoud er niet toe doet, waar hebben we het dan nog over?
Onthutsend ook hoe Lanoye het over zijn kant moest laten gaan dat hij alleen maar satire schrijft, en dus onschadelijk is. Eigenlijk zei hij: 'Tom, je teksten kunnen geen kwaad, ze zijn maar om te lachen.'
(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


NADER STADSDICHTERNIEUWS UIT ARNHEM

Arnhem - De Gelderlander berichtte gisteren over hoe de fractievoorzitters van de Arnhemse gemeenteraad denken over de benoeming van een eigen Stadsdichter.
Vóór zijn de VVD-, CDA-, Pro Arnhem-, Zuid-Centraal-, Christen Unie-, Stadsbelang-, SP-, Fractie Jaspers- en D66-fractievoorzitters.

De PvdA-fractievoorzitter is als enige tegen: 'Waarom zouden we een stadsdichter aanstellen? We hoefden er nooit een, maar ineens heeft iedereen het erover. Ik kom dagelijks onder het volk en volgens mij is het niet nodig.'

En de Groen Linksfractievoorzitter twijfelt: 'Ik wil geen cent uitgeven aan een stadsdichter. Het is best een aardig idee, maar wat moet je ermee? Het is niet de taak van de gemeente om het te stimuleren. Bovendien hebben we Loesje, zij promoot Arnhem toch al?'

Gelukkig klinken de andere fractievoorzitters een stuk positiever, al is men het scherp oneens over de vraag hoeveel een Stadsdichter moet verdienen. Van 'niets' via 'een dinerbon' tot '10.000 euro'.

.(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, TE EPIBREREN...

Epibreren... is Jan Klug veilig teruggekeerd van zijn Zuid-Afrika-tour met Christine Otten. Een verslag ervan is in voorbereiding. Klug verblijft maar kort op het eiland, daar hij van 8 tot en met 21 november een theaterklus in Italië heeft.

.(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


CORNELIS VAN DER WAL VERSUS HP/DE TIJD

Epibreren - Een artikel van de hand van Hans van den Bergh (niet te verwarren met de onlangs overleden dichter en plagiator Herman van den Bergh) in HP/De Tijd waarin denigrerend over het Fries gesproken werd schoot onze medewerker Cornelis van der Wal, dichter en taalstrijder, danig in het verkeerde keelgat. Op zijn site plaatste hij een afbeelding van het tijdschrift, met daarop de mededeling 'Ein Reich, ein Sprache, het ideaal van bruinhemd H. van den Bergh' en het gewraakte fragment.

Dat vond HP/De Tijd niet prettig. Hoofdredacteur Henk Steenhuis stuurde Van der Wal een mailtje waarin hij onze medewerker maant 'e.e.a. van uw site af te halen; zo niet, dan vraag ik onze juristen een handje te helpen.' Dat mailtje is de 15de oktober verzonden.

Onze medewerker Abe de Vries, naast dichter journalist verbonden aan Elsevier, wond zich ook op over de uitlatingen over het Fries in HP/De Tijd en schreef een brief, die in verkorte versie in de HP/De Tijd van deze week is afgedrukt. Op de site van Van der Wal is die brief te lezen, inclusief dat wat HP/De Tijd niet durfde af te drukken:

'Hans van den Bergh is een kletsmajoor. Het is buiten proportie dat uw blad de Friese dichter Cornelis van der Wal met rechtsmaatregelen dreigt, nu hij op zijn weblog www.cornelisvanderwal.info terecht aandacht vraagt voor uw droefstemmende, wat is het woord ook alweer, o ja, journalistiek.'

.(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


KIJK VANDAAG NAAR DE ZEVENDE DAG - BELGISCHE TV1 11.00-12.30 UUR - VOOR DEBAT TOM LANOYE VERSUS LUDO VAN CAMPENHOUT

Antwerpen/Epibreren - Na uitzending zal het programma online te bekijken zijn via de TV1-site. Inmiddels verschijnen ook op meer en meer weblogs steunverklaringen voor Ramsey Nasr. Op Paul Rigolle's goedbezochte Arcadim in Arcadia bijvoorbeeld, op Hermanhc.web-log.nl, op het tot dusverre ons onbekende Poetry.web-log.nl, op het weblog van Luc Verhelst, op Chips and cookies, op het Slijmlog, op poezie.pagina.nl en het daaraan gelieerde pagina.web-log.nl en natuurlijk op www.stadsdichter.be.

Het opvallende is dat op weblogs geen anti-Ramsey Nasr geluiden te traceren zijn. Die lijken te zijn voorbehouden aan VLD Antwerpen en het Vlaams Blok.

(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


BEDENKER VAN MODERN STADSDICHTERSCHAP SPREEKT ZICH UIT

Groningen - Thomas van Dalen, de bedenker van het Stadsdichterplan voor Groningen, dat de blauwdruk vormt voor alle latere Stadsdichterbenoemingen, las gisteren het recente artikel van de Antwerpense schepen Ludo van Campenhout en reageerde met dit schrijven:


Gewaardeerde VLD-ers,

Bij deze wil ik u als liberaal fractievoorzitter in de gemeenteraad van de stad Groningen en als initiatiefnemer van het Stadsdichterschap aldaar mijn verontrusting kenbaar maken over de tekst van uw schepen op de site van de VLD Antwerpen. De heer Van Campenhout rekent daar met een paar grote slagen af met het stadsdichterschap van een fijngevoelig en intelligent dichter op wie uw stad trots zou moeten zijn.

Het is niet goed te begrijpen dat een politicus en bestuurder van zo'n hoog niveau met een matig onderbouwde en riskante stelling naar buiten treedt. Matig onderbouwd, omdat uit de tekst blijkt dat uw schepen de teksten van Nasr niet of slecht gelezen heeft. En gevaarlijk omdat bestuurders en politici zich niet met het inhoudelijk debat rond kunst zouden moeten bemoeien. Daarbij komt het zwaardere argument dat handelen op basis van vooroordelen en ongenuanceerde oordelen per definitie het eerst bedreigend is voor minderheden. Of ze nu Joods zijn, Marokkaans of Palestijns.

Uit de column van de heer Van Campenhout blijkt verder dat hij al een aantekening in het college vroeg uitsluitend op basis van het feit dat de heer Nasr van Palestijnse afkomst is. Hij kende de persoon en zijn teksten verder niet. Dat is discriminerend en dat is juist in deze kwestie paradoxaal. Want de heer Campenhout lijkt de indruk te willen wekken dat hij in dit geval voor de Joodse bevolkingsgroep opkomt.

Vervolgens gaat de heer Van Campenhout voorbij aan het verweerschrift van Ramsey Nasr in De Standaard van 26-10-2004. Daarin veroordeelt deze expliciet de holocaust en laat op veel andere manieren merken dat een veroordeling vanuit Joodse hoek geen doel treft. Sterker nog, bij vrijdenkers als Ramsey Nasr zijn uiteindelijk alle bevolkingsgroepen gebaat.

Ik zou graag zien dat u deze ongelukkige tekst van uw site verwijdert. Misschien zijn de bedoelingen van uw Schepen goed, maar ze pakken averechts uit.

Hoogachtend,

Thomas van Dalen, fractievoorzitter D66 Groningen

(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


GEROMMEL BIJ POËZIERAPPORT

Wevelgem/Hasselt/Amsterdam/Bagdad - Een anonieme bron meldt ons dat het serieus rommelt binnen de redactie van Poëzierapport. Tania Donker zou terug in de prostitutie zijn beland, en Karel Smits zou tijdens een rondrit door Irak zijn opgepakt door mannen in oranje overalls die hij verkeerdelijk voor bevriende Nederlanders aanzag, en binnen de 72 uur onthoofd worden.

Nog steeds volgens onze informant zou opperrapporteur Philip Hoorne hierdoor een tijdje zo van slag zijn geweest dat hij nog wel een punt en ook een komma, maar geen puntkomma meer op papier kreeg, waardoor de website al een tweetal weken niet meer is bijgewerkt.

Het ergste leed lijkt evenwel geleden. De verloren manschappen zouden inmiddels zijn vervangen, en niet zomaar door de eerste de beste. Er is sprake van een Vlaamse poëziediva, die al publiceerde toen velen onder jullie nog in de kool zaten, en een Nederlander van de mannelijke kunne waarvan wij vooralsnog niet veel meer weten dan dat hij een Nederlander is van de mannelijke kunne.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(Rottend Staal Online, 31 oktober 2004)

terug naar boven


HET RUMOER ROND RAMSEY NASR

Antwerpen/Epibreren - Op zondagochtend gaat in het tv-programma 'Actua. De Zevende dag' (Vlaamse TV1, 11.00-12.30 uur) de huidige Antwerpense Stadsdichter Tom Lanoye over het rumoer rond Ramsey Nasr in debat met schepen Ludo Van Campenhout (VLD).

Op de website met het nogal aanmatigende URL www.stadsdichter.be kan gereageerd worden op de affaire.

Schepen Ludo van Campenhout heeft zich op de website van VLD Antwerpen intussen ontpopt als heuse racist: 'Toegegeven, ik kende Ramsey Nasr niet, noch had ik stukken van hem gelezen. Dus, mijn voorbehoud zoals ik het formuleerde op het college had iets van een intentieproces op basis van zijn Palestijnse afkomst.'

Het is meer dan schandalig dat een wethouder een voorbehoud maakt louter en alleen op iemands etnische afkomst. Wat als Ramsey Nasr toevallig joods was geweest? Zou hij dan geen Stadsdichter mogen worden omdat dat kwaad bloed zou zetten bij de islamitische gemeenschap?

(Rottend Staal Online, 30 oktober 2004)

terug naar boven


VRAAG HET VINKENOOG

Epibreren - Op de Meander-site is een interview met Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog in voorbereiding. Wie vragen aan hem heeft kan deze nu stellen.

(Rottend Staal Online, 29 oktober 2004)

terug naar boven


THEMA GEDICHTENDAG 2005

Epibreren - We moeten er in eerste instantie overheen gelezen hebben, anders valt niet te verklaren waarom we niet eerder schaterlachend van onze stoelen vielen, zoals we vanochtend deden. Het thema van de komende Gedichtendag (donderdag 27 januari 2005) blijkt namelijk: 'De verkiezing van de Dichter des Vaderlands' te zijn. Ja, het is heus: geheel dichtend Nederland wordt geacht gedichten over de verkiezing van de Dideva te schrijven, organisatoren moeten thema-avonden en -middagen uitvoeren en het dichtpubliek mag zich verheugen op variaties op dit hóógst inspirerende thema.

Driek van Wissen, naast Simon Vinkenoog een der weinigen die echt Dichter des Vaderlands wil worden en kan zijn zonder dat hij in de toekomst met louter hoongelach ontvangen wordt door de buitenlandse Poet Laureate-collega's heeft al een verkiezingsvers geschreven:

Wie vakkundig kan beslissen
in de jaren des verstands
is ervoor dat Driek van Wissen
Dichter wordt des Vaderlands

Dat vers is afgedrukt op een vrolijke rode pen, waarop smileys de kiezers toelachen.

(Rottend Staal Online, 29 oktober 2004)

terug naar boven


J.A. DÈR MOUW UITGELICHT

Deventer - In de prachtige rubriek 'Sporen' bracht dagblad De Stentor gisteren een zeer lezenswaardig artikel van Sander Grootendorst over de onlangs overleden dichter J.A. Dèr Mouw.

(Rottend Staal Online, 29 oktober 2004)

terug naar boven


GERBRANDY LEVERT BEWIJS VAN GEZOND POËZIEKLIMAAT

Epibreren - Onze medewerker Piet Gerbrandy recenseert in de Volkskrant van vandaag de vier bundels van onze medewerkers Catharina Blaauwendraad, Eva Cox, Paul Janssen en Han Van der Vegt, die verschenen in de door onze redacteur Chrétien Breukers geredigeerde Windroosreeks.

Dat mag wel heel incestueus en verwerpelijk klinken, maar dat is het niet: Gerbrandy toont zich kritisch, in dusdanige bewoordingen dat kenners de humor in zijn recensie herkennen. Hij persifleert namelijk het beruchte interview dat onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum afgelopen zomer Breukers afnam.

Gerbrandy: 'Zo wordt Instructies voor een ober van Paul Janssen gesierd door het machteloze proza van Ruben van Gogh.' (...) 'Wie na deze aankondiging niet meteen afhaakt, doet dat wel na regels als deze...' 'Catharina Blaauwendraad, geintroduceerd door Jean Pierre Rawie schrijft eveneens volkomen overbodige gedichten.' 'Eva Cox is een ongeleid projectiel. Maar dat ze als ze haar talent leert te hanteren, goede gedichten zou kunnen schrijven, blijkt uit regels als deze...'

Maar ook: De enige aanwinst is voorlopig Han van der Vegt.'

Met zijn recensie toont Gerbrandy aan dat in de kleine Nedervlaamse poëziewereld een gezond klimaat heerst, waar je niet alleen maar klef hoeft te lopen likken. Waarvan akte!

(Rottend Staal Online, 29 oktober 2004)

terug naar boven


NOG MEER STEUN VOOR RAMSEY NASR

Antwerpen/Epibreren - De Standaard bericht vandaag dat de Antwerpense cultuurschepen zich wederom heeft uitgesproken vóór onze medewerker Ramsey Nasr:

'De manier waarop de Antwerpse VLD Ramsey Nasr wil laten schrappen als stadsdichter doet Philip Heylen (CD&V), de schepen van Cultuur, 'denken aan de tijd van de index'. Heylen greep de opening van de Boekenbeurs aan om nogmaals zijn steun te betuigen aan Nasr. Het stond in de sterren geschreven dat de kwestie-Nasr een kluif zou worden voor Boekenbeursdebatten.

De polemiek rond de stadsdichter in spe wordt stilaan een vaudeville, zei Heylen. De schepen van Cultuur wil geen oordeel vellen, maar het gaat volgens hem over fundamentele kwesties: over artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting. 'Een kunstenaar kan pas functioneren in een stad waar er ruimte is voor vrijheid en experiment. De vrije meningsuiting en de artistieke vrijheid die hiermee samenhangt, kan ik alleen maar aanmoedigen. (...) Laten we geen politiek argumenten gebruiken om de artistieke vrijheid te beknotten. In het Plantin Moretus Museum kunt u de index van verboden boeken nog gaan bewonderen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om die te laten aangroeien?'

Nog niet bevestigd is het bericht dat ook de Vlaamse minister van cultuur, Bert Anciaux, zich vóór Nasr heeft uitgesproken, in de niet op het eiland verkrijgbare Nieuwe Gazet.

(Rottend Staal Online, 29 oktober 2004)

terug naar boven


KRAKATAU #29

Utrecht/Epibreren – Vandaag viel Krakatau #29 op de mat. Het is weer eens een wisselvallig nummer, waarin hoogte- maar ook dieptepunten elkaar afwisselen. Typisch Krakatau, dus. Om positief te beginnen: Ronald Ohlsen imponeert met een lange reeks, getiteld 'terror mundi'. Hoog tijd voor een hele bundel, lijkt mij. Ook Tsead Bruinja laat mooi werk afdrukken, zij het dat ik dat al ken uit zijn onlangs verschenen bundel Batterij.

Een van de dieptepunten is het interview met Vrouwkje Tuinman, waarin zowel zij als de interviewer (hoofdredacteur Peter de Groot) het theevisite-niveau niet weten te ontstijgen. De tweemaandelijkse poëtica is deze keer van Maurice Buehler. Voorlopig vind ik zijn gedichten beter dan zijn poëtica. Gelukkig maar. Guido van der Wolk schrijft een doorwrocht artikel over epoëzie, na lezing waarvan ik tegen hem zou willen zeggen: 'Niet nog een keer zo'n artikel schrijven, maar hup, aan het werk: maak een website waarop je je ideeën kwijt kunt!'

Verder in dit nummer gedichten van Floor Buschenenke (Krakatauredactie, let nu eens op de juiste weergave van de namen van de dichters; ze heet 'Floor Buschenhenke'), Oscar Kocken, Anneke Claus, Peter W.J. Brouwer en van nog veel meer dichters. Rijp en groen door elkaar: de kracht én de zwakte van Krakatau. Maar voor die 3 euro hoef je het nummer nooit te laten liggen. Bovendien staan er altijd wel een paar dingen in die de moeite waard zijn, en dat kun je niet van elk literair blad zeggen.

(Chrétien Breukers, Rottend Staal Online, 28 oktober 2004)

terug naar boven


MINIMAMMOETEN NIET UITGESTORVEN!

Epibreren - De minimammoeten, waarvan eerder werd aangenomen dat ze uitgestorven waren, blijken in de Epibreerder duinen nog steeds te bestaan. Archeoloog Peter Braun stapte vanochtend op dit tot nu toe onbekende beest (op ware grootte afgebeeld):sneed het open en vergeleek de beenderen met de botten van de dwergmammoeten die in 1989 en 1991 op het Russische eiland Wrangel gevonden waren. De Wrangelse dwergmammoeten, circa 4000 jaar geleden uitgestorven, bereikten nog een schofthoogte van twee meter; de Epibreerder minimammoet reikt niet hoger dan twee centimeter. Niet alleen heeft de evolutie ingegrepen in de grootte van de soort, ook de stand der oren en de neuslengte hebben zich aangepast aan de eilandseigen eisen.

(Rottend Staal Online, 28-10-2004)

terug naar boven


DE EPIMENS
Geïsoleerd eiland herbergde unieke dwergmensensoort
Dichters verantwoordelijk voor uitsterven Epimens?

Dresden/Epibreren - Is het een hobbit? Is het een kabouter? Nee, het is Homo epibrerensis, de amper tien centimeter grote mensensoort die minstens tot tien jaar geleden leefde op een geïsoleerd Nederlands eiland. Duitse en Luxemburgse wetenschappers hebben op het eiland Epibreren overblijfselen van de dwergmensen opgegraven.

Sterk vergrootte foto van de op het eiland ontdekte dwergmensenschedel

Het lijkt haast het begin van het scenario voor een avonturenfilm of een roman: op een geïsoleerd eiland leeft een unieke mensensoort, een dwergmensensoort, vergezeld van al even unieke dieren als dwergzwanen, minimammoeten en reusachtige konijnen. Vele honderdduizenden jaren lang waren de mensen op Epibreren geïsoleerd van die in de rest van de wereld. Terwijl de rest van de planeet onder de voet werd gelopen door de succesvolle Homo sapiens (onze soort), ging de evolutie op Epibreren rustig haar eigen gang.

De overblijfselen van Homo epibrerensis werden vorig jaar opgegraven in een duinpan te Epibreren, door een team onder leiding van de Duitse archeoloog Peter Braun. De onderzoekers vonden een skelet van een tien centimeter grote volwassen vrouw en losse botten van enkele andere individuen. In de nabijheid troffen ze ook eenvoudige stenen werktuigen aan, en veel botten van dieren. Waarschijnlijk jaagden de kleine mensen met stenen wapens, en gebruikten ze vuur. De vondsten worden vandaag beschreven in het wetenschappelijke vakblad Asphalt.

De dwergmensen van Epibreren waren absoluut niet te vergelijken met Pygmeeën of andere kleine volkeren van vandaag. Niet alleen waren ze nog kleiner en hadden ze veel kleinere hersenen (Pygmeeën hebben vrijwel even grote hersenen als 'grote' mensen, terwijl de hersenen van H. epibrerensis maar zo groot als een erwt waren), maar vooral: ze behoorden tot een andere soort dan wij. Alle vandaag levende mensen horen tot eenzelfde biologische soort, Homo sapiens.

Dat is voor wetenschappers precies een van de meest verrassende kanten van de ontdekking: dat er tot zo recent (tien jaar geleden en misschien zelfs nog recenter) een andere mensensoort dan de onze voorkwam. Experts dachten tot nu toe dat H. sapiens al tienduizenden jaren het rijk voor zich had op onze planeet; zeker sinds de verdwijning van Homo neanderthalensis (de Neanderthalers) een kleine dertigduizend jaar geleden.

De onderzoekers vermoeden dat de dwergmensen van Epibreren afstammen van veel grotere mensen, behorend tot de soort Homo erectus, die een klein miljoen jaar geleden vanuit Europa de zee moeten hebben overgestoken. Het is niet bekend of de Epimens en Homo sapiens elkaar ooit ontmoet hebben - maar gezien zijn bedenkelijke reputatie staat H. sapiens toch meteen op de lijst verdachten voor het verdwijnen van H. epibrerensis . In elk geval moet H. sapiens ooit in de buurt geweest zijn, want al tienduizend jaar geleden zijn leden van onze soort vanuit Azië via Europa naar Schiermonnikoog gemigreerd. Het zou kunnen dat ze vreedzaam naast elkaar leefden, maar het is ook mogelijk dat H. sapiens op de kleine Epimens jaagde of hem als een concurrent zag, schrijven de onderzoekers in Asphalt.

De huidige populatie van Epibreren, grotendeels bestaande uit dichters en toevalligerwijze tien jaar geleden op het eiland gearriveerd, onthoudt zich van elk commentaar.

(Rottend Staal Online, 28-10-2004)

terug naar boven


STADSDICHTER MIDDELBURG IN HET NIEUWS

Middelburg - De Provinciale Zeeuwse Courant berichtte gisteren over onze medewerker Chawwa Wijnberg, tevens Stadsdichter van Middelburg. Die met haar frisse Stadsgedicht 'De Bouwput' het Middelburgse gemeentebestuur aanklaagt.

(Rottend Staal Online, 28 oktober 2004)

terug naar bovenNOG MEER STEUN VOOR RAMSEY NASR

Antwerpen/Epibreren - In de Standaard van vandaag deze steunverklaring:

'Nog voor de benoeming van Ramsey Nasr tot Antwerps stadsdichter, willen bepaalde Antwerpse VLD-mandatarissen hem wraken omdat ze het niet eens zijn met zijn politieke analyse in een recent gepubliceerd opiniestuk .

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren keurt dit verzoek tot wraking formeel af. De Academie wil reageren tegen een politiek die doet alsof cultuur, kunst en literatuur het hoogste goed zijn, in de hoop er prestige uit te halen. Maar als een kunstenaar een standpunt inneemt, maakt ze hem verdacht.

Dat politieke macht wordt gebruikt om te beknibbelen op de vrije meningsuiting, is in het verleden wel vaker gebeurd. De zaak-Reve bijvoorbeeld. Toen schreef de Volkskrant over Vlaanderen: 'De greep van de politiek op de kunsten is daar nog groot.'

Aan de benoeming van Ramsey Nasr tot stadsdichter mogen geen politieke voorwaarden verbonden zijn.

Georges De Schutter, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde'

De Academie bestaat uit deze lieden.

(Rottend Staal Online, 28 oktober 2004)

terug naar boven


EERSTE 'NEDERLANDSE' DICHTREGELS ENGELS?

Brussel - Luc de Grauwe, een aan de Universiteit van Gent verbonden specialist in de Germaanse taalkunde, denkt dat 'Hebban olla vogala nestas', de bekende woorden uit wat geldt als het vroegste Nederlandstalige gedicht, tot een Oud-Kentse streektaal behoren. De Standaard bericht er vandaag over.

De Grauwe: 'Ik beweer dat het vers met grote waarschijnlijkheid Oud-Engels is. Ik ben 90, ja 95 procent zeker.' Zuiver Oud-Nederlands kan het volgens De Grauwe niet zijn. En is het dan toch geen zuiver Kents, dan is het Kents neergeschreven door een monnik die door het West-Vlaams beïnvloed was, 'een mengtekst dus'. In de elfde eeuw waren Nederlandse en Engelse streektalen nog lang niet zo verschillend, vooral in de kuststreken liepen de talen in elkaar over.

In het vakblad Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde publiceert De Grauwe zijn theorie. Taalkundigen en literatuurvorsers hebben jarenlang proberen te bewijzen dat de schrijver van 'Hebban olla vogala' een naar Engeland uitgeweken Vlaming was en dat het versje als Nederlands gezien moet worden. Maar waarom niet veel logischer nagaan of het geen Engels is, dacht De Grauwe. De man woonde tenslotte in een abdij in Kent. Zou het niet kunnen dat hij doodgewoon Kents sprak en schreef?

Het Nederlands heeft geen andere bronnen om het fragment mee te vergelijken. 'Men heeft altijd een beetje met de natte vinger geredeneerd om het tot Nederlands te verklaren', zegt De Grauwe. 'Ik heb dat zelf vijftien jaar in mijn cursus gedaan. Alleen voor 'Olla' zijn er Middeleeuwse bronnen uit West-Vlaanderen. Voor alle andere woorden moest men melden dat er helaas geen vergelijking kon worden gemaakt. Maar voor het Engels zijn er wel veel andere teksten bewaard. Ik heb de woordvormen opgezocht in de twee grootste Oud-Engelse grammatica's.'

Elk woord in de verzen 'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu. Wat unbidat ghe nu?' (Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij. Wat verwachten jullie nu?) is een Oud-Kentse vorm. Zelfs 'hebban': in het Oud-Kents is dat een conjunctief. De vertaling is daarom: 'Laten nu nog alle vogels nesten gebouwd hebben, behalve ik en jou - wat verwachten jullie nu?'

Helaas blijft er één probleem: Olla . Wel zeker West-Vlaams, niet zeker Kents, elders in Engeland werd wel 'alla' gebruikt. Het vergroot alleen het mysterie van de monnik, de oervader van de Nederlandse dichters: 'Misschien, heel misschien is de monnik een uitgeweken West-Vlaming die zich aanpaste, in de abdij Kents sprak en Kents wilde schrijven, maar die helaas een 'fout' maakte en zijn eigen dialect liet doorschemeren', zegt De Grauwe. 'Maar hij kan ook elders uit Engeland komen, en dan komt er zelfs geen Nederlands aan te pas.'
(Rottend Staal Online, 28 oktober 2004)

terug naar boven


ROODKOPER OVER NIEUWE BIJBELVERTALING

Epibreren - Literair tijdschrift Roodkoper is dit najaar grotendeels gewijd aan de nieuwe Bijbelvertaling en bevat verse verzen van Anneke Reitsma. Veel artikelen zijn online te lezen.

(Rottend Staal Online, 28 oktober 2004)

terug naar boven


JOHN PEEL EN POËZIE

Assen - Veertig jaar lang heeft John Peel zijn oren open gehouden voor nieuwe muziek. Maandag overleed hij aan een hartaanval op vakantie in Peru. Hij was de eerste in Engeland die punkmuziek wilde draaien en zorgde met zijn Peel Sessions dat vele onbekende bands voor het eerst live te horen waren, zoals The Undertones en Pulp. Tot op het laatst was hij drie keer per week op BBC Radio 1 te horen met nieuwe muziek. Op de website van BBC Radio 1 zijn allerlei 'tributes' te beluisteren.

Ook nodigde hij dichters zoals Ivor Cutler, John Hegley en Roger McGough uit in zijn programma. Hij had de laatste jaren ook een eigen praatprogramma op BBC Radio 4, 'Home Truths', waarvan Roger McGough zaterdag een speciale editie van uitzendt.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


GEEN GEDACHTENBEPAALDICHTER UIT EPIBREREN!

Epibreren - Tot zijn grote verbazing ontving onze hoofdredacteur gisteren een mailtje van de Koninklijke Bibliotheek, waarin hij gevraagd werd materiaal ter beschikking te stellen voor de fabricage van een gedachtenbepaaldichter-pagina op de site van de KB.

Omdat hij op deze pagina's al maanden stevige kritiek heeft op dat project, waar tal van dichters die net als hij geen Dichter des Vaderlands 2005-2009 willen worden, als kandidaten gepresenteerd zijn, heeft hij zijn medewerking geweigerd en de KB aangeraden pagina's online te zetten van dichters die wél graag Dichter des Vaderlands willen worden en dat ook op een geloofwaardige manier kunnen zijn, zoals Driek van Wissen.

Ook doet hij bij deze een beroep op Poetry International, het NRC Handelsblad en de KB om nu eindelijk eens het exacte cijfermateriaal van de eerste Dichter des Vaderlandsverkiezing bekend te maken. Zolang dat niet gebeurt blijft het vermoeden dat toen met de stemuitslag gerommeld is met de dag toenemen. En daarmee ook het vermoeden dat zoiets weer gaat gebeuren bij de komende verkiezingen.

In het NRC zelf verscheen vorige week al een alarmerend stuk over de onbetrouwbaarheid van veel recente internetverkiezingen, en dat gaat dan nog over extern gerommel.

Bij het schrijven van dit stuk arriveerde een nieuwe e-mail op het redactiekantoor. Een door zijn uitgever doorgestuurde vraag van NRC-redacteur Pieter Steinz om toestemming voor het afdrukken van het gedicht 'Jong waren we' in de gedachtenbepaal-Dichter des Vaderlands-rubriek in het NRC, volgende week vrijdag. Het antwoord van onze hoofdredacteur laat zich raden.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


EERSTE POËET & DATE-SHOW VAN HET SEIZOEN

Groningen - In de Usva start vanavond de eerste Poëet & Date-show van het seizoen. Met als special guest de Groningstalige dichter Jan Glas, wiens onlangs verschenen debuutbundel De vangers van zummer (Uitgeverij de kleine Uil) zeer lovend ontvangen is.

Zoals gebruikelijk wordt van het publiek verwacht dat ze zich vrijblijvend blootstellen aan het date-gebeuren. Uit en door het publiek zal een date-koppel van de maand gekozen worden, dat een gratis diner verdient in de hypermoderne ingerichte trendy lunchroom Puur (Folkingestraat 13).

De oogst van het gedate in het eerste seizoen bestond uit: één liefdesbaby, vierendertig stukgelopen relaties en vijf echtelijke ruzies. Hoewel er vorig seizoen uitgebreid gedate werd, liep geen van de dates uit op een langdurige affaire - dus ook verstokte vrijgezellen zijn uiterst welkom bij deze show vol poëzie, muziek en gedate.

Meindert Talma en dj Kesanova verzorgen de muziek en Bart FM Droog presenteert. Aanvang 20.30 uur. Entree 3 euro's. In de Usva, Munnekeholm 10, Groningen.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


DE ARNHEMSE STADSDICHTER

Arnhem - Vandaag staat in de Arnhemse editie van De Gelderlander een overzicht van dichters die eventueel Stadsdichter van Arnhem willen worden. In alfabetische volgorde:

Arnold Jansen op de Haar (1962)
Marije Langelaar (1978)
Hanz Mirck (1970)
Cees van der Pluijm (1954)
Sam Rubens (1935)
Peer Wittenbols (1965)

Onze medewerker Cees van der Pluijm bleek niet bereid de vragen van De Gelderlander te beantwoorden waarom hij stadsdichter zou willen worden. 'Hij wil de procedure die hij met Vlam [wethouder] heeft afgesproken, niet verstoren met campagnepraat,' bericht de krant. Dit omdat wethouder Jantien Vlam hem in een gesprek reeds toegezegd zou hebben zijn voorstel in het college te bespreken.

Marije Langelaar antwoordde op de vraag 'Waarom Marije Langelaar?' met: 'Dat kan ik zelf niet beoordelen, maar als stadsdichter zal ik natuurlijk proberen om een tinteling door de stad te laten gaan.'
Peer Wittenbols antwoordde ondermeer: 'Of ik geschikt ben? Ik ken de sollicitatie-eisen niet. Ik heb halflang, wapperend grijs haar, dat moet toch in mijn voordeel werken.'
Hanz Mirck antwoordde op de vraag waarom hij stadsdichter zou moeten worden: 'Lees mijn bio en mijn werk, iets daaraan toevoegen zou er iets aan afdoen; een goede dichter weet wanneer hij zwijgen moet, die laat zich niet de woordenjungle van egotripperij inlokken, dat leidt alleen maar af van het echte werk.' En vervolgens somt de dichter op wat hij allemaal reeds gepresteerd heeft.
Arnold Jansen op de Haar: 'Als stadsdichter kun je iets laten zien van de stad onder de stad. Mooi of lelijk. Ik voel me verbonden met Arnhem, woon er sinds 1987 en schrijf sinds een jaar een column [Arnhemse Jongen].'
Sam Rubens: 'Omdat ik dit al vele jaren doe voor de stad Arnhem. Zie mijn gedichten in het stadhuis, de Eusebiuskerk en het Museum '40-'45.'

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT STEUNT RAMSEY NASR

Antwerpen/Epibreren - Ook de vice-minister-president van de Vlaamse regering Fientje Moerman (VLD) vindt dat Ramsey Nasr het recht heeft om zijn mening te uiten. Dat zei ze in het actualiteitenprogramma van Vitaya. Daarbij citeerde ze de Franse filosoof Voltaire. 'Ik ben het niet eens met uw mening, maar ik zou er alles voor doen opdat u die zou kunnen uiten', aldus de minister. 'Stadsdichter of niet.' Daarmee gaat ze in tegen de mening van haar Antwerpse partijgenoten , zo bericht de Gazet van Antwerpen. Waarin ook staat dat de Antwerpense Cultuurschepen Philip Heylen (CD&V) aan een duidelijk stadsdichterstatuut werkt, waarbij hij denkt aan een examen (hum?).

Het is heel verheugend dat ook joden zich in deze ten faveure van Ramsey Nasr uitlaten. Chawwa Wijnberg, de Stadsdichter van Middelburg: 'Moeten Palestijnen ook in elk buitenland monddood gemaakt worden? In de Lage Landen heerst binnen de grenzen van de wetten vrijheid van meningsuiting, óók voor Stadsdichters. Dat zou ook voor België moeten gelden.'

De bekende journalist Hans Knoop, tevens VLD-bestuurslid, in De Morgen van vandaag [hieronder in ingekorte versie; op deze pagina is het in zijn geheel te lezen]:

'Als het aan de Antwerpse VLD-schepen Ludo Van Campenhout ligt, wordt de benoeming van Ramsey Nasr tot stadsdichter van de Scheldestad teruggedraaid. Voor mezelf sprekend zou ik willen opmerken dat ik duizend keer liever Nasr als stadsdichter van Antwerpen zie dan Jean-Marie Dedecker als (kandidaat-)voorzitter van de VLD.

De Nederlandse dichter van Palestijnse afkomst zou per ingang 2005 het estafettestokje van Tom Lanoye overnemen.

Steen des aanstoots vormt voor Van Campenhout een op 9 oktober jl. in NRC Handelsblad verschenen artikel van de hand van de Nederlands-Palestijnse dichter. Volgens Van Campenhout was het artikel een felle aanval op Israël. Nasr zou daarmee zijn belofte hebben geschonden aan het stadsbestuur van Antwerpen dat hij als stadsdichter niet over het conflict tussen Israël en de Palestijnen zou schrijven.

Het stadsbestuur vreesde dat anders dat conflict middels de stadsdichter naar de Scheldestad geïmporteerd zou worden.

Een alleszins begrijpelijke en verstandige voorwaarde. Maar waar Van Campenhout thans aan voorbijgaat, is dat Nasr nog steeds geen stadsdichter is en al zou dat wel het geval zijn niemand hem van zijn - zowel in Nederland als België gegarandeerde - grondwettelijke recht kan beroven om in een andere hoedanigheid dan die van stadsdichter - laat staan in een ander land - zijn mening over het Israëlisch-Palestijns conflict te geven.

De demarche van Van Campenhout heeft mij als jood, liberaal en journalist niet alleen verbaasd, maar ook pijnlijk getroffen.

Ik ken Ramsey Nasr (zij het niet persoonlijk) als een bevlogen dichter die in alle denkbare fora opkomt voor zijn Palestijnse broeders. Akkoord, Nasr doet dat eenzijdig en puur vanuit een Palestijnse perceptie. Maar is hem dat kwalijk te nemen? Van belang is dat hij, anders dan Abou Jahjah, niet oproept tot haat en geweld. Dat doet hij ook niet in zijn laatste artikel in NRC Handelsblad. Ik heb het artikel meerdere keren gelezen en vermag nog steeds niet te zien wat er niet aan zou deugen en waarom de schrijver ervan zich zou diskwalificeren om stadsdichter van Antwerpen te worden.

(...)

Het verhaal van Nasr is een persoonlijke, eenzijdige hartenkreet van een wanhopige Nederlandse Palestijn. Als jood die zich met ziel en zaligheid verbonden voelt met Israël zou ik er tal van kritische kanttekeningen bij willen zetten. Maar een schandelijk artikel heeft Nasr niet geschreven en van hem te eisen dat hij in ruil voor het Antwerpse stadsdichterschap zijn recht op vrije meningsuiting offert met betrekking tot een conflict waarmee hij en zijn familie dagelijks worden geconfronteerd, getuigt van een stalinistische geestesgesteldheid dan wel cynisch politiek opportunisme.

(...)

Als Van Campenhout de Belgische joden echt een dienst had willen bewijzen, dan zou hij niet Nasr hebben moeten afschieten, maar zijn pijlen op enkele vooraanstaande partijgenoten hebben moeten richten.

Voor mezelf sprekend zou ik willen opmerken dat ik duizend keer liever Nasr als stadsdichter van Antwerpen zie dan Jean-Marie Dedecker als (kandidaat-)voorzitter van de VLD.

Anders dan Van Campenhout ben ik niet vergeten hoe Dedecker twee jaar geleden na een bezoek aan de bezette gebieden de Israëliërs (dus joden!) verweet ter plekke bezig te zijn met een Endlösung. Dedecker sprak zijn voor joden diep grievende woorden voor de VTM - camera's op nota bene Jom Hashoah. Op de dag waarop joden de slachtoffers van de holocaust herdenken.

(..)

Ik ben het met de analyse van Nasr niet eens, maar zou - in de geest van Voltaire - willen pleiten voor zijn recht op vrije meningsuiting. Dat recht dient met name hoog te worden gehouden voor personen van wie men de opvattingen niet deelt. Zeker liberalen zouden dit principe immer moeten koesteren. Zelfs als dit politiek en electoraal voor de partij onverstandig lijkt.'

Aldus Hans Knoop in De Morgen. Een van de vreemde zaken aan deze affaire is dat de Antwerpense VLD uitgeroepen heeft dat Ramsey Nasr de belofte aan het stadsbestuur heeft gedaan niet over het conflict tussen Israël en de Palestijnen te schrijven - dat is simpelweg niet waar.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


DE NIEUWE BIJBELVERTALING

Breda - Het Brabants Dagblad berichtte gisteren over de nieuwe Bijbelvertaling, die vandaag gepresenteerd wordt. Aan de vertaling werkten ook prozaïsten en poëten mee. Rutger Kopland: 'Ik dacht: dit is mooi, zorgvuldig. Modern maar niet overdreven modern.' Kopland sleutelde aan de zinsbouw en droeg synoniemen aan. ''Bespotten' ligt dichter bij het hedendaagse Nederlands dan 'honen'. Het was laveren tussen: wat betekent het in het Hebreeuws en: hoe klinkt het in het Nederlands?'

De officiële presentatie van de vertaling vindt vanavond plaats in De Doelen te Rotterdam en is op de beeldbuis te volgen op Nederland 1 van 21.00 tot 22.20 uur.

De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in verschillende uitgaven. Naast een aparte protestantse en katholieke versie, afwijkend in samenstelling en volgorde, verschijnt een driedelige luxe cassette waarin alle 247 bijbeltekeningen van Gustave Doré zijn opgenomen.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


STICHTING DUNYA FAILLIET

Rotterdam - De stichting Dunya, onder andere organisator van het jaarlijkse gelijknamige festival in Rotterdam en van de Dunya Poëzieprijs, is dinsdag failliet verklaard. De organisatie heeft dat laten weten. Hoe het verder gaat met het festival, is nog onbekend. Wel meldt de stichting op haar site dat de geplande activiteiten in de naaste toekomst gewoon doorgang vinden

De gemeente Rotterdam heeft laten weten het evenement voor de stad te willen behouden. De stichting is in 1996 opgericht na een fusie tussen twee Rotterdamse evenementen op het gebied van muziek en poëzie, Poetry Park en Festival aan de Maas. Het Dunya festival in het park bij de Euromast staat bekend als het 'oudste en grootste wereldculturenfestival' van Nederland en trekt jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers.

Dunya verkeerde al enige tijd in financiële problemen. Het tekort bedroeg dit jaar ongeveer twee ton. Het faillissement werd uitgesproken op verzoek van het bestuur van de stichting. Dit besloot de handdoek in de ring te gooien toen het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam afzag van extra financiële steun aan de stichting.

(ANP/Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)

terug naar boven


TOM LANOYE STEUNT RAMSEY NASR

Mocht er een examen bestaan voor Stadsdichter – in het bijzonder Antwerps Stadsdichter – dan is Ramsey Nasr daar vandaag met brio voor geslaagd. In een opiniestuk, getiteld 'Dit is geen stadsgedicht', (opgenomen in De Standaard en De Morgen) bewijst hij de inzet en de krijtlijnen van dit literaire stadsproject perfect te begrijpen; tegelijk dient hij zijn criticasters afdoend en literair superieur van repliek.

Dat doet alleen maar het beste vermoeden voor de minstens zes gedichten die hij aan de Stad Antwerpen zal wijden vanaf volgend jaar. Ik had niet anders van hem verwacht.

Voor wie er aan mocht twijfelen: ik steun Ramsey Nasr door dik en dun. En ik wil, voor alle duidelijkheid, benadrukken wat iedereen al lang weet: mij is als Stadsdichter nooit de voorwaarde gesteld dat ik 'geen meningen mocht hebben' binnen het Stadsdichterschap, laat staan erbuiten. Daar is ook nooit een afspraak over gemaakt, wel integendeel. Ik heb als Stadsdichter volledige vrijheid gevraagd én gekregen.

Ik ben – in interviews, toneelstukken, artikelen én gedichten – dan ook gewoon mijn mening blijven ventileren. Zoals ik dat, uiteraard, zal blijven doen. Deze persmededeling zelf is daar al een klein bewijs van – of gaat de anti-Nasrlobby (inclusief de Israëlische ambassadeur!) nu werkelijk ook mij proberen te wraken als Stadsdichter?

Ik nodig hun daartoe uit. Laat ons de lachwekkende vaudeville nog groter maken, om al snel tot deze conclusie te komen: het vinden van een schrijver, ja zelfs een dichter, zónder opinies? Dat is als het zoeken naar een stekelvarken zonder stekels, dat ook geen zoogdier meer is.

Ik wens het selectiecomité van zulk fabeldier alle succes toe.

Inmiddels feliciteer ik Schepen van Cultuur Philip Heylen omdat hij niet is willen zwichten voor de chantage van de gedachtepolitie. En ik wens het hele College van Burgemeester en Schepenen een dosis gezond verstand en wat relativeringsvermogen toe. Mij dunkt dat Antwerpen belangrijkere katten heeft te geselen dan één – bovendien uitstekend gefundeerd – opiniestuk in een krant.

Tom Lanoye, Stadsdichter te Antwerpen


(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


'RUMOER ROND RAMSEY' NU ONLINE

Epibreren - Het opiniestuk van onze medewerker Ramsey Nasr, enkele van de krantenmeldingen erover en zijn verweerstuk zijn nu online op deze site te lezen.

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


NAMEN DICHTERS TWEEDE SERIE WINDROOS BEKEND

Utrecht/Epibreren – Naast al het rumoer rond de Antwerpse stadsdichter Ramsey Nasr is er nog wel feestelijk nieuws. Zoals dit: gisteren werd door uitgeverij Holland en onze redacteur Chrétien Breukers bekend gemaakt wat de samenstelling is van de tweede serie van de herrezen Windroosreeks. Liesbeth van Dalsum was aanwezig bij de persconferentie, ergens in de Utrechtse wijk Lombok. Ze kwam gisteravond laat helemaal opgetogen thuis. Waarom? Omdat er alweer vier medewerkers van Rottend Staal in de reeks worden opgenomen! Deze keer gaat het om Maarten Das, Fred Papenhove (voorheen F. Papenhove), Richard Steegmans en Guido van der Wolk. Volgens Liesbeth is dit een mooie lijst, en wij te Epibreren kunnen dat alleen maar beamen. Vooral de twee jonkies, Maarten Das en Guido van der Wolk, heeft Breukers mooi weggekaapt voordat een 'grote' uitgeverij goede sier kon gaan maken met hun werk. (Wordt vervolgd.)

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


KOOS MEINDERTS ONLINE

Epibreren - Kinderboekenauteur en dichter Koos Meinderts heeft sinds 24 oktober een eigen website. Hier kunnen al zijn fans terecht voor een uitgebreide bibliografie, een biografie en informatie over de theater- en kleinkunstactiviteiten van Meinderts.

Behalve kinderboeken schreef Meinderts vier satirische romans, samen met Harrie Jekkers. Voor laatstgenoemde schrijft Meinderts ook lied- en cabaretteksten, waarvan er een paar op de site te horen zijn. Wie op de button 'nieuws' klikt, ziet meteen dat er slecht nieuws is: het pas vorig jaar bij Ploegsma verschenen prentenboek Welterusten, Bink wordt nu al verramsjt. Dat getuigt niet van veel vertrouwen van deze uitgeverij.

Meinderts deelt zijn website overigens met zijn vrouw Annette Fienieg. Zij is beeldend kunstenaar en illustratrice en heeft bijna alle kinderboeken van Meinderts van illustraties voorzien.

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


RUMOER ROND STADSDICHTER: WEER MEER

Epibreren/Antwerpen - In De Standaard van vandaag gaat Ramsey Nasr in op de heisa die rondom hem is uitgebroken. Hieronder volgen fragmenten van zijn betoog, dat we later volledig hopen te publiceren:

'De Antwerpse VLD verricht puik werk de laatste dagen. Doodsbang dat het stadsdichterschap een politieke functie zou kunnen worden, zijn ze er in een mum van tijd in geslaagd van het stadsdichterschap een louter politieke functie te maken. Mijn complimenten.

Nog vóór mijn benoeming, ja bij wijze van voorwaarde zelfs, werd om mijn afkomst gezegd: "Hij gaat toch geen Palestijnse vlag uitvouwen, hè." De Antwerpse VLD had mij nog nooit ontmoet; het was mijn naam die het werk deed. De Antwerpse VLD moet zich kapotschamen.

Met steun vanuit volstrekt onverdachte hoek heeft de partij in het Antwerps college getracht mij te wraken als stadsdichter, en wel om een beroep dat ik naast het stadsdichterschap beoefen: schrijver. Directe aanleiding was een opiniestuk dat in deze krant verscheen (De Standaard, 16 oktober) . De Antwerpse VLD zag het voor een stadsgedicht aan en beweert - il faut le faire - dat ik als stadsdichter het Midden-Oostenconflict wil importeren. Dat is niet alleen een zware beschuldiging, het is vooral ook een leugen. Het stuk was gericht aan de EU en aan de Nederlandse premier Balkenende, die dit halfjaar EU-voorzitter is. De EU is zoals de Antwerpse liberalen misschien weten, deel van een Kwartet dat vrede aldaar zou moeten bewerkstelligen. Doel van het stuk was niet het importeren van conflicten, maar het exporteren van een vredesgedachte.

(...)

Ik heb niemands woede willen wekken. Ik besef hoe gevoelig het conflict ligt, kennelijk ook buiten het Midden-Oosten. Het enige wat ik vraag is dit: tracht de moed op te brengen de zaak van een andere kant te bekijken. Pas dan kan men van de ander hetzelfde verlangen.

Ik erken het bestaansrecht van Israël ten volle. Ik beschouw de holocaust als de meest gruwelijke, onvoorstelbare daad die in de menselijke geschiedenis begaan werd. Ik heb vele joodse vrienden, ik word verliefd op joodse meisjes, ik verafschuw en vrees het terrorisme, ik walg van de golf van antisemitisme die nu door Europa trekt. Ik ben met andere woorden een redelijk normaal mens.

Empathie is de enige mogelijkheid om gemeenschappen nader tot elkaar te brengen. Dat zal nooit worden bereikt door mensen de mond te snoeren of een onwelgevallige mening te boycotten. Hierom, en omdat ik voor verbroedering in plaats van verdeeldheid ijver, zal ik niet stoppen mijn mening te uiten, zeker niet wanneer zij wordt geschraagd door het internationaal recht.

Het stadsbestuur van Antwerpen lijdt een grote nederlaag als het zich laat chanteren. Wie een stadsdichter een spreekverbod wil opleggen is de weg kwijt of heeft een verborgen agenda. Daarmee worden conflicten geïmporteerd.

Ik behoud mijn mening, niet als stadsdichter, maar als mens.

En laat me nu die stadsgedichten schrijven.'

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


STADSDICHTER VOOR ARNHEM

Arnhem - Onze medewerker Arnold Jansen op de Haar berichtte zaterdag in de Gelderlander over het verschijnsel Stadsdichters en maakt duidelijk dat ook hij, net als onze medewerker Cees van der Pluijm, graag de eerste Arnhemse Stadsdichter wil worden.

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar boven


EERSTE NAMEN POËZIEMARATHON BEKEND

Groningen - Gisteren werd bekend gemaakt dat op de inmiddels meer dan 24-urige Poëziemarathon op 26 en 27 januari 2005 o.a. Shakila Azizzada, H.H. ter Balkt, Maria Barnas, Tsead Bruinja, Maria van Daalen, J.A. Deelder, Piet Gerbrandy, Eva Gerlach, André Manuel Tonnus Oosterhoff, Kasper Peters en Nachoem M. Wijnberg optreden.

Gedurende de Poëziemarathon vindt ook de Gedichtendag plaats, en wel op donderdag 27 januari, met poëzieactiviteiten doorheen het gehele taalgebied.

(Rottend Staal Online, 26 oktober 2004)

terug naar bovenSTADSDICHTERS VOOR STADSDICHTER

Aan de burgemeester en schepenen van Antwerpen


We zijn verontwaardigd dat Vlaamse politici de benoeming van Ramsey Nasr als de nieuwe Stadsdichter van Antwerpen willen tegenhouden vanwege een opiniestuk dat hij op persoonlijke titel geschreven heeft en dat niets te maken heeft met zijn toekomstige rol als Stadsdichter. In de Lage Landen heerst binnen de grenzen van de wetten vrijheid van meningsuiting, óók voor Stadsdichters. Als politici bepalen waar we al dan niet over mogen publiceren is het einde zoek.

Hoogachtend,

Martin van Kralingen, Stadsdichter van Den Helder
George Moormann, Stadsdichter van Haarlem
Willie Verhegghe, Stadsdichter van Ninove
Chawwa Wijnberg, Stadsdichter van Middelburg
Joost Zwagerman, Stadsdichter van Alkmaar
Bart FM Droog, Stadsdichter van Groningen

(Rottend Staal Online, 25 oktober 2004)

terug naar boven


DE STADSDICHTER VAN HAARLEM OVER HET GEDOE IN ANTWERPEN

Epibreren/Haarlem - De verzamelde Stadsdichters der lage landen werken aan een gemeenschappelijk protest tegen de bizarre ontwikkelingen waar Ramsey Nasr, de toekomstige Stadsdichter van Antwerpen, verzeild in is geraakt. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reisde af naar Haarlem en vroeg George Moormann, de Stadsdichter van Haarlem, hoe hij er over denkt.

Liesbeth van Dalsum: 'Hallo George, hoe denk jij over het geplande gemeenschappelijke Stadsdichtersprotest?'
George Moormann: 'Een goede zaak om onze stem nu te laten horen! De uitspraak van Joseph von Eichendorff dat de dichter het hart van de wereld is, moet bij voortduring aan de praktijk worden getoetst. Nu door de mondialisering de wereld een stad geworden is, mag je zeker niet de andere kant opkijken als de menselijke waardigheid in het geding is c.q. als liefde of mededogen met voeten wordt getreden zoals de manier waarop Palestijnen van Palestijnen door de Muur worden gescheiden.
Van Dalsum: 'Je hebt het over Ramsey Nasrs opiniestuk dat eerder in De Standaard en in het NRC verscheen en waarin hij een oproep doet aan ene Balkenende - iemand uit de Nederlandse politiek, als ik me niet vergis...'
Moormann: 'Ja, in plaats van het gekrakeel uit Antwerpen verwacht je toch in de eerste plaats een antwoord van de heer Balkenende. Het is te hopen dat deze EU-voorzitter genoeg fatsoen heeft Nasr snel te antwoorden en dat niet zijn 'scheer je weg' zal klinken.
Van Dalsum: 'En?'
Moormann: 'Zelfs als hij het zotheid vindt, zo'n dichter op stadskosten, moet hij beseffen dat het nog maar negen of tien generaties geleden is dat de nar kritiek oefende op de daden en gedragingen van zijn heren, ja dat dit zelfs van hem werd verwacht.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Moormann: 'Beter natuurlijk is een 'volwassen' reactie van de politicus en voorzitter van de EU Jan Peter.'
Van Dalsum: 'Terug naar Antwerpen. Wat vind jij van de uitlatingen van bepaalde Vlaamse politici over de benoeming van Nasr?'
Moormann: 'De heren poltici moeten zich niet aanstellen door te denken dat we nog in de tijd van Shakespeare leven, toen de zweep aan het hof klaar lag als dreiging om de nar of Stadsdichter te tuchtigen indien hij te ver zou gaan.'
(Rottend Staal Online, 25 oktober 2004)

terug naar boven


EN MORGEN EN OVERMORGEN, IN DUITSLAND...

Epibreren - ... treden onze medewerkers Jan Baeke, Maria Barnas, Erik Lindner en Menno Wigman op met de Duitse dichters Norbert Hummelt, Jan Wagner, Hendrick Jackson en Ulrike Draesner in het 'Lyrik-Treffen' Lyriker übersetzen Lyriker, in het Gloria Theater te Keulen.

Elke Nederlandse dichter heeft met behulp van ruwe vertalingen zes gedichten van een der Duitsers herdicht en omgekeerd hebben de Duitsers dat met de Nederlandse poëmen gedaan.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en de entree bedraagt elke avond 5,- euro. Het theater is gehuisvest aan de Apostelnstrasse 12 te Keulen. Keulen is te bereiken door bij de Arnhem de A12 in oostelijke richting te blijven volgen en in het Ruhrgebied de borden 'Köln' te volgen, of middels de A2, en dan op een steenworp voor Maastricht de afslag naar Heerlen nemen. Via Venlo kan Keulen echter het makkelijkst bereikt worden, behalve voor onze Vlaamse lezers - die raadplegen beter een kaart.
(Rottend Staal Online, 25 oktober 2004)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN ZUID-AFRIKA...

Kaapstad - ... doen Christine Otten en Jan Klug een aantal literatuurfestivals aan. Momenteel zijn ze te Kaapstad bij het Tradewinds International Literature Festival, waar ook onze medewerker Alfred Schaffer, Antjie Krog en de Surinaamse dichter Jit Narain optreden.

Vorige week waren ze in Durban, bij het 8ste Poetry Africa Festival, waar ook Narain optrad alsmede Zolani Mkiva. Foto's genomen op een bootreis tijdens het festival zijn hier te zien.
(Rottend Staal Online, 25 oktober 2004)

terug naar boven


RUMOER ROND STADSDICHTER: MEER ABSURDE VERWIKKELINGEN

Epibreren/Antwerpen/Florence - De storm die rond Ramsey Nasr is opgestoken over zijn opiniestuk blijkt groter dan gedacht. Het Vlaams Blok, de VLD en Het Belgisch Israëlitisch Weekblad voeren campagne om te voorkomen dat Nasr de nieuwe stadsdichter van Antwerpen wordt. Een selectie uit de Vlaamse kranten van gisteren:

De Gazet van Antwerpen: 'De VLD tilt zwaar aan de opiniestukken. De liberale schepenen eisten de absolute garantie dat Nasr zich niet zou uitlaten over het Midden-Oostenconflict. De partij verzet zich nu tegen zijn aanstelling als stadsdichter. Ook binnen de Antwerpse joodse gemeenschap is de verontwaardiging groot. Het Belgisch Israëlitisch Weekblad verwacht dat het stadsbestuur deze zaak niet stilzwijgend laat voorbijgaan. 'Ze moet stelling nemen en Nasr tot de orde roepen', schrijft het weekblad. 'Hij heeft zich onwaardig getoond om de functie van stadsdichter te vervullen. Desnoods moet zijn benoeming worden herroepen.'

Het Vlaams Blok biedt de VLD een wisselmeerderheid aan om als het tot een stemming komt de aanstelling van Ramsey Nasr te voorkomen. 'Het standpunt over het Midden-Oostenconflict is nodeloos provocatief en op zijn minst ongepast voor iemand die als stadsdichter in Antwerpen dient te fungeren', zegt Filip Dewinter, Vlaams-Blokfractievoorzitter.'

De Tijd: 'Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V) gaan met Nasr een gesprek voeren over de affaire. Schepen Heylen blijft de aanstelling van Nasr verdedigen. 'Ik ben tegen elke vorm van censuur', zegt Heylen, die er voor de rest niet veel over kwijt wil.'

De Standaard: 'Ik sta versteld', zegt Nasr aan de telefoon vanuit Firenze. 'Ik schreef het betwiste stuk niet als stadsdichter. Zolang het niet illegaal is wat ik doe, hoef ik mij niet te verantwoorden. Ik weet niets van een of andere afspraak. Mijn opdracht is altijd geweest om zes stadsgedichten te schrijven. Ik ga geen zes stadspamfletten schrijven. Politiek maakt geen goeie poëzie. Trouwens, ik heb hard gelachen toen sommigen mij vroegen of ik toch niet allemaal politieke gedichten zou schrijven. Die mensen kennen mijn poëzie niet. De meeste van mijn gedichten gaan over de liefde.'

'Maar ik heb nog andere beroepen. Ik ben acteur, regisseur en publicist. Ik ben niet van plan om een van die rollen op te geven omdat bepaalde mensen in het college vinden dat die rol niet geschikt is. Ik heb een mening, en die staat compleet los van het stadsdichterschap. Ik ga niet een jaar lang mijn mening herzien naar de wensen van het college.'

'Nee, ik beroep mij niet op het recht op vrije meningsuiting. Dat recht wordt zo vaak misbruikt om te polariseren en te shockeren. Ik importeer helemaal geen conflict, ik wil de vredesgedachte exporteren. Ik denk zeer genuanceerd over die zaak. Als stadsdichter wil ik de stad verenigen, de grenzen tussen de gemeenschappen doorbreken.'

'Maar ik ben ook publicist. Natuurlijk ga ik niet zwijgen over het Palestijns-Israëlisch conflict. Ik denk en spreek er elke dag over. Men mag van mij alleen eisen dat ik er niet als stadsdichter over spreek.'

'Ik vind het echt godgeklaagd. Ik ben nog nooit zo negatief ontvangen. Eerst was er heibel omdat de dichter geen Antwerpenaar was, dan dat het niet Wannes Van de Velde was, dan omdat ik 5.000 euro verdien, er waren giftige columns dat ik een te lief gezichtje heb en te perfect ben.'

'Ik heb geen idee waarom dat zo is. Ik weiger te geloven dat sommigen Ramsey Nasr niet moeten omdat hij een buitenlandse naam heeft, of een Nederlander is, of omdat ik een halve Palestijn ben. Ik kan dat niet geloven, en ik wil dat niet geloven.'

'Ik heb het gevoel dat ik als stadsdichter geen kans krijg. Maar ik geef er niet de brui aan. Ik laat mij niet doen.'

(Rottend Staal Online, 24 oktober 2004)

terug naar boven


RUMOER ROND NIEUWE ANTWERPSE STADSDICHTER

Antwerpen (Belga) - Het Antwerpse stadsbestuur gaat praten met de toekomstige stadsdichter Ramsey Nasr over de polemiek die hij heeft veroorzaakt in enkele opiniestukken. Daarin neemt Nasr de politiek van Israël inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict zwaar onder vuur.

Nasr, zelf van Palestijnse origine, pleitte in De Standaard en het NRC Handelsblad voor de opheffing van van de nederzettingen, de afbraak van de muur en de volledige terugtrekking uit de bezette gebieden volgens het internationaal recht.

De joodse gemeenschap in Antwerpen was misnoegd door de uitlatingen en de VLD-schepenen van de stad verzetten zich tegen zijn aanstelling. Het stadsbestuur heeft nu vrijdag beslist om eerst met Nasr een gesprek aan te gaan. 'We zijn gevoelig voor alles wat spanningen in de stad zou kunnen doen toenemen', zegt burgemeester Janssens.

Het stadsbestuur is voorlopig niet van plan om Nasr het stadsdichterschap alsnog te ontnemen. 'We zullen eerst een gesprek met open vizier aangaan. Uiteindelijk willen we eerst weten hoe Nasr zelf op de polemiek reageert', zegt Janssens. Nasr zit momenteel in het Italiaanse Firenze - aldus het Belgische persbureau Belga.

Het opiniestuk dat in De Standaard verscheen is te lezen via de Leeskamer - scroll neerwaarts tot 16 oktober, en klik daar op de link (De Standaard heeft een deal met enkele Vlaamse weblogs, die hun lezers exclusief gratis toegang kunnen bieden tot bepaalde online-archieven).

Rottend Staal heeft er tot dusverre niet over bericht, omdat Nasrs artikel niets met poëzie van doen heeft. Dat Nasr géén Stadsdichter van Antwerpen zou mogen worden omwille van een artikel waarin hij pleit vóór een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict is een gotspe. Burgemeester Janssens doet er beter aan de VLD-schepenen bij hem op het matje te roepen en te vragen of ze niet helemaal krankjorum geworden zijn.

(Rottend Staal Online, 23 oktober 2004)

terug naar boven


WWW.DOELVERDEDIGER.NL

Epibreren - Onze medewerker Onno Kosters debuteerde afgelopen zomer met de bundel Callahan en andere gedaanten. Op zijn webstek www.doelverdediger.nl heeft hij heel overzichtelijk alle tot dusverre verschenen recensies verzameld. (Rottend Staal Online, 23 oktober 2004)

terug naar boven


BOEKPRESENTATIES

Epibreren - In Perdu aan de te Amsterdam presenteert onze medewerker Tsead Bruinja vanavond zijn tweede Nederlandstalige dichtbundel Batterij (Contact). Naast Bruinja, die voor de gelegenheid met muzikant Jaap van Keulen optreedt, zijn er ook voordrachten van Jan Baeke, F. van Dixhoorn, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Martin Reints en Nachoem M. Wijnberg te aanhoren. Het begint om 20.30 uur, de toegang is gratis maar er moet wel via de site van Bruinja gereserveerd worden.

In het Viadukt aan de H.L. Wichersstraat 2 te Groningen presenteert onze medewerker Karel ten Haaf zijn roman Bokkenvla (Passage). Dit met medewerking van Anneke Claus, Daniël Dee (presentatie), Stefan Nieuwenhuis en Harry Zijlstra. En met muziek van De Fuck Ups. Net als in Amsterdam begint het om 21.00 uur.

(Rottend Staal Online, 23 oktober 2004)

terug naar boven


WEER MAFFE POËZIEACTIES IN CANADA

Toronto - Er zijn 35.000 Canadese dollars uitgetrokken om nietsvermoedend Canadees publiek volgende week te confronteren met poëzie. Plotse voordrachten en gratis bundeluitreikingen door zevenentwintig dichters doorheen Canada moeten met de actie 'Random Acts of Poetry' het publiek bewust maken van het bestaan van poëzie, meldt Yahoo! News.

Hoewel de redactie gillend op de vlucht zou slaan als op een onverwacht moment een onbekende opeens ons een gedicht in de oren zou brillen is men dit soort acties wel gewend in Canada. De dichter Wendy Morton, bedenker van het project, is luchtdichter van vliegmaatschappij WestJet. Aan boord van de vliegtuigen schrijft ze gedichten voor de passsagiers en verdient zo haar tickets.

(Rottend Staal Online, 23 oktober 2004)

terug naar boven


DE GEDACHTENBEPAALSOAP (SLOT)

Den Haag/Epibreren - Met de woorden 'René Huigen is werkzaam als vertaler, romancier, dichter en essayist. Hij behoorde met dichters als Diana Ozon en Joost Zwagerman tot de groep van de Maximalen, die zich in 1988 tegen de gevestigde poëzie afzetten' is René Huigen als laatste gedachtenbepaaldichter op de site van de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd.

Diana Ozon, ex-Maximaal? De 'groep van de Maximalen'? Pfffff.... Maar wat kan een mens anders verwachten van bibliotheekmedewerkers die nu al een week lang blijven beweren dat Tjitske Jansens debuut uit 2003 al in 2000 bij een compleet andere dan de werkelijke uitgeverij verscheen.

Toch was de Maximalisering van Ozon door de KB aanleiding genoeg voor onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum om in haar British grenen Jaguar XJS V12 te springen en haar zelf eens te vragen hoe dat nu zat, met haar en de Maximalen.

Liesbeth van Dalsum: 'Dag Diana. Hoe zat dat nu echt, met jou en de Maximalen? Je hebt toch nooit tot de Maximalen behoord?'
Diana Ozon: 'Nee. Dat klopt. Toch trad ik eind jaren 80 veel met de Maximalen op...'
Van Dalsum: 'Kind, nu niet overdrijven! De Maximalen bestonden van 24 mei 1988 tot en met 29 september 1989. En geen dag langer - ik weet het nog goed.'
Ozon: 'Jij je zin. In de jaren 1988 en 1989 trad ik veel met de Maximalen op. Met Koos Dalstra (Dalstar) zelfs op internationaal niveau. Ik heb een flink deel van de Maximale
promotietoer meegemaakt en was bij het Rotte Vis-incident met Michaël Zeeman.'
Van Dalsum: 'Hoe rot was die vis nu echt? En klopt het dat dit hele 'incident' in de loop der jaren danig opgeblazen is?'
Ozon: 'Ja maar die vis, heb ik het nou gezien, of kon ik het mij levendig voorstellen... het was in elk geval geen rotte vis, in het Paard in Den Haag, meen ik.'
Van Dalsum: 'Het kan ook in Delft geweest zijn. Of in Leiden. In ieder geval in Zuidholland. Maar daar wil ik het niet over hebben - al weken kissebissen Michaël Zeeman en Joost Zwagerman tot vervelens toe daar nog over na in de ingezonden brievenrubriek van HP/De Tijd. En hoe zat dat toen ook alweer met Elly de Waard. Daar hadden de Maximalen toch ook mot mee?'
Ozon: 'Ik was niet bij de aanvaring met Elly de Waard. Zij had tegen het hengstenbal van het herenelftal een vrouwengroep opgericht: De Nieuwe Wilden. Die hielden een soort oer-slam tegen de Maximalen, in Vredenburg als ik mij niet vergis. Daar was iets met een vredesduif die zich te pletter vloog in de zaal ofzo. Ikzelf zat toen in Griekenland. Er waren in die tijd constant incidenten binnen de poëzie. Die werden vakkundig door de betrokkenen uitgebuit. Het was beslist geen tamme tijd in de poëzie.'
Van Dalsum: 'Het klinkt me meer als much ado about nothing in de oren.'

Ozon: 'Achteraf was het allemaal best rebels en punky maar dan op een redelijk gevestigd niveau. De eerste die zich er weer van distancieerde was Joost Zwagerman. Die had ook wel door dat je als eenling verder kwam en dat na samen te zijn doorgebroken een groep steeds remmender zou gaan werken. Op den duur vond iedereen een eigen uitgever bij wie ze dachten beter af te zijn. Bovendien maakten zaaleigenaren en organisatoren ook zelf hun eigen keuze. Dat werkte ook versplintering in de hand.'
Van Dalsum: 'En terecht!'
Ozon: 'Die optreedboekers wilden er ook meestal een vrouw bij. In veel gevallen was ik dat dus. Ik was voor medewerking aan de bundel uitgenodigd en bleef als laatste vrouw over die ze afwezen voor de bloemlezing.'
Van Dalsum: 'En toch met ze optreden? Nou, zoiets zou ik dus nooit gedaan hebben - wat een arrogante etters!'
Ozon: 'Ahum. De Maximalen hadden een vooropgezet plan maar toch met een statement een hele generatie dichters M/V opgeroepen hun bijdragen voor de bundel in te zenden. Achteraf kwamen ze met dat 'elftal' verhaal. Knipscheer, hun uitgever, was ook de mijne en die promootte achterin de bloemlezing Maximaal mijn bundel Hup de Zee met de slogan: 'Meer maximale poezie bij In De Knipscheer'. Toch was ik van het begin af aan een eenling. Ik vertegenwoordigde een stroming opmezelf: de Popdichters.
Van Dalsum: 'De wát?'
Ozon: 'Er was een Bulkboek-uitgave getiteld Popdichters. Zeer betaalbare literatuur, speciaal geselecteerd voor middelbare scholieren en afgedrukt op krantenpapier. Allerhande klassiekers werden op die wijze aan de jeugd van toen beschikaar gemaakt. Aan Popdichters werkten mee: Johnny van Doorn, J.A. Deelder, Bart Chabot, Simon Vinkenoog, ik, Ton Lebbink, wijlen Casper van den Berg en Herman Brand. Op de laatste twee na, waarvan snel weinig meer werd vernomen in de poëziewereld, waren allen binnen korte tijd goed voor een flink stel ruggen om samen in je zaal te halen. Dat waren nog eens tijden.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Ozon: Waren de Popdichters samen op een avondje inmiddels bijna onbetaalbaar. En als we eens samen waren vonden we zonder al te veel woorden die Maximalen maar bezig met intellectuele interessantdoenerij...'
Van Dalsum: 'Juist, ja!'
Ozon: 'Dat de poëzie een geeuwend nijlpaard was wisten we al eeuwen: daarom traden wij ook op. Tegen het slaapverwekkende gemompel. Nee, dat kon niet vaak genoeg gebeuren dus wat dat betreft waren de Maximalen ons meer dan welkom. Er gebeurde tenminste weer eens wat.'
(Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

terug naar boven


NIEUWE AWATER VERSCHENEN

Epibreren - Op het eiland is vannacht de nieuwe Awater gearriveerd. Het poëzietijdschrift, dat gelukkig is afgestapt van het ongemakkelijke A3-formaat, brengt een zeer informatief stuk over Willy Tibergien, de drijvende kracht achter het Gentse Poëziecentrum en de Poëziekrant. De Poëziekrant, met een oplage van 2000 exemplaren, heeft tegenwoordig 1700 abonnees. Awater telt er 1100.

Een zeer interessante rubriek is ook de Poëzie Top-25, een overzicht van de best verkochte dichtbundels en bloemlezingen in de eerste 36 weken van 2004. Misschien zou die lijst in twee lijsten opgesplitst moeten worden, in een overzicht van afzonderlijke bundels en in eentje van bloemlezingen. En zou bij sommige boeken verteld kunnen worden waarom ze zo goed verkochten. Het is evenwel een intrigerende lijst, die - ervan uitgaande dat hij klopt, want samengesteld door het CPNB - behoorlijk onthullend is.

De nummer 1 is het Gedichtendagbundeltje Wat water achterliet van Rutger Kopland. Dat voor 1,50 euro te koop lag en in een oplage van 20.000 exemplaren verscheen. Nummer 2 is de paperback-uitgave van De Dikke Komrij (de hardcover staat op de 5de plaats). Die dus in tegenstelling tot optimistische uitroepen van de uitgever aanzienlijk minder verkocht is dan het publiek eerder dit jaar te horen kreeg.

Nummer 3 is wederom een bloemlezing: Ik wou dat ik twee hondjes was, samengesteld door Vic van de Reijt. Pas op nummer 4 verschijnt de eerste reguliere bundel: Anna Enquists De tussentijd. Nummer 6 is het succesvolle debuut van Tjitske Jansen, Het moest maar eens gaan sneeuwen, waarvan naar men zegt 5000 exemplaren gedrukt zijn. Doen en laten (pocketuitgeave) van Judith Herzberg staat op de 7de plaats. Hagar Peeters' tweede bundel
Koffers zeelucht staat op 8, en Jean Pierre Rawie's Verzamelde verzen (met cd) staan op 9.
En op 10 het bundeltje Ilias van de onlangs overleden Homerus.

Niet opgenomen in dit overzicht is de deze zomer aan de Vlaamse stranden gratis verspreide dichtbundel Waarheid over de zee van Fernando Pessoa (oplage 50.000).

Verder veel recensies in Awater (twaalf stuks), een portret van Menno Wigmamn, gesprekken met K. Michel, Leo Vroman en ondergetekende, alsmede enkele verse verzen van Esther Jansma en Jan Baeke.

Als nu nog de abonneeprijs drastisch omlaag gaat door de verplichte Poëzieclubkeuzeaankoop los te koppelen van het tijdschrift bestaat er een kleine kans dat Awater evenveel abonnees krijgt als de Poëziekrant.
Awater najaar 2004, € 5,75. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel of bij de Poëzieclub.
(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

terug naar boven


EREDOCTORAAT GERRIT KROL

Groningen/Epibreren - Dichter en schrijver Gerrit Krol krijgt volgend jaar een eredoctoraat van De Vrije Universiteit in Amsterdam. De universiteit reikt volgend jaar vijf eredoctoraten uit bij gelegenheid van haar 125e verjaardag, op 20 oktober 2005 Krol krijgt het eredoctoraat 'wegens zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse cultuur door een vorm van schrijverschap die uitmuntende literaire kwaliteit paart aan theoretische reflectie en inzichten uit de wetenschappen, in het bijzonder de exacte wetenschappen en de wijsbegeerte.'

Gerrit Krol werd in 1934 in Groningen geboren, we weten het nog goed. Hij schrijft romans, essays, poëzie (Vijf vingers van dezelfde hand, Geen man, want geen vrouw) en verhalenbundels. (Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

terug naar boven


ERIK SOLVANGER WINT MAASTRICHTSE POËZIEPRIJS
Jacht op Solvanger geopend

Maastricht/Amsterdam - Erik Solvangers gedicht 'Draai om Jeker' is uit 26 inzendingen gekozen door een jury bestaande uit de Maastrichtse dichters Frans Budé, Wiel Kusters en Hans van de Waarsenburg. De juryleden waren door het gemeentebestuur uitgenodigd om verzen te schrijven met als thema de Jeker (een beekje in de Limburgse hoofdstad -red), die ingebeiteld zijn op enorme stenen in het nieuwe Jekerpark. Ook een fragment van de onlangs overleden Pierre Kemps gedicht 'Droom in het Jekerpark' is op een steen in het park te vinden.

De gemeente Maastricht leek het aardig om ook een jonge dichter de kans te geven zichzelf te vereeuwigen in het park en schreef een wedstrijd uit, die dus gewonnen werd door de eerder dit jaar met de bundel Eenvoudig schedellichten in de Sandwich-reeks van Uitgeverij 521 gedebuteerde Solvanger. Dagblad De Limburger interviewde hem en leerde dat 'Erik Solvanger' een pseudoniem is. Zoals gebruikelijk betekent dit dat literaire speurhonden vanaf nu op jacht zijn naar Solvangers ware identiteit.

De sporen die naar hem leiden zijn: Maastricht, 28 jaar, medicijnenstudie afgerond en wellicht huisarts te Amsterdam. De eerste speurhond die zíjn ware identiteit meldt wacht een lekker bot. (Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

Update, 5-1-2005: De ware naam van Erik Solvanger is Erik van Gestel.

terug naar boven


LINTJESREGEN TREFT SCHOTS VOLKSDICHTERES PAM

Edinburgh - The Scotsman heeft een aandoenlijk verhaal over hoe 'People's Poet' Pam Ayres haar koninklijke onderscheidingsceremonie onderging. (Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

terug naar boven


SYBREN POLET UITGELICHT

Kampen - In de mooie Stentorreeks 'Sporen. 'Schrijven langs heimelijke wegen' wordt ditmaal Sybren Polet uitgelicht, en daarmee Kampen aangeraden als bestemming voor fanatieke literatuurwandelaars. (Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)

terug naar boven


MOOISTE HANS WARREN GEDICHT-VERKIEZING

Amsterdam - 'In deze dagen van De Grootste Nederlander, De Ergste Nederlander, De Mooiste Plek van Nederland en De President van de Verenigde Staten, konden wij niet achterblijven. Welkom dus bij de verkiezing van Het Mooiste Gedicht van Hans Warren', schrijven Ronny Boogaart en Eric de Rooij op de Hans Warren-site.

Vanaf 20 oktober, de geboortedag van Warren, tot 1 december kunt u hen laten weten wat uw favoriete Warren-gedicht is, en wel middels deze pagina.

(Rottend Staal Online, 21 oktober 2004)

terug naar boven


DICHTER VAN GAAL STAPT OP BIJ AJAX

Amsterdam/Epibreren - Vorig jaar schreef ex-voetballer, ex-coach en dichter Louis van Gaal dit onvergetelijke vers:

Hier, bij Ajax ligt mijn hart
Een club fascinerend, altijd apart
Door velen genoemd naar Godenzonen
Voor mij de bakermat van voetbaliconen
Mijn herinneringen gaan terug naar 'De Meer'
Ook daar heerste een bijzondere sfeer
Nu ga ik mijn gevoelens achterna
En treedt technisch toe in de ArenA
In mijn levensfase is dit een nieuwe kans
En mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans
En daarom klinkt het vol overgave uit mijn mond
Vandaag is de cirkel écht weer rond

Gisteren bleek de cirkel niet zo rond als Van Gaal suggereerde. Hij stapte op bij Ajax. Wij op Epibreren hopen niet dat hij de dichtkunst weer lastig gaat vallen. (Rottend Staal Online, 21 oktober 2004)

terug naar boven


LICHTDICHTGENOOTSCHAP DE KEERKRING

Almelo - De Twentsche Courant Tubantia bericht over het nieuwe 'lichtdichtgenootschap De Keerkring', dat zich aanstaande zondag in de Almelose bibliotheek presenteert, middels voordrachten en de bundel Lichtdicht. (Rottend Staal Online, 21-10-2004)

terug naar boven


TIENDE EDITIE WINTERTUIN

Nijmegen - Over precies één maand begint de tiende editie van het literatuurfestival de Wintertuin. Gisteren verscheen daarom de speciale Wintertuinkrant, met nieuw werk van o.a. Mark Boog, Tsead Bruinja, Ingmar Heytze, Frans Pointl, Alfred Schaffer en Menno Wigman. De krant is gratis verkrijgbaar tijdens het festival of te bestellen via dit e-mail-adres: info@wintertuin.nl. (Rottend Staal Online, 21-10-2004)

terug naar boven


GRUNBERG OVER DE JONGE BEZORGT RISEE DRUKTE (2)

Epibreren - Op Risee in Letterland openbaart onze medewerker Olaf Risee het adres van de site waar de mysterieuze Humo-column van Arnon Grunberg over Freek de Jonge te lezen is. (Rottend Staal Online, 21-10-2004)

terug naar boven


MEXICAANS HOOGGERECHTSHOF OVER GEDICHT

Campeche (Mexico) - Sergio Witz Rodriguez, 42 jaar oud en vader van drie kinderen, werd opeens een boze dichter. Hij dacht dat niemand zich om Mexico's sociaal-economische problemen bekommerde, zeker niet de politici en dus schreef hij een 21-regelig gedicht waarin hij o.a. meldde dat hij graag de Mexicaanse vlag als toiletpapier zou gebruiken. Ook staat er in de titel een scheldwoord.

In 2001 werd het gedicht in een tijdschrift gepubliceerd, waarna hij werd gearresteerd en hem door een rechter Hoofdstuk 5, Artikel 191 van het wetboek werd voorgehouden, waarin vermeld dat er 4 jaar staat op 'het beledigen van nationale symbolen'. Dat is sinds de jaren 30 van de vorige eeuw verboden.

Na drie jaar ziet het ernaar uit dat zijn zaak zal dienen voor het Mexicaanse hooggerechtshof en wordt het nu al de meest belangrijke zaak over vrijheid van meningsuiting uit de recente geschiedenis genoemd.

Hoewel President Vincente Fox, gekozen in 2000, heeft opgeroepen tot betere garanties voor vrije meningsuiting, heerst het oude denken volgens critici nog steeds. Zo heeft het Congres onlangs een beeldend kunstenaar berispt voor haar 'kitscherige' uitbeelding van de Mexicaanse vlag.

Degene die Witz aangaf is een exponent van het oude denken: Abel Santa Cruz Menchaca, 63 jaar en voormalig militair, net als zijn vader en grootvader. Hij zegt dat Witz 'iets aanvalt dat ons Mexicanen identiteit geeft' en dat het 'gevaarlijk is zo'n gedicht te publiceren, net zo gevaarlijk als op een drukke boot de andere passagiers aanmoedigen gaten in de romp te steken.'

Hij gaf het door aan het hoofd van Binnenlandse Zaken, Carlos Justo Sierra. Die zegt: 'Witz is een vuilak'. Witz zelf snapt niet waarom in een land met zoveel dieven, verkrachters en witteboordencriminelen, een dichter wordt gedaagd om een paar verzen. 'De vrijheid om te zeggen wat je denkt is het grootste goed wat een schrijver kan hebben…Dit is niet alleen agressie jegens mij, maar jegens de vrijheid.'

(Kevin Sullivan, The Washington Post/vertaling Willem Groenewegen, Rottend Staal Online, 20-10-2004)

terug naar boven


WERELDKAMPIOENSCHAP POETRY SLAM

Nijmegen/Epibreren - 'Een wereldkampioenschap poetry slam. Het idee ligt zo voor de hand dat het vreemd is dat het nooit eerder plaatsvond. Literatuurorganisatie De Wintertuin heeft in 2005 de primeur, wanneer Nijmegen zijn 2000 - jarig stadsjubileum viert', berichtte Dagblad de Gelderlander op 14 oktober j.l.

Onze medewerker en Wintertuindirecteur Frank Tazelaar vertelt de krant dat 'de Amerikanen hebben wel open kampioenschappen gehad, maar dat was toch vooral een Amerikaanse aangelegenheid'.

De nummers een en twee van alle landen waar poetry slammers actief zijn, doen mee aan het WK. Tijdens het WK wordt van alle gedichten die worden voorgelezen, de Nederlandse vertaling op de wand geprojecteerd. 'Met de voorbereiding daarvan zijn we nu al bezig.'

De wereldkampioenschappen duren drie dagen, van 21 tot en met 23 oktober 2005. In die tijd trekken slammers voorbij uit zeker 24, maar misschien wel 26 landen. De laatste dag strijden acht finalisten voor de titel van 's werelds beste. Het kampioenschap zal zich op verschillende podia in Nijmegen manifesteren.

De Wintertuin zoekt naarstig naar sponsors. Diverse ambassades zijn benaderd voor sponsoring van de reiskosten van hun landgenoten, aldus de Gelderlander.

In hoeverre dit een aanvulling/uitbouw is van het wereldkampioenschap poetry slam dat Poetry International dit jaar voor het eerst organiseerde en dat als wereldkampioen de Amerikaan Buddy Wakefield opleverde is uw redactie onbekend.

Projectie van de Nederlandse vertalingen tijdens het wereldkampioenschap, waar een groot deel van het publiek zal bestaan uit deelnemers en vermoedelijk veel Duitsers, is eigenlijk even idioot als de projectie van Nederlandse vertalingen tijdens Poetry International: waarom niet simpelweg Engelse vertalingen geprojecteerd, zodat en het publiek en de dichters weten waar de slammers het over hebben?

(Rottend Staal Online, 20-10-2004)

terug naar boven


25 JAAR PLINT

Eindhoven - Stichting Plint bestaat 25 jaar en heeft om dat de vieren een feestelijke zilveren jubileumbundel uitgebracht. Daarin staan driehonderd gedichten gekoppeld aan driehonderd beeldende-kunstwerken. Het boek geeft een overzicht van 25 jaar posters met beeldende kunst en poëzie. Het Brabants Dagblad berichtte gisteren erover.
(Rottend Staal Online, 20-10-2004)

terug naar boven


KILGORE TROUT PLEEGT ZELFMOORD

Epibreren - Kilgore Trout, de alter-ego van Kurt Vonnegut, een van 's eilands favoriete auteurs, heeft op 15 oktober j.l. zelfmoord gepleegd. Kort voor zijn dood had Vonnegut nog een gesprek met hem.

(Rottend Staal Online, 19-10-2004, met dank aan De Leeskamer)

terug naar boven

FADO EN POËZIE OP DE BUIS

Amsterdam/Groningen - Woensdagavond zijn fadozangeres Nynke Laverman en onze medewerker Albertina Soepboer te zien in het programma Nachtland van de RVU (Nederland 3, 23.45 tot 00.15 uur)

Ze vertellen, lezen voor en zingen over wat de nacht voor hen betekent op hun favoriete plekken in nachtelijk Friesland. Daarnaast praten ze over hun samenwerking in Lavermans nieuwe project, waar Soepboer teksten voor schrijft.

Aansluitend is er een live webradioprogramma uit het Nachtland Hotel in Amsterdam. De webradiouitzending, waar Laverman en Soepboer ook bij te horen zijn, is te beluisteren via de site van de RVU op en begint om middernacht.
(Tsead Bruinja, Rottend Staal Online, 19-10-2004)

terug naar boven


IRAAKSE INTERNETRADIO MET NEDER-IRAAKSE DICHTERS

Amsterdam - Arabist Caroline Roset introduceert op internet de Iraakse dichters Mohammad Al-Amin, Chaalan Charif, Salah Hassan, Naji Rahim, onze medewerker Mowaffk Al-Sawad en Ali Shaye. Iedere dichter leest in het Arabisch waarna de Nederlandse vertaling wordt voorgezen door acteur Stipo Jelec.

De lezing heeft live plaatsgevonden op op 17 oktober 2004 in de OCCII in Amsterdam. Het is een experiment van Iraakse kunstenaars bestemd voor het opzetten van streaming-radio, live-radio via internet, voor Irak. Voor de gelegenheid dragen in Nederland wonende gevluchte Iraakse dichters voor.

De voordrachten, hun Nederlandse vertalingen en de interviews over de technische kant van de uitzending in samenwerking met Iraakse bloggers zijn nog steeds te beluisteren op de streamafdeling van deze site. De MP3-file is 28 MB groot. De internetlinks naar de Iraakse bloggers zijn ook samengebracht op http://streamtime.org
(Diana Ozon, Rottend Staal Online, 19-10-2004)

terug naar boven


STADSDICHTERS ARNHEM EN ZWOLLE

Beek-Ubbergen - Onze medewerker Cees van der Pluijm bericht dat de Arnhemse wethouder Jantien Vlam binnen afzienbare tijd een voorstel tot de benoeming van een Stadsdichter bij het college zal indienen.

Ook uit Zwolle bereiken ons tijdingen dat de Overijsselse hoofdstad binnenkort een Stadsdichter gaat krijgen. De Zwolse Courant meldde vorige week: 'Het college wil de stichting Literaire Activiteiten Zwolle vragen een 'trajectvoorstel' te maken. Het stelt zich voor dat er een voorselectie wordt samengesteld door vertegenwoordigers van onder meer boekhandels en de bibliotheek, waarna de bevolking kan stemmen via huis-aan-huis-blad De Peperbus.'
(Rottend Staal Online, 19-10-2004)

terug naar boven

GRUNBERG OVER DE JONGE BEZORGT RISEE DRUKTE

Epibreren - De toevallige aanwezigheid van de woorden 'Grunberg' , 'De Jonge' en 'Humo' op het weblog van onze medewerker Olaf Risee bezorgt hem deze dagen extreem veel bezoekers. Waarom? Arnon Grunberg schreef voor de VPRO-Gids een column, waarin hij zich schijnbaar mider positief over zijn collega VPRO-medewerker Freek de Jonge uitliet. De hoofdredacteur van de VPRO-Gids, Hans van Dalfsen, weigerde die column en Grunberg publiceerde het stuk vervolgens in de Humo. Vrij Nederland berichtte erover, Youp van 't Hek had zijn mening klaar en nu wil iedereen dat bewuste stuk natuurlijk lezen.

Mensen die op Google naar de bewuste column zoeken komen al snel Risee's weblog tegen. Met als resultaat, bezoekerswijs:

11 oktober 2004 - 16 bezoekers
12 oktober 2004 - 24 bezoekers
13 oktober 2004 - 27 bezoekers
14 oktober 2004 - 22 bezoekers
15 oktober 2004 - 15 bezoekers
16 oktober 2004 - 248 bezoekers
17 oktober 2004 - 175 bezoekers
18 oktober 2004 - 405 bezoekers

De bewuste column staat bij ons weten niet online - de Humo is in Nederland verkrijgbaar bij de betere tijdschriftenhandel en te lezen in de grotere bibliotheken. (Rottend Staal Online, 18/19-10-2004)

terug naar boven

STADSDICHTER VOOR ARNHEM?

Beek-Ubbergen - Onze medewerker Cees van der Pluijm bericht op zijn website over de laatste ontwikkelingen van het Arnhemse Stadsdichterschap.

Omroep Gelderland meldde vandaag dat zaterdag in de Arnhemse editie van
De Gelderlander het bericht stond dat Van der Pluijm Stadsdichter van Arnhem zou worden. Van der Pluijm: 'Dat is nogal voorbarig.' Hij stelt zich beschikbaar voor de functie, maar is het nog niet. (Rottend Staal Online, 18-10-2004)

terug naar boven

KARADZIC PUBLICEERT AUTOBIOGRAFIE

Belgrado (ANP) - De sinds negen jaar voortvluchtige dichter en oud-president Radovan Karadzic heeft een autobiografie geschreven. Volgens de Servische krant Kurir van maandag verschijnt het boek binnenkort in de boekwinkel in Belgrado. De titel: De wonderbaarlijke kroniek van de nacht.

In de krant zegt uitgever Miroslav Toholj dat het manuscript via 'geheime kanalen' (wat een maand duurde) bij hem terecht is gekomen. Toholj zou al twee eerdere boeken van Karadzic hebben uitgegeven.

Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag zoekt Radovan Karadzic, ooit president van de Bosnische Serviërs, om hem te veroordelen voor oorlogsmisdaden. Karadzic is de belangrijkste voortvluchtige hoofdverdachte. Het VN-hof heeft hem onder meer aangeklaagd voor volkerenmoord na de val van Srebrenica in 1995. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in het oosten van Republika Srpska - aldus het ANP.

Op Karadzics eigen website staat de nieuwe publicatie nog niet aangekondigd.

Los daarvan: het ANP-bericht roept de vraag op of het zo slecht met de Servische boekenbranche gesteld is dat er in Belgrado nog maar één boekwinkel te vinden is.
(Rottend Staal Online, 18-10-2004)

terug naar boven


NADER NIEUWS OVER ROERMONDSE STADSDICHTERVACATURE

Reuver/Epibreren - Onze medewerker Quirien van Haelen meldt het volgende: 'De gemeente Roermond heeft naar aanleiding van mijn gedicht het regelement voor de stadsdichtersverkiezing aangepast! De gemeente heeft nu het volgende bericht doen uitgaan':

"Een kritische sollicitant wees ons op het criterium dat een toekomstige stadsdichter woonachtig in Roermond dient te zijn. Dat is geen goed uitgangspunt voor een stad die pretendeert buiten haar grenzen te kijken! Daarom volgt een herhaalde oproep. We verzoeken alle dichters en schrijvers die Roermond een warm hart toedragen te reageren!

Stadsdichter/stadschrijver gezocht!

Geef met een kritisch essay of gedicht,
vorm aan Roermonds Stadsgezicht.


Ter bevordering van een heldere en directe communicatie met de burger is de gemeente Roermond op zoek naar een kritische Stadsdichter/Stadsschrijver m/v. Vergoeding: € 3000,- per jaar.''

(Rottend Staal Online, 18-10-2004)

terug naar boven


FESTIVAL MOOIE WOORDEN

Utrecht - Van 29 oktober tot en met 6 november 2004 vindt in de hoofdstad van de provincie Utrecht het 'allround literatuurfestival Mooie Woorden' plaats. Tijdens het festival valt er te genieten van poëzie, muziek, cabaret, verhalen en films op verschillende podia in de stad.

Het begint de 29ste met een 'literair diner' en een openingsfeest in de Winkel van Sinkel, met ondermeer onze medewerkers Ruben van Gogh, Tjitske Jansen en Harry Zevenbergen, de kunstenaarsgroep Werktitel, de Poetry in Motion en Dicht/vorm-projecten en Spinvis.

Op de festivalsite houdt onze medewerker Vrouwkje Tuinman een weblog bij.

Festival Mooie Woorden wordt georganiseerd dor Stichting Utrechts Boekenfeest in samenwerking met de vele literair/culturele organisaties die in Utrecht actief zijn.

(Rottend Staal Online, 18-10-2004)

terug naar boven


DE GROOTSTE DODE DICHTER-VERKIEZING

Epibreren - Met nog een maandje te gaan en 154 geregistreerde stemmen is dit de voorlopige Top-5 in de Grootste Dode Nederlandstalige Dichterverkiezing:

1. Martinus Nijhoff (1894-1953) en J.J. Slauerhoff (1898-1936) - elk 14 stemmen.
2. Paul van Ostaijen (1896-1928) - 12 stemmen
3. Gerrit Achterberg (1905-1962) en
Lucebert (1924-1994) - elk 11 stemmen
4. Ida Gerhardt (1905-1997) - 10 stemmen
5. Jan Arends (1925-1974), Herman de Coninck (1944-1997) en Hans Warren (1921-2001) elk 6 stemmen.

(Rottend Staal Online, 18-10-2004)

terug naar boven

WWW.HANSGROENEWEGEN.NL

Epibreren - Dichter en criticus Hans Groenewegen heeft nu ook een site: www.hansgroenewegen.nl. Met enkele gedichten en uitgebreide informatie over zijn erudiete boeken. Wat jammer genoeg aan de site ontbreekt zijn een biografie en bovenal externe links, die het informatieve gehalte en het surfgenot danig zouden verhogen.
(Rottend Staal Online, 17-10-2004)

terug naar boven

POËZIERAPPORT DOET BLAAUWENDRAAD

Wevelgem - Op Poëzierapport is een nieuwe recensie verschenen. Het recensietrio geniet van Niet ik beheers de taal van onze medewerker Catharina Blaauwendraad, een van de bundels uit de hernieuwde Windroosreeks van uitgeverij Holland. (Rottend Staal Online, 16-10-2004)

terug naar boven

DROOM IN BLAUWE REGENJAS: FRIESE DICHTERS ONTSLOTEN

Amsterdam - Op 28 oktober verschijnt de tweetalige bloemlezing Droom in blauwe regenjas als coproductie van uitgeverijen Bornmeer uit Friesland en Contact uit Noordholland. In de anthologie veel werk van Friese dichters dat niet eerder in het Nederlands te lezen was. Hein Jaap Hilarides en en onze medewerker Tsead Bruinja maakten voor de bloemlezing een ruime keuze uit het werk van onze medewerkers Albertina Soepboer, Abe de Vries en Cornelis van der Wal, alsmede van een hele zwik andere Friezen.

Samensteller Tsead Bruinja heeft met Teackele Soepboer een bloemlezinggerelateerde website gemaakt (waarop ondermeer een voordracht van voetbaltrainer Foppe de Haan te beluisteren is) en heeft een korte tournee georganiseerd: 28 okt. De Harmonie, Leeuwarden; 29 okt De Murdhoun, Húns; 4 nov. Athena's Boekhandel, Groningen; 11 nov. Theater Branoul, Den Haag; 18 nov. De Drvkkery, Middelburg; 19 nov. Perdu, Amsterdam, 21 nov. Het festival De Wintertuin, Nijmegen; 26 nov. 't Heerenlogement, Harlingen.
(Rottend Staal Online, 16-10-2004)

terug naar boven

NIEUWE BUNDEL JAN CREMER

Den Haag - Je hoort er niemand over, maar er is een dichtbundel uit van Jan Cremer: Verloren gedichten (De Bezige Bij). Een bundeltje - en helemaal niet slecht - met onder andere de 'Cyclus The Marines' en 'Cyclus Poetry American Style'. Dit alles is te koop voor 3 euro bij de betere boekhandel. Met narcistische gedichten als - wie durft dat tegenwoordig nog - :

ZELFPORTRET

en iedere keer weer
wanneer ik
mijn goedgevormde lichaam
zie
voor de heldere spiegel
de schaarse kleding
om mijn lijf gesnoerd
mijn staalblauwe ogen
reflecterend in het glas
en de tandenborstel beker tandpasta
de scheerkwast schuim en gillette-mesjes
de tijgerbalsem op het plankje
vlak naast de zeep
sluit ik van verrukking
het helle licht.

© Jan Cremer, 1962/2004

(Fred Papenhove, Rottend Staal Online, 16-10-2004)

terug naar boven


PHILIP HOORNE VOOR HANDSCHRIFTVERZAMELAARS

Epibreren/Wevelgem - Handschriftverzamelaars opgelet: vanaf 13 oktober (eergisteren dus) tot het einde van de Antwerpse Boekenbeurs (11 november) kunnen mensen die een bundel van onze medewerker Philip Hoorne kopen hun favoriete gedicht uit die bundel door de auteur zelf laten overschrijven. Dit ter aanvulling van hun collectie handschriften.

Hoe dat in zijn werk gaat? Hoorne op Philip Hoorne schrijft: 'Men stuurt de aankoopbon of het kassastrookje, waarop duidelijk te lezen staat welk van mijn twee bundels (of beide) u aankocht, naar mijn postadres: Notelaarstraat 23, B - 8560 Wevelgem; men vermeldt welk gedicht ik voor u met de hand op een hoogwaardig A4-blad mag neerpennen en naar welk adres ik het ongekreukt mag terugsturen (portkosten ten mijnen laste).'

Als we nu allemaal een bundel van hem kopen en de kassabon naar hem toesturen, krijgt hij schrijfkramp. (Rottend Staal Online, 15-10-2004)

terug naar boven


NIEUW HOOGTEPUNT ABSURDISME

Den Haag/Epibreren - De lijst van gedachtenbepaaldichters voor de komende Dichter des Vaderlands heeft vandaag een nieuw hoogtepunt van absurdisme bereikt met de plaatsing van de 39ste dichter op die lijst, onze medewerker Tjitske Jansen.

Met welgeteld één bundel op haar naam en drieëndertig lentes jong past ze natuurlijk volkomen op de lijst van 40 dichters, waarvan één, alleen al door plaatsing op die lijst, de volgende Dichter des Vaderlands gaat worden.

Uitgeverij Podium zal bovendien erg blij zijn dat haar bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen volgens de Koninklijke Bibliotheek is uitgebracht door de Arbeiderspers, ruim drie jaar voor deze bij Podium verscheen.

Ook onze medewerker Daniël Dee zal uiterst blij zijn, dat de bloemlezing Vanuit de lucht (waarom is in vredesnaam uitgerekend die bloemlezing
zo uitgebreid afgebeeld op de KB-pagina's, en niet de vrolijk gekleurde voorkant van Jansens boek?) weer zo heerlijk in het nieuws gebracht wordt.

Wie op die lijst van gretig jong grut, onwillige kandidaten en door pers- of reisfobie ongeschikte dichters ontbreekt is nu nog óf een dode dichter (een stervende staat er al op) óf een dichter zonder bundel, nee, beter nog, zonder enig bekend werk, zodat het volk volkomen verrast kan worden.

En arme Driek van Wissen, die net als Simon Vinkenoog graag van 2005 tot 2009 Dichter des Vaderlands wil zijn en nu al actief campagne voert maar niet op de lijst voorkomt. Beiden behoren tot de weinigen die echt willen en een ferme staat van dienst hebben op poëzievlak. (Rottend Staal Online, 15-10-2004)

terug naar boven


BEVEILIGING GROOTSTE NEDERLANDER-VERKIEZING DEUGT NIET

Eindhoven/Epibreren - De redactie van het Omroep Brabantprogramma 'Een Robbertje Bartol' testte de beveiliging van de internetstemming van KRO's Grootste Nederlander-verkiezing door vanaf één computer meerdere malen met verschillende e-mailadressen te stemmen en merkte dat de beveiliging simpelweg ontbreekt. Dus of er echt 40.000 mensen gestemd hebben is zeer de vraag.

Eindredacteur Hans Mors van de KRO geeft toe dat de beveiliging 'niet waterdicht is' en meent dat het zeer moeilijk is om met de stemming te frauderen. De redactie van 'Een Robbertje Bartol' merkte daar evenwel niets van, terwijl ze slechts op de simpelste en doorzichtigste wijze stemfraudeerde.

Op het eiland zijn juist vanuit één computer door één persoon drie stemmen met bestaande e-mailadressen op Michiel de Ruyter uitgebracht, en alle drie stemmen werden geregistreerd. Ook drie stemmen met fictieve e-mailadressen werden zonder probleem geaccepteerd. De stemming is dus zeer fraudegevoelig.

Dit kan ook betekenen dat Pim Fortuyn de verkiezing gaat winnen. Fortuynisten zijn erg actief op het internet gebleken. Als ook maar een klein groepje Fortuynfans de komende weken de Grootste Nederlanderverkiezing wil beïnvloeden zal dat groepje daarin moeiteloos slagen.
(Rottend Staal Online, 15-10-2004)

terug naar boven


CANADESE DICHTERS ON THE ROAD

Edmonton - Deze maand rijdt een roze Chevrolet C-30 ééntonner ambulance (bouwjaar 1986) gevuld met dichters door Canada. De dichters verzorgen vrijwel dagelijks optredens tijdens deze Write the nation-tour. De tour is een initiatief van de dichter Mingus Tourette, die over de tour verklaarde:

'The image of the poet in Canada needs a makeover. Poets and writers are the most interesting people I know, and we should be thinking about branding and marketing ourselves to reflect that. We are exciting, subversive people, but that message isn't reaching the public, and I'm going to do whatever it takes to get it across. If that means driving a giant pink ambulance across the country, screaming all the way, then so be it. People can either get on board, get out of the way, or get run down in the street like a dog.'

De tourervaringen zijn te volgen op www.nunt.com. (Rottend Staal Online, 15-10-2004)

terug naar boven


EDINBURGH LITERATUURHOOFDSTAD VAN DE WERELD

Edinburgh/Parijs - Unesco heeft de Schotse hoofdstad Edinburgh uitgeroepen tot literatuurhoofdstad van de wereld, berichtte The Guardian. Wat deze eretitel nu precies inhoudt wordt niet duidelijk (men hoopt hiermee de uitreikingen van de Nobelprijs voor literatuur en die van de Whitbread- en Bookerprijzen naar de Schotse hoofdstad te halen), wel dat het Edinburgh en Schotland de nodige miljoenen euro's zal opleveren. Zie ook de Scotsman. (Rottend Staal Online, 15-10-2004)

terug naar boven


DEELDER BLIJFT DRAAIEN

Den Haag - De nieuwe jazz-cd van J.A. Deelder is uit: 'Deelder Blijft Draaien'. Met daarin voor het eerst een hoestekst in de vorm van poëzie, en wel van John Schoorl. (Rottend Staal Online, 14-10-2004)

terug naar boven


OOK STADSDICHTER VOOR LEEUWARDEN?

Leeuwarden/Epibreren - Is Leeuwarden de volgende stad met een eigen Stadsdichter? CDA-raadslid Thea Koster uit die plaats heeft een plan voor de benoeming van een Stadsdichter gelanceerd en licht dat vanavond toe in het RTL4-actualiteitsprogramma Editie NL (RTL4, 22.30 tot 22.50 uur). Tevens zal de Groninger Stadsdichter in dat programma aan het woord komen. (Rottend Staal Online, 14-10-2004)

terug naar boven


GEDICHTEN BREDERO HERONTDEKT

Amsterdam (ANP) - Boekhistoricus en neerlandicus dr. P. Verkruijsse van de Universiteit van Amsterdam heeft drie vergeten gedichten gevonden van de zeventiende-eeuwse schrijver Gerbrand Adriaensz Bredero. Ook van tijdgenoot Jan Jansz Starter vond hij een aantal werken die in de vergetelheid verdwenen waren.

Verkruijsse trof de gedichten aan in drukken van de novellenbundel Tragische Historien uit 1612. Hij vond ze in bibliotheken in Zweden en Duitsland. Van de drie 'nieuwe'gedichten van Bredero (1585-1618) zijn er twee origineel. Het derde is een vertaling uit het Frans.

Volgens de onderzoeker werpt de vondst nieuw licht op de literaire situatie in Amsterdam omstreeks 1610. Er blijkt in deze jaren een ongemeen felle strijd geleverd te zijn tussen leden van het rederijkersgezelschap d'Egelantier en jong aanstormend talent, waartoe ook Bredero behoorde. (Rottend Staal Online, 14-10-2004)

terug naar boven


NEDERPOËTEN IN KAUKASUS

Tbilisi - De Volkskrant berichtte gisteren over het verblijf van onze medewerker Gerrit Komrij en Stefan Hertmans in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ze zijn te gast bij het Festival van Nederlandse / Vlaamse / Georgische Cultuur, dat dit jaar voor de derde maal gehouden wordt.

Het festival is een initiatief van de Vlaamse Ingrid Degraeve, die vijf jaar geleden de vakgroep Nederlands startte aan de universiteit van Georgië. Ook runt ze de uitgeverij Link, die inmiddels het kinderboek Iep! van Joke van Leeuwen en de bundel Anunciaties van Hertmans in het Georgisch uitbracht. Ook van Komrij is inmiddels werk in het Georgisch verkrijgbaar: vijftig gedichten uit Hutten en paleizen zijn deze week in vertaling verschenen.
(Rottend Staal Online, 14-10-2004)

terug naar boven


SUMMIERSTE BESPREKING OOIT VOOR ONBEDERF'LIJK VERS?

Nijmegen/Epibreren - In de Gelderlander van vandaag een wel heel korte recensie van het poëziefestival Onbederf'lijk Vers, dat zich gisteren in de Nijmeegse binnenstad afspeelde.

Gelukkig woonde onze medewerker Nataça het festival bij en ze berichtte gisteravond al: 'Even voor negenen vanavond, kocht ik, tijdens Onbederf'lijk vers, het eerste exemplaar van Menno Wigmans bundel Dit is mijn dag, die eerst morgen, te Amstelredam gepresenteerd wordt. Wij zijn blij!'

Inmiddels is het morgen, de dag van Wigmans boekpresentatie en tevens de dag dat door een massale staking in het Openbaar Vervoer er nauwelijks gereisd kan worden. Uit Amsterdam meldde de boekpresentator-van-de-dag dat door de staking de meeste buiten-hoofdstedelijke genodigden niet bij de presentatie aanwezig kunnen zijn. (Rottend Staal Online, 14-10-2004)

terug naar boven


NIEUWZEELANDSE OPLICHTER ACTIEF IN BOEKENWERELD

Wellington/Epibreren - We kenden al de op internet actieve poëzie-oplichters en het was dan ook te verwachten dat meer oplichters in de virtuele boekenwereld actief zouden zijn.

De Nieuwzeelandse nieuwssite Stuff en co bericht over een Nieuwzeelander van Amerikaanse origine die via internetboekveiling niet in zijn bezit zijnde boeken probeert te verkopen. Tot voor kort was hij voornamelijk op Amerikaanse en Europese sites actief, maar sinds kort doet hij dat ook in zijn thuisland. Dus als ene David George Holt alias Litchkovakha alias Professor Karl Fisher alias Maksim Obuhov alias Frederik Buwe u een interessant boek aanbiedt, wees dan gewaarschuwd.

Boekhandelaar Ken Sanders uit Salt Lake City, tevens 'voorzitter beveiliging' van de Antiquarian Booksellers' Association of America, onderzoekt de oplichtpraktijken van de 57-jarige Holt sinds 1999. Het onderzoek heeft documentgewijs inmiddels een breedte van 50 centimeter bereikt.
Hij verdenkt Holt ook van betrokkenheid bij de moord op de 44-jarige boekhandelaar Svetlana Aronov. (Rottend Staal Online, 13-10-2004)

terug naar boven


OPMERKELIJK: 93-JARIGE DEBUTANTE

Groningen/Noordbroek - Het Dagblad van het Noorden bericht over een opmerkelijk debuut: de 93-jarige Pie Smit-Schierbeek publiceerde deze week haar bundel Als je mor zain dat zunne stroalt (Als je maar ziet dat de zon schijnt), een uitgave van uitgeverij Staalboek uit Veendam. Onze oudere lezers zullen haar nog herinneren als uitbaatster van Café Smit in Nieuw-Scheemda. Pie Smit Schierbeek: 'Dat ik dit nog mag beleven. Een dichtbundel met mijn naam erop. En dat voor zo'n oud mens!'

Pie Smit-Schierbeek is geen familie van Henk Smit, de uitbater van Hotel Hel. Over haar familiebanden met de onlangs overleden dichter Bert Schierbeek (1918-1996) is niets concreets bekend , al lijkt uit Schierbeeks biografie 'opgevoed werd hij echter in Beerta, op het Oost-Groningse platteland, bij opa en oma Cezar' een verwantschap waarschijnlijk.
(Rottend Staal Online, 13-10-2004)

terug naar boven


RARE TOP 11-100 VAN DE GROOTSTE NEDERLANDERS ALLER TIJDEN

Hilversum/Epibreren - Gisteren werden in het KRO-programma De Grootste Nederlander de namen bekend gemaakt van de nummers 11 t/m 100. Veertigduizend mensen hadden elk 5 stemmen uitgebracht. Tot de 'grootsten' die ook dicht(ten) behoren:

13. Annie M.G. Schmidt
22. Toon Hermans
34. Multatuli
48. Godfried Bomans
53. Joost van den Vondel
70. Hella Haasse
83. W.F. Hermans
84. Pieter Jelles Troelstra
88. Jan Wolkers
93. Harry Mulisch
101. Gerard Reve

In de Top-10, waarvan de definitieve rangorde op 15 november bekend gemaakt wordt, figureren geen dichters. Breng daarom toch vooral een stem uit op de 'grootste Nederlandstalige dode dichter-verkiezing', waarin de invloed van tv nauwelijks een rol speelt en ook de dode Vlaamse dichters een kans hebben.

Boekbalie.nl is evenwel aanzienlijk positiever dan wij over de uitslag.
(Rottend Staal Online, 12-10-2004)

terug naar boven


KRIKRI FESTIVAL OMTRENT POLYPOËZIE

Gent - Op maandag 22 en zaterdag 27 november vindt in Gent het 3de Krikri Festival omtrent Polypoëzie plaats. Wat? Jazeker, polypoëzie! Dat is zoveel als klankpoëzie, sonore poëzie, hoogst experimentele poëzie of welk label je er ook maar op wil plakken.

Tijdens dit derde Krikri Festival treden dichters en musici uit Zweden, Duitsland, Lautland (?), Rusland, Irak, Libanon, Zwitserland, Nederland en België op en worden films vertoond. Enkele namen: Louis De Meester, Tomma Wessel, Sten Hanson, Heike Fiedler, Trevor Wishart, Maja Jantar & Esther Venrooy, Amal Al-Jubouri & Jahida Wehbé, Dirk Veulemans
Valeri Scherstjanoi & Wolfram Spyra en Laura Maes.

Het festival speelt zich af in het Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21 te Gent. Zie vooral: www.krikri.be. (Rottend Staal Online, 12-10-2004)

terug naar boven


SPEECH CATHARINA BLAAUWENDRAAD ONLINE

Epibreren - De dag na de presentatie van de Windroosreeks in het Letterkundig Museum beloofden we de publicatie van de speech die onze medewerker Catharina Blaauwendraad daar toen in het Letterkundig Museum hield. Met trots presenteren we deze indrukwekkende speech nu op Rottend Staal.
(Rottend Staal Online, 12-10-2004)

terug naar boven


PRINS CLAUS PRIJS VOOR PALESTIJNS DICHTER

Den Haag- De Palestijnse dichter Mahmoud Darwish krijgt dit jaar de Prins Claus Prijs. De prijs van 100.000 euro wordt op 1 december in het koninklijk paleis in Amsterdam uitgereikt door de prinsen Constantijn en Friso. Darwish ontvangt de prijs voor zijn krachtige en over de hele wereld bekende poëzie, die zijn leven als balling en zijn verlangen naar zijn vaderland verbeeldt.

De Prins Clausprijs wordt sinds 1997 toegekend aan kunstenaars en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Cariben. Het Fonds - het regeringsgeschenk bij de 70ste verjaardag van prins Claus - wil met de keuze voor Darwish aandacht besteden aan de positieve resultaten van asiel en migratie.

Prins Claus, onlangs overleden, wordt op het eiland herdacht met een speciale In Memoriam-gedichtenpagina. (Rottend Staal Online, 12-10-2004)

terug naar boven


AANHOUDEND GESLIJM EN GERODDEL

Rotterdam - 'Slijm met ons mee', het interactieve slijm- en aanprijsweblog dat niet vies is van veel onzinnig geroddel, vult net als de poëzieheksensite die vorige maand de literaire landen deed trillen op haar grondvesten, een gat in de markt. Dat kan geconcludeerd worden aan de hand van de bezoekerscijfers.

Blijkbaar willen poëzielezers en -schrijvers naast het gebruikelijke quasi-interessante gebazel dat zo vaak opgeld doet binnen de Nederlandse letteren ook af en toe complete larie over poëzie en poëten lezen. En dan niet de bekrompen en tandenloze grachtengordellarie van Propria Cures, maar larie die het hele taalgebied bestrijkt en interactief van aard is.

(Rottend Staal Online, 11-10-2004)

terug naar boven


HOMERUS BEST VERKOCHTE DICHTER PER INTERNET IN BRITTENLAND

Den Haag/Londen - Op de 7de oktober hielden de Britten hun National Poetry Day. Aanleiding voor de Engelse tak van de internetboekhandel Amazon de lijst bekend te maken van hun best verkochte poëzie van dit jaar. Helemaal bovenaan, op 1 en 2, staat zowaar Homerus met zijn Ilias en Odyssee. 'Dit jaar is er een enorme revival van de klassieke Griekse epische poëzie,' aldus Fiona Buckland van Amazon. De film Troy die op Ilias is gebaseerd, is daar uiteraard niet vreemd aan. Buckland laat maar liever in het midden of het daarbij vooral gaat om het geweldige verhaal of om de uitmonstering van Brad Pitt.
(Rottend Staal Online, 11-10-2004, met dank aan Boekbalie.nl)

terug naar boven
HERINNERINGEN AAN WILLEM WILMINK

Enschede - Dagblad de Stentor pakte vorige week flink uit met herinneringen aan de vorig jaar overleden Willem Wilmink. Ondermeer wordt gerefereerd aan zijn verblijf in het legendarische Café het Bolwerk. (Rottend Staal Online, 11-10-2004)

terug naar boven


TWEEDE EDITIE ONBEDERF'LIJK VERS IN NIJMEGEN

Nijmegen - Aanstaande woensdag speelt zich in Nijmegen de tweede editie van het poëziefestival Onbederf'lijk vers af. Reden voor de Gelderlander onze medewerker Tjitske Jansen en de Roosendaalse dichter Rob Mies te interviewen.

Dertig dichters dragen voor op tien verschillende locaties: van Funkenstein, de Opera en Sterre tot de Sint Nicolaaskapel, bibliotheek Mariënburg en brouwerij De Hemel.
Op elke locatie zullen één bekende dichter en twee aanstormende talenten drie keer het podium betreden. Hierna komen dichters en publiek bijeen voor een spetterend eindfeest in Diogenes, met o.a. de Amsterdam Klezmer Band.

Onze medewerker Peter W.J. Brouwer is bijvoorbeeld op 13 oktober te zien in Bibliotheek Mariënberg, waar ook Rugter Kopland en Michiel van Rooij optreden. Hun optreden begint om 20 uur. Verder zijn onze medewerkers Maarten Das, Albertina Soepboer, Benne van der Velde, Menno Wigman, Pom Wolff en Joost Zwagerman die dag in Nijmegen aan het werk te zien. (Rottend Staal Online, 11-10-2004)

terug naar boven


STEMMEN VOOR NS PUBLIEKSPRIJS? STEM OP DE DIKKE KOMRIJ!

Utrecht - Onze medewerker Kees Wennekendonk attendeerde ons op een stemcampagne die romancier Arthur Japin momenteel voert om zijn boek Een schitterend gebrek de NS Publieksprijs te laten winnen. Hmm? Jazeker, het publiek mag zich stemgewijs uitspreken wie die prijs gaat krijgen. Er zijn een aantal werken genomineerd, maar ook op andere fictie- of factieboeken mag gestemd worden.

De NS bericht daarover: 'Boekverkopers en bibliothecarissen nomineerden zes boeken. Deze worden geselecteerd uit de bestverkochte boeken van de afgelopen 12 maanden (juni 2003 - juni 2004) met als criteria (1) verschenen in de afgelopen achttien maanden en (2) oorspronkelijk in het Nederlands uitgegeven fictie en/of factie. Lezers kunnen hun stem uitbrengen op één van de genomineerde boeken of een andere titel (die tevens aan de voorgenoemde criteria voldoet).

Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en ingezetene van Nederland én mogen niet meer dan één stem uitbrengen. Dat kan middels een stemformulier (1), via internet (2) of per sms (3). Alleen een volledig ingevuld formulier is geldig. Een onleesbaar formulier is ongeldig. Formulieren ingezonden na zaterdag 30 oktober 2004 zijn eveneens ongeldig. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens opgeven, worden uitgesloten van deelname. Werknemers van de Stichting CPNB en hun familieleden worden uitgesloten van deelname.'

Goed - dit klinkt heel eerlijk en oprecht en hoewel zeker het stemmen per SMS uitnodigt tot fraude gaan we uit van het goede van het leespubliek en roepen we onze lezers op een stem uit te brengen op:

Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw

En wel hierom:

1. De stemmenstroom op prozawerken zal ongetwijfeld groter zijn dan die op poëziebundels.
2. Als elke dichter campagne gaat voeren voor zijn/haar eigen boek dat toch nauwelijks lezers trekt vindt er een geweldige versnippering plaats.
3. Ondanks de kritiek op onze medewerker Komrij's bloemlezing is het boek óók promotioneel interessant voor de erin opgenomen dichters. Dus met één stem op deze bloemlezing steunt men honderden dichters.

Dus: stem op De Dikke Komrij en maak honderden dichters blij!

De desbetreffende stempagina functioneert vandaag niet naa behoren - indien dat morgen nog steeds het geval is zullen we contact opnemen met de prijsorganisatie.

(Rottend Staal Online, 10-10-2004)

terug naar boven


POËZIERAPPORT HAALT UIT

Wevelgem - Op Poëzierapport is een nieuwe recensie verschenen. Het recensietrio maakt korte metten met de bloemlezing Lyrisch over eten. De lekkerste gedichten uit de Nederlandse poëzie. Samengesteld door Mara Grimm en uitgegeven door Thomas Rap. (Rottend Staal Online, 10-10-2004)

terug naar boven


DE SLEGTE HOUDT ELFRIEDE JELINEK

Frankfurt/Amsterdam - Boekblad bericht nader over de boeken van Nobelprijswinnaar Elfriede Jelinek: 'Querido kan de restpartij boeken van Nobelprijswinnares Jelinek niet terugkopen van De Slegte. De tweedehands boekenketen is er heel erg trots op om De kinderen van de doden, vlak na de bekendmaking van de winnaar, voor 7,99 euro bij de kassa aan te kunnen bieden.

Grietje Braaksma van De Slegte bevestigt dat Querido gisteren gevraagd heeft of de mogelijkheid bestaat de restpartij van Jelinek terug te kopen. Ze heeft er begrip voor dat de uitgeverij er alles aan doet om de Nobelprijswinnares zoveel mogelijk aan te kunnen bieden. 'Maar wij zijn juist erg blij de winnares in huis te hebben. Haar magnus opus is nu bij al onze vestigingen te koop. Het gaat om een partij van honderden exemplaren die deels nog in het magazijn lagen.'

Voor Querido blijkt het verder niet mogelijk te zijn de rechten van het boek De pianiste van Van Gennep over te nemen. Deze uitgeverij heeft besloten een herdruk van het boek op de markt te brengen.'

Eens te meer zijn de oorspronkelijke bewoners van Epibreren blij met hun uitgeverij, die principeel niet verramsjt. Dit in tegenstelling tot de concernuitgeverijen, die met hun voortdurende verramsjerijen vaak hun eigen glazen ingooien. Wie een beetje krap bij kas zit kan voor nieuwe bundels van sommige uitgeverijen beter eventjes geduld hebben, want die boeken belanden automatisch toch bij De Slegte of witte boekenmarkten. (Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


MENNO WIGMAN IN KUNSTSTOF

Amsterdam - Omdat volgende week zijn langverwachte nieuwe bundel Dit is mijn dag (Prometheus) verschijnt is onze medewerker Menno Wigman vanavond te gast in het Radio 1-programma Kunststof, van 19.02 tot 20.00 uur, live vanuit de Desmet Studio's te Amsterdam. (Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


KNURFTEN IN KNETTERENDE LETTEREN

Hilversum - Morgen is in het NPS-radioprogramma Knetterende Letteren naast aandacht voor de Nobelprijs voor literatuur een op voorhand al bizar gesprek te verwachten over plagiaat/intertekstualiteit. De NPS bericht: 'Schrijvers pikken veelvuldig werk van anderen. Geen roman is dus uniek. Waarom doen ze dit? Wat heeft de lezer eraan? NRC-columniste Elsbeth Etty en recensenten/schrijvers Rob Schouten en Arie Storm discussiëren in het Knetterende Letteren Forum over intertekstualiteit. (Knetterende Letteren, Radio 747 AM, zaterdag 9 oktober van 14.00 tot 15.00 uur) (Rottend Staal Online, 8-10-2004)

postscriptum: Met zijn zinnige opmerkingen in het programma komt Rob Schouten zeer positief uit de verf en dient hij zekker geen knurft genoemd te worden. Waarvoor onze excuses..

terug naar boven


JURYLEDEN VOOR DICHTWEDSTRIJD VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN BEKEND

Beek-Ubbergen - De namen van de juryleden voor de dichtwedstrijd voor mensen met een verstandelijke handicap (zie Rs, 2-10-2004) zijn bekend gemaakt. Het zijn Naima El Bezaz, Herman Brusselmans, Mensje van Keulen, Dorinde van Oort, onze medewerker Cees van der Pluijm (voorzitter), Hubert Roza, onze medewerker Edward van de Vendel en Annelies Verbeke.
(Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


DE GROOTSTE NEDERLANDSTALIGE DODE DICHTER VERKIEZING

Epibreren - Nog ruim een maand kan er door lezers en medewerkers die nog geen stem hebben uitgebracht gestemd worden op wie volgens hen de grootste dode Nederlandstalige dichter is. Helaas hebben momenteel slechts 144 mensen een geldige stem uitgebracht, veel te weinig om enige waarde te kunnen hechten aan de uitslag - afgelopen zomer stelden we al enkel literair polls serieus te nemen als minimaal 200 mensen zich over dit of dat hebben uitgesproken.
(Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


LITERAIR ETEN IN PASSA PORTA

Brussel - In Passa Porta, het nieuwe internationale literatuurhuis aan de Dansaertstraat 46 in hartje Brussel, is inmiddels de feestelijke openingselfdaagse nog tot 16 oktober gaande. Irma Firma stoomt elke middag een evenwichtige lunch klaar met een literair woordje als dessert. Op het menu: soep van de dag (3.25 €) - taboulé met geroosterde paprika en sinaasappel (4 €) – gigantisch broodje rosbief en houmous (3.75 €) - boterham met plattekaas en radijskes (3 €) - fruit naar keuze (0.75 €) – dessert (1 €). Haar keuken is open van 12 tot 15 uur.

Passa Porta is open van maandag tot zaterdag van 11.30 tot 23.00 uur en van 10.00 tot 13.00 uur op zondag.

Elke avond zijn binnen- en buitenlandse auteurs te gast: Paul Bogaert, Hafid Bouazza, Hugo Claus, Florent Couao-Zotti (Benin), Saskia De Coster, Jean-Philippe Toussaint, Mustafa Stitou en vele anderen. We eindigen onze openingselfdaagse met een tricolore literaire verrassingsmix.

Zie voor het volledige programma: www.passaporta.be
(Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


ADOLF HITLER SCHREEF OOK POËZIE! (2)

Epibreren - Onze lezer Claire Weeda attendeerde ons op de online-versie van The Young Hitler I Knew, waarin in het hoofdstuk over Hitlers jeugdvlam Stefanie een paar woorden extra staan uit een van zijn talrijke liefdesgedichten.

Kubizek herinnerde zich het gedicht 'Hymn to the Beloved' zo: 'Stefanie, a high-born damsel, in a dark blue, flowing velvet gown, rode on a white steed over the flowering meadows, her loose hair fell in golden waves on her shoulders. A clear spring sky was above. Everything was pure, radiant joy.'

Het wachten is nu op onze hoofdredacteur techniek, die als geboortige Duitser deze bizarre Engelse tekst zou moeten kunnen omzetten naar puber-Duits met Oostenrijks accent, ter reconstructie van Adolf Hitlers originele liefdespoëem.

De originele ontelbare liefdesgedichten die hij volgens Kubizek geschreven moet hebben zijn naar aller waarschijnlijkheid door Hitlers knechten vernietigd kort na de annexatie van Oostenrijk, maart 1938.
(Rottend Staal Online, 8-10-2004)

terug naar boven


ELFRIEDE JELINEK KRIJGT NOBELPRIJS VOOR LITERATUUR

Stockholm/Wenen/Nijmegen - De Zweedse Academie maakte gisteren bekend dat de Oostenrijkse Elfriede Jelinek de Nobelprijs voor Literatuur krijgt. Ze krijgt de prijs vanwege de 'muzikale vloed aan stemmen en tegenstemmen in haar romans en toneelstukken, die met een buitengewoon taalkundige bezieling de absurditeit van maatschappelijke clichés en hun overheersende macht blootlegt'.

Elfriede Jelinek werd in 1946 in het plaatsje Mürzzuschlag in Stiermarken geboren als dochter van een half-joodse Tsjechische vader en een Oostenrijkse moeder. Haar vader kon de holocaust overleven dankzij het feit dat de nazi's hem konden gebruiken als natuurwetenschapper, waarmee hij zowel slachtoffer als dader werd. Zijn innerlijk dualisme berokkende hem zwaar psychisch leed, door zijn dochter beschreven in Geeft niet (2002). Hij stierf uiteindelijk in 1969 in een psychiatrische inrichting.

In 1960 begon ze aan het Weense conservatorium een studie orgel, blokfluit en compositie. In 1964 stapte ze over op theaterwetenschap en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Wenen maar moest stoppen wegens ernstige psychische stoornissen. Het hele jaar 1968 bracht ze in volledige isolatie in haar ouderlijk huis door. Na de afronding van haar orgelstudie begon ze in de jaren zeventig met het schrijven van hoorspelen.

Jelinek maakte haar literaire debuut met een bundel gedichten in 1967, maar werd pas in bredere kring bekend toen haar romans Die Liebhaberinnen (1975) en Die Ausgesperrten (1980) verschenen. In Duitsland ontving zij voor haar werk de Heinrich Böllprijs en de belangrijke Georg Büchnerprijs. Verschillende van haar boeken zijn in het Nederlands uitgegeven. Bij uitgeverij Querido verschenen onder meer De pianiste (1986), Lust (1989) (over seksueel geweld jegens vrouwen en economische uitbuiting), De kinderen van de doden (1998), Geeft niet (2002) en Hebzucht, een amusementsroman (2003) (over geweld van mannen tegenover vrouwen).

Boeken Jelinek aan De Slegte verkocht

Normaal kan een uitgeverij het geluk niet op als een eigen schrijver een Nobelprijs krijgt. Bij Querido moet de toekenning van 's werelds meest prestigieuze literatuurprijs aan Elfriede Jelinek gisteren echter gemengde gevoelens hebben opgeroepen. De uitgever verkocht enkele titels vier maanden geleden aan De Slegte en gaat nu proberen die terug te halen.

Reacties uit Oostenrijk

Haar geboorteland reageerde wisselend. Staatssecretaris voor cultuur, Franz Morak, liet weten dat Jelinek 'met haar taalkunsten ons een spiegel voorhoudt, waar we misschien niet graag in kijken, maar die in ons maatschappelijk en politiek leven niet mag ontbreken.' Helene Partik-Pablé, kamerlid voor de rechtse FPÖ, uitte daarentegen keiharde kritiek. 'We mogen niet vergeten dat Jelinek met veel genot Oostenrijk door het slijk haalt. Door de Nobelprijs zal een groter publiek kennismaken met haar bizarre beeld van ons land.'
(Rottend Staal Online, 8-10-2004, met dank aan De Gelderlander)

terug naar boven


ADOLF HITLER SCHREEF OOK POËZIE!

Epibreren - In een van de boeken die tot de Epibreerder vaste schoolkost behoort, The rise and the fall of the Third Reich, in 1959 gepubliceerd door de Amerikaanse journalist en schrijver William L. Shirer (1904-1993) die voor o.a. voor CBS de Berlijnse correspondent was in de jaren '30 en begin '40 van de twintigste eeuw, trof een onzer redacteuren een opmerking aan die tot dusverre onderzoekers ontgaan is:

'For four years he fancied himself deeply in love with a handsome blond maiden named Stefanie. (...) Indeed, in the countless love poems which he wrote to her but never sent (one of them was entitled 'Hymn to the Beloved') and which he insisted on reading to his patient young friend, August Kubizek, she became a damsel out of die Walkuerie, clad in a dark blue flowing velvet gown, riding a white steed over the flowering meadows.'

Shirer beschrijft hier een episode die zich afspeelde tussen 1905 en 1909 in Linz. Zijn bron was August Kubizek, waarschijnlijk Hitlers enige jeugdvriend, die zelf over zijn ervaringen met de latere dictator een boek schreef (The Young Hitler I Knew, Houghton Mifflin, Boston, 1955, de Duitstalige editie is getiteld Adolf Hitler, mein Jugendfreund).

Mocht een onzer lezers Kubizeks boek bezitten dan zijn we erg benieuwd of daarin Hitlers melodramatische verzen volledig staan afgedrukt. Al jaren geleden werd de redactie geconfronteerd met verzen die aan Hitler werden toegeschreven. Na enig onderzoek bleek dat niet zo te zijn. (Rottend Staal Online, 7-10-2004)

terug naar boven


MOWAFFK AL-SAWAD DOET VERSLAG UIT IRAK

Basra/Groningen - Onze medewerker Mowaffk Al-Sawad bivakkeerde onlangs voor de derde maal sinds de Amerikaanse inval in zijn geboorteland Irak. Voor het tv-programma Zembla nam hij deze derde keer een camera mee. Vanavond zendt Zembla zijn bijdrage uit, en wel van 21.20 tot 21.50 uur op Nederland 3. (Rottend Staal Online, 7-10-2004)

terug naar boven


CARMIGGELT POSTUUM 91 JAAR

Epibreren – Gesteld dat hij nog leefde – maar hij leeft niet meer, omdat hij onlangs in 1987 is gestorven – dan zou Simon Carmiggelt vandaag 91 jaar zijn geworden. Helaas, het mag niet zo zijn. Toch willen wij vanaf deze plaats even stilstaan bij deze 'uitvinder' van het werkwoord 'epibreren'. De voorbereidingen voor het Simon Carmiggelt In Memoriam Festival, dat in oktober 2013 zal worden gehouden in Hotel Hel, Epibreren, zijn nog steeds in volle gang. (Rottend Staal Online, 7-10-2004)

terug naar boven


DEUR DE DOOK ZAI IK DE MOAN

Groningen - Het Dagblad van het Noorden berichtte over de hernieuwde uitgave van Ede Staals verzamelde liedteksten, die maandag gepresenteerd werd in Leens.

In de nieuwe uitgave van het door hoogleraar Groninger taal en cultuur Siemon Reker samengestelde boek is als extraatje een overzicht te vinden van de vele covers die in de loop der jaren van de nummers van Staal zijn gemaakt.

De eerste versie - Door 't dak zie ik de maan - van de bundeling van ruim dertig Staal-teksten verscheen in 2000. De herziene uitgave draagt een Groninger titel: Deur de dook zai ik de moan. Dat is een regel die Ede Staal in twee teksten gebruikte. Een van de redenen voor de titelwijziging is volgens Reker dat hij herhaaldelijk kritiek kreeg van mensen, die er vanuit gingen dat hij niet weet wat 'dook' (Gronings voor mist, red.) betekent. Soms klonk er tot groot ongenoegen van de professor 'een hoorbaar foei' in zijn richting.

Deur de dook zai ik de moan is uitgebracht in een oplage van 2000 stuks. Sinds dinsdag ligt het in de boekwinkels (prijs 16,50 euro, ISBN 90-77548-08-4).

(Rottend Staal Online, 6-10-2004)


terug naar boven


PROTESTGEDICHT VAN QUIRIEN VAN HAELEN

Epibreren/Reuver – Meteen nadat onze redacteur Chrétien Breukers het rustieke Reuver had verlaten (zie 1 oktober j.l.), kroop onze medewerker Quirien van Haelen in de pen en schreef onderstaand vlammend protestsonnet. Hierin spaart onze medewerker het beleid van de gemeente Roermond inzake de keuze van een stadsdichter niet. En ons inziens: terecht. Wat moet er ooit van dat fraaie Limburg terechtkomen als iedereen er zo star blijft vasthouden aan de eigen grenzen? Helemaal niks – zo is het maar net. Wij zijn dan ook blij dat wij dit protestgedicht, deze diep doorvoelde inwaseming van de muze, als eerste mogen publiceren.

Bruisend hart

Als ik denk aan Roermond raak ik in trance
Zij is al vaak een wereldstad gebleken
Haar leiding was naast Belgisch, Duits en Frans
Ooit Spaans en Oostenrijks, het volk is thans
Een internationale lappendeken

Een Kerkraads bisschop brengt er spitse preken
Van Beers uit Beek en Donk zorgt voor balans
Een prins uit Melick... dat is goed beKeeken
Het Spaanse Kloosterwandplein is een teken
-Het outlet ook- van mondiale glans

Maar voor een stadspoëet kijkt men niet rond
Hier kan een vreemde dichter het wel shaken
Zo’n dorpse houding lijkt me ongezond
Hoort zoiets nou bij metropool Remunj!


Noot: De hoofdletter K slaat op de achternaam van de prins van d'n Uul, de plaatselijke carnavalsvereniging. Remunj, dat is wat men hoort als de inwoners van Roermond de naam van hun stad zelf en in het plaatselijke dialect uitspreken. (Rottend Staal Online, 6-10-2004)


terug naar boven


BOEKEN KEREN TERUG NAAR WEIMARSE BIBLIOTHEEK

Weimar - De eerste 2000 gedroogde boeken zijn sinds gisteren terug in de historische Herzogin Anna Amalia Bibliotheek in Weimar. Een maand geleden werd het historische gebouw door een verwoestende brand getroffen. Men verwacht dat er wekelijks duizend boeken in Weimar terugkomen.

De schade die de brand aan de bibliotheek uit 1691 aanrichtte, was enorm. Ongeveer 50.000 boeken zijn voorgoed verloren en nog eens 62.000 boeken zijn ernstig beschadigd door vuur en bluswater. Een groot deel van het bibliotheekgebouw, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, is ook beschadigd.

Directeur Micheal Knoche meent dat de kosten voor de restauratie van de boeken kan oplopen tot 70 miljoen euro. Het kan nog dertig jaar duren voor alle boeken hersteld zijn, verwacht Knoche. De restauratie van het gebouw zelf begint in de zomer van 2005.
(Rottend Staal Online/ANP, 6-10-2004)

terug naar boven


NOBELPRIJSWINNAAR VOOR LITERATUUR MORGEN BEKEND

Stockholm (AFP/ANP) - De Zweedse Academie zal donderdag 7 oktober omstreeks 13:00 uur bekendmaken wie dit jaar de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. Dat maakte zij dinsdag in Stockholm bekend.

Als voornaamste kanshebbers worden dit jaar vooral vrouwen genoemd. De Canadese Margaret Atwood, de Amerikaanse Joyce Carol Oates, de Letse Vizma Belsevica, de in Algerije geboren Franse schrijfster Assia Djebar en de Oostenrijkse Friederike Mayröcker gelden in de wandelgangen als favorieten voor de prijs.

'In Stockholm is veel geklaagd, en meer nog dit jaar, dat zo weinig vrouwen de prijs hebben gekregen', vertelde Svante Weyler, hoofdredacteur van Norstedts, een van Zwedens grootste uitgeverijen, aan een AFP-verslaggever.

De Academie heeft sinds de eerste prijsuitreiking in 1901 slechts negen vrouwen de prijs gegeven. De laatste keer was in 1996, aan de Poolse dichter Wislawa Szymborska.

Verder worden in de internationale literaire roddelcircuits de gebruikelijke namen van mannelijke favorieten genoemd: de Amerikaan Philip Roth, Albanees Ismael Kadare, Milan Kundera uit Tsjechië, De Syrisch-Libanese poëet Adonis en de Zweedse dichter Tomas Transtroemer. (Rottend Staal Online, 6-10-2004)

terug naar boven


MOOI INTERVIEW MET BART CHABOT IN VOLKSKRANT

Epibreren - De Volkskrant brengt vandaag een mooi interview met Bart Chabot op de openingspagina van het tweede katern, fraai aangekondigd, mét foto, op de voorpagina. Dit ter gelegenheid van de verschijning van Chabots verzamelde gedichten, getiteld Greatest hits - volume 1 (Nijgh & Van Ditmar, 424 pagina's, met nawoord door Gerrit Komrij, 29,95 euro). (Rottend Staal Online, 5-10-2004)

terug naar boven


ONLINE ZUID-AFRIKAANSE SCHRIJVERSCONFERENTIE

Kaapstad - Voormalig president Nelson Mandela opende gisteren de online schrijversconferentie 'Young voices' voor 'jonge' [i.e. jonger dan 35 jaar] Zuid-Afrikaanse poëten, prozaïsten en essayisten, die het online literaire tijdschrift Litnet de komende weken organiseert. Men discussieert voornamelijk in het Engels, maar ook liefhebbers van het isiXhoza, isiZulu, Xitsonga, Sepedi, Sesotho en Afrikaans komen aan hun trekken bij deze grote online-conferentie. (Rottend Staal Online, 5-10-2004)

terug naar boven


KENNIS AUTEURSWET BIJ PROVIDERS TREURIG GESTELD

Amsterdam - Uit een onderzoek van Bits of Freedom naar de klachtenprocedure bij Nederlandse internetproviders blijkt dat 7 van de 10 ongegronde klachten honoreren en websites verwijderen. Juist omdat providers met één druk op de knop teksten kunnen blokkeren, vormt de lakse omgang met klachten een ernstige bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting op internet.

Voor het onderzoek heeft Bits of Freedom een tekst uit 1871 uitgekozen van de onlangs overleden Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker) en bij 10 verschillende providers online gezet. Vervolgens heeft de fictieve 'juridisch adviseur van het E.D. Dekkers genootschap', Mr.Johan Droogleever, via een gratis Hotmail adres een klacht gestuurd aan de providers. In 70% van de gevallen bleken de providers de tekst te verwijderen, zonder verder te kijken naar de pagina of de twijfelachtige herkomst van de klager.

Het auteursrecht op werken verstrijkt 70 jaar na de dood van de auteur. Douwes Dekker overleed in 1887. Sinds 1957 behoren al zijn werken dus tot het publieke domein. Deze basiskennis van het auteursrecht blijkt helaas niet aanwezig bij de meeste internetproviders. Vooral bij zakelijke providers zou je verwachten dat zij de belangen van hun klanten zwaar laat wegen. Maar alle drie de geteste zakelijke hostingproviders (Active 24, iFast en Yourhosting) verwijderden de website, één zelfs binnen drie uur.
Zie www.bof.nl/takedown voor het hele onderzoek.
(Rottend Staal Online, 5-10-2004)

terug naar boven


WERELDDIERENGEDICHTENDAG

Epibreren - bij de Engelse uitgeverij Enitharmon zijn nog vele exemplaren te krijgen van Patty Scholtens verzamelde dierensonnetten in Elephants in Love and Other Poems vertaald door wijlen James Brockway.
(Rottend Staal Online, 4-10-2004)

terug naar boven


NIETZSCHE SCHRIJFT EEN LAATSTE VERS

Amsterdam - In zijn nieuwe bundel Nietzsche schrijft een laatste vers (Podium) tekent onze medewerker Ingmar Heytze poëtische portretten van 37 grote denkers uit de geschiedenis van de filosofie. Op 'oneerbiedige wijze' vraagt hij in gedichten aandacht voor hun leven en hun grote gedachten.

De gedichten hebben titels als 'Confucius bij het arbeidsbureau', 'Plato koopt een gsm' en 'Aristoteles faxt zijn uitgever'. Heytze wil geen filosofie in dichtvorm bedrijven, benadrukt hij, want dat levert 'de slechtst denkbare poëzie'' op. Het grote verschil tussen dichters en denkers is volgens hem dat filosofen duidelijkheid willen scheppen, terwijl dichters het liefst verdwalen in hun zelfgemetselde 'labyrint van woorden', noteerde een ANP-verslaggever uit de mond van onze medewerker.

De dichter nam behalve het denken van de behandelde filosofen ook het drama van hun leven als uitgangspunt voor zijn gedichten, waarvan de meeste eerder in Filosofie Magazine verschenen. 'Gelukkig zijn filosofen net mensen: zenuwinzinkingen, hevige verliefdheden, oorlog, ballingschap, ziekte en dood - de denkende mens blijft niets bespaard.'

Ingmar Heytze, Nietzsche schrijft een laatste vers, met woord vooraf door Paul Wouters (filosoof), Uitgeverij Podium, ISBN 90 5759 126 X Winkelprijs € 13,50

(Rottend Staal Online/ANP, 4-10-2004)

terug naar boven


LITERAIRE OORLOG IN ZEELAND

Middelburg/Epibreren - In het altijd zo vreedzame letterenland is in de zuidwestelijke regio een heuse oorlog uitgebroken. Dat meldde de Provinciale Zeeuwse Courant eergisteren: 'Het Zeeuwse literaire tijdschrift Ballustrada stelt volgend jaar een eigen Zeeuwse literaire prijs in, uit onvrede met de huidige Zeeuwse Boekenprijs van het Zeeuws Tijdschrift.'
(Rottend Staal Online, 4-10-2004)

terug naar boven


WERELDDIERENDAG - DUS HOE STAAT HET MET KEES STIPS NALATENSCHAP?

Epibreren - Vandaag is het werelddierendag - een passend moment om stil te staan bij de diergedichten van de onlangs overleden Kees Stip. Dus keek een uwer redacteuren op het Heilige Google en ontdekte dat zijn omvangrijke dierpoëzieoeuvre binnenkort nog omvangrijker gaat worden - als Uitgeverij Liverse de beloften op deze pagina waar maakt.
(Rottend Staal Online, 4-10-2004)

terug naar boven


OVT MET SIMON VINKENOOG EN KAREL EYKMAN

Hilversum/Amsterdam - In het Radio 1-programma OVT spreken dadelijk Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog en Karel Eykman over de bloemlezing Nieuwe griffels schone leien. Op zijn eigen webstek bericht Vinkenoog er als volgt over:

'Vroeg op, voor een zondag. Mij is gevraagd tegen 11 in het OVT-radioprogramma van de VPRO iets te komen zeggen over de zestig jaar geleden verschenen bloemlezing van Paul Rodenko, Nieuwe griffels schone leien, die de vijftigers onder de aandacht van duizenden lezers bracht, door de verschijning tegen een spotprijs in de Ooievaarreeks van Bert Bakker, destijds Den Haag - nu onder de alweer aan het buitenland verkochte vleugels van PCM. Ik heb hier een exemplaar van de negende druk uit 1974, die het totaal verkochte aantal exemplaren op 85.000 bracht.'

Het programma is na uitzending online te beluisteren.
(Rottend Staal Online, 3-10-2004)

terug naar boven


NIEUWE THOMAS TIDHOLM-VERTALINGEN

Epibreren - En broschyr om smärta (Een brochure over pijn) is de titel van een bundel van de Zweedse dichter Thomas Tidholm (1943) die verscheen na de bloemlezing Ik was een slechte hond die onze medewerker Hans Kloos in 1995 uit zijn werk maakte. Voor het nieuwe nummer van Raster vertaalde hij een aantal gedichten uit die brochure en recentere bundels. Op de Kloos-site is een van die nieuwe vertalingen nu te lezen.

De Tidholm-site bevat een Engelstalige pagina, zodat ook de weinigen die het Zweeds (nog) niet machtig zijn meer kunnen leren over deze Zweedse poëet.
(Rottend Staal Online, 3-10-2004)

terug naar boven


WWW.DIANA-OZON.NL 25.000 KEER BEZOCHT

Amsterdam - www.diana-ozon.nl/ - de website van onze medewerker Diana Ozon - werd vanochtend dit jaar voor de 25.000ste keer bezocht. Door in totaal 14.323 unieke bezoekers. (Rottend Staal Online, 3-10-2004)

terug naar boven


ALFRED SCHAFFER WORDT REDACTEUR COSSEE

Amsterdam - Onze medewerker Alfred Schaffer treedt begin 2005 in dienst als redacteur bij uitgeverij Cossee. Hij gaat zich vooral bezighouden met het uitbouwen van het Nederlandse fonds. Momenteel doceert hij Nederlandse literatuur aan de universiteit van Kaapstad, waar hij promoveerde in de Afrikaanse letterkunde. Hij is nog tot eind dit jaar aan deze universiteit verbonden. (Rottend Staal Online, 2-10-2004, met dank aan www.boekbalie.nl)

terug naar boven


GOED NIEUWS VOOR ONZE GESTOORDE LEZERS

Beek-Ubbergen/Epibreren - Kort nadat de hoofdredactie terugkeerde uit het Biezenmortelse Huize Assisië, waar 'mensen met verstandelijke handicaps' - een terminologie die op het eiland nooit opgang heeft gevonden, omdat uit het oogpunt der klare taal mensen met verstandelijke handicaps net als vroeger op het eiland 'gestoorden' genoemd worden - liefdevol worden opgevangen ontvingen we dit bericht:

Dit jaar organiseert Stichting AGO weer een gedichtenwedstrijd voor gestoorden. Er komen deskundigheidsbevorderende workshops, een wedstrijd en een grote manifestatie in Vredenburg te Utrecht. De website www.hetgedicht.nl vertelt er alles over.

Uitgeverij De Stiel gaat voor de derde keer een bloemlezing uitgeven met de beste gedichten. De eerste twee bundels Mijn hersens denken als ik slaap en Ik schilder de honden blauw werden regelrechte bestsellers. Ook de handleiding voor het geven van workshops is aan een derde druk toe: Zonder bril kan ik niet zien (allemaal uitgegeven door non-profit-uitgeverij De Stiel).

Inmiddels is een aantal vooraanstaande schrijvers bereid gevonden in de jury plaats te nemen. De namen worden later bekend gemaakt. (Rottend Staal Online, 2-10-2004)

terug naar boven


COMPAGNIE MUSICALE

Landsmeer - Komende maandag 4 oktober geschiedt Compagnie Musicale in de Kleine Zaal van het CompagnieTheater te Amsterdam. Aan dit programma vol literatuur, poëzie en muziek werken onze medewerker Erik Jan Harmens, rasverteller Eddie Kagie, Ga Terug (Nederlandstalige theater- en filmmuziek), Marinka Nicolai met eigenzinnige liedjes met Oost-Europese invloeden van achter de piano mee. De dj van de avond is acteur Mike Reus.

CompagnieTheater, Kloveniersburgwal 50, Amsterdam. Aanvang 20.30 uur (foyer open vanaf 20.00 uur) en de toegang is gratis. (Rottend Staal Online, 2-10-2004)

terug naar boven


PRESENTATIE NIEUWE BUNDEL JANA BERANOVÁ

Rotterdam - Jana Beranová heeft weer een dichtbundel geschreven, deze keer onder de titel: Tussentonen. De bundel wordt op zaterdag 2 oktober vanaf 15.30 uur gepresenteerd bij Boekhandel v/h Van Gennep te Rotterdam. Jana Beranová verwierf bekendheid als vertaalster van Milan Kundera, van wie ze zeven romans vertallde. Ze publiceerde proza, enkele bloemlezingen en zes dichtbundels. Bij haar huidige uitgeverij, De Geus verschenen eerder de bloemlezing Hommage aan Jan Palach (1994) en de dichtbundels Kiskassend gedicht (1996), Tussen de rivieren (1999) en Tussen aarde en hemel (2002).

Van het Nationaal Comité 4 en 5 mei kreeg ze de opdracht het gedicht te schrijven voor de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 4 mei jongstleden. En dat is niet verwonderlijk, want ze oogstte lang, lang geleden al veel bekendheid met de bevlogen regels:

Als niemand luistert naar niemand
vallen er doden in plaats van woorden.


Helaas is daar nog steeds maar weinig tegen in te brengen. Over het ontstaan van de poëziebundel Tussentonen vertelt Beranová op de website van De Geus: 'Soms doemt een gezicht van iemand op, in een wolk, in een vijver of in een verlicht raam. Ieder van ons heeft het ooit meegemaakt. Soms is het niet een gezicht, maar een ding of een beeld dat fascineert en dat je lichaam overrompelt. De associatie met het verleden dat in je hoofd zit en voorgoed het heden kleurt. Het zijn ontmoetingen en de afhankelijkheid van deze ontmoetingen, de tussentonen.'

Begrijpen doen wij het helaas niet helemaal, maar toch wensen wij Beranová veel succes tijdens de presentatie. (Rottend Staal Online, 2-10-2004)

terug naar boven


HET IS ZOVER: POËZIERAPPORT GEOPEND

Wevelgem/Epibreren - Het langverwachte moment is eindelijk aangebroken - http://poezierapport.blogspot.com oftewel Poëzierapport, de poëzierecensiewebsite van onze redacteur Karel Smits en onze medewerker Philip Hoorne en Tania Donker is vandaag van start gegaan met drie recensies van bundels van onze medewerkers Wouter Godijn en Kasper Peters, alsmede van Dimitri Verhulst.

Het trio bespreekt de bundels enthousiasmerend en openhartig, zonder het vage gezeik dat zich veelal in recensies voordoet. De bevolking van Epibreren spreekt de hoop uit dat het recensietrio er in slaagt dagelijks nieuwe recensies aan de site toe te voegen, en als dat niet lukt dan tenminste toch wekelijks.

Poëzierapport is opgezet middels het weblogsysteem, waardoor getergde dichters en fans of juist blije dichters en aanghang interactief commentaar kunnen geven op de recensies.
(Rottend Staal Online, 1-10-2004)

terug naar boven


QUIRIEN VAN HAELEN, WEL OF GEEN STADSDICHTER ROERMOND?

Limburg - Onlangs berichtten wij dat de prachtige stad Roermond op zoek is naar een stadsdichter. Onze redacteur Chrétien Breukers stapte meteen in zijn in Limburg vervaardigde Mitsubishi Colt en spoedde zich naar Reuver om onze medewerker Quirien van Haelen een paar prangende vragen te stellen. Limburg is niet naast de deur en daarom arriveerde Breukers pas vanochtend, via een omweg die hem door Den Haag voerde, weer terug op het eiland.

Chrétien Breukers: 'Quirien, wat zit je haar weer vreselijk leuk!'
Quirien van Haelen: 'Dank je. Ja, sinds ik in Reuver woon, heb ik een nieuwe kapper, en die doet knap werk!'
Breukers: 'Goed zo. Maar ter zake: ga je solliciteren op het stadsdichterschap van die prachtige stad Roermond, stad van bisschoppen en letterkunde, waar ook de beroemde schrijver Edmond Nicolas is geboren?'
Van Haelen: Nee, ik woon in een buurgemeente en mag dus niet solliciteren. Jammer, ik heb vorig jaar namelijk sollicitatietraining gegeven.'
Breukers: 'Sollicitatietrainging? Vertel!'
Van Haelen: 'Ik was docent op het MBO in de richting detailhandel. Daar leidde ik toekomstig ondernemers en managers op. Natuurlijk is het belangrijk dat ze goed konden solliciteren en dat ze sollicitanten konden beoordelen. Dat was dus bij het vak Nederlands een van de belangrijkste onderdelen. Mijn vader, die ook dichter is, geeft trouwens sollicitatietraining aan allochtonen.'
Breukers: 'Wat een veelzijdige, creatieve en ook bevlogen familie! Vind je het, om op ons onderwerp terug te komen, niet vreemd dat alleen dichters uit Roermond of de gemeente Roermond mogen meedoen? Ik ben geboren in Leveroy, een kilometer of tien verderop, en jij in Haelen, een literair dorp van formaat: je vader woont er, jij woonde er, en Hans Berghuis woonde er tot zijn dood in 1994. Laatstgenoemde heeft zelfs een eigen straat in Haelen.'
Van Haelen: 'Geweldig. Je kent Hans Berghuis! Dankzij hem ben ik rijk geworden. Hij woonde een paar huizen verderop aan de Haelense beek. Zijn vrouw wist niet (nou, dat lijkt me sterk) dat hij dronk. Hij dronk echter heel veel. De melkboer bracht als zijn vrouw naar haar werk was vele flessen bier. Die dronk hij leeg en gooide hij in de beek. Ik viste ze elke dag eruit en dat leverde me toch zeker 15 gulden (circa 7 euro) statiegeld per week op. Ik spreek zijn vrouw nog af en toe.'
Breukers: 'Neemt niet weg dat wij toch ook mee moeten kunnen doen in de sollicitatieprocedure? En jij zeker, want je bent inmiddels een heus fenomeen!'
Van Haelen (blozend): 'De procedure is inderdaad een beetje vreemd. In Roermond zijn niet veel dichters te vinden. Huub Graus wel bijvoorbeeld, en je hebt Richard Jordens, een jonge dichter, maar die heeft weer niet gepubliceerd. Eigenlijk zou je het stadsdichtersschap net iets ruimer moeten zien. Een probleem is dan weer dat de lokale dichters zich gepasseerd voelen. Maar je moet als stadsdichter van Roermond zes gedichten over de lokale politiek schrijven. Dan moet je toch al echt regelmatig in Roermond komen. Ik vrees dat er weinig dichters zijn die daar zin in hebben. Als ik in Roermond gewoond zou hebben zou ik zeker wel gesolliciteerd hebben. Ach, ik heb weer andere plannen met Roermond. Zo ga ik in het Roermondse jongerencentrum de Azijnfabriek drie maanden achter elkaar schrijvers interviewen. Samen met Richard Jordens, Roermonds jonge dichter overigens. Eerst Rick de Leeuw, dan Vincent Bijlo en tenslotte Ronald Giphart. Daar heeft de jeugd volgens mij meer aan dan aan een stadsdichter die af en toe wat over een raadsvergadering moet schrijven...'
Breukers: 'Nou Quirien, je hebt je het cynisme van de ware dichter al helemaal eigen gemaakt. Maar goed: ik wens je veel succes met je initiatief en ben benieuwd wie de stadsdichter van Roermond wordt. (Rottend Staal Online, 1-10-2004)

terug naar boven 

terug naar boven

© Rottend Staal Online 2004-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.