M.?

Epibreren - In HP/De Tijd van afgelopen week werd een dichter van aanrandingen beschuldigd. Dit in een artikel over de omstreden psychiater Bram Bakker. Die in literaire kringen geen onbekende is, daar hij een aantal jaren geleden met zijn patiënt Rogi Wieg door het land tourde.

Aanvankelijk wilden we over deze affaire niet berichten, daar we dachten dat de in het artikel opgevoerde dichter M. misschien helemaal geen dichter was en mischien wel Z. heette. Enfin, leest u eerst wat HP/De Tijd-verslaggever Astrid Theunissen in een interview met Meltum-Pauline, ex-patiënte van Bakker, schreef:

'Eind augustus mailde Bakker: "Mijn vriend 'M.' is erg geïnteresseerd in je!" Ze laat de mail zien en zegt: Ik vond het vreemd dat een psychiater met een vriend over mij had gesproken. Hij heeft beroepsgeheim. Maar Bram beweerde dat M. niet wist dat ik zijn patiënte was en hemelde M. zo op dat ik dacht: wie weet."

Bakker schreef: "Interessante man: dichter, gestalttherapeut, muzikant en leraar Engels. Kan net als jij en als een van de weinige mannen die ik ken diep in zijn eigen gevoelsleven kijken. Hij gaat je vast mailen!" Het mailcontact tussen Punt en M. leidde tot een afspraak. Bakker juichte dat per mail toe. 'Goed dat je bij hem langsgaat, die deugt zeer.', en 'wel een verslagje he'.

Voordat Punt op donderdag 11 september 2003 naar het huis van M. vertrok, had Bakker haar nog gewezen op M.'s favoriete muziek: Hard Candy! Bakker had onvermeld gelaten dat M. een roman over seksverslaving had geschreven. Ook verzweeg Bakker dat hij deze vriend al eens eerder had proberen te koppelen aan een andere patiënte. Dat had geleid tot het eerste incident van 'evidente grensoverscheiding', aldus de SLAZ-directie [Sint Lucas Andreas Ziekenhuis], 'waarop Bakker niet aanspreekbaar was'. Dit had op 31 mei 2003 plaatsgevonden, en het dramatisch verloop van deze avond geeft weer waarom het protocol voorschrijft dat het contact tussen psychiaters en patiënten strikt zakelijk dient te blijven.

Op die bewuste zaterdagavond had Bakker de ontmoeting gearrangeerd in een Amsterdams café, en volgens een brief van de directie van het SLAZ speelde zich daar het volgende af. Bakkers patiënte verscheen in gezelschap van een vriendin. Bakker was zelf ook aanwezig. Ter emotionele ondersteuning van haar, dacht zijn patiënte. Dat bleek een misvatting. Niet alleen tussen haar en M. ontstond een zoenpartij, maar ook tussen Bakker en haar vriendin. Toen deze patiënte dit zag, raakte ze 'compleet overstuur' omdat ze zich 'in de steek gelaten voelde'. Haar beschadigde vertrouwen in Bakker bracht deze patiënte in een dusdanige crisis dat ze die nacht de ramen van haar huis ingooide 'met de intentie om met de glasscherven haar polsen door te snijden'. Zij belandde op de Crisisdienst van GGZ Buitenamstel waar ze tot 2 juni verbleef. Bakker deed dit voorval naderhand in de pers af als een 'stommiteit' van hem.

Meltum Pauline Punt wachtte die donderdag 11 september ook een desillusie. "Ik wist onmiddelijk: dit is mijn type niet. En ondanks Bakkers verzekering dat M. niet wist dat ik zijn patiënte was, wist hij dat wel. Ook bleek hij tot mijn verbazing niet zomaar een vriend van Bakker, maar zijn ex-patiënt en heel wat minder voorkomend dan mij was voorgespiegeld. Hij was uit op maar één ding en werd al snel handtastelijk. In juridische termen zou het 'aanranding' heten. Het was een vernederende ervaring. M. bleef maar aandringen. Toen hij eindelijk begreep dat seks er niet inzat, behandelde hij me als oud vuil". (M.: "Het is onmogelijk in te schatten waardoor dit relaas is ingegeven, maar redetwisten met iemand die fictie en realiteit dermate verwart, lijkt me zinloos.")

Tot zo ver HP/De Tijd. Afgelopen vrijdag was dit artikel gespreksonderwerp in het Vara-tv-programma 'De leugen regeert'. In dat gesprek liet Astrid Theunissen zich ontvallen dat M. 'Meindert' heette. Op het Rottend Staal-dichtersoverzicht komt maar één dichtende Meindert voor, en wel Meindert Inderwisch. Die, volgens zijn eigen website, inderdaad óók muzikant en gestalttherapeut is, en een roman over seksverslaving geschreven heeft.

Of dit verhaal verband houdt met de vermeende structurele aanrandingen en verkrachtingen van dichteressen tijdens literatuurfestivals, waarover we in december berichtten, is ons onbekend.

(Rottend Staal Online, 28-2-2005)

terug naar boven


BOEKENBAL WEIGERT OPTREDENDEN BAL DER GEWEIGERDEN

Amsterdam/Epibreren - Onze medewerker Adriaan Jaeggi bericht op zijn weblog dat de stichting CPNB, de organisator van het Boekenbal, de uitnodiging voor het Boekenbal aan auteurs die op het Bal der Geweigerden optreden, heeft ingetrokken.

En dat is raar.

Raar omdat het CPNB daarmee het Bal der Geweigerden direct tegenwerkt. En raar omdat op het Bal der Geweigerden ook veel auteurs geprogrammeerd waren die helemaal niet tot de categorie 'Geweigerden' behoorden.

Waarmee nu dus eigenlijk het CPNB de situatie heeft recht getrokken, door er voor te zorgen dat op het Bal der Geweigerden nu daadwerkelijk geweigerden aanwezig zijn. Kortom, naar oud Epibreers spreekwoord: helderheid is geschapen.

(Rottend Staal Online, 28-2-2005)

terug naar boven


HEYTZE OVER WEBLOGS

Utrecht/Epibreren - Onze medewerker Ingmar Heytze, die afgelopen weekend zijn nieuwe bundel Schaduwboekhouding (Uitgeverij Podium) presenteerde, boog zich in zijn column in het Utrechts Nieuwsblad van j.l. zaterdag over het verschijnsel weblogs:

Krabben en bijten

Nieuwe communicatiemogelijkheden scheppen nieuwe communicatiestoornissen. Het is een onderzocht feit dat conflicten in de werksfeer onvoorstelbaar kunnen escaleren als ze per e-mail worden uitgevochten. Dat komt onder andere doordat je in een mailtje veel sneller dingen tikt die je iemand nooit recht in zijn gezicht zou durven zeggen, en dat het veel moeilijker is om iets terug te nemen of te verzachten; je eerdere uitspraken zijn immers nog terug te lezen. Een echt gesprek escaleert veel minder snel, want mensen streven in persoonlijke gesprekken van nature naar een zekere beleefdheid met betrekking tot het verloop van hun gesprek. Dat wordt face-keeping genoemd: we willen anderen geen gezichtsverlies laten lijden door bijvoorbeeld over een vraag heen te praten, te schreeuwen, een te lange stilte te laten vallen of juist achter elkaar door te praten terwijl de ander er tussen probeert te komen. In een tamelijk subtiel spel van verbale en non-verbale signalen, waarvan we ons voor een groot deel nauwelijks bewust zijn, reageren we voortdurend op elkaar. Een lange, ononderbroken tirade behoort dus meestal niet tot de mogelijkheden, omdat je hoort en ziet hoe iemand op je woorden reageert. Wanneer je collega al halverwege je verhaal in tranen dreigt uit te barsten, ben je geneigd om je woorden verzachten.

Al die woede-dempende factoren zijn geheel afwezig bij e-mail. Ik heb zelf enkele keren meegemaakt hoe maildiscussies over literatuur volkomen ontaardden in gefrustreerde scheldpartijen, waarin op het laatst geen enkele belediging meer werd geschuwd. Met afstand de mooiste verwensing die ik ooit naar mijn hoofd heb gehad was: 'in vergelijking met Ingmar Heytze is Joost Eerdmans van de LPF een beschaafd mens. Of, voor de Belgische lezers: in vergelijking met Ingmar Heytze is Filip de Winter van het Vlaams Blok een beschaafd mens.' Die uitspraak was het sluitstuk van een discussie waarin ik me zelf ook tamelijk diabolisch had gedragen, om het zacht uit te drukken. Goddank was mijn opponent een redelijk mens; we vonden na afloop allebei dat we te ver waren gegaan en legden het bij – overigens ook per e-mail. Het kán dus wel.

Er is maar één ding erger dan een ontaarde maildiscussie tussen twee mensen, en dat is een discussie op een weblog. Begrijp me goed: een weblog is in zijn mooiste vorm een prachtig medium. Sommige weblogs zijn mooie, warme, intieme digitale dagboeken in tekst, beeld en geluid. Er zijn weblogs met schitterende hilarische of poëtische bijdragen. Er zijn razend interessante weblogs, waarop veel nuttige informatie te vinden is. In zijn slechtste vorm ontaardt een weblog in een digitale schandpaal, waar je iedereen aan kunt nagelen en bekogelen met alles wat je maar wilt. Iedereen die het log weet te vinden kan meegenieten, en vaak ook reageren. Vooral in dichterskringen levert dat oeverloze, rancuneuze ruzies op.

Het grappige is dat de mensen die zich het hardst roeren op zulke weblogs zelden zeer succesvolle dichters zijn. Het zijn de mindere goden die niet kunnen ophouden elkaar – en vooral: collega's uit hogere divisies – te hekelen rondom de digitale dorpspomp. Het zijn de knechten uit het literaire peloton. Ze zijn misschien niet volkomen miskend en evenmin gespeend van enig talent, maar vedettes zullen het nooit worden, omdat ze hun tijd liever besteden aan oeverloos geouwehoer. Sommige mensen zijn tevreden met hun mogelijkheden en beperkingen, deze dichters blijkbaar niet. Blijkbaar hebben ze te weinig aan hun hoofd om zich bezig te houden met, ik noem gewoon maar een willekeurige bezigheid waar een dichter zich zo maar toe geroepen zou kunnen voelen, gedichten schrijven. Het goede aan deze ontwikkeling is vermoedelijk, dat de wereld veel matige poëzie bespaard blijft.

(Rottend Staal Online, 28-2-2005)

terug naar boven


ROTTEND STAAL OFFLINE

Epibreren - Wegens weinig spectaculair poëzienieuws en wat vreemde binnenlandse zaken die research vergden waren we even offline gegaan.

(Rottend Staal Online, 28-2-2005)

terug naar boven


SCHRIJVERS OM DE NOORD (2)

Schiermonnikoog - Het Dagblad van het Noorden doet vandaag verslag van het literaire waddenfestival Schrijvers om de Noord, dat momenteel op Schier plaats vindt. De Dichters des Vaderlands, Driek van Wissen, Jean Pierre Rawie, Anton Korteweg en Tsead Bruinja treden er o.a. op. Rottend Staal Online, 23-2-2005)

terug naar boven


DE DOOD VAN JAN CAMPERT

Utrecht - Historica Judith Schuyf publiceert in april het boek Nederlanders in Neuengamme bij Aprilis Uitgeverij. Vandaag zegt ze in de Volkskrant over de zaterdag ontstane commotie rond de dichter Jan Campert het volgende: 'Door een niet te bewijzen verhaal serieus te nemen is karaktermoord gepleegd op verzetsman en dichter Jan Campert.' En: 'Hij zou onder meer leden van de geheime kampraad hebben verraden, maar zo'n raad heeft nooit bestaan.'

Waarna ze ook nog stelt: 'Cruciaal is dat de nazi's gevangenen gebruikten om het systeem te controleren. Er was dus een hiërarchie waarbij sommige gevangenen ook werden ingezet om anderen onder de duim te houden. (...) Je kunt dus niet op voorhand zeggen dat Jan Campert een rafelig leven leidde en daarom mensen verraden zal hebben. Zelfs de braafste burgerman deed daar dingen die hij later thuis liever niet vertelde. Er waren gevangenen die ledematen van overleden kampgenoten hebben opgegeten. Van de groep van 30 gevangenen, onder wie Jan Campert, die op 1 december 1942 vanuit Kamp Amersfoort op transport werden gesteld naar Neuengamme, was vier maanden later vrijwel iedereen dood.'

(Chrétien Breukers, Windroosreeksweblog/Rottend Staal Online, 23-2-2005)

terug naar boven


GEDICHTEN BIJ DODE KATTEN

Epibreren - Cats as Trophies brengt prachtige foto's van overreden katten én uiterst gevoelige poëmen. Een must voor alle overreden kattengedichtenliefhebbers, minder geschikt voor mensen met een zwakke maag.

(Rottend Staal Online, 22-2-2005)

terug naar boven


STADSDICHTERNIEUWS

Zwolle - In Zwolle hebben zich achttien kandidaten gemeld voor de functie van Stadsdichter aldaar. Onder hen Paul Gellings. Dagblad de Stentor berichtte er zaterdag over.

(Rottend Staal Online, 22-2-2005)

terug naar boven


LUNCHEN BIJ KOMRIJ

Epibreren - Het Dagblad van het Noorden bericht over een opmerkelijk initiatief van de Groninger boekhandel Athena's: op reis met Cox Habbema, Gerrit Komrij of Rosita Steenbeek.

(Rottend Staal Online, 22-2-2005)

terug naar boven


VOGEL OP STEEN

Epibreren - Afgelopen zaterdag presenteerde onze medewerker Hannie Rouweler haar veertiende dichtbundel Vogel op Steen. Op het Windroosweblog doet onze redacteur Breukers verslag van de presentatie, de bed & breakfastservice van Elma van Haren en over meer.

(Rottend Staal Online, 22-2-2005)

terug naar bovenBLOEMLEZING IN DVD-VERSIE

Amsterdam - Van de onlangs verschenen bloemlezing Droom in blauwe regenjas / Dream yn blauwe reinjas is nu ook een DVD-versie verkrijgbaar. Middels deze DVD van Wyld Hynder Films kan geluisterd en gekeken worden naar de voordrachten van 23 Friese dichters uit de tweetalige bloemlezing die verscheen bij de uitgeverijen Contact en Bornmeer. De Friestalige voordrachten kunnen ook bekeken worden met Nederlandstalige ondertiteling. Als bonustrack is het experimentele filmpje 'Read Hynder/Rood Paard' toegevoegd.

Wyld Hynder Films is van plan om in samenwerking met het kunstenaarsgezelschap Soete Haenen, de komende maanden Read Hynder op verschillende plekken in Friesland te vertonen in combinatie met een performance die in zal spelen op de film. Daarnaast leidt de tour rond de bloemlezing de komende maanden langs Leeuwarden (De Tille, 24/02), Hilversum (Caféstival, 09/03), Delft (Jambe, 17/04) en Amsterdam (Perdu, 22/04)

De DVD is in Leeuwarden verkrijgbaar bij boekhandels Van der Velde en de Tille en kan in Groningen aangeschaft worden bij Athena's Boekhandel.

Exemplaren van deze DVD kunnen besteld worden bij Elmar Kuiper - elmarkuiper@hotmail.com - voor de somma van 15 euro's.

(Rottend Staal Online, 21-2-2005)

terug naar boven


EXCLUSIEVE UITGAVE GEDICHT KOPLAND

Glimmen/Assen - Onlangs verscheen bij Uitgeverij 69 te Hilversum een bibliofiele uitgave van een nieuw gedicht van Rutger Kopland, getiteld ‘Poëzie’ met daarbij de Engelse vertaling van onze redacteur Willem Groenewegen. Het betreft een zeer beperkte oplage van 69 exemplaren.

Informatie over de verkrijgbaarheid van deze uitgave is bij Groenewegen verkrijgbaar: willtrans@tiscali.nl

(Rottend Staal Online, 21-2-2005)

terug naar boven


GELIEFDE DICHTERESSEN

Epibreren - Op 26 januari 2005 is de Driek van Wissen gekozen tot Dichter des Vaderlands. Parallel aan die verkiezing hebben bezoekers van de site van het maandblad Opzij kunnen aangeven welke dichteressen bij hen geliefd zijn. Er zijn enkele honderden reacties binnengekomen en Judith Herzberg is bij het Opzij-publiek de meest geliefde dichteres: http://www.opzij.nl/opzij/show/id=24405/textonly=19890

De onlangs overleden Nel Benschop en Anna Enquist delen een tweede plaats. Ook populair zijn Hagar Peeters, Marjolein Pieks, Liesbeth van Dalsum, Tjitske Jansen en Elly de Waard.

Minder vaak genoemd, maar toch nog bovengemiddeld, werden Marjoleine de Vos, Anne Vegter, Vrouwkje Tuinman, Hanny Michaelis, Neeltje Maria Min en Eva Gerlach en Esther Jansma.

De betrouwbaarheid van dit publieksonderzoek kunnen we evenwel niet hoog inschatten. De Opzij-stemming was op geen enkele wijze beveiligd. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum wist daardoor de zesde plaats te bereiken - maar dat maakt haar trots er niet minder op.

(Rottend Staal Online, 21-2-2005)

terug naar boven


DE DOOD VAN JAN CAMPERT

Epibreren - Jan Campert is in 1943 in het concentratiekamp Neuengamme niet, zoals algemeen werd aangenomen, gestorven aan uitputting. Hij is geliquideerd door mede-gevangenen. Voormalig verzetsman Gerrit Kleinveld heeft dit onthuld aan Godert van Colmjon, die hierover vandaag een reportage in het NRC Handelsblad publiceerde.

Jan Campert (1902-1943) zou zich volgens kampgenoten aan collaboratie schuldig hebben gemaakt. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en biograaf Hans Renders noemen het verhaal van Kleinveld 'aannemelijk'. Tot op heden werd aangenomen dat Campert stierf aan ziekte of uitputting.

Zijn reputatie als verzetsheld verwierf hij met zijn beroemde gedicht 'De achttien dooden' over de fusillade van drie Februaristakers en vijftien leden van het Geuzenverzet in 1941. Hij was in het Noord-Duitse concentratiekamp beland omdat hij joden had geholpen.

'We weten het niet zeker. Het is van horen zeggen, maar het verhaal is zeker geloofwaardig. Kleinveld krijgt het voordeel van de twijfel,' verklaarde het NIOD. Kleinveld vernam de ware toedracht van Jan van Bork (1909-1987) die in Neuengamme blokoudste was van de barak waar Jan Campert verbleef. In de hoop op lichter werk en extra eten zou die geprobeerd hebben in het gevlei te komen bij de Duitsers, waarbij hij uiteindelijk zo ver zou zijn gegaan dat hij de namen van enkele leden van de geheime kampraad had verraden. De aanleiding voor de ernstig zieke Kleinveld (90) om na zoveel jaar het stilzwijgen daarover te verbreken is het feit dat in Wie weet slaag ik in de dood, de onlangs verschenen biografie van Campert door Hans Renders, geen vraagtekens worden gezet bij de omstandigheden rond zijn dood. 'Nu wil ik niet langer mijn mond houden.'

In het Radio 1 Journaal van maandagochtend zei Anton Korteweg, voorzitter van de Jan Campert Stichting, dat hij op korte termijn overleg zal voeren met de wethouder van cultuur van de gemeente Den Haag, die de Stichting subsidieert. Aangezien de Stichting in 1947 is opgericht ter herdenking van de schrijvers die voor hun medewerking aan het verzet met hun leven hebben betaald, achtte hij het niet uitgesloten dat zij van naam zou veranderen. Eerst wil hij onder meer ook met directeur Blom van het NIOD een gesprek over de zaak voeren.

In zijn column in de Volkskrant van maandag, onder de titel 'Neuengamme', schrijft Remco Campert dat, hoe graag hij het ook zou willen, hij geen reden of feit kan bedenken om Hans Renders en Hans Blom niet te volgen in hun oordeel dat de versie van Gerrit Kleinveld aannemelijk is. ‘Er zijn geen getuigen meer in leven: het verhaal is van oor tot oor gefluisterd en nu in de openbaarheid gekomen. Alles wat ik er tegen in breng, zou een slag in de lucht zijn.’ Hij pleit ervoor 'Het lied der achttien dooden' te redden uit 'deze gruwzaamheid' en eindigt wat hemzelf (en anderen) betreft met de bekende dichtregels van Leo Vroman:

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen,
en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.


Een waardige reactie.

(Rottend Staal Online, 21-2-2005)

terug naar boven


MET ANDERE ZINNEN

Antwerpen - Vanavond vindt in Zaal Rubens (Statiestraat 175, Antwerpen-Berchem) de feestelijke presentatie plaats van het nieuwe literaire tijdschrift voor jongeren Met Andere Zinnen. Dat wordt voorafgegaan door de bekendmaking van winnaars van de prijswedstrijd die het nieuwe tijdschrift had uitgeschreven en optredens van Serge van Duijnhoven, Annelieke van Mens, Peter Holvoet-Hanssen en Bart FM Droog. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.

(Rottend Staal Online, 18-2-2005)

terug naar boven


GOEDEGEBUURE HOOGLERAAR MONUMENTAAL LITERAIR ERFGOED

Antwerpen/Nijmegen - Literatuurcriticus Jaap Goedegebuure (1947) treedt vandaag aan als hoogleraar monumentaal literair erfgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de Gelderlander daarom vandaag een interview met hem door Henk Aalbers.

(Rottend Staal Online, 17-2-2005)

terug naar boven


JACK KEROUAC ONLINE

Antwerpen – De onlangs overleden Jack Kerouac heeft postuum besloten
online te gaan: www.jackkerouac.com

(Rottend Staal Online, 16-2-2005)MARIA VAN DAALEN IS DE WEG EEN BEETJE KWIJT

Antwerpen/Epibreren/Utrecht - Afgelopen zaterdag verschenen in Dagblad Trouw twee artikelen van Maria van Daalen, die in elk geval de wenkbrauwen van twee onzer redacteuren danig deden fronsen. De een heeft daarom een fronsbericht op het Windrooslog geplaatst, de ander op het Drooglog .

(Rottend Staal Online, 16-2-2005)


NIEUWE RECENSIES OP POËZIERAPPORT

Epibreren/Wevelgem – Op Poëzierapport staan weer twee nieuwe recensies. Eén over de debuutbundel van Micha Hamel en een over de bloemlezing 21 dichters voor de 21e eeuw.

(Rottend Staal Online 15-02-2005)

terug naar boven


NIEUWS VAN DE WINDROOSREEKS

Utrecht/Antwerpen – Op het log van de Windroosreeks doet onze redacteur Chrétien Breukers verslag van een bijeenkomst van de nieuwe lichting Windroosdichters, de heren Das, Papenhove, Steegmans en Van der Wolk. Die, naar een traditie begonnen in 1921, ook allen Rottend Staal-medewerkers zijn. We weten het nog goed.

(Rottend Staal Online, 15-2-2005)

terug naar boven


AUDIOVISUELE BLOEMLEZING

Groningen/Antwerpen – tot en met 18 februari is in Academie Minerva (Gedempte Zuiderdiep 158, Groningen) de "Interactieve audiovisuele bloemlezing Passage poëzie" te zien, als onderdeel van de eindexamenexpositie.

Deze audiovisuele bloemlezing is het afstudeerproject van Raoul Thepen, bij sommigen onzer lezers bekend als de human beatbox van de voormalige formatie Gewassen. Thepen bewerkte acht gedichten van acht dichters uit het Passagefonds tot poezieclips. Vijf van die gedichten, van Kasper Peters, Willem Jan van Wijk, Daniel Dee, Sieger M Geertsma en Bart FM Droog - zouden op deze pagina te bekijken moeten zijn – als die tenminste toegankelijk is, wat niet het geval was bij het schrijven van dit bericht.

De expositie is t/m vrijdag te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur, en donderdag tot 21.00 uur.

(Rottend Staal Online, 15-2-2005)

terug naar boven


DICHTBUNDEL THEO VAN GOGH HERDRUKT

Amsterdam/Antwerpen (ANP) - Theo van Goghs eerste boek met gedichten en liederen Recreatie: Helse Liederen & Heftige Prenten wordt herdrukt. Dat heeft uitgeverij Xtra maandag bekendgemaakt. Van Gogh maakte het boek in 1985 samen met illustrator Eric Schreurs.

Recreatie werd destijds uit veel winkels gebannen omdat de teksten en tekeningen als aanstootgevend werden ervaren. Na twintig jaar zijn nog amper exemplaren van de bundel te vinden. De titel van het boek was ook ironisch bedoeld: Van Gogh bezingt in zijn teksten op zeer cynisch wijze de duistere kanten van het leven.

In de onverbloemde prenten van Schreurs wordt het 'Van Gogh-onbehagen' nog eens sterk uitvergroot. Een deel van de teksten uit Recreatie zong Van Gogh in de jaren tachtig als liedjes op de lp's 'Een Verdeeld Genoegen' en 'Leen Uw Oor Aan Theo Van Gogh'. De bedoeling is om bij de heruitgave van Recreatie een muziek-cd in te sluiten met daarop zestien van de nummers opnieuw uitgevoerd door andere artiesten. Mensen die aan de cd mee willen werken zijn onder meer Hans Teeuwen, Fréderique Spigt, André Manuel en Spinvis.

(Rottend Staal Online, 15-2-2005)

terug naar boven


HET ´FOUTE´ BOEK

Antwerpen – Een nieuwe site die alle aspecten van het ´foute boek´ behandelt is in de lucht: http://www.hasufali.nl/. ´Hasufali tracht een overzicht te geven van de uitgaven van Nederlandstalige Bruine boeken, uitgaven van foute uitgeverijen en anderstalige Bruine boeken die in Nederland zijn uitgegeven.´

Met ´foute´ of ´bruine´ boeken worden boeken bedoeld die in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw verschenen en waarvan het nationalsocialisme afdroop. Er verscheen ook vele ´foute´ dichtbundels, toen. Ook daarover, en over de ´foute´ dichters, bericht Hasufali uitvoerig.

(Rottend Staal Online, 14-2-2005 (met dank aan het Communicatielog))

terug naar boven


55 GEDICHTEN VOOR TSUNAMISLACHTOFFERS

Stuttgart/Leiden – De Duitse kinder- en jeugdboekenauteur Hermann Mensing schreef 55 persoonlijke gedichten voor mensen die in januari minstens 10 euro aan een van de hulporganisaties voor de slachtoffers van de zeebeving geschonken hebben.

De gevers konden het thema voor hun persoonlijke gedicht opgeven. De actie van Mensing leverde naast 55 gedichten 3047 euro op. Zie ook: www.literaturcafe.de/flutlichter/

(Rottend staal Online, 14-2-2005)

terug naar boven


OPTREEDPIRATERIJ (2)

Antwerpen – Natuurlijk vroegen we ook De Vriendenkamer of er aan de makers en-of rechthebbenden van de gedichten die dit poezie- en theatergezelschap voordraagt om toestemming gevraagd was. Dat bleek niet het geval.

We adviseren onze medewerkers en andere dichters van wie werk op het repertoire van De Vriendenkamer staat dan ook contact op te nemen met de rechtenafdeling van hun uitgeverijen.

Voor wie zich afvraagt waar deze commotie eigenlijk om draait: krachtens de Auteurswet 1912 is voor publieke voordracht van andermans dichtwerk altijd de toestemming van de maker en/of de rechthebbenden vereist, tot 70 jaar na de dood van de maker.

(Rottend staal Online, 14-2-2005)

terug naar boven


OPTREEDPIRATERIJ?

Antwerpen - Vraag: wat is, los van hun dichter- en medewerkerschap, de overeenkomst tussen onze medewerkers Jan Boerstoel, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Gerrit Komrij, Paul van Ostaijen, Hans Plomp, Simon Vinkenoog, Victor Vroomkoning, Hans Warren en Joost Zwagerman, alsmede Bart Chabot, J.A. Deelder, Rutger Kopland, M. Vasalis e.v.a.?

Antwoord: gedichten van hun hand worden door het poezie- en theatergezelschap De Vriendenkamer voorgedragen, voor een tarief van 160 tot 720 euro.

Hoewel we het onder het volk brengen van poezie alleen maar kunnen toejuichen, plaatsen we toch grote vraagtekens bij dit project. Want zover we hebben kunnen nagaan heeft De Vriendenkamer noch toestemming van de dichters en-of rechthebbenden gevraagd voor het publiekelijk voordragen van andersman werk en betaalt de Vriendenkamer de dichters niet voor de gebruikte gedichten. En volgens de Auteurswet 1912 is die toestemming toch echt noodzakelijk.

Daarnaast is het voordragen van gedichten van bijvoorbeeld Chabot, Deelder of Vinkenoog iets wat beter aan die dichters zelf overgelaten kan worden.

De Vriendenkamer biedt ook voordrachten bij uitvaarten aan, tegen betaling, met andermans werk. Maar waarom zouden nabestaanden kiezen voor tweedehandsvoordrachten, als de desbetreffende dichters misschien wel goedkoper zijn?

We werden op het bestaan van De Vriendenkamer geattendeerd door een artikel in het Brabants Dagblad. Waarin het erg vreemd is dat de rechtenkwestie niet door de desbetreffende journalist is opgemerkt.

(Rottend Staal Online, 13-2-2005)

terug naar boven


MEANDER BRENGT INTERVIEW MET PATTY SCHOLTEN

Hoogvliet/Antwerpen – Op Meander interviewt de sympathieke kantinejuffrouw Klarijn dichter en stripmaker Patty Scholten.

(Rottend Staal Online, 12-2-2005)

terug naar boven


JEAN CAYROL OVERLEDEN

Bordeaux/Antwerpen - De Franse schrijver, uitgever en dichter Jean Cayrol is donderdag op 93-jarige leeftijd in zijn woning in Bordeaux overleden. Dat heeft de met hem bevriende schrijver en uitgever Jean-Marc Roberts bekendgemaakt.

Jean Cayrol werd op 6 juni 1911 in Bordeaux geboren. Hij is vooral bekend om zijn Poèmes de la nuit et du brouillard (1947) en Muriel, twee werken die door Alain Resnais werden verfilmd.

In de Tweede Wereldoorlog zat hij gevangenen in o.a, het concentratiekamp Mauthausen. Poèmes de la nuit et du brouillard (Gedichten van Nacht en Nevel, of beter: Gedichten van Nacht und Nebel) handelen over die periode.

Cayrol kreeg in 1947 de Prix Renaudot voor Je vivrai l'amour des autres. Hij was ook lid van de Académie Goncourt.

Cayrol was behalve schrijver ook uitgever, en droeg bij aan de bekendwording van onder andere Roland Barthes en Philippe Sollers. Behalve Les poèmes de la nuit et du brouillard, verfilmd als ´Nuit et brouillard´, was hij auteur van een gedichtencyclus met de titel Poésie-Journal (1969-1980). Jean Cayrol had sinds begin jaren '90 het merendeel van zijn activiteiten gestaakt.

(Rottend Staal Online, 11-2-2005)

terug naar boven


WWW.HEYTZE.NL OPGEDATEERD

Utrecht/Antwerpen Onze medewerker Ingmar Heytze´s site www.heytze.nl is uitgebreid met een voorpublicatie van de komende bundel Schaduwboekhouding, met daarbij de mogelijkheid om jezelf voor de presentatie op 25 februari a.s. uit te nodigen.

Ook is vanaf heden Heytzes eerste bundel Alleen mijn kat applaudisseert, die in 1989 als jeugdzonde bij de Stichting LIFT verscheen in een oplage van 400 exemplaren en al vele jaren niet meer verkrijgbaar is, op de site na te lezen, en wel op de downloadpagina, in de originele opmaak, met een nieuwe verantwoording achterin.

(Rottend Staal Online, 10-2-2005)

terug naar boven


NOG STEEDS GEEN STADSDICHTER VOOR ARNHEM

Arnhem - Ook de Arnhemse editie van de Gelderlander staat vandaag uitgebreid stil bij het geen-stadsdichterschap in de Gele Ruitersstad. Onze medewerkers Cees van der Pluijm en Hanz Mirck becommentarieren in de krant het besluit van het College van B & W.

Onze medewerker Arnold Jansen op de Haar voegt daaraan toe: “Op zich vind ik het besluit van het college wel van enige humor getuigen. Nou is iedereen gepikeerd. Maar burgemeester en wethouders die op gaan treden als een soort redactie van een literair tijdschrift? Als dat de onafhankelijkheid en kwaliteit maar niet schaadt. Het College heeft laten weten dat de gedichten in het plaatselijke huis-aan-huis-blad worden gepubliceerd. Ik doe er in elk geval niet aan mee.”

(Rottend Staal Online, 9-2-2005)

terug naar boven


EREDOCTORAAT VOOR BENJAMIN ZEPHANIAH

Birmingham – de Britse dichter Benjamin Zephaniah heeft maandag voor zijn literaire talenten een eredoctoraat van de University of Central England gekregen. In 2003 had hij een koninklijke onderscheiding geweigerd, omdat deze voor hem stond voor koloniale wreedheid en slavernij, zo bericht de BBC.

(Rottend Staal Online, 9-2-2005)

terug naar boven


STADSDICHTERNIEUWS OOK UIT ZWOLLE

Arnhem/Zwolle/Antwerpen – Burgemeester en wethouders van Arnhem hebben besloten géén stadsdichter aan te stellen. Ze gaan per officiële gelegenheid een dichter uitnodigen.

De benoeming van de eerste stadsdichter voor Zwolle loopt evenwel voorspoedig. Twaalf dichters hebben zich bij evenwel bij de selectiecommissie aangemeld. Die zal drie kandidaten selecteren. Blauwvingers kunnen vervolgens stemmen middels een stembriefje. Dit ‘advies’ leidt uiteindelijk tot de keuze voor de eerste stadsdichter. Die wordt op 7 april aan de stad voorgesteld.

Van de Zwolse stadsdichter wordt verwacht dat hij jaarlijks in ieder geval zes tot acht stadsgedichten over actuele gebeurtenissen binnen de gemeente maakt, deels in opdracht, deels op eigen initiatief. De man of vrouw of het collectief wordt voor twee jaar aangesteld en krijgt een vergoeding van 5.000 euro bruto per jaar.

De Stentor bericht uitgebreid over de procedure in Zwolle.

(Rottend Staal Online, 9-2-2005)

terug naar boven


ARNHEM KIEST VOOR WISSELEND STADSDICHTERSCHAP

Arnhem/Epibreren – Zojuist kwam Cees van der Pluijm het redactielokaal binnenrennen. Hij zag wat pips en was niet bepaald in een goed humeur. Liesbeth van Dalsum, net een half dagje over uit Antwerpen, aaide hem over zijn bol en vroeg empathisch: 'Wat is er aan de hand, Cees?'
Cees zuchtte diep en zei: 'Zojuist hoor ik dat b&w van Arnhem hebben besloten GEEN stadsdichter aan te stellen. Ze gaan per officiële gelegenheid een dichter uitnodigen. Heel dom.'
Van Dalsum: 'Waarom is dat dom dan, Cees?'
Van der Pluijm: 'Iemand niet vragen is nu een politieke daad, wat je vermijdt als je één dichter vraagt en alle anderen voorlopig niet. Nu ontstaat er ook een hiërarchie van: wie wordt er eerst gevraagd en wie in twee jaar tijd als laatste?'
Van Dalsum: 'Ja, nou, en?' Van der Pluijm: 'Wat B&W willen vermijden, onrust en tweedracht, wordt nu juist opgeroepen. Voor elke opdracht is een honorarium van 500 euro beschikbaar.'
Van Dalsum: 'Dat is toch mooi betaald?' Van der Pluijm: 'Jawel, maar daarvoor krijgt Arnhem gedichten van verschillende dichters, in verschillende stijlen en van verschillend niveau. Geen visitekaartje voor de stad, geen eigen gezicht. En geen dichter die in een periode van twee jaar een poëtische verhouding kan opbouwen met de stad en de lezers, die continuïteit kan aanbrengen in twee jaar gedichten over Arnhem.'
Van Dalsum: ' Cees, het is vreselijk. Vooral dat van die verhouding. Kopje thee?'

(Rottend Staal Online, 8 februari 2005)

terug naar boven


WEEK VAN DE POEZIE?

Antwerpen/Epibreren – In de week die feitelijk al ´Week van de poezie´ is, namelijk de dagen rond de Gedichtendag, werd bekend dat de organisatie achter de VSB Poëzieprijs de evenementen rond de prijsuitreiking voortaan onder de noemer 'De week van de poëzie' te willen scharen. De eerste editie vindt plaats van 18 tot en met 23 april 2005.

Boekblad bericht hierover dat het plan voor ´De week van de poëzie´ volgens het bestuur van de Stichting VSB Poëzieprijs een 'voor de hand liggende uitbreiding van het sinds jaren bestaande meerdaagse evenement rond de nominaties en de uitreiking van de VSB Poëzieprijs' is. De organisatie hoopt daarom nadrukkelijk dat rond de uitreiking allerlei samenwerkingsverbanden en manifestaties rond de poëzie zullen opbloeien.

Myrle Tjoeng, projectleider van De week van de poëzie, vindt dat de poëzie nog steeds een ondergeschoven kindje is en meer aandacht verdient dan zij nu krijgt. Bang voor versplintering van de aandacht is ze niet, hoewel er wel contact is geweest met de organisatie van de landelijke Gedichtendag.

'Samenwerking zou een optie kunnen zijn. Maar op dit moment zitten we nog in de ontwikkelingsfase. Bovendien zijn de activiteiten geconcentreerd rond de uitreiking van de VSB Poëzieprijs en die kunnen we niet zomaar verplaatsen. Dat heeft tijd nodig. We zullen de komende jaren zien of er mogelijkheden tot samenwerking zijn.'

Vooralsnog lijkt De week van de poëzie een Amsterdamse aangelegenheid. Verschillende Amsterdamse instellingen hebben zich achter het initiatief van de VSB Poëzieprijs geschaard: de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Perdu, SLAA, het Zuid-Afrika Huis en de leerstoelen Nederlandse letterkunde van beide Amsterdamse universiteiten.

Dat is ook het voorbehoud dat directeur Henk Kraima van de stichting CPNB maakt. 'Enerzijds vind ik: hoe meer aandacht voor de poëzie, hoe beter. Aan de andere kant zie ik hier geen organisaties bij die gewend zijn landelijk te opereren. Gedichtendag wordt breed gedragen door boekhandels, bibliotheken en uitgeverijen. Ik vraag mij af of je dan een Week van de poëzie in het leven moet roepen. Ik vind dat een weinig inspirerende invulling van het idee.' - aldus Boekblad.

Rottend Staal sluit zich bij dit standpunt aan. En vindt het tamelijk bizar dat de VSB Poëzieprijsorganisatie met dit idee komt zonder uitgebreid vooroverleg met literaire organisaties in den lande – Nederland en Vlaanderen zijn nu eenmaal groter dan Amsterdam en Rotterdam.

Gedichtendag is inmiddels uitgegroeid tot een groot bilateraal succes. Dus als er al een officiële ´Week van de Poëzie´ zou moeten komen, laat die dan rond Gedichtendag gesitueerd worden.

(Rottend Staal Online, 8-2-2005)

terug naar boven


SCHRIJVERS OM DE NOORD 2005

Schiermonnikoog - De VVV Schiermonnikoog organiseert op 22 en 23 februari voor de derde maal op verschillende locaties het literair festival 'Schrijvers om de Noord'. Op het programma staan voordrachten van Dichter des Vaderlands Driek van Wissen, onze medewerkers Tsead Bruinja en Tonnus Oosterhoff, alsmede Jean Pierre Rawie, Erik Harteveld, Marga Kool, Tjebbe Hettinga en anderen. Muziek wordt verzorgd door Tineke Abelen (fluit), Nienke Eekhof (piano), Nienke van Leijden (harp) en Liesbeth Wildeveld (piano).

(Rottend Staal Online, 8-2-2005)

terug naar boven


LENTE-EDITIE ZUIDERZINNEN IN ZOO ANTWERPEN

Antwerpen - Het jaarlijkse literaire festival ZuiderZinnen krijgt dit jaar een lente-editie in de Antwerpse Zoo. Op 15 mei wordt de dierentuin omgetoverd tot een literair paradijs, waar ook volop aandacht is voor muziek en poëzie.

”De Zoo is één van de mooiste plekken van Antwerpen en ideaal voor literaire activiteiten”, vindt organisator Luc Huybrechts. ”Zo denken we er bijvoorbeeld aan om in het Nocturama, dat tegen die tijd helemaal vernieuwd is, fluistergedichten te laten horen.” Welke auteurs er zullen komen, is nog niet bekend. Huybrechts: ”Maar net zoals met ZuiderZinnen zullen we toppers uit de Nederlandstalige literatuur proberen te boeken.”

Het festival, dat normaal plaatsvindt op het Antwerpse Zuid, is niet alleen gericht op volwassenen maar ook op kinderen. De werktitel van de lente-editie is ‘Zinnen in de Zoo’. De laatste ZuiderZinnen eind september 2004 trok 15.000 bezoekers – aldus de Gazet van Antwerpen vandaag.

(Rottend Staal Online, 8-2-2005)

terug naar boven


HOEVEEL ANNA BIJNSEN WAREN ER EIGENLIJK?

Antwerpen - Onze hoofdredacteur, momenteel ondergedoken in Antwerpen nadat het Dagblad van het Noorden een oproep plaatste hem te lynchen, vraagt zich vertwijfeld af hoeveel exemplaren er eigenlijk van de onlangs overleden dichteres Anna Bijns (1493-1575) bestonden. Dit omdat meerdere huizen aan de straat waar hij vertoeft borden dragen met de mededeling dat Anna Bijns er geleefd en gewerkt zou hebben.

(Rottend Staal Online, 7-2-2005)

terug naar boven


ALWEER EEN POEZIERECENSIE

Antwerpen/Epibreren - Op de site De Recensent wordt Hans Tentije's nieuwe bundel Deze oogopslag besproken.

(Rottend Staal Online, 6-2-2005)

terug naar boven


DE 25 STE NACHT VAN DE POEZIE

Antwerpen - Op 5 maart vindt de traditionele Nacht van de Poezie weer in Vredenburg, Utrecht plaats. Met ditmaal onze medewerkers Gerrit Komrij, Ramsey Nasr, Alfred Schaffer, Vrouwkje Tuinman en Menno Wigman, alsmede Abdelkader Benali, Remco Campert, J.A. Deelder, Bernard Dewulf, Frank Koenegracht, Rutger Kopland, Antjie Krog, Ed Leeflang, K. Michel, Bart Moeyaert, Erwin Mortier, Leonard Nolens, Cees Nooteboom, Jean Pierre Rawie, Patty Scholten e.a.

(Rottend Staal Online, 6-2-2005)

terug naar boven


MAX DOHLE MAAKT WEBSITE OVER BOELARDUS VAN BOELENS

Op het eiland is verheugd gereageerd op de nieuwe website die Max Dohle heeft gemaakt. Deze is gewijd aan het lange gedicht Een winter in drie zangen van Boelardus van Boelens, een zo goed als vergeten dichter uit de achttiende eeuw die op Epibreren echter nog driftig wordt gelezen. De Winter is een klucht over de Friese schaatscultuur. Over krabbelaars, zwierschaatsers, elfstedenrijders, burgers en buitenlui; over koek en over zopie, over heet bier in de ijsherberg; over de eerste Elfstedentocht en de eerste schaatswedstrijden. Wij hopen dat de website van Dohle tot een welverdiende Boelardus van Boelens-revival zal leiden.

(Rottend Staal Online, 6 februari 2005)

terug naar boven


DISCUSSIE OP HET WINDROOSWEBLOG

Op het Windroosweblog heeft Abe de Vries een stuk gepubliceerd waarin hij reageert op de theorieën van Thomas Vaessens en Jos Joosten, zoals ze die hebben ontvouwd in hun boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. De Vries heeft er een sterk, kritisch en goed onderbouwd stuk van gemaakt. De Friese versie staat op de website van Farsk. Dichters en andere geïnteresseerden kunnen reageren.

(Rottend Staal Online, 5 februari 2005)

terug naar boven


´ERGE DINGEN´
column van onze medewerker Ingmar Heytze

Wie vakkundig kan beslissen in de jaren des verstands, is er voor dat Driek van Wissen Dichter wordt des Vaderlands.

Utrecht - Met een kofferbak vol pennen waarin dit versje is gegraveerd heeft Driek van Wissen het anderhalve week geleden tot Dichter des Vaderlands geschopt. Veel mensen hebben me gevraagd of ik dat erg vind. Ik zou niet weten waarom. Ik vind heel veel dingen erg, ook in de poëzie, maar niet dat de dichter die het hardst campagne heeft gevoerd de verkiezingen glansrijk heeft gewonnen. Het schijnt dat ook Groningse vuilnismannen en ME-ers hebben meegestemd om de goede man in het zadel te krijgen, en als dat waar is, is Driek van Wissen werkelijk een dichter voor het volk. Het totaal aantal stemmen bedroeg rond de 7000, en Van Wissen lag ruim 1200 stemmen voor op de nummer twee, Simon Vinkenoog, die het met 435 stemmen moest doen. Dat lijkt me een tamelijk overtuigende zege.

Deze week ontviel ons Nel Benschop. Dat vind ik op zichzelf ook niet zo heel erg, maar in het NRC Handelsblad stond dat de dichteres van de troost in 1999 nog heeft meegedaan aan de toenmalige verkiezingen voor de Dichter des Vaderlands. Nu zijn er van Nel Benschop miljoenen dichtbundels verkocht, dus het lag voor de hand dat ze die verkiezingen op haar sloffen zou winnen. En nu komt het vreemde: ze kreeg slechts een handjevol stemmen. Waarom vind ik dat erg? Omdat het eens te meer illustreert hoe klein en beperkt het literaire wereldje is – zo klein dat de rest van Nederland er blijkbaar niets mee te maken wil hebben, zelfs het deel dat nog wel eens een gedicht leest, ook al is het dan een stichtend vers van Nel Benschop.

Het kiezersmandaat van Driek van Wissen beslaat nog geen tweeduizend stemmen, terwijl hij door grachtengordel-intellectuelen niet veel hoger zal worden aangeslagen dan de dichteres van de regels: 'Rust nu maar uit - je hebt je strijd gestreden. / Je hebt het als een moedig man gedaan.' Zoals de populaire, maar door de elite eveneens verguisde dichter Jean-Pierre Rawie opmerkte: ‘Hier zijn de zogeheten kenners niet blij mee. Dit is prachtig.’

Met die onweerlegbare waarheid kom ik op iets wat ik wél heel erg vind: het rancuneuze geblaat van Joost Zwagerman over Van Wissen. Hij noemde hem ‘een Groningse rijmelaar’ en ‘een Sinterklaas des Vaderlands’. Dat mag Zwagerman allemaal natuurlijk best vinden – ik geloof dat ik hem diep mijn hart geen ongelijk geef, zeker niet toen de kersverse Dichter des Vaderlands bij zijn inhuldiging een actualiteitsvers uit zijn zak viste waarin hij ‘pasje’ liet rijmen op ‘tasje’. Alleen: Joost Zwagerman is op dit moment wel de minst aangewezen dichter van Nederland om een andere dichter tot rijmelaar te verklaren. Van diezelfde Joost Zwagerman verscheen namelijk onlangs een dichtbundel, getiteld ‘Roeshoofd hemelt’, waarin een groot aantal onpublicabel slechte dichtregels staan. Leest u even mee: ‘roeshoofd wil zo graag een vrouw ombrengen / maar niet voordat hij haar eerst heeft verkracht / haar leed zou hij niet zinloos verlengen / voor verkrachting en slachting staan één nacht’. De eerste regel rammelt al lichtjes, de derde loopt niet als gevolg van het zieligste geval van rijmdwang dat ik in lange tijd heb gezien, de vierde regel draaft als een roestige pacemaker op weg naar een hopelijk spoedig einde. Niemand hoeft de sonnetten van Driek van Wissen mooi te vinden, maar hij zou nog liever zijn schrijfhand bij het polsgewricht afbijten dan zo’n waardeloos kwatrijn te produceren. Staan deze ongelukkige regels op zichzelf? Nee.

In bijna alle min of meer vormvast bedoelde gedichten uit ‘Roeshoofd hemelt’ – zo’n veertig procent van het gehele boek – is vergelijkbaar rijmpuin aan te treffen. ‘Zie het als klysma dat blijvend verdooft / kwestie van spoelen en schoon is je hoofd / je herhaalt het desnoods drie of vier keer / het is voor je hoofdgang de beste laxeer’. Dat kunnen we inderdaad wel stellen. Als Driek van Wissen de Sinterklaas des Vaderlands is, dan is Joost Zwagerman zijn hulppiet.

(Ingmar Heytze, Utrechts Nieuwsblad/Rottend Staal Online, 5-2-2005)

terug naar bovenANTHONY WINKLER PRINS HERBEGRAVEN

Veendam – Het Dagblad van het Noorden bericht over de feestelijke herbegrafenis van de onlangs overleden dichter en encyclopediist Anthony Winkler Prins (1817-1908).
Binnenkort verhuizen hij en zijn eveneens onlangs overleden vrouw van een naamloos graf te Voorschoten naar een praalgraf te Veendam.

(Rottend Staal Online, 5-2-2005)

terug naar boven


STADSDICHTERSNIEUWS

Antwerpen/Breda/Epibreren – Ook Breda heeft kennelijk een Stadsdichter. En wel eentje die onder de naam ´Olaf Douwes Dekker´ opereert – als we de flarden informatie mogen geloven die ons vanuit Breda bereiken.
De site van BN/De Stem, de krant die de laatste weken erover berichtte, is helaas niet voor ons toegankelijk. We zijn zeer benieuwd naar meer details.

(Rottend Staal Online, 5-2-2005)

terug naar boven


WAT DAN TE ANTWERPEN

Antwerpen - Zie het Drooglog - http://droog.web-log.nl/log/1776435- voor wat onze hoofdredacteur en sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum in Antwerpen uitspoken.

(Rottend Staal Online, 5-2-2005)

terug naar boven


LANDSDICHTER VOOR VLAANDEREN

Brussel/Antwerpen - Het Vlaamse parlementslid Jos Stassen (Groen!) gaat een voorstel indienen om een ,,Dichter van het Vlaams Parlement" aan te stellen. De functie is vergelijkbaar met de functie van de Nederlandse Dichter des Vaderlands.

Volgens de Standaard – http://www.standaard.be/ - moet de Nederlandse DdV gedichten schrijven over onderwerpen die het hele Nederlandse volk aangaan, zoals de geboorte van prinsesjes. Dat onderwerp zal de Dichter van het Vlaams Parlement links moeten laten liggen, want ´het Koningshuis is Belgisch, niet Vlaams´.

Maar... zover ons bekend waren al die schrijfsels over koninklijke geboorten geen verplichting - de eerste Nederlandse DvD, onze medewerker Gerrit Komrij, heeft ze op eigen initiatief geschreven. De tweede DdV, onze medewerker Simon Vinkenoog, hield zich gelukkig verre van alle Oranje-ongein – maar dat is weer een heel ander verhaal. Wat de huidige DdV, Driek van Wissen, met het koninklijk huis gaat doen is een vraag die zichzelf in de naaste toekomst gaat beantwoorden.

De Standaard: ´Voor Stassen doet het er niet toe waarover de dichter schrijft, of het nu een tsunami of een verkiezingsuitslag is. Hij wil na de krokusvakantie gaan lobbyen bij collega's. Namen wil hij niet suggereren. Ook andere belangrijke cijfers en letters moeten nog ingevuld worden: het aantal gedichten, het loon, de aanwervingsprocedure, de samenstelling van de aanwervingscommissie.

Wel valt al snel de naam van Jozef Deleu, die het tweejaarlijkse evenement ´Poëten in het Parlement´ organiseert. Stassen wil aanknopen bij dat evenement, omdat het zowel de poëzie als het parlement uitstraling verleent. Hij denkt dat Deleus expertise zeker nuttig zal zijn bij de verkiezing van de dichter.

Na ´Literaal´, het literair-toeristische project van Renaat Landuyt, en ´Poëten in het Parlement´, zou dit het derde lettereninitatief zijn dat het Vlaams Parlement neemt buiten het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) om. Stassen, een van de opstellers van het voorstel tot oprichting van het VFL (in 1998), beklemtoont dat het er niet om gaat mensen buitenspel te zetten. Dichters hebben het financieel niet makkelijk, zegt hij, daarom onder meer is het VFL opgericht. Hier gaat het meer om het promoten van poëzie. Hij wil graag een beroep doen op de ervaring van het VFL.

De politiek moet zich beperken tot het scheppen van kaders, stelt Stassen: ,,Daarin verschil ik nogal van Anciaux (de Vlaamse minister van Cultuur), die het beleid toch iets meer zelf in handen zou willen houden."

(Rottend Staal Online, 5-2-2005)

terug naar boven


FOTO´S GEDIGNAG ONLINE

Groningen/Antwerpen - Op de site van Vera zijn vanaf onlangs prachtige foto´s genomen tijdens de Gedignag (26-1-2005) te bewonderen. Van Kasper Peters, Peter M. van der Linden, Anneke Claus, Ger ´Sax´, J.A. Deelder, André Manuel en ´Compared to you we rock´. Zie http://www.vera-groningen.nl/fotoos/gedignag2005/index.html.
Let daarbij op de achtergronden die ontworpen zijn door onze technische hoofdredacteur Jan Klug. De verantwoordelijke fotograaf is niemand minder dan Mark Scheffer.

(Rottend Staal Online, 5-2-2005)
 

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Epibreren - Wevelgem Er staat een nieuwe recensie op Poëzierapport. Patricia Lasoen bespreekt Soms vaak, de nieuwe bundel van Judith Herzberg.

(Rottend Staal Online, 4 februari 2005)

terug naar bovenGERARD BEENSE STADSDICHTER LELYSTAD

Epibreren-Lelystad - Gerard Beense is benoemd tot eerste stadsdichter van Lelystad. Adus bericht vandaag de Stentor. Lelystad treedt hiermee in de voetsporen van vele, vele steden. Volgens wethouder Van der Zwan van Lelystad is de keuze op Beense gevallen omdat hij voor een breed publiek kan schrijven. ‘Het lag eigenlijk voor de hand om hem te benoemen, gezien zijn betrokkenheid bij Lelystad.’ Beense is een bekende dichter in Lelystad. Hij schreef bundels als Woordenwind en Klankenkraam en In de kleurenvan de kim.
Hij woont sinds 1978 in Lelystad en de stad inspireert hem enorm. De dichter: ‘Het is hier ruim en er is veel licht en water. De huizen staan niet te dicht op elkaar en er wonen veel plezierige mensen met veel talent.’ Het is aan Beense om bij minimaal zes grote gebeurtenissen aanwezig te zijn en daar over te dichten. Welke dat zijn, gaat in overleg.

(Rottend Staal Online, 4 februari 2005)

terug naar boven


PERIKELEN ROND STAATSIEPORTRET

Groningen/Antwerpen - Het Dagblad van het Noorden bericht over perikelen rond het door kunstschilder Arnout van Albada geschilderde staatsieportret van de gewezen Groninger Stadsdichter. Die vanuit Antwerpen laat weten dat hij het betreurd dat zijn opvolger Ronald Ohlsen gevaar loopt dagelijks met zijn lelijk hoofd geconfronteerd te worden:´Had liever de politici ermee getergd´.

(Rottend Staal Online, 4-2-2005)

terug naar boven


POEZIECENTRUM GENT PRESENTEERT ONLINE-CATALOGUS

Gent/Antwerpen - Het documentatiecentrum van het Poëziecentrum te Gent is bezig zijn rijke collectie online te ontsluiten. Vanaf 27 januari 2005 is de collectiecatalogus van het Poëziecentrum online raadpleegbaar (via www.poeziecentrum.be). Het betreft een testversie, die aan de hand van de input van gebruikers zal geoptimaliseerd worden.In een eerste fase wordt de collectie individuele bundels en verzamelbundels van individuele dichters ontsloten (voorlopig zonder de bibliofiele uitgaven, drukwerk in de marge en de bijzondere collectie ‘duurzame uitgaven’). De andere collectie-onderdelen (secundaire literatuur, bloemlezingen, knipselmappen, tijdschriften, foto’s, non-bookmateriaal, …) volgen in de loop van 2005 en 2006.
Op termijn zal deze catalogus de bibliografische informatie bevatten van alles dat zich in het documentatiecentrum bevindt en raadpleegbaar is voor het grote publiek.

Context en achtergrond: In 2003 werd aan de werking van het documentatiecentrum een nieuwe impuls gegeven. Met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen werd toen een project opgestart m.b.t. de automatisering van de collectie. Het einddoel van dit project, dat drie jaar loopt, is het aanbieden van een online-catalogus via de site van het Poëziecentrum.Het programma dat gebruikt wordt voor de aanmaak van de catalogus, is CDS/ISIS , een van de meest verspreide systemen voor information retrieval ter wereld. Het werd ontwikkeld door UNESCO en als freeware aangeboden in een poging om het cultureel erfgoed overal ter wereld op een goedkope en degelijke manier te ontsluiten. CDS/ISIS kent een heleboel toepassingen in Zuid-Amerika en Afrika, maar wordt ook in Europa gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld een deeltje van de collectie van de British Library via CDS/ISIS ontsloten.

Gezien de verscheidenheid van het publiek van het documentatiecentrum werd er gekozen voor een zogenaamde diepe ontsluiting van de collectie. Naast de standaard zoekingangen op auteur en titel, kan in de catalogus van het PoëzieCentrum ook gezocht worden op deeltitels (bijvoorbeeld gedichtencycli binnen individuele bundels, opgenomen werken in een verzamelbundel), uitgeversveld (zowel naam, plaats als jaar van uitgave), trefwoord, genre en reekstitel.De webinterface om de databank van het PoëzieCentrum vzw on line aan te bieden, is ontwikkeld door Prof.Dr. Egbert de Smet (UA).
Voor de doorsnee gebruiker voorziet de interface in een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig zoekformulier zoals ook gebruikt wordt door openbare bibliotheken. De gespecialiseerde gebruiker die vertrouwd is met de werking van CDS/ISIS kan gebruik maken van de mogelijkheid om commandogestuurd te zoeken. Wie maar een vaag idee heeft wat hij precies zoekt, kan gebruik maken van een easy-search, die in een basisindex voorziet die woordgeïndexeerd is.
Contact: Indien u meer informatie wenst of als u vragen/opmerkingen hebt in verband met de online-catalogus, kan u steeds terecht bij:

Stefaan Goossens
Projectmedewerker automatisering
PoëzieCentrum vzw
Vrijdagmarkt 36 9000 Gent
T 0032/(0)9/225.22.25
E project@poeziecentrum.be

(Rottend Staal Online, 3-2-2005)

terug naar boven


TOT EN MET 21 FEBRUARI NIEUWSSTORINGEN  

Antwerpen/Epibreren – Daar onze hoofdredacteur t/m 21 februari a.s. in Antwerpen verblijft zal wegens technische problemen het poëzienieuws de komende weken met veel vertraging online geplaatst worden. Onze excuses voor de overlast.

(Rottend Staal Online, 3-2-2005)

terug naar bovenWEG MET DE VERWARRING!

Epibreren - Een dikke zeven jaar geleden werden De Dichters uit Epibreren uitgenodigd mee te werken aan een bloemlezing waarin gedichten en rapteksten gebundeld zouden worden. Toen het boek, getiteld Double Talk, verscheen bleek dat de meewerkende dichters plots 'rapdichters' werden genoemd. Het heeft ons toen veel moeite gekost van deze rare bestempeling af te komen.

Dus waren we erg terughoudend toen we eerder dit jaar uitgenodigd werden om mee te werken aan het project Slamsphere:

'SlamSphere is een podium waar poetry slammers op elkaar reageren door middel van korte videoslams. Hierdoor ontstaat een web van kettinggedichten.'

We zijn immers geen Poetry Slammers en lieten dit een van de makers, Wilko Bello, direct weten. Hij vertelde ons dat er naast slammers ook 'gewone' dichters aan zouden meewerken en dat dit op de site duidelijk gemaakt zou worden. Dus werkten we mee.

Vorige week ontvingen we een persbericht over dit project. Waarin alleen gerept werd over 'slammers'. Voor ons reden om de toestemming tot het online plaatsen van onze bijdragen in te trekken - we waren geen slammers, we zijn geen slammers en we weigeren ons als zodanig te laten verkopen.


(De Dichters uit Epibreren, Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


ACHTERGRONDEN BIJ VAN WISSENS CAMPAGNE

Groningen - Het Dagblad van het Noorden beschrijft hoe Driek van Wissen erin slaagde Dichter des Vaderlands te worden.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


BOEKBLAD, GEFELICITEERD!

Epibreren - www.boekblad.nl, de site voor mensen uit het boekenvak, bericht dat de site de afgelopen maand een recordaantal bezoekers gehad. In januari 2005 bezochten 51.430 unieke bezoekers de site.

Boekblad werkt nu bijna vier jaar met een multimediale bladformule met een papieren en een digitale editie, en met lezingen en excursies. In april 2001, toen de site van start ging, had Boekblad.nl twaalfduizend bezoekers per maand. Afgelopen september waren het er 40 duizend, in oktober en november ruim 46 duizend, in december 44 duizend en afgelopen maand dus ruim 51 duizend.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


DUNYA-FESTIVAL BLIJFT BESTAAN

Rotterdam (ANP) - Het Rotterdamse festival Dunya vindt dit jaar weer plaats. Eind 2004 ging de gelijknamige stichting die het festival organiseerde failliet. Het was toen nog onbekend hoe het verder moest met het evenement.

De gemeente liet weten Dunya te willen behouden voor de stad. Wethouder S. Hulman van Cultuur reserveerde alvast subsidies in het cultuurplan, aldus zijn woordvoerder dinsdag.

Op 29 mei kunnen bezoekers van het evenement in het park bij de Euromast terecht. Dunya is traditioneel de aftrap voor het Rotterdamse festivalseizoen.

De organisatie ligt nu in handen van Ducos/ACR. Dit evenementenbureau kreeg de opdracht van Rotterdam Festivals. De invulling van het 28e festival maakt het bureau later deze maand bekend. 'De opzet wordt vergelijkbaar met de editie van 2004', aldus Ducos/ACR. Toen stond het hoofdpodium in het teken van 'young and urban'.

Dunya staat bekend als het 'oudste en grootste wereldculturenfestival' van Nederland en trekt jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers. Veel edities hadden te kampen met regen. In 2000 werd het festival afgelast in verband met storm.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


GEESTIGE COLUMN ARJAN PETERS

Epibreren - Reizende van Amsterdam naar Roermond beluisterden onze hoofdredacteuren het Avro-radiopprogramma Opium, waarin Arjan Peters een hoogst amusante column over de nieuwe Dichter des Vaderlands uitsprak. Dat hij zich hierbij als goed stemimitator ontpopte was een aangename verrassing.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


POP VS POETS BESCHREVEN

Epibreren/Amsterdam - De online krant Nieuw Amsterdams Peil beschreef vrijdag de Pop vs Poets-avond die donderdag j.l. in de Melkweg plaats vond, als onderdeel van het Weerwoord-festival. Onze adjunct-hoofdredacteur Hofman en onze medewerkers Dee, Geertsma en Vinkenoog waren aldaar de poets.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


PRELAAT MAAKT HET REDELIJK GOED

Vaticaanstad - Prelaat Garmt-Jan IX van Epibreren maakt het redelijk goed. Dit heeft het persbureau ENSA woensdag gemeld op gezag van bronnen in het Vaticaan. De prelaat heeft een rustige nacht gehad in het ziekenhuis waar hij dinsdag werd opgenomen.

Hij is goed uitgerust. Woensdagmorgen zetten artsen het medisch onderzoek voort. De 84-jarige kerkvader kreeg zondag griep maar leed dinsdag aan ademhalingsmoeilijkheden. Daarvoor werd hij in het Agostino Gemelli ziekenhuis in Rome opgenomen.

(Rottend Staal Online, 2-2-2005)

terug naar boven


NEL BENSCHOP OVERLEDEN

Epibreren/Arnhem - Dichteres Nel Benschop is maandag op 87-jarige leeftijd overleden, in haar woonplaats Arnhem. Dat maakte directeur B. Endedijk van uitgeverij Kok in Kampen vandaag bekend. Zij was al enige tijd ziek. Benschop werd op 16 januari 1918 in Den Haag geboren en was vooral bekend om haar religieuze gedichten.

Pas na de oorlog en een carrière in het onderwijs begon ze met het schrijven van gedichten, waarin de hoop en troost die God haar gaf een belangrijke rol speelde. Haar eerste bundel werd meteen een bestseller en een klassieker: Gouddraad uit vlas (1967). Nel Benschop heeft vijftien gedichtenbundels geschreven waaronder Zo zag ik Hem (1983). Haar laatste boek heet Zie de mens (1999). Van haar bundels zijn miljoenen exemplaren verkocht.

In het NRC-Handelsblad herdacht onze medewerker Kester Freriks haar met dit artikel. Onze medewerker Harry Zevenbergen behoort tot een van de vele oud-leerlingen van Benschop.

(Rottend Staal Online, 1/2-2-2005)

terug naar boven


 


terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van januari 2005
het nieuws van december 2004
het nieuws van november 2004
het nieuws van oktober 2004
het nieuws van september 2004
het nieuws van 18 t/m 31 augustus 2004
het nieuws van 1 t/m 17 augustus 2004
het nieuws van juli 2004
het nieuws van juni 2004
het nieuws van 1-5-2004 t/m 31-5-2004
het nieuws van 16-4 t/m 30-4-2004
het nieuws van 1-4 t/m 15-4-2004
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2000-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.