Djodjie C.A. Rinsampessy 

      laatste update 1 maart 2004


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  19 januari 1999, 2002  
     BIOGRAFIE

De in Assen woonachtige dichter/columnist Djodjie C.A. Rinsampessy, in 1960 te Schattenberg geboren uit een Molukse vader en een Timorees-Molukse moeder, begon in het midden van de jaren zeventig met het schrijven van gedichten, zowel in het Maleis als in het Nederlands. Een verzoek van boekhandel Van Stockum in Den Haag om daar te signeren op een moment dat hij nog geen bundel had uitgebracht - vormde de aanleiding tot zijn debuut Begitu sadja / Zomaar, een uitgave van Bintang Design & Communicatie, Den Haag, 1996. Momenteel werkt hij aan zijn nieuwe bundel, Zonder spelregels, waaruit onderstaand gedicht een voorproefje vormt. Rinsampessy is regelmatig op de Nederlandse literaire podia aan te treffen, vaak begeleid door toetsenist Tom Rahajaan en fluitist Joop Jansen.

Ook schreef hij columns voor het landelijke Molukse maandblad 'Marinjo' en is hij initiatiefnemer van de Stichting Karang, die zich inzet voor Molukse auteurs. Een van de projecten van de stichting was de expositie 'Portretten ontmoeten de Poezie', waarbij het gelijknamige boek verscheen.

Zie ook: http://www.poeziemarathon.nl/gast/rinsampessy.html

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Djodjie C.A. Rinsampessy.

19 JANUARI 1999

druppels tranen, bonzende harten
nachten zonder licht, lange nachten
troostende woorden voor op het moment
antwoorden met vele vragen

harten, harteloos doorboort
huilende kinderen, schreeuwende moeders
vaders rennen, zonder enige uitweg
rode sporen, rode banen, rood vooruitzicht

liggen lichamen, langs het water, in het water
zondermeer gezichtloos, geen ommekeer
ondoenlijk, ondraaglijk de geuren, steeds
herkenbaar, 19 januari 1999

broeders en zusters, tranende harten
duistere machten zonder einde
de weg, luguber, huilend in stilte
argwanend, op komst parasieten

levend de lachende macht, het gevaar
voortdurend, druppels tranen, machteloos
de regelmaat, niet wetend
wat morgen komt

huilende kinderen, schreeuwende moeders
rennende vaders, zonder gehoor
sporen roder worden groter
zonder perspectief

opnieuw volgen ogen, de verste verte
vormen gezichten, achtervolgend, vager
explosief vlammenzee, vol vuur, vuren kogels
zonder bestaansrecht, ongeduldig

niet wetend waar het heen gaat

 

©  Djodjie C.A. Rinsampessy, 2002

CONTACT
Djodjie C.A. Rinsampessy
mobiel: 06-12.04.93.77
e-mail: rinsampessy@home.nl


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Djodjie C.A. Rinsampessy/Rottend Staal Online 2002-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.