GESLOTEN WEGENS HUWELIJK

Epibreren - Vanwege de huwelijksvoltrekking tussen één onzer medewerkers en één geen onzer medewerkers, alsmede een finale en een festival, en de daar aan gepaard gaande reisverplichtingen, wordt de nieuwsvoorziening tot ergens in dit weekend gestaakt.

Urgent nieuws kan gedeponeerd worden bij onze redacteur Chrétien Breukers, ter verwerking op het Contrabasweblog: chretien.breukers@wanadoo.nl. Minder urgent nieuws is geen nieuws en kan derhalve onverzonden blijven.

(Rottend Staal Online, 26-5-2005)

terug naar boven


HOE LUCEBERT MUZIEK MAAKTE VAN TAAL

Den Haag - De dichter Lucebert dankt zijn reputatie voor een groot deel aan de muzikaliteit van zijn werk. Waarin zit 'm die welluidendheid precies? Marc van Oostendorp gaat het na in het juninummer (2005) van 'Onze Taal'. Op www.onzetaal.nl staat een verkorte versie van zijn artikel.

(Rottend Staal Online, 26-5-2005)

terug naar boven


UITSLAG LANDELIJKE POETRY SLAM FINALE

Epibreren/Nijmegen/Utrecht - zoals gisteren gemeld vindt vanavond de Landelijke Poetry Slam Finale te Nijmegen plaats. Wie deze finale wint zal vannacht bekend gemaakt worden op het weblog van de Contrabas, tegen 00.30 uur.

(Rottend Staal Online, 26-5-2005)

terug naar boven


KURT SCHWITTERS KATHEDRAAL HEROPGERICHT

Leuven - Al geruime tijd is Dirk Vekemans bezig met het heroprichten van de eens door de onlangs overleden Kurt Schwitters gestichte Kathedraal van de erotische ellende', onder de naam Neue Kathedrale des erotischen Elends.

Dirk Vekemans over dit project:: 'This is very much a project of becoming, of artistic research. It might be interesting and some fun, I hope it is, it's certainly not meant to be beautiful.'

'I'm also trying to develop some artistic publishing tools, mainly for publishing literature on the internet.'

(Rottend Staal Online, 26-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE REACTIE DOORMAN OP DOET POËZIE ER TOE

Maastricht/Epibreren - Onze medewerker Maarten Doorman reageert verrassend scherp op Thomas Vaessens recentste schrijven op het discussielog Doet poëzie ertoe.

Zijn taalgebruik, gespeend van voor leken onbegrijpelijk vakjargon, is iets waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen.

(Rottend Staal Online, 26-5-2005)

terug naar boven


CONTRABAS!

Epibreren - Het Windroosreeksweblog bestaat niet meer. Althans, niet meer onder die naam. Het heet nu: Weblog van de Contrabas, en is te vinden op hetzelfde URL als waar eens het Windroosreeksweblog floreerde.

Dit heeft als voordeel dat alle links naar eerdere artikelen blijven werken en dat trouwe Windroosreekswebloglezers geen ingewikkelde zoektochten op het grote boze internet hoeven te verrichten om bij het weblog van de Contrabas te geraken.

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


COVERSLAM DEN HAAG

Epibreren - Op het Windroosreeksweblog doet onze medewerker Maarten Das verslag van de Coverslam die zich gisteren in Den Haag afspeelde. Onze medewerkers Diann van Faassen, Erik Jan Harmens, Gerrit Komrij, Fred Papenhove, Pom Wolff en de onlangs overleden Willem Wilmink passeren de revue (wat niet impliceert dat ze er allen lijfelijk aanwezig waren).

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


VU-PODIUM POËZIEPRIJZEN 2005

Groningen/Amsterdam - Onze medewerker André Degen heeft vorige week maandag de derde prijs behaald bij de VU-podium Poëzieprijs 2005. Deze prijs werd op Pinkstermaandag uitgereikt in de Rode Hoed te Amsterdam. Aan zijn derde plaats was het indrukwekkende bedrag van € 50,- verbonden (wie zei er ook alweer dat je van poëzie niet rijk wordt?). Het aantal inzendingen bedroeg ruim 600.

De eerste prijs ging naar een 'beklemmend' titelloos gedicht van Hein Walter. De tweede prijs verkreeg 'Adagio D956' van Dan Falck. Welke exorbitante bedragen aan die prijzen gepaard gingen is uw redactie onbekend.


(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


HOORNE, WAT FLIK JE ONS NU?

Epibreren/Wevelgem - Gisteren ratelde per telex het bericht binnen dat op de poëzierecensiesite Poëzierapport een nieuwe recensie verschenen is: Fata Morgana van onze medewerker Gerrit Komrij, besproken door onze medewerker Philip Hoorne.

Tot zo ver niks aan de hand. Hoorne bespreekt de bundel zeer lovend. En dat is mooi: er zijn meer dan genoeg recensies verschenen waarin boeken worden afgebrand. Maar... dat Philip Hoorne niet vermeld dat hij de eerste dichter was die in de door Komrij geredigeerde Sandwichreeks verscheen en dat hij daarmee niet in de positie verkeert een onafhankelijke en geloofwaardige recensie over een boek van Komrij te schrijven, is zeer te betreuren.

Helaas zijn er in dit taalgebied meer recensenten actief die er niet voor terugdeinzen boeken van bevriende auteurs, boeken die ze zelf geredigeerd hebben of boeken van uitgeverijen waarmee de desbetreffende recensent zakelijk verbonden is te bespreken. Dat dit a. gebeurt is b. even schandalig als het onvermeld laten van die achterliggende banden.

Kortom: het wordt tijd voor een gedragscode voor recensenten!

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


DICHTERS EN REFERENDA

Epibreren/Groningen - Dichter des Vaderlands Driek van Wissen riep gisteren in het tv-programma Nova het volk op om 'Nee' te stemmen, tenzij allerhande bewindslieden zich anders zouden gaan gedragen.

Onze medewerker Ronald Ohlsen, Stadsdichter van Groningen, bedacht daarentegen de naam 'Het Groninger Forum', voor het 'Het Huis van Informatie en Geschiedenis', dat gepland staat aan de Oostwand van de Groninger Grote Markt. De Groninger bevolking moet zich nu in een referendum uitspreken of Ohlsen's Forum ook daadwerkelijk gebouwd dient. Het Dagblad van het Noorden bericht erover.

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


STORING @HOME VEROORZAAKT OOK TE EPIBREREN OVERLAST

Groningen/Epibreren - Duizend klanten die een abonnement hebben op internet via de kabel van Essent@Home hebben al bijna een week geen toegang tot het wereldwijde web. Een hardnekkige storing in een van de centrale computers van @Home blokkeert de kabelmodems van de getroffen klanten, bericht het Dagblad van het Noorden.

Volgens een woordvoerder van Essent is de boosdoener een foutief script in een van de centrale servers in Amsterdam.

Deze storing heeft ook gevolgen voor de opdateringsmogelijkheden voor deze site. Wie erover wil klagen kan terecht bij de klantenservice (0900-8112) van @Home.

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


VOLKSKRANT BRENGT WEER POËZIENIEUWS OP OPVALLENDE PLAATS

Epibreren - Van alle Nederlandse dagbladen loopt de Volkskrant voorop, op het gebied van poëzienieuwsvoorziening. Vandaag staat een diepte-interview met Bob Geurts van Kessel van de Wintertuin prominent op de achterpagina, met daarbij een foto van onze medewerker Tjitske Jansen. Dit vanwege de landelijke finale Poetry Slam, morgen in Doornroosje, Nijmegen. Promiment op de achterpagina? Jawel: juist die pagina wordt door ochtendforenzen zonder krant aandachtig bestudeerd in de gele NS-treinstellen.

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


VEERTIGSTE EENZAME UITVAART

Amsterdam - Gisteren werd in de hoofdstad de 52-jarige Rijkert A. E. op zijn eenzame uitvaart begeleid door Anneke Brassinga. Op zijn weblog doet onze medewerker F. Starik verslag en staat ook Brassinga's uitvaartgedicht te lezen.

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


BREUKERS OVER DE BREUK
Het grote interview

Epibreren - 'Ik heb een heel, heel lang diepte-interview met Breukers gemaakt. Zo één waarin hij zijn kant van de Windrooszaak nu eens haarfijn uit de doeken doet,' glimlachte onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum de hoofdredacteur vanochtend bemoedigend toe, nadat ze uit haar suikerspinroze Ferrari Testarossa was gesprongen. 'Ik ben benieuwd,' gaf deze zich gewonnen. 'Wel,' zei Van Dalsum, terwijl ze een paar a4-tjes op het bureau van de hoofdredacteur gooide, 'lees maar.'

Utrecht bij nacht. Maandagochtend, half een. Een vermoeide, maar tevreden ogende Chrétien Breukers neemt nog een slokje van zijn bier. We zitten in het restaurant van het Louis Hartlooper Complex. Ik vraag Breukers of hij tevreden is met de gang van zaken tijdens de presentatie.

Breukers: 'Zeer'.
Van Dalsum: 'Maar?'
Breukers: 'Wel. De afgelopen anderhalf jaar ging het met de Windroos nogal crescendo. De bundels uit de eerste serie werden enthousiast ontvangen. Ze verkochten goed. Ook via het weblog van de Windroos werd er flink wat aan de publicitaire boom geschud. Dat gaf mij het idee dat er meer te halen was uit de reeks. Met plannen om het inmiddels uitdijende succes nog verder uit te bouwen, ging ik toen naar de uitgever van de reeks.
Van Dalsum: 'Dus?'
Breukers: 'En die maakte toen niet de indruk echt meer werk van de reeks te gaan maken.'
Van Dalsum: 'Hoe zulks?'
Breukers: 'Ik kwam met plannen om de vormgeving te verbeteren en probeerde van de uitgeverij gedaan te krijgen dat de reeks ook na het eind van dit jaar door zou gaan. Aanvankelijk hadden we namelijk afgesproken om eind van dit jaar, van 2005 dus, een evaluatie over de eerste twaalf delen te doen. Ik merkte echter tijdens het voorbereiden van nieuwe series dat een evaluatie zo laat in het jaar eventuele voorbereidingen voor 2006 in de weg zou zitten. Maar Holland kon mij geen zekerheid geven over een eventuele voortgang. Ook een plan om vier Friese dichters in een tweetalige editie uit te brengen, als co-productie met uitgeverij Bornmeer, werd getorpedeerd, ook al zou een dergelijk project ook maar zeer weinig kosten.'
Van Dalsum: 'Tss.'
Breukers: 'Inderdaad. Omdat ik niet wist of ik na het eind van dit jaar verder kon met de Windroosreeks en vanwege de zakelijk steeds stroever verlopende contacten tussen de uitgeverij en mij, begon ik te bedenken hoe ik de reeks een even succesvol vervolg kon geven. Daar kwam nog bij, dat de bundel van Catharina Blaauwendraad ineens zomaar uitverkocht was...'
Van Dalsum: 'Wat fijn voor Catharina!'
Breukers: 'Zeker. Maar...'
Van Dalsum: 'Oh jee! Een maar. Dat klinkt nooit zo veelbelovend.'
Breukers: 'Maar dat was inderdaad niet leuk genoeg voor Catharina. Holland wilde het boekje namelijk niet herdrukken.'
Van Dalsum: 'Wat heeft Catharina toen gedaan? De ruiten van het gerenommeerde uitgevershuis ingegooid? De hens in het pand gestoken?'
Breukers: 'Nee, Catharina is een temperament, maar zij is voor zover ik weet niet gewelddadig. Zij heeft zich in de hele toestand rond een herdruk – eerst toegezegd door de uitgeverij, toen aangekondigd, ten slotte nog steeds niet gerealiseerd – waardig gedragen. Veel goodwill levert het Holland ondertussen niet op, zoals je je kunt voorstellen.'
Van Dalsum: 'Precies.'
Breukers: 'Daarna raakte de carrière van Eva Cox ineens in een stroomversnelling.'
Van Dalsum: 'Nou, stroomversnelling. Zij staat niet in de top 10 van de Opzij, zoals ik....'
Breukers: 'Dat is waar. Maar zij is wel genomineerd voor de Buddinghprijs, en is net als Paul Janssen en Han van der Vegt opgenomen in de prachtbloemlezing die altijd rond de VSB Poëzieprijs verschijnt.'
Van Dalsum: 'Krek zo is het.'
Breukers: 'Tevens is zij op dit moment op toernee en waren de laatste 24 bundels die zij nog had kunnen krijgen van de uitgever binnen twee dagen uitverkocht. Op de vraag van een der toernee-organisatoren of haar bundel nu wel zou worden herdrukt, antwoordde de uitgeverij: 'Voorlopig niet.' Dat is toch van een verregaande laksheid, dunkt mij zo.'
Van Dalsum: 'Mij ook!'
Breukers: 'Blij dat je het met me eens bent. Ondertussen had ik genoeg van de onwillige houding van Holland, en toen ik dat een keer mededeelde, ben ik, geloof ik, twee keer ontslagen en heb ik zelf ook twee keer ontslag genomen. Een boeiende periode, zeker omdat het werk voor de tweede serie gewoon doorging. Wat mij betreft dan. Nadat ik voor de tweede keer ontslag had genomen, was het contact met Holland dermate verwaterd, dat ik niets meer van de beste mensen aldaar mocht vernemen.'
Van Dalsum: 'Ik heb ze ook niet gezien tijdens de presentatie.'
Breukers: 'Ze waren er niet en hebben er alles aan gedaan om de presentatie te negeren. Dat is jammer. Gelukkig dacht het grote publiek er anders over en is de presentatie enorm succesvol verlopen. Helaas moesten de dichters hun bundels zelf verkopen, omdat de uitgevers geen zin hadden om een boekentafel in te richten. Weinig professioneel. Niet aardig tegen 'hun' auteurs. Maarten Das, Fred Papenhove, Richard Steegmans en Guido van der Wolk verdienen beter.'
Van Dalusum: 'Ik zag de uitgever van de Contrabas wel...'
Breukers: 'Ton den Boon gaat de reeks voortzetten en wilde wel eens zien hoe dat gaat, zo'n legendarische presentatie. Hij heeft in een eerder stadium nog geprobeerd om de naam "de Windroos" van Holland over te nemen, maar dat lukte niet. Wel wist Holland te vertellen dat men door wilde gaan met de reeks. Na mijn vertrek wel.'
Van Dalsum: 'Een beetje laat.'
Breukers: 'Gelukkig krijgt dit verhaal nog een redelijk positieve wending. Want de Contrabas wordt, net als de Windroos, een reeks waarin veel debutanten een plek zullen krijgen. En de eerste serie, die in februari 2006 verschijnt, telt maar liefst acht (8) bundels.'
Van Dalsum: 'Niet weinig. Maar hoe zit dat nu met dat Shock & Awe?'
Breukers: 'Daar kan ik nu nog weinig over vertellen. Maar naast de acht bundels, verschijnen er nog minstens vier andere uitgaves, die allemaal iets met poëzie te maken hebben.'
Van Dalsum: 'Ik kan nauwelijks wachten.'

'Dat ziet er goed uit, Liesbeth', sprak de hoofdredacteur. Maar wat ontbreekt is wat Uitgeverij Holland hier nu over te zeggen heeft. Van Dalsum: 'Al preventief heb ik Ruurt van Ulzen geprobeerd te interviewen over deze zaak. Die me dit antwoord gaf: 'We hebben op dit moment berichten over de Windroos, behalve datgene wat je kennelijk al weet.'

De hoofdredacteur: 'Ergens lijkt me een woord te ontbreken, Liesbeth.'
Van Dalsum: 'Nee - het is heel logisch geformuleerd. Hij heeft géén berichten, géén is niets, niets is nul, nul bestaat niet en kan dús achterwege gelaten worden. Q.E.D.!'

(Rottend Staal Online, 25-5-2005)

terug naar boven


POËZIE-ENQUÊTE BUNKER HILL

Epibreren/Amsterdam - Het literair tijdschrift Bunker Hill heeft een enquête aan een op het eiland onbekend aantal dichters verstuurd over de stand van zaken in poëzieland. Dit in navolging van soortgelijke enquêtes die in 1983 (in Maatstaf), 2000 (in de Poëziekrant) en 2001 (in de Groene Amsterdammer) werden gehouden. De uitslag zal in het volgende nummer (30/31) gepubliceerd worden.

Omdat in alle voorgaande enquetes slechts een handvol dichters meewerkte (in 1983 achttien, in 2000 zesendertig mensen (niet alleen dichters) en in 2001 acht) hopen we dat ditmaal meer dichters participeren. Gezien de verregaande e-maillisering van het dichtvolk achten wij die kans groot.

Maar... tegelijkertijd hopen we dat de redactie van Bunker Hill ons de enquête-uitslag onthoudt, als het aantal respondenten weer zo belachelijk klein is als in 1983, 2000 en 2001. Gezien het weinig representatieve karakter van die 'enquêtes' blijft het een raadsel waarom de toenmalige redacties ooit tot publicatie zijn overgegaan.

Hoe het ook kan werd in juni 2002 op www.dbnl.org aangetoond: een enquête naar de canon onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Van de 1489 formulieren die werden verzonden, kwamen er vier als onbestelbaar retour. Van de overige 1485 formulieren werden er 299 ingevuld aan geretourneerd.

Kijk, dat zijn nu nog eens cijfers waar je voor de dag mee kan komen.


(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


NOG MEER ZONDAGMIDDAGVERSLAGEN

Epibreren - Op het Windroosreeksweblog blijven nieuwe verslagen en links naar verslagen van de bundelspresentatie van afgelopen zondag verschijnen, waarmee die middag te Utrecht een van de best gedocumenteerde poëziemanifestaties sedert Poëzie in Carré, 28 februari 1966, lijkt te worden.

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


DOET POËZIE ER TOE?

Epibreren - De discussie over Bas Bellemans essay blijft gaande op doetpoezieertoe.web-log.nl, waar inmiddels ook een bijdrage is geplaatst van onze medewerker Jan-Willem Anker. Het verheugendste aan dat weblog is dat het voor een inhoudelijke discussie over poëzie en aanverwante zaken dagelijks een behoorlijk groot (voor literaire internetpagina's) aantal lezers trekt:

Dag            Pageviews    Unieke bezoekers

23-05-2005      275                    80
22-05-2005      223                    47
21-05-2005      260                    65
20-05-2005      431                    82
19-05-2005      258                    47
18-05-2005      242                    53
17-05-2005      332                    62
16-05-2005      181                    46
15-05-2005      297                    40
14-05-2005      346                    64
13-05-2005      869                  103
12-05-2005    1285                  154
11-05-2005    2031                    98
10-05-2005     145                     15

Totaal           7175                  956 *


* Het totaal van de unieke bezoekers is een optelling van alle dagen. Voorbeeld: als iemand én op maandag én op dinsdag een unieke bezoeker is geweest, dan zal deze persoon bij het totaal als 2 unieke bezoekers geteld worden, en niet als 1.

Onze medewerker Catharina Blaauwendraad vroeg zich zondag af waarom de makers van het discussielog gekozen hebben voor het web-log.nl-systeem. Daar zijn een aantal redenen toe: het web-log-systeem is een van de meest gebruikte weblogsystemen in dit taalgebied, waardoor relatief veel mensen weten hoe je cursiveringen en links in de reacties moet aanbrengen. En de reacties verschijnen overzichtelijker en prettiger leesbaarder in beeld dan bij veel andere logsystemen. Bij het web-log.nl-systeem kunnen de logbeheerders de IP-adressen van de mensen die reageren zien, wat het mogelijk maakt lieden die misbruik maken van andermans naam te herkennen en mensen die grossieren in het plaatsen van niet ter zake doende reacties te weren.

Vandaar.

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


KIEZ21

Epibreren - Een onzer medewerkers attendeerde ons op het bestaan van het online-tijdschrift Kiez21, www.kiez21.org, waarop ondermeer een correspondentie tussen onze medewerkers Alfred Schaffer en Tjitske Mussche te lezen is en Thomas Vaessens terugblikt op vijf jaar Dichter des Vaderlandsen. In zijn overigens boeiende betoog maakt hij jammer genoeg duidelijk dat hij nog steeds geen weet heeft van de klokken en klepels van internet, door te stellen dat de stemsite van de onlangse DdV-verkiezing 'gehackt' zou zijn (onjuist*) en dat er op diverse sites en weblogs volop over 'gechat' zou zijn. Misschien is dat laatste waar, maar niet op de sites waar hij op doelt, aangezien die geen chat-functie hebben.

Enfin, dat is allemaal minder erg dan de ergerlijke vormgeving waarin Kiez21 gegoten is, die het periodiek hoogst onoverzichtelijk en zeer irritant en ongemakkelijk leesbaar maakt.

* Wat internetanalfabeten, ook wel digibeten geheten, als Vaessens en Bas Kwakman van Poetry International niet snappen, is dat 'hacken' hoogst strafbaar is. Door te stellen dat de stemsite door mensen die de DdVverkiezingen kritisch volgden gehackt zou zijn, beschuldigen ze de criticasters dus van het plegen van een misdaad. En dat is wel een heel boude en vooral ongefundeerde beschuldiging die diende om Poetry Internationals eigen falen te verhullen, namelijk: het niet beveiligen van privacy-gevoelige informatie.

Onze medewerker Ruben van Gogh vroeg zich wegens bovenstaande af: 'Ik weet niet of een niet beveiligde pagina met 'geheime gegevens' zoiets is als een huis met apparatuur met een achterdeur die wijdopen staat: ook dan is het strafbaar de apparatuur mee te nemen (ok, de verzekering zal niet uitkeren).'

Bart FM Droog: 'Hacken' is inbreken in een computer. Wat er begin december aan de hand was, was dat die informatie op een voor iedereen toegankelijke pagina op het internet te vinden was. Dat is net zo iets als vertrouwelijke documenten bij het grof vuil aan de straatkant zetten.'

Van Gogh: 'En de gegevens openbaar publiceren, niet door een link aan te brengen (oftewel gewoon vertellen dat er daar een deur open staat, te zien vanuit de straat), maar door die gekopieerd op een andere pagina te zetten – was dat nu wel of niet gebeurd? Ik weet het niet meer – dat is denk ik wel strafbaar...'

Droog: 'hoe het gebeurd is, is na te lezen op http://slijmmetonsmee.web-log.nl/log/1427650 en http://slijmmetonsmee.web-log.nl/log/1434549

Het is wel grappig om in dat eerste log te lezen hoe degene die de stemgegevenspagina ontdekte, 'Melanie', aanvankelijk niet geloofd werd. 'Melanie' is overigens Jeannine
Janssens
, juriste en de sitebeheerder van Literatuurlinks.net, die, zover ik weet, nog steeds wacht op excuses van Poetry International.

Een van de makers van het Slijmlog belde me kort na die ontdekking (was in die periode internet beu, dus ontging het me in eerste instantie) en ik berichtte er op deze pagina over. Ik trok ook een kopie van die stemgegevens en plaatste die op de maandag online, om te laten zien wat gaande was. Net als elk nieuwsprogramma zou doen. De nieuwswaarde plaatste ik boven de privacy, omdat Poetry zelf al vanaf de voorgaande vrijdag, direct bij het begin van die stemming, die gegevens in het rond slingerde.

Die kopie heb ik later die maandag verwijderd. Als ik me niet vergis pas tegen 16.00 uur, na een telefoontje van Bas Kwakman. Dat telefoontje had ik overigens 's ochtends al verwacht. Doortastendheid is niet een van Poetry's kenmerken.

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar bovenPOËZIEGALA MET 1200 VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE DICHTERS

Arnhem - Onderzoek toont aan dat mensen met een verstandelijke handicap door het schrijven van gedichten beter leren communiceren! Dit is de belangrijkste uitkomst van het project 'Het Gedicht' dat op donderdagmiddag 26 mei a.s. wordt afgesloten met een groots Poëziegala in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Meer dan 1.200 dichters met een verstandelijke handicap uit Nederland en België komen deze dag bijeen om naar elkaars gedichten te luisteren. Het Poëziegala is er één in een reeks van activiteiten die plaatsvindt om Nederland wakker te schudden.

Mensen met een verstandelijke handicap worden mondiger, zelfbewuster, taalvaardiger en communicatiever van het onder begeleiding schrijven van gedichten. Hun zelfvertrouwen neemt toe en ze zijn beter in staat aan de buitenwereld kenbaar te maken wat hen beweegt en wat hun wensen zijn. De deelnemers aan de workshops werden begeleid door taalvormingsdocenten en beeldend kunstenaars van de Stichting Kunstenaar&CO.

Binnen instellingen en scholen voor mensen met een verstandelijke handicap door heel Nederland en België zijn in het afgelopen jaar 150 workshops 'gedichten maken' gegeven door professionele taaldocenten en kunstenaars. Ook werd een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.

Een absoluut record van ruim 2.000 gedichten kwam binnen bij de wedstrijdjury!
De gedichten zijn beoordeeld door een deskundige jury van dichters en schrijvers, bestaande uit Naima El Bezaz, Herman Brusselmans, Mensje van Keulen, Dorinde van Oort, Hubert Roza, onze medewerker Edward van de Vendel, Annelies Verbeke en voorzitter, tevens één onzer medewerkers, Cees van der Pluijm.

Freek de Jonge is ambassadeur van dit unieke project. Hij zal het eerste exemplaar uitreiken van de gedichtenbundel Blijf nog even. 166 gedichten over liefde, vriendschap en familie aan Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. De bundel is samengesteld door Cees van der Pluijm.

Op het Poëziegala zal presentator Jochem van Gelder de vijf prijswinnaars van de wedstrijd voor het voetlicht plaatsen. Daarnaast zullen gedichten worden gezongen en voorgedragen door Freek de Jonge, Mathilde Santing, Liesbeth List, Lenette van Dongen en Antonie Kamerling. Dichter des Vaderlands Driek van Wissen schrijft speciaal voor 'Het Gedicht' een uniek gedicht over de liefde.

Meer informatie is te vinden op de website van het project www.hetgedicht.nl , bij Cees van der Pluijm www.vanderpluijm.demon.nl en bij non-profituitgeverij De Stiel www.de-stiel.demon.nl

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


DE HELE WERELD POËZIE!

Amsterdam - Onze medewerker Diana Ozon is dichter van de maand mei in de hoofdstedelijke boekhandel Demodokos. Zij verwelkomt deze donderdag de nieuwe dichter des maands en de gespreksleider van die avond: onze medewerker F.Starik.

Ozon en Starik delen een verleden: beiden waren betrokken bij One World Poetry, het spoken word festival van de onlangs overleden Benn W. Posset. Ook te gast is onze medewerker Erik Jan Harmens, die F. Starik in 1986 bij One World Poetry als duvelstoejager opvolgde. De dichters dragen elk een toepasselijk gedicht voor. Zij zullen omzien in verwondering.

De redactie te Epibreren wenst onze medewerkers veel succes toe, komende donderdag, maar vraagt zich met de hangjeugd af: wat was dat One World Poetry eigenlijk?

Starik: 'One World Poetry was waarschijnlijk het eerste poëziefestival in ons land dat optredens van internationale dichters combineerde met (alternatieve) popmuziek. Directeur en hippiekoning Benn W. Posset had een voorliefde voor de Amerikaanse beat-generatie: Allen Ginsberg, William Burroughs, Charles Bukovski en Richard Brautigam kwamen ieder jaar voordragen, als het al tot een voordracht kwam. Ik geloof dat het festival zijn bloeitijd in de late jaren zeventig had. Eind tachtig ging de boel failliet. gebrek aan publieke belangstelling, gecombineerd met financiële chaos.'

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


FREE WORD AWARD 2005 VOOR ATJEHSE AZHARI

De Free Word Award van de Stichting Poets of All Nations (PAN) zal dit jaar worden toegekend aan de dichter, schrijver en uitgever Azhari (23) uit Atjeh. Dit gebeurt op zondagmiddag 29 mei om 15.20 uur in de Solidariteitstent, het nieuwste programma-onderdeel van het Dunya Festival. Het festival wordt in Het Park bij de Euromast in Rotterdam gehouden.

De Award is bedoeld voor dichters, die zich in ernstige politieke moeilijkheden bevinden, gevangen zitten, op andere wijze vervolgd worden of hun woon- of taalgebied hebben moeten verlaten. Bij Azhari is dit niet het geval, hij is op andere wijze een slachtoffer. Bij de zeebeving van 26 december 2004 heeft hij zijn ouders en zijn jongere zusje verloren, is zijn huis verdwenen en zijn overige bezittingen. Nu moet hij, hoe dan ook, proberen tot een nieuw leven te komen. In Indonesische schrijverskringen bestaat er grote waardering voor zijn publicaties en heeft men veel vertrouwen in zijn toekomst als auteur.

Omdat het bestuur van PAN en de jury van de Award ook vinden dat hij in dit werk moet worden gestimuleerd, wordt de Free Word Award 2005 aan hem toegekend. Voor de vaste partner van PAN, de NOVIB-uitgeverij, is het om haar moverende redenen niet mogelijk PAN dit jaar in haar keuze te volgen. Daarom heeft de Stichting Poets of All Nations een beroep gedaan op andere vrienden en relaties om tot het Erengeld, groot € 5.000 te komen en toe te kennen. Door het LIRA Fonds werd spontaan een garantie van € 1.000 aangeboden. De verschillende donaties hebben er voor gezorgd dat de dichter Azhari het volledige bedrag mag ontvangen. Voor 2006 reken de Stichting Poets of All Nations weer op de steun van NOVIB-uitgeverij.

Azhari zal op 29 mei niet zelf aanwezig kunnen zijn op het Dunya Festival om de Award te aanvaarden. De Indonesische dichter Sitor Situmorang, een van de grondleggers van de nieuwe poëzie in zijn land en taal, zal dit voor hem doen. Situmorag leest ook enige gedichten van Azhari voor. Linde Voute heeft voor de vertaling daarvan gezorgd.

Het Dunya Festival vormt met wereldmuziek, poëzie, vertelkunst, toneel en dans dit jaar opnieuw de opening van het zomerevenementen seizoen in Rotterdam. Het Dunya Festival presenteert dit jaar 50 uur podiumprogramma verspreid over acht verschillende locaties in Het Park bij de Euromast.

De opening van het programma op Het Plein van de Solidariteit is in handen van schrijfster Marion Bloem. Zij geeft om 14.00 uur de eerste lezing La défense de la solidarité. Bloem is de initiator geweest van de actie Een Royaal Gebaar, een oproep aan Koningin Beatrix tot een royaal gebaar, een ruimhartig pardon voor de duizenden asielzoekers die dreigen te worden uitgewezen.

(Rottend Staal Online, 24-5-2005)

terug naar boven


PEPPELENBOS ZEURT

Epibreren/Groningen - Op zijn weblog zeurt Coen Peppelenbos over het poëziefestival De Verdichting. Hij stelt ondermeer dat het aantal dichters en medewerkers het aanwezige publiek aardig in evenwicht hield - beslist niet waar; het merendeel van het publiek was dichter noch festivalmedewerker én veel Groninger dichters waren uit belangstelling naar het festival getogen. Niet om er op te treden, maar om te luisteren, te kijken en te feesten.

Hij klaagt ook dat dichters uit het fonds van Uitgeverij kleine Uil niet waren uitgenodigd om naar de videoclips die van hen gemaakt waren te kijken. Maar die dichters konden toch zeker zelf op eigen intiatief enige belangstelling in eigen en andermans werk tonen? Uw verslaggever ter plekke zag ze niet. Niet op de zaterdag, niet op de zondag.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 23-5-2005)

terug naar boven


RISEE'S WEEKEND

Beveren-Leie - Onze medewerker Olaf Risee deed dit weekend meerdere dichtmanifestaties aan. Op zijn weblog doet hij verslag van de Hardewijkse Nacht van de Poëzie - waar o.a. Simon Vinkenoog en Driek van Wissen waren - en van de Windroosreekspresentatie.

Waar ondermeer Sven Ariaans aanwezig was, die op zijn weblog inmiddels ook een beschrijving van het gebeuren te Utrecht heeft gepubliceerd.

Net als onze medewerker Catharina Blaauwendraad, die op haar weblog het beste en uitvoerigste verslag van de Utrechter middag geplaatst heeft.

(Rottend Staal Online, 23-5-2005)

terug naar boven


SFEERIMPRESSIE DE VERDICHTING

Epibreren - Het blijft gevaarlijk, festivals beschrijven waar je zelf hebt opgetreden. Dus lezer, wees gewaarschuwd, dit is een allesbehalve objectief artikeltje

De zaterdagavond

In de met circa 100 mensen goedgevulde concertzaal van de Puddingfabriek presenteerde Nyk de Vries op een heel verfrissende wijze ondermeer Rijn Vogelaar en Maurice Coenen, de Amerikaan Javonté Adams, De Woorddansers en Evol Monkeyz, de Vlamingen Stijn Vranken en Andy Fierens, alsmede Daniël Dee en Michiel Rasker, terwijl in een afgeschoten deel van de ruimte allerhande poëziefimpjes vertoond werden.

Stijn Vranken was de grootste verrassing; met helder klinkende gedichten stal hij de harten van de boertige en stugge Groningers en wist stilte af te dwingen in een zaal waar de alcohol al rijkelijk gevloeid had.

Natuurlijk was ik geïnteresseerd in een antwoord op de vraag waarom Daniël Dee, toen ik over zijn transfer van de ene naar de andere uitgeverij berichtte (zie RS, 25-3-2005), niet meewerkte aan een interview. Zijn ontregelende antwoord was afgelopen zaterdagnacht: 'Ik mag van mijn uitgever niet met jou praten.' Dus blijft het u en mij een raadsel waarom Dee dee wat hij dee.

Enfin: de band das Aldi Combo blies de sterren van de hemel, terwijl bezoekers de laatste hand legden aan Karel ten Haafs interactieve poëzie-experiment. Een minder geslaagd experiment, daar het eindresultaat een onleesbare tekst opleverde.

De zondag

Ondanks het mooie weer kwam er toch nog een dertigtal hardcore poëziefans opdagen. Het dertigtal kreeg poëziefilms voorgeschoteld: de Dichtvorm-animaties en de Slamsphere-films. Waarom die Slamsphere-films vertoond werden is me een raadsel: de beeld- en geluidskwaliteit is ronduit slecht, voor niet-ingewijden is het een raadsel wie al die sprekende hoofden zijn en bovendien: waarom die filmpjes als hoofonderdeel geprogrammeerd en niet in een of ander zijzaaltje vertoond?

Gelukkig waren er ook levende dichters lijfelijk aanwezig: light verse-dichter Jan J. Pieterse bracht een hilarische poëzie-en-boek-smijt-show, Diana Ozon koos voor het experiment met gitarist Wil Schmal, Arjen Nolles en Ward van der Houwen deden een soortement poëziecabaret en met Wil Schmal sloot ik tenslotte het festival af. Maar niet na een niet eerder vertoond dichtduet met Ozon gebracht te hebben: het poëem 'Morgenstond stront in de mond', op een compositie van Wil Schmal.

Het post-festivaldiner

Omdat er na middagelijkse poëziemanifesties altijd gegeten moet worden vertrokken uitgever Anton Scheepstra, organisator/dichter Anneke Claus en Ozon, Schmal en Droog na afloop naar het restaurant Hemingway's, waar ze respectievelijk dode vis, dode garnalen, meer dode garnalen, dode kaas en dood varken naar binnen sloegen.

Zie ook de Ozon-site.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 23-5-2005)

terug naar boven


?

Epibreren - Afgelopen weekend vonden er in Utrecht de presentatie van de nieuwe Windroosreeksbundels en te Groningen het poëziefestival de Verdichting plaats. Op het weblog van de Windsroosreeks staan inmiddels de speeches van onze medewerker Ingmar Heytze en die van onze redacteur Breukers. Breukers gaat in de speech ondermeer in op de problemen die gerezen zijn tussen Uitgeverij Holland en hem.

Het weblog van De Verdichting meldt vooralsnog nog niets, daar de computer van de logbeheerder gecrasht is, kort voor het begin van het festival.

(Rottend Staal Online, 23-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Vita vita van Marleen de Crée, besproken door onze redacteur Chrétien Breukers.


(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


VAESSENS VERSUS DOORMAN

Epibreren - Op doetpoezieertoe.web-log.nl reageert Thomas Vaessens nu op de bijdrage van onze medewerker Maarten Doorman.

(Rottend Staal Online, 23-5-2005)

terug naar boven


ACHTERBERGS MARIAHOEVE VANDAAG TE BEZICHTIGEN

Neede - De Mariahoeve, het huis waar de onlangs overleden Gerrit Achterberg zeven jaar woonde is vandaag te bezichtigen, zo bericht De Twentsche Courant Tubantia.

(Rottend Staal Online, 21-5-2005)

terug naar boven


INTERVIEW ANNEKE BRASSINGA

's-Gravenhage - De Haagsche Courant publiceerde deze week een interview met Anneke Brassinga. Dit naar aanleiding van de verschijning van haar nieuwe boek Wachtwoorden, Verzamelde Gedichten (met cd), De Bezige Bij, € 29,90.

(Rottend Staal Online, 21-5-2005)

terug naar boven


SANDER MEIJ WINNAAR MEANDERPOËZIEPRIJS VOOR JONGEREN

Hoogvliet -De literaire internetsite Meander, traceerbaar op http://meandermagazine.net en http://meander.italics.net, organiseerde voor de tweede maal haar poëziewedstrijd voor jongeren van 16 tot en met 29 jaar.

Dit jaar is de wedstrijd gewonnen door Sander Meij (25) uit Amsterdam. De eerste prijs bestaat uit 125 euro aan boekenbonnen en een eigen website.

Er waren 250 deelnemers, waaruit een aantal medewerkers van Meander de tien besten kozen. Deze tien deelnemers deden elk met drie gedichten mee aan de tweede ronde. De jury, bestaande uit Erik Jan Harmens, Ivo van Strijtem, Vrouwkje Tuinman en Mirjam Delen (de winnares van vorig jaar) vond Sander Meij de beste van de tien.

De tweede prijs is gewonnen door de Vlaamse Odile, (ook bekend als Valerie Tack). Daniëlle Bakhuis krijgt de derde prijs.

(Rottend Staal Online, 21-5-2005)

terug naar boven


STADSDICHTER DEVENTER?

Epibreren - 'Als D66 en Groen Links in Deventer hun zin krijgen, krijgt Deventer nog dit jaar een stadsdichter', bericht RTV Oost. De zender meldt verder: 'Volgens deze partijen is het een groot raadsel waarom Boekenstad Deventer en de thuishaven van een van de grootste poëziefestivals in Nederland, het Tuinfeest, geen eigen stadsdichter heeft.'

Het raadsel is minder groot dan die partijen doen voorkomen: als ze zelf enige jaren geleden een voorstel tot benoeming van een stadsdichter hadden ingediend, zou Deventer allang een stadsdichter gehad kunnen hebben.

We kunnen in deze de luie Deventer politici zelfs adviseren wié het zou moeten zijn: de enige bij de redactie bekende Deventer dichter is Bernd Bevers (1952), die vorig jaar met de bundel Tegenberichten (Prometheus) debuteerde.

(Rottend Staal Online, 21-5-2005, met dank aan poezie.pagina.nl)

terug naar boven


NIEUWE BUNDELS

Epibreren - Vanmiddag vonden we een postpakker van Uitgeverij Querido op de deurmat, bevattende drie nieuwe dichtbundels: [Speling] van onze medewerker Rozalie Hirs à € 17,95, Kleine lichamen van Peter Ghyssaert à € 18,95 en Valtijd van Margreet Schouwenaar à € 16,95.

(Rottend Staal Online, 20-5-2005)

terug naar boven


GERBRANDY VOL LOF OVER UNDERPERFORMER

Winterswijk - In de Volkskrant van vandaag blaast onze medewerker Piet Gerbrandy de loftrompet over onze medewerker Erik Jan Harmens' tweede bundel Underperformer. Wie dit niet gelooft moet die krant maar kopen, vandaag. Want het is wel degelijk heus.

(Rottend Staal Online, 20-5-2005)

terug naar boven


DISCUSSIEBIJDRAGE MAARTEN DOORMAN

Epibreren - Op doetpoezieertoe.web-log.nl is nu een fris stuk van onze medewerker Maarten Doorman geplaatst als bijdrage aan de discussie over onze medewerker Bas Bellemans essay.

(Rottend Staal Online, 20-5-2005)

terug naar boven


HP/DE TIJD-INTERVIEW ERIK JAN HARMENS ONLINE

Epibreren - Onze medewerker Erik Jan Harmens werd onlangs door HP/De Tijd geïnterviewd. Dat interview is nu online te vinden. Onze medewerker Olaf Risee traceerde het en merkt erover op: 'Het interview (is) door iemand met weinig gevoel voor interpunctie overgetypt.'

(Rottend Staal Online, 19-5-2005)

terug naar boven


DE PLAGIAAT-AFFAIRE HAMADENE

Epibreren - Dit voorjaar kwam vertaler A.T. van 't Hof een poëzieplagiaataffaire op het spoor, die zich afspeelde in Engelstalige literaire online tijdschriften. We vroegen Van 't Hof over het wat en hoe.

A.T. van 't Hof: Half maart jl. werkte ik aan een vertaling van het gedicht 'Becoming' van de Ierse dichteres Roisin Tierney. In de eerste zin van dat gedicht komt het woord 'Ur-feather' voor. Op zoek naar meer informatie 'google-de' ik dat woord en stuitte tot mijn stomme verbazing op een vrijwel identiek (eveneens Engelstalig) gedicht, waarbij slechts enkele geografische plaatsnamen waren veranderd en dat was ondertekend door ene 'Amari Hamadene', een dichter uit Algerije.

Je kunt het originele gedicht van Roisin Tierney vinden op http://www.nthposition.com/oxfam.pdf.
Hamadene's versie is te vinden op http://uber.nu/docs/do.cgi/20041217 - onder de titel 'Prehistoric Presence'.
Mijn vertaling van het Tierney's origineel staat op http://www.poeziepamflet.nl/tierney_roisin.html.

Het was overduidelijk dat hier sprake was van plagiaat. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar meer gedichten van deze 'Hamadene'. Hij bleek in betrekkelijk korte tijd op verscheidene Engelstalige poëziewebsites tientallen gedichten te hebben gepubliceerd, waaronder gerenommeerde sites als PW Review, The Hypertexts en The Pedestal. Na enkele uren 'googlen' vond ik nog zeven of acht gedichten, ondertekend door 'Hamadene', maar die in werkelijkheid van andere dichters bleken te zijn. Hij had deze gedichten slechts op enkele plaatsen gewijzigd.

Vervolgens heb ik een e-mail aan Hamadene gestuurd (zijn e-mailadres werd vaak vermeld) en om een verklaring gevraagd. Tegelijkertijd heb ik een aantal van de betrokken websites en geplagieerde dichters gewaarschuwd. Daarnaast publiceerde ik een weblog met mijn bevindingen.

In de daarop volgende twee tot drie weken zijn 25 van de meer dan 90 door Hamadene ingezonden gedichten (niet alle gedichten zijn overigens ook daadwerkelijk gepubliceerd) ontmaskerd als plagiaat. Hamadene zelf reageerde pas na een tiental dagen op mijn e-mails. Hij verklaarde onschuldig te zijn. Ik heb geen sluitend bewijs dat hij ook daadwerkelijk achter het plagiaat heeft gezeten of dat iemand anders onder zijn naam heeft gepubliceerd. Ik heb vervolgens besloten al mijn weblogs over deze zaak te verwijderen en slechts de lijst met geplagieerde gedichten te laten staan.

Veel van Hamadene's gedichten zijn inmiddels van de verschillende Engelstalige websites verwijderd.

(Rottend Staal Online, 19-5-2005)

terug naar boven


DE POËET & DATESHOW R.I.P.
illegale prepresentatie nieuwe Windroosbundels


Epibreren - Gisteren vond in het Usva-theater te Groningen de gepland-chaotische allerlaatste aflevering van de Poëet & Date-show plaats. Na twee seizoenen vinden de makers het concept - poëzie en dating - welletjes en willen het volgend seizoen een nieuwe opzet bedenken.

Liesbeth van Dalsum vroeg een van die makers over het hoe en waarom.

Liesbeth van Dalsum: 'Over het hoe en waarom, een vraag.'
Bart FM Droog: 'De opzet van de Poëet & Date-show - liederen en verhalen van en door Meindert Talma, een vier tot zes gastdichters, één hoofdgastdichter en dat al gelardeerd met muziek van en door Jan Klug en d.j. Kesanova en algehele presentatie en het date-geregel door mij stonden altijd garant voor een zeer afwisselende en enerverende show. Toch schrok het date-gedoe publiek af. Terwijl juist dát als een gimmick bedoeld was, waar men niet al te zwaar aan tillen moest.'
Van Dalsum: 'Desalniettemin. Heeft dat date-gedoe nog wat opgeleverd?'
Droog: 'Een baby, die tijdens de eetafspraak van het toenmalige date-koppel ter wereld kwam...
Van Dalsum: 'Hum?'
Droog: 'De vrouwelijke helft van het date-koppel was al hoogzwanger toen ze de date maakte, vanzulks. En het date-koppel van vorige maand vertelde gisteren dat ze uiteindelijk met elkaar het bed gedeeld hebben.'
Van Dalsum: 'Gunst, wat schattig. Maar waarom interrumpeerden dj Kesanova en jij in toenemende mate de voordrachten van de dichters?'
Droog: 'Ter 'ontregeling' van de dichters en het publiek, om dat lelijke woord maar eens te gebruiken. Bovendien werd daardoor de sfeer veel losser. En verhoogden die interrupties de concentratie: meestal interrumpeerden we alleen tijdens de inleidingen van de gedichten. Als we - met onze vaak absurdistische interrupties uitgeinterrumpeerd waren kon het publiek op de een of andere wijze veel geconcentreerder naar de gedichten luisteren.
Van Dalsum: 'Ja, dat klopt. Alsof je beter de diepte in kan gaan na enige momenten van lichtvoetigheid.'
Droog: 'Een ander aspect is dat die interrupties ook ter lering waren bedoeld: het schoolde dichters in de omgang met onverwachte ontwikkelingen tijdens de voordracht.'
Van Dalsum: 'Nu, daar redden de meesten zich heel goed uit. Maar vertel eens, je overhandigde Guido van der Wolk gisteren het eerste exemplaar van zijn debuutbundel Fluim en presenteerde ook de drie andere nieuwe bundels uit de Windroosreeks; en wel De voddenman zingt van Maarten Das, De Rode Soldatenvis / Poisson - Soldat Rouge van Fred Papenhove en Ringelorend zelfportret op haar leeuwenhuid van Richard Steegmans. En ik maar denken dat die eerst aanstaande zondag gepresenteerd zouden worden, in Utrecht - en wel in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, om 15.00 uur.'
Droog: 'Tot drie kwartier voor de show dacht ik dat ook. Tot ik op de deurmat een postpakket van Uitgeverij Holland aantrof. Ik deduceerde dat daarin de vier nieuwe Windroosbundels zouden zitten en bedacht me dat ik die zou kunnen gebruiken in de show. Vandaar.'
Van Dalsum: 'En hoe nu verder?'
Droog: 'Daar moeten we nog over brainstormen. In ieder geval wil ik weer een poëzieshow brengen waarmee nieuw publiek voor de poëzie aangeboord kan worden en die tegelijkertijd het reguliere poëziepubliek aanspreekt. Met veel interactie tussen publiek en dichters, met absurdisme, diepgang, platvoetigheid, kortom: een totaalshow.'

(Rottend Staal Online, 19-5-2005)

terug naar boven


CURIEUZE SPAMVLOED

Epibreren - Niet alleen computers te Epibreren, maar ook computers te Utrecht en andere oorden in het land worden de laatste dagen besmet met mails die verwijzen naar pagina's van vooral Duitse rechts-extremistische sites.

Die mails zijn doorgaans niet afkomstig van de afzender die als afzender vermeld staat; de afzender-adressen worden door een of ander extreem-rechts virus willekeurig gegenereerd uit adresboeken van besmette computers.

Een onzer medewerkers vond deze artikelen over het virus, dat een worm is:
http://www.tweakers.net/nieuws/37339/?highlight=npd
http://www.telegraaf.nl/i-mail/20901781/Neo-nazis_starten_spam-aanval.html

Zie ook dit Reuters-bericht.

(Rottend Staal Online, 19-5-2005; update 21-5-2005)

terug naar boven


'TEGEN DE LAMP'

Rotterdam - Op donderdag 2 juni vindt in het Maasstedelijke Theater Lantaren/Venster de première plaats van 'Tegen de lamp', een Singspiel over een Liebestod, de derde opera van de Rotterdamse componiste Rita Knuistingh Neven en librettist Peter Swanborn, tevens één onzer medewerkers.

Deze voorstelling is het vervolg op de kerkopera 'GodsEigenTweeling'die in februari 2004 in een met 250 man totaal uitverkochte Paradijskerk (Theater Lantaren/Venster op locatie) zijn première beleefde.

(Rottend Staal Online, 19-5-2005)

terug naar boven


WILLEM WILMINK HERDACHT MET TREIN

Doetinchem - Dichter en tekstschrijver Willem Wilmink (1936-2003) is de eerste Twentenaar wiens naam binnenkort op een trein van vervoersberdrijf Syntus prijkt. De naam - in de vorm van een handtekening - en foto's met een levensbeschrijving komen op en in de zogenaamde Lint 41, die dagelijks tussen Oldenzaal en Zutphen rijdt en in die regio Hengelo, Delden en Goor aandoet.

De onthulling van de naam is vrijdag 10 juni. Syntus vernoemt treinen naar bekende persoonlijkheden uit de streek om zo de band met het reizigerspubliek en de betrokkenheid met de regio te vergroten.

In Gelderland prijken inmiddels de namen van onder meer oud-wielrenner Erik Breukink, de dialectzanger Hans Keuper, Normaal-zanger Bennie Jolink en operazanger Ernst Daniel Smid op een trein. In Twente zullen vijf treinstellen vernoemd worden naar een regionale coryfee. Uit een peiling onder de reizigers kwam de naam van Wilmink als meest geliefd naar voren.

(Rottend Staal Online, 19-5-2005)

terug naar boven


DIGITALE ARCHEOLOGIE

Amsterdam - Robbert Jan Henkes heeft zijn verloren gewaande digitale archieven uit de jaren 1993, 1994 en 1995 herontdekt, met daartussen veel materiaal uit de prille poëzie-internetdagen. Een selectie uit dat materiaal, met ondermeer werk van een piepjonge Erik Jan Harmens, zal binnenkort online worden geplaatst. Henkes omschrijft de vondst als: 'Heet materiaal!'

(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


GEMENGDE BERICHTEN

Epibreren - Onder deze titel bericht onze redacteur Chrétien Breukers op het Windroosreeksweblog over nieuws uit de dichtwereld.

(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


ZEVENBERGEN OVER STEDENSLAMVERWARRING

's-Gravenhage/Epibreren - Onze medewerker Harry Zevenbergen deelt niet het Epibreerder ongenoegen over het verwarrende karakter van de landelijke Poetry Slam Finale. Hij meldt ons:

'Het is volgens mij juist een goede keuze dat de dichters de Slam vertegenwoordigen die ze gewonnen hebben.

In het verleden maakte de Wintertuin geen keuze en leek er ook een soort teamelement te zijn, waarbij de dichters van hetzelfde team elkaar moesten elimineren om een ronde verder te komen.

Het is nu duidelijk een individuele slam met alle winnaars van de verschillende slams.

Het stadselement past meer bij een teamslam. Bij de stedenslam voor teams dus, die SUB eind dit jaar voor de tweede keer in Den Haag organiseert. Daar zullen de dichters wederom in drietallen hun stad vertegenwoordigen en de strijd aan gaan met andere steden.'


(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


LOUIS TH. LEHMANN NIET BIJ DE VERDICHTING

Epibreren - Onze medewerker Louis Th. Lehmann zal helaas niet optreden bij het poëziefestival De Verdichting, dat komend weekend in Groningen gaat geschieden. het optreden van onze medewerker Diana Ozon is aldaar verplaatst van de zater- naar de zondag.

(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


AANVULLING OP EERDER BERICHT

Groningen - In het bericht van gisteren over de Doe Maar Dicht Maar-finale waren we wat karig met het noemen van namen van de laureaten. Dat is nu verbeterd.

(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Deze rouwmoedige schoonheid van onze medewerker Lucas Hüsgen, besproken door onze medewerker Kees Engelhart.


(Rottend Staal Online, 18-5-2005)

terug naar boven


VURIGE TONGEN-VERSLAG

Den Haag/Utrecht - Op het Windroosreeksweblog doet onze medewerker Fred Papenhove verslag van het Vurige Tongen-poëziefestival, dat de afgelopen dagen geschiedde.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


KLOOS' REÏINCARNATIEMACHINE

Epibreren - Onze medewerker Hans Kloos bericht: ''Na de heen-en-weermachine, waarin ditmaal Elsschots 'Huwelijk' is herboren, presenteert Hans Kloos een nieuwe contraptie: de reïncarnatiemachine. Vind je vorig leven achter het donkere venster op de centrale pagina.'

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


BIZARRE LINE-UP LANDELIJKE POETRY SLAM-FINALE

Epibreren - Net als vorig jaar heeft men bij de Landelijke Poetry Slam Finale (Doornroosje, Nijmegen, 26 mei 2005) ervoor gekozen dichters andere dan hun woonsteden te laten vertegenwoordigen. Vorig jaar mei gebeurde hetzelfde en kraaiden we ons ongenoegen daarover uit (zie RS, mei 2004).

Zo vertegenwoordigt de ras-Groninger Sieger M. Geertsma Rotterdam, behartigt de Amsterdamse Karlijn Groet wereldstad Boxtel en Keistedeling Gijs ter Haar verdedigt de eer van de Hofstadgroepstad. De Groningse Anneke Claus wordt voor deze finale in twee stukken gesneden: haar ene helft komt uit voor Groningen, de andere voor Rotterdam - als we de aankondiging moeten geloven.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


RUIGOORD TROFEE VOOR OZON

Amsterdam/Epibreren - De jaarlijkse Ruigoord Trofee werd op maandagmiddag aan onze medewerker Diana Ozon uitgereikt door onze medewerker Louis Th. Lehmann, die deze trofee vorig jaar verwierf.

De Ruigoord Trofee wordt jaarlijks toegekend aan een kunstenaar die een belangrijke bijdrage levert aan het laten klinken van het Vrije Woord in Ruigoord. De prijs is een bronzen sculptuur met daarop de inscriptie 'Het Woord in Ruigoord 2005'.

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum was erbij en sprak na de uitreiking met de laureaat.

Liesbeth van Dalsum: 'En, Diana, had je dit verwacht?'
Diana Ozon: 'Nee. Ik dacht dat de Trofee zou worden uitgereikt aan H.H. ter Balkt. Ik zat al klaar om de man die onlangs ook terecht de PC Hooftprijs voor zijn werk ontving toe te juichen. Ik wist dus tot ik mijn naam hoorde vallen nog van niks. Op zich al een hele prestatie van de Ruigoorders om een half jaar lang niets naar mij te laten uitlekken.'
Van Dalsum: 'Hoe voel je je nu?'
Ozon: 'Ik ben helemaal sprakeloos van blijdschap. Het is zo heerlijk om hem vooral uit handen van Louis Lehmann te hebben ontvangen.'
Van Dalsum: ' Meid, we delen je blijdschap!'

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


TERUGKEER VAN DE POËZIEHEKSEN

Epibreren - Al enige weken maken de beruchte poëzieheksen het internet weer onveilig, op http://mediumgriselda.web-log.nl/.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


DE TOEKOMST VAN DE POËZIE

Utrecht/Epibreren - Onze redacteur Chrétien Breukers gaf gisteren zijn visie op de toekomst van de poëzie, uitgeefmatig, tijdens 'Het Hoge Woord' van de SLAU. Die visie is nu online te lezen op het Windroosreeks-weblog.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


MARGO JANSEN WINNAAR DOE MAAR DICHT MAAR

Groningen/Epibreren - De twaalfjarige Margo Jansen uit Hulsel heeft met het poëem 'Oma kijkt' de extra prijs in de catregorie 12 t/m 14 jaar van de poëziewedstrijd voor scholieren Doe Maar Dicht Maar gewonnen. Dat werd bekend gemaakt tijdens de slotmanifestatie, afgelopen zaterdag in C.C. de Oosterpoort te Groningen.

In de categorie 15 t/m 18 jaar won Sam van Middendorp (17) uit Epse de extra prijs met haar gedicht 'Fiets'.

De eenmalige Belcampo oeuvre-prijs ging naar Bonnie Bengsch (14) uit Barendrecht. Alle drie de gedichten die zij inzond waren van hoge kwaliteit.

De jury, die dit jaar bestond uit onze medewerkers Jane Leusink en Edward van de Vendel en onze adjunct-hoofdredacteur Tjitse Hofman, bestempelde haar gedicht als beste van de circa 6500 inzendingen.

Zie ook: http://www.doemaardichtmaar.nl/bundel.htm#g10

Het was een stijve, overgeregisseerde avond, waarbij meer aandacht naar de theatervormgeving dan naar de dichtende scholieren uitging. Bespaar ons nietszeggende filmpjes, animaties en stompzinnige toneelstukjes en vervang die voortaan door gesprekken met de jonge dichters, en ontsla doorgedraaide regisseuses, s.v.p. Als dan ook nog hotemetoten als een aangetrouwde prinses, een commissaris van de koningin en een legerpief met medailles thuisblijven, wordt de slotavond van Doe Maar Dicht Maar misschien weer net zo leuk als vroeger.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005, met dank aan Jurre van den Berg)

terug naar boven


GEEN PRIJZEN VOOR GEDICHTEN

Nijmegen - Afgelopen zaterdag werd in een volle theaterzaal van het Nijmeegse cultuurpodium LUX de 'Bibliotheek Nijmegen Literatuurprijs 2005' uitgereikt. Tijdens deze avond werd het verhaal 'Wandelen' van Cor Stoel uit Dieren bekroond met de eerste prijs.

In deze 13de editie van de literatuurwedstrijd deden 206 deelnemers een gooi naar de prijs. Een groot aantal deelnemers was afkomstig uit de omgeving van Nijmegen, maar er waren ook veel inzendingen uit de rest van het land, met name Amsterdam, Groningen en Utrecht. Daarnaast kwamen er teksten uit België, Engeland en zelfs Suriname. Opvallend was dat er dit jaar ruim meer proza werd ingezonden dan poëzie.

De jury bestond uit onze medewerker Victor Vroomkoning (voorzitter) en de schrijvers Liesbeth Eugelink en Jeroen Thijssen. Zij kozen uit de ingezonden verhalen en gedichtencycli het verhaal van Cor Stoel als sterkste bijdrage. Volgens de jury is het bestaan van de hoofdpersonen in het verhaal 'fascinerend onbegrijpelijk' en is het stuk geschreven in zinnen 'waarin geen woord te veel staat, en geen woord te weinig.'

De 67-jarige Stoel woont in Dieren en is naast schrijver ook tekenaar en schilder. Zij ontving uit handen van Willem Huberts, directeur van de Openbare Bibliotheek Nijmegen, een cheque ter waarde van 500 euro.

Tonie Mudde uit Amsterdam won met het verhaal 'Kameraad Stalin' de tweede prijs van 100 euro. Mudde bleek, na een spannende stemming, ook de favoriet van het publiek en mocht dus eveneens de publieksprijs van 100 euro in ontvangst nemen.

De derde prijs, 50 euro groot, was voor het verhaal 'Balletjessoep' van Lisette Togtema uit Groningen.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


KOMKOMMERTIJD REVISITED

Epibreren - In komkommertijd 2004 berichtten we over enige commotie in de Verenigde Staten over 'onthullingen' die op de site www.foetry.com werden gedaan over misstanden binnen de poëzie aan gene zijde van de oceaan (zie Rottend Staal, 20 juli 2004).

Toen was nog onbekend wie achter die site zat. Inmiddels heeft de maker zich geopenbaard: het is de 36-jarige onderzoeksbibliothecaris Alan Cordle. Hij begon die site nadat hij jarenlang met lede ogen had toegezien hoe zijn vrouw bij elke poëziewedstrijd buiten de prijzen viel.

Een onzer medewerkers attendeerde ons op het artikel 'Rhyme & Unreason', dat onlangs over www.foetry.com in The Chronicle verscheen en via de link 'It’s brutal, the poetry world. Corruption, back stabbing, fraud – much of it exposed by a chipper and rather dangerous librarian' op www.aildaily.com gratis toegankelijk is.

(Rottend Staal Online, 17-5-2005)

terug naar boven


VURIGE TONGEN IN RUIGOORD

Epibreren/Ruigoord - Vanavond begint in Ruigoord het driedaagse poëziefestival Vurige tongen, waar naast H.H. ter Balkt en Ira Cohen tal onzer medewerkers uit eigen werk zullen voordragen.

(Rottend Staal Online, 14-5-2005)

terug naar boven


WOORDENBOEK VOOR PEUTERS

Utrecht - Het ANP bericht: Het eerste woordenboek voor kinderen vanaf twee jaar is uit. Het Mijn eerste Van Dale bevat duizend woorden die peuters moeten kennen voordat ze naar de basisschool gaan. De betekenis van de woorden wordt uitgelegd met tekeningen en versjes.

Zo staat bij het woord 'lammetje': 'Wat springt en huppelt daar? Is het een poes, is het een aap? Welnee, het is een lammetje. Dat is een baby-schaap'. Een tekening laat het beestje zien. De versjes zijn afwisselend serieus en grappig maar ook multicultureel, aldus Betty Sluyer, die samen met Liesbeth Schlichting, Marja Verburg en illustrator Paula Gerritsen precies een jaar aan Mijn eerste Van Dale werkte.

Aldus het ANP. Dit woordenboek voor peuters opent nieuwe horizonten voor de Nederlandse poëzie. Het daagt dichters uit om gedichten te maken met enkel woorden die in Mijn eerste Van Dale voorkomen, wat zeer verrassend en verfrissend kan werken. In de beperking toont zich immers de meester.
Kopen, dat boek!

(Rottend Staal Online, 13-5-2005)

terug naar boven


DISCUSSIES BINNEN DE POËZIE

Epibreren - Niet alleen discussieert men dartel over het essay van onze medewerker Bas Belleman, ook over hoe recensenten het werk van dichteressen beoordelen is nu een levendige discussie uitgebroken.

(Rottend Staal Online, 13-5-2005)

terug naar boven


VOLKSKRANTINTERVIEW OZON ONLINE

Amsterdam - Het Volkskrantinterview met onze medewerker Diana Ozon is vanochtend online geplaatst en is middels moderne computertechnologie te lezen.

(Rottend Staal Online, 12-5-2005)

terug naar boven


THE LAST TO LEAVE

Berchem/Epibreren - Afgelopen maand verscheen bij Shearsman Publishing The last to leave, een uitvoerige bloemlezing uit het werk van de Vlaamse dichter Dirk Van Bastelaere in Engelse vertaling. Na Hugo Claus is dit de tweede publicatie van een levend Vlaams dichter in Engelse vertaling. De vertaling is van de hand van John Irons, onze redacteur Willem Groenewegen en Francis Jones. Van Bastelaere was afgelopen maand op poëziefestivals in Canada en Engeland ter promotie van deze uitgave. Zowel de vertaling als de aanwezigheid op de poëziefestivals kwamen tot stand dankzij de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

(Rottend Staal Online, 12-5-2005)

terug naar boven


DE GREB

Epibreren/Rhenen - Precies 65 jaar geleden was de slag om De Grebbeberg in alle heftigheid gaande. In Nederlandse optiek een van de bloedigste slagen uit de meidagen van 1940, die ruim 380 Nederlandse en een onbekend aantal Duitse militairen het leven kostte.

Vrijwilligers van Stichting de Grebbeberg hebben een prachtige herdenkingssite gebouwd: www.grebbeberg.nl.

Op die site is het gedicht te vinden dat de onlangs overleden J.C. Bloem (1887–1966) schreef voor het momument bij het Ereveld. Ook is 'Het lied van de Grebbeberg' aan te treffen (in woord en geluid), dat Jacques van Tol (1897-1969) kort na de slag schreef.

Stichting de Grebbeberg: 'Deze ode aan de gevallen Nederlandse soldaten, gezongen door Willy Derby, werd in de zomer van 1940 in Berlijn (!) opgenomen met begeleiding van het Egon Kaizer orkest. Het lied werd een groot succes en de grammofoonplaten vlogen de winkel uit.'

Van Tol, door velen gezien als de grootste Nederlandse liedtekstschrijver uit de twintigste eeuw, schreef later in de oorlog teksten voor het nazi-radiocabaret. Het kan verkeren.

(Rottend Staal Online, 12-5-2005)

terug naar boven


DICHTER IN DE PUT!

Epibreren - Is niet de benaming van een nieuw poëziefestival, maar een opvatting van de Vlaamse dichter-architect Albert Bontridder (1921), die meent dat dichters psycho-analytisch gezien moesten afdalen in een put. Het Communicatielog en De Standaard (toegankelijk via het Communicatielog) berichten er nader over.

(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


DOORGESLAGEN PRIVACYWETGEVING BEDREIGT EENZAME UITVAARTEN-BERICHTGEVING

Amsterdam - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum ontmoette juist onze danig overstuur zijnde medewerker F. Starik.

Liesbeth van Dalsum: 'F., wat is er aan de hand?'
F. Starik: 'Vandaag heb ik, in overleg met de Sociale Dienst van Amsterdam, mijn gehele weblog leeggehaald na juridische dreigementen van een ziekenhuis. Ik zeg een ziekenhuis, want ik ben niet voldoende juridisch onderlegd om met zekerheid te kunnen zeggen, dat ik de naam van dit ziekenhuis zomaar mag noemen.'
Van Dalsum: 'Maar waarom?'
Starik: 'Op mijn weblog stond, onder andere, een veertigtal verslagen van eenzame uitvaarten.'
Van Dalsum: 'Dat weet ik. Prachtige verslagen met aangrijpende gedichten van ondermeer Vinkenoog, Wigman, Herzberg, Wieg, Brassinga en vele anderen. Daar was toch niks mis mee?'
Starik: 'Een nabestaande, wier naam we hier uit privacy-overwegingen niet zullen onthullen, stuurde mij twee weken geleden een berichtje, dat zij via internet een overleden familielid had weten op te sporen, wiens naam wij hier uit privacy-overwegingen niet kunnen noemen. Uit haar bericht sprak niets dan dankbaarheid, dat zij het familielid had kunnen achterhalen. Zij vroeg om meer informatie, en ik kon haar doorverwijzen naar een van de medewerkers van de Dienst, die het dossier beheert.'
Van Dalsum: 'En toen?'
Starik: 'Nu, twee weken later, tekent het ziekenhuis waar de overledene verbleef in de periode voorafgaand aan zijn overlijden, bezwaar aan tegen deze flagrante schending van de privacywetgeving.'
Van Dalsum: 'Hmmm?'
Starik: 'Juridisch zou het mogelijk zijn om alle namen in de verslagen, die sinds twee jaar na iedere uitvaart op mijn weblog verschijnen, te anonimiseren. Dit zou echter inhouden dat ieder bericht zou moeten worden gecontroleerd, ge-edit en vervolgens opnieuw gepost zou moeten worden. Dagen werk voor mijn lieve webmeester, die hoopt op beter weer.
En ik ook. Hopen, op beter weer.'

Deze bizarre strikte toepassing van de privacywetgeving kan ook consequenties hebben voor de Stadsdichters van Groningen, Nijmegen en Zwolle. Die wij hierbij adviseren contact op te nemen met hun respectievelijke Diensten Bevolkingszaken, of met F. Starik: info@starik.nl


(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, OP DOETPOEZIEERTOE.WEB-LOG.NL...

... discussiëren meer en meer dichters mee over Bas Bellemans essay. In dit verband is het wel grappig om op te merken dat deze mogelijkheid van internet, het voeren van een brede discussie onder een scherpe redactie, een van de uitdagende zaken is die ook al onopgemerkt aan Thomas Vaessens voorbij zijn gegaan, in zijn semi-wetenschappelijke stukje van onlangs (zie ook Rottend Staal, 1-5-2005).


(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


RAVENSTEINSE POËZIEROUTES

Ravenstein - Dichter des Vaderlands Driek van Wissen opende afgelopen weekend maar liefst twee poëzieroutes in Ravenstein: de Poëziewandel- en de Poëziefietsroute 2005. Meer hierover in het Brabants Dagblad.

(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


IDA GERHARDT-HERDENKING

Zutphen - Eergisteren werd in haar geboorteplaats Warnsveld herdacht dat het 100 jaar geleden Ida Gerhardt (1905-1997) ter wereld kwam. Dat ging gepaard met declamaties, gezang én de presentatie van het gedenkboek Elementen, met gedichten van Gerhardt, verhalen en anekdotes. Dagblad De Stentor berichtte er nader over.

(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


RECORD AANTAL INZENDINGEN DOE MAAR DICHT MAAR

Groningen - Bijna 6500 tieners stuurden gedichten in voor de twintigste editie van de poëziewedstrijd Doe Maar Dicht Maar, een absoluut record. Het Dagblad van het Noorden bericht erover middels een interview met onze medewerker Joep Kuiper.

Aanstaande zaterdag vindt de finale plaats in C.C. De Oosterpoort te Groningen, met voordrachten van de prijswinnaars en een optreden van De Woorddansers.

(Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


PI-GEDICHT AAN VERGETELHEID ONTRUKT

Amstelveen/Epibreren - Trouwe lezers weten dat ik iets heb met mathematische poëzie en met Pi-poëmen in het bijzonder. Vandaar dat ik gisteren bijzonder verguld was bij binnenkomst van dit gedicht:


Als 't werk u hevig enerveert en vreugd wordt dus belet
gelukkig meetkunde geleerd kalmerend tot en met
volmaakt voor troost en poëzie maar ken dan minimaal wel PI.


Het is meer dan dertig jaar geleden geschreven door de heer Kuipers, toentertijd rector van het Haarlemmermeer Lyceum te Badhoevedorp, en eerst gepubliceerd in 'één van zijn meetkunde-boeken', aldus onze lezer Ronald Wouterson uit Amstelveen, de inzender van het gedicht.

Hoewel het gedicht ietwat merkwaardig loopt is het gezien de zeldzaamheid van werken binnen het genre een must voor alle poëzieminnende wiskundigen.

(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 11-5-2005)

terug naar boven


DOET POËZIE ER NU EINDELIJK TOE?

Rotterdam/Epibreren - In het recentste Passionate Magazine staat een boeiend essay van onze medewerker Bas Belleman, getiteld: 'Doet poëzie er nu eindelijk toe?', dat vanaf nu integraal op deze site te lezen is. Dat is mogelijk door de welwillende medewerking van Passionate.

Niet alleen is Bellemans spraakmakende essay te lezen: op http://doetpoezieertoe.web-log.nl/ kan er over gediscussieerd worden.

(Rottend Staal Online, 10-5-2005)

terug naar boven


10 MEI 1940

Epibreren - Vandaag is het precies 65 jaar geleden dat nazi-Duitsland België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland binnenviel. Een jubileum waar niemand aan lijkt te denken, zeker niet na de grootschalige vieringen van 60 jaar bevrijding.

Toch hebben die verschrikkelijke meidagen van 1940 ook nog iets fraais opgeleverd: het prachtige 'Drie eskadrons' van zanger/tekstschrijver/cabaretier en strijdliederenspecialist Jaap van de Merwe (1924-1989):

Drie eskadrons huzaren zijn gereden
Op die Pinksterdag in mei
Drie patrouilles, geen is weergekeerd
Uit de Gelderse vallei


Elk van die drie patrouilles
Die moest verkennen waar de vijand stak
Is in hinderlaag gelopen
In de pan gehakt


Hoewel uit de vele artikelen die rond de bevrijdingsherdenking verschenen bleek dat het beeld van het dappere Nederlandse leger dat door een gigantische overmacht overvallen werd danig moet worden bijgesteld, kan niet ontkend worden dat, net als in België en Frankrijk, serieus verzet is geboden en dat vele honderden militairen en burgers daarbij het leven verloren. In 'Drie eskadrons' ontrukt Van der Merwe' enige van die militairen aan de vergetelheid: hun namen trof hij aan op grafstenen op de Grebbeberg:

Simon Thoma was erbij en Cruijff
Kooistra, Scholten, kleine Bruinsma, Beemsterboer en Duyff
Drie patrouilles, geen is weergekeerd
Uit de Gelderse vallei


Of het hen ook daadwerkelijk zo verging als Van de Merwe bezong is even irrelevant als de recente commotie rond het overlijden van Jan Campert: zowel deze soldaten als Campert waren en blijven slachtoffers van de nazi-terreur

Scholten sneuvelde schietend, toen hij door overmacht omsingeld was
Rosendonk kwam later pas weer bij in 't gras
Op de eis tot overgave heeft Simon Thoma luid geroepen: "nooit"
Stervend heeft hij nog zijn laatste handgranaat gegooid


Duyff heeft nog liggen zeulen met Beemsterboer, gewond en later dood
Jankend kroop hij waar de mof zijn heetste vuur verschoot
Bruinsma, de kleine schutter, heeft bij SS-ers zo'n paniek gesticht
Krijgsgevangen werd zijn eigen spuit op hem gericht


De complete tekst van dit lied is te vinden op www.musicfrom.nl, gratis registratie verplicht.

(Rottend Staal Online, 10-5-2005)

terug naar boven


OZON GROOTS IN VOLKSKRANT

Epibreren - Onze medewerker Diana Ozon staat vandaag pontificaal in de Volkskrant, met een paginagroot interview op de openingspagina van het tweede katern en met een fotootje op de voorpagina.

Het begint een mooie traditie van de Volkskrant te worden, deze grote dichtersinterviews op een opvallende plaats in de krant. Zo verschenen er in het recente verleden o.a. interviews met Driek van Wissen, Jan Eijkelboom en uw hoofdredacteur op dezelfde plaats, steevast ook mét fotootje op de voorpagina.

(Rottend Staal Online, 10-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE ADJUNCT-UITGEVER BIJ NIJGH & VAN DITMAR
The never ending stoelendans in het Mokumse

Epibreren - Onze sterverslagggeefster Liesbeth van Dalsum vernam vanavond dat Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar een nieuwe adjunct-uitgever krijgt: Janny Nijhof. Die niet geheel en al onbekend is met het reilen en zeilen van deze uitgeverij, daar ze vorig jaar uitgever Vic van de Reijts taken overnam, toen hij heel modern een sabbathsjaar had ingelast.

Met Van de Reijt neemt ze per direct de taken over van Nijgh-redacteuren Lolies van Grunsven en Jasper Henderson, die vanochtend zijn opgekocht door Derk Sauers nieuwe uitgeverij Nieuw Amsterdam. En die sedert vanmiddag niet meer bij Nijgh werkzaam zijn.

Voor onze lezers in Drenthe: ook ons is het een raadsel waarom die nieuwe uitgeverij naar dat weinig inspirerende dorp onder de rook van Emmen vernoemd is.

Wellicht meer over die rare naam in de persverklaring die Nieuw Amsterdam morgen over deze nieuwe aankopen geeft.

(Rottend Staal Online, 9-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Kop van het hoofd van Peer Wittenbols, besproken door onze medewerker Philip Hoorne.


(Rottend Staal Online, 9-5-2005)

terug naar boven


ER KAN WEER GEDICHT WORDEN!
lezers dwingen herdruk boek af


Arnhem - Het boek Schrijven van gedichten en verhalen door onze medewerker Cees van der Pluijm, een compleet cursusboek met werkopdrachten, maar ook een bloemlezing met tal van teksten en een naslagwerk voor literaire termen, is weer leverbaar.

Het nieuwe management van uitgeverij Veen heeft een herdruk verzorgd om tegemoet te komen aan de vele vragen van boekhandelaren en potentiële kopers, waarmee tot voor kort vooral de auteur van het boek belaagd werd.

De vorige directie was blijkbaar te zeer in beslag genomen door het voorbereiden van haar verzelfstandiging om aan de vraag tot herdrukken tegemoet te komen.

Schrijven van gedichten en verhalen voorziet sinds 1993 in een grote behoefte van (amateur-)schrijvers en schrijfclubs, maar ook van studenten en docenten in het middelbaar en hoger onderwijs. De eerste versie werd uitgegeven en herdrukt door Teleac/NOT, de tweede (oorspronkelijke, onverkorte, ongekuiste, gepreciseerde, verbeterde en gemoderniseerde versie) werd verzorgd en nu dus herdrukt door Uitgeverij L.J. Veen te Amsterdam.

Door de veroudering van klassieke poëtica's als Lodewicks Literaire Kunst en door de geringe praktische bruikbaarheid van deze en andere poëtica's voor zelfstandig studerende en experimenterende schrijvers, is Schrijven van gedichten en verhalen het enige alomvattende handboek waarnaar elk jaar opnieuw vraag ontstaat.

Vanaf vandaag, 9 mei, is het boek weer alom leverbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij L.J. Veen, mevrouw Marijke Bartels, mbartels@ljveen.nl of bij de auteur Cees van der Pluijm, www.vanderpluijm.demon.nl

Schrijven van gedichten en verhalen
ISBN 90 204 0543 8, € 19,95

(Rottend Staal Online, 9-5-2005)

terug naar boven


DEMODOKOSBESPREKINGEN

Amsterdam - Maar liefst twee mensen doen verslag van de optredens van Carla Bogaards en onze medewerkers Catharina Blaauwendraad en Diana Ozon in boekhandel Demodokos, afgelopen zaterdag: Blaauwendraad en Sven Ariaans.


(Rottend Staal Online, 9-5-2005)

terug naar boven


'DE NAPALMSESSIES'

Tilburg - Dichter Nick J. Swarth heeft met muzikanten, beeldend kunstenaars en een videofilmer de dvd 'De napalmsessies' uitgebracht bij Uitgeverij IJzer. Het Brabants Dagblad bericht er zeer lovend over.

Maar wat de onnozele krantenlezers niet gemeld wordt is dat 'Nick J. Swarth' onder de naam 'Joost Geerts' werkzaam is als recensent bij de Brabantse dagbladen van het Wegener-concern.

Nu is er niets tegen het gebruik van pseudoniemen of het ophemelen van producten van vrienden of medewerkers van het tijdschrift of dagblad waarin zo'n artikel verschijnt. Maar doe het dan wel zo dat het de lezer duidelijk is dat er sprake is van een ietwat gekleurde berichtgeving.

(Rottend Staal Online, 9-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE SHOW 'DICHTERS DANSEN NIET': KLIPDRIFT

Brussel - De formatie 'Dichters dansen niet', met onze medewerker Serge van Duijnhoven, Bosz de Kler (accordeon), Gabriël Kousbroek (cineast), Fred de Backer (leading musician), Ali Haurand (contrabas), Uli Sobotta (eufonium), Ivo Biegman (gaida), Bill Levy (erotics) en Motortoaster (Haagse herrie) brengt volgende week haar nieuwe show: Klipdrift.

Klipdrift is bij te wonen op 12, 13, 14 mei 2005 in Nachttheater Sugar Factory Amsterdam, Lijnbaansgracht 238 Amsterdam. Aanvang: 21.00 uur - deur open 20.00 uur. Toegangsprijs: 10 euro

In deze nieuwe theatershow van de Belgisch-Nederlandse formatie wisselen volgens Van Duijnhoven 'meeslepende muziek, spoken word, sferische collages, beeld- en klankexperimenten alsmede knotsgekke en messcherpe video-sketches elkaar in hoog tempo af. De verschillende kunstdisciplines aaneengesmeed tot een wervelende ontregeling van alle zintuigen, dat is waar DDN garant voor staat.'

(Rottend Staal Online, 6-5-2005)

terug naar boven


PAUL GELLINGS STADSDICHTER ZWOLLE

Zwolle - Een maandje geleden is Paul Gellings verkozen tot Stadsdichter van Zwolle. Hij kreeg bijna de helft van het totaal aantal stemmen (778 stuks van 1560). De Stentor berichtte over zijn verkiezing, en wel zo en zo.

Gellings wil in zijn tweejarige functie onder meer op begrafenissen van vereenzaamde daklozen gedichten voordragen en een poëzieroute langs de Zwolse Thorbeckegracht ontwikkelen.

(Rottend Staal Online, 5-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Het oog van de storm van Anne van Amstel, besproken door onze redacteur Chrétien Breukers.


(Rottend Staal Online, 5-5-2005)

terug naar boven


EKKERS VERSUS DUINKER

Groningen - Op 14 april liep een literaire avond te Groningen nogal uit de hand. Hoewel een onzer redacteuren daarbij aanwezig was, vond hij het een te genante vertoning om erover te berichten. Dus was het incident bijna onopgemerkt aan de wereld voorbij gegaan.

Vanochtend troffen we echter een verslagje van die avond aan, op het weblog van Coen Peppelenbos. Lees daar hoe Arjen Duinker boos wegliep, omdat interviewer Remco Ekkers hem straal negeerde. En lees vooral ook Remco Ekkers commentaar: 'Wat staat daar een grote jongen met wilde haren als een klein kind te stampvoeten. Die is niet in orde. Ach dat is Arjen.'

(Rottend Staal Online, 5-5-2005)

terug naar boven


WEBLOGGEN

Epibreren - Het webloggen blijft de pers bezighouden. Vandaar dat in het tijdschrift Elsevier onze medewerker Abe de Vries onze redacteur Chrétien Breukers interviewt over het Windroosreeksweblog. Ook Wim de Bie en een aantal politici worden aan de tand gevoeld over hun bloggerij.

Het bestaan van deze site (géén weblog, De Vries!) wordt ook nog even vermeld, wat te Epibreren met gejuich is ontvangen.

(Rottend Staal Online, 5-5-2005)

terug naar boven


ELSSCHOT OVER VAN DER LUBBE

Amsterdam - Ter dodenherdenking vandaag een gedicht van Willem Elsschot over Marinus van der Lubbe.

Dat is een daad van tien minuten geweest, (...) dat heb niets te beduiden, alleen, maar datgene wat daarna gekomen is, dat heb alles te beduiden. Dat kan ene persoon niet omvatten.

Dit zijn de laatste eenvoudige woorden in 1934 van de communist Marinus van der Lubbe. Uitgesproken vlak voor hij, 24 jaren jong, ter dood werd veroordeeld als brandstichter van de Rijksdag. De nazi's zouden dankbaar gebruikmaken van de brand om hun socialistische en communistische tegenstanders uit de weg te ruimen. Met Hitler als Rijkskanselier en de SA-troepen al driftig door de straten marcherend zou dit zonder brand ook wel zijn gebeurd. Maar laten we zeggen dat Van der Lubbe met zijn daad de fascistische loop der geschiedenis een klein zetje heeft gegeven.

Het citaat wordt er nog schrijnender door. Van der Lubbe was er namelijk van overtuigd dat hij met zijn actie het proletariaat had bevrijd van een symbool van de nationaal-socialistische macht. Ten dienste dus van de wereldrevolutie. Maar nee: hij hielp de nazi's.

Het waren dan ook de communisten die hem in eerste instantie verdachten van fascistische sympathieën en hem als labiel, dwaas en roemzuchtig typeerden. Wat misschien voor de figuur Van der Lubbe ook niet zo gek was. Hij had eens geprobeerd, al had hij nog maar één oog, het Kanaal over te zwemmen. Geen succes. Hij kon geen volgboot betalen. Ook zijn voetreis naar China liep uit op een mislukking.

Indien Van der Lubbe nu een geslaagde aanslag op Hitler had gepleegd, ja dan was de geschiedenis misschien wel anders gelopen. Al had hij ook die actie ongetwijfeld met de dood moeten bekopen. Nu spreekt uit zijn daad echter vooral een enorme vergeefsheid.

Of niet. Is hij toch een held? De Vlaamse romancier Willem Elsschot schreef niet lang na de executie van Van der Lubbe een krachtig, haast pamflettistisch gedicht over hem. Een gedicht dat door Elsschots' dochter Adele destijds als zeer ongepast betiteld werd. Kritiek die Elsschot had geraakt en hem na de Tweede Wereldoorlog bewoog aan een vriend te schrijven dat indien Van der Lubbe een fascist was geweest hij 'datzelfde gedicht had geschreven'. En ook: 'Als ik de inspiratie vind zal ik eens een gedicht schrijven ter eere van die Duitschers die, op bevel van een gepruikte Jank of Brit, opgehangen zijn.'

Het ging Elsschot dus om twee dingen. Ten eerste was zijn inzet a-politiek en uit op afrekening met het inhumane en moorddadige, van welke clubkleur ook. En daar ging hij ver in. Een ander gedicht, over de Vlaamse collaborateur August Borms, kostte Elsschot zelfs de vriendschap met Louis Paul Boon. Ten tweede ging het hem simpelweg om het schrijven van goede gedichten. Elsschot zag zichzelf dan wel niet als een dichter, een paar 'goede verzen' had hij toch geschreven. 'Van der Lubbe' is hier een treffend voorbeeld van: in spijkerharde taal fileert hij natie, volk en het onnoemlijke kwaad. Je voelt het gedicht branden, zeker als je het hardop voorleest.

Beide gedichten en nog vele andere 'goede verzen' zijn vorig jaar samengebracht in het uitstekend door Peter de Bruin bezorgde Verzen. Meest bekende gedicht daaruit is natuurlijk 'Het Huwelijk' uit 1910 met de vermaarde voorlaatste strofe 'tusschen droom en daad'. Simon Vestdijk, aan wie Van der Lubbe is opgedragen, waarschijnlijk omdat Vestdijk eveneens een gedicht over de anti-held schreef, noemde 'Het Huwelijk' overigens 'een kleine novelle die proza aankondigde'. Hij kreeg gelijk. Vlak hierna verscheen Elsschots' prozadebuut Villa des Roses.

Van der Lubbe

         Aan Simon Vestdijk

Jongen, met je wankel hoofd
aan de beul vooruit beloofd,
toen je daar je lot verbeidde
stond ik weenend aan je zijde.

De operette duurde lang:
van het waakhof naar het gevang,
van 't gevang weer naar het hof,
in de boeien van de mof.

Veertig haarden dorst je ontsteken,
duizend haarden zou men wreken,
maar je beulen stonden paf
toen je zweeg tot in je graf.

Dokters, rechters, procureuren,
allen zijn je komen keuren,
allen vonden je perfect,
en toen heeft men je genekt.

't Had de Koningin behaagd
dat je gratie werd gevraagd,
maar voor zulk een vieze jongen
wordt meestal niet aangedrongen.

Lang heeft men geprakkezeerd
wat een mensch het meest onteert,
hangen, branden, vierendeelen,
of gewoon als varken kelen.

Toen heeft men het mes gekozen
om je toch eens te doen blozen,
want zoo'n gala met wat bloed
doet een hakenkruiser goed.

Jongenlief, zooals je ziet,
Leiden krijgt je resten niet.
Hitler laat zich niets ontrukken
want hij houdt van die twee stukken.

Holland vraagt nu onverdroten
of je niets werd ingespoten.
maar die vuige, laffe moord
vindt het minder ongehoord.

Laat het stikken in zijn centen,
in zijn kaas en in zijn krenten,
in zijn helden, als daar zijn:
Tromp, De Ruyter en Piet Hein.

Moog je geest in Leipzig spoken
tot die gruwel wordt gewroken,
tot je beulen, groot en klein,
door den Rus vernietigd zijn.

Willem Elsschot, Antwerpen 1934
uit Verzen, Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2004


(Stijn Ekkers, Rottend Staal Online, 4-5-2005)

terug naar boven


EU WIL EUROPESE LITERATUUR ONLINE

Parijs/Amsterdam - De Telegraaf bericht dat de Europese Unie graag wil dat zo veel mogelijk Europese literatuur via internet beschikbaar komt. De unie hoopt zo tegenwicht te bieden aan plannen van de Amerikaanse zoekmachineonderneming Google. Die maakte onlangs bekend een 'wereldomvattende virtuele bibliotheek' te gaan maken.

'We moeten nu handelen', zei de Luxemburgse premier Juncker, momenteel EU-voorzitter. Juncker hield zijn pleidooi dinsdag in Parijs op een bijeenkomst van ministers van Cultuur, artiesten en intellectuelen. De Luxemburger gaf aan van harte in te stemmen met het internet-initiatief van de Franse president Chirac. Die pleitte al eerder voor een Europese digitale bibliotheek.

In december maakten vier vooraanstaande Amerikaanse universiteiten bekend hun miljoenen boeken en werken via het internet vrij beschikbaar te gaan maken. Het duurt overigens nog jaren voordat alle informatie daadwerkelijk is ingevoerd.

(Rottend Staal Online, 4-5-2005)

terug naar boven


OZON DICHTER VAN DE MAAND IN DEMODOKOS

Amsterdam - Onze medewerker Diana Ozon is deze maand de 'Dichter van de Maand' van de sympathieke cd- en poëzieboekwinkel Demodokos. Zij heeft deze functie overgenomen van onze medewerker Tsead Bruinja. Gedurende de maand organiseert de dichter wekelijks een lezing met andere dichters in de winkel. Van de dichters wordt alle verkrijgbare werk te koop aangeboden. De dichter van de maand houdt ook een expositie. Daarnaast schrijft en signeert de dichter een in oplage 50 genummerd gedicht op handgeschept papier.

(Rottend Staal Online, 4-5-2005)

terug naar boven


GEDICHTENMARATHON WAGENINGEN GAANDE

Epibreren - Radio 1 doet vandaag verslag van de gedichtenmarathon die momenteel ter dodenherdenking en bevrijdingsvreugd in de bibliotheek van de plaats waar dus niet de Duitsers capituleerden gaande is.

Juist vertelde een der voordragers, een hoogleraar van Friese komaf, dat hij de doden herdacht had met het Friese volkslied. Het wachten is nu op lieden die werkjes van terecht vergeten dichters als Steven Barends, Martien Beversluis, Jan Eekhout, George Kettmann en George de Sévooy gaan voordragen.

Onze medewerker Cees van der Pluijm hoopt vanmiddag om 13.08 uur toch nog enige diepgang in dit weinig originele initiatief aan te brengen.

Desalniettemin is en blijft het ergerniswekkend dat de radiojournalisten dit project af en toe Poëziemarathon noemen. Bah.

(Rottend Staal Online, 4-5-2005)

terug naar boven


BELLEMAN MAAKT ZICH ZORGEN

Amsterdam - In de uitzending van VPRO's De Avonden van donderdag 5 mei praat Anton de Goede met onze medewerker Bas Belleman in de rubriek 'Er moet wat gebeuren' over Bellemans artikel in het net verschenen nummer van het tijdschrift Passionate over de vraag in hoeverre poëzie in Nederland al dan niet in de belangstelling staat.

Belleman vindt dat poëzie 'er te weinig toe doet' en beschuldigt critici en dichters zelfs ervan de inhoud van de poëzie moedwillig niet ter discussie te stellen.

Belleman: 'De reden daarvoor is misschien dat poëziepuristen meteen hun kunst-om-de-kunst-atoombom zouden afvuren: poëzie hoeft immers niets en mag alles, er zijn geen regels, het nut van gedichten doet er niet toe, in deze tijden van rendement en economie is poëzie bij uitstek de enclave van de intelligente tijdverspilling...' De vraag is: wat moet er gebeuren?

Voor onze lezers buiten Nederland, die niet bij machte zijn het desbetreffende tijdschrift te bemachtigen: binnenkort verschijnt het op Rottend Staal.

Bellemans artikel is een reactie op het essay 'Can poetry matter' van de Amerikaanse dichter en essayist Dana Gioia. Waarmee direct een ander aspect wordt aangesneden: waarom gooit Passionate Bellemans artikel niet in zijn geheel online, zodat iedereen, ook de slecht ter been zijnden en mensen elders op deze planeet, direct kan lezen wat Belleman te verkondigen heeft?

(Rottend Staal Online, 3-5-2005)

terug naar boven


DEBUTERENDE WOORDDANSER

Rotterdam - Op dinsdag 21 juni verschijnt het debuut van Jeroen Naaktgeboren van de Woorddansers in de vorm van een boek en een cd bij Uitgeverij Douane.

Het boek, naar ontwerp van Saskia Dorsman, vertelt het verhaal van de beleving van Poetry Slam door de Woorddansers. Vanaf het moment dat Naaktgeboren begon met schrijven tot het behalen van de nationale titel Poetry Slam in 2003.

Op zich is het jammer dat niet voor een bredere aanpak is gekozen; een boek waarin de complete geschiedenis van Poetry Slam in Nederland uit de doeken wordt gedaan - van de introductie door Jacek Nichs, diep in de vorige eeuw in Hotel Winston te Amsterdam, door Poetry International in 1999 en de All Star Slam Tour in 2001 en alles wat daarna kwam, ontbreekt nog in de Nederlandstalige literatuurhistorie.

Het boek wordt gepresenteerd in Locus010, Vlasmarkt 1 te Rotterdam, om 20.00 uur.

(Rottend Staal Online, 3-5-2005)

terug naar boven


WWW.ELVISPEETERS.BE

Antwerpen - De Vlaamse prozaïst, poëet en muzikant Elvis Peeters beschikt nu over een bloedeigen site: www.elvispeeters.be.

(Rottend Staal Online, 3-5-2005)

terug naar boven


PLAGIËRENDE POËZIEHANGJEUGD

Reuver - Om de hangjeugd van de straat te houden organiseerden ProBiblio, Kunst en Cultuur Noord-Holland en Kunstgebouw Zuid-Holland de dicht-rapwedstrijd Zo gedacht zo gedicht. Meer dan 900 hangjongeren deden mee. In de categorie 16 tot 19 jaar won Merel Nagtegaal uit Bussum, en won met deze overwinning een mobiele telefoon. Haar winnende gedicht zou bovendien in een oplage van 200.000 exemplaren als Boomerang Schoolcard in bibliotheken en in alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland komen te liggen.

De Gooi-en Eemlander drukte het winnende gedicht afgelopen vrijdag af, en 'june gishmoto', lezer van die krant, dacht dit gedicht, in iets andere vorm, eerder gelezen te hebben. En ja: niet Merel Nagtegaal bleek de maker, maar ene 'Daniëlle', die het in 2001op de site www.nederlands.nl gepubliceerd had.

De prijs is inmiddels teruggevorderd en de Boomerangkaarten zijn van de persen gehaald.

(Rottend Staal Online, 3-5-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIES OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Elders wonen van Hanna Kirsten, besproken door Alain Delmotte.

In april verschenen recensies van Tafel van onze medewerker Erik Linder, van Vrijwel alle gedichten en Zonder dollen van J.A. Deelder, van De Dichter des Vaderlands van Driek van Wissen en van Het kleinste gedicht, een bloemlezing ingeleid door Guus Middag op Poëzierapport.
.


(Rottend Staal Online, 2/3-5-2005)

terug naar boven


GEDICHTENMARATHON WAGENINGEN

Wageningen - De bibliotheek Wageningen herdenkt met een gedichtenmarathon dat Nederland zestig jaar geleden werd bevrijd. Het is de bedoeling dat op 4 mei honderden vrijwilligers een etmaal lang gedichten voorlezen. J.A. Deelder opent in de nacht van 3 op 4 mei de marathon. Dichter des Vaderlands Driek van Wissen sluit de marathon af, liet een woordvoerder van de bibliotheek zondag weten.

Mensen die mee willen doen aan de marathon, moeten ongeveer vier minuten voorlezen. Over talent voor voordragen of kennis van poëzie hoeven de deelnemers niet te beschikken. Volgens de organisatie gaat het erom dat 'door jouw bijdrage een beetje vrijheid wordt gedeeld'. Daarom is de keuze voor het soort gedicht geheel aan de deelnemer overgelaten.

Dit ANP-bericht doet een mens natuurlijk afvragen of dit evenement ook publiek moet trekken. Voor Deelder en Van Wissen zullen ongetwijfeld mensen komen, maar voor talentloze, van elke poëziekennis gespeende voordragers? Weird.

(Rottend Staal Online, 2-5-2005)

terug naar boven


PROGRAMMA POETRY ONLINE

Rotterdam - Het complete programma van Poetry International is nu online verschenen. Op de 36ste editie van het festival (18 t/m 24 juni) treden ondermeer onze medewerkers Tsead Bruinja en Gerrit Komrij op.

(Rottend Staal Online, 2-5-2005)

terug naar boven


MERIJN HILTE STADSDICHTER NIJMEGEN

Nijmegen - Afgelopen vrijdagavond is Merijn Hilte verkozen tot eerste Stadsdichter van Nijmegen. De Gelderlander doet verslag van de verkiezing. Op de Wintertuinsite iets over de gevolgde procedure.

Intussen denkt men ook te Amersfoort en te Zutphen na over eventuele benoemingen van eigen Stadsdichters.

(Rottend Staal Online, 2-5-2005)

terug naar boven


GAAP: VAESSENS STRIKES AGAIN

Epibreren - Hoewel het een zeer aimabel mens is, Thomas Vaessens, moet hij toch echt eens ophouden zijn fixaties op anderen te projecteren. Voor de tigste maal beticht hij een van de makers van deze site van avant-gardistische tendenzen, dicht hij deze maker ambities en gedrag toe die de maker niet nastreeft of doet en beledigt hij en passant enkele honderden dichters en literaire site-bouwers en -onderhoudslieden.

Een mens kan ingaan op al die onzin. Een mens kan ook niét ingaan op Vaessens verzamelde kul door hier simpel te vertellen wat www.epibreren.com nu precies is. En laat ik dat laatste maar doen. www.epibreren.com herbergt enerzijds de online-informatie over De Dichters uit Epibreren. Zie de knoppen aan de linkerkant van uw scherm. Anderzijds is te Epibreren ook Rottend Staal gehuisvest. Het Rottend Staal-gedeelte is te herkennen aan het navoegsel /rs in de URL's.

Rottend Staal Online is het eerste Nederlandstalige poëziedagblad. Onafhankelijk, ongesubsidieerd. Niet, zoals bijvoorbeeld Vrij Nederland, De Volkskrant, de Bezige Bij, NRC Handelblad, Het Algemeen Dagblad, Prometheus, de Standaard, Meulenhoff, Vassallucci (leer beter namen van uitgeverijen spellen, Vaessens!), De Revisor, Trouw, 521 en ga zo maar door, gelieerd aan enige uitgeefmoloch. We zijn zelfs niet gelieerd aan enige onafhankelijke uitgeverij - simpelweg omdat we het belang van onze onafhankelijkheid hoog in het vaandel voeren.

Rottend Staal herbergt daarnaast de onafhankelijke homepages van een kleine 200 dichters. Kwaliteitsarme dichters met kwaliteitsarme gedichten, zoals Vaessens beweert? Wel - oordeel zelf aan de hand van de gedichten van onze medewerkers.

Het geluid van Rottend Staal verscheen van 1995 tot 2000 in de vorm van een papieren tijdschrift, dat nooit in een hogere oplage dan 500 exemplaren verscheen. De overstap naar internet is gemaakt uit een simpele economische overweging: voor een fractie van de kosten werd een veelvoud aan publiek bereikt. De nieuwspagina alleen al trok in 2004 een goede 78.000 lezers. Met een papieren poëzietijdschrift is zo'n leesbereik nooit bereikt en zal ook nooit te bereiken zijn.

Het geluid van Rottend Staal houdt specifiek in dat we naast gedichten onafhankelijk en betrouwbaar nieuws over poëzie en poëten willen brengen. Daarom zijn op deze site geen advertenties aan te treffen en worden reclamepraat en vaag geneuzel zoveel mogelijk vermeden.

Ook willen we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van internet. En dat zijn niet de audiovisuele toeters en bellen als animaties, muziekjes of na te luisteren voordrachten , die in wezen weinig toevoegen, maar juíst het uitgebreid links aanbrengen in de tekst, zodat een lezer die meer wil weten over een van de aangesneden onderwerpen daar ogenblikkelijk meer over komt te weten door een simpele muisklik.

Wie, zoals Vaessens, op internet publiceert en vooral dat laatste niet beseft, heeft niets van internet begrepen.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 1-5-2005)

terug naar boven


GEBREK IN KOMRIJ UITGEBREID

Loosduinen - Onze medewerker Henk van Zuiden heeft zijn Het gebrek in Komrij-bloemlezing uitgebreid met gedichten van Liselore Gerritsen, Henk Spaan, Lode Bisschop, Juliën Holtrigter, Hein de Bruin, Jan Wit en Joris Iven.

(Rottend Staal Online, 1-5-2005)

terug naar boven


UTRECHTSE LITERAIRE AFWERKPLEK 'GROOT SUCCES'

Utrecht - Onze redacteur Breukers bericht op het Windroosreeksweblog over de Literaire afwerkplek, traditioneel wederom 'een groot succes'.

(Rottend Staal Online, 1-5-2005)

terug naar boven


UIT DOMHEID OP KONINGINNENDAG TE AMSTERDAM

Epibreren - Geen zinnig mens reist op koninginnendag (jawel, we lopen zwaar vooruit op de nieuwe spelling en laten we wel wezen: op 30 april gaan de gedachten uit naar meerdere koninginnen, met name de Belgische en Birmese) af naar Amsterdam. Na jaren overvoerd te zijn met verhalen over het dan aldaar massaal aanwezige oranjegepeupel, bomvolle niet vooruit te branden treinen en de verwerpelijke sfeer van bekrompen Hollandsch nationalisme wist ik het zeker: nooit zal ik op 30 april in de hoofdstad aan te treffen zijn.

Maar... hoewel ik gezegend ben met een fenomenale kennis van de Europese topografie en de meeste gehuchten blindelings weet te vinden wist ik niet dat Watergraafsmeer een wijk van Amsterdam is, en niet, zoals ik dacht, een boerendorpje ergens in een of andere polder. Dus zei ik 'ja' op een uitnodiging om op 30 april aldaar op te treden en bevond ik me gisteren dus tussen de oranje-idiotie.

Gelukkig had onze medewerker Diana Ozon een dag eerder een optreden in Mokum, een optreden in het gezellig ouderwetse punkhol De Diepte, waar ze onderscheiden werd met de Rebelprijs, voor haar niet aflatende inzet voor de Nederlandse poëzie. Een gebeurtenis die ik graag bij wilde wonen, dus toog ik al op vrijdagavond naar Amsterdam, werd daar door Ozon en haar gade Frank langsheen Beatrix, die naar een of andere opera zat te luisteren op de Dam, naar de punkclub geleid. Wat daar zo aardig was, was dat niet alleen Ozon sprak, maar ook de verrassende Irene Langenfeld. Hoewel het pas haar tweede optreden was, bracht ze al haar Vunzige verzen uit het hoofd, zoals het hoort, en zeer overtuigend.

Vunzige verzen? Jawel. Kort geleden publiceerde ze in eigen beheer een bundeltje met die naam. Een naam die niet helemaal de lading dekt, omdat veel van de verzen eerder hoogst erotisch dan vunzig zijn. En van een stuk hogere kwaliteit dan de studentikoze misbaksels die vorig jaar door Clothilde Gaugaud Parici werden uitgebracht . Kortom: Irene Langenfeld, een heuse aanwinst voor de Nederlandstalige dichtkunst.

Na tot diep in de nacht met Ozons gade Frank gesproken te hebben over moord en doodslag binnen de vroegere kraakbeweging en het Alesia van de Nederlandse politie, Borsele 1987, bestond mijn ontbijt uit een geprint internetartikel van Thomas Vaessens, waarin de man weer eens het nodige gezwatel over Rottend Staal bezigt. Wellicht kom ik er later op terug (al begint dat zo onderhand wel heel vermoeiend te worden).

Koninginnendag. Voor Ozon betekende dat: weg uit Amsterdam, om met historicus Eric Duivenvoorde herinneringen op te halen aan het Kroningsoproer 1980 in het Vara-radioprogramma 'Spijkers met koppen', dat live vanuit een Utrechts café wordt uitgezonden. Duivenvoorde onthulde dat er op die gedenkwaardige dag 4000 traangasgranaten waren afgeschoten, oftewel elke 9 seconden een granaat en Ozon bracht een antimonarchistisch vers. En terug naar Amsterdam ging het, taxigewijs, naar het optreden in Watergraafsmeer.

Waar in een huiskamer aan de Bredeweg 34 Carla Bogaards, Mowaffk Al-Sawad en Tsead Bruinja een select clubje poëzieliefhebbers vergastten op gedichten, onder de noemer Poëziekamer, als onderdeel van het Bredewegfestival 2005. De sympathieke cd- en poëzieboekhandel Demodokos bleek brein achter dit onderdeel, oase van rust in een verder volstrekt van de pot gerukte hoofdstad. Ozon en ik schoven aan, luisterden naar onze collegae en droegen zelf ook voor. En al dat stompzinnige gehos ging godzijdank volslagen onopgemerkt aan ons voorbij.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 1-5-2005)

terug naar boven


WEER NIEUW POËZIEFESTIVAL IN GRONINGEN: DE VERDICHTING

Groningen - Naast Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon heeft Groningen-Stad nu een derde poëziefestival: De Verdichting.

De organisatie achter het festival bericht: 'Op zaterdag 21 en zondag 22 mei vindt in de Puddingfabriek in Groningen de eerste editie van Festival De Verdichting plaats. Op dit poëziefestival werken dichters samen met artiesten uit andere disciplines. Resultaat: muziek, film en nieuwe-mediakunst met poëzie als uitgangspunt.

Er zijn optredens van Louis Th. Lehmann, Daniël Dee & Michiel Rasker, Javonte Adams (VS), Rijn Vogelaar, De Woorddansers & Evol Monkeys, Stijn Vranken (B), Diana Ozon, Bart FM Droog & Will Schmal, Karel ten Haaf en Arjen Nolles.

Het publiek kan kijken en luisteren naar video en (audio)visuele kunst van Wilko Bello (Slamsphere), Raoul Thepen, Koen de Koning, Mari Stoel en Tommie van der Zee.

De muziek komt op zaterdagavond van Das ALDI Combo & Hans Sulman en wordt op zondagmiddag verzorgd door het Wil Schmal Ensemble.

Nadere informatie: buro@buro05.nl

(Rottend Staal Online, 1-5-2005)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuwsarchief


terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.