Dossier Dichter des Vaderlands

      laatste update 4 januari 2005 - klik hier voor beginpagina van dit dossier


     Previous Home  

De verkiezingen Dichter des Vaderlands:
1999/2000 Gerrit Komrij  
februari 2004 Simon Vinkenoog  
december 2004    


terug naar boven


DE ROTTEND STAAL-DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING FEBRUARI 2004

De complete uitslag

Hoe het begon

GERRIT KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS (1)

Groningen/Epibreren - Gisteren vernamen we uit het NRC Handelsblad dat onze medewerker Gerrit Komrij niet langer Dichter des Vaderlands is. Zie www.literatuurplein.nl voor het eerste verslag. (Rottend Staal Online, 30-1-2004)

POETRY INTERNATIONAL DESINFORMEERT

Epibreren - Gisterochtend lazen we een persbericht van Poetry International over de 'Gedichtennacht', de officiële opening van de Gedichtendag, woensdagavond in de Kunsthal te Rotterdam. Gesteld werd dat die avond 'uitverkocht' was. Gisteren vernamen we van twee dichters die daarbij aanwezig waren dat ergens tussen de 100 en 150 mensen de bijeenkomst bijwoonden.

Maar goed: geen enkele organisatie zal een persbericht verspreiden waarin trots over de lage opkomst bericht wordt. Wat de redactie van Rottend Staal echter niet snapt is waarom in dat persbericht met geen woord gerept wordt over het aftreden van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands - toch hét nieuws van die avond.

Dat nieuws was blijkbaar exclusief aan het NRC Handelsblad beloofd, die het 's middags als voorpaginanieuws bracht. We komen hier later uitgebreid op terug, omdat 'men' te Epibreren deze manier van doen ronduit schandalig vindt.

'Men' te Rotterdam propageert enerzijds het 'Dichter des Vaderlandsschap' als iets om poëzie onder de aandacht van het volk te brengen. Anderzijds reserveert 'men' het nieuws erover exclusief voor het NRC. Een krant die in de buitengewesten (we hebben het al zo vaak gezegd) vaak moeilijk verkrijgbaar is.
(Rottend Staal Online, 30-1-2004)

GERRIT KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS (2): EPIBREREN EIST NIEUWE DDV NU!

Epibreren - Op initiatief van de gemeenteraad van Epibreren wordt maandagochtend 22 februari bekend gemaakt wie de nieuwe Dichter des Vaderlands 2004-2005 wordt. Want naar goed gebruik moet zodra 'de koning' dood is er 'leve de nieuwe koning' geroepen kunnen worden.

Gelukkig is te Epibreren al afgelopen zomer een belanghebbend onderzoek naar de bekendheid van dichters in het Nederlandse taalgebied verricht. Met die lijst als uitgangspunt en na schifting van enkele namen wegens ongeschiktheid wegens verkeerde nationaliteit (Hugo Claus, Tom Lanoye, Bart Moeyaert en Peter Verhelst ), reisfobie (Ingmar Heytze), onbeschikbaarheid (Rutger Kopland, Jean Pierre Rawie en Remco Campert, die er ook al vijf jaar geleden geen zin in hadden en Willem Wilmink vanwege zijn overlijden) en ouderdom (om 80-plussers te belasten met zo'n helse klus is meer dan onmenselijk, dus exit Willem Brakman, Gerrit Kouwenaar, Theun de Vries en Leo Vroman) blijken onderstaande dichters de meest logische kandidaten.

In alfabetische volgorde: Armando, Benno Barnard, Bernlef, Marion Bloem, Jaap Blonk, J.A. Deelder, Hans Dorrestijn, Anna Enquist, Eva Gerlach, Esther Jansma, Gerrit Krol, Joke van Leeuwen, Ted van Lieshout, Huub Oosterhuis, Cees Nooteboom, Henk Spaan, Toon Tellegen, Simon Vinkenoog, Ivo de Wijs en Joost Zwagerman.

Stemmen kan tot en met 22 februari, in het stembureau te Epibreren: http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html

Stemmen is voorbehouden aan inwoners van Nederland en aan mensen buiten Nederland met de Nederlandse nationaliteit. Per persoon is één stem toegestaan. Alleen stemmen uitgebracht in het stembureau zijn geldig. Bij constatering van fraude zullen hackers op de computer(s)
van de fraudeurs worden losgelaten. Bij een respons van minder dan honderd stemmen zal deze verkiezing ongeldig worden verklaard.

(Rottend Staal Online, 31-1-2004)

KOMRIJ DEFINITIEF DICHTER DES VADERLANDS AF

Groningen - Onze medewerker Gerrit Komrij verklaarde vanmiddag dat hij geen enkele activiteit als 'Dichter des Vaderlands' meer zal verrichten: geen gedichten, geen lintendoorknippingen, geen halsstanden voor H.M. de Koningin en geen bezongen rampen meer van 's lands eerste moderne Dichter des Vaderlands (2000-2004).

Financiële specialisten van Rottend Staal hebben inmiddels vluchtig berekend dat Gerrit Komrij in zijn hoedanigheid als 'Dichter des Vaderlands' de Rijksoverheid, Stichting Lezen en de uitgeefwereld vele tonnen aan euro's bespaard heeft middels de gratis publiciteit die hij voor poëzie en in het kader van de leesbevordering wist te genereren. (Rottend Staal Online, 31-1-2004)

DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING

Epibreren - Vandaag is een bericht over deze noodverkiezing uitgegaan naar onze perscontacten, van ANP en GPD tot het schandaalblad 'Epibreren bloot'. Om de verkiezing voor de tweede Dichter des Vaderlands, wiens ambtsperiode minder dan een jaar zal bestrijken, breed te maken.

'Men' bij Poetry International, 'NRC Handelsblad' en de Koninklijke Bibliotheek (prima organisatie overigens - laat daar geen twijfel over bestaan) is momenteel de verkiezing voor de derde Dichter des Vaderlands op een zo bureaucratisch mogelijke wijze aan het organiseren. Deze derde zal op Gedichtendag 2005 in functie treden.

De redactie van Rottend Staal hoopt de door ons zwaar aanbeden H.M. de Koningin zo ver te krijgen dat ze de uitkomst van deze verkiezing met een decreet bekrachtigt.

Mocht zij dat niet doen, dan rekenen we op onze koene minister-president, de zeer door ons belikte Jan-Peter Balkenende (die blijkens een meta-tag op zijn pagina van plan is af te treden; hij wordt 'de demissionair minister-president' genoemd)..

We eisen dat het bedrijfsleven of overdreven rijke lezers fondsen ter beschikking stellen ter honoriëring van de functie.

Ook rekenen we op de medewerking van ons bevriende literaire of taalkundige webmasters, die - zo we hopen - op hun sites links aanbrengen naar het stemhok., dat zich op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html bevindt.

De stemcontroleurs op het eiland hebben tussen de eerste 21 stemmers tot hun grote opluchting geen fraudeurs ontdekt. De computer die de stemmen registreert is op last van de Epibreerder gemeenteraad aan controleurs van de Verenigde Naties en ter controle voor de Nederlandse pers vrijgegeven.

Redacteuren van Rottend Staal zijn natuurlijk niet verkiesbaar voor het tweede Dichter des Vaderlandsschap.
(Rottend Staal Online, 1-2-2004)


KOMRIJ AFGETREDEN ALS DICHTER DES VADERLANDS

Groningen - Gerrit Komrij herbevestigt in het Dagblad van het Noorden en de Gelderlander van vandaag zijn algehele aftreden. Correspondent Job van Schaik woonde afgelopen zaterdag te Groningen Komrij's boekpresentatie in Athena's Boekhandel bij. Komrij: 'Het was een loden last. Ik dacht maar steeds: 'Hoe kan ik er vanaf komen?' Tot ik me bedacht: 'Ik hoef het alleen maar hardop te zeggen'. Dat was het ei van Columbus! Er staat immers niets op papier over verplichtingen.'
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

WAAR IS POETRY INTERNATIONAL MEE BEZIG?

Groningen - Poetry International heeft vanmiddag onderstaande persbericht doen uitgaan, dat door het ANP wereldkundig is gemaakt

Onze medewerker Gerrit Komrij verklaarde daarover vanmiddag: 'De informatie op het ANP is onjuist'. Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'

----------------------------
'Komrij gaat gewoon door als 'interim' en 'loco'

ROTTERDAM (ANP) - Nederland hoeft, alle verwarring hierover ten spijt, niet zonder Dichter des Vaderlands te zitten. Gerrit Komrij heeft gezegd dat hij het komende jaar alleen nog maar als 'itermim' - of 'loco'-Dichter des Vaderlands optreedt. In feite verandert er dus niets, volgens maandag een woordvoerster van de Landelijke Gedichtendag/Poetry International.

Komrij zou toch al aanblijven tot 2005. Op 27 januari, de volgende Landelijke Gedichtendag, wordt volgens plan de nieuwe Dichter des Vaderlands bekendgemaakt. Poëzieliefhebbers kunnen vanaf nu wekelijks in de NRC een gedicht lezen. In totaal komen ongeveer veertig dichters in de krant aan bod. Aansluitend volgent een stemprocedure. Lezers die onder de kandidaten geen geschikte Dichters des Vaderlands hebben kunnen ontdekken, kunnen een eigen voorstel doen. Komrij is niet herkiesbaar.

Komrij werd in 2000 uitverkoren tot Dichter des Vaderlands. Drieduizend liefhebbers van poezie brachten een stem uit. Twee dichters waren favoriet: Komrij en Rutger Kopland. De laatste trok zich echter terug uit de verkiezingsstrijd. Komrij werd als ambassadeur voor de poezie benoemd voor een periode van vijf jaar. Hij verplichtte zich zo'n vier keer per jaar een gedicht schrijven bij actuele gebeurtenissen. Recent wijdde hij dichterlijke woorden aan de geboorte van prinses Amalia.'
===========
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

LIJST HEYTZE & MIRCK

Epibreren - Om het allemaal nóg ingewikkelder te maken hebben Ingmar Heytze en Hanz Mirck besloten zich zowel solo als ook als dúo als 'Dichter des Vaderlands' 2004-2005 verkiesbaar te stellen.

Ervan uitgaande dat ze samen goede 'Vaderlandsdichterlijke verzen' kunnen fabriceren en Mirck die in zijn eentje mag rondbazuinen. Dit wegens Heytze's alom bekende reisfobie, die het hem onmogelijk maakt de stad Utrecht te verlaten.

De Rottend Staal-redactie betreurt dit streven. Organisaties willen juist de aanwezigheid van een bekénde Dichter des Vaderlands als publiekstrekker op hun evenement. Ze zouden zich even bekocht voelen als hoofdredacteur Droog zich dat voelde, toen hij als 12-jarig snaakje het heilig vormsel kreeg toegediend. Niet door de hem beloofde bisschop van Groningen, maar slechts door diens deken. Dit veroorzaakte bij Droog de directe overgang van het rooms katholicisme tot het atheïsme.

Een Dichter des Vaderlands-duo zou kunnen, als beide dichters even bekend zouden zijn. Inzake Heytze en Mirck is die discrepantie volgens google.com zó groot dat hun streven ons idioot voorkomt. Desalniettemin kan natuurlijk gewoon op dit duo gestemd worden.

Het principe één mens één stem blijft echter gelden.

Ingmar Heytze, die voor de verkiezing 2005 al in het NRC naar voren is geschoven (mét zijn stilzwijgende toestemming), heeft contact opgenomen met de kiescommissie 2005, om zijn wens als duo met Mirck kandidaat te willen zijn kenbaar te maken. Mocht die kiescommissie zijn wens niet willen respecteren, doet Heytze er goed aan zich uit de race voor het Dichter des Vaderlandsschap terug te trekken. (Stemcommissie, Rottend Staal Online, 2-2-2004)

(Rottend Staal Online, 2-2-2004)


DE VERKIEZING: BUITEN- EN BINNENLANDS COMMENTAAR

Epibreren/Verenigde Naties - Het hoofd van de rogatoire commissie met op de verkiezingen toezicht houdende buitenlandse waarnemers, verzoekt de heer Olaf Risee uit de lijst te schrappen. Volgens het hoofd is de heer Risee bij zijn weten geen dichter.

De stemcommissie neemt dit verzoek in overweging, maar zal het naar verwachting van tafel vegen. De heer Risee heeft namelijk minimaal één gedicht gepubliceerd, en wel in poëzietijdschrift Krakatau. De betiteling 'dichter' voert hij dus terecht.

Wel veroordeelt de commissie op morele gronden elke verkiezingscampagne die een representatieve weergave van de volkswil vertroebelt. Maar krachtens het reglement is het helaas toegestaan.

Het stemhok is vanaf vandaag ook toegankelijk via VPRO's Boeken-site, poezie.pagina.nl ( 's lands best bezochte serieuze poëziesite) en via Schrijf.net Betax.
Nederlandse stemmers in den vreemde kunnen ook via de Vlaamse sites De Leeskamer, Risee in Letterland en Tinemoniek publiek! hun stem uitbrengen.

Er zijn nu (13.12 uur) 120 stemmen geteld, waarvan 17 ongeldig zijn verklaard. Waarmee aan een van de voorwaarden tot een succesvolle verkiezing te komen voldaan is.
(Rottend Staal Online, 3-2-2004)

HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Epibreren - Vandaag zijn 89 nieuwe stemmen binnengekomen, waarvan een groot deel ongeldig moest worden verklaard omdat ze door Belgen waren ingestuurd. Laat ons wel wezen: we hebben niets tegen Belgen, maar we vinden dat Belgen - of beter gezegd Vlamingen - beter hun eigen Dichter des Vaderlandsverkiezing kunnen organiseren. De Nederlandse en Vlaamse cultuur en problematiek verschillen aanzienlijk, ondanks of juist dankzij de gedeelde taal.

Ook is een groot aantal stemmen binnengekomen voor relatief onbekende dichters of duo's: we noemen Serge van Duijnhoven (bekendheid 696) Olaf Risee (bekendheid 213) en het duo Mirck-Heytze (bekendheid 44). Deze cijfers zijn gebaseerd op objectieve metingen op google.

Door onbezonnen stemcampagnes staan ze nu hoog op de ranglijst. ze zijn Simon Vinkenoog (bekendheid 4490), Toon Tellegen (bekendheid 2800) en J.A. Deelder (2730) qua stemmen voorbij gestreefd of aan het streven. Wat leuk is voor deze actieve campagnevoerders, maar vervelend voor de brede acceptie van de verkiezingsuitkomst. Het is noodtoestand: we zitten zonder Dichter des Vaderlands, en we willen een voor het gehele volk acceptabele vinden, zo snel mogelijk.
(De redactie, Rottend Staal Online, 3-2-2004)


JAN MARIJNISSEN STEUNT VERKIEZING

Epibreren- Op zijn weblog www.janmarijnissen.nl/weblog/ doet SP-leider Jan Marijnissen een oproep om Huub Oosterhuis tot Dichter des Vaderlands te verkiezen. Een oproep die ongetwijfeld op de steun kan rekenen van onze medewerker Gerrit Komrij, die eerder schimpscheutte dat Oosterhuis de eigenlijke 'hofdichter' is.

Hoewel Oosterhuis in bepaalde kringen omstreden is, staat zijn vakkundigheid buiten kijf, en is hij in de ogen van de stem- en toezichtscommissie een dichter die een spraakmakend en breed gedragen opvolger van Komrij zou kunnen zijn, met een bekendheid van 2030 op de schaal van Google.

Voor alle duidelijkheid: de stemcommissie is niet partij-gebonden. Feitelijk zelfs staan en de gehele redactie en de voltallige stemcommissie dichter bij liberaal/conservatieve standpunten, op libertair/anarchistische grondslag met humanistisch mededogen. Bij ontsteltenis aan zo'n partij voelen we ons vrij om met alle partijen die democratie in het vaandel voeren in gesprek te gaan. (De redactie, Rottend Staal Online, 3-2-2004)LITERATUURFESTIVAL DE WINTERTUIN STEUNT VERKIEZINGEN

Epibreren/Nijmegen - De verkiezing voor De Dichter des Vaderlands wordt nu ook ondersteund door Literatuurfestival de Wintertuin. Op de nieuwspagina van deze grote literaire producties-organisatie wordt opgeroepen om toch vooral op

Menno Wigman of H.H. ter Balkt of Erik Jan Harmens of Ilja Leonard Pfeijffer

te stemmen. Tegelijkertijd heeft 'men' van de Wintertuin een negatief stemadvies doen uitgaan. Lees het op de Wintertuinsite. (Rottend Staal Online, 4-2-2004.)

VERKIEZINGEN SLAAN AAN

Epibreren/Nijmegen/Den Haag - Vandaag bericht De Gelderlander over de nieuwe verkiezingen. De krant meldt tevens dat Poetry International nog steeds in de ontkenningsfase zit met betrekking tot het aftreden van onze medewerker Gerrit Komrij als DDV.

De Haagsche Courant berichtte gisteren over die ontkenningsfase: 'De mededeling van de gelauwerde poëet is in Rotterdam op de burelen van Poetry als een bom ingeslagen. "Dit kan niet. Er verandert niets", zegt een woordvoerster. "De heer Komrij blijft gewoon aan als interim."'

Komrij, j.l. zaterdag: 'Ik dacht maar steeds: 'Hoe kan ik er vanaf komen?' Tot ik me bedacht: 'Ik hoef het alleen maar hardop te zeggen'. Dat was het ei van Columbus! Er staat immers niets op papier over verplichtingen.'

Komrij, j.l. maandag: 'Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'

Voor toegang tot de artikelen is gratis registratie verplicht. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)


BN/DE STEM OVER DE VERKIEZINGEN
ALSMEDE DE DIKKE KOMRIJ (108)

Landsmeer/Breda - Vandaag bericht ook BN/De Stem over de verkiezingen voor de nieuwe DDV: 'Zelf wil Gerrit Komrij er niets meer van weten. Maar volgens Poetry International gaat hij 'gewoon' door. De verwarring rond de Dichters des Vaderlands is nu compleet.

Het gezaghebbende poëziedagblad op internet Rottend Staal Online is inmiddels begonnen met nieuwe verkiezingen. Grote favoriet is tot dusver Simon Vinkenoog, op de voet gevolgd door Toon Tellegen, J.A. Deelder en Ivo de Wijs.

Gerrit Komrij zelf stelde zaterdag in Groningen nog met klem, dat hij niet langer gezien kan worden als Dichter des Vaderlands. 'Vanaf nu ben ik volkomen absent', vertelde hij. En over zijn eventuele verplichtingen: 'Er staat niets op papier over verplichtingen.'

Maandag echter kwam de bedenker van het fenomeen Dichter des Vaderlands, Poetry International, met de verrassende mededeling, dat Komrij gewoon doorgaat, 'als interim en loco'. 'In feite verandert er dus niets', aldus woordvoerster Jenita Monna.

Geconfronteerd met dat bericht liet Gerrit Komrij het volgende weten: 'Die informatie is onjuist. Ik blijf er bij dat ik ben afgetreden.' En daarmee lijkt de eerste Dichter des Vaderlands op dezelfde wijze vertrokken als hij kwam: met veel ophef en bombarie.

De verkoop van Komrijs bloemlezing De Nederlandse Poëzie van de 19de tot en met 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten ondervindt geen hinder van alle commotie. 'Nee, dat gaat heel goed. Zondag waren de eerste boekhandels al uitverkocht. Maar die bloemlezing heeft hier helemaal niets mee te maken', bezweert uitgever Job Lisman.'

Tot zover BN/De Stem. De voorlopige uitslag die de krant brengt betreft de stand van twee dagen geleden. Met woordvoerdster Jenita Monna zou Janita Monna bedoeld kunnen worden - waarmee de anonieme woordvoerdster van Poetry eindelijk een naam heeft gekregen. (Rottend Staal Online, 4-2-2004)

BOEKBLAD ONDERSTEUNT VERKIEZINGEN

Culemborg - Op de site van het Boekblad wordt zeer positief bericht over ons streven Nederland niet Dichter des Vaderlandsloos (DDVL) te laten zijn:

Interim des Vaderlands

4 februari 2004 - Het poëziedagblad Rottend Staal Online - zie http://www.epibreren.com/rs - springt in het gat dat door Gerrit Komrij in de nacht van 28 op 29 januari jl. is achtergelaten. Komrij kondigde bij de presentatie van zijn Dikke Komrij aan meteen te abdiceren als Dichter des Vaderlands. Rottend Staal wil nu zo snel mogelijk een opvolger aanstellen om de periode tot de volgende Gedichtendag, op 27-01-2005, op te vullen. Op die dag wordt namelijk door de initiatiefnemers de Koninklijke Bibliotheek, Poetry International en het NRC Handelsblad bekend gemaakt wie de derde (of is het nu tweede) Dichter des Vaderlands wordt voor de periode 2005-2010. Stemmen op een interim-Dichter des Vaderlands kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html.

(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

DE VERKIEZING: BUITEN- EN BINNENLANDS COMMENTAAR (2)

Epibreren/Verenigde Naties - Het hoofd van de rogatoire commissie met op de verkiezingen toezicht houdende buitenlandse waarnemers heeft vandaag geen onregelmatigheden waargenomen. Wel betreurt hij de vele dreig- en scheldmails aan het adres van de Wintertuin, die zich hierdoor gedwongen zagen hun negatieve stemadvies in te trekken en nu alleen nog maar favorieten aanprijzen. Zie http://www.wintertuin.nl/nieuws/column.cfm

De mysterieuze boodschap die op Poetry International Web verscheen: 'The poets laureate will have to wait for now: this month, we have got the rebels, iconoclasts, non-conformists, innovators, resistance fighters, exiled communists and other scandalous, transgressive and subversive elements on PIW.' wordt door de buitenlandse waarnemers uitgelegd als een rare uiting van het zuur, maar ze zien het niet als beïnvloeding van de huidige verkiezingen.

De stemcommissie te Epibreren heeft vandaag ook geen onregelmatigheden waargenomen. Wel arriveerde een stem op Gerrit Komrij in de stemcomputer. De stemmer is gevraagd opnieuw de stem uit te brengen, op een andere dichter, omdat onze medewerker niet als DDV herkiesbaar is.

Net als de buitenlandse waarnemers betreurt de commissie de bedreigingen aan het adres van de Wintertuin.
(Rottend Staal Online, 4-2-2004)

HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR

Epibreren - We kunnen aan het eind van deze verkiezingsdag terugzien op een rijke dag: meer en meer kranten, tijdschriften, uitgeverijen, omroepen, literatuurfestivals, -organisaties, -sites en zelfs enige 'celebrities' steunen het initiatief om zo snel mogelijk de tweede Dichter des Vaderlands (DDV) te benoemen. Zodat er geen raar DDV-loos tijdperk komt, en de prille traditie niet verloren gaat.

Maar het is niet goed om ons voldaan op de borst te roffelen. We streven naar een zo groot mogelijk aantal stemmen, om deze tweede officieuze verkiezing, die even legitiem is als de eerste officieuze stemming in 1999, maatschappelijk geaccepteerd te krijgen.

Dat zou zonder problemen kunnen, als het ANP normaal zou berichten over deze 'nood'-verkiezing: Komrij is weg als DDV, dus we moeten een nieuwe DDV hebben. Dat blijkt ook uit de stemmen: van de 245 tot nu uitgebrachte stemmen was er één 'tegen het DDV-schap'

We zouden ook zeer geholpen zijn als Poetry International en de Poëzieclub zouden ontwaken uit hun droom waarin Komrij nog steeds Dichter des Vaderlands is. Het is heel simpel: Komrij is weg. Die organisaties zouden zich moeten realiseren dat deze verkiezing geen gevaar is voor de verkiezing die zij - betaald en wel - mogen realiseren in 2005. Sterker nog: door continuering raakt het verschijnsel bekender, en zullen bij de verkiezing in 2005 nog meer mensen stemmen dan nu al, in deze verkiezing, het geval is.

Ons streven is om 3000 stemmen binnen te halen - dat aantal is altijd door Poetry naar buiten gebracht, over de DDV-verkiezing 2000. Nu is Poetry niet echt een betrouwbare bron gebleken. Maar stel dat dat aantal klopt. Gezien het tempo waarin de stemmen nu binnenstromen hebben we goede hoop dat aantal te evenaren.

Dat zal ons alleen lukken met nog meer steun, van nog meer organisaties en poëzieliefhebbers. Dus; lieve lezers: zegt het voort: ga naar het stemhok!

En stem daar alsjullieblieft niet op dichters die het alleen maar om media-aandacht te doen is, zoals de hangjeugddichters die nu de Top-3 verzieken en daarbij een arme AOW-er van een gouden jaar dreigen te beroven. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 4-2-2004)

TAALUNIE ONDERSTEUNT VERKIEZINGEN

Epibreren - Inmiddels heeft ook de Taalunie een ondersteunend artikel over ons streven zo snel mogelijk een nieuwe Dichters des Vaderlands te benoemen gepubliciceerd, op http://taalunieversum.org/nieuws/568.

Grappig is wel dat deze verkiezing een 'onofficiële' wordt genoemd. Maar nuchter genomen is deze verkiezing even officiëel - of beter gezegd - officieus - als de verkiezing in 2000 dat was en die van 2005 dat zal zijn. Noch H.M. de Koningin, noch de regering, noch de Tweede Kamer heeft ooit met een decreet, noodwet of andersoortige plechtstatige bijval de benoeming van Komrij officieel bevestigd.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

INGREEP STEMCOMMISSIE

Epibreren - Bij het monitoren van de verkiezingsvoortgang op internet ontdekte een van onze controleurs deze stemoproep op de site van Vassallucci:Met daaronder een verwijzing naar een pagina van de uitgeverijsite, waarop wordt opgeroepen om op dit duo te stemmen, omdat 'er veel bekendere dichters te noemen [zijn] maar het is maar zeer de vraag of die de taak zien zitten'.

Gisteren beantwooordde koploper Simon Vinkenoog die vraag zeer positief. In dat licht is bovenstaande tekst misleidend. Op de desbetreffende Vassallucci-pagina is géén verwijzing aangebracht naar het reguliere stemhok, alleen naar de stemknop, zodat eventuele kiezers op dit duo niet geattendeerd worden op de voorwaarden en andere kandidaten.

De stemcommissie heeft daarom een finale waarschuwing doen uitgaan naar Vassallucci en het duo. De stemknop in het stemhok is inmiddels zo beveiligd, dat controleurs van de stemcommissie kunnen zien of stemmen daadwerkelijk in het stemhok zijn uitgebracht. Alle op andere manieren geposte stemmen worden ongeldig verklaard.

UPDATE: De gewraakte stemknop is inmiddels verwijderd.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - Nog steeds blijven stemmen binnenkomen die niet vanuit het stemhok zijn ingediend. Die stemmen worden onherroepelijk afgekeurd, omdat de commissie het van groot belang vindt dat de kiezer leest wat de voorwaarden en restricties bij deze verkiezing zijn.
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)

POETRY BLIJFT VERTREK KOMRIJ ONTKENNEN, 'STEUNT' EVENWEL VERKIEZING

Groningen - In het Dagblad van het Noorden van gisteren stond een opmerkelijk interview met Janita Monna van Poetry International. Daarin lijkt ze te accepteren dat Gerrit Komrij geen Vaderlandsdichterlijke verzen meer produceert, maar blijft ze wel twijfel wekken aan zijn definitieve vertrek als DDV.

Janita Monna, gister in het DvhN: 'Maar ik moet daarbij wel zeggen dat hij als DDV méér doet dan alleen gedichten maken. Komrij is ook oprichter van de POëzieclub en van het tijdschrift Awater. En die dingen gaan gewoon door.'
Bart FM Droog, hier en nu, op Rottend Staal: 'Komrij is en blijft oprichter van de Poëzieclub, maar heeft er al een tijd niets meer mee te maken. Bij Awater is hij vertrokken (meldt Awater zelf, in het laatste nummer). Het zou grote helderheid scheppen als Poetry International zich neerlegt bij zijn totale vertrek.'

Het Dagblad van het Noorden (gisteren): 'Welke waarde moet dan worden toegekend aan het initiatief uit Groningen om een 'tussenpaus' aan te stellen?
Monna: 'Wij stellen het initiatief en de betrokkenheid vanuit Groningen op prijs, maar houden vast aan onze eigen procedure. De persoon waar Groningen mee komt aanzetten, moeten we dan waarschijnlijk beschouwen als 'vice', of hoe noem je dat.'

Droog: 'Voor alle duidelijkheid: deze verkiezing is even officieus of officieel als die van 2000 en 2005. Wie nu verkozen wordt is simpelweg de tweede Dichter des Vaderlands, als opvolger van de eerste. Deze tweede wordt in 2005 opgevolgd door de derde DDV. Niks 'vice' of 'interim'. De stemmers die deelnemen aan deze verkiezing zijn uit het gehele land afkomstig.

Als lid van de stemcommissie ben ik verheugd met de op prijs stelling uit Rotterdam, en ik hoop dan ook dat Poetry International in de komende dagen contact met de commissie opneemt, zodat de lucht geklaard kan worden en we eendrachtig kunnen werken aan de zo snel mogelijke benoeming van de tweede Dichter des Vaderlands.'
(Rottend Staal Online, 5-2-2004)


HET UTRECHTS NIEUWSBLAD DESINFORMEERT
CAMPAGNE DDV-VERKIEZING 2005-2010 KENT ONEERLIJK VERLOOP

Epibreren/Groningen - Om de verwarring nog groter te maken bericht het Utrechts Nieuwsblad vandaag dat de verkiezing voor de Dichter des Vaderlands 2004-2005, die momenteel op deze site plaats vindt, 'een schaduwverkiezing' is. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, zoals onze lezers weten.

Uit het artikel (op de cultuurpagina, online beschikbaar via de e-paper-uitvoering van de krant) blijkt dat het duo Heytze & Mirck de huidige verkiezing misbruikt om campagne te voeren voor de verkiezing 2005. Dat bleek óók uit het radioprogramma 'Met het oog op morgen', gisteravond. Aan het woord was Ingmar Heytze, die alleen sprak over de verkiezing 2005. Met geen woord werd erin gerept over de huidige verkiezing - waarvoor beide heren óók actief campagne voeren.

Dat mag allemaal, maar het is tegen de geest van deze verkiezing, die erop gericht is zo snel mogelijk een tweede Dichter des Vaderlands aan te stellen.

De campagne van het duo, erop gericht om zowel het tweede als het derde DDV-schap te dragen, is des te vreemder omdat niet bekend is wie voor de verkiezing 2005 door Poetry, de Koninklijke Bibliotheek en het NRC Handelsblad als favorieten naar voren geschoven worden. Er zijn op dit moment slechts twee 'favorieten' bekend: H.H. ter Balkt (waarvan het onbekend is of hij überhaupt vijf jaar lang DDV wil zijn) en Ingmar Heytze.

Om duidelijkheid te scheppen zouden P.I., het NRC Handelsblad en de KB er goed aan doen om nú alle namen van de veertig aangekondigde 'favorieten' vrij te geven. Want misschien willen enkele van de 'favorieten' voor het DDV-schap 2005-2010 net als het duo H&M ook actief campagne voeren, maar kunnen ze dat niet, omdat ze simpelweg niet op de hoogte zijn van de hogere wijsheid te Rotterdam/Den Haag. Met als gevolg dat de verkiezingscampagne voor 2005 nu al oneerlijk verloopt, gezien de voorsprong die het duo H&M in een campagne zonder actieve tegenstanders neemt.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 6-2-2004)MEANDER ROEPT OP TOT STEMMEN

Epibreren - Ook Meander, qua lezers het grootste literaire periodiek van het taalgebied, roept nu haar lezers op deel te nemen aan de DDV-verkiezing 2004. De stemcommissie is met deze oproep zeer verguld. (Rottend Staal Online, 6-2-2004)DDV-VERKIEZINGEN OFFICIEEL OF OFFICIEUS?

Epibreren - Er zijn wat vragen binnengekomen over welke Dichter des Vaderlandsverkiezing nu de officiële was of is. Het antwoord daarop is heel simpel: geen.

De verkiezingen van 2000, 2004 en 2005 zouden alleen officieel zijn als de overheid er aan meewerkt en het parlement en/of de regering de benoeming bekrachtigt. Dat is niet gebeurd in 2000, ergo Gerrit Komrij was de officieuze eerste DDV. Dit in tegenstelling tot de Engelse DDV, de Poet Laureate, die door het Engelse staatshoofd benoemd wordt.

Nederland telt momenteel 6 'officiële' dichters: de 5 Stadsdichters van Dordrecht (J. Eijkelboom), Groningen (Bart FM Droog), Middelburg (Chawwa Wijnberg), Tilburg (Jace van der Ven) en Gouda (Aart Both), die benoemd zijn door de respectievelijke colleges van B&W, met instemming van de lokale gemeenteraden. Voor België geldt datzelfde voor Antwerpen (Tom Lanoye) en Gent (Roel Richelieu van Londersele).

En de andere officiële dichter is natuurlijk de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, aangesteld door het college van bestuur van 's lands gezelligste en fijnste universiteit. Traditiegetrouw is deze huisdichter tevens Rottend Staal-medewerker; dit jaar is de RuG-huisdichter Annelieke van Mens.
(Rottend Staal Online, 6-2-2004)

VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - We kunnen stellen dat de verkiezingen nu al een groot succes zijn: niet eerder in de Nederlandse poëziegeschiedenis is een zo open peiling naar de favoriete Dichter des Vaderlands (DDV) van de Nederlandse poëzieliefhebber gehouden (we wachten al vier jaar op openbaarmaking van het exacte cijfermateriaal van de verkiezing uit 1999/2000).

Het is alleen jammer dat een aantal dichters het eigen belang boven het landsbelang stelt, en daarom actief campagne voert om zoveel mogelijk stemmen op zichzelf te verwerven - lees: naamsbekendheid te verkrijgen -, in plaats van het publiek te attenderen op de feiten dat:

a. Nederland momenteel geen Dichter des Vaderlands heeft.
b. Deze noodverkiezingen erop gericht zijn een nieuwe Dichter des Vaderlands te vinden die niet de vraag 'who the fuck is dat?' oproept.
c. Deze verkiezingen - wegens ons onbekende redenen - passief worden tegengewerkt door een aantal krachten dat zich door dit initiatief bedreigd voelt.

Over dat laatste het eerst: we hebben in de eerste verkiezingsweek meer dan voldoende signalen doen uitgaan naar Poetry International, het NRC Handelsblad en de Koninklijke Bibliotheek dat deze verkiezing allesbehalve een bedreiging is voor de verkiezing 2005-2010. Eerder zal van deze verkiezing een positieve werking voor de verkiezing van volgend jaar uitgaan, wegens vele redenen: de functie van DDV continueert, van de ervaringen die bij deze verkiezing wordt opgedaan kan bij de volgende verkiezing geprofiteerd worden, etcetera, etcetera.

Over punt b: de stemcommissie is deze week geconfronteerd met een aantal campagnes van dichters die dolgraag DDV willen worden: Serge van Duijnhoven, Olaf Risee, Sjoerd Bakker en het duo Ingmar Heytze & Hanz Mirck. Van deze vijf campagnevoerders kan slechts één op de sympathie van de stemcommissie rekenen: Olaf Risee, die als enige een actieplan heeft opgesteld. Al dient gezegd dat een dichter zonder bundels een vrij onlogische DDV zou zijn.

De vier andere campagnevoerders roepen we met klem op hun activiteiten voor deze verkiezing te beëindigen en zich te richten op de verkiezing van 2005, omdat ze met hun activiteiten de brede acceptatie van de uitslag van de huidige verkiezing in gevaar brengen.

Serge van Duijnhoven, met een groot aantal publicaties op zijn naam en 1070 treffers op google een op zich niet onlogische DDV, heeft het advies van de stemcommissie inmiddels ter harte genomen en voert - net als zijn 614 nadenkende collega-dichters uit het taalgebied - momenteel een passieve campagne, waarvoor hulde.

Sjoerd Bakker uit Zwolle (niet te verwarren met de illustrator Sjoerd Bakker), zover ons bekend enkel actief in internetnieuwsgroepen, zal deze week even zijn moment van faam hebben. Naar verwachting zal hij in de loop van de week in de ranglijst zakken, bij binnenkomst van meer stemmen.

Betreffende het duo Heytze & Mirck, waar de stemcommissie afgelopen week al vaker over berichtte, is intussen dankzij uitgeverij Vassallucci duidelijkheid verkregen over de motivatie achter hun huidige campagne: het ruchtbaarheid geven aan nieuwe publicaties van het duo. Het duo laat dus eigenbelang prevaleren boven landsbelang. De stemcommissie veroordeelt dit egoïstisch gedrag scherp en is momenteel in beraad over diskwalificatie van het duo wegens reden voornoemd.

Tot slot zijn we grote dank verschuldigd aan de redactie van het e-mailperiodiek Meander, waarvan gisteren een extra-editie is verschenen om de circa 5000 lezers te attenderen op de huidige verkiezing. Omdat de meeste mensen internetten tijdens kantooruren verwachten we maandag een stortvloed aan stemmen.
(Rottend Staal Online, 8-2-2004)

EEN STEMGERECHTIGDE LEGT UIT

Epibreren - Onder de 386 kiezers bevindt zich ook Richard Dekker, hoofdredacteur van het tijdschrift Passionate. Liesbeth van Dalsum vroeg hem naar hoe hij tot zijn keuze kwam. Zijn overwegingen zijn louter persoonlijk en moeten niet gezien worden als het redactionele standpunt van Passionate.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Richard, schat. Aan welke dichters dacht je in eerste instantie toen je hoorde van de verkiezing?'
Richard Dekker: 'Aan Wigman, Heytze, Stitou en Zwagerman.'
Van Dalsum: 'Maar?'
Dekker: 'Menno Wigman vind ik de beste dichter van deze vier toppers. Maar hém wil ik toch maar niet in de rol van hofdichter duwen. Laat Menno maar liever de gedichten schrijven die hij zelf wil schrijven.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Dekker: 'Varkensroze ansichten van Mustafa Stitou is de bundel waar ik het meest van genoten heb de laatste maanden. Heerlijk om mee op stap te gaan. De rij voor de kassa van de Albert Heijn kan mij niet lang genoeg zijn: laat mij maar op een gedicht van Stitou kauwen. Maar een dichter des vaderlands? Nee. Arme trage Mustafa, de koninklijke baby kan al lopen, de hooggeplaatste overledene ligt al weken onder de zoden, het rapport van de onderzoekscommissie van de nationale ramp ligt al bij het oud papier tegen de tijd dat zijn gedicht af is.'
Van Dalsum: 'En toen?'
Dekker: 'Ik denk dat Ingmar Heytze van alle vaderlandse dichters het beste in staat is om in opdracht geschreven gedichten toch eigen te laten klinken. Ingmar is ook een eersteklas poëziepromotor. Hij bewijst dat kwaliteit en populariteit heel goed samen gaan. Maar van een dichter des vaderlands mag op z'n minst op de Gedichtendag een toernee langs Rotterdam en Groningen worden verwacht. Per trein natuurlijk, want hoofdsponsor NS wil wel een eersteklascoupé in het NOS Journaal in beeld. Alleen daarom valt Ingmar af.'
Van Dalsum: 'Maar daar is toch een oplossing voor bedacht?'
Dekker: 'Ja, nu blijkt dat Ingmar Heytze een boodschappenjongen heeft gevonden in de 'dichtende ordonnans' Hanz Mirck is het verhaal wel enigszins veranderd. Maar ja, de Rottend Staal-verkiezing is streng: je mag maar één keer je stem uitbrengen, en ik stemde voor de bekendmaking van de duo-kandidaatstelling.
Hoe dan ook: naar aanleiding van de vorige verkiezing in 2000 schreef ik in Pa§ionate: 'Ingmar Heytze, nu oefent hij nog als huisfilosoof van het Centraal Museum, straks de dichter des vaderlands 2005-2010, al moet heel § er een abonnement op het NRC voor nemen!''
Van Dalsum: 'Ik zal zo eens kijken of een van de bureauredacteuren dat stuk hier online kan krijgen. Maar waar waren we gebleven?'
Dekker: 'Bij mijn volgende favoriet.'
Van Dalsum: 'Juist ja. Wie mag dat wezen?'
Dekker: 'Bij Joost Zwagerman. Want ook de gedichten van Joost Zwagerman zijn om te smullen. Op commando kan hij alle stijlen produceren. Als geen andere dichter in Nederland kent hij de weg naar Hilversum. En van een geëngageerde schrijver zoals hij mag je wel het nodige vuurwerk in zijn hofgedichten verwachten.'
Van Dalsum: 'Dus..?'
Dekker (klimt op een strandpaal en brult uit): 'JOOST ZWAGERMAN IS DE KOMENDE VIJF JAAR DE DEMOCATISCH GEKOZEN DDV!'
(Rottend Staal Online, 8-2-2004)


DE ZWARTE KAT EN PASSIONATE STEUNEN DE VERKIEZINGEN

Epibreren - De stemcommisie is verheugd met de bijval van 's lands grootste cabaret-site,
De Zwarte Kat en de steun van het tijdschrift Passionate voor ons initiatief om zo snel mogelijk een nieuwe Dichter des Vaderlands (DDV) te benoemen.

De Zwarte Kat (met naast nieuws over cabaret ook vele homepages van cabaretiers) bericht er zo over:

Deelder of De Wijs als 'Dichter des Vaderlands'? - 8 feb 2004

Leuk: na wilde stakingen, nu ook een wilde verkiezing.
Omdat Gerrit Komrij zich kennelijk heeft teruggetrokken als 'Dichter des Vaderlands' wil het poëziedagblad Rottend Staal Online nu zo snel mogelijk een opvolger aanstellen om de periode tot de volgende Gedichtendag, op 27 januari 2005, op te vullen. Op die dag wordt namelijk door de Koninklijke Bibliotheek, Poetry International en het NRC Handelsblad bekend gemaakt wie de derde Dichter des Vaderlands wordt voor de periode 2005-2010.
Onder de voorgestelde kandidaten: Jules Deelder, Hans Dorrestijn en Ivo de Wijs. De laatste lijkt ons trouwens een prima keuze voor 2005-2010. Stemmen op de Dichter des Vaderlands 2004-2005 kan tot en met zondag 22 februari, 23.59 uur op: www.epibreren.com/rs/verkiezing2004.html (Rottend Staal Online, 9-2-2004)


HUUB OOSTERHUIS NIET BESCHIKBAAR ALS DDV

Epibreren - Vanmiddag arriveerde een tijding van de secretaresse van Huub oosterhuis op het eiland:

Geachte heer Droog,

Namens Huub Oosterhuis moet ik u tot zijn spijt berichten dat hij niet voelt voor de Dichter des Vaderlands in de aangegeven periode, simpelweg omdat hem de tijd hiervoor ontbreekt!

Met vriendelijke groet,
Pauline van der Linden, secretaresse


Vanavond zullen we derhalve alle Huub Oosterhuisstemmers berichten over de gevoelens van hun favoriet; zij krijgen de mogelijkheid opnieuw te stemmen, op een andere favoriet. (Rottend Staal Online, 9-2-2004)OOK IVO DE WIJS WIL GEEN DDV WORDEN

Epibreren/Hilversum - Tineke Huydts, de impressario van Ivo de Wijs, laat weten dat de geliefde dichter en radiomaker niet beschikbaar is voor de functie van Dichter des Vaderlands, met de woorden: 'Hij heeft al bedankt.'

Net als bij de kiezers op Huub Oosterhuis zullen ook de Ivo de Wijs-stemmers vanavond op de hoogte gebracht worden van de onbeschikbaarheid van hun favoriet en de kans krijgen opnieuw te stemmen. (Rottend Staal Online, 9-2-2004)


EERSTE DISKWALIFICATIE WEGENS FRAUDE

Epibreren - Zoals eerder vermeld houdt de stemcommisie de campagnes van dichters die actief campagne voeren scherp in de gaten. Bij deze campagnecontrole las de commissie vandaag in de nieuwsgroep nl.politiek de opmerking: 'Heb gelijk nog een stem d'r bij gefraudeerd!', geuit door een fan van de Zwolse dichter Sjoerd Bakker, in een discussie waar ook de dichter zelf aanwezig was. Hij maakte geen protest tegen de fraude.
In het er op volgende bericht merkte een andere Bakkerfan op: 'Sssssst! Die linkmiegels lezen mee ...'

Inderdaad - de stemcommissie leest mee en heeft besloten Sjoerd Bakker te diskwalificeren en alle stemmen (40) die op hem zijn uitgebracht ongeldig te verklaren. Deze beslissing is voorgelegd aan de buitenlandse waarnemers te België en Frankrijk.

De waarnemer te Frankrijk, tevens jurist, heeft deze diskwalificatie inmiddels gesanctioneerd met de historische woorden: 'Mooi zo'.

(Rottend Staal Online, 9-2-2004)

EERSTE PROEF-VADERLANDSDICHTERLIJK VERS

Epibreren - Vanmorgen gaf de stemcommissie een aantal van de dichters die momenteel hoog in de ranglijst staan de verzamelde krantenkoppen, met daarbij de opdracht nú een vaderlandsdichterlijk vers te schrijven. Het eerste resultaat arriveerde juist, een gedicht bij de open brief die Prins Bernhard ter verhoging van de oplage van de Volkskrant schreef:

Ik acht het mijn plicht

Wat gebeurt? Wat is dat voor rook en voor lawaai?
Trompettert daar een oude olifant om Mutti?
Nee, iemand kwam de gouden vliegtuigtrap omlaag!

Wie wil zijn gelijk voor de deadline valt?
Wie liep er in de hinderlaag?
Wie herinnert zich dat vreemde feest
Een schokkend bootje rukt aan de pijlers van uw koninkrijk.

Denkt u dat de dood uw prinselijke brieven leest?
Nu blijkt u –o waarom die brief?- een gewone vent
Een prins opereert op eenzame hoogte
die trapt geen lopend vuurtje uit.

Als wapengekletter en achterklap eens is verstomd
Welke echo hoor je dan? Twee koningskinderen of
Ik was de prins die vliegen kon?

Een echte prins weet van zijn prince geen kwaad.
Die zet niets recht voordat hij gaat
in Afrika's eeuwig jachtveld, de ziedend rode zon.

© Hanz Mirck/Ingmar Heytze, 2004

(Rottend Staal Online, 9-2-2004)

H.H. TER BALKT NIET BESCHIKBAAR VOOR DDV-SCHAP

Nijmegen - Een onzer correspondenten sprak vandaag met P.C. Hooftprijswinnaar H.H. ter Balkt, onlangs door Poetry International, NRC Handelsblad en de KB naar voren geschoven als een van de mogelijke kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010.

De bekroonde dichter denkt dat het DDV-schap te veel gedraaf inhoudt: meer dan dat hij aankan. Hij wil daarom geen Dichter des Vaderlands worden. Noch in 2004, noch in 2005.

Ook de door voornoemde instanties voorgedragen Pieter Boskma staat niet echt te springen om het nationale dichtersschap 2005-2010 te bekleden, zo blijkt uit een interview met hem dat later deze week op Rottend Staal te lezen zal zijn. (Rottend Staal Online, 9-2-2004)


WWW.DICHTERDESVADERLANDS.NL

Epibreren - Vannacht werden we gewezen op een prachtinitiatief van domeinbeheerder Dick Ettema, die de site www.dichterdesvaderlands.nl heeft gelanceerd.

Op deze site zullen in de aanloop voor de verkiezingen 2005-2010 elke week actualiteiten belicht worden, waar de vrije kandidaats-DDV-en op poëtische wijze op mogen reageren. Bezoekers van de site kunnen na publicatie van de test-gedichten hun reacties naar de sitebeheerder mailen. Eenmaal per maand publiceert Ettema vervolgens de lezersreacties. (Rottend Staal Online, 10-2-2004)


STEMVERSCHUIVINGEN

Epibreren - Oplettende lezers zal het niet ontgaan zijn dat sommige kandidaten er stemmen bijkrijgen terwijl het totaal aan binnengekomen stemmen niet verandert. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat stemmers die hun stem hebben uitgebracht op dichters die geen DDV willen worden de kans is gegeven opnieuw te stemmen. Deze 'nieuwe' stemmen worden niet bij het totaal opgeteld, omdat ze al bij eerste binnenkomst geteld zijn.
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

HOOG OVERLEG OVER DE VERKIEZINGEN TE ROTTERDAM-ZUID

Epibreren - Onze hoofdredacteur Bart FM Droog keerde juist op het eiland terug van een overleg met Poetry International over de verkiezingen. Liesbeth van Dalsum, voor de gelegenheid gekleed in haar zachtroze jachtkostuum, vroeg hem hoe het voelde.
Droog: 'Wel, Poetry International zal volgende week bij een overleg tussen Poetry, NRC en KB mijn verzoek tot goedkeuring van de huidige verkiezingen en de uitslag ervan aan de Hoge Dames en Heren te Rotjeknor en de Hofstad doorgeven.'
Van Dalsum: 'En?'
Droog: 'Dat is het eigenlijk. Ik kreeg nog wel te horen dat de afgetreden Landsdichter eigenlijk nog gewoon in functie is maar als zodanig niets meer doet.
Van Dalsum: 'Maar hoe zit het dan met de Sandwichreeks? Met de Poëzieclub? Met Awater?'
Droog: 'De prachtige Sandwich-reeks bij Uitgeverij 521 continueert. Dat is heel fijn, maar ik zie niet in wat dat nog met het Dichter des Vaderlandsschap te maken heeft: ik zie het als een project van de mensch Komrij en Uitgeverij 521, waarvan ik hoop dat het ook na 2005 gecontinueerd wordt, als dan alweer de dérde DDV in functie is.'
'Voor de Poëzieclub schijnt onze medewerker Komrij nog wél actief te blijven als DDV, maar hoe werd me niet duidelijk.'
'En Awater, het blad bestaat en zal hopelijk blijven bestaan. Het heeft overigens evenveel lezers in een jaar als Rottend Staal in een week - dus om daarover te jubelen dat het zo succesvol is lijkt me wat overtrokken. Anyhow: Komrij maakt geen deel meer uit van de redactie.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Droog: 'Hoe zeggen ze dat ook weer zo mooi in Vlaanderen?'
Van Dalsum: 'Oh, moet ik Karel Smits daarover bellen? Hij is per slot van rekening Vlaming.'
Droog: 'Dat is niet nodig, ik weet het weer: Gerrit Komrij is effectief afgetreden als eerste Dichter des Vaderlands. De dichter of dichters die hem op 23 februari opvolgt of opvolgen wordt of worden effectief de tweede DDV, tot de derde DDV verkozen is, op de vooravond van Gedichtendag 2005.
Van Dalsum: 'En nu?'
Droog: 'Hoop ik dat onze medewerker én lezer Gerrit Komrij een eind maakt aan de verwarring en algehele gekte en onze lezers meedeelt dat hij hoopt op veel kiezers, zowel nu, in februari 2004 als straks, in december 2004.
En hoop ik ook dat onze lezers op het Poëzieclubkantoor, bij het NRC Handelsbladbureel en in het Ministeriegebouw de betrokken lieden zeggen van 'doe effe normaal, hier wordt een mogelijkheid geboden om logge bureaucratische processen te omzeilen: spring erop in.'
(Rottend Staal Online, 10-2-2004)

VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - De stemcommissie ziet terug op twee rustig verlopen dagen, zonder sabotagepogingen of evidente frauduleuze stemmen. De commissie prijst daarom de beschaafdheid en oprechtheid der kiezers en kandidaten.

De stemcommissie wil hierbij ook haar dank uitspreken aan de vele literaire website-beheerders, die massaal links aanbrengen naar het stemhok.

De kiezers die nog geen stem uitgebracht hebben wordt opgeroepen zich niet al te zeer fixeren op de nek-aan-nek race tussen kandidaten Vinkenoog en het duo Heytze & Mirck, maar gewoon de stem van hun hart te volgen. Er is nog tot en met 22 februari a.s. te gaan, en de race is allesbehalve beslist.

In een gisteren en vandaag verspreid perscommuniqué heeft de stemcommisie duidelijk gemaakt wat van de komende DDV verlangd wordt:

1. Het schrijven van vaderlandsdichterlijke verzen bij nationale rampen en andere feestelijkheden.
2. Het functioneren als ambassadeur voor de Nederlandse poëzie.
3. Het ontplooien van eigen initiatieven.

We roepen de kandidaten dan ook op om tenminste na te denken over punten 2 en 3 en indien mogelijk korte statements hierover aan ons kenbaar te maken. Het rogatoir hoofd van de buitenlandse waarnemers merkt daarenboven op dat 'de DDV naast het schrijven van leuke parings- en baringsversjes natuurlijk ook iets betekenen moet voor zijn dichtende medemens, ook voor hen uit de achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen. Hij zal zijn titel gebruiken om her en der fondsen te verzamelen die aangewend moeten worden voor het heil van de poëziebedrijvende mens. Komrij heeft initiatieven opgezet waarvoor we hem heel dankbaar zijn, maar de nieuwe DDV zal ook op poëtisch-sociaal vlak uit zijn pijp moeten komen. Omdat de meeste dichters egotrippers zijn, lijkt het mij niet overbodig dit criterium nog eens onder de aandacht te brengen.'
Waarvan akte.

(Rottend Staal Online, 11-2-2004)


HET GROTE OLAF RISEE INTERVIEW

Epibreren/Winterswijk/Waregem - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum deed gisteren een rondje Lage Landen in haar auberginekleurige Bentley Arnage RL om onze medewerker Piet Gerbrandy te vragen naar zijn gevoelens over de huidige verkiezing om daarna Olaf Risee te vragen naar zijn diepere motieven achter zijn kandidaatstelling.

Na een prettige tocht over provinciale wegen en dreven in de vrijwel geruisloos voortzoevende Bentley bereikte ze het rustieke Winterswijk, waar Gerbrandy op Van Dalsums interviewverzoek antwoordde: 'Nee, want ik vind het dichterschap des vaderlands een volstrekt belachelijk instituut.'

Verheugd met deze diepzinnige bijdrage aan de brede maatschappelijke discussie die momenteel over het DDV woedt, toerde onze sterverslaggeefster door naar Vlaanderen, waar in Beveren-Leie (gemeente Waregem) Olaf Risee campagne voert om DDV 2004 te worden. Zijn campagneleider Wilbert-Jan Berber ontving haar uiterst gastvrij, voorzag haar van een natje en een droogje en leidde haar naar de in een badkuip gezeten Risee, die in 1974 als Remco Kerkhof te Harderwijk ter wereld kwam.

Liesbeth van Dalsum: 'Afgelopen week stelde de stemcommissie: 'Deze noodverkiezingen zijn gericht op het vinden van een nieuwe Dichter des Vaderlands die niet de vraag 'who the fuck is dat?' oproept. Vandaar mijn vraag: 'who the fuck is Olaf Risee?'
Olaf Risee: 'Ik publiceerde o.a. poëzie in De Brakke Hond, Lava, de klos en Krakatau. Voor het festival Theaternachten 2002 heb ik een flash-presentatie gemaakt van Calimero eenoog - ik ben voornemens me hierin verder te bekwamen. Verder schreef ik bijna vier jaar recensies en interviews voor De Recensent, schrijf ik biografieën voor Lyra en publiceer ik dagelijks ongevraagd mijn mening op m'n weblog. Momenteel ben ik druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw literair internetmagazine, 'Lisa Liza'.'
Van Dalsum: 'Wie van de andere dichters die momenteel de Top-Tien in de verkiezing bevolken geniet je voorkeur als DDV?'
Risee: 'Ik heb gestemd voor Toon Tellegen. Ten eerste omdat ik het kinderachtig vond om op mezelf te stemmen, ten tweede omdat ik Tellegen één van de beste schrijvers van Nederland vind en hij me daarnaast uitermate geschikt lijkt voor de rol van DDV. Tellegen zal zowel jong en oud aanspreken omdat hij voor volwassenen en kinderen schrijft.'
Van Dalsum: 'Er zijn leden van de stemcommissie die vinden dat je nogal hoog van de toren blaast. Wat is daarop je antwoord?'
Risee: 'Dat klopt.'
Van Dalsum: 'Je schrijft dat je geen gelegenheidsgedicht wil schrijven. Maak je je daarmee niet ongeloofwaardig als DDV (m/v), wiens/wier eerste taak toch is het schrijven van gedichten die het kermende volk bij nationale rampen en andere feestelijke gebeurtenissen tot troost dienen?'
Risee: 'Ik vind dat de Dichter des Vaderslands in eerste instantie de taak moet hebben om de poëzie te promoten, en promoten doe je met het beste dat je in huis hebt. Wat je verder ook van Gerrit Komrij mag vinden, ik denk niet dat er ook maar iemand is die de Dichter des Vaderlands-gedichten tot hoogtepunten uit Komrij's oeuvre zal rekenen. Dergelijke gelegenheidsgedichten doen zowel de betreffende dichter als de poëzie in het algemeen geen goed, laat staan dat er ook maar één persoon door getroost dan wel geënthousiasmeerd zal worden.'

' Mocht ik verkozen worden tot DDV, dan zal ik gedichten voor het vaderland publiceren die niet aan de waan van de dag maar wel aan Nederland gebonden zijn. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een gedicht over de zee dat ergens in het destijds overstroomde gedeelte van Zeeland komt te hangen of een gedicht gedrukt op de achterkant van Frans Bauer-T-shirts. De gedichten moeten in principe voor iedereen zijn, niet alleen voor de incestueuze NRC-elite.'
Van Dalsum: 'Wat is je opinie over het proefDDVvers van Heytze & Mirck, dat enige dagen geleden op Rottend Staal verscheen?'
Risee: 'Overbodig. Van zowel Heytze als Mirck heb ik gedichten gelezen die minimaal 387 keer beter zijn. De Dichter des Vaderlands gelegenheidsversjes laten schrijven is een slecht idee, zoals Komrij veelvuldig heeft bewezen, en slechte ideeën verdienen een plek bij het oud vuil. Nieuwe ideeën daarentegen, zoals mijn 10-punten-plan, verdienen een eerlijke kans.' (Rottend Staal Online, 12-2-2004)

DE VERKIEZINGEN: HET IS OOK ALLEMAAL ZO MOEILIJK

Epibreren - In de Vrij Nederland van vandaag staat een artikeltje over de Dichter des Vaderrlands-verkiezing, met daarbij een foto van onze medewerker Simon Vinkenoog. Die volgens VN in de dichtwereld gezien wordt als één van de favorieten voor de verkiezing van de DDV die in december (!) 2004 op internet gehouden wordt.

De verzamelde nonsens die kranten en tijdschriften uit het westen des lands over de huidige verkiezing weten af te drukken is inmiddels al zo groot geworden dat we niet eens meer over rectificatie-eisen nadenken.

Tragisch dieptepunt is vooralsnog het standpunt van de ANP-cultuurredactie: 'Er zijn zo weinig kiezers dat we er niet over gaan berichten. En de organisaties die het ondersteunen zijn zo klein, ach...'
Inderdaad, in 2002 trok Literatuurfestival de Wintertuin 'maar' 14.000 bezoekers (exacte cijfers 2003 nog niet bekend), heeft Meander 'slechts' 5000 abonnees, lezen dagelijks 'maar' 450 mensen het Rottend Staal-nieuws en zijn in de ogen van de ANP-cultuurredactie bladen als het Boekblad en Passionate onbeduidend.
(Rottend Staal Online, 12-2-2004)


MEER STEUN VOOR VERKIEZINGEN

Epibreren - Uitgevers Anton Scheepstra van Uitgeverij Passage, Joost Nijsen van Uitgeverij Podium en Oscar van Gelderen van Uitgeverij Vassallucci hebben middels hun stemmen hun steun betuigd aan deze verkiezingen.

Niet zo vreemd, want de drie favorieten die nu massaal uitlopen in de kopgroep, met een achterstand van bijna 60 km gevolgd door het volgclubje dat weer zo'n 6 km voorloopt op het peleton komen allen uit hun respectievelijke stallen.

Het wachten is op de steun van uitgever Robbert Ammerlaan van De Bezige Bij, wiens renner J.A. Deelder juist de sprint heeft ingezet om aansluiting te vinden bij de kopgroep. De dit jaar 60 wordende topdichter heeft in zijn tanige pezen onverwachte krachten huizen.

(Rottend Staal Online, 12/13-2-2004)


DERDE LITERATUURFESTIVAL STEUNT VERKIEZINGEN

Den Haag/Epibreren - Met de steun van het Haagse poëziefestival Dichter aan huis is het totaal aan poëzie- en literatuurfestivals dat de verkiezingen ondersteunt nu op drie gekomen; al eerder was de steun van de Wintertuin (Arnhem/Nijmegen) en de Poëziemarathon (Groningen) bekend gemaakt. (Rottend Staal Online, 13-2-2004)


VIERDE UITGEVERIJ STEUNT VERKIEZINGEN

Epibreren - Tot grote vreugde van de stemcommisie heeft nu ook Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar haar steun uitgesproken vóór de verkiezing van de Dichter des Vaderlands 2004.

In de Nederlandse poëziegeschiedenis is het niet eerder voorgekomen dat zoveel elkaar doorgaans op leven en dood beconcurrerende uitgeverijen de handen ineen geslagen hebben.

Gepaard aan deze steun is een stemadvies van de uitgeverij uitgegaan voor Hans Dorrestijn met de woorden: 'Hij heeft de meeste kans'. (Rottend Staal Online, 13-2-2004)


OPINIES DER KIEZERS

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Mevrouw Gijsbers: 'Driek van Wissen! Geestig en to the point!'
Coen de Jonge: 'Simon Vinkenoog is een uitstekende dichter des vaderlands!'
Marije Sietsma: 'Het duo Ingmar Heytze en Hanz Mirck. Volgens mij zouden zij samen prima dichter(s) der vaderland kunnen zijn.'
Dalhelmd: 'Dichter(s) der vaderland!? En u, heren?'
Felix Gimbrère: 'Mijn stem was voor Arnold Jansen op de Haar. Ruim baan voor deze fresh prince of poetry.'
Simon van Leeuwen: 'Deelder!!! Alleen al vanwege zijn prachtige metafoor over Maartje van Wegen, die door een horde dronken matrozen eens flink in d'r hol genaaid zou moeten worden, tijdens een of andere domme voetbalwedstrijd. LIVE op de Treurbuis uitgesproken!'
Dalhemd: 'De kiezers zijn zwaar enthousiast, gezien de vele uitroeptekens waarmee ze zwaaien! En u, mevrouwen?'
Ellen van Rietbergen: 'Natuurlijk Simon Vinkenoog, geen hysterisch duo!'
Leontine van Vliet: 'Dichter des vaderlands, nu als duo: Ingmar Heytze en Hanz Mirck. Origineel, zal goed werken en laat Ingmar thuis en Hanz reizen!'
Dalhemd: 'Dank u wel, kiezers. En dan schakel ik nu over naar Liesbeth van Dalsum, live bij het graf van wijlen premier Pieter Sjoerds Gerbrandy...' (Rottend Staal Online, 13-2-2004)


VAN DE STEMCOMMISSIE

Epibreren - We kunnen wederom terugzien op een drukbezochte en vredige stemdag. Er is één stem niet in behandeling genomen, want ingebracht door een Vlaming residerend te België, en één stem wordt nog in beraad gehouden, omdat deze onondertekend via een onduidelijk hotmail-account is ingediend.

Internetspecialisten uit het westen des lands hebben de stemcontroleurs intussen geleerd hoe het unieke I.P.-adres achter elke e-mail te achterhalen. De controle-procedure is door deze spoedcursus ernstig verbeterd.
(Rottend Staal Online, 13-2-2004)

STEMADVIES OP DRIEK VAN WISSEN

Epibreren - In een interview met het Dagblad van het Noorden verklaarde de dichter Driek van Wissen vandaag dolgraag Dichter des Vaderlands te worden. Vandaar dat de gemeenteraad van Epibreren alle dorpsbewoners oproept om op hem te stemmen, daar de enige Groninger in de top-10 voor het DDV-schap de nog nauwelijks zindelijke Daniël Dee is, op nummer 10. In de ogen van de gemeenteraad is het een gotspe dat Dee, met slechts één bundel en twee door hem samengestelde bloemlezingen, beter in de verkiezingen scoort dan onze Driek.

Van Wissen bewijst al jarenlang prima gelegenheidsverzen te schrijven die zouteloos genoeg zijn om op brede maatschappelijke acceptatie te mogen rekenen.

Dit stemadvies van de gemeenteraad dient niet als een stemadvies van de stemcommisie gezien te worden. De commisie heeft haar voorkeuren al vastgelegd in een begeleidend schrijven in het stemhok.

De stemcommisie heeft in de internationale wateren een tweede stemhok geopend, waar Nederlanders in den vreemde, jazelfs zij die het Nederland verleerd zijn maar nog wel een Nederlands paspoort hebben, alsmede in Nederland vertoevende Amerikanen, Britten, Ieren, Canadezen, Zuid-Afrikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Kenianen, Liberianen en andere Engelstaligen hun stem kunnen uitbrengen.
(Rottend Staal Online, 14-2-2004)


NIEUWE OPDRACHT AAN KANDIDAATS-DDV'S

Epibreren - De stemcommisie maakt bekend dat de Dichter des Vaderlands 2004 tenminste één nieuw woord en één gevleugde uitdrukking aan de Nederlandse taal dient toe te voegen.

De commisie verzoekt de kandidaten vriendelijk doch beleefd liefst voor de laatste kiesdag, zondag 22 februari 2004, het Nederlandse volk op de hoogte te brengen wat hun nieuwe woorden en uitdrukkingen zijn, zodat ook Onze Taal zich achter de verkiezingen kan scharen. (Rottend Staal Online, 14-2-2004)


PROEFVADERLANDSDICHTERLIJKGEDICHT VAN VINKENOOG IN AANKOMST

Epibreren - De stemcommissie gaf aan kandidaat Simon Vinkenoog de opdracht een proefvaderlandsdichterlijk vers te schrijven, waaraan hij graag wilde voldoen.
Echter, ondertussen wordt er ook gestorven, en Vinkenoog zag zich plots door onze medewerker F. Starik voor de taak gesteld een gedicht voor een doodgeboren kind te schrijven. Dit in het kader van de eenzame uitvaarten.

De stemcommisie begrijpt dat een uitvaartgedicht voorrang heeft boven al het andere en respecteert derhalve Vinkenoogs besluit. De kandidaat-DDV deed ons wel een ander vers gedicht toekomen, dat enige weken geleden in het tijdschrift Awater werd afgedrukt. Omdat dat blad maar 1000 lezers heeft presenteren we het bij deze op Rottend Staal, mét Vinkenoogs opmerking 'Heeft iemand opgemerkt welke naam hierin verwerkt is? Maak het kenbaar!'

MELCHIZEDER

"Ik zie ze tot leven komen
lastige vagebonden van dag en nacht
jarenlang gedroomde gelaatstrekken
ademsnakkende herinnering.

Laveloos machteloos zonderdak
engelen in vodden met schorre stemmen
onbekend en onbeheerd
naamloze nutteloze profeten
afgedaalde hellen en hemelen
reisvaardig bereid
decor zonder aanwezigheid.

Prachtige produkten van de verbeelding
fiks en uit de kluiten gewassen
eeuwig verward in scheermesscherpe
identiteit:
force majeure complotten en manipulaties
free fight flow ter vervolmaking -
energie van zwaartekracht bevrijd
rechttoe rechtaan in ruimte en tijd."

© Simon Vinkenoog, 2004

Toegegeven: ook wij zagen het niet direct. Maar denkend aan het 'Wilhelmus' van onze medewerker Philips de Marnix viel bij ons het kwartje: dit gedicht is een acrostichon; een gedicht waarvan de beginletters der regels of coupletten een naam vormen.
Net als De Marnix heeft Vinkenoog de naam niet correct weergegeven. Er ontbreekt in dit gedicht een beginregel met de letter j. (Rottend Staal Online, 14-2-2004)


terug naar boven


OPINIES DER KIEZERS (2)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Willem van Twist: 'Als opvolger voor Gerrit Komrij heb ik Simon Vinkenoog mijn DDV-stem gegeven. Als motivatie wil ik aanvoeren: Simon kan zich alvast warm lopen voor de verkiezingen 2005-2010. Prima 'vintage' dichter, verrassend, veelzijdig en speels.'
Frits Maij: 'Als liefhebber en als schrijver van vrolijke gedichten zou ik het liefste Ivo de Wijs hebben gekozen, maar die heeft geen tijd.
Verder ben ik een groot liefhebber van de poëzie van Drs. P. Vanwege de orginaliteit en de vele nieuwe versvormen die hij gemaakt heeft. Hij is echter al op leeftijd en ik gun hem een rustige levensavond.
Dan zou ik een keuze willen maken tussen Jan Boerstoel, Driek van Wissen of Kees Thorn. Of toch maar Hans Dorrestijn ?
Ik kies voor Jan Boerstoel. Ik heb genoten van zijn bundel Veel Werk en ik vind hem iets beter dan Driek van Wissen. Kees Thorn en Hans Dorrestijn vind ik beter in het theater. Daar komen zij beter tot hun recht. De winnaar voor mij is dus Jan Boerstoel en ik hoop dat we veel orginele vrolijke poëzie van hem tegemoet zullen zien.'
Marry Kralt: 'Ik stem voor Eva Gerlach als Dichter des Vaderlands. In de eerste plaats vanwege haar prachtige heldere stijl van schrijven en in de tweede plaats omdat ik sterk de indruk krijg dat in de Nederlandse literatuur vrouwen eerder worden verzwegen dan bewonderd.'
Yoeri Albrecht: 'Judith Herzberg. Motivatie: Lekker eenvoudig dichtwerk. Weinig poeha. Doet het goed bij grote groepen van de Nederlandse bevolking dus geschikt als DDV.'
Emilie Fijan: 'Ik stem op Anna Enquist, en hoop dat ze nog heel veel stemmen zal krijgen. Inderdaad moet er meer op de vrouwen onder ons gestemd worden!!!!!'
(Rottend Staal Online, 15-2-2004)

UTRECHTS SCHRIJVER/COLUMNIST BETRAPT OP VERKIEZINGSFRAUDE

Epibreren - De stemcontroleur merkte juist op dat er in snel tempo vier stemmen van ogenschijnlijk verschillende afzenders binnenkwamen op een van de verkiesbare dichters.
Controle van de IP-adressen (de unieke code van de internet-aansluiting vanwaar af de e-mail verstuurd is) leerde dat ze allemaal vanuit de computer van de Utrechtse schrijver/columnist Jack Nouws verzonden waren. De code wordt namelijk automatisch aan elke mail, onder willekeurig welk e-mailadres gebruikt wordt, door de computer aan de e-mails toegevoegd. In het geval van Nouws was dit code:
[194.134.35.175] (helo=smtp4.wanadoo.nl) (62.234.89.69 (c3eea59c3.cable.wanadoo.nl [62.234.89.195])

De heer Nouws gebruikt de e-mailaliassen
Jacqueline Kleijer: sasiena@wanadoo.nl
n.de.boer@wanadoo.nl
Wij zijn altijd thuis: driekeerbellen@wanadoo.nl
En natuurlijk Jack Nouws: post@jacknouws.nl

Wederom een 'heterdaadje', waarmee de stemmen van Jack Nouws zijn komen te vervallen. Omdat de stemcommissie geen enkele aanwijzing heeft dat de dichter waarop Nouws zo driftig stemde weet had van deze fraude (ter geruststelling van onze lezers: deze dichter staat niet in de Top-5) zien we geen reden de naam van deze dichter publiek te maken.

Nouws heeft doelbewust deze verkiezingen in gevaar gebracht. De stemcommissie heeft de gevoelens over hem hem in de scherpste bewoordingen middels een privé-mail kenbaar gemaakt.
(Rottend Staal Online, 15-2-2004)

OPINIES DER KIEZERS (3)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Annette van den Bosch: 'Toon Tellegen. Om zijn zeggingskracht in schijnbaar eenvoudige dichtregels. Om zijn vriendelijke daadkracht in het woord en de personificaties die hij toepast. Hetzelfde geldt overigens voor Armando, maar ik verwacht dat hij niet voor het DDV-schap voelt.'
Leo Sijtsma: 'Simon Vinkenoog, zolang het nog kan!'
Carolien Krikhaar: 'Heytze - Mirck. Laat maar zien!'
Fred Tak: 'Olaf Risee, vanwege zijn innoverend taalgebruik, oorspronkelijkheid, humor en zijn algemeen gevoel voor poëzie!'
Gerard Beentjes: 'Astrid Lampe.
Haar poëzie vind ik getuigen van een vernieuwende geest, van klinkende klanken en van sensuele erotiek.'
Bram Dijkshoorn: 'Bart Chabot, omdat hij iemand is die met inspirerend fanatisme de Nederlandse taal kan spreken; duidelijk dicht bij de mensen kan dichten; met bewonderenswaardig enthousiasme elk jaar weer 40 fouten schrijft in het Nationaal Dictee; oneindig Hollands kan zijn en toch begrip heeft voor andersdenkenden. En natuurlijk omdat hij prachtige gedichten heeft geschreven! Ik ben zo benieuwd wat hij over Amalia kan melden.'
(Rottend Staal Online, 16-2-2004)


OPINIES DER KIEZERS (4)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Janny Nijhof: 'Ik beveel natuurlijk de enige mogelijke Dichter des Vaderlands aan, te weten HANS DORRESTIJN!
Ook nog eens winnaar van de Gouden Harp en gezegend met een feilloos gevoel om de landelijke gebeurtenissen voor een groot publiek op pakkende en treffende wijze te vertolken. Een man met oog voor het vaderland bovendien.'
Yfke Dalhemd: 'Wacht eens, bent u niet zijn uitgever?'
Nijhof: 'Natuurlijk.'
Dalhemd: 'Dan heeft Dorrestijn groot geluk, want u bent de eerste uitgever van een van de favorieten die inhoudelijk duidelijk weet te maken waarom de dusdanige dichter DDV moet worden!
En u, waar heeft u op gestemd?'
J.W.N. de Jong: 'Jaap Blonk! Jaap Blonk als Dichter des Vaderlands! Ja!'
Dalhemd: 'En u?'
Ineke van Doorn: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck. De tweede ken ik niet, maar de eerste des te beter. Waarom? Vanwege de afwisseling in zijn werk, zijn thematiek, zijn vermenging van het romantische met het alledaagse, het mooie taalgebruik- dan weer gedragen, dan weer modern- en het naadloos overgaan van bloedserieuze naar lichte gemoeds-sferen!'
Liz Waters: 'Simon Vinkenoog - hij zal nooit te bang zijn om de waarheid te spreken.'
Rob van Hintum: 'Mijn stem gaat naar de stem van Simon Vinkenoog; immer stoned en nog steeds niet (!) dood!'

(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

NIEUWE TERM VOOR DICHTER DES VADERLANDS: DIDEVA

Epibreren - Onze lezer en stemmer op een der kandidaten Jacinta Holtslag heeft vooruitlopend op een van de taken van de komende Dichter des Vaderlands ons geattendeerd op een nieuw woord in de Nederlandse taal: 'Dideva'. Holtslag schreef het woord als 'DiDeVa', maar daar in krantenartikelen strenge eindredacteuren deze schrijfwijze onvermijdelijk zullen veranderen in 'Dideva' opteert de commissie voor de versie met enkel de beginletter in bovenkast.

Dideva klinkt goed en bekt lekker, en valt een stuk minder hard en bureaucratisch in de oren dan de tot dusverre gehanteerde afkorting 'DDV' of het archaïsche 'Dichter des Vaderlands'. De stemcommissie applaudisseert derhalve voor deze waardevolle en taalverrijkende bijdrage.

Jacinta Holtslag: 'Ik vind het ook zoveel mooier dan DDV of Dichter des Vaderlands. Maar het is geen uitvinding van mij; Menno Wigman noemde hem zo in Knetterende Letteren, maar hij had het ook weer van iemand anders. Van Guus Luijters meen ik.'
Liesbeth van Dalsum: 'Dank je, Jacinta. We gaan er achteraan!'
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)


VERKIEZINGEN GAAN INTERNATIONAAL

Montreal/Epibreren - Om ook Nederlandse stemgerechtigden in de Engelstalige wereld te op de huidige Dideva-verkiezing te attenderen, zijn onze collega's van de Canadese literatuurnieuwssite Places for writers zo vriendelijk deze oproep onder de aandacht van haar lezers te brengen:

Dutch Elect New Poet Laureate

Dutch poet Gerrit Komrij unexpectedly handed in his resignation as Poet Laureate on National Poetry Day (29th January), a year before his term in office was to officially end. Dutch daily poetry newspaper Rottend Staal Online has announced a by-election to instate a new Poet Laureate as soon as possible. His or her term in office will last until 27th January 2005. Only open to residents of the Netherlands and Dutch citizens abroad. By-election closes on 22nd February 2004.
http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2004uk.html

(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

REDACTIEKANTOOR WEER BEZET

Epibreren - Wegens optreedverplichtingen op het Zernike College te Haren was de voltallige kernredactie afwezig. Intussen zijn de posten weer bemand en worden de sedert 16.00 uur 24 binnengekomen stemmen verwerkt.
In het NRC Handelsblad vandaag een enthousiasmerend artikel over de huidige verkiezingen.
(Rottend Staal Online, 17-2-2004)

OPINIES DER KIEZERS (5)

Epibreren - Buiten het stemhok vroeg onze redacteur Yfke Dalhemd kiezers die juist hun stem hadden uitgebracht op wie ze gestemd hebben, en waarom.

Ger en Krijnie Valentien: 'Simon Vinkenoog. Naar ons gevoel moet een Dideva niet jong en aanstormend van talent zijn, maar gerijpt en al rijkelijk voorzien van lauweren. In andere woorden: het Didevaschap kan een mooie afronding van een carrière vormen maar zou aan het begin daarvan juist een barrière kunnen opwerpen.'
Millie Goumans: 'Esther Jansma lijkt me wel wat als opvolgster van Gerrit Komrij'
Dalhemd: 'Verdomd interessant, maar gaat u verder...'
Goumans: 'En ik ben eindredacteur van het tijdschrift KLANK. Hét tijdschrift voor accordeon- en harmonicaliefhebbers.'
Adeline van Lier: 'F. Starik. Hij maakte al een mooie voor de dooie Claus...'
Kim Klein Koerkamp: 'J.A. Deelder. Inclusief begeleiding door Trio me Reet.'
Geertien Klijn en Jan E.J. Klunder: ''Het lijkt mij zeer verheffend, troostrijk en goed om twéé Dichters des Vaderlands te hebben - ook voor als er een even geen zinnig woord heeft t.a.v. de natie treffende lusten & lasten. Vandaar dat mijn man en ik de kandidatuur van de heren Heytze en Mirck steunen. Die Heytze kennen we wel, die wordt hoe langer hoe beter... En wie zou toch die Mirck zijn? Hopend díe ook als dichter te leren kennen roepen wij: Heytze en Mirck for Presidents of the Dutch Poetry'
(Rottend Staal Online, 18-2-2004)

DICHTERSGEDOE DES VADERLANDS IN TROUW

Amsterdam/Epibreren - In dagblad Trouw van vandaag interviewt Iris Pronk de Dideva-kandidaten Heytze en Vinkenoog, Janita Monna van Poetry International en een drijver uit Epibreren.

Lezers in Nederland kunnen deze speciale verkiezings-Trouw in kiosk, tankstation of supermarkt aanschaffen. Voor onze lezers in Vlaanderen en andere buitengewesten ligt het interview ter inzage in de bibliotheek van Epibreren.
(Rottend Staal Online, 18-2-2004)

STEMFRAUDE EN VERKIEZINGSMISBRUIK

Epibreren - De laatste uren werd de stemcommisie geconfronteerd met een stortvloed van stemmen op Henk van Zuiden. Onderzoek van de stem-emails leerde dat de veiligheidscode op de mails niet overeen kwam met de code in het stemhok.

Dit betekent dat veel van zijn stemmers geen kennis hebben genomen van waar het in deze verkiezingen om gaat: zij stemden rechtstreeks vanaf een e-mail. En dat is tegen het kiesreglement.

Daar vrijwel alle stemmen op Van Zuiden een boodschap bevatten over het diervriendelijk karakter van de dichter en veel kiezers op hem te traceren zijn als medewerker aan www.proefdiervrij.nl (waar Van Zuiden zelf ook werkzaam bij is) heeft de stemcommissie besloten tot het dikwalificeren van Henk van Zuiden. Het misbruiken van deze verkiezingen om tegen een buiten-poëtische misstand te protesteren wordt niet getolereerd.

Stemmen op Henk van Zuiden worden niet meer in behandeling genomen. De 7 stemmen die vandaag op hem zijn binnengekomen en geteld waren zijn hierbij ongeldig verklaard. De 5 eerdere stemmers die voor vandaag op Van Zuiden stemden wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe stem op een andere dichter uit te brengen.
(Rottend Staal Online, 14.00 uur, 18-2-2004)

VAN DALSUM SPREEKT EDITH RINGNALDA OVER VERKIEZINGEN

Amsterdam/Epibreren - Op de terugweg van Ninove reed onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum nog even langs Amsterdam, voor een diepte-interview met Edith Ringnalda, de vrouw van Dideva-kandidaat Simon Vinkenoog.

Liesbeth van Dalsum: 'Dag Edith. Het is een spannende strijd. Het duo Heytze & Mirck ligt op kop, met 10 stemmen voorsprong op Simon. Hunnie hebben e-mail en internet massaal ingezet om de aanhang te mobliseren. Hemmie heeft die mogelijkheid niet. Dus bij deze: hoe denk je het Nederlandse volk massaal op Simon te laten stemmen?'
Edith Ringnalda: 'Als Simon Dichter des Vaderlands wordt, dan denk ik dat ons hele land er wel bij zal varen. Want ik weet dat Simon zóveel te zeggen heeft, omdat hij bijvoorbeeld alle kranten en weekbladen bijhoudt. Hij zou dus als Dideva een prima opiniemaker kunnen zijn. Hij kan namelijk, in tegenstelling tot die jonkies, niet alleen reageren op het nieuws, maar het ook interpreteren.
Simon heeft heel veel te zeggen. Op alle fronten. Stem dus op Simon Vinkenoog!' (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

DIDEVA-KANDIDAATS FIRST LADIES AAN HET WOORD

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum deed gisteren weer een rondje Lage Landen, waartoe ze ditmaal de Mercedes CL 500 uit de A.J.D. van Oosten-garage gebruikte. Haar-diepte interview met kandidaat-First Lady Dideva Edith Ringnalda deed gejoel uit de regio's Utrecht en Arnhem opstijgen. Dus reed ze daar ook nog even heen.

Ingmar Heytze en Hanz Mirck: 'Wij vinden Simon Vinkenoog een uitstekende kandidaat, die de functie ongetwijfeld bijzonder goed zal vervullen. Ook zijn we zeer onder de indruk van het grote aantal stemmen dat hij heeft behaald, zonder daar veel zichtbare moeite voor te doen. We vinden het wel een tamelijk square uitspraak van de first lady in spe, dat dichters met een pensioengerechtigde leeftijd de wereld beter zouden kunnen interpreteren dan dertigers. Als iedereen er in de jaren zestig zo over had gedacht, waren die ongetwijfeld een stuk saaier verlopen. Verder lijkt het ons evident dat de Dideva de ontwikkelingen in de wereld volgt via alle middelen die hem ter beschikking staan, dus ook via e-mail en internet.'

Liesbeth van Dalsum: 'Was ik hier evenwel gekomen om de geliefdes van de beide knaapjes aan een diepte-interview bloot te stellen, kunnen ze het weer niet laten zich er zelf tussen te dringen. Welnu, Iris en Iris, zoals jullie beiden heten als partners van het kantidaatsduo H&M. Wat vinden jullie?'
Iris Mirck: 'Nou, de tijd van achrosticons is die van het Wilhelmus en tegenwoordig heb ik het meer op wat frissere poëzie.'
Iris Heytze: 'Wat ik niet snap is dat Heytze en Mirck wel respect hebben voor Vinkenoog, maar dat diens vrouw dan weer de dingen waar hij vroeger zelf zo tegen streed tegen onze jongens gebruikt... Als dat de impact van zijn gedichten wordt denk ik: steek nog een joint op Simon, everybody must get stoned!' (Rottend Staal Online, 19-2-2004)E-POËET SCHRIJFT E-POËEM BIJ DIDEVA-VERKIEZINGEN 2004

Groningen - E-poëet Guido van der Wolk schrijft het e-poëem 'Kom, wie rijdt er in de auto van de Dideva?'. Dit naar aanleiding van het aftreden van Gerrit Komrij als Dideva en de verkiezingen die daarop volgden op dichterseiland Epibreren. Het e-poëem is te vinden op: http://www.guidovanderwolk.nl/epoemen/Dideva.htm (Rottend Staal Online, 19-2-2004)

OPINIES DER KIEZERS (6)

Epibreren - Buiten het stemhok ondervroeg Yfke Dalhemd de kiezers over op wie en waarom. Omdat tot op heden geen enkele stem is uitgebracht op een al overleden dichter of een buitenlands dichter - al dan niet dood - is ons kiespubliek toch wel redelijk goed op de hoogte van wie er zo al actief zijn binnen de Nederlandse poëzie. Als poëziedagblad zijn we daar heel tevreden mee.

Anton de Wit, Breda: 'Hans Dorrestijn. Een poëtische Apocalypse. Even lief als Komrij (zie daartoe hier) en wel twee keer zo zwartgallig. Dat moet een mooie Dideva ad interim maken!'
Joost Tholens, Amsterdam: 'Eveneens Dorrestijn. Omdat hij droog, een beetje vals en onderhoudend is. Hij heeft er vast de tijd wel voor.'
Marijke van Vugt, Amsterdam: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck'. Hun teksten zijn origineel, spreken tot de verbeelding, doen de schoonheid van onze moedertaal prachtig tot haar recht komen.'
Marc de Jong: 'Lucas Hüsgen. Hij bedient zich niet alleen van het Nederlands omdat het een uitdrukkingsmiddel is voor opinies en gevoelens, maar maakt er meteen een nieuwe taal van, waarbij klank inhoud is en inhoud klank. Een betere aanbeveling voor een dichter des vaderlands lijkt me niet mogelijk. Daarnaast is Lucas Hüsgen landelijk actief, bijzonder levend en ook nog eens traceerbaar op Internet - en met een beetje geluk ook in de boekhandel. Trouwens, evenals Komrij reist hij met de trein.'
Jeroen Gerretschen: 'Nanne Nauta. Zeker nog niet een gevestigde naam, maar iemand die de gevestigde orde wakker gaat schudden.'
Johan Iemhoff, Amsterdam: 'Simon Vinkenoog. Hij is een gewaardeerd dichter en tevens huurder van een van onze ruimten in onze prachtige Vondelkerk!'
(Rottend Staal Online, 20-2-2004)


terug naar boven


MEER LEESVOER: DE BELOOFDE KRANTENARTIKELEN

Epibreren - Gisteren kondigden we ze al aan : krantenartikelen over de Dideva-verkiezingen van Arjan Peters en Ingmar Heytze. Als bonus ook een lovende recensie van Tjitse Hofmans Roodvocht, uit het Dagblad van het Noorden van vrijdag jongstleden, geschreven door Henk Blanken. Het Kopland-gedeelte van dat laatste stuk wordt later vandaag ingevoegd.
(Rottend Staal Online, 21-2-2004)

BEVEILIGING VAN DE HUIDIGE VERKIEZINGEN

Epibreren - Er zijn enkele vragen binnengekomen over de beveiliging van en controle op deze verkiezing. Omdat deze nog gaande is, kan er geen totale openheid gegeven worden. Maar we geloven dat we onderstaande wel kunnen onthullen:

Alleen e-mails die verzonden zijn vanaf de stempagina worden geaccepteerd. Middels de codes die deze pagina aan de mail toevoegt kunnen we zien of ze inderdaad echt vanaf die pagina verzonden zijn. De codes worden regelmatig gewijzigd, handmatig.

Alle binnengekomen stemmails worden qua afzendernaam en afzendermailadres vergeleken met de al binnengekomen stemmen.

Bij twijfelgevallen (als er in weinig tijd veel stemmen op één dichter binnenkomen, bijvoorbeeld) worden de I.P. nummers van de computers die gebruikt zijn om de mails te versturen met elkaar vergeleken. Dat kan zo: klik met de rechtermuisknop op een ongeopend mail en klik in het pop-up-venster 'eigenschappen' aan. Klik vervolgens op 'details'. Het I.P.-nummer wordt dan zichtbaar.
Elke computer heeft een eigen I.P.-nummer dat ongeacht het gebruikte e-mailadres aan elke mail wordt toegevoegd. (Rottend Staal Online, 21-2-2004)

DUIZENDSTE STEMMER GEREGISTREERD

Epibreren - Met de stem van een Amsterdammer op Simon Vinkenoog is om 19.18 uur de duizendste stem binnengekomen. De stemmer verklaarde op hem gestemd te hebben, omdat Vinkenoog het predikaat 'Dichter des Vaderlands' al jaren op underground-, wereldwijd-, en zeker op Amsterdams niveau met verve vervult.'
Tot een van de stemmers die kort na deze Amsterdammer - die uit veiligheidsredenen anoniem wil blijven - de stem uitbracht behoorde Ronald Bos, eveneens vanuit Amsterdam naar het stemlokaal te Epibreren afgereisd. Yfke Dalhemd vroeg hem op wie hij gestemd had en waarom, net als aan een aantal andere recente stemmers.

Ronald Bos: 'Al Galidi. Mijn keuze voor hem is ingegeven door het gegeven dat hij eenvoudige gedichten met soms bijtende humor schrijft. En dat het op dit moment een goede keuze zou zijn, als een uitgeprocedeerde asielzoeker de Dichter des Vaderlands zou worden. Om het geweten van een groot aantal Nederlanders weer eens wat op scherp te zetten. En als teken aan deze regering, want de stem van het volk wordt niet meer gehoord. En die van dichters al helemaal niet.
Geef de dichter des vaderlands eens een ander geluid! '
Mies Hezemans, Tilburg: 'Jace van de Ven moet het worden!!! Hij is niet voor niets stadsdichter van Tilburg geworden, zie daar voor de motivatie en zie zijn oeuvre.'
Anuschka de Swarte: 'Ingmar Heytze & Hanz Mirck. Waarom? Omdat ik de gedichten van Ingmar prachtig vind en omdat ik het idee van een duo heel bijzonder vind.'
Theolucien Blomsma, Emmen: 'Ik stem dus op Driek van Wissen, dan kunnen we zeker lachen.' (Rottend Staal Online, 21-2-2004)


MEDEWERKERS EN ANDERE DICHTERS MOGEN NU OP ZICHZELF STEMMEN

Epibreren - Het is de stemcommisie opgevallen dat circa honderd Rottend Staal-medewerkers en circa tweehonderd landelijk actieve dichters nog geen stem hebben uitgebracht.

Om ijdele dichters die alleen op zichzelf willen stemmen over de streep te trekken maakt de commissie duidelijk deze ijdeltuiten vanaf nu niet meer met hoongelach te ontvangen.

Tegenstanders van deze verkiezing wordt gewezen op de mogelijkheid om 'tegen' te stemmen. Van die mogelijkheid hebben al 2 van de 1004 stemmers dankbaar gebruik gemaakt. (Rottend Staal Online, 21-2-2004)


KRITIEK OP VERKIEZINGEN IN DE MORGEN

Antwerpen/Epibreren - In de Vlaamse krant De Morgen verscheen op 16 februari j.l. een boos stuk over de huidige verkiezingen door Chris van Camp (bezoek de Morgen-site, klik op archief, zoek aldaar).

Zij vindt het o.a. schandalig dat Vlamingen hun stem niet mogen uitbrengen en dat er hier opgeroepen wordt meer op dichteressen te stemmen. Van Camp schrijft: 'Dreigen hackers los te laten op vermoedelijke fraudeurs is volgens mij onwettig. Maar hun gulheid om de DDV in spe zich ook over de "achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen" te laten ontfermen, slaat alles.'

Deze twee opmerkingen behoeven enige correctie. De stemcommissie schrijft 'fraude zal worden aangepakt'. Dat is wat anders dan het loslaten van hackers op fraudeurs, een opmerking gemaakt in het Rottend Staal-Nieuws van 31 januari, ter afschrikking van fraudeurs.

De opmerking over de toekomstige Dichter des Vaderlands en Vlaanderen is gemaakt door een van de buitenlandse waarnemers, een Belg residerend in Vlaanderen, en wel op Rottend Staal, 11-2-2004:

'Het rogatoir hoofd van de buitenlandse waarnemers merkt daarenboven op dat 'de DDV naast het schrijven van leuke parings- en baringsversjes natuurlijk ook iets betekenen moet voor zijn dichtende medemens, ook voor hen uit de achtergestelde bananenrepubliek Vlaanderen.'

Desalniettemin zijn wij mevrouw Van Camp en De Morgen uiterst dankbaar voor de publicitaire ondersteuning. (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

HENK VAN ZUIDEN GEDEDISKWALIFICEERD

Epibreren - Na rijp beraad van de stemcommissie en na binnenkomst van een 'normale' stem van een poëzieliefhebber op onze medewerker Henk Van Zuiden vanavond is besloten Van Zuiden weer aan de competitie te laten deelnemen, met teruggave van de vijf stemmen die hij had voordat www.proefdiervrij.nl een e-mailactie voor hem in gang zette, die de stemcontroleurs veel overlast bezorgde. Het gevolg van deze actie was dat dieractivistische stemmers op Van Zuiden rechtstreeks vanuit een mail een stem indienden, en zodoende niet op de hoogte waren van de begeleidende teksten op de stempagina.

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad van Epibreren besloten het gedoogbeleid jegens hobbyisten die naar oude Epibreerder traditie thuis proefdieren houden te continueren, vermits de hobbyisten het aantal beperken tot tien per huishouden en de privéproefdierruimtes goed geïsoleerd zijn.
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

DE LAATSTE TWEE UUR: H&M TREKKEN WANHOPIGE LAATSTE SPURT

Epibreren - De laatste uren wordt het stemhok nog druk bezocht door de laatste stemmers, waartussen opvallend veel H&M-stemmers. Simon Vinkenoog stond bij het begin van deze laatste stemdag nog 42 stemmen voor, met 212 totaal. Nu, een uur en 15 minuten voor het sluiten van de stembus, is zijn voorsprong nog steeds riant. Met in totaal 220 stemmen, of 21 % van alle 1048 stemmen, loopt hij 31 stemmen voor het op duo Ingmar Heytze & Hanz Mirck, dat momenteel 189 stemmen verzameld heeft, oftewel 18% van het totaal.
En Deelder, met 50 stemmen (4,7%), ligt al geruime tijd op de derde plaats.

Yfke Dalhemd ondervroeg weer eens wat van het stemvolk over op wie en waarom.
Nanny Serné, Zoetermeer: 'Mijn voorkeur gaat uit naar Simon Vinkenoog. Hij is het gewoon, al zoveel jaren op een positieve manier bezig met de dichtkunst. Hij is ook van mijn generatie.'
Wim Jan Ligtenberg, Arnhem: 'Ruben van Gogh. Wegens zijn op de dagelijkse verwonderpunten in het leven gerichte gedichten.'

Yfke Dalhemd wilde ook graag de H&M-stemmers om het waarom van hun stem vragen, maar niemand wilde meer dan de woonplaats onthullen: 'Amersfoort', 'Utrecht', 'Arnhem', 'Odijk', etcetera.'
(Rottend Staal Online, 22-2-2004)


FELICITATIEGEDICHT VOOR SIMON VINKENOOG

Het duo Ingmar Heytze en Hanz Mirck feliciteert Simon Vinkenoog met het tweede Dichter des Vaderlandsschap, twaalf minuten voor stembussluiting, met een gedicht dat vanavond tijdens een diner in Karel V te Utrecht is gecomponeerd:

wij hadden er de huid niet voor

'Literatuur is voor twee mensen, de schrijver en zijn lezer. Komt er een derde bij, dan heb je politiek.' - Erri de Luca

Stel, iemand geeft zijn hondenbaan eraan
(voetveeg, kanonnenvlees, toiletverfrisser,
lijkschouwer, Dichter des Vaderlands).

Iedereen ziet de lege plaats.
Zwijgt.
Kijkt de kring rond.
Vraag het niet aan mij!
Stel dat jij roept: 'Kan ik iets doen?'

(Stel dat je je verkiesbaar stelt. Zeg het aan geen mens.)
Prompt breekt het spookhuis los.
Emmers koud water en dampende drek.
Persberichten. Objectieve berichtgeving.
Hoongelach:

'Stuur die puppies terug naar hun mand!
Het moet iemand zijn met een oude huid
natuurlijk, getaand, gelooid door het zuur
van eeuwen, dat is logisch, strontbestendig,
evident, met een parelharde hals om de zeisen
van de zwijnen te weerstaan, hè hè, en zindelijk,
dat spreekt voor zich!'

Vrees niet, hij is nabij. De kroon van rook
om zijn hoofd is magisch. Wij buigen,
nijgen, kussen zijn ring.

Af! Lig! Koest!

© Mirck & Heytze, 22-02-2004

(Rottend Staal Online, 22-2-2004)

SIMON VINKENOOG TWEEDE DICHTER DES VADERLANDS

Epibreren - De verkiezingen zijn gewonnen door Simon Vinkenoog met 21 % ( 221) van de in totaal 1051 stemmen.

Simon Vinkenoog
© Henk Veenstra, 2000

Hij blijft in functie tot 27 januari 2005, als op de vooravond van Gedichtendag 2005 bekend gemaakt wordt wie de derde Dichter des Vaderlands (Dideva) zal zijn voor de periode 2005-2010.

Van Simon Vinkenoog wordt verwacht dat hij bij nationale rampen en andere feestelijkheden gedichten schrijft. Deze beleven hun primeur op de pagina's van Rottend Staal Online en worden daarna ter beschikking gesteld aan andere media. Ook wordt van hem verwacht dat hij tenminste één nieuw woord en één gevleugelde uitdrukking aan de Nederlandse taal toevoegt.

Vinkenoog is van plan maandelijks een actueel vers aan Rottend Staal te leveren.

Gefortuneerde lezers van Rottend Staal verzoeken we contact met de redactie op te nemen om te kijken hoe we de tweede Dichter des Vaderlands aan een goede computer met internetverbinding kunnen helpen. Een mailtje naar dalsum@epibreren.com kan daartoe volstaan.

De redactie van Rottend Staal dankt VPRO's Boeken-site, Onze Taal, Taalpost, poezie.pagina.nl, Meander, Literatuurlinks.net, de Wintertuin, Dichter aan huis / Literair Paspoort, de Poëziemarathon, Passionate, het Boekblad, de Taalunie, poëzietijdschrift Krakatau, De Zingende Zaag, de Zwarte Kat, de Hans Warren Homepage, Jan Marijnissen, Poëziecentrum Geffen, Project Laurens Jz Coster, Stichting Underground Benelux (SUB), Literairnederland.nl, www.dichterdesvaderlands.nl, Vrij Medium Centrum Indymedia.nl, Poëzie Galerie Aanbeelden, Guido van der Wolk, Henk van Zuiden, olafkorder.punt.nl, Niels en Vincent, www.mediawar.com, Forum.fok.nl, Schrijf.net Betax, Nu wij weer, www.dedoler.nl, de Leidse Studentenvereniging VSL Catena, de uitgeverijen Nijgh & van Ditmar, Uitgeverij Passage, Uitgeverij Podium en Uitgeverij Vassallucci, alsmede de volgende kranten wegens de publicitaire ondersteuning: BN/De Stem, Dagblad van het Noorden, De Gelderlander, De Limburger, De Morgen (B), NRC Handelsblad, Het Parool, Het Rotterdams Dagblad, Trouw, De Twentsche Courant Tubantia, Utrechts Nieuwsblad en De Volkskrant, en Arcadim in Arcadië, De Leeskamer, Risee in Letterland, Tinemoniek publiek! en Noten (België) en Places for Writers (Canada) voor de massale ondersteuning voor deze verkiezing. (Rottend Staal Online, 23-2-2004)

SYMPATHIE VAN POETRY (DAT RIJMT!)

Epibreren - Zojuist arriveerde op het eiland de tijding dat de 'Stichting Poetry International sympathiek staat ten opzichte van de verkiezing van Vinkenoog', maar voor zichzelf geen rol ziet weggelegd bij de ondersteuning van de tweede Dichter des Vaderlands.

Poetry verklaart ook dat Gerrit Komrij in 2001 bekend maakte: 'Het was me van het begin af duidelijk dat, wilde het instituut 'Dichter des Vaderlands' iets meer betekenen dan het af en toe tokkelen van een wijsje bij feestelijke of minder feestelijke gelegenheden, - dat er iets in het belang van de poëzie zélf, de poëzie in het algemeen, diende te worden ondernomen.'

Mensen voor poëzie enthousiasmeren, zoals Simon Vinkenoog sedert vandaag als tweede Dichter des Vaderlands nog voortvarender doet dan hij al gewoon was, valt natuurlijk óók binnen 'het belang van de poëzie', waarmee hij een waardig opvolger van Gerrit Komrij is.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

DICHTER DES VADERLANDS OP NOVA
VINKENOOG-INTERVIEW ONLINE

Epibreren - De nieuwe Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog spreekt vanavond middels Nova het volk toe. Ook komt de nummer 2 van de verkiezing, Ingmar Heytze, aan het woord en in het beeld. In de vooraankondiging zegt Jeroen Pauw: 'Simon Vinkenoog is de nieuwe Dichters des Vaderlands'.
En de redactie maar hopen dat hij 'Dideva' zou zeggen - een Epibreerder is niet gauw tevreden.

Onze lezer en Vinkenoogkenner Coen de Jonge was zo vriendelijk ons een interview met Vinkenoog te sturen, dat eerder werd afgedrukt in het tijdschrift JAZZ nr. 6, 2003, naar aanleiding van de verschijning van zijn boek Goede raad is vuur. Dat interview staat nu online.
(Rottend Staal Online, 23-2-2004)

KOMRIJ FELICITEERT VINKENOOG

Hilversum/Epibreren - In Nova nam Gerrit Komrij elke twijfel over zijn aftreden als eerste Dichter des Vaderlands weg door Simon Vinkenoog te feliciteren met zijn benoeming als tweede Dichter des Vaderlands en hem aan te prijzen bij het volk.

Jeroen Pauw: 'Gerrit Komrij is erg ingenomen met zijn tijdelijke opvolger. "Simon Vinkenoog is iemand die geweldig kan optreden. Een monument. Hij was al beroemd toen ik nog op school zat," aldus Komrij vanuit Portugal.'

Zie het zelf op de Nova-site. (Rottend Staal Online, 23/24-2-2004)


VINKENOOG OP VLAAMSE RADIO 1

Beveren-Leie - Gisteren is Simon Vinkenoog geïnterviewd door het Vlaamse Radio 1-programma Dito. Hij stelde dat het 'doemdenken vervangen moet worden door het moeddenken' - dit naar aanleiding van de door het Pentagon voorspelde overstromen van westelijk Nederland, medio 2007. Waarmee hij het eerste mogelijk nieuwe woord lanceerde. Tevens pleitte hij voor het vaker gebruiken van het woord 'lieverd' in het intermenselijk verkeer.

Dit interview is nog enkele dagen online te beluisteren. Klik daartoe op deze woorden.
(Rottend Staal Online, 24-2-2004 - met dank aan Olaf Risee)

WWW.DICHTERDESVADERLANDS.NL VOOR VINKENOOG

Epibreren - Dick Ettema, de beheerder van www.dichterdesvaderlands.nl, heeft de site ter beschikking gesteld aan de tweede Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog. Deze sympathieke daad is door het Nederlandse volk met applaus begroet.

Reden voor Rottend Staal Online om Joyce Roodnat, hoofd kunstredactie van het NRC Handelsblad, op te roepen om gewoon even Simon Vinkenoog te bellen voor een zakelijke afspraak betreffende de verse Vaderlandsdichterlijke verzen. Ze weet immers waar zijn huis woont en zijn nummer hebben we haar met de allervriendelijkste groeten al enkele dagen geleden doen toekomen.

Nu we toch aan het oproepen zijn: het zou Poetry International als bescheiden poëziefestivalletje sieren de telefoon ter hand te nemen en Vinkenoog ter felicitatie te bellen en nu eindelijk eens te berusten in Komrij's vertrek.
(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

NRC HANDELSBLAD BERICHT

Epibreren - Van de NRC Handelsblad-hoofdredactie ontvingen we juist onderstaande e-mail, waarin het hoofdredactioneel standpunt over de tweede Dichter des Vaderlands wordt weergegeven:
------------------------------
From: Juurd Eijsvoogel
To: poëziedagblad Rottend Staal Online
Sent: Wednesday, February 25, 2004 11:32 AM

Geachte heer Droog,

Wat een leuk initiatief van Rottend Staal Online om uw lezers een Hulpdichter des Vaderlands te laten kiezen, nu Gerrit Komrij heeft aangegeven dat hij in het laatste jaar van zijn termijn geen gelegenheidsgedichten meer zal schrijven. Wij zullen met veel belangstelling volgen hoe Simon Vinkenoog die rol gaat vervullen. Mogelijk zullen we daar in de krant ook aandacht aan besteden, zoals we deze week ook hebben geschreven over de verkiezing van Vinkenoog.

Maar hoe sympathiek uw initiatief ons ook is, wij willen ons er niet aan verbinden door een afspraak om de gedichten van Vinkenoog in onze krant te publiceren. Met alle respect voor Vinkenoog, en dank voor uw aanbod in uw e-mail aan Joyce Roodnat om samen te zorgen voor het behoud van de Dichter des Vaderlandstraditie. Maar de zorg voor die jonge traditie is in goede handen.

Officieel is Komrij nog steeds Dichter des Vaderlands, tot de volgende Gedichtendag. In afwachting van de verkiezing van een nieuwe Dichter des Vaderlands, in december, publiceren wij in het Cultureel Supplement om de gedachten te bepalen wekelijks een gedicht, steeds van een andere dichter. Dat is ónze manier om de periode tot er een opvolger van Komrij gekozen is te overbruggen.

Met vriendelijke groet,

Juurd Eijsvoogel

Adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad
-----------------

Onze hoofdredacteur heeft na binnenkomst van deze mail toestemming voor publicatie aan lieverd Juurd Eijsvoogel gevraagd en gekregen - waarvoor de allervriendelijkste dank. We zijn erg blij met deze leuke brief die het ludieke karakter van de komende NRC-verslaggeving over de tweede Dichter des Vaderlands accentueert.

Ten overvloede wijzen we onze lezers op de volgende feitjes:

23-2-2004: In Nova nam Gerrit Komrij elke twijfel over zijn aftreden als eerste Dichter des Vaderlands weg door Simon Vinkenoog te feliciteren met zijn benoeming als tweede Dichter des Vaderlands en hem aan te prijzen bij het volk.
Gerrit Komrij: 'Simon Vinkenoog is iemand die geweldig kan optreden. Een monument. Hij was al beroemd toen ik nog op school zat'

2-2-2004: Gerrit Komrij in Rottend Staal Online: 'Ik blijf erbij dat ik ben afgetreden.'
31-1-2004: Gerrit Komrij, op de vraag van GPD-verslaggever Job van Schaik hoe zijn opmerking over 'interim' geïnterpreteerd moest worden: 'Ik wilde niet het feestje [i.e. Gedichtendag - red.] verpesten, dus heb ik nog even als interim opgetreden.'
29-1-2004: Gerrit Komrij, in het NRC: 'Ik abdiceer, ik bied mijn ontslag aan, ik ben het zat, ik heb er tabak van. Morgen ben ik goddank interim, morgen ben ik loco.'

(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

DICHTER DES VADERLANDS VINKENOOG OP RADIO 1

Hilversum - Vanmiddag om 15.30 uur spreekt Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog het volk toe in Avro's 1 op de Middag., op de nationale nieuwszender Radio 1. Het programma is online te beluisteren en ook na uitzending online terug te beluisteren. (Rottend Staal Online, 25-2-2004)

NIEUWS VAN DE DICHTER DES VADERLANDS

Amsterdam - Tweede Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog is uiterst voortvarend te werk gegaan: interviews met hem verschenen in alle regionale kranten en in de meeste landelijke; via binnen- en buitenlandse radiostations heeft hij inmiddels het Nederlandse en Vlaamse volk toegesproken en ook op de beeldbuis is hij al verschenen, ondermeer in Nova (Nederland 3) en op het lokale Amsterdamse station AT5.

Paul de Leeuw wilde hem ook graag te gast hebben, maar dan alleen als hij zich nergens anders zou vertonen vóór vrijdag aanstaande. Vinkenoog hierover: 'Dat heb ik dus weggelachen.'

Het gedicht dat hij in Nova voordroeg staat inmiddels op zijn Rottend Staal-thuispagina.

De Dichter des Vaderlands heeft ook een dankwoord voor de 221 mensen die hun stem aan hem hebben gegeven: 'Stemmers, bedankt - de biet goos on!'

En Wim de Bie parodieert op zijn weblog de verkiezing. Een beetje als mosterd na de maaltijd - herhaaldelijk is De Bie in de verkiezingstijd gesmeekt melding te maken van de verkiezingen, teneinde meer stemmers naar het stemhok te leiden. Maar goed: beter laat dan nooit.
(Rottend Staal Online, 26-2-2004)

ROTTEND STAAL ZWICHT VOOR ORANJEWAAN

Epibreren - Met grote tegenzin heeft de redactie besloten tóch een 'In Memoriam Koningin Juliana gedichten'-pagina te openen. Dit na binnenkomst van een groot aantal zodanige gedichten van onze medewerkers. I.M. Koningin Juliana? Jawel. Want zodra het deksel weer op de koninklijke tombe te Delft geleid wordt mag de koningin-moeder weer net als vroeger 'koningin' in plaats van 'prinses' genoemd worden. Dat overkwam haar moeder in 1962 ook - we weten het nog goed.

Als eerste I.M. Koningin Juliana gedicht presenteren we het gedicht van de enige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, geschreven op verzoek van het Radio 1 Journaal:

JULIANA 1909-2004

Moeder Majesteit.
Voor haar een einde aan de strijd
voor vrede en gerechtigheid,
bevrijd van ruimte en tijd
geborgen in de schoot van de eeuwigheid,
voor hemelse vreugde bereid.

Toonbeeld van kracht: Rust Zacht.

Voor dit enig koningskind geen requiem of rouwbeklag,
ook onzer is de vrede die zij de wereld toedacht,
drie decennia in liefdesplicht betracht.

Voor ieder onzer dit hard gelag
dat verstand en rede te boven gaat,
vroeg of laat - verwacht of onbevroed.

Ook deze eeuw één grote schreeuw:
verdom de oorlog - die het leven vergiftigt,
beziel de vrede - die het leven heiligt.

Op de rode loper waar het hart slaat
staan alle dwaze moeders kordaat,
blij en gelovend in al wat goed doet,
met de barbaren voor de deur
en de geschiedenis vergeten.

De beelden beklijven:
vrede, vrede, vrede.

© Simon Vinkenoog, 20/21-3-2004


Momenteel circuleren op het internet andere, ingekorte versies van dit gedicht. Deze versie is echter de enige juiste.

Omdat we ook het overlijden van prins Bernhard binnen afzienbarte tijd verwachten, doen we bij deze een oproep tot het schrijven van In Memoriam Prins Berrnhard-gedichten, alsmede In Memoriam Koningin Beatrix- en In Memoriam Pieter van Vollenhoven-gedichten.

Zie:

In Memoriam Koningin Juliana-gedichten
In Memoriam Prins Claus-gedichten
Antioranjegeboortengedichtenpagina

en binnenkort:

In Memoriam Prins Bernhard-gedichten
In Memoriam Koningin Beatrix-gedichten
In Memoriam Pieter van Vollenhoven-gedichten


(Rottend Staal Online, 23-3-2004)

TROUW PUBLICEERT JUULGEDICHT VAN DICHTER DES VADERLANDS

Epibreren - Vandaag staat op de voorpagina van Dagblad Trouw het In Memoriam Juliana-gedicht van de enige echte huidige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog.

Meer over het zwalkend beleid van het NRC Handelsblad, dat eerst de verkiezingsuitslag accepteert en vervolgens een paljas die welgeteld drie stemmen kreeg naar voren schuift als dé Dichter des Vaderlands ad interim, op Theo van Gogh's website De Gezonde Roker. Hij bericht over het onbegrijpelijke ontslag van Max Pam als columnist van het NRC. (Rottend Staal Online, 24-3-2004)SIMON VINKENOOG BIJ BAREND EN VAN DORP

Hilversum - Vanavond is onze medewerker Simon Vinkenoog te gast in het tv-programma Barend & Van Dorp. Dit vanwege zijn Dichter des Vaderlandsschap en zijn vaderlandsdichterrlijke vers bij de dood van de vandaag bij te zetten Juul. (Rottend Staal Online, 30-3-2004)

DOCTORAALSCRIPTIE OVER VINKENOOG EN DE BEATS
DICHTER DES VADERLANDS BIJNA ONLINE

Frotland - In februari 2000 rondde Maaike van der Spek haar studie Algemene Letteren af met de doctoraalscriptie 'Profeet in de polder' over de voorlopersrol van Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog en de Beat Generation voor de generatie van de jaren zestig.

Tijdens en na het schrijven van haar scrptie verzamelde ze een groot aantal links over deze onderwerpen. De scriptie en de links zijn terug te vinden op www.saarunlimited.tk - klik aldaar op 'beats'.

Zoals Vinkenoog afgelopen dinsdag in Barend & Van Dorp verkondigde: www.simonvinkenoog.nl is online. Computerapparatuur voor de Dichter des Vaderlands is inmiddels naar hewm onderweg en zal binnen enkele dagen geïnstalleerd worden. Voor het opzetten en onderhouden van www.simonvinkenoog.nl - waar nu slechts één gedicht op te vinden is is een team uit wereldstad Ruigoord opgestaan, dat Vinkenoog hierbij behulpzaam zal zijn.

De mysterieuze sponsor van zijn computer zal in deze dagen een persconferentie over de gulle gift geven. (Rottend Staal Online, 2-4-2004)
Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.