In Memoriam Koningin Juliana 

      laatste update 30 maart 2004
      zie ook Het Koninklijkhuis.nl

      Juliana 1909-2004 - Simon Vinkenoog
      30 april 1979 - Lenze L. Bouwers
      In Memoriam Koningin Juliana - Henk van Zuiden
      20 maart - Arjan Witte
      Juliana Moeder aller Moeders - Dick Schneider
      Bijzetting - Diana Ozon
      I.M. Prinses H.K.H. Juliana Regina Vorstin der Nassau-Oranje - F. Starik
      Juliana - Dick Ettema     

      Hoezee! - Willem Groenewegen
     Eerbetoon - Gerard Beentjes
     Juliana - Hanz Mirck
     Niets dan goeds - Harry Zevenbergen
     (T)rouw - Koos Dijksterhuis
     Juliana (1909-2004) - Cees van Raak
     Moeder aller krentenmikken - John Schoorl
     Mild vonnis in zaak Juliana - F. Papenhove

     Hoffelijke plichtpleging
- Koos DijksterhuisJULIANA 1909-2004

Moeder Majesteit.
Voor haar een einde aan de strijd
voor vrede en gerechtigheid,
bevrijd van ruimte en tijd
geborgen in de schoot van de eeuwigheid,
voor hemelse vreugde bereid.

Toonbeeld van kracht: Rust Zacht.

Voor dit enig koningskind geen requiem of rouwbeklag,
ook onzer is de vrede die zij de wereld toedacht,
drie decennia in liefdesplicht betracht.

Voor ieder onzer dit hard gelag
dat verstand en rede te boven gaat,
vroeg of laat - verwacht of onbevroed.

Ook deze eeuw één grote schreeuw:
verdom de oorlog - die het leven vergiftigt,
beziel de vrede - die het leven heiligt.

Op de rode loper waar het hart slaat
staan alle dwaze moeders kordaat,
blij en gelovend in al wat goed doet,
met de barbaren voor de deur
en de geschiedenis vergeten.

De beelden beklijven:
vrede, vrede, vrede.


© Simon Vinkenoog, 2004


30 APRIL 1979

Juliana van Oranje,
U, Koningin van Nederland,
Leidt met gezag van hogerhand
In eenvoud tussen rang en stand.
Als U daar straalt op het bordes,
Naar ieder lacht die langs U trekt.
Als lentezon die leven wekt.

Regeren is een lichtpunt zijn.
Een moeder bij verdriet en pijn;
Getrouw een vrouw van eer, die recht
In één schaal weegt voor heer en knecht.

Nu schijnt volop Oranjezon.
Aan U de eer, Uw volk rondom.

© Lenze L. Bouwers, 1979


 


IN MEMORIAM KONINGIN JULIANA

Elke lente
werd een groot podium gebouwd
op het voetbalveld van AGOVV.
Met mijn klas liep ik daar heen om ter ere
van uw verjaardag getracteerd te worden
op een toneelstuk; Piggelmee het is in orde.
Na afloop kregen we bij de uitgang
een puntzak met feestsnoep, door u zelf
allemaal ingepakt zei de meester.
U leek op mijn moeder, Majesteit,
alleen werd uw haar veel vaker gekapt en
droeg mijn moeder zelden hoeden.
Als u of Edith Piaf op tv was, kon u beiden
er zeker van zijn dat mijn moeder er zat.
Op 30 april aten we paleisbanket en
dronken grenadine bij het kijken naar het
defilé. 'Ach, wat een stumperd,' zei onze
moeder dan, 'zó lang op dat bordes staan.'
Ik begreep wel dat u in een paleis woonde
waar moesten anders al die vazen met
bloemen van uw volk blijven?
Vaarwel Hoogheid.


© Henk van Zuiden, 2004


(-)

20 maart als de eerste vogel fluit

en de hemel huilde het uit

storm in de avond

tranen van het water waaruit regenbogen zijn gemaakt
de daken van huizen, auto's, moskeeën, kerken en bordelen
gelijk in de gesel en de Genade

Het verbond dat onze Schepper sloot
met de koninkrijken van deze aarde
de drievuldigheid verzegeld
eikenloof
eikel

grond

Hare Majesteit, rust in Vrede


© Arjan Witte, 2004


JULIANA MOEDER ALLER MOEDERS

Zij was de Moeder aller Moeders
Gewoon en zeer begaan
Zij was de hoeder aller hoeders
Van iedere onderdaan

Als Koningin een met haar volk
Akela in het scouting land
Zij draaide in de levens kolk
Met haar volk hand in hand

Als Prinses was zij onzichtbaar
Weg uit het dagelijks bestaan
Dat paste helemaal bij haar
Uit de schijnwerpers vandaan

Het volk droeg haar in het hart
Tot haar allerlaatste zucht

Haar volk was met haar begaan
Voor wat zij voor hen had gedaan.


© Dick Schneider, 2004


BIJZETTING

Door opgedirkte paarden getrokken
op een laatste reis langs het volk
Uit een omroephelikopter bezien
over het geschonden land vol

bedrijfskavels, sloperijen, gifgrond
Op de achtergrond een snelweg
Vooraan bij de media-attentie gilt
een jongetje naar zijn vriendje

Zo trokken de farao's door Thebe
en alle vorsten gaan een zelfde weg
Begaapt, door ceremonie omgeven
naar hun tombe, koninklijke kelder

terwijl land en leven, dynastieën
volkeren gewoon verder werken.

© Diana Ozon, 2004

 


I.M. PRINSES H.K.H. JULIANA REGINA VORSTIN DER NASSAU-ORANJE

maandag 22 maart 2004

Heel het volk is vervuld
van eerbiedige gedachten
en een harder dan gemiddelde
wind verstrooit gewone bloemen

langs het hek. Hield van normale
bloemen doe maar wit. Binnen
rouwt de familie. Er zijn vreselijk
veel kaarten, zegt een mevrouw buiten.

Ik heb haar elke dag een kaart gezonden
en op een dag kwam er bij iemand anders
echt een kaartje terug uit eerbied heb ik
deze beer aan het hek hier vastgebonden.


© F. Starik, 2004


JULIANA


Waarom word je straks in een koets weggedragen?
     Wilde je zelf niet liever op de fiets begraven worden?
Kennen je dochters hun moeder dan zo slecht?
     Zou je niet ergens beschreven hebben hoe je
heengaan niet-protocollair zou moeten verlopen?
     Of heeft je echtgenoot dat toch maar weggemoffeld?

Je richt echter geen actiegroep op om een koninklijke hoogheid,
     o pardon, om een mevrouw naar haar hartewens te laten begraven.
Je schrijft als dichter:

          zoals jij kon fietsen
          zoals jij een hand kon aanraken
          zoals jij al die gasten kon toespreken
               vogelzang op een heerlijk warme lente avond woonde er in je stem
          zoals jij kon fietsen


© Dick Ettema, 2004


HOEZEE!

Koningin Juliana
wilde niet rijmen
met pompa

      
© Willem Groenewegen, 2004

 


EERBETOON

O, Dichter van het Vaderland, verlicht
dit donker land, schrijf een mooie ode,
elegie voor Juliana, prinses en dode.
Het volk dat weent en wacht uw gedicht.

Het land herrees met haar en Willem Drees.
Voor volk en vaderland, voor prins en knecht,
gelaarsd bij storm en onweer, in trouw en echt
de Koningin, zij bleef moeder zonder vrees.

Dus Dichter van het Vaderland, zing haar
een loflied toe, maar werk vlug. Voorwaar,
voorwaar, al deed Vrouwe Oranje zoveel,

daar tikkert Ilja vlugzout voor zessen klaar,
een zotskap van rouwmisbaar bij de baar,
hoedje-af, petje op, titelweg, leve krakeel.


© Gerard Beentjes, 2004


JULIANA


een kind is geen koning
een meisje klein niet een majesteit
daar helpt geen moedertje lief maar
zoals je een pas naar voren deed
deed je ook een stap terug
-Ik mag je tutoyeren toch, nu je net zo
stierf als ik zal doen –
Nu alles dan voorbij is
het land niet meer van jou, jij niet meer
van het land, je bent weer water
Is alles dan weer weg?
Of liet je een spoor, de schaduw van een kroon
de niet aanraakbaar zijnde dingen
waar de dichters over zingen


© Hanz Mirck, 2004


NIETS DAN GOEDS

een mooie dag in 1980
Juliana zou plaatsmaken voor Beatrix
maar de kraakbeweging had nog appeltjes
geen woning dan ook geen kroning

stenen uit de straten rook ging op
zonder vuur net als vijftien jaar eerder
een beetje rookmagiër had echter
alles voorgoed laten verdwijnen.

ik was zestien zag op tv Oranje
eindelijk spannender dan voetbal
Juliana bedankt en ook nog
voor dat menselijke gezicht

Bernhard, Alexander, Amalia
Pieter, Maxima, Marilène

zand erover bakken vol zand
over de hele Oranje familie
en je hoort van mij over
de doden niets dan goeds

      
© Harry Zevenbergen, 2004

 


(T)ROUW

De ex-vorstin wordt weldra bijgezet
(zij bleek ineens tot onlangs nog te leven)
haar man heeft stante pede aangegeven:
precies die dag heb ik helaas verlet

Prins Bernhard blijft zijn vrouw
tot na haar dood ontrouw

      
© Koos Dijksterhuis, 2004

 


JULIANA (1909-2004)

Koningin was zij, van Appelscha tot Zierikzee,
maar zij troonde niet in een hooggelegen paleis.
Juliana bleef zichzelf voor ieder, zo van royale waarde.
Voor onze moeder-majesteit begint nu de grote reis,
in gedachten reizen wij een eindje met haar mee.
Juliana verlaat ons vaderland, zij gaat naar moeder aarde,
daar ontwaakt zij in haar geloof, in haar paradijs.

      
© Cees van Raak, 2004

 


MOEDER ALLER KRENTENMIKKEN

Als krentenmik zijnde, ambachtelijk vervaardigd in
Zo'n speciale oven door mijn stokoude bakker,
Ben ik op Koninginnedag op de trap
van Paleis Soestdijk terechtgekomen.

Ik zou dit niet gaan overleven,
Dat wist ik als geen ander, ook al
Zat ik nu nog in een handgemaakt mandje.

Ik zou omkomen samen met
Andere krentenmikken uit het land ,
En niemand zou er een traan om laten.

Maar de hand van die oude Koningin
Die mij zo maar beroerde,
Verschafte mij eeuwigheidswaarde.

Ik, eenvoudige krentenmik,
Voelde me voor even onsterfelijk.

      
© John Schoorl, 2004

 


MILD VONNIS IN ZAAK JULIANA

De laatste jaren kwam er nauwelijks geluid uit uw mond
wel stroomde er spontaan tranen uit uw koninklijke ogen,
Aldus de bladen.

(Vergeef mij dit basale woordgebruik, Majesteit).

Een vernederend morsdoekje - tegen al het speeksel & oogvocht
Dat als liters water over uw koninklijk aangezicht droop -
Heeft u gelukkig nooit meer nodig.

Het vonnis van de natuur is - vergeleken met het bovenstaande -
Zeer humaan: u bestaat binnenkort nog slechts uit een paar
Vergeten botten.

© F. Papenhove, 2004

 


HOFFELIJKE PLICHTPLEGING

De dag hing aan elkaar van protocol
de mensen willen blijkbaar rituelen
haar konden ceremonies niet veel schelen
zij gruwde soms van haar formele rol

Dat heeft zij in haar leven vaak gezegd
maar nu heeft zij zich er bij neergelegd

      
© Koos Dijksterhuis, 2004

 
 


Deze pagina maakt onderdeel uit van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online

© de auteurs/Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.