Dossier Dichter des Vaderlands

      laatste update 30 december 2008 - klik hier voor beginpagina van dit dossier


     Previous Home  

De verkiezingen Dichter des Vaderlands:
1999/2000 Gerrit Komrij 2000-2004
februari 2004 Simon Vinkenoog 2004-2005
de gedachtenpaal-soap, 2004    
december 2004    

terug naar boven


WAT WAS ER OOK WEER AAN DE HAND?

Rottend Staal Online, 9-9-2004: Interview met Poetry over de verkiezingen
NRC Handelsblad, 23-10-2004: Hoe te frauderen bij internetverkiezingen
Meander, 15-11-2004: Geflest
NRC Handelsblad, 3-12-2004: Gezocht: nieuwe Dichter des Vaderlands
Slijm met ons mee, 5-12-2004: Kom er eens kijken...
Rottend Staal Online, 5-12-2004: Beveiliging stemsite lek
De Telegraaf, 6-12-2004: Stemgegevens op straat
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Namen stemmers op straat
Webwereld, 6-12-2004
: Website Dichter des Vaderlands niet beveiligd
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Stop verkiezingen nu!
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Deelder geen kandidaat
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Drs. P geen kandidaat
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Hanny Michaelis kandidaat?
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Stemmen op niet genoemden onmogelijk
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Kandidaten trekken zich terug
Rottend Staal Online, 6-12-2004: Poetry International misleidt
Dagblad van het Noorden, 7-12-2004: Chaotische start verkiezing DdV
Trouw, 7-12-2004: Verkiezing Dichter des Vaderlands niet waterdicht
Rottend Staal Online, 7-12-2004: Reacties uit het land
Rottend Staal Online, 7-12-2004: Respons op excuses
Rottend Staal Online, 7-12-2004: Protest bij notaris
Rottend Staal Online, 8-12-2004: Aanwijzingen gerommel 2000
Rottend Staal Online, 9-12-2004: Hoeveel dichters zijn er eigenlijk?
Rottend Staal Online, 9-12-2004: Notariële luiheid
Rottend Staal Online, 9-12-2004: Brief aan Balkenende
Utrechts Nieuwsblad, 11-12-2004: De Dichter des Vaderlands-gate
Dagblad van het Noorden, 11-12-2004: Rijk moet Dichter des Vaderlands aanstellen

Rottend Staal Online, 11-12-2004: Een nieuw lek

De Gelderlander, 11-12-2004: Verontruste dichters benaderen regering
Rottend Staal Online, 12-12-2004: Driek van Wissen in Volkskrant
Rottend Staal Online, 13-12-2004: Staat Poetry dan toch open voor kritiek?
Jaeggi blogt, 13-12-2004: Nog even over de Dideva
Rottend Staal Online, 14-12-2004: Meer nieuws
KRO's 1opdeMiddag, Radio 1, 14-12-2004: debat en loze beloftePoetry
Rottend Staal Online, 16-12-2004: Oorlogsverklaring Joost Zwagerman
Rottend Staal Online, 17-12-2004: Wat voor spelletje wordt hier gespeeld?
Rottend Staal Online, 18-12-2004: Nieuwe onthullingen
Rottend Staal Online, 19 en 20-12-2004: Kopieën van stemformulieren
Rottend Staal Online, 2-1-2005: Weer meer nieuwe ontwikkelingen
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 4-1-2004: respons op brief aan kabinet
Rottend Staal Online, 7-1-2005: Verdere stemmingmakerij in NRC
Rottend Staal Online, 9-1-2005: Canard over verkiezingsuitslag op site Literair Nederland
De Standaard, 13-1-2005: Dichter des Gehuchts
Rottend Staal, 19-1-2005: Persconferentie Poetry International (1)
Rottend Staal, 23-1-2005: Persconferentie Poetry International (2)
Rottend Staal, 28-1-2005: De verkiezingsuitslag in cijfers

terug naar boven


DE KOMENDE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZINGEN

Epibreren/Rotterdam - Eind dit jaar organiseren NRC Handelsblad en Poetry International de verkiezingen voor de derde Dichter des Vaderlands. Rottend Staal sprak hierover met Janita Monna van Poetry/Gedichtendag.

Rottend Staal: 'Welke mensen bepalen wie tot de gedachtenbepaaldichters behoren?'
Janita Monna: 'De lijst is samengesteld door NRC Handelsblad in overleg met Poetry International, de Koninklijke Bibliotheek en de Poëzieclub.'
RS: 'We bedoelen met de vraag de námen van de uiteindelijke selectiecommissieleden.'
Monna: 'Wie daar aan meewerken zijn, namens de Poëzieclub Hanneke Leliveld, Joyce Roodnat, Pieter Steinz en Mireille de Jong namens het NRC, Paul van Capelleveen en Reinder Storm namens de Koninklijke Bibliotheek, Ad van Liempt namens de NPS en tenslotte Bas Kwakman en ik namens Poetry.'

Rottend Staal: 'Wordt het lijstje van 40 gedachtenbepaaldichters op of naast het stemformulier afgedrukt in het NRC Handelsblad of meldt de krant dan de namen van alle landelijk actieve dichters?'
Monna: 'Over de vormgeving van de krant waarin de oproep wordt geplaatst en de exacte informatie die daarin zal komen, wordt in een later stadium beslist.'

Rottend Staal: 'Wordt de uitslag openbaar gemaakt, met alle namen van dichters waarop gestemd werd plus het exacte stemaantal? Tot op de dag van vandaag zijn de exacte uitslagen uitslag van 2000 geheim gehouden. Waarom eigenlijk?'
Monna: 'Dat zal waarschijnlijk ook samenhangen met de wijze waarop de verkiezingen verlopen. In ieder geval worden de tien meest genoemde, evenals vijf jaar geleden, openbaar gemaakt.'
RS: 'Hoe bedoel je? Is er iets vreselijks gebeurd bij de eerste verkiezingen? En
waarvan jullie als organisatoren vrezen dat het weer gebeurt?'
Monna: 'Er is in 2000 niets vreselijks gebeurd bij de verkiezingen, en ik verwacht ook nu niks vreselijks, maar sinds Pim Fortuyn weten we dat er van alles zou kunnen gebeuren.'
RS: 'Hm? We snappen niet waar je op doelt en willen dat eigenlijk ook niet weten. Maar nog steeds is het exacte stemaantal niet openbaar gemaakt. Waarom niet?'
Monna: 'Uiteraard wordt het aantal stemmen openbaar gemaakt, dat is ook in 2000 gebeurd.'
RS: 'Dat is niet waar. Alleen het getal van 'ongeveer 3000' is naar buiten gebracht. En het is heel jammer dat tot op de dag van vandaag zo geheimzinnig wordt gedaan over hoeveel stemmen elke dichter precies kreeg, hoeveel stemmen zijn afgekeurd en waarom, etcetera. We blijven erop aandringen dat jullie die cijfers openbaar maken of vertellen waarom ze zo geheim moeten blijven.'

Rottend Staal: 'Hebben Poetry International en NRC Handelsblad de intentie het publiek voor en tijdens de verkiezing duidelijk te maken dat veel dichters de functie niet ambiëren, en zo ja: hoe wordt dit geopenbaard?'
Monna: 'Daarover zal worden bericht in de stemoproep.'

Rottend Staal: 'Wie ziet toe op een eerlijk verloop van deze verkiezingen? Bij de verkiezing die Simon Vinkenoog tot tweede Dichter des Vaderlands maakte zag een onafhankelijke stemcommissie toe op een correcte verloop van de verkiezingen. Die commissie bestond uit één literair festivaldirecteur, vier dichters (m/v) uit Groningen, Amsterdam, Utrecht en Vlaanderen, één Vlaamse juriste en een Duits muzikant. Geen van de dichters in de stemcommissie eindigde hoog in de einduitslag.'
Monna: 'De organiserende partijen zien toe op een eerlijk verloop van de verkiezingen.'
RS: 'Is het verschijnsel onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van verkiezingen je onbekend?'
Monna: 'Het verschijnsel van onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van de verkiezingen is mij bekend.'

Rottend Staal: 'Hoe wordt fraude voorkomen? Stemmen via internet is uiterst fraudegevoelig. We zijn dus zeer benieuwd naar de beveiligingsmaatregelen op dat gebied.'
Monna: 'Door het zorgvuldig bekijken van alle binnengekomen stemmen; aan een beveiligde manier van internetstemmen wordt gewerkt.'
RS: 'Is het jullie als organisatoren bekend dat er niet zoiets bestaat als 'een beveiligde manier van internetstemmen'? Zolang er hackers actief zijn die sites van de CIA weten te kraken,blijft dat een ijdele hoop. Desgevraagd willen wij wat we weten wel delen met jullie, maar laten we in eerste instantie volstaan met concluderen dat het uitroepen van een grootschalige internetverkiezing vragen om fraude is.'
Monna: 'Ik zal Mireille de Jong, die zich bezighoudt met het internetstemmen, jullie naam doorspelen.'
(Rottend Staal Online, 9-9-2004)DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING
Namen en adressen van de eerste 600 stemmers

Epibreren - Gezien de idiote commentaren die verschenen in het NRC en Meander op de kritiek vanaf het eiland op de gaande Dichter des Vaderlandsverkiezing was de hoofdredactie van voornemens dit hele doorgestoken fake-gedoe verder aan zich voorbij te laten gaan. Maar recente ontwikkelingen nopen ons toch uit onze lethargie te ontwaken want:

- De beveiliging van de verkiezing is zoals voorspeld inderdaad een lachertje.
- De mogelijkheid om stemmen te wissen - en dus de verkiezing te manipuleren - is door de verkiezingsorganisatie ingebouwd, blijkens een 'delete'-knop.
- Er zijn gatverdikkie dichters die op zichzelf stemmen.

Dat al en meer was te zien op http://www.dichterdesvaderlands.nl/poll/log.php?sort=2

(Rottend Staal Online, 5-12-2004, met dank aan Slijm met ons mee, die de primeur in deze had).

terug naar boven


Gegevens stemmers Dichters des Vaderlands op straat

ROTTERDAM - De adresgegevens van personen die hebben gestemd voor de verkiezing van de Dichter des Vaderlands, waren dit weekeinde op internet vrij toegankelijk. Een van de organisatoren van de verkiezingen, de Stichting Poetry International, heeft dat maandag bevestigd.

De organisatie gaat er vanuit dat een technische fout de oorzaak was en heeft de fout maandagochtend weer hersteld.

(De Telegraaf, 6-12-2004)STEMMERS OP STRAAT

Epibreren - Inmiddels lijkt een van de lekken in de beveiliging van de Dichter des Vaderlandsverkiezing gedicht.

Het NRC Handelsblad heeft inmiddels alle verantwoordelijkheid voor de gebrekkige beveiliging afgeschoven op Poetry International, zo blijkt uit een op het eiland aangespoelde e-mail van Joyce Roodnat, 'chef kunst' van het NRC. Heel erg kinderachtig van die krant, omdat Rottend Staal zowel de hoofdredactie van het NRC alsmede de verantwoordelijken bij Poetry al in juli op de beveiligingsproblematiek van internetverkiezingen wees.

Maar er is meer aan de hand: meerdere stemmen van mensen met veel e-mailadressen blijken geaccepteerd te worden: zo bracht Max P. uit Badhoevedorp zes bevestigde stemmen uit op Bart Chabot, Edwin O. uit Zuidhorn stemde tweemaal op Pieter Boskma en Laurens S. uit Arnhem kon vier stemmen op Tjitske Jansen uitbrengen.

Vrijdagavond bleek het bovendien onmogelijk een stem uit te brengen op dichters die niet op de stemsite genoemd stonden. Uit het stemoverzicht blijkt dat dat euvel nog steeds niet verholpen is - er is geen enkele stem op dichters die niet op http://www.dichterdesvaderlands.nl/poll/poll.php staan geregistreerd.

Ook bood het stemoverzicht een genant inkijkje in het stemgedrag van sommige dichters. Zo stemden Elly de Waard, Ilja Pfeijffer en Driek van Wissen (onder zijn pseudoniem Albert Zondervan) op zichzelf. Tsja.

Zie ook Communicatielog, Webwereld en Slijmmetonsmee voor meer over dit onzalige gedoe.

Al met al zouden NRC en Poetry er goed aan doen deze schertsverkiezing af te blazen en de benoeming van de volgende Dichter des Vaderlands over te laten aan een onafhankelijke regeringscommissie.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 6-12-2004)Website Dichter des Vaderlands niet beveiligd

Maandag, 6 december 2004 - De namen en adressen van enkele honderden internetters die hun stem hebben uitgebracht op Dichterdesvaderlands.nl, liggen op straat.

Door Wilbert de Vries

Op Dichterdesvaderlands.nl kunnen internetters hun stem uitbrengen om zo te bepalen welke Nederlandse dichter het predikaat 'Dichter des Vaderlands' verdient. De verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Poetry, NRC Handelsblad, de Koninklijke Bibliotheek, de NPS en stichting Poëzieclub. De beveiliging laat echter te wensen over.

Hoewel op de site wordt beloofd dat er vertrouwelijk zal worden omgegaan met de ingevulde gegevens, blijkt het kinderlijk eenvoudig om inzage te krijgen in de privé-gegevens van mensen die hun stem hebben uitgebracht. Ook de tussenstand is eenvoudig online te volgen.

Op het moment van schrijven hebben bijna achthonderd mensen deelgenomen aan de online verkiezing. Van al deze mensen is te zien op wie zij hebben gestemd, hoe zij heten, waar ze wonen, wat hun mailadres is en op welk telefoonnummer ze bereikbaar zijn.

Tot nu toe hebben de meeste mensen hun stem vergeven aan Driek van Wissen die met ruim 20 procent procent van de stemmen met voorsprong aan kop gaat. De nieuwe Dichter des Vaderlands wordt eind januari bekendgemaakt op de nieuwe editie van Gedichtendag.

"Dit is uiteraard niet bedoeling", reageert een zegsman van Stichting Poetry verbaasd. Inmiddels heeft de stichting maatregelen genomen.

(Wilbert de Vries, Webwereld, 6-12-2004)

terug naar boven


KRITIEK AAN DOVEMANS OREN
Stop DdV-verkiezing nu! Teken manifest voor onafhankelijke benoemingscommissie!

Epibreren - Het zal onze lezers inmiddels niet ontgaan zijn dat er een relletje is uitgebroken rond de Dichter des Vaderlandsverkiezing. Een relletje dat makkelijk te voorkomen geweest was als de organisatoren, en dan met name Poetry International en het NRC Handelsblad, open hadden gestaan voor de in eerste instantie opbouwende kritieken die vanaf het eiland richting Rotterdam werden geuit.

Afgelopen vrijdag berichtte het NRC uitgebreid dat ik de felste criticus van de officiële DdV-verkiezing zou zijn, waarbij - heel knap - al mijn kritiekpunten ongenoemd bleven. Vandaar een paar kritische kanttekeningen:

* Zo men al voor een verkiezing opteert, organiseer die dan in samenwerking met alle Nederlandse dagbladen. Nu is het een exclusieve NRC-aangelegenheid en dat is jammer.
* Maak een eind aan de schimmigheid over de eerste verkiezing door eindelijk eens de exacte uitslag vrij te geven.
* De shortlist die volgens NRC en Poetry niet als shortlist gezien mag worden bevat te veel namen van dichters die zeer nauw verbonden zijn met Poetry/NRC/Poëzieclub/Awater, waardoor de schijn van belangenverstrengeling meer dan gewekt wordt.
* De zogeheten shortlist die geen shortlist is bevat namen van dichters die expliciet hebben aangegeven géén Dichter des Vaderlands te willen worden. Een van hen is J.A. Deelder, waarop tot vanochtend 51 stemmen werden uitgebracht.
* Pure internetverkiezingen zijn niet te beveiligen. Zo laat onze medewerker Guido van der Wolk op zijn weblog zien hoe alle beveiligingen te omzeilen zijn.

Maar soit: op het eiland is al het eerste bericht binnengekomen van een dichter die zich terugtrekt als kandidaat. En meer zullen volgen. Vandaar dat enige dichters een open brief aan het kabinet hebben opgesteld, waarin wordt opgeroepen een onafhankelijke regeringscommissie aan te stellen die de volgende Dichter des Vaderlands moet benoemen.

De brief staat op http://www.epibreren.com/rs/verkiezing2005.html en we roepen onze lezers op deze te ondertekenen. Dat kan door een mailtje te sturen aan dalsum@epibreren.com. Zodra genoeg namen verzameld zijn zal de brief verzonden worden.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 6-12-2004)


terug naar boven


DEELDER GÉÉN KANDIDAAT!

Kwintsheul/Epibreren - Hoewel J.A. Deelder expliciet heeft laten weten niets te voelen voor het Dichter des Vaderlandsschap, prijkt zijn naam prominent in het NRC van afgelopen vrijdag en op het online stemformulier als kandidaat waarop gestemd kan worden. Ergo: Poetry en het NRC misbruiken zijn naam om extra stemmers te trekken, terwijl ze weten dat Deelder - mocht hij in deze schertsverkiezing de meeste stemmen krijgen - zal weigeren.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 6-12-2004)


DRS P GÉÉN KANDIDAAT!

Epibreren - Een woordvoerder van Drs. P - ook door het NRC en Poetry gepresenteerd als enthousiast kandidaat voor het DdV-schap - deelt ons mee: 'Drs. P verklaarde mij zojuist met klem na een schriftelijk verzoek nadrukkelijk te hebben geweigerd, en zijn echtgenote bevestigde dat.'

Dus ook Drs. P's naam wordt door de verkiezingsorganisatie misbruikt om stemmers te trekken, zodat men naderhand vol trots kan opscheppen over het grote aantal kiezers dat heeft deelgenomen aan deze farce. Vanochtend hadden ruim dertig mensen een stem op de meester van het light verse uitgebracht. Dat die stemmers een bij voorbaat verloren stem hebben uitgebracht interesseert Poetry en het NRC blijkbaar niet.

(Rottend Staal Online, 6-12-2004)


terug naar boven


HANNY MICHAELIS KANDIDAAT-DDV?

Epibreren - Net als Gerard Reve en Nel Benschop is Hanny Michaelis al geruime tijd dementerende. Toch wordt ze gepresenteerd als enthousiast kandidaat-Dichter des Vaderlands. Dat voor deze huidige DdV-verkiezing misbruik wordt gemaakt van in ieder geval de namen van J.A. Deelder en Drs. P is al erg genoeg, maar zij kunnen zich tenminste nog verdedigen. En dat kan van Michaelis helaas niet gezegd worden.

Hoe het tegenwoordig met Hanny Michaelis gesteld is beschreef onze medewerker Cees van der Pluijm in een column die op zijn site te lezen is.

(Rottend Staal Online, 6-12-2004)

terug naar boven


STEMMEN OP NIET GENOEMDE DICHTERS ONMOGELIJK

Epibreren - Diverse bronnen delen ons mee dat het nog steeds onmogelijk is een stem uit te brengen op iemand anders dan de tweeënzeventig op het stemformulier vermelde dichters. Al vrijdag werd het NRC op dit euvel gewezen.

(Rottend Staal Online, 6-12-2004)

terug naar boven


INGMAR HEYTZE EN ERIK JAN HARMENS NIET LANGER BESCHIKBAAR

Utrecht/Landsmeer/Epibreren - Onze medewerker Ingmar Heytze heeft zich gezien de recente ontwikkelingen teruggetrokken uit de Dichter des Vaderlandsverkiezing. Hij mailde Poetry:

'Ik vind het erg jammer dat zo'n sympathiek en leuk initiatief zo slecht is opgezet. Ik zie me daarom genoodzaakt om me per direct terug te trekken uit deze verkiezingen voor de Dichter des Vaderlands 2005, omdat de uitslag onmogelijk nog serieus te nemen valt. Het spijt me dat ik de veertien mensen die op me hadden gestemd moet teleurstellen, en het troost me niet dat ik ze alle veertien persoonlijk kan opzoeken als ik dat zou willen - hun adressen kan ik immers zo van het net plukken.'

Onze medewerker Erik Jan Harmens maakte zijn terugtreden als kandidaat afgelopen nacht al bekend, op het Slijmlog.

(Rottend Staal Online, 6-12-2004)

terug naar boven


POETRY INTERNATIONAL BLIJFT MISLEIDEN

Epibreren - Inmiddels heeft Poetry International op haar website bijna traditiegetrouw een wel zeer misleidende verklaring over de gebeurtenissen van de laatste dagen gegeven:

----------------------------
Hackers kraken website Dichter des Vaderlands

2004-12-06
Vandaag is bekend geworden dat hackers in het weekeinde de website www.dichterdesvaderlands.nl hebben gekraakt. Hierdoor is de voorkeur van sommige stemmers bekend geworden via internet.

Poetry International betreurt het dat derden de gegevens van personen die in het weekend van 4 en 5 december hun stem hebben uitgebracht, openbaar hebben kunnen maken. Vanochtend om 10.30 uur is deze fout hersteld.

De betrouwbaarheid van de Verkiezing voor de Dichter des Vaderlands is niet in het geding. De stemlijst is zo samengesteld dat dubbele en valse stemmen snel te herkennen zijn. Ongeldige stemmen worden verwijderd. De gegevens die afgelopen weekend op internet in de openbaarheid kwamen, waren niet manipuleerbaar.
---------------------------

Rottend Staal las op het Slijmlog hoe het beveiligingslek ontdekt werd:

----------------
'Eigenlijk: ere wie ere toekomt : Simon Vinkenoog. Naar aanleiding van de link op zijn website vandaag, http://www.dichterdesvaderlands.nl/poll/telling.php ben ik verder gaan snuffelen op deze site. En ik zag dat ze op de pagina http://www.dichterdesvaderlands.nl/poll/ o zo leuk een vakje voorzien hebben om een wachtwoord in te vullen, maar dat onder dat vakje alles zo maar aan te klikken is, zonder dat er een wachtwoord bij te pas komt. En natuurlijk ook : ere wie ere toekomt, de klungelaars van Poetry, die de verkiezingen zo goed beveiligd hebben.'

----------------
De ontdekking van de stemgegevens heeft niets met hacken te maken, maar met simpelweg klikken. Kwaadwillende hackers (mensen die experimenteren met toegangscodes etc.) kunnen afgelopen weekend naar hartelust stemmen verwijderd hebben - niemand - en zeker de digibeten van Poetry niet - kan garanderen dat zoiets niet gebeurd is. De betrouwbaarheid van de verkiezing is dus zeker in het geding - reden te meer om de hele farce nu af te blazen.

Ter redactie blijven we ons verbazen over de reacties van de verkiezingsorganisaties: het NRC stelt Poetry verantwoordelijk en Poetry schuift de verantwoordelijkheid af op een niet bestaande hacker. En dat terwijl ze al maanden geleden gewezen werden op de beveiligingsproblematiek.

(Rottend Staal Online, 6-12-2004)

REACTIES UIT HET LAND

Epibreren - Uit binnen- en buitenland stromen reacties op de schandalige gang van zaken rondom de Dichter des Vaderlandsverkiezingen binnen.

Onze trouwe lezer Emilie Fijan uit Houten berichtte ons: 'Nu ik de berichtgeving zo volg vind ik het inderdaad bijzonder treurig dat zelfs het DdV-schap aan gekonkel ten prooi is gevallen. Jammer dat ik al heb gestemd, je zou spontaan gaan boycotten.'
VPRO's Boeken meldt: 'Rondom vieren brak vandaag oorlog uit in Dichtersverkiezingsland. Hoe dat allemaal ging en wie met welke vinger naar waar wijst, kunt u in zijn geheel meelezen op Rottend Staal Online.'
Bas Kwakman, de sympathieke directeur van Poetry International schrijft: 'Wij bieden u hiervoor onze excuses aan en hopen dat u hier geen nadelige gevolgen van zult ondervinden.'
Wiel Kusters, dichter en hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht: 'Naar mijn mening wordt een in principe mooi 'instituut' of honorair ambt als Dichters des Vaderlands verkwanseld door de ondoorzichtige en nepotistische gang van zaken rond de verkiezing, en in de hele aanloop daar naartoe, inclusief die poëziesite van de Koninklijke Bibliotheek en dat wekelijkse dichtershoekje in NRC Handelsblad (welke personen waren daar nou verantwoordelijk voor?).
Het zou beter zijn als er een onafhankelijke stichting kwam, met financiele steun van de regering, net zoals dat bij de PC Hooftprijs het geval is. Meer allure, zou ik zeggen. Niet dit soort van koekenbakkerswerk.'
En onze medewerker Adriaan Jaeggi lacht nu al voor de tweede dag op zijn weblog. Als dat maar goed gaat.

(Rottend Staal Online, 7-12-2004)


RESPONS OP EXCUSES POETRY

Epibreren - Onze redacteur Chrétien Breukers bracht afgelopen weekend een stem uit in de DdV-verkiezing. Vandaag ontving hij een excuusmailje van de allervriendelijkste Bas Kwakman, directeur van Poetry International, waarin hij zijn excuses aanbiedt voor het schenden van de privacy van de stemmers en verder zegt: 'Wij hopen dat u hier geen nadelige gevolgen van zult ondervinden.'

Breukers antwoordde als volgt:

Geachte heer Kwakman,

Dank voor uw alleraardigste e-mail. Om uw bezorgdheid meteen maar weg te nemen: nee, ik heb geen last gehad van het zichtbaar geweest zijn van mijn persoonsgegevens. Integendeel, ik heb zelfs meegeholpen – willens en wetens, met voorbedachte rade zou je kunnen zeggen – aan het verspreiden ervan. Dit deed ik om aan te tonen dat Poetry en de andere organiserende partijen hun zaakjes beveiligingstechnisch niet goed op orde hadden. En hebben, vrees ik, als ik de berichtgeving op allerlei websites goed interpreteer. Bovendien ben ik van mening dat uw stichting en de andere partijen al in het voortraject van de verkiezing te veel met eigen kandidaten hebben geschermd, wat een 'open' wedstrijd minder goed mogelijk maakt.

Meneer Kwakman, u kent mij niet en ik u ook niet. Dit is dus geen persoonlijke kwestie, maar wel, helaas, een principekwestie. Volgens mij heeft deze verkiezingsstrijd na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen alle geloofwaardigheid verloren. Het is misschien beter om de rokende puinhoop die de Dichter des Vaderlandsverkiezing inmiddels is de rokende puinhoop te laten en het gedoe in deze vorm af te blazen.

Daarmee wint het instituut Dichter des Vaderlands aan geloofwaardigheid, en dat is voor u, voor mij en voor iedereen in de poëzie werkzaam een goede zaak. Waarom zouden we een toekomstige Dichter des Vaderlands bij voorbaat met zo'n loden last opzadelen?

Hoogachtend en met een hartelijke groet,

Chrétien Breukers
(n.a.w. gegevens bij uw stichting bekend)


(Rottend Staal Online, 7-12-2004)

PROTESTEER NU BOOS BIJ NOTARIS ROOS!

Epibreren - Een onzer medewerkers attendeerde ons op de mogelijkheid te protesteren tegen de gang van zaken rondom de DdV-verkiezing bij de goedlachse Mr Frank Roos. Deze altijd zo vrolijke notaris houdt toezicht op de verkiezingen en is werkzaam bij het gerenommeerde Simmons & Simmons Trenité te Rotterdam.

Een goed plan, naar het oordeel van de hoofdredactie. Vindt u dat ook, dan kunt u een mail sturen naar frank.roos@simmons-simmons.com

Waarin u uw persoonlijke bezwaren kenbaar kunt maken. Of - wel zo makkelijk - waarnaar u onderstaande tekst kunt kopiëren. Vergeet u niet met uw naam en adres te ondertekenen?

------------------
Geachte heer Roos,

Mij dunkt dat de verkiezing tot nu toe van de Dichter des Vaderlands
ongeldig moet worden verklaard en dat de verkiezing opnieuw gestart moet
worden. De uitslagen tot nu toe zijn corrupt om de volgende redenen:

1) Er is geen vrije keuze (men kan niet stemmen op de op het online-stemformulier ongenoemde dichters), waardoor men er toch maar een uit de lijst nam;
2) Er worden zinloze stemmen op niet-beschikbare maar wel op de lijst genoemde dichters uitgebracht.
3) Er worden door personen meerdere stemmen met onherleidbare hotmail- en andere op schuilnaam staande accounts uitgebracht.
4) Een verkiezing kan alleen eerlijk zijn als de groslijst bestaat uit mensen die zichzelf en bij hun volle verstand hebben opgegeven als verkiesbaar, of als er verkiezingen zonder groslijst zijn. Geen van beide is bij deze verkiezing het geval.
5) De beveiliging van de stemwebsite is zo lek als een zeef gebleken, waardoor kwaadwillenden afgelopen weekend onopgemerkt stemmen hebben kunnen wissen.

Hoogachtend,

naam
adres
-----------------------------------------

(Rottend Staal Online, 7-12-2004)

DE DDV-VERKIEZINGSSOAP
Meer aanwijzingen gerommel verkiezingsuitslag 2000

Epibreren - Voor wie niet bekend is met de materie: op Max Dohle's http://communicatie.blogspot.com/ staan de ontwikkelingen van deze week overzichtelijk samengevat, in dit, dit, dit, en dat artikeltje.

Dagblad Trouw berichtte gisteren over de verkiezingsmisère en meldt: 'Toen vier jaar geleden Gerrit Komrij tot eerste Dichter des Vaderlands gekozen werd, was er kritiek omdat de precieze stem uitslag nooit werd bekendgemaakt.'

Die kritiek kreeg in februari 2004 een nieuwe impuls. Nadat Rottend Staal de gegevens van de eerste uitslag bij Poetry International opvroeg. Dit om aan de hand van dat materiaal beter toezicht te kunnen houden op een correct verloop op de verkiezingen die Simon Vinkenoog tot tweede Dichter des Vaderlands maakten. Poetry weigerde ons echter inzage.

In de maanden die volgden bleven we hameren op openbaarmaking van de exacte stemuitslag van de Dichter des Vaderlandsverkiezing 1999/2000. Met geen enkel resultaat. Ook op de vraag waarom dat cijfermateriaal zo geheim moet blijven wenste men geen antwoord te geven.

Waarom toch deze onwil? Door dit halsstarrig weigeren konden we niet anders concluderen dan dat er door Poetry en NRC gerommeld is met de stemuitslag in 2000. Hoewel Poetry dit gerommel ontkent, kan enkel de openbaring van al het cijfermateriaal uit 2000 die ontkenning staven.

Inmiddels hebben we al zo vaak om dat materiaal gevraagd - en ons verwonderd dat Poetry niet een of ander in allerhaast opgesteld namaakuitslaglijstje aan ons verstuurd heeft om van het gezeik af te zijn - dat we elk geloof in de betrouwbaarheid van de uitslag van 2000 verloren hebben. En daarmee ook het geloof in de betrouwbaarheid van de komende uitslag.

Vandaag arriveerde op het eiland nieuw cijfermateriaal. Van een alternatieve Dichter des Vaderlandsverkiezing, die wijlen Hans Warren en Mario Molegraaf in 2001 organiseerden in hun bekende Meulenhoffs Dagkalender van de poëzie 2002, en waarvan de uitslag op 30 januari 2002 gepubliceerd werd. Dat materiaal vertoont opmerkelijke overeenkomsten met de uitslag van de Rottend Staal-DdV-verkiezing en is een nieuwe aanwijzing dat er in 2000 inderdaad met de uitslag gerommeld is.

Aan al die verkiezingen, in 1999/2000, in 2001/2002, in februari 2004 en nu, doet namelijk grotendeels hetzelfde poëziepubliek mee. Grote verschillen in al die uitslagen zijn dan ook logischerwijze nauwelijks te verwachten.

Hoe kan het dan zijn dat volgens Poetry en het NRC Gerrit Komrij in 2000 enkele stemmmen minder kreeg dan de eigenlijke winnaar Rutger Kopland, terwijl Komrij in de verkiezing van 2001/2002 - waarbij Kopland na de al overleden Ida Gerhardt tweede werd met 6,9% - op de 25ste plaats eindigde, met 0,8% van de stemmen?


Een kritisch lezer zal hier opmerken: wellicht is de lage score van Komrij te wijten aan de vete tussen hem en Warren/Molegraaf. Bestudering van de desbetreffende kalenders leert dat die vete in deze nauwelijks een rol gespeeld zal hebben: de Dagkalender 2003 (verschenen najaar 2002) opent met een lofzang op Komrij.

(Rottend Staal Online, 8-12-2004)


terug naar boven


HOEVEEL DICHTERS ZIJN ER NU?

Epibreren - Zes dagen geleden berichtte Pieter Steinz in het NRC Handelsblad:

'De schatting van het aantal actieve Nederlandstalige poëzieschrijvers loopt uiteen van vierhonderd (Poetry International) tot vierduizend (Bart FM Droog). Zelfs als je de Vlamingen niet meetelt - wat in het geval van een nationale Nederlandse verkiezing niet meer dan logisch is - dan blijven dus 300 tot 3.700 dichters over.'

Dit is wel een zeer merkwaardige voorstelling van zaken. Ervan uitgaande dat Steinz met 'actieve' 'landelijk actieve' bedoelde, dan had hij met enkele klikken kunnen zien dat Droog momenteel ruim 600 landelijk actieve Nederlandstalige dichters telt, Nederlanders en Vlamingen. Minus de Vlamingen blijven er circa 400 over.

Het getal van 4000 fantaseert Steinz waarschijnlijk uit Droogs encyclopedieproject 'Nederlandstalige Dichters 1900-2000', waarbij hij registreert welke dichters er tussen 1900 en 2000 in dit taalgebied actief waren. Dat project, dat al enige tijd stil ligt, levert één concreet getal op: 3164. En het merendeel van die dichters is al jarenlang dood.

Poetry International daarentegen heeft de laatste jaren maar één schatting naar buiten gebracht. Dat was in 1999: er zouden volgens Poetry 375 landelijk actieve dichters in Nederland en Vlaanderen zijn, Friestalige dichters incluis. Bij bestudering van die lijst bleven na aftrek van Vlamingen en puur-Friestalige dichters minder dan 200 over. Op deze pagina de foto die Poetry toen van al die dichters had willen nemen, maar waar slechts een vijftigtal opstaat.

De schatting van 400 door Poetry International is dus complete kul. Het is namelijk de schatting van Droog/Rottend Staal.

Steinz zwetste in het NRC verder: 'Een zo volledig mogelijke lijst van dichters die beschikbaar zijn als Dichter des Vaderlands is te vinden op www.dichterdesvaderlands.nl.'

Ook complete kul: die lijst telt momenteel 68 namen (eerder deze week nog 72). Als Poetry en het NRC deze verkiezingen serieus hadden aangepakt (adviezen onzerzijds gingen al in 2003 richting Rotterdam) had aan de hand van het Rottend Staal-dichtersoverzicht aan elke landelijk actieve dichter gevraagd kunnen worden of hij/zij al dan niet als kandidaat genoemd wilde worden. En hadden er twee lijsten gepubliceerd kunnen worden: een stemformulier met álle dichters die de functie ambiëren, met mogelijkheid zelf een naam in te brengen, en één lijst met daarop de dichters die dat niet willen - zodat stemmers kunnen zien op wie ze beter geen stem kunnen uitbrengen.

(Rottend Staal Online, 9-12-2004)


NOTARIËLE LUIHEID?
Meer nieuws over de verkiezing van de Dichter des Vaderlands


Epibreren - Wat doet een notaris die door - bijvoorbeeld - Poetry International wordt uitgenodigd om toezicht te houden op - ik noem maar wat - de verkiezing voor de Dichter des Vaderlands? Hij houdt toezicht, zou je zo zeggen? Ja? Nee hoor, dat doet hij niet. Een van onze trouwe lezers stuurde zijn bezwaren tegen de gang van zaken naar notaris Roos en kreeg, niet veel later, een antwoord van een assistente van de goede man:

------------------------
Geachte heer ......

Allereerst hartelijk dank voor uw opmerkingen.
Op verzoek van de heer Roos bericht ik u dat wij uit meer hoeken al dergelijke signalen hebben opgevangen. De beslissing wat hiermee te doen ligt bij de organisator. Uiteraard spelen uw bevindingen ook een rol bij het verslag. Indien u daarmee akkoord gaat stuur ik uw opmerkingen door naar de organisator.

Met vriendelijke groet,

Ageeth P.
Kandidaat-notaris
---------------

Hierop ontstak onze lezer in oprechte woede en mailde onder meer het volgende terug:

--------------
Zeer bedankt voor uw vriendelijke e-mailbericht. Ik kan u op mijn beurt berichten dat ik er geen prijs op stel wanneer u mijn opmerkingen aan de organisator doorspeelt, er althans van uitgaande dat u met 'de organisator' doelt op de stichting Poetry International. Mijn mailbericht is nu namelijk juist niet voor Poetry International bedoeld, maar aan mr. Frank Roos persoonlijk gericht. Ik heb me tot hem gewend, omdat ik ervan uitga dat hij toezicht dient te houden op een correcte gang van zaken rondom de Dichter des Vaderlands-verkiezing. Ik ben van mening dat er van alles aan te merken is op die gang van zaken en heb dat aan hem persoonlijk willen signaleren. Ik hoop dat hij mijn opmerkingen mee wil wegen in zijn beoordeling van de 'zuiverheid' van deze verkiezing.

Om deze reden begrijp ik ook niet dat 'de beslissing wat hiermee [deze signalen] te doen' bij Poetry International zou liggen. Is dit niet voorbarig? Ik zou juist denken dat het nu aan mr. Frank Roos is om zich ervan te vergewissen of er inderdaad onoirbare zaken zijn voorgevallen bij de Dichter des Vaderlands-verkiezing. Ik zou me kunnen voorstellen dat wanneer blijkt dat zich inderdaad onoirbare zaken hebben voorgedaan, mr. Frank Roos zijn goedkeuring aan deze verkiezing zou kunnen onthouden, op dezelfde wijze, zo stel ik mij althans voor, als een accountant kan weigeren het jaarverslag van een onderneming te ondertekenen bij gebleken onoirbaarheden. Kunt u dat eens verhelderen?

Indien mijn uitgangspunt dat mr. Frank Roos toezicht dient te houden op een correcte gang van zaken rondom de Dichter des Vaderlands-verkiezing niet correct is, verneem ik dat ook graag van u. Ik verneem dan ook graag wat wel de taak is van mr. Frank Roos in dezen. Bij voorbaat excuseer ik mij in dat geval voor het ongemak, dat hieruit voortkomt dat ikzelf niet geschoold ben in het notarieel recht en dus niet precies weet wat de formele rol van een notaris bij dit soort evenementen is.

----------------------

Uit deze mailwisseling blijkt dat de ingehuurde notaris niet veel meer doet dan het laten doorsturen van e-mailberichten naar de organisatie van de verkiezing waar hij toezicht op moet houden. Toezicht houden doet hij niet. Wat een luiheid! Wat een makkelijke manier om je uurtje-factuurtje houding vol te kunnen houden. Notaris Roos! Houd toezicht!

(Rottend Staal Online, 9-12-2004)

OPEN BRIEF WORDT MORGENOCHTEND VERSTUURD

Epibreren - De Open Brief aan onze intens geliefde premier Balkenende en staatssecretaris Medy van der Laan zal morgenochtend verstuurd worden, zodat ze deze gelijk met een onthullend Volkskrantartikel over de DdV-verkiezingsellende tot zich kunnen nemen bij de ochtendkoffie op kantoor.

Wie de brief nog wil ondertekenen heeft tot vannacht 23.59 uur de kans. Enige dichters aarzelen met ondertekening omdat ze vinden dat we de heer Balkenende niet met dit Rotterdamse gedoe moeten lastig vallen - het is materie voor mevrouw Van der Laan, stellen ze.

Welnu, het is de laatste tijd in de mode de premier met allerhande Open Brieven lastig te vallen. Omdat we hem nooit betrapt hebben op enige interesse in de poëzie lijkt deze brief ons een mooie gelegenheid hem eens te confronteren met de harde wereld die poëzie heet en wellicht grijpt hij na lezing eens naar een dichtbundel.

De commisie die wij voorstellen is een onafhankelijke, dus zonder dichters of uitgeverij- of poëziefestivalmedewerkers erin, teneinde vriendjespolitiek en belangenverstrengeling zo veel mogelijk uit te bannen - maar dit terzijde.

De ondertekenaars tot dusverre bestaan uit dichters en poëzieliefhebbers. Onder hen Ingmar Heytze, Lucas Hüsgen, Tjitske Jansen, Robert Long, Frank Tazelaar en Peer Wittenbols.

(Rottend Staal Online, 9-12-2004)

terug naar boven


Dichter des Vaderlands-gate

Poëzie is te belangrijk om aan dichters over te laten. Dat bleek begin deze week toen bekend werd dat de site waarop gestemd kan worden voor de nieuwe Dichter des Vaderlands het hele weekend met de benen wagenwijd open in cyberspace heeft gelegen. De site was vrij toegankelijk voor internetters die wilden weten wie er op wie had gestemd. Alle stemmen stonden er open en bloot, met naam, adres en telefoonnummer erbij. Met één keer knippen en plakken kon je alles op je eigen computer zetten. Foutje in de beveiliging. Een extra vervelende bijkomstigheid was dat er onder de plusminus 600 stemmers ook diverse dichters waren die zelf op de stemlijst staan. Zodoende beschikt Jan en alleman nu over een adequate adressenlijst. Nu heb ik, om ongewenste aandacht te vermijden, mijn telefoonnummer en adres al jaren geleden uit het telefoonboek laten halen. Omdat ik ook heb gestemd, met als gevolg dat mijn gegevens vrolijk een paar dagen over het internet hebben gezworven, kan ik het er net zo goed weer in laten zetten.

Dat de Was des Vaderlands een weekend lang buiten hing, had ook grappige kanten. Er kwamen genante feiten aan het licht. Zo bleek dat Elly de Waard, Driek van Wissen en Ilja Leonard Pfeijffer op zichzelf hadden gestemd. Het lijkt me duidelijk dat deze gewaardeerde collega’s zich daarmee voldoende belachelijk hebben gemaakt om ongeschikt te worden verklaard voor het Dichterschap des Vaderlands – of belachelijk genoeg om juist er zeer geschikt voor te zijn, daar ben ik nog niet uit. De heren hadden trouwens opvallend veel stemmen uit hun woonplaats, wat doet vermoeden dat ze respectievelijk de plaatselijke huisvrouwenvereniging en de Leidse corpora hebben weten te mobiliseren. Het is maar goed dat Sinterklaas niet mee mag doen, die schijnt nog altijd veel aanhang onder de jeugd te hebben.

Zelf heb ik – het stond in de krant, wat volgens mij ook schending van privacy is, want ik had geen toestemming gegeven voor het openbaar maken van mijn voorkeur – op Jules Deelder gestemd. Waarom? Omdat hij me bij uitstek geschikt lijkt voor de functie. Deelder is een merk. Hij is een van de weinige dichters die ook als dichter bekend is geworden onder een veel grotere groep mensen dan die paar duizend poëzieliefhebbers. Met een vuistdik verzameld werk in de winkel hoeft hij niets meer te bewijzen, hij kan met wat geluk nog een jaar of dertig mee, hij is zeer productief, hij dicht in voor iedereen begrijpelijke taal, hij is nog altijd een groot performer en het interesseert hem geen hol wat een ander van zijn werk vindt. Met andere woorden: een perfecte kandidaat voor een functie waarbij je snel moet kunnen werken, geregeld optreden en een dikke huid hebben voor het gekrakeel dat rond de dorpspomp losbarst na elk gedicht dat je in functie hebt geschreven. Het blijkt echter geen zin te hebben om op Jules Deelder te stemmen, want hij heeft er, evenmin als Drs. P., die me ondanks zijn aanzienlijke leeftijd ook zeer geschikt lijkt, geen zin in. Waarom staan ze dan toch, blijkbaar tegen wil en dank, op het stemformulier? Poetry International mag het weten.

Wat zijn de verkiezingen voor de nieuwe Dichter des Vaderlands waard? Ze zijn georganiseerd door mensen zonder benul van de huidige gevaren van stemmen per internet. Ze zijn zo slecht beveiligd dat het volkomen onduidelijk is of de uitslag straks het gevolg is van een eerlijke stemming of van een hackerskraak in opdracht van Driek van Wissen. En ze worden, eerlijk of niet, vermoedelijk gewonnen door de een of andere eigengeiler die zichzelf met de functie wil profileren in plaats van ambassadeur te zijn voor alle poëzie, zoals het hoort. De nieuwe Dichter des Vaderlands, wie het ook wordt, is bij voorbaat al geen Dichter der Vaderlands, maar de Prins der Klungelaars. Jammer, jammer, jammer.

(Ingmar Heytze, Utrechts Nieuwsblad, 11-12-2004)


'Rijk moet Dichter des Vaderlands aanstellen'

Groningen - De aanstelling van een Dichter des Vaderlands moet in handen worden gelegd van een speciale rijkscommissie.

Dat schrijven 49 dichters en poëzieliefhebbers in een open brief die vrijdag naar premier Balkenende en staatssecretaris Medy van der Laan (cultuur) is verstuurd. Aanleiding van de brief is de chaotische start van de verkiezingen eerder deze week.

De brief is ondertekend door dichters als Tjitske Jansen, Ingmar Heytze, de Groninger stadsdichter Bart FM Droog, maar ook theaterschrijver Peer Wittenbolts, zanger Robert Long en poëziekenner Mario Molengraaf. Ze klommen in de pen, nadat begin deze week door organisatorische blunders persoonlijke gegevens van honderden stemmers op straat waren beland.

Geloofwaardigheid

Door het gerommel is de geloofwaardigheid van de poëzie en de organisatoren - NRC/Handelsblad, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek - in het geding gekomen, aldus de ondertekenaars.

De in te stellen commissie moet volledig los staan van de huidige organisatoren. De nationale dichter zou niet na verkiezingen moeten worden aangewezen, maar om de vier jaar op basis van zijn of haar prestaties. Daarbij moet de Dichter des Vaderlands over een 'eerbiedwaardige staat van dienst' beschikken.

De ondertekenaars wijzen Balkenende en Van der Laan er op, dat ook rond de aanstelling van de eerste Dichter des Vaderlands en diens opvolger - Gerrit Komrij in 2000, Simon Vinkenoog in 2004 - 'een walm van onduidelijkheid is blijven hangen'. Een rijkscommissie zou voor een 'eerlijke, transparante benoeming' kunnen zorgen', aldus de briefschrijvers.

(Joep van Ruiten, Dagblad van het Noorden, 11-12-2004)

COMMUNICATIELOG: 1650 UITGEBRACHTE STEMMEN

Epibreren - Max Dohle's Communicatielog meldt dat er in de DdV-verkiezingen inmiddels 1650 stemmen zouden zijn uitgebracht. 1400 Via het online-stemformulier en 250 per stemformulier uit het NRC.

Hoeveel van deze stemmen door onze medewerker Guido van der Wolk zijn uitgebracht is vooralsnog de vraag. Op zijn Wolklog maakt hij melding van vele honderden door hem uitgebrachte stemmen.

:(Rottend Staal Online,11-12-2004)

DRIEK VAN WISSEN IN VOLKSKRANT MAGAZINE
Meander spreekt Heytze
Voorbeeld van de 'sturing'

Epibreren - In het Volkskrant Magazine van gisteren (vandaag nog bij tankstations en bij spoorboekhandels verkrijgbaar) legt Stijn Aerden zeventien opmerkingen aan Dichter des Vaderlandskandidaat Driek van Wissen voor. Een van die opmerkingen luidt:

Stijn Aerden: Het gerucht gaat dat NRC Handelsblad en Poetry International de verkiezingsuitslag zullen 'sturen'.
Driek van Wissen: 'In de niet vormvaste richting. Dat zou kunnen. In dat geval wordt het tijd voor een Tegendichter des Vaderlands.'

In Meander beantwoordt onze medewerker Ingmar Heytze vandaag een vraag over het waarom van het niet op jezelf stemmen. Waarmee deze kwestie hopelijk is uitbehandeld, omdat deze materie eigenlijk al te breed is uitgemolken in de pers.

En onze medewerker Ruben van Gogh vroeg zich af waar deze opmerking, gepubliceerd op het weblog van onze medewerker Guido van der Wolk, van onze hoofdredacteur op gebaseerd is: 'Wie de winnaar wordt stond namelijk al enkele weken voor het begin van deze namaakverkiezing vast.'

Dat verdient natuurlijk opheldering. Te alhier kwam men tot deze conclusie na lezing van een persbericht van Poetry International:

Grand Tour met Dichter des Vaderlands. Op Gedichtendag zal de nieuwe Dichter des Vaderlands op diverse plaatsen in Nederland voorgesteld. Reizend per trein zullen de nieuwe Dichter des Vaderlands en een aantal andere dichters voordragen uit eigen werk.

Gezien de overvolle Gedichtendagagenda van de meeste dichters vond Rottend Staal dit een uiterst curieuze aankondiging. Dus achterhaalden we wie dan wel in die trein zitten en ontdekten dat (ondermeer) Jana Beranová, Bart Chabot, Ruben van Gogh, Tjitske Jansen en Simon Vinkenoog voor deze 'Grand Tour' zijn uitgenodigd. Al weken geleden bovendien, voordat er ook maar één stem is uitgebracht.

Afgelopen weekend bleek Van Wissen de koploper in de verkiezing. Dus zou je verwachten dat ook hij inmiddels voor deze treinreis is uitgenodigd. Driek van Wissen: 'Nee, ik ben daarvoor niet gevraagd.'

Waarmee Poetry dus zelf Stijn Aerdens opmerking 'Het gerucht gaat dat NRC Handelsblad en Poetry International de verkiezingsuitslag zullen 'sturen'' bevestigt.

(Rottend Staal Online,12-12-2004)

DE DDV-SOAP IN HET NIEUWS
Staat Poetry dan toch open voor kritiek ?

Epibreren - Vanavond ontvouwt in Barend en Van Dorp Dichter des Vaderlandskandidaat Driek van Wissen zijn grootse plannen die hij ten uitvoer gaat brengen als hij DdV wordt.

En morgen debatteren in KRO's 1opdeMiddag rond 16.00 uur Dichter des Vaderlands-kandidaat Elly de Waard, Poetry International-directeur Bas Kwakman en Rottend Staal-hoofdredacteur Bart FM Droog over de 'walm van onduidelijkheid' die over de huidige én eerste DdV-verkiezingen hangt. Dat programma laat zich dan op Radio 1 beluisteren.
Wellicht neemt Van Wissen ook deel aan dit debat.

Het aardige aan dit debat is dat Kwakman nu al heeft laten weten de komende uitslag wel openbaar te willen maken en tussenstanden te geven, als de publieke opinie dat nodig vindt.

Te Epibreren denken wij van ja. Vindt u dat ook, stuur Poetry dan gerust een e-mailje. Omdat gemak de mens dient hebben we al een voorgedrukt mailformulier voor u gefabriceerd: poetry@poetry.nl

(Rottend Staal Online,13-12-2004)


NOG EVEN OVER DE DIDEVA

Op zijn weblog geeft Adriaan Jaeggi kritisch commentaar op de verkiezingen - zie aldaar het archief, 13 december 2004.

DICHTER DES VADERLANDSGATE (ALWEER)

Epibreren/Hilversum - De KRO bericht: 'Het kiezen van de dichter des vaderlands in Nederland deugt van geen kanten. De verkiezingen worden omhuld door een walm van onduidelijk En maken de poëzie in Nederland ongeloofwaardig. Dat schrijven 49 dichters in een open brief aan premier Balkenende en de staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan. Maar hoe moet het dan wel?

In discussie hierover met: Bas Kwakman, directeur Poetry International - Bart FM Droog, stadsdichter Groningen en webredacteur van Rottend Staal en Elly de Waard, dichter die op zichzelf stemde.'

Als aankondiging van het debat dat d.v. zich vanmiddag van 16.02 tot 16.15 uur op Radio 1 zal afspelen.

In dit verband is het wel aardig om terug te blikken op het recentste officiele Poetry bericht, dat nu al acht dagen op de nieuwspagina van www.poetry.nl staat. We tellen daarin maar liefst vier aantoonbare leugens:
--------------------
Hackers kraken website Dichter des Vaderlands

2004-12-06
Vandaag is bekend geworden dat hackers in het weekeinde de website www.dichterdesvaderlands.nl hebben gekraakt [1]. Hierdoor is de voorkeur van sommige [2] stemmers bekend geworden via internet.

Poetry International betreurt het dat derden de gegevens van personen die in het weekend van 4 en 5 december hun stem hebben uitgebracht, openbaar hebben kunnen maken [3]. Vanochtend om 10.30 uur is deze fout hersteld.

De betrouwbaarheid van de Verkiezing voor de Dichter des Vaderlands is niet in het geding. De stemlijst is zo samengesteld dat dubbele en valse stemmen snel te herkennen zijn. Ongeldige stemmen worden verwijderd. De gegevens die afgelopen weekend op internet in de openbaarheid kwamen, waren niet manipuleerbaar [4].

Stemmen op de Dichter des Vaderlands is nog mogelijk tot 2 januari 2005 via http://www.dichterdesvaderlands.nl.
----------------------

Het is uw redactie onbekend wat Poetry denkt te winnen met dit misleidende bericht. Voor nieuwkomers in deze materie weerleggen we nogmaals de Poetry-leugens:
[1] - De desbetreffende site was niet gekraakt door hackers. De gegevens werden door de argeloze internetsurfer Jeannine Janssens ontdekt.
[2] - De persoonlijke gegevens van alle 734 internetstemmers werden hiermee bekend. Op een moment dat nog nauwelijks papieren stemmen waren binnengekomen, dus ging het om het merendeel van de stemmers, niet om 'sommige'.
[3] - Door het ontbreken van een beveiliging was het Poetry zelf die deze gegevens openbaar maakte
[4] - Is in flagrante tegenspraak met [1]. Indien de site wél gekraakt was zouden hackers zonder problemen stemmen hebben kunnen wissen. Of dat al dan niet gebeurd is valt niet na te gaan.

De kop van dit artikel is overigens een vondst van onze medewerker Ingmar Heytze. Zelf prefereren we als betiteling de 'Dichter des Vaderlands-soap', maar die bewoordingen zijn al zo vaak gebruikt dat we vandaag aansluiten bij de KRO-berichtgeving.


(Rottend Staal Online, 14-12-2004)

WORDEN DE UITSLAGEN OPENBAAR?
Kwakman: Driek van Wissen riant op koppositie

Epibreren - In het debat dat juist op Radio 1 te horen was zei Bas Kwakman van Poetry met de andere verkiezingsorganisaties in overleg te gaan over de volledige openbaring van de eind- en tussenuitslagen van de DdV-verkiezingen.

Dat debat staat inmiddels online en is wereldwijd na te luisteren.

De redactie te alhier spreekt de hoop uit dat daar niet eerst weken van overleg aan vooraf moeten gaan, maar dat het met één simpel mailtje naar hoofdredacteur Folkert Jensma van het NRC geregeld gaat worden. Desgevraagd kunnen we de heer Kwakman van het juiste e-mailadres voorzien.

Vooruitlopend op dat besluit vertelde hij al dat Driek van Wissen nog net als vorige week maandag riant het klassement leidt.

Dichter des Vaderlandskandidaat Elly de Waard, die in de waan verkeert dat internetverkiezingen altijd heel eerlijk en democratisch verlopen, zal onzerzijds geattendeerd worden op mogelijkheden om nog meer stemmen op zichzelf of anderen uit te brengen.

Kwakman legde ook uit hoe de 'kandidaten' op het online-stemformulier terecht zijn gekomen: Poetry heeft alle hun bekende dichters schriftelijk gevraagd of ze zich kandidaat wilden stellen.

Maar... vele dichters die zelfs bij een van de Poetry International Festivals hebben opgetreden hebben zo'n schrijven nooit ontvangen. Dus hoeveel dichters kent Poetry eigenlijk? 76 - het aantal op de eerste versie van het stemformulier?

En... wie niet op dat schrijven reageerde is automatisch als kandidaat op die lijst terechtgekomen. Dubbel prutswerk, over de ruggen van dichters en stemmers heen. En dat na vijf jaar voorbereidingstijd.

Ook legde Kwakman uit waarom voor deze vorm van verkiezingen gekozen is: om meer publiek voor de poëzie aan te boren. Maar dat gebeurt allesbehalve met zo'n verkiezing. Familieleden, buren en vriendjes brengen een of meerdere stemmen uit en de hele poëzie zal ze verder worst wezen.

(Rottend Staal Online, 14-12-2004)


OORLOGSVERKLARING JOOST ZWAGERMAN AAN DRIEK VAN WISSEN
Eindelijk verkiezingsstrijd!

Leiden - Op de website van Walter van den Berg staat een oorlogsverklaring aan het adres van Driek van Wissen, ondertekend door Joost Zwagerman. Beiden zijn Dichter des Vaderlandskandidaten. Onze medewerker Zwagerman heeft inmiddels bevestigd dat het schrijven inderdaad van zijn hand is.

Zwagermans schrijven is wellicht veroorzaakt door Drieks van Wissens opmerking: 'En Joost Zwagerman is geen dichter' in het Volkskrant Magazine van 11 december.'

De aanval zal morgen in licht-gewijzigde versie in het NRC Handelsblad gepubliceerd worden.

Als Poetry en NRC nu eindelijk eens een besluit nemen over openbaarmaking van de tussenstanden en de eindstand kunnen dit nog spannende verkiezingen worden.

(Rottend Staal Online, 16-12-2004)

DE DDV-SOAP: NU HAGAR PEETERS OP KOP?
Wat voor spelletjes worden hier gespeeld?


Epibreren - Op de weblog van Max Dohle staat dat Hagar Peeters de nieuwe koploper is in de DdV-verkiezing. Dat is opmerkelijk, zeker nadat Bas Kwakman eerder deze week op Radio 1 nog wist te melden dat Driek van Wissen een ruime voorsprong op de andere kandidaten had. Volgens de 'anonieme' bron van Max Dohle zijn alle stemmen nog eens goed bekeken en bleek een groot aantal niet geldig. Hagar Peeters, met maar liefst twee bundels op haar naam, als DdV is natuurlijk een stuk representatiever dan een oude Groninger met een baard.

Dohle's 'anonieme' bron meldde zich ook op het eiland. Zijn onthullingen riepen bij ons meer vragen op dan beantwoord werden, zoals: waarom lekt iemand dit? Zou het kunnen zijn dat nu besloten is om bepaalde informatie selectief te 'lekken'; dit ter voorbereiding van het volk van Nederland op alweer een uitslag die niet openbaar zal kunnen worden gemaakt?

Zolang 'men' bij Poetry en het NRC, ook na de aanzwellende kritiek, nog steeds weigert openheid van zaken te geven vermindert het geloof in een eerlijke gang van zaken bij de huidige verkiezingen zienderogen.

Onthullingen als deze helpen daarbij allerminst. Om de woorden van een onzer medewerkers te gebruiken: 'Ik kan niet geloven dat sinds het radiodebat met Kwakman de rollen ineens zijn omgedraaid: dat zou dan door een media-offensief rond Hagar Peeters moeten zijn gebeurd, en daar hadden we dan minimaal weet van moeten hebben. Eergisteren was Van Wissen nog bij Barend & Van Dorp. Dat optreden moet hem toch zeker stemmen hebben opgeleverd.'

Ter info: Driek van Wissen had op maandagochtend 6 december 123 bevestigde stemmen. Hagar Peeters had er toen 16.
(Chrétien Breukers, Bart FM Droog en Ruben van Gogh, Rottend Staal Online, 17-12-2004)

terug naar boven


DE DDV-SOAP: NIEUWE ONTHULLINGEN OP COMMUNICATIELOG

Amsterdam/Epibreren - Max Dohle publiceert op zijn Communicatielog nieuwe onthullingen over De Dichters des Vaderlandssoap. Er zou nu sprake zijn van een sterke vrouwenlobby. Zo'n lobby zou echter zijn weerslag moeten hebben op bezoekerscijfers van de diverse homepages of hoog op Google genoteerde pagina's van/over enkele vrouwelijke dichters.

En daar signaleren we bij bijvoorbeeld Maria Barnas, Catharina Blaauwendraad, Rozalie Hirs, Tjitske Jansen, Jane Leusink of Hagar Peeters niets bijzonders. Ook in discussiefora konden we geen spoor van iets wat op een vrouwenlobby zou wijzen ontdekken.

Of zou de invloed van Opzij zo groot zijn dat alle Opzij-lezers zich opeens als DvD-kiezers ontpoppen? Dan wordt de kans erg groot dat de dementerende Nel Benschop de nieuwe DdV gaat worden - zij prijkt bovenaan het Opzij-advieslijstje. Dus krijgen we nu een Opzij-Dichteres des Vaderlands?

Dohle schrijft in zijn laatste onthulling: 'Mijn collega's van de twee andere genoemde logs denken dat er een vooropgezet plan van de organisatie is om de verkiezing te beinvloeden. Ik geloof daar niets van.'

Hoewel hij die logs niet bij naam noemt en Rottend Staal geen weblog is - maar dit terzijde - voelen we ons wel door hem aangesproken. We weten niet of er een vooropgezet plan was om ongeacht de werkelijke uitslag een van te voren bepaalde winnaar aan te wijzen.

We weten wel dat Poetry, het NRC en de KB er alles aan deden om dat gevoel te voeden: men denke aan de bizarre keuze van de gedachtenbepaaldichters, men denke aan het door het NRC naar voren schuiven van Ilja Pfeijffer als nieuwe DdV bij de doood van Juliana, men denke aan het presenteren van de voltallige dichtende Awaterredactie als DvD-kandidaten en men denke aan de denigrerende stukken in het NRC over bijvoorbeeld Simon Vinkenoog en Driek van Wissen.

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig vraagtekens gezet bij de gang van zaken. Zowel publiekelijk als privé. En we hebben ook aangegeven hoe onze twijfels zijn weg te nemen: door vrijgeving van het cijfermateriaal van de eerste verkiezing en door publicatie van de gehele eindstand van de huidige verkiezing (waarbij we publicatie van de tussenstanden alleen maar zouden toejuichen).

Echter, gezien de algehele klunzigheid waarmee deze verkiezingen georganiseerd zijn (onvoldoende gecheckt of de zogenaamde kandidaten wel echt kandidaat willen zijn en de gebrekkige beveiliging, om maar eens wat te noemen) zou Dohle gelijk kunnen hebben. Kúnnen hebben: de klunzigheid zou er ook op kunnen duiden dat de organisaties deze hele verkiezingen nooit serieus hebben genomen omdat ze toch al wisten wie de nieuwe ddV wordt. Kortom: wij weten het niet.

Intussen heeft Poetry een 'onafhankelijk waarnemer' toegelaten tot de verkiezing. Die ons verzekert dat het er momenteel eerlijk aan toegaat. Daar zijn we heel blij mee. Zowel met de toelating van deze waarnemer als met zijn bevindingen. We hamerden er bij Poetry al in de zomer op onafhankelijke waarnemers toe te laten.

Maar... waarom verklaart Poetry hier dan niets over? Wie het weet mag het zeggen.

(Rottend Staal Online, 18-12-2004)

DE DDV-SOAP: DE PAPIEREN STEMFORMULIEREN

Almelo/Epibreren - In de bibliotheek van Almelo, waar men met kleurrijke posters de bezoekers oproept toch vooral op 'Driek van Wissen For Dee Dee Vee' te stemmen, lag een stapel fotokopieën van de stembon uit het NRC.

Nu is het ter redactie niet bekend of fotokopieën van de stembon als geldige stem geaccepteerd worden. Wel is het ter redactie bekend dat het kwaadwillenden met deze kopieën wel erg makkelijk wordt gemaakt de verkiezing te manipuleren: met de methode Van der Wolk (willekeurig namen uit het telefoonboek plukken) kan men in korte tijd zo veel men wil frauderen.

En het kost eventuele fraudeurs niets: bibliotheken en boekhandels leveren de stembonnen en het NRC betaalt de portokosten. Ons is verteld dat naderhand ter verificatie alle stemmers zullen worden gebeld - een onmogelijke opgave volgens een onzer redacteuren die anderhalf jaar bij een callcentrum gewerkt heeft.

Reden te meer om deze onzinnige verkiezing nu stop te zetten en een onafhankelijke regeringscommissie de nieuwe DvD te laten benoemen.

(Rottend Staal Online, 19-12-2004)

DE DDV-SOAP: GEKOPIEERDE STEMBONNEN NIET TOEGESTAAN
Wouter Bos geeft stemadvies

Epibreren - Gisteren signaleerden we gekopieerde stembonnen, die bezoekers van de Openbare Bibliotheek Almelo kunnen invullen om deel te nemen aan de Dichter des Vaderlandsverkiezingen. Helaas voor die bezoekers: op de bon in het NRC van j.l. vrijdag staat: 'Alleen originele formulieren worden verwerkt.'

Intussen geeft PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos op zijn weblog een stemadvies: 'Op wie ik stem? Dat wil ik best verklappen. Ik stem op Hagar Peeters. Niet alleen omdat ze een jonge vrouw is, maar vooral omdat ze mooie en toegankelijke poezie maakt.'

(Rottend Staal Online, 20-12-2004,, met dank aan Communicatielog)

DE DDV-SOAP

Epibreren - Wie gedacht had dat de hele Dichter des Vaderlandsverkiezingen-soap geen nieuwe verrassende ontwikkelingen kende kwam de afgelopen week bedrogen uit: want naar het zich laat aanzien zijn de verkiezingsorganisatoren de vorige week met vakantie vertrokken - wel het domste om te doen als verkiezingen nog gaande zijn.

Waardoor grapjassen zo vaak ze wilden konden stemmen via het NS-onlinestemformulier - waarvan de status tot op de dag van vandaag onduidelijk is.

Nadat we al eerder zagen dat het oorspronkelijke stemformulier van alle kanten rammelde, de persoonlijke gegevens van de eerste 734 stemmers voor iedereen vrij toegankelijk waren en er maar een zeer klein gedeelte van de Nederlandse landelijk publicerende dichters ooit gevraagd is of ze al dan niet Dichter des Vaderlands wilde worden kunnen we nu al concluderen dat deze verkiezingen, waarvoor in principe vijf jaar voorbereidingstijd was, tot de klunzigst georganiseerde ooit behoren.

Onderwijl zijn in een krant en in een weekblad twee artikelen over de verkiezingen verschenen, waarin het Spuit Elf gehalte wel heel erg hoog lag: het Rotterdams Dagblad suggereerde dat Simon Vinkenoog zich zelf had uitgeroepen tot Dichters des Vaderlands (niet waar) en in Vrij Nederland van vorige week deed Lisa Kuitert deze idiote uitspraken:

'... een volgende harde actie: De Dichter des Vaderlands-gate. Onlangs stuurden negenveertig dichters en poëzieliefhebbers een brief naar de staatssecretaris toen bekend werd dat onder anderen Ilja Leonard Pfeijffer, Driek van Wissen en Elly de Waard bij de verkiezing van de Dichter des Vaderlands op zichzelf hadden gestemd. De ondertekeneaars
vinden dat er een 'rijkscommissie' moet worden ingesteld om dergelijk gerotzooi te voorkomen. een dichterlijke staking lijkt me wel wat. En als we Pfeijffer, Van Wissen en De Waard in de rijkscommissie zetten, heeft de literaire wereld eindelijk weer een beetje rust.'

Overduidelijk een geval van iemand die niet weet waar ze het over heeft.

(Rottend Staal Online, 2-1-2005)

DE DDV-SOAP

Epibreren - In het NRC Handelsblad van vandaag vier ingezonden brieven over het slecht geïnformeerde stuk dat Joost Zwagerman medio december eerst op weblogs en daarna in het NRC publiceerde tegen Driek van Wissen.

Paul Gellings, waarschijnlijk de enige serieuze Stadsdichterkanddidaat voor Zwolle, onderschrijft in zijn ingezonden brief Zwagermans 'schotschrift' en vergelijkt Van Wissen met een cliniclown; Rob van der Heijden uit Amsterdam wil Ingmar Heytze als DdV, zonder verdere verkiezingsonzin, Peter Verstegen van de Driek van Wissenfanclub neemt het voor Van Wissen en light verse op en onze medewerker Max Niematz prijst Van Wissen het graf in:

'Het is goed in Joost Zwagermans artikel nog eens bevestigd te zien wat iedereen al wist: dat de Groninger, zichzelf 'een genie' noemende poëet Driek van Wissen een rijmelende lolbroek is. Minder goed en onbegrijpelijk is het dat Zwagerman in deze lolligerd geen geschikt kandidaat voor het dichterdesvaderlandsschap ziet. Me dunkt dat Van Wissen om genoemde kwaliteiten juist volop in aanmerking komt voor een ambt dat zelf het exclusieve product is van inbeelding, lolbroekerij en sensatielust.'

'Het instituut Dichter des vaderlands gaat terug op dat van de poet laureate, een titel die dichters werd verleend, als ze bereid waren hun vorst te bewieroken. De instelling van het laureaat was kortom een produkt van het absolutisme, al dan niet verlicht. Ook nu leven we weer in absolutistische tijden, onder het juk namelijk van management en zaligmakend gewin. Ik denk dat het maar het beste is een flinke nul te kiezen, minimaal Van Wissen, en welgemeend diens ijdelheid te kietelen, de zoom van zijn jas te kussen en hem op de hersenpan te pissen, om hem vervolgens onder verdiende belangstelling te onthoofden, aan de voet van de Martinitoren, wil het Ambt nog cachet, charme en inhoud hebben.'

De Stadsdichter van Groningen, die al drie jaar geleden verkondigde op het eind van zijn termijn op de Grote Markt gevierendeeld te willen worden, betreurt het dat hij die toekomstige onthoofding niet meer mag meemaken. En snapt nu ook de opmerking van Maria van Daalen, die Gerrit Komrij een laffe houding verwijt - al lang geleden kondigden we de feestelijke onthoofding van Komrij op de komende Gedichtendag aan. Daar zal hij geen zin in gehad hebben en dáárom trad hij vorig jaar af. Inderdaad, bijzonder laf. Voor een beetje onthoofding kruipt het volk wel uit zijn krochten en dat is weer goed voor de poëzie.

(Rottend Staal Online, 7-1-2005)


CANARD BIJ LITERAIRNEDERLAND.NL

Epibreren - 'Literair Nederland heeft de primeur', schalt het trots op de pagina's van Literair Nederland. 'Na Gerrit Komrij en interim Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, is het nu de beurt aan Ilja Leonard Pfeijffer.'

Maar dit is geen primeur en geen nieuws. Dit is een typische canard; de zoveelste goedkope publiciteitsstunt van Pfeijffer, weten we sinds vrijdagavond.

Liesbeth van Dalsum: 'Hoe?'
Bart FM Droog: 'Ik werd vrijdagavond geïnterviewd door OOG-Radio over het stadsdichterschap. Voor de uitzending bleef een van de presentatoren me maar vragen wie volgens mij de nieuwe DdV wordt. Vertelde dat ik daar moeilijk uitspraken over kon doen, gezien het algehele blabla. Hij claimde het te weten. Na enig doorgevraag vertelde hij dat Ilja Pfeijffer donderdag door Poetry gebeld zou zijn met de mededeling dat hij de nieuwe DdV wordt.'
Van Dalsum: 'Hè?'
Droog: 'Dat was ook mijn reactie. Zondag 2 januari sloot de stemming - en zover ik weet is eerst daarna de stemcontrole begonnen - een klus die als je dat goed wil doen minimaal twee weken zal kosten.'
Van Dalsum: 'Dat kon toch gelijk met de stemming?'
Droog: 'Nee, want Poetry was op vakantie en door de aanwezigheid van twee stemsites, een op www.dichterdesvaderlands.nl en een op www.tijdvoorlezen.nl heeft de organisatie zich datzelf onmogelijk gemaakt. Bovendien heb ik van die zogenaamde 'onafhankelijke waarnemer' te horen gekregen dat elke stem in aanwezigheid van de notaris geverifieerd gaat worden. En dat kost tijd.'
Van Dalsum: 'Ik snap het. Als het waar is wat die onafhankelijk waarnemer beweerde.'
Droog: 'Hoe dan ook, de presentator bleef heel stellig. Zijn informatie had hij van een vriend die weer bevriend is met Pfeijffer. En Pfeijffer had die vriend donderdag vol trots gebeld, met het verhaal over zijn DdV-schap en daarbij de opmerking: 'niet door vertellen'.
Van Dalsum: 'Dus?'
Droog: 'De presentator was zo trots dat hij dit nieuws kon breken dat ik zwaar geneigd was hem te geloven. Dit al kwam trouwens niet in de uitzending ter sprake; we bespraken het voor het programma. Na de uitzending nam ik contact op met een aantal RS-redacteuren en medewerkers. Een ervan opperde het lumineuze idee dit 'nieuws' via-via bij Pfeijffer te checken, door hem de boodschap 'Gefeliciteerd' te doen toekomen. Aldus geschiedde.'
Van Dalsum: 'En wat was Pfeijffers antwoord?'
Droog: 'Hij antwoordde: "Ik verspreid dat gerucht zelf. Maar weet werkelijk van niets. Maar altijd goed om bij voorbaat vast verwarring te stichten."'
Van Dalsum: 'Leuke vriend, die een beetje zijn eigen vrienden loopt voor te liegen!'

Vrijdag verscheen het stukje op Literair Nederland. Natuurlijk attendeerden we de redactie erop dat ze geen primeur of nieuws brachten. Redacteur Coen Peppelenbos antwoordde ons: 'Hoe meer verwarring, hoe mooier het wordt.'

Waarmee direct duidelijk is dat Literair Nederland als nieuwsbron niet langer serieus genomen hoeft te worden. Helaas.

(Rottend Staal Online, 9-1-2005)


DE DDV-SOAP: GELUIDEN UIT HET BUITENLAND

Antwerpen/Epibreren: Jos Joosten deed gisteren in De Standaard der Letteren verslag over de Nederlandse Dichter des Vaderlandsverkiezingen:

Dichter des Gehuchts

GEEN Nederlands gehucht met drie alfabete ingezetenen of de roep om een Dichter des Gehuchts weerklinkt. De verspreiding van het fenomeen Dichter des Vulmaarin neemt in Nederland epidemische vormen aan. Elk lokaal half- of kwartdichttalent (m/v) grijpt een kans.

Zo meldde zich in mijn eigen niet al te grootsteedse woonplaats in het lokaal dagblad een volstrekt onbekend meisje, dat liet weten thuis graag een potje te zitten rijmen. Niemand las ooit iets van haar, maar de gemeenteraadsleden - bang zich als cultuurbarbaren te diskwalificeren - nemen binnenkort een besluit over haar open sollicitatie. Wat dat betreft, pakte Groningen het slimmer aan. Daar benoemde men een toch al uitkeringstrekkende poëet tot stadsdichter: de nettowinst is dat de arme jongen nu belasting moet betalen over zijn stedelijke eregeld, dat precies het bedrag van zijn uitkering bedroeg.

De bron van alle lokale kwaad ligt bij de vier jaar geleden ingestelde landelijke functie van Dichter des Vaderlands (DdV). Een grap op Poetry International bleek, toen NRC Handelsblad zich ermee ging bemoeien, ineens serieuzer dan vermoed. Hoewel het gerommel bij de aanvang al onheilspellend was.

De op ondoorzichtige gronden gekozen Rutger Kopland weigerde beleefd, zodat het al direct een tweede keusje werd: Gerrit Komrij, die rare kruising tussen Drs. P en Willem Bilderdijk. Vijand en (zijn enkele) vriend waren het erover eens dat Komrijs DdV-producten zelfs niet met moeite voor het etiket 'middelmatig' in aanmerking kwamen. Vóór de afgesproken termijn gaf Komrij er de brui aan.

Daarop namen allerlei dichtgieren een duikvlucht. Naar verluidt wilde NRC Handelsblad zijn eigen, dichtende poëzierecensent promoten, reden voor Bart FM Droog van de poëziewebsite Rottend Staal om een carrière te beginnen als beroepsluis in de DdV-pels. Allereerst installeerde zijn website na eigen verkiezingen een tussenpaus: Simon Vinkenoog, de brulboei van Vijftig werd vorig jaar interim-DdV.

Rottend Staal wees op slordigheden en fouten in de procedure: op het verkiezingsformulier stonden (populaire) dichters die allang hadden aangegeven niet verkiesbaar te zijn; op onbekende dichters die wél wilden, kon niet gestemd worden. Dieptepunt was het lek in de Poetry-website, waardoor volledige personalia en stemgedrag van honderden kiezers op straat lagen: er openbaarde zich een mooi panorama aan zelfstemmers, gemobiliseerde familienetwerken en verzonnen e-mailadressen. Waarna weer andere dichters in een open brief aan premier Balkenende vroegen om van de DdV een officieel gecontroleerde staatsfunctie te maken.

Tijd om te stoppen, zou je zeggen. Maar intussen bemoeien de landelijke omroep, de Koninklijke Bibliotheek en zulke zwaargewichten zich al met de verkiezing. De tv-uitzending staat half januari vast, dus deze stuurloze sneeuwbal rolt op zijn gemakje door. En hilarisch is het allemaal wel.'

Helaas komen kernvragen bij alle gedoe niet meer aan bod: moet een dichter zich eigenlijk wel voor zo'n baantje lenen? Is uitgerekend poëzie niet principieel tegendraads? Kan een dichter die zijn gedichten over alledaagsheden als koninklijke huwelijken of hoogbejaarde sterfgevallen, voetbalwedstrijden of vuurwerkongelukken op afroep maakt, met iets indrukwekkends tevoorschijn komen? Dichter en vazal sluiten elkaar toch uit?

Niettemin is de poëziewereld in één opzicht eventjes illustratief voor het hele, verwarde Nederland van vandaag: een Bananenrepubliek. Der Letteren, in dit geval.

© Jos Joosten, 2005

(De Standaard der Letteren, De Standaard, 13-1-2005/Rottend Staal Online, 14-1-2005)

terug naar boven


DE KOMENDE GEDICHTENDAG (PERSCONFERENTIE POETRY INTERNATIONAL)

Amsterdam/Epibreren - Zoals vannacht al kort verteld vond gistermiddag een persconferentie van Poetry International en de NPS plaats, waar nadere uitleg werd gegeven over de komende Gedichtendag, donderdag 27 januari, de Dichter des Vaderlandsverkiezing, de Gedichtendagbundel van Gerrit Kouwenaar en het 'Avond van het Gedicht'-programma, woendagavond 26 januari, van 20.25 tot 21.55 uur op Nederland 3. (...)

De Dichter des Vaderlandsverkiezing

En juist voor meer informatie over die DdV, of beter gezegd, de verkiezing van, waren we naar het afgelegen Amsterdam afgereisd. Tot op gisteren waren de stemmen van 5000 mensen geteld en gecontroleerd. 500 Stemmen waren ongeldig verklaard en een nog onbekend aantal (geschat op 1000 tot 2000 stemmen) moet nog worden gecontroleerd.

Online en papieren stemformulieren die niet volledig waren ingevuld (dus waar telefoonnummers, geboortedata etc.) op ontbraken worden afgekeurd. Ook kopieën van het papieren stemformulier worden niet meegeteld - uitgezonderd kopieën verzorgd door een handvol bibliotheken die er hun stempel op hadden gezet.

Onze medewerker Diana Ozon, voor de gelegenheid meegegaan als gastredacteur, merkte op dat hierdoor dichters met een alternatieve achterban, zoals de huidige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog, veel stemmen zullen mislopen - omdat deze mensen geen zin hadden zaken als telefoonnummers en verdere privacy-gevoelige informatie prijs te geven.

Op vragen waarom Poetry niet alle landelijk publicerende dichters gevraagd had of ze zich al dan niet kandidaat wilden stellen voor het DdV-schap bleven bevredigende antwoorden uit. Volgens Kwakman waren alle bij Poetry bekende dichters aangeschreven - maar omdat zelfs veel dichters die in het recente verleden bij het festival hadden opgetreden nooit die vraag is voorgelegd, blijft dit een van de grote missers in de hele verkiezing. Te hopen valt dat over vier jaar wel alle dichters die vraag wordt voorgelegd en dat er dan - zo men in 2008 weer opteert voor een verkiezing in plaats van een benoeming door een onafhankelijke commissie, dan twee lijsten publiceert: een stemlijst met alle bereidwilligen en een lijst met alle onwilligen.

Bas Kwakman legde ook uit dat momenteel de notaris toezicht houdt op de stemcontrole en vertelde dat ook de exacte stemaantallen op de vijf populairste DdV-kandidaten na de verkiezingsuitslag openbaar gemaakt worden. We hopen kort na de verkiezingen die cijfers alhier te publiceren.

Maar waar was het NRC?

Opvallende afwezige bij deze persconferentie was het NRC Handelsblad, of beter gezegd Pieter Steinz, naar we in de wandelgangen vernomen hebben de idioot achter het hele gedachtenbepaalgedoe in het NRC Handelsblad. U weet wel, dichters werden vanaf eind januari 2004 in het NRC gepresenteerd als dichters om 'de gedachten te bepalen' voor de huidige verkiezingen. Waarvan eerst werd beweerd dat ze dé kandidaten waren, waarover daarna werd gezegd dat ze absoluut niét als kandidaat gezien mochten, en waarvan gisteren op de persconferentie weer expliciet werd gezegd dat ze wél kandidaat waren. We hadden Steinz graag enkele kritische vragen hierover willen stellen, alsmede over misleidende informatie die deze man in het NRC over de verkiezingen publiceerde. Maar helaas: hij had zich verstopt.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 19-1-2005)

terug naar bovenHET FLUTTERTJE PAROOL

Epibreren - Dit weekend arriveerde een exemplaar van het Amsterdamse lokale fluttertje Het Parool (d.d. 19-1-2005) op het eiland, waarin een wel zeer slecht geïnformeerde reporter bericht over de Poetry/NPS-persconferentie, eerder deze week:

'Tot nu toe hebben ruim vijfduizend mensen hun stem uitgebracht via internet of in bibliotheken. Volgens Bas Kwakman, directeur van Poetry International, waren 'alle ons bekende dichters' gevraagd en na toestemming waren ze op de kandidatenlijst gezet, waarop dichter Diana Ozon luid reageerde met: "Ik niet!"

Kwakman zei dat wel degelijk een formulier naar haar was opgestuurd; zij had dat kennelijk niet ontvangen. Maar het stond iedereen vrij namen aan de kandidatenlijst toe te voegen. Ozon en de naast haar zittende Groningse stadsdichter Bart FM Droog stelden wan-trouwende vragen. Wat deed de controlerende notaris precies? En waarom moesten stemmers ook hun telefoonnummer vermelden? Het was duidelijk dat hier boze machten aan het werk waren die Ozon en Droog bij voorbaat kansloos maakten voor een uitverkiezing tot Dichter des Vaderlands.'
Dat het voor de betreffende reporter, ene Jos Bloemkolk, kennelijk nieuws is dat er bij een persconferentie kritische vragen worden gesteld, is opmerkelijk. Maar dat hij suggereert dat Ozon en ik zelf het DdV-schap ambiëren is zeer kwalijk: al een klein jaar geleden lieten zowel Ozon als ik weten die functie niet na te streven.

Feit is dat het gros van de landelijk publicerende dichters niet is gevraagd of ze zich al dan niet kandidaat wilden stellen. Ook velen van de bij Poetry 'bekende dichters' niet. En in veel gevallen is naar het antwoord van de dichters die de vraag wel is voorgelegd niet geluisterd. Zo vertelde gisteren Jan Eijkelboom, wiens naam op het stemformulier voorkwam, gisteren nog op Radio 1 dat hij tegen zijn zin in als kandidaat is opgevoerd.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 23-1-2005)

terug naar bovenDE STEMMEN BIJ DE DDV-VERKIEZINGEN

Rotterdam/Epibreren - Het NRC Handelsblad publiceerde gisteren dit overzicht van de stemmen op de tien dichters met de meeste stemmen:

1. Driek van Wissen - 1736
2. Simon Vinkenoog - 435
3. Ilja Pfeijffer - 377
4. J.A. Deelder - 371
5. Joost Zwagerman - 333
6- Elly de Waard - 288
7 - Leo Vroman - 212
8 - Hagar Peeters - 210
9 - Anna Enquist - 190
10. Marjoleine de Vos - 161

Waarbij gezegd dat J.A. Deelder tegen zijn zin in op de stemlijst stond en nooit beschikbaar is geweest als kandidaat. Het is een raadsel waarom in veel krantenberichten gisteren stond dat er sprake zou zijn van een 'nipte overwinning' - Driek van Wissen heeft overtuigend gewonnen.

Het Dagblad van het Noorden, dat gisteren groot uitpakte met de overwinning van Van Wissen, bericht vandaag over de 'triomftocht' van de nieuwe Dichter des Vaderlands. Een fragment: 'Donderdagochtend vroeg moest hij meteen aan de slag als Dichter des Vaderlands. Samen met collega-dichters maakte hij een treinreis door Nederland. Van Amsterdam via Rotterdam en Den Bosch richting het Noorden. Bart Chabot was van de partij, Joop Visser, Jana Beranova, Ruben van Gogh, ja zelfs zijn rivaal Joost Zwagerman reisde een stuk mee. "Ik heb mij volledig verzoend met Joost. Hij heeft me ook gefeliciteerd", zegt Van Wissen. Ilja Leonard Pfeijffer, zijn andere grote tegenstrever, toonde zich minder sportief. "Hij is geen goede verliezer, denk ik."

Hij blijft gewoon gedichten voor Dagblad van het Noorden schrijven, belooft hij. Dat NRC Handelsblad officieel het eerste publicatierecht heeft, het zal hem wat. "Het is een verworven recht, waar je je vraagtekens bij kunt zetten."

Ook de werkplek van Van Wissen, het Aletta Jacobscollege te Hoogezand ontsnapt niet aan de aandacht van het Dagblad van het Noorden.

Heel opvallend was dat het NRC gisteren een miniem berichtje op de voorpagina had geplaatst over van Wissens overwinning. Hoe kinderachtig kan een krant zijn? Zelfs de Telegraaf berichtte er opvallender op - niet op de voorpagina, wel op pagina 3, mét kleurenfoto.

(Rottend Staal Online, 28-1-2005)


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Respectievelijke auteurs/Rottend Staal Online 2004-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.