Dossier Dichter des Vaderlands

      laatste update 5 januari 2005 - klik hier voor beginpagina van dit dossier


     Previous Home  

De verkiezingen Dichter des Vaderlands:
1999/2000 Gerrit Komrij  
februari 2004 Simon Vinkenoog  
december 2004    

De 'Gedachtenbepaalsoap'

terug naar boven


WAAR IS POETRY INTERNATIONAL MEE BEZIG?

Groningen - Poetry International heeft vanmiddag onderstaande persbericht doen uitgaan, dat door het ANP wereldkundig is gemaakt

----------------------------

ROTTERDAM (ANP) - (...) Op 27 januari, de volgende Landelijke Gedichtendag, wordt volgens plan de nieuwe Dichter des Vaderlands bekendgemaakt. Poëzieliefhebbers kunnen vanaf nu wekelijks in de NRC een gedicht lezen. In totaal komen ongeveer veertig dichters in de krant aan bod. Aansluitend volgent een stemprocedure. Lezers die onder de kandidaten geen geschikte Dichters des Vaderlands hebben kunnen ontdekken, kunnen een eigen voorstel doen. Komrij is niet herkiesbaar.
------------------------
(Rottend Staal Online, 2-2-2004)

H.H. TER BALKT NIET BESCHIKBAAR VOOR DDV-SCHAP

Nijmegen - Een onzer correspondenten sprak vandaag met P.C. Hooftprijswinnaar H.H. ter Balkt, onlangs door Poetry International, NRC Handelsblad en de KB naar voren geschoven als een van de mogelijke kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010.

De bekroonde dichter denkt dat het DDV-schap te veel gedraaf inhoudt: meer dan dat hij aankan. Hij wil daarom geen Dichter des Vaderlands worden. Noch in 2004, noch in 2005.

Ook de door voornoemde instanties voorgedragen Pieter Boskma staat niet echt te springen om het nationale dichtersschap 2005-2010 te bekleden, zo blijkt uit een interview met hem dat later deze week op Rottend Staal te lezen zal zijn. (Rottend Staal Online, 9-2-2004)

terug naar boven


VERBAZINGWEKKENDE DICHTER DES VADERLANDSKANDIDAAT

Epibreren - Vandaag presenteerden de Koninklijke Bibliotheek en het NRC Handelsblad een wel heel opmerkelijke favoriet voor het DDV-schap 2005-2010: onze medewerker Piet Gerbrandy!

Liesbeth van Dalsum is direct in haar hardgele Westland EH101 helicopter gesprongen om dé dichter met de grootste hekel aan het DDV-schap uit het hele land te vragen hoe dat nu voelt.

De eerste gedachte die te Epibreren overheerst is die van totale ontsteltenis. Waar is men in godsnaam mee bezig, daar in Zuid-Holland? (Rottend Staal Online, 13-2-2004)

HET GROTE PIET GERBRANDY-INTERVIEW

Winterwijk - Terwijl alle buurtbewoners aansnelden om te zien wat dat onheilspellende geronk te betekenen had, slaagde onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum erin vakkundig haar hardgele Westland EH101 helicopter voor het keukenraam van huize Gerbrandy te landen.

Ze trof de gelauwerde en vandaag door het NRC Handelsblad en de KB als Dichter des Vaderlandskandidaat naar voren geschoven dichter al kokkerellend aan.
Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Piet, hoe voelt dat nu, plots als DDV-kandidaat uitgeroepen te zijn?'
Piet Gerbrandy: 'Er voelt niks.'
Van Dalsum: 'Ook niks als ik je vertel dat ik van je gedicht 'Ik bracht een sneeuwen vrouw om', dat vandaag in het NRC stond, diep geraakt en ontroerd werd?'
Gerbrandy: 'Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van een gedicht in NRC Handelsblad, maar dan graag een echt gedicht, zoals het vandaag geplaatste, en geen flauwekul over koningshuis, dijkdoorbraak of de stand van de euro.'
Van Dalsum: 'Gisteren, toen ik in mijn Bentley Arnage RL langskwam, vertelde je me dat je het dichterschap des vaderlands een volstrekt belachelijk instituut vind. Maar wie acht je het beste in staat dit volstrekt belachelijke instituut vorm te geven als DDV?'
Gerbrandy: 'Voor zo'n baan als DDV moet je een rijmelaar als Drs. P. vragen, of een beschaafde dame met gevoelens, zoals Marjoleine de Vos, of een milde opa, zoals Kopland of Vroman, niet iemand die vooral geinteresseerd is in free jazz, jenever en neuken.
Van Dalsum: 'Piet, ik ga hier helemaal van blozen. Maar wat dan als er een beroep gedaan wordt op je vaderlandsplicht?''
Gerbrandy: 'Het vaderland, ik weet niet eens wat dat is.'
Van Dalsum: 'Nou ja! Je grootvader zal zich omdraaien in zijn graf! Ik zal hem terstond verwittigen.'

Omstanders zagen vervolgens een woedende Van Dalsum in haar helikopter stappen en op een bijzonder agressieve wijze opstijgen. En weg vloog ze, richting Gerbrandy's voorouderlijke begraafplaats. (Rottend Staal Online, 13-2-2004)


BERNLEF DIDEVA IN 2005?

Den Haag - Juist lazen we op de Didevaverkiezingspagina's van de Koninklijke Bibliotheek dat we onze gedachten moeten bepalen over de geschiktheid van Bernlef als Dideva 2005-2010.

Om ons nodeloos hersenexerceren te besparen rent Liesbeth van Dalsum nú naar de A.J.D. van Oosten-garage om met een nog nader te bepalen transportgeval naar Amsterdam te rijden en de gevierde dichter, die het 'rustiger aan wilde doen', te vragen of hij überhaupt wel Dideva wil worden. (Rottend Staal Online, 20-2-2004)

BERNLEF DIDEVA 2005-2010?

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum is gisteren tevergeefs naar Amsterdam gereden voor een diepte-interview met Bernlef: de dichter was niet thuis. Gelukkig vond ze bij terugkomst te Epibreren in de bibliotheek een NRC-artikel van 28-1-2000, waarin haar collega Pieter Steinz precies die vraag aan Bernlef stelde die ze zelf had willen stellen: 'Meneer Bernlef, wilt u Dideva worden?'
Bernlef (toen nog J. Bernlef geheten): 'Wat een verschrikkelijk idee'.
Bernlef uitte verder vooral bezwaren tegen de gelegenheidspoëzie die er van de Nederlandse 'Poet Laureate' verwacht werd. Van Dalsum haalde opgelucht adem na lezing van dit stuk - want hoewel ze 5 euro had ingezet op Gerard Reve als dichter over wiens geschiktheid voor het Didevaschap we als Nederlands volk mogen nadenken, bleek Bernlef een even onlogische keuze als H.H. ter Balkt, Piet Gerbrandy en - naar blijkt uit het Utrechts Nieuwsblad van vandaag - Ingmar Heytze. Wat dat betreft is de stemcommissie van NRC, KB en PI behoorlijk consequent bezig met het presenteren van onmogelijke Dideva-kandidaten.

Tevreden verliet Van Dalsum de bibliotheek en ontmoette Jan Klug en Bart FM Droog, die aan het voggewrikken waren buiten het kantoor.
Van Dalsum: 'Jan Klug, jij als imaginair poëet en Duitser, zou jij voelen voor het Didevaschap?'
Klug: 'Niet onder deze regering.'
Van Dalsum: 'En jij dan, Droog? Je bent nu al een extra jaar Dichter des Groningens, en je ambtstermijn loopt precies af als de derde Dideva benoemd gaat worden. Stel je je verkiesbaar?'
Droog: 'Ben je helemaal gek geworden? Ik voldoe niet aan een van de criteria waaraan een Dideva-kandidaat in mijn optiek zou moeten voldoen, namelijk gezegend zijn met de wijsheid der jaren. Een Dichter des Vaderlands jonger dan pakweg 45 maakt een ongeloofwaardige Dideva, omdat het ambt natuurlijk ook een soortement ere-titel is. Ik heb simpelweg nog te weinig gedaan op poëzievlak om me verkiesbaar te stellen. Misschien dat in 2009/2010 de situatie anders is, maar dan hoop ik eigenlijk begraven en vergeten te zijn. Eens wat rust in de kop, lijkt me wel prettig, ja.'
Van Dalsum: 'Mag ik hieruit concluderen dat je dus niet verkies- en beschikbaar bent in 2005?'
Droog: 'Ja, ik ben kies- noch schikbaar voor het de termijn 2005-2010. En ik doe een beroep op de al gepresenteerde collega's waarover het volk 'de gedachten moet bepalen' hun opportunistische houding te staken en het NRC Handelsblad, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek te vertellen dat het allemaal wel heel prachtig is, met die website en zo, maar dat het eigenlijk totaal krankjorum is dat er zoveel geld, tijd en moeite gestoken wordt in hun presentaties - omdat ze simpelweg niet willen of kunnen.' (Rottend Staal Online, 21-2-2004)


HET GROTE PIETER BOSKMA INTERVIEW

Epibreren/Amsterdam. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed in haar rode Ferrari 360 Modena naar Amsterdam om onze medewerker Pieter Boskma te interviewen over de verkiezingen.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Pieter, hoe voelt dat nu, gepresenteerd te zijn als 'dichter waarover de gedachten bepaald mogen worden voor de Didevaverkiezing 2005-2010', enkele weken geleden in het NRC Handelsblad en op de website van de Koninklijke Bibliotheek, waarmee je een van de 40 als zodanige dichters bent die in de ogen van het volk geldt als Dideva-kandidaat voor 2005-2010?'
Pieter Boskma: 'Ik wist helemaal niet dat Nederland maar liefst 40 topdichters had, die allemaal als kandidaat-Dichter des Vaderlands in de krant gepresenteerd gaan worden, maar het is natuurlijk een zo grote eer om in dat enorme peloton te zijn opgenomen, dat men geen schoenen meer nodig heeft, zo ver loop men er naast van trots.'
Van Dalsum: 'Wist je er van te voren van af?'
Boskma: 'Jawel, ik wist wel van die kandidaatstelling, dat wil zeggen: ik wist van dat stukje in NRC en ook van de webpagina's die op de site van de KB zouden komen (erg aardig overigens, om al mijn boekies zo eens op een rij te zien).'

Van Dalsum:
'Zie je het Didevaschap 2004-2005 of 2005-2010 zitten?'
Boskma: Wat het Dichter des Vaderlandsschap betreft: ik ben niet beschikbaar van 2004-5. Wat 2005-2010 betreft: ach, nu al die lieve mensen van NRC, KB, en etcetera mij als kandidaat naar voren hebben geschoven, en al die mooie webpagina's aan mijn werk hebben gewijd (wat met die kloeke bundels van mij nog een heel werk moet zijn geweest) kan ik ze natuurlijk niet schofferen door te zeggen: nou allemaal leuk en aardig maar ik doe niet mee. Dus vooruit: ik ben beschikbaar, al blijf ik erbij dat 5 jaar veel te lang is. Enfin, waar maken we ons druk over, want gekozen word ik toch niet, wat maar goed is ook, want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor zoiets.'

Van Dalsum:
'Welke dichter is volgens jou de geschiktste en waarom?'
Boskma: 'Gerard Reve zou een zeer geschikte Dideva-kandidaat zijn, maar helaas moet hij niet meer in staat worden geacht dat ambt te vervullen. Ook Leo Vroman zou het denk ik goed kunnen; in elk geval zou hij uitstekend in staat zijn om gedichten te schrijven bij allerlei gelegenheden. Mijn ervaring bij Awater is, dat hij altijd snel reageert op een verzoek en dan goed werk aflevert. Maar hij is misschien wat oud om het nog te willen.'

Van Dalsum:
'Wat vind je van het duo-kandidaatsschap van Ingmar Heytze en Hanz Mirck?'
Boskma: 'In plaats van dat duo-kandidaatschap van Heytze & Mirck zou ik liever willen pleiten voor een Dideva die bestaat uit Drie Schone Gratiën, bijvoorbeeld Laura van der Galiën, Saskia de Jong en Jannah Loontjens; kijk, dan heb je wat.' (Rottend Staal Online, 22-2-2004)


DE SOAP ROND DE VOLGENDE VERKIEZING

Epibreren - Vol spanning staarde de bevolking vanmiddag naar de beeldschermen om te zien welke dichter nu weer als 'kandidaat voor de post van Dichter des Vaderlands 2005-2010' gepresenteerd zou gaan worden op www.kb.nl/kb/dichters/dichters.html. Tot aller hilariteit werd het: Menno Wigman.

Wigman (1966) heeft in het recente verleden herhaaldelijk aangegeven dat een Dichter des Vaderlands in zijn ogen níet tot zijn leeftijdscategorie moet behoren, maar een dichter gezegend met de wijsheid van jaren moet zijn.

Het dient echter opgemerkt te worden dat Wigman, net als de enige weken geleden als kandidaat gepresenteerde Pieter Boskma, redacteur is van Awater. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat in de komende weken ook de twee andere dichtende redacteuren als kandidaat gepresenteerd gaan worden, te weten Ilja Leonard Pfeijffer en Rob Schouten

Van de in de vorige vijf weken gepresenteerde dichters vielen na enige navraag en research door Rottend Staal direct al drie af: H.H. ter Balkt, Bernlef en Piet Gerbrandy. De vierde, Ingmar Heytze, liet afgelopen zaterdag in het Utrechts Nieuwsblad doorschemeren niet bestand te zijn tegen de lading bagger die elke Dichter des Vaderlands over zich heen krijgt. Blijft over als kandidaat Pieter Boskma. Die niet echt enthousiast klonk. En Menno Wigman? Gezien zijn eerdere uitlatingen is hij vermoedelijk ook onbeschikbaar - maar mensen kunnen hun mening wijzigen en dus is een onzer correspondenten momenteel op weg om het hem zelf te vragen.

Hoho, stop-stop. De dichters die op de site gepresenteerd worden dienen toch 'om de gedachten te bepalen'? Zegt Poetry, zegt het NRC? De Koninklijke Bibliotheek doet gelukkig niet zo moeilijk; daar heten deze onwillige dichters gewoon 'kandidaat'. Vreemd is wel dat op de site van de KB Komrij wordt omschreven als 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands'. De huidige, aangetreden Dichter des Vaderlands is immers Simon Vinkenoog.

Tijdens de voorbije verkiezingen werden de stemmers geattendeerd op de onbeschikbaarbaarheid van een aantal dichters. Intussen hebben zich meer dichters gemeld die zich niet willen laten verkiezen tot Dichter des Vaderlands 2005-2010. Om de nijvere zielen die de prachtige KB-kandidaatsdichtersdossiers samenstellen behulpzaam te zijn volgt hier...

de lijst der onbeschikbaren: H.H. ter Balkt, Bernlef, Remco Campert, Bart FM Droog, Piet Gerbrandy, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Huub Oosterhuis, Diana Ozon, Jean Pierre Rawie, Mustafa Stitou en Ivo de Wijs.

Zover we weten zijn de enige serieuze beschikbare én enthousiaste dichters Simon Vinkenoog en Driek van Wissen. Wordt het niet eens tijd hén te presenteren als kandidaten? Voor alle duidelijkheid: tot serieuze kandidaten rekent Rottend Staal dichters met meerdere landelijk verkrijgbare bundels op de naam.

We roepen de dichters (m/v) onder onze lezers op om te berichten over hun al dan niet beschikbaarheid voor de functie van Dichter des Vaderlands 2005-2010. Die berichten kunnen verstuurd worden aan Liesbeth van Dalsum, dalsum@epibreren.com.
Ook mensen die zinnige gedachten hebben over aan welke voorwaarden de Dideva 2005-2010 zou moeten voldoen kunnen een mailtje aan mevrouw Van Dalsum sturen. Deze gedachten worden op een nieuwe Rottend Staal-pagina gepubliceerd. (Rottend Staal Online, 27-2-2004)


MENNO WIGMAN BESCHIKBAAR VOOR DIDEVA 2005-2010

Amsterdam/Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum kreeg vandaag na twee dagen posten voor het huis van onze medewerker Menno Wigman haar felbegeerde diepteinterview. Op haar door de brievenbus geschreeuwde vraag of hij zich verkiesbaar stelt als mogelijke Dichter des Vaderlands 2005-2010, later dit jaar, antwoordde hij uiteindelijk: 'Ja.'

Waarmee Wigman naast Pieter Boskma, Simon Vinkenoog en Driek van Wissen de vierde dichter is waarvan bekend is dat hij (m/v) Dideva 2005-2010 wil worden; althans, zich daartoe als beschikbaar heeft aangegeven. De gedachten kunnen verder bepaald worden. (Rottend Staal Online, 29-2-2004)


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005 SOAP

Den Haag - Tatatata! De nieuwe Dichter des Vaderlandskandidaat die vandaag op de site van de Koninklijke Bibliotheek en in het NRC gepresenteerd wordt is niemand minder dan: onze medewerker Erik Jan Harmens.

Met precies één dichtbundel op zijn naam een zeer voor de hand liggende kandidaat.

Het is wel erg jammer dat op de KB-pagina's over onze gewaardeerde medewerker een wel heel merkwaardig verhaal over de geschiedenis van Slam in Nederland wordt gehouden. De rol van Amsterdam wordt zwaar overdreven, de initiatieven uit Groningen en Nijmegen die via impulsen uit Duitsland en Zwitserland het hele Poetry Slamgebeuren vanaf 2001 een landelijke impact gaven, verdwijnen in een bijzin, de eerste landelijke finale wordt foutief gedateerd en de tennisser Bart Droog uit Heerenveen worden tal van uitspraken in de mond gelegd, die hij zeker niet gedaan heeft.

Daarnaast wordt net als bij de Dideva-kandidaten Gerbrandy, Boskma en Wigman gesproken over zijn pagina bij Epibreren. Voor alle duidelijkheid: Geen van allen heeft een pagina bij Epibreren: ze hebben homepages op Rottend Staal Online. (Rottend Staal Online, 5-3-2004)


DDV 2005-2010 SOAP DEEL ZOVEEL

Landsmeer - Omdat ze het wel heel vreemd vond dat onze medewerker Erik Jan Harmens als kandidaatsvaderlandsdichterlijk dichter afgelopen vrijdag gepresenteerd werd stapte onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum in haar exclusieve okergele Daf Daffodil 32 'S' Sedan Rally en reed zonder acht te slaan op wegen, rivieren en binnenzeeën rechtstreeks van Epibreren naar Landsmeer om Harmens aan een van haar gevreesde diepte-interviews bloot te stellen.

Liesbeth van Dalsum: 'Erik Jan Harmens, lieverd. Stel jij je eigenlijk verkiesbaar als?
Erik Jan Harmens: 'Ik ga me NIET NIET verkiesbaar stellen. Da's een aparte categorie.'
Van Dalsum: 'Niet niet?'
Harmens: 'Da's een aparte categorie.'
Van Dalsum: 'Wel, leve de verwarring. En niet niet betekent 'wel'. Al die omslachtigheid! Dus ga ik maar weer. Me een beetje in het ooitje laten nemen, zeker. Dag!'
Harmens: 'Ho. Stop!'
Van Dalsum: 'Ja?'
Harmens: 'Ik ben erg gegrepen door het spitwerk van de Koninklijke Bibliotheek. Zo zag ik in mijn
verhaal plotseling de omslagen opduiken van mijn allereerste eigen beheer bundels, Dood doet leven en 'Komt buiten spelen!' (de duivel wacht), bundels die ik zelf niet meer heb, omdat ik ze in oplages van 100 had laten kopiëren en dan beide keren mijn eigen laatste exemplaar weggaf aan het meisje met de reebruine ogen, wiens huis ik korte tijd later midden inde nacht ontvluchtte, als Lucky Luke op Jolly Jumper, en dan geeft het natuurlijk geen pas om je fucking boekje later nog eens op te komen halen.'
Van Dalsum: 'Wel, ik zie hier op mijn laptop dat iemand in 1988 de KB van die tweede bundel voorzien heeft. Dus zo vreemd is het niet dat deze vermeld staat.'
Harmens: 'Dat neemt niet weg dat ik 50 euro bied voor een originele Dood doet leven of 'Komt buiten spelen!' (de duivel wacht). Misschien kun je een oproep plaatsen?'
Van Dalsum: 'Bij deze.'
Harmens: 'Ik herken onmiddellijk of het een echt exemplaar betreft, want de lijmlaag was zo beroerd dat de boekjes na eerste lezing al uit elkaar lagen.'

Zie ook de Gedachtenbepaalpagina.
(Rottend Staal Online, 8-3-2004)

DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005 SOAP DEEL ZOVEEL

Den Haag - Tatatata! De nieuwe Dichter des Vaderlandskandidaat die vandaag op de site van de Koninklijke Bibliotheek en in het NRC gepresenteerd wordt is niemand minder dan: Anna Enquist!

De Epibreerder Vrouwenbond is uiterst verheugd dat hiermee een signaal is afgegeven dat ook vrouwen capabel worden geacht voor de functie. De zeven eerder gepresenteerde dichters waren namelijk allen man.

Waar de tekst op de website van de Koninklijke Bibliotheek vorige week nog luidde: 'Vanaf 23 januari 2004 stelt de poëzie-website van de KB wekelijks een nieuwe dichter voor als kandidaat voor de post van Dichter des Vaderlands' is deze nu veranderd in 'vanaf 23 januari 2004 stelt de poëzie-website van de KB wekelijks een nieuwe dichter voor in de aanloop naar de verkiezingen voor de post van Dichter des Vaderlands.'

Poetry International en het NRC Handelsblad stellen dat de presentatie van deze dichters dient om 'de gedachten te bepalen'. Op de KB-site: 'Om de kiezers op ideeën te brengen presenteert de KB in samenwerking met NRC Handelsblad deze serie van circa 40 dichters.'

Omdat het nog steeds onduidelijk is waar de getergde kiezers kunnen discussiëren over de te bepalen gedichten kan men hiervoor nog steeds terecht op de ouderwets-interactieve Gedachtenbepaalpagina van Rottend Staal.

Omdat het ook onduidelijk is of Anna Enquist überhaupt voelt voor het Dichter des Vaderlandsschap is Liesbeth van Dalsum nu op haar turboskateboard met buitenboordmotor naar de gevierde dichteres onderweg.

Heel voorbarig, zo leerde ze te Amsterdam. Enquist verblijft tot dinsdag in een buitenland.
(Rottend Staal Online, 12-3-2004)


VAN DE POT GERUKT BEZIG

Epibreren - Al eerder berichtten we van de curieuze kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 die in het NRC Handelsblad en op de site van de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd worden. Afgelopen vrijdag was dat Mustafa Stitou, die duidelijk te kennen heeft gegeven de functie niet te ambiëren. Dus waarom het door vorstelijke overlijdens zwaar geplaagde volk nu het hoofd moet breken over de vraag of hij al dan niet geschikt is voor de functie blijft een raadsel.

Nog raadselachtiger is dit ANP-bericht, over de extra edities die afgelopen zaterdag en zondag van de papieren bladen verschenen:

'Op de voorpagina van NRC Handelsblad is ook ruimte voor een bericht over de herverkiezing van de Taiwanese president Chen en voor de kleine berichtjes in de linker kolom. Op die pagina ook het gedicht van Ilja Leonard Pfeijffer 'in memoriam h.k.h. juliana van oranje-nassau', dat zij op verzoek van de redactie heeft geschreven.' (ANP, 20-03-2004 17:32)

Het is de redactie van Rottend Staal ontgaan dat Ilja Pfeijffer een geslachtsverandering heeft ondergaan - een niet ongebruikelijke operatie binnen de dichtgemeenschap; men denke aan Dirkje Kuik en wijlen Renate Stoute. Wel vreemd is dat zij haar naam niet gewijzigd heeft - Ilja is en blijft een jongensnaam - maar dat is weer een heel ander verhaal.

En dat is ook weer een heel ander bericht dan dit direct ervoor verschenen ANP-bericht, gedateerd 20-03-2004 17:18:

-----------------------------
'NRC publiceert gedicht over Juliana

ROTTERDAM (ANP) - Het NRC Handelsblad publiceert zondag in een extra editie een door Ilja Leonard Pfeijffer geschreven gedicht over prinses Juliana. Dat meldde NRC-hoofdredacteur F. Jensma zaterdagmiddag.

Pfeijffer treedt op als 'dichter des vaderlands' ad interim, omdat Gerrit Komrij deze functie onlangs heeft neergelegd. De voor de gelegenheid acht pagina's tellende krant verschijnt zondagmorgen in een oplage van 120.000 exemplaren. De zondagkrant wordt niet bezorgd bij de abonnees, maar verspreid via ruim duizend losse verkooppunten, zoals NS-stations en benzinepompen.

Het gedicht van Ilja Leonard Pfeijffer staat op de voorpagina. De artikelen uit de zondagkrant worden maandag nog een keer gepubliceerd, zodat de abonnees ook worden bediend.'
----------------------------

Nu wil het geval dat het NRC Handelsblad sinds 29 januari 2004 achtereenvolgens de afgetreden Gerrit Komrij én de huidige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog als 'ad interim' betiteld. En nu dus ook Ilja Pfeijffer.

De eerste reacties die op het eiland zijn binnengekomen over deze NRC-berichtgeving zijn:
'Flauw van het NRC' (een stemcommissielid)
'Wat is dat voor een grap?' (een ander stemcommissielid)
'Nou ja zeg!!!' (een uitgever)

Het standpunt van de Rottend Staal Redactie is erg eenvoudig: zo kinderachtig hebben we het nog niet eerder meegemaakt. Kinderachtig van de NRC-hoofdredactie en kinderachtig van Pfeijffer - die welgeteld drie stemmen kreeg bij de Dichter des Vaderlandsverkiezing die dít orgaan uitriep en die overtuigend gewonnen werd door Simon Vinkenoog.

Vinkenoog heeft ondertussen het echte Dichter des Vaderlandsgedicht geschreven, dat afgelopen zondag meerdere malen op Radio 1 te horen was. (Rottend Staal Online, 22-3-2004)


TONNUS OOSTERHOFF NIET BESCHIKBAAR VOOR DDV-SCHAP 2005-2010

Epibreren - Onze medewerker Tonnus Oosterhoff voelt er niets voor om Vinkenoog op te volgen als Dichter des Vaderlands 2005-2010. Liesbeth van Dalsum bezocht hem gisteren in haar lichtgroene Spyker 14/18 HP en vroeg hem waarom.

Oosterhoff: 'Nee, Dichter des Vaderlands mag ik niet willen zijn. maar als de functie Gesel des Vaderlands vacant me zou worden aangeboden, zou ik aarzelen...'

Zijn naam is inmiddels toegevoegd aan het lijstje onbeschikbaren op de Gedachtenbepaalpagina. Voor Groningen, toch de navel der Nederlanden, lijkt Driek van Wissen zich meer en meer als enige serieuze kandidaat te ontwikkelen.
(Rottend Staal Online, 10-4-2004)DUIDELIJKHEID OVER WWW.KB.NL/DICHTERS

Epibreren - De afgelopen maanden vroegen we ons regelmatig af waar het NRC, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek mee bezig waren, met het als kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 presenteren van dichters. In eerste instantie werd dit project zodanig genoemd, later werd ervan gezegd dat het diende om 'de gedachten te bepalen'. Over wie de keuze uit de te presenteren dichters maakte werd en wordt uiterst geheimzinnig gedaan.

Hoe en waar die gedachten dan bepaald kunnen worden blijft tot op de dag van vandaag schimmig. Welk doel het dient wordt opgehelderd op de onvolprezen Meander-site. Uit het interview van Rob Vos met de makers van www.kb.nl/dichters - waaronder onze medewerker Annette van den Bosch:


Rob Vos: 'In het actuele gedeelte valt mij op dat er dichters bij zijn die zich geen kandidaat stellen als Dichter des Vaderlands. Hoe zit dat?'
Paul van Capelleveen: 'Het idee is niet om de dichters die wij bespreken het Dichter-des-Vaderlandschap op te dringen. Het gaat erom een staalkaart van de Nederlandse poëzie te geven. Iets dergelijks bestaat nog niet en het is dan ook zuiver bedoeld als achtergrondinformatie en om de lezer wegwijs te maken in de collectie poëzie van de Koninklijke Bibliotheek.'
Annette van den Bosch: 'Het is geen uitgebreide literatuurstudie. Dat zou ook niet te realiseren zijn, we hebben immers in totaal maar vier dagen per week tot onze beschikking per dichter. Daarin moeten we heel veel doen. Naast hetgeen genoemd is, maken we ook scans van de dichtbundels en zetten we alles op de site. Het aantal dichters dat we bespreken is beperkt tot veertig, dus er zullen dichters buiten de boot vallen, maar wie weet wordt het project in een andere vorm voortgezet om het overzicht van de Nederlandse dichters compleet te krijgen.'

Helaas wordt in dat interview de vraag niet gesteld wie nu eigenlijk de keuze maakt en blijft de bizarre omschrijving van onze medewerker Gerrit Komrij als 'huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands' onbesproken. En wat wel heel raar is, is dat het bestaan van het enige - vrijwel - complete overzicht van Nederlandse dichters aan Van den Bosch en Van Capelleveen onopgemerkt voorbijgegaan is. Toch wel knap, want die pagina's zijn in 2001 online gegaan.
(Rottend Staal Online, 17-4-2004)OM MOE VAN TE WORDEN

Epibreren - Waarom blijft het NRC Handelsblad ontkennen dat onze medewerker Gerrit Komrij is afgetreden als Dichter des Vaderlands? Waarom wil het NRC Handelsblad zo gretig Ilja Pfeijffer als Dichter des Vaderlands benoemen? Dat zijn een paar vragen die al maanden rondspoken en onbeantwoord blijven.

Vandaag doemden die vragen weer op bij het lezen van het NRC. Als 'gedachtenbepaaldichter' voor de verkiezingen 2005-2010 wordt vandaag de huidige Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog gepresenteerd.

Zijn gedicht 'Profielschets:dichter' staat op pagina 2 van het Cultureel Supplement afgedrukt, met daarbij dit bizarre onderschrift: '(...) 'Onlangs werd hij bij een internetpeiling verkozen tot hulpdichter des vaderlands, nu Gerrit Komrij tot het eind van zijn termijn (januari 2005) als dichter zwijgt. Meer informatie op www.kb.nl/dichters'

Wie op dat internetadres klikt krijgt uitgebreide informatie te zien over ... Ilja Pfeijffer. Niets over Vinkenoog. Foutje of opzet? Wie de verwarrende verklaringen vanuit het NRC, Poetry International en de Koninklijke Bibliotheek over Komrij's aftreden (men beweert nog steeds dat hij niét is afgetreden) de laatste maanden gevolgd heeft is geneigd te denken aan opzet. Te meer daar bovenstaande link doorschakelt naar:

http://www.kb.nl/kb/dichters/pfeijffer/pfeijffer-01.html,
een vergelijkbaar url als dat van eerder gepresenteerde dichters, zoals http://www.kb.nl/kb/dichters/gogh/gogh-01.html.
Het adres waarop je Vinkenooginformatie zou verwachten, http://www.kb.nl/kb/dichters/vinkenoog/vinkenoog-01.html, blijkt niets te bevatten.

Vorige week stelde Rottend Staal de beheerders van de KB-'gedachtenbepaalpagina's' enkele heldere vragen, dit naar aanleiding van een interview met hen in Meander. Je zou denken dat ze - met het oog op promotie voor de komende verkiezingen - graag zouden meewerken aan een Rottend Staal-interview.

Maar nee, op deze vragen volgde een zwijgen:

1. Wie bepaalt eigenlijk welke dichters uitverkoren worden?
2. Hoeveel bezoekers trekt die subsite eigenlijk?
3. Die 'gedachtenbepaal-idiotie', waar Poetry het steeds over had - komt er een forum of chatbox op de site, zodat mensen daadwerkelijk kunnen discussiëren?
4. Waarom blijft deze bizarre omschrijving 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands: Gerrit Komrij' op de KB-site staan? Het is larie en ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens weet dat.

Op het eiland wordt intussen gediscussieerd of het niet raadzaam is om met concurrenten van het NRC Handelsblad in zee te gaan en eind dit jaar open, vrije en eerlijke verkiezingen voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 te organiseren. (Rottend Staal Online, 23-4-2004)


IDIOTE GEHEIMZINNIGHEID

Epibreren - Al tijden zitten we met enkele vragen over de gang van zaken rond de dichterspresentatie in het NRC Handelsblad en op de site van de Koninklijke Bibliotheek. In eerste instantie werd van de gepresenteerde en te presenteren dichters gezegd dat het kandidaten voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2010 waren. Daarna werd gezegd dat die dichters dienden om 'de gedachten te bepalen'. En inmiddels wordt over de desbetreffende dichters beweerd dat ze een 'staalkaart' van de huidige Nederlandse poëzie vormen.

Allemaal heel mooi en aardig, maar die hele dichterspresentatie roept wel wat vragen op. Die vragen werden prangender na een interview met twee betrokkenen van de KB-subsite. Die we op 23 april publiceerden, en later, in iets mildere vorm, voorlegden aan Paul van Capelleveen, redacteur van de subsite. Gisteren kwam een respons, waarin geen enkele vraag beantwoord wordt.

Rottend Staal: '1. Wie bepaalt eigenlijk welke dichters uitverkoren worden? We zouden graag concrete namen willen weten.'
Paul van Capelleveen: 'Er is een lange lijst met namen opgesteld in een vergadering van NRC Handelsblad, Poetry International, de Poëzieclub, de NPS en de Koninklijke Bibliotheek - en uit die lijst maakt NRC Handelsblad - de initiatiefnemer van Dichter des Vaderlands tenslotte - eenvoudig een keuze die voor afwisseling en verrassingen kan zorgen.'

Rottend Staal: Dus onbekenden, of laten we zeggen, honderden medewerkers van al die instellingen hebben in een geheime conferentie een lijst opgesteld die door onbekenden binnen het NRC gebruikt wordt om 40 dichters uit te lichten, die - hoe je het ook wendt of keert - door het publiek gezien zullen worden als favorieten voor de volgende verkiezingen.

Nu is er altijd veel gedoe rond literaire jury's. Beschuldigingen van belangenverstrengelingen, het laten lekken van de uitslag, etcetera. Maar één ding hebben alle literaire jury's gemeen: er wordt altijd volstrekte helderheid gegeven over de samenstelling van de jury's, juist om voornoemde beschuldigingen te voorkomen.

In deze kiest men bewust de namen van de mensen die uiteindelijk het lijstje van 40 dichters samenstellen geheim te houden. Zou dat zijn omdat de Poëzieclub erbij betrokken is? De Poëzieclub brengt Awater uit, en jawel, alle drie dichtende Awaterredacteuren bevinden zich op dat lijstje. Of zou het zijn omdat NRC-medewerkers de keuze maken en dus dichtende NRC-medewerkers op dat lijstje plaatsen? Of zou het zijn omdat Poetry-medewerkers dichters die dit jaar op het festival staan op dat lijstje hebben geplaatst?

Toegegeven - dit zijn speculaties. Die, zolang er geen openheid gegeven wordt, alleen maar zullen toenemen en niet alleen in dit periodiek.

Rottend Staal: '2. Hoeveel bezoekers trekt de subsite eigenlijk? U zegt veel - dat maakt ons natuurlijk nieuwsgierig.'
Paul van Capelleveen: 'Die gegevens zijn interne bedrijfsgegevens en dus niet openbaar helaas.'
Rottend Staal: 'Met andere woorden: u roept maar wat.'

Rottend Staal: '3. Poetry International zegt dat de gepresenteerde dichters dienen om 'de gedachten te bepalen' (voor de volgende Dichter des Vaderlandsverkiezing). Volgens ons complete idiotie, want veel van die dichters willen geen Dideva worden en nergens wordt aangegeven hoe of waar dan wel de gedachten bepaald kunnen worden. Komt er een forum of chatbox op de site, zodat mensen daadwerkelijk kunnen discussiëren? Of iets anders?
Paul van Capelleveen: 'Ik dank u voor uw opmerking over idiotie.'

Rottend Staal: '4. Waarom blijft deze bizarre omschrijving 'Huidige, afgetreden, interim Dichter des Vaderlands: Gerrit Komrij' op de KB-site staan? Het is larie en ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens weet dat. Zeker na het Nova-item over het onvoorwaardelijke aftreden van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands, zijn felicitaties voor Vinkenoog in dat programma en het optreden van Vinkenoog als Dichter des Vaderlands in Barend en Van Dorp (en de normale berichtgeving in alle Nederlandse kranten (het NRC uitgezonderd) over deze opvolging.'
Paul van Capelleveen: 'Ik dank u voor uw opmerking over larie.'

Rottend Staal: We danken Van Capelleveen voor zijn nietszeggende antwoorden aan ons en onze duizenden lezers. Exacte bezoekersaantallen van deze pagina zijn overigens te raadplegen door op de blauwe knop onderaan deze pagina te klikken. Bezoekersaantallen van de gehele site zijn links van deze pagina aan te treffen (nog steeds worden niet alle bezoekers geteld - we schatten dat 33 tot 40 % ongeteld blijft. Heel conservatief geschat doen maandelijks 25.000 mensen deze site aan).(Rottend Staal Online, 28-4-2004)


DE GEDACHTENBEPAALSOAP (DEEL ZOVEEL TE VEEL)

Den Haag/Rotterdam/Epibreren - In the never ending soap van de dichterspresentaties op de site van de Koninklijke Bibliotheek en in het NRC Handelsblad is vandaag onze medewerker Wouter Godijn gepresenteerd als gedachtenbepaaldichter. Dat is op zich niet zo verrassend - wat wel verrassend is, is dat volgens het NRC hij in 1997 debuteerde met Schrijver en Caravan.

Wat is dat toch met het NRC en poëzie? De krant met een poëzierecensent die er niet voor terugschrikt dichters te onthoofden, om ze vervolgens in een ander periodiek de hemel in te prijzen, ze vervolgens weer elders 'onthooft' en ze dan weer looft. De krant ook die eerder dit jaar haar lezers wijs maakte dat Jan Arends (1925-1974) en C.B. Vaandrager (1935-1992) voorlazen tijdens de recentste Nacht van de Poëzie. En nu zou Godijn gedebuteerd zijn met het boek Schrijver en Caravan?

Terwijl toch zo duidelijk op twee sites, die de Wouter Godijn-top 3 op Google vormen en die beide te Epibreren gemaakt en onderhouden worden, te lezen valt dat Godijn in 1997 debuteerde met de roman Witte tongen. Hij publiceerde ooit in het wijlen tijdschrift 'Schrijver & Caravan', waarvan de makers tot op de dag van vandaag benadrukken dat de titel van het blad absoluut met een '&' vermeld moet worden. Waarvan akte. (Rottend Staal Online, 28-5-2004)

DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009

Epibreren - Ter redactie is een brief van Poetry International aangekomen, gericht 'Aan de Nederlandse dichters', met daarin uitleg over de komende verkiezingen voor het Dichter des Vaderlandsschap. Dit omdat op 27 januari 2005 Simon Vinkenoogs termijn als tweede Dichter des Vaderlands verstrijkt.

Poetry maakt bekend dat de derde Dideva voor vier jaar de functie gaat bekleden - dit vermoedelijk omdat vijf jaar te lang bleek voor de eerste Dichter des Vaderlands, onze medewerker Gerrit Komrij, die na vier jaar er tabak van had.

Poetry: 'Voor de functie komen alle dichters uit Nederland in aanmerking. Om de gedachten voor een geschikte kandidaat te bepalen, wordt sinds eind januari 2004 wekelijks in het NRC Handelsblad een dichter voorgesteld met een gedicht en een korte biografie; op de website van de Koninklijke Bibliotheek is meer informatie over de betreffende dichter te lezen. De voorstellen in de krant en op de website zijn niet bindend. Aan het eind van het jaar kan een ieder, via officiële stemformulieren, de dichter van zijn of haar voorkeur kenbaar maken. Ook kan men stemmen via internet.'

'De dichter die de meeste stemmen krijgt zal daarvan door stichting Poetry International op de hoogte worden gesteld. Indien de betreffende dichter de functie van Dichter des Vaderlands niet wenst te aanvaarden, zal de nummer twee op de lijst worden gevraagd. Dichters die niet voor de functie in aanmerking willen komen, kunnen dat ook al in een eerder stadium kenbaar maken bij de stichting Poetry International.'

Great. Tot op de dag van vandaag is het ons te Epibreren onduidelijk waarom dichters die al te kennen hebben gegeven de functie niet te ambiëren als 'gedachtenbepaaldichters' in het NRC en op de KB-site gepresenteerd worden.

Het is ons ook onduidelijk hoe en waar die gedachten bepaald moeten worden - vandaar dat we al maanden geleden deze pagina online gegooid hebben.

Het is ons ook al maanden geleden duidelijk geworden dat het NRC Handelsblad deze verkiezing wil manipuleren en al gemanipuleerd heeft - het naar voren schuiven van NRC-medewerkers en Awaterredacteuren, een tijdschrift met wel zeer nauwe banden met het NRC, als 'gedachtenbepaaldichters' spreekt wat dat betreft boekdelen.

Er is dus alle reden om deze verkiezing uiterst scherp in de gaten te houden. Om dat optimaal te kunnen doen willen we enkele vragen beantwoord zien:

1. Welke mensen bepalen wie tot de gedachtenbepaaldichters behoren?
2. Welke dichters wier werk bij landelijk distribuerende uitgeverijen verschijnt hebben de brief niet ontvangen?
3. Wordt het lijstje van 40 gedachtenbepaaldichters op of naast het stemformulier afgedrukt in het NRC of meldt die krant dan de namen van alle landelijk actieve dichters?
4. Wordt de uitslag openbaar gemaakt, met alle namen van dichters waarop gestemd wordt plus het exacte stemaantal? Tot op de dag van vandaag zijn de exacte uitslagen van 2000 geheim gehouden. Waarom eigenlijk?
5. Hebben Poetry International en het NRC de intentie het publiek voor en tijdens de verkiezing duidelijk te maken dat veel dichters de functie niet ambiëren, en zo ja: hoe wordt dit geopenbaard?
6. Wie ziet toe op een eerlijk verloop van deze verkiezingen?
7. Hoe wordt fraude voorkomen?

Antwoorden op deze vragen en verklaringen over het al dan niet beschikbaar zijn voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2009 kunnen gemaild worden naar droog@epibreren.com.
(Rottend Staal Online, 28-8-2004)


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (2)

Epibreren - Liesbeth van Dalsum, onze sterverslaggeefster, is behalve sterverslaggeefster natuurlijk ook een begenadigd dichter (m/v). Daarom vroeg onze stagiair Jacob Griephonger haar: 'Heb jij eigenlijk de brief aan de Nederlandse dichters van Poetry Internationaal gekregen (zie Rottend Staal, 28-8-2004)?'
Liesbeth van Dalsum: 'Jazeker. Gisteren nog met een uitgever gesnikt van het lachen over de zinnen: "In Groningen werden op het internet verkiezingen voor een interim Dichter des Vaderlands uitgeschreven. Simon Vinkenoog kreeg daarbij de meeste stemmen."'
Griephonger: 'En toen?'
Van Dalsum: 'We stelden dat ze heel lang over die zin moeten hebben gedaan, hem telkens afkeurend. Dat moet gepaard gegaan zijn met een discussie zoals:

"Op Rottend Staal Online..."
"Dan moeten we uitleggen wat het is."
"De dichters uit Epibreren hielden..."
"Nee dat is teveel eer"
"Dichters op internet hielden...
"Dat maakt ons overbodig."
"In Groningen hielden ze..."
"Dat is te lokaal."
"In Groningen op Internet."

Griephonger: 'Gaat het er in de poëziewereld echt zo absurd aan toe?'
Van Dalsum: 'Ja. "Wereldwijd in Groningen". Je moet er maar opkomen. Die nieuwe stadsslogan voor Groningen heeft onze hoofdredactie toch mooi voor elkaar gekregen van de brainstormtank van Poetry!' (Rottend Staal Online, 29-8-2004)


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (3)

Epibreren - De gedachtenbepaalpagina voor de komende verkiezing is aangevuld met een opmerking van onze medewerker Petra Else Jekel. Ter verhoging van de interactiviteit is op die pagina nu ook een e-maillink aangebracht.

We hebben expliciet niet voor de invoering van een forum of chatroom gekozen, gezien de stuitende discussies die zich op de meeste internetfora voordoen. Zodra de moderator eventjes naar een toilet gaat om een poëziepleeposter te bewonderen breekt daar doorgaans de pleuris los. (Rottend Staal Online, 30-8-2004)


DE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZING 2005-2009 (6)

Utrecht/Epibreren - Onze medewerker Ingmar Heytze is beschikbaar voor het Dichter des Vaderlandsschap 2005-2009. Hij zal ditmaal als solo-act de verkiezingsarena betreden. Dit in tegenstelling tot de vorige verkiezing, toen hij als helft van het duo Heytze & Mirck hoge ogen gooide in de strijd om het Dichter des Vaderlandsschap.

Tot dusverre zijn nog geen gedachten geuit over hoe deze bekendmaking van de door stadsliefde aan Utrecht gebonden dichter de verdere gedachten gaat bepalen.

(Rottend Staal Online, 1-9-2004)

terug naar boven


DE KOMENDE DICHTER DES VADERLANDSVERKIEZINGEN

Epibreren/Rotterdam - Eind dit jaar organiseren NRC Handelsblad en Poetry International de verkiezingen voor de derde Dichter des Vaderlands. Rottend Staal sprak hierover met Janita Monna van Poetry/Gedichtendag.

Rottend Staal: 'Welke mensen bepalen wie tot de gedachtenbepaaldichters behoren?'
Janita Monna: 'De lijst is samengesteld door NRC Handelsblad in overleg met Poetry International, de Koninklijke Bibliotheek en de Poëzieclub.'
RS: 'We bedoelen met de vraag de námen van de uiteindelijke selectiecommissieleden.'
Monna: 'Wie daar aan meewerken zijn, namens de Poëzieclub Hanneke Leliveld, Joyce Roodnat, Pieter Steinz en Mireille de Jong namens het NRC, Paul van Capelleveen en Reinder Storm namens de Koninklijke Bibliotheek, Ad van Liempt namens de NPS en tenslotte Bas Kwakman en ik namens Poetry.'

Rottend Staal: 'Wordt het lijstje van 40 gedachtenbepaaldichters op of naast het stemformulier afgedrukt in het NRC Handelsblad of meldt de krant dan de namen van alle landelijk actieve dichters?'
Monna: 'Over de vormgeving van de krant waarin de oproep wordt geplaatst en de exacte informatie die daarin zal komen, wordt in een later stadium beslist.'

Rottend Staal: 'Wordt de uitslag openbaar gemaakt, met alle namen van dichters waarop gestemd werd plus het exacte stemaantal? Tot op de dag van vandaag zijn de exacte uitslagen uitslag van 2000 geheim gehouden. Waarom eigenlijk?'
Monna: 'Dat zal waarschijnlijk ook samenhangen met de wijze waarop de verkiezingen verlopen. In ieder geval worden de tien meest genoemde, evenals vijf jaar geleden, openbaar gemaakt.'
RS: 'Hoe bedoel je? Is er iets vreselijks gebeurd bij de eerste verkiezingen? En
waarvan jullie als organisatoren vrezen dat het weer gebeurt?'
Monna: 'Er is in 2000 niets vreselijks gebeurd bij de verkiezingen, en ik verwacht ook nu niks vreselijks, maar sinds Pim Fortuyn weten we dat er van alles zou kunnen gebeuren.'
RS: 'Hm? We snappen niet waar je op doelt en willen dat eigenlijk ook niet weten. Maar nog steeds is het exacte stemaantal niet openbaar gemaakt. Waarom niet?'
Monna: 'Uiteraard wordt het aantal stemmen openbaar gemaakt, dat is ook in 2000 gebeurd.'
RS: 'Dat is niet waar. Alleen het getal van 'ongeveer 3000' is naar buiten gebracht. En het is heel jammer dat tot op de dag van vandaag zo geheimzinnig wordt gedaan over hoeveel stemmen elke dichter precies kreeg, hoeveel stemmen zijn afgekeurd en waarom, etcetera. We blijven erop aandringen dat jullie die cijfers openbaar maken of vertellen waarom ze zo geheim moeten blijven.'

Rottend Staal: 'Hebben Poetry International en NRC Handelsblad de intentie het publiek voor en tijdens de verkiezing duidelijk te maken dat veel dichters de functie niet ambiëren, en zo ja: hoe wordt dit geopenbaard?'
Monna: 'Daarover zal worden bericht in de stemoproep.'

Rottend Staal: 'Wie ziet toe op een eerlijk verloop van deze verkiezingen? Bij de verkiezing die Simon Vinkenoog tot tweede Dichter des Vaderlands maakte zag een onafhankelijke stemcommissie toe op een correcte verloop van de verkiezingen. Die commissie bestond uit één literair festivaldirecteur, vier dichters (m/v) uit Groningen, Amsterdam, Utrecht en Vlaanderen, één Vlaamse juriste en een Duits muzikant. Geen van de dichters in de stemcommissie eindigde hoog in de einduitslag.'
Monna: 'De organiserende partijen zien toe op een eerlijk verloop van de verkiezingen.'
RS: 'Is het verschijnsel onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van verkiezingen je onbekend?'
Monna: 'Het verschijnsel van onafhankelijke waarnemers die toezien op een correct verloop van de verkiezingen is mij bekend.'

Rottend Staal: 'Hoe wordt fraude voorkomen? Stemmen via internet is uiterst fraudegevoelig. We zijn dus zeer benieuwd naar de beveiligingsmaatregelen op dat gebied.'
Monna: 'Door het zorgvuldig bekijken van alle binnengekomen stemmen; aan een beveiligde manier van internetstemmen wordt gewerkt.'
RS: 'Is het jullie als organisatoren bekend dat er niet zoiets bestaat als 'een beveiligde manier van internetstemmen'? Zolang er hackers actief zijn die sites van de CIA weten te kraken,blijft dat een ijdele hoop. Desgevraagd willen wij wat we weten wel delen met jullie, maar laten we in eerste instantie volstaan met concluderen dat het uitroepen van een grootschalige internetverkiezing vragen om fraude is.'
Monna: 'Ik zal Mireille de Jong, die zich bezighoudt met het internetstemmen, jullie naam doorspelen.'
(Rottend Staal Online, 9-9-2004)

NIEUW HOOGTEPUNT ABSURDISME

Den Haag/Epibreren - De lijst van gedachtenbepaaldichters voor de komende Dichter des Vaderlands heeft vandaag een nieuw hoogtepunt van absurdisme bereikt met de plaatsing van de 39ste dichter op die lijst, onze medewerker Tjitske Jansen.

Met welgeteld één bundel op haar naam en drieëndertig lentes jong past ze natuurlijk volkomen op de lijst van 40 dichters, waarvan één, alleen al door plaatsing op die lijst, de volgende Dichter des Vaderlands gaat worden.

Uitgeverij Podium zal bovendien erg blij zijn dat haar bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen volgens de Koninklijke Bibliotheek is uitgebracht door de Arbeiderspers, ruim drie jaar voor deze bij Podium verscheen.

Ook onze medewerker Daniël Dee zal uiterst blij zijn, dat de bloemlezing Vanuit de lucht (waarom is in vredesnaam uitgerekend die bloemlezing
zo uitgebreid afgebeeld op de KB-pagina's, en niet de vrolijk gekleurde voorkant van Jansens boek?) weer zo heerlijk in het nieuws gebracht wordt.

Wie op die lijst van gretig jong grut, onwillige kandidaten en door pers- of reisfobie ongeschikte dichters ontbreekt is nu nog óf een dode dichter (een stervende staat er al op) óf een dichter zonder bundel, nee, beter nog, zonder enig bekend werk, zodat het volk volkomen verrast kan worden.

En arme Driek van Wissen, die net als Simon Vinkenoog graag van 2005 tot 2009 Dichter des Vaderlands wil zijn en nu al actief campagne voert maar niet op de lijst voorkomt. Beiden behoren tot de weinigen die echt willen en een ferme staat van dienst hebben op poëzievlak. (Rottend Staal Online, 15-10-2004)


DE GEDACHTENBEPAALSOAP (SLOT)

Den Haag/Epibreren - Met de woorden 'René Huigen is werkzaam als vertaler, romancier, dichter en essayist. Hij behoorde met dichters als Diana Ozon en Joost Zwagerman tot de groep van de Maximalen, die zich in 1988 tegen de gevestigde poëzie afzetten' is René Huigen als laatste gedachtenbepaaldichter op de site van de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd.

Diana Ozon, ex-Maximaal? De 'groep van de Maximalen'? Pfffff.... Maar wat kan een mens anders verwachten van bibliotheekmedewerkers die nu al een week lang blijven beweren dat Tjitske Jansens debuut uit 2003 al in 2000 bij een compleet andere dan de werkelijke uitgeverij verscheen.

Toch was de Maximalisering van Ozon door de KB aanleiding genoeg voor onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum om in haar British grenen Jaguar XJS V12 te springen en haar zelf eens te vragen hoe dat nu zat, met haar en de Maximalen.

Liesbeth van Dalsum: 'Dag Diana. Hoe zat dat nu echt, met jou en de Maximalen? Je hebt toch nooit tot de Maximalen behoord?'
Diana Ozon: 'Nee. Dat klopt. Toch trad ik eind jaren 80 veel met de Maximalen op...'
Van Dalsum: 'Kind, nu niet overdrijven! De Maximalen bestonden van 24 mei 1988 tot en met 29 september 1989. En geen dag langer - ik weet het nog goed.'
Ozon: 'Jij je zin. In de jaren 1988 en 1989 trad ik veel met de Maximalen op. Met Koos Dalstra (Dalstar) zelfs op internationaal niveau. Ik heb een flink deel van de Maximale
promotietoer meegemaakt en was bij het Rotte Vis-incident met Michaël Zeeman.'
Van Dalsum: 'Hoe rot was die vis nu echt? En klopt het dat dit hele 'incident' in de loop der jaren danig opgeblazen is?'
Ozon: 'Ja maar die vis, heb ik het nou gezien, of kon ik het mij levendig voorstellen... het was in elk geval geen rotte vis, in het Paard in Den Haag, meen ik.'
Van Dalsum: 'Het kan ook in Delft geweest zijn. Of in Leiden. In ieder geval in Zuidholland. Maar daar wil ik het niet over hebben - al weken kissebissen Michaël Zeeman en Joost Zwagerman tot vervelens toe daar nog over na in de ingezonden brievenrubriek van HP/De Tijd. En hoe zat dat toen ook alweer met Elly de Waard. Daar hadden de Maximalen toch ook mot mee?'
Ozon: 'Ik was niet bij de aanvaring met Elly de Waard. Zij had tegen het hengstenbal van het herenelftal een vrouwengroep opgericht: De Nieuwe Wilden. Die hielden een soort oer-slam tegen de Maximalen, in Vredenburg als ik mij niet vergis. Daar was iets met een vredesduif die zich te pletter vloog in de zaal ofzo. Ikzelf zat toen in Griekenland. Er waren in die tijd constant incidenten binnen de poëzie. Die werden vakkundig door de betrokkenen uitgebuit. Het was beslist geen tamme tijd in de poëzie.'
Van Dalsum: 'Het klinkt me meer als much ado about nothing in de oren.'

Ozon: 'Achteraf was het allemaal best rebels en punky maar dan op een redelijk gevestigd niveau. De eerste die zich er weer van distancieerde was Joost Zwagerman. Die had ook wel door dat je als eenling verder kwam en dat na samen te zijn doorgebroken een groep steeds remmender zou gaan werken. Op den duur vond iedereen een eigen uitgever bij wie ze dachten beter af te zijn. Bovendien maakten zaaleigenaren en organisatoren ook zelf hun eigen keuze. Dat werkte ook versplintering in de hand.'
Van Dalsum: 'En terecht!'
Ozon: 'Die optreedboekers wilden er ook meestal een vrouw bij. In veel gevallen was ik dat dus. Ik was voor medewerking aan de bundel uitgenodigd en bleef als laatste vrouw over die ze afwezen voor de bloemlezing.'
Van Dalsum: 'En toch met ze optreden? Nou, zoiets zou ik dus nooit gedaan hebben - wat een arrogante etters!'
Ozon: 'Ahum. De Maximalen hadden een vooropgezet plan maar toch met een statement een hele generatie dichters M/V opgeroepen hun bijdragen voor de bundel in te zenden. Achteraf kwamen ze met dat 'elftal' verhaal. Knipscheer, hun uitgever, was ook de mijne en die promootte achterin de bloemlezing Maximaal mijn bundel Hup de Zee met de slogan: 'Meer maximale poezie bij In De Knipscheer'. Toch was ik van het begin af aan een eenling. Ik vertegenwoordigde een stroming opmezelf: de Popdichters.
Van Dalsum: 'De wát?'
Ozon: 'Er was een Bulkboek-uitgave getiteld Popdichters. Zeer betaalbare literatuur, speciaal geselecteerd voor middelbare scholieren en afgedrukt op krantenpapier. Allerhande klassiekers werden op die wijze aan de jeugd van toen beschikaar gemaakt. Aan Popdichters werkten mee: Johnny van Doorn, J.A. Deelder, Bart Chabot, Simon Vinkenoog, ik, Ton Lebbink, wijlen Casper van den Berg en Herman Brand. Op de laatste twee na, waarvan snel weinig meer werd vernomen in de poëziewereld, waren allen binnen korte tijd goed voor een flink stel ruggen om samen in je zaal te halen. Dat waren nog eens tijden.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Ozon: Waren de Popdichters samen op een avondje inmiddels bijna onbetaalbaar. En als we eens samen waren vonden we zonder al te veel woorden die Maximalen maar bezig met intellectuele interessantdoenerij...'
Van Dalsum: 'Juist, ja!'
Ozon: 'Dat de poëzie een geeuwend nijlpaard was wisten we al eeuwen: daarom traden wij ook op. Tegen het slaapverwekkende gemompel. Nee, dat kon niet vaak genoeg gebeuren dus wat dat betreft waren de Maximalen ons meer dan welkom. Er gebeurde tenminste weer eens wat.'
(Rottend Staal Online, 22 oktober 2004)


GEEN GEDACHTENBEPAALDICHTER UIT EPIBREREN!

Epibreren - Tot zijn grote verbazing ontving onze hoofdredacteur gisteren een mailtje van de Koninklijke Bibliotheek, waarin hij gevraagd werd materiaal ter beschikking te stellen voor de fabricage van een gedachtenbepaaldichter-pagina op de site van de KB.

Omdat hij op deze pagina's al maanden stevige kritiek heeft op dat project, waar tal van dichters die net als hij geen Dichter des Vaderlands 2005-2009 willen worden, als kandidaten gepresenteerd zijn, heeft hij zijn medewerking geweigerd en de KB aangeraden pagina's online te zetten van dichters die wél graag Dichter des Vaderlands willen worden en dat ook op een geloofwaardige manier kunnen zijn, zoals Driek van Wissen.

Ook doet hij bij deze een beroep op Poetry International, het NRC Handelsblad en de KB om nu eindelijk eens het exacte cijfermateriaal van de eerste Dichter des Vaderlandsverkiezing bekend te maken. Zolang dat niet gebeurt blijft het vermoeden dat toen met de stemuitslag gerommeld is met de dag toenemen. En daarmee ook het vermoeden dat zoiets weer gaat gebeuren bij de komende verkiezingen.

In het NRC zelf verscheen vorige week al een alarmerend stuk over de onbetrouwbaarheid van veel recente internetverkiezingen, en dat gaat dan nog over extern gerommel.

Bij het schrijven van dit stuk arriveerde een nieuwe e-mail op het redactiekantoor. Een door zijn uitgever doorgestuurde vraag van NRC-redacteur Pieter Steinz om toestemming voor het afdrukken van het gedicht 'Jong waren we' in de gedachtenbepaal-Dichter des Vaderlands-rubriek in het NRC, volgende week vrijdag. Het antwoord van onze hoofdredacteur laat zich raden.

(Rottend Staal Online, 27 oktober 2004)Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.