Dossier Dichter des Vaderlands

      laatste update 4 juli 2008


     Previous Home  

De verkiezingen Dichter des Vaderlands: in functie
1999/2000 Gerrit Komrij jan. 2000 - jan 2004
februari 2004 Simon Vinkenoog feb. 2004 - jan. 2005
de soap vooraf    
dec 2004/jan 2005 Driek van Wissen jan. 2005 - jan. 2009

eind 2008
zie:
Woest en Ledig
De Contrabas
Droog.volkskrantblog.nl

 

? jan. 2009 - jan. 2013


 

Deze pagina is onderdeel van Rottend Staal Online
© Rottend Staal Online 2004-2008. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.