Dossier Dichter des Vaderlands

      laatste update 4 januari 2005 - klik hier voor beginpagina van dit dossier


     Previous Home  

De verkiezingen Dichter des Vaderlands:
1999/2000 Gerrit Komrij  
februari 2004 Simon Vinkenoog  
december 2004    


terug naar boven


DE VERKIEZINGEN VAN 1999/2000

De exacte uitslag wordt tot op de dag van vandaag geheimgehouden.

Zie ook:
Reformatorisch Dagblad, 27-1-2000

En: NRC Handelsblad, 28-1-2000: '(...) Meer dan drieduizend andere Nederlanders maakten de afgelopen maanden duidelijk dat zij het idee voor een Nationale Dichter, een ambassadeur van de poëzie, wél toejuichen. Zij stemden per e-mail of door het insturen van een bon (uit de VPRO-gids, NRC Handelsblad of de in bibliotheken en boekhandels verspreide verkiezingskrant) op tweehonderd kandidaten voor de post van Dichter des Vaderlands.' (...)

'De tien dichters met meeste stemmen in 2000: (in alfabetische volgorde) Remco Campert, Drs. P., Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Ilja Leonard Pfeijffer *, Jean Pierre Rawie, Simon Vinkenoog , Leo Vroman en Willem Wilmink.'

* dichter die campagne voerde

(...) 'Helemaal zonder haken en ogen was de verkiezing van de Dichter des Vaderlands niet - en dan hebben we het niet over ludieke stemmen op Sinterklaas of Frederik Puntdroad, ex-gitarist van de Achterhoekse rockgroep Normaal. Veel inzenders, en vooral de bezoekers van de speciale website van de NPS, werden in verwarring gebracht door het feit dat tegelijkertijd met de Dichter des Vaderlands ook het favoriete gedicht van het Nederlandse volk werd verkozen. In sommige gevallen nam men aan dat het favoriete gedicht geschreven moest zijn door de dichter op wie men had gestemd; veel vaker suggereerde men als Dichter des Vaderlands de auteur van het gekozen favoriete gedicht. Dit laatste zorgde niet alleen voor de hoge notering van Kopland, Vroman en Rawie - dichters van overbekende populaire gedichten - maar verklaart ook de grote hoeveelheid dode dichters tussen de meest genoemden. Als M. Vasalis (1909-1998) en Ida Gerhardt (1905-1997) nog hadden geleefd, dan hadden zij waarschijnlijk met Kopland en Komrij om het Dichterschap des Vaderlands gestreden.'

De complete uitslag is nooit openbaar gemaakt. Het blijft dus gissen hoeveel stemmen de toenmalige koplopers, Rutger Kopland en Gerrit Komrij exact hebben gekregen. Er is verteld dat Kopland 5 stemmen meer had dan Komrij. Omdat toen, in 2000, geen tussenstanden werden gegeven en de kiezers zich niet konden laten meeslepen in de race om de nummers 1 en 2, wijst alles erop dat het aantal stemmen dat elke dichter uit de toenmalige Top-10 haalde niet veel van elkaar zal verschillen.


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.