...wie is wie, op deze foto genomen in het Rotterdamse Prinsestheater op zaterdag 12 juni 1999 tijdens Poetry International? Op de foto zouden alle bij landelijk distribuerende uitgeverijen publicerende dichters uit Nederland, Vlaanderen en Friesland moeten staan. Dat zal wel niet; wel herkennen we Jana Beranová, Arie van den Berg, Pier Boorsma, Pieter Boskma, Anneke Brassinga, Hugo Claus, Emma Crebolder, Koos Dalstra, Job Degenaar, Bart FM Droog, Arjen Duinker, Anne Feddema, Kester Freriks, Willem de Geus, Ingmar Heytze (de foto in de foto), Tjitse Hofman, Peter Holvoet-Hanssen, Chris Honigh, Esther Jansma, Anton Korteweg, Bas Kwakman, Joke van Leeuwen, Louis Th. Lehmann, Erik Lindner, Erik Menkveld, k. Michel, Neeltje Maria Min, George Moormann,  Yvonne Né, W.J. Otten, Humphrey Ottenhof, Jan Oudenaerden, René Puthaar, L.F. Rosen, Victor Schiferli, Patty Scholten, Peter Swanborn, Dick van Teylingen, Willem van Toorn, Anne Vegter, André Verbart, Jaap Visser, Frans Vogel, Rien Vroegindeweij, Henk van der Waal, Elly de Waard en Cornelis van der Wal.


copyright foto: Tineke de Lange en Pieter Vandermeer.