Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief

EENZAME UITVAART IN 8-UUR JOURNAAL

Hilversum - Vanavond besteedt het 8 uur Jounaal aandacht aan het verschijnsel 'Eenzame uitvaart'. Waarschijnlijk gaat het hier om de 47ste hoofdstedelijke eenzame uitvaart, waar we gisteren over berichtten).

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

GEZOCHT: E-MAILS VAN O.A. BEAU VAN E.D.

Epibreren - In verband met een lopend onderzoek zijn wij op zoek naar door Beau van Erven Dorens, Bert Brussen en Romke Spierdijk verzonden e-mails uit oktober 2004 t/m maart 2005. Onze interesse geldt niet de inhoud van die mails, maar iets anders. Wie helpt ons verder? Mail:
dalsum@epibreren.com

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

DICHTER AAN HUIS

's-Gravenhage/Epibreren - Zaterdag en zondag vindt te Den Haag de achtste editie van Dichter aan huis plaats, waarbij vijftig dichters in vijftig huiskamers optreden, waaronder veler onzer medewerkers.

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

EXCUSES VOOR DE AKO-LITERATUURPRIJSBERICHTGEVING +UPDATE 13.28 uur

Epibreren - Tot onze grote spijt zien we ons gedwongen de berichtgeving over de Ako Literatuurprijs 2005 te continueren, hoewel het niets met poëzie van doen heeft. Maar we moeten wel: de kranten en tijdschriften waarvan je zou verwachten dat die op een normaal-kritsche wijze over die prijs en wat er zoal rond gebeurt zouden berichten laten het massaal afweten.

Zo verscheen gisteren in Boekblad een artikel over de 'Voorspel-de-winnaar'-wedstrijd', waarbij het publiek per internet of sms een stem mag uitbrengen op de favoriete genomineerde. Over het stemmen per internet heben we op deze pagina het al uit den treure gehad: internetstemmingen zijn per definitie notoir onbetrouwbaar en manipuleerbaar.

Boekblad: 'Wie meestemt in de 'Voorspel-de-winnaar'-wedstrijd, per sms of op de site, krijgt automatisch een tussenstand te zien. In totaal zijn nu 2844 stemmen uitgebracht. Tommy Wieringa behaalde met Joe Speedboot (De Bezige Bij) 2120 stemmen, Jan Siebelink met Knielen op een bed violen (ook De Bezige Bij) 268 stemmen, Arnon Grunberg met De Joodse Messias (Vassallucci) 164 stemmen, Wanda Reisel met Witte Liefde (Querido) 153 stemmen, Patricia de Martelaere met Het onverwachte antwoord (Meulenhoff) met 77 stemmen. Het laagst scoort tot nu toe Frank Westerman met El Negro en ik (Atlas) met 62 stemmen.'

Dit bericht dwong Rottend Staal tot het openbaren van een deel van het nog lopende 'Pritt Stift'-onderzoek middels een reactie die inmiddels op de Boekblad-site onder bovenstaande geplaatst is. Als volgt:

-------------------
In verband met het artikel 'Tommy Wieringa publieksfavoriet voor de AKO Literatuurprijs' wil ik u adviseren dat bericht van de site van Boekblad te verwijderen.

Het hoge stemaantal op Tommy Wieringa wordt namelijk veroorzaakt door gemanipuleer door redactie en lezers van de site www.geenstijl.nl, zoals op http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/007939.html en http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/007883.html te lezen is. De aldaar beschreven methoden kloppen, zo constateerde ik proefondervindelijk. Afgelopen zaterdag is de meter in die publieksstemming weliswaar weer op 0 gezet, maar het is nog steeds mogelijk om meerdere stemmen uit te brengen - en op voornoemde URL's is te lezen hoe Geenstijllezers dat sedert zaterdag doen.

Doel van beide stukken en de manipulatie is mijns inziens het in diskrediet brengen van RTL Boulevard, het tv-programma dat de Ako Literatuurprijsuitreiking op 14 oktober live uitzendt.

Sinds de verschijning van het eerste fake-bericht op www.geenstijl.nl, vrijdag 23-9-2005 ben ik op zoek naar de ware identiteit achter de plaatser van dat bericht (iemand die zich Pritt Stift noemt) en naar de mogelijke motieven.

Gisteren ontdekte ik dat in ieder geval één (en waarschijnlijk meer) van de Geenstijl-redacteuren tevens werkzaam is als redacteur bij het Talpa-programma NSE, namelijk Romke Spierdijk. NSE is zoals u ongetwijfeld weet de directe concurrent van RTL Boulevard. Omdat ik nog niet al het bewijs rond heb over wie nu de eigenlijke schrijver van dat fake-bericht was (zo is momenteel iemand bezig aan een tekstvergelijkingsonderzoek) heb ik sinds 25-9 niet meer over deze affaire gepubliceerd.

Het is jammer dat ik me nu door deze ietwat misleidende Boekbladpublicatie gedwongen zie een deel van mijn bevindingen openbaar te maken, maar het is niet anders.

Bart FM Droog, Groningen,
hoofdredacteur Poëziedagblad Rottend Staal Online
en beheerder http://www.epibreren.com/wieringa/

----------------------
Wellicht later vandaag meer over het geziek van Geenstijl. Waarover de Volkskrant gisteren hopeloos laat en in een volstrekt overbodig artikel berichtte: 'Ako winnaar (niet) uitgelekt.' Wat is er toch aan de hand met de kranten?

UPDATE: Inmiddels is ook duidelijk geworden dat NSE-redacteur Bert Brussen tevens betrokken is/was bij Geenstijl. Laat dat nu uitgerekend de NSE-medewerker zijn die ons woensdag belde over die zogenaamde dichtersstaking.

We hebben hem geconfronteerd met deze ontdekking en hij geeft expliciet en onomwonden toe dat hij onder het alias 'Lucasdelinkselul' als columnist verbonden was aan Geenstijl, maar ontkent betrokkenheid bij de Ako Literatuurprijs-hoax.

Ook ontkent hij dat hij en Romke Spierdijk momenteel nog werkzaam zijn voor Geenstijl.

Een ontkenning waar wij te Epibreren geen enkele waarde aan hechten, omdat die past binnen het laffe en stijlloze gedrag van de verzamelde Geenstijl-medewerkers en redacteuren.

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: een bespreking van Drievuldig feilloos vals van onze medewerker Piet Gerbrandy.

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

LUNA EXPRESS

Waregem - Het duurde even, maar VPRO's hoofdredacteur Radio A.J. Heerma van Voss heeft dan eindelijk gereageerd op de petitie voor het behoud van het programma Luna Express.

De reactie is te lezen op het weblog van onze medewerker Olaf Risee, met Ruben van Gogh de initiatiefnemer van de actie vóór het behoud, en stemt niet echt hoopvol.

Gelukkig had het radiostation Kink FM al aangeboden ruimte te maken voor het programma, dus als programmamaker Wouter Pleijsier het wil kan Luna Express blijven bestaan.

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

FROUKJE TUINMAN IS GEEN SCHRIJVER OP HAKKEN

Epibreren - Sterker nog, de Froukje Tuinman die zich - volgens het NRC Handelsblad van gisteren - inmiddels aangesloten heeft bij 'de gehakte schrijvers' bestaat helemaal niet.

Het gaat nog verder: onze medewerker Vrouwkje Tuinman, die misschien bedoeld is in het artikel van Monique Snoeijen over 'Writers on Heels' (WoH), heeft te weinig voeling met het clubje schrijfsters dat meent dat het dragen van hoge hakken enige nieuwswaarde heeft om zich er bij te voegen. En ze is meer dan verbaasd dat haar naam, althans een naam die verdacht veel op de hare lijkt, in dat artikel voorkomt, zonder door de NRC-stagiaire benaderd te zijn.

Onze bloedeigen sterverslaggever Liesbeth van Dalsum, zocht daarom een doodzieke Tuinman op te Utrecht. Voor de goede orde: Tuinman was al ziek ook vóór ze het bewuste artikel las.

Liesbeth van Dalsum: 'Meid, wat is je eerste reactie?'
Vrouwkje Tuinman: 'Ik baal er nogal van. Ik wil er juist niét mee geassocieerd worden. Voor het Boekenbal schreef het NRC Handelsblad ook al onwaarheden over Menno Wigman en mij, zonder ook maar iets iets te checken. Waarom doet die krant dat toch?'
Van Dalsum: 'Oh, dat was met die liegende directeur van de CPNB. Een goede vraag dus, die zelfs ik niet had kunnen bedenken. Joehoe, jongens en meisjes van het NRC, waarom doen jullie dat toch? Mail me, lieverds, en leg het eens uit: dalsum@epibreren.com. A propos, ik herinner me een diepgaand artikel van onze medewerker Olaf Risee over dat WoH - hij was daar ook niet echt over te spreken.'

(Rottend Staal, 30-9-2005)

terug naar boven

DICHTTALENT BLIJFT DE GEMOEDEREN BEZIG HOUDEN

Epibreren - Momenteel woedt op de Contrabas een levendige discussie over NRCV's Dichttalent. Dit mede naar aanleiding van een wel zeer vreemd bezig zijnde fan van Diana Ozon in het NCRV-internetpoëziemoeras.

(Rottend Staal, 29-9-2005)

terug naar boven

TOMMY WIERINGA NIET IN RTL BOULEVARD

Aalsmeer/Weesp - Onze medewerker Tommy Wieringa is vanavond geen item in het door ons nooit bekeken RTL-Boulevard. Dus waarom dit item? Omdat hij in dat program een item zou zijn maar zoals gebruikelijk bij de commerciële tv is het op het laatste moment geschrapt.

Hij zou een item zijn vanwege de verfilming van zijn roman Joe Speedboot en mogelijk vanwege zijn nominatie voor de Ako Literatuurprijs.

Hoewel noch RTL Boulevard noch de Ako Literatuurprijs iets met poëzie van doen hebben, berichten we er toch even over, omdat Wieringa zo slim was ons in een grijs verleden van enige verzen te voorzien.

Het programma wordt vanavond van 18.30 tot 19.25 uur uitgezonden op RTL 4.

(Rottend Staal, 29-9-2005)

terug naar boven

EENZAME UITVAART #47 +UPDATE

Amsterdam - Gisteren vond in Amsterdam de 47ste eenzame uitvaart plaats. Dichter van dienst was onze medewerker F. Starik en hij legde zoals gebruikelijk op zijn weblog de uitvaart vast. Hoogst opmerkelijk was dat bij deze uitvaart een camerateam van het NOS-journaal aanwezig was.

De bedenker van het verschijnsel 'eenzame uitvaarten', een hier niet met name te noemen stadsdichter buiten dienst, keurt die aanwezigheid af. 'Radio o.k., maar televisie... nee. Als het publiek daadwerkelijk wil zien wat er zich tijdens zo'n eenzame uitvaart afspeelt moet het zich zelf maar naar zo'n uitvaart begeven.'

Maar ergerlijker dan de aanwezigheid van het camerateam vindt de gepensioneerde dichter de aanwezigheid van een uitgeverijmedewerkster, die - zoals Starik het beschrijft - zich als een wethouder Hekking met de omslag van het in november te verschijnen boek over eenzame uitvaarten vóór de camera opdrong.

'Genant en verwerpelijk gedrag, aldus de pensionado: 'Ze hadden dat mens in het graf moeten gooien en dan zand erover. Bah.'

UPDATE

F. Starik zegt daarover: 'In de moeizame verhouding met de afdeling Beleid, die weer de baas is van de afdeling Communicatie van de Dienst, is het soms noodzakelijk om dingen te doen die je liever niet zou doen. Uiteindelijk is en blijft de Sociale Dienst de opdrachtgever, en - als alles gaat zoals het de bedoeling is - wordt de Dienst binnenkort ook de financier van 'de eenzame uitvaart' in Amsterdam.

Ik heb er helemaal geen moeite mee om, als het dan toch eenmaal zover gekomen is, ook het eigen belang daarbij te behartigen, namelijk het op 2 november te verschijnen boek onder de aandacht te brengen.

De eenzame uitvaart, als verschijnsel, gaat daarmee de wereld in, en geeft die kille wereld een teken van hoop en medemenselijkheid.'

(Rottend Staal, 29-9-2005)

terug naar boven

VLOTTE POËZIE

Borne - Afgelopen zaterdag traden o.a. Dichter des Vaderlands Driek van Wissen, Jean Pierre Rawie en Thé Lau op tijdens de Bornse avond van de poëzie. De Twentsche Courant Tubantia doet verslag.

(Rottend Staal, 29-9-2005)

terug naar boven


VAN JUNK TOT ZELFVERZEKERD DICHTER

Arnhem - De Gelderlander bracht gisteren het vertederende verhaal van hoe voormalig junk Bernd Ebbo Visser (34) zijn dichtbundels slijt.

(Rottend Staal, 29-9-2005)

terug naar boven


HET ANP EN DE INGRID JONKER NALATENSCHAP

Epibreren - Gisteren berichtten we over de nalatenschap van de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker. Die is momenteel in het bezit van onze medewerker Gerrit Komrij - enfin, het hele verhaal is in het eerdere bericht terug te lezen.

Het ANP berichtte in eerste instantie dat Komrij niet wilde reageren op de kwestie. Maar moest dat rectificeren, omdat het ANP niet de moeite had genomen Komrij erover te bellen of te mailen.

Maar het ANP verzuimde vervolgens het eerdere, foutieve bericht in te trekken, waardoor het gelijktijdig twee elkaar tegensprekende berichten naar buiten bracht. En dat resulteerde vandaag in nogal rare berichtgeving. De ene helft van de dagbladen meldt dat Komrij geen commentaar wilde geven en de andere helft bericht over zijn reactie.

Het bontst maakt het Dagblad van het Noorden het: wie op de site van die krant naar Komrij zoekt ziet de twee elkaar tegensprekende berichten gebroederlijk bijeen. Aan de foto te zien is de onjuiste versie in de papieren krant afgedrukt.

Het gevolg: in Gelderland, regio Zwolle, Drenthe, Groningen en westelijk Noord-Brabant wordt onze medewerker neergezet als een op heterdaad betrapte en zich nu schuil houdende heler en in Zeeland, midden-Noord-Brabant en Twente als een redelijk iemand die wil meewerken aan het terugbezorgen van Ingrid Jonkers literaire nalatenschap aan de Ingrid Jonker Trust.

Een onzer redacteuren deed vandaag iets wat het ANP ook verzuimd had: navraag doen bij een deskundige. Hij legde de kwestie voor aan antiquaar Berend Immink van antiquariaat Verzameld Werk in Nijmegen.

Immink: 'Komrij handelde uit goeder trouw. Strikt formeel gesproken zou je hem kunnen verwijten dat hij niet is nagegaan of de aanbieder wel de juridische eigenaar is/was van die koffer brieven en dergelijke. Hij zou een koopakte hebben kunnen opstellen waaruit zwart op wit blijkt dat neeflief de gerechtigde verkoper is. Dan blijkt nu dat neeflief valsheid in geschrifte pleegde. Maar voor Komrij maakt dat allemaal weinig uit. Zijn goeder trouw staat niet ter discussie. Dit is vooral veel storm in klein glas water.'

(Rottend Staal, 28-9-2005)

terug naar boven


WEG MET DE HOAXES - HET IS VERDOMME GEEN 1 APRIL

Epibreren - Rond half twaalf werden we gebeld door een medewerker van het Talpa-programma NSE, die een bericht over 'een dichtersstaking' en een dichtersdemonstratie op het Museumplein bij ons wilde verifiëren. Omdat ons niets daarvan bekend was konden we hem zeggen: dit is de zoveelste hoax.

Een kwartiertje later arriveerde bij ons deze e-mail:

--------------------
*breaking news* : oproep tot 24-uurs dichtersstaking

Bij een rookpaal op Centraal Station Utrecht luisterde ik gisteren ongewild het opgewonden gesprek af van twee verwoed paffende, mij onbekende dichters. Ze hadden het over een op handen zijnde unieke 24-uurs dichtersstaking en een grote landelijke manifestatie op het Amsterdamse Museumplein waar dichters uit het gehele land massaal aanwezig zullen zijn om hun ongenoegen luidruchtig te uiten over… tja, dat werd mij niet helemaal duidelijk… iets over de troonrede geloof ik… ik ving slechts flarden van het gesprek op … ze articuleerden ook zo slecht, vochtsputters vlogen in het rond en dus ik bleef het liefst een beetje op afstand.

Wat ik er wel van begrepen heb is dat dichtend Nederland binnenkort een oproep kan verwachten om gedurende 24 uur de pen resoluut neer te leggen, geen gedichten meer te schrijven, te lezen of hardop voor te dragen en zich op de landelijke actiedag met speciale bussen naar Amsterdam te begeven. Busvervoer wordt geregeld vanuit regionale actiecentra waar dichters zich kunnen laten registreren als staker. Posters en flyers zullen worden verspreid. Deze staking zal de eerste zijn – een soort ‘opwarmertje’- , er zullen indien nodig hardere en langere acties worden gepland.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, of wilt u weten wie de spreker zijn op de manifestatie, dan kunt u zich het beste wenden tot de bekende dichterswebsites zoals www.epibreren.com of www.schrijf.net of www.schrijfweb.com .

-------------------------

Bij deze dan: dit is complete larie. En we zouden het genegeerd hebben als niet 'www.epibreren.com' in dat bericht was opgenomen. Twee dagen geleden schreven we al dat voor een geslaagde hoax de medewerking van figuranten in de hoax vereist is. We zien ons in deze hoax nu zelf als figurant terug, wisten van niks, dus... weg ermee!

Het bovenstaande namaakbericht is afkomstig van een Groninger amateurprozaïst die hoofdzakelijk actief was op www.schrijf.net en www.schrijfweb.com. Waarschijnlijk wil de hansworst met deze hoax zijn vijf milliseconden van roem vergaren. Daarvoor is hij bij ons toch echt aan het verkeerde adres.

(Rottend Staal, 28-9-2005)

terug naar boven


GYSBERT JAPICXPRIJS VOOR ABE DE VRIES

Utrecht - De Contrabas berichtte gisteravond dat Gysbert Japicxprijs, de belangrijkste Friese literaire prijs, dit jaar naar onze medewerker Abe de Vries gaat. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 5000. De prijs bestaat sinds 1947 en wordt om de twee jaar uitgereikt.

De Vries krijgt de prijs voor zijjn bundel In waarm wek altyd (Bornmeer, Leeuwarden 2004). De Jury (in het Friesch Dagblad van 1 februari aangezien voor niet genomineerden, die zich echter bij deze prijs niet voordoen) bestond uit Michaël Zeeman (schrijver, publicist en criticus), Jitske Kingma (uitgever en schrijfster) en Klaas van der Hoek (conservator Universiteitsbibliotheek Utrecht, lid Adviesraad Fonds voor de Letteren). En bekeek voor deze prijs de Friese poëtische productie in de periode 2001-2004

Het juryrapport in Word-bestand is aan te klikken op de site van De Vries' uitgeverij Bornmeer. Kennis van het Fries strekt tot aanbeveling. Een Nederlandstalige samenvatting van het juryrapport werd verzorgd door onze redacteur Breukers en luidt: 'Ze vinden de poëzie van Abe het mooist.'

Op de Contrabas is inmiddels een Nederlandstalig interview met de laureaat verschenen.

Zie ook Abe de Vries' weblog.

(Rottend Staal, 28-9-2005)

terug naar boven


JAN CAMPERT

's-Gravenhage - Gisteren openbaarde de Haagse stadsarchivaris Charles Noordam de studie over het gedrag en de dood van Jan Campert in de oorlogsjaren. Die studie werd ingesteld na een artikel van dode dichtersinquisiteur Godert van Colmjon, in het NRC Handelsblad van 21 februari 2005 (zie ook Rottend Staal, 21-2-2005 en het Contrabasweblog, 23-2-2005).

Colmjon stelde o.a. dat Campert in het concentratiekamp Neuengamme vermoord zou zijn. Een omstreden stelling - daar Colmjon geen enkele ooggetuige van die 'moord' had gesproken. Netzomin als Charles Noordam dat gedaan heeft. Simpelweg omdat alle ooggetuigen intussen overleden zijn.

Vandaag bericht de Volkskrant uitgebreid over Noordams studie. In dat artikel staat ondermeer: 'Campert was ziek. Zo zeer, dat hij twee keer in het kampziekenhuis terechtkwam. Noordam las dat in het 'laboratoriumboek' van het kamp, en las het opnieuw als sterfoorzaak in het 'dodenboek'. ‘Om daarin wat te veranderen – dat zou een heel hoog niveau van manipulatie hebben vereist.'

Het is vreemd dat een onderzoeker het 'dodenboek' van een concentratiekamp een betrouwbare bron vindt. De nazi's hielden nauwgezet bij wie wanneer in hun kampen stierf, maar gaven daarbij veelal een gefingeerde doodsoorzaak op. Gehandicapte kinderen die vergast werden of een dodelijke injectie kregen stierven volgens die boeken aan longontsteking. Slachtoffers van mishandeling werden 'op de vlucht neergeschoten'. Etcetera etcetera. Het hoge niveau van manipulatie was dus ingebakken in het kampsysteem.

Eigenlijk kan men stellen dat dit hele onderzoek overbodig was, even overbodig als het artikel van Colmjon, waarmee de hele commotie begon. En ergens lijkt het alsof Noordam dat ook vindt: 'Nederlanders hebben nog steeds een star idee van de oorlog, alsof alles in goed en fout te vangen is. Maar in die eerste jaren probeerde iedereen tot een modus vivendi met de Duitsers te komen. Zijn vrienden, waaronder Simon Carmiggelt, wisten wat hij deed en bleven met hem omgaan. Wie zijn wij om er zoveel jaren later over te oordelen?'

Zie ook De Contrabas.

(Rottend Staal, 28-9-2005)

terug naar boven


KOPLAND HOUDT VAN GOGH-LEZING

's-Hertogenbosch -Het Brabants Dagblad berichtte dat Rutger Kopland op 7 oktober de Van Gogh-lezing in Den Bosch verzorgt. 'Over het hiernamaals' luidt de titel van deze 16de Van Gogh-lezing van het Noordbrabants Genootschap.

Te Epibreren vermoeden we dat deze lezing niet naar onze medewerker Ruben van Gogh, noch naar de onlangs gestorven cineast Theo van Gogh, maar naar de eveneens onlangs overleden schilder Vincent van Gogh vernoemd is. Maar dit terzijde - al zou zo'n krant daar toch wat duidelijkheid in mogen scheppen, gezien de overdaad aan cultureel actieve Van Goghs.
Kopland peinst over welke Van Gogh het gaat
© Henk Veenstra, 2005

 

De Van Gogh-lezing wordt jaarlijks gegeven door een dubbeltalent. Eerdere lezingen werden verzorgd door onder anderen Charlotte Mutsaers, Leon de Winter, Rudi Fuchs, Jan Hoet, Armando, Breijten Breitenbach, K. Schippers en Hugo Brandt Corstius. Voor en na de lezing speelt Maurice Pirenne twee van Koplands favoriete Bach-koralen, op het kerkorgel. De lezing begint om 20 uur in de Nederlands Hervormde Kerk in Den Bosch. Kaarten door overmaking van € 10 op bankrekeningnr. 60.74.17.811. Nadere informatie: www.noordbrabantsgenootschap.nl

(Rottend Staal, 27-9-2005)

terug naar boven


NEEF BESTEELT DODE INGRID JONKER + REACTIE KOMRIJ

Johannesburg - Het ANP bericht dat de onlangs overleden dichter Ingrid Jonker (1933-1965) na haar dood bestolen is door haar neef Anthony Biaros. De dochter van de Zuid-Afrikaanse dichteres, Simone Jonker, heeft een klacht ingediend tegen deze neef die zich volgens haar schuldig maakte aan diefstal van haar moeders nalatenschap.

Voor 50.000 Rand (circa 6500 euro; in Zuid-Afrika een bedrag waar je een mooie middenklasser voor kan kopen) verkocht hij brieven, dagboeken, manuscripten en foto's van de dichteres aan onze medewerker Gerrit Komrij. 'Die staat daardoor nu als heler te kijk', bericht het ANP, althans, het persbureau meldt dat die opmerking in het najaarsnummer van het deze week verschijnende kwartaalblad Zuidelijk Afrika staat.


Ingrid Jonker, die veertig jaar geleden zelfmoord pleegde, werd op haar sterfdag uitgebreid herdacht. Daarmee laaide ook de kwestie van haar nalatenschap weer op. Het zit bewonderaars van Ingrid Jonker enorm dwars dat Komrij met haar literaire nalatenschap aan de haal is gegaan. Zij vinden dat Komrij het materiaal weer terug moet geven aan de rechthebbenden in Zuid-Afrika.

Volgens de biografe van Ingrid Jonker, de journaliste/schrijfster Petrovna Metelerkamp, gaat de kwestie terug tot het overlijden, in 1997, van Ingrid's oudere zus, Anna Biaros (geb. Jonker). Zij heeft de nalatenschap van Ingrid tot haar overlijden onder beheer gehad. De zoon van Anna, Anthony Biaros, heeft de nalatenschap van Ingrid Jonker daarna aan Gerrit Komrij verkocht.

Metelerkamp is ervan overtuigd dat Komrij destijds niet wist dat Biaros daarmee wederrechtelijk handelde. 'Anthony Biaros heeft echt met de bezittingen van Ingrid geleurd en Komrij zelfs gedreigd de spullen liever in zee te gooien als hij niet op de vraagprijs in wilde gaan', aldus Metelerkamp. 'Omdat Komrij in het buitenland woont, is het voor de erven onbegonnen werk om een peperdure juridische vordering op te starten. Dat kan de Ingrid Jonker Trust, de rechtmatige eigenaar van de gewraakte nalatenschap, gewoon niet betalen.'

Er zijn volgens haar wel goede gesprekken met Komrij op gang gekomen. Metelerkamp: 'Ik heb het volste vertrouwen in meneer Komrij dat hij de zaak met de belanghebbenden in der minne zal schikken.'

Komrij wilde niet reageren op de kwestie, aldus het ANP, gisteravond.

De werkelijkheid is dat Komrij niet door het ANP benaderd was, noch per mail, noch telefonisch.Hij protesteerde derhalve, waardoor het ANP nu dit bericht:

Reactie Komrij

Komrij zelf liet weten dat de kwestie al drie jaar geleden in Zuid-Afrika in de publiciteit kwam en dat het hem bevreemdt dat de zaak nu opeens in Nederland de aandacht trekt. 'Niemand anders wilde de nalatenschap hebben en daarom heb ik die maar gekocht', aldus Komrij. 'Ik dacht dat het anders verloren zou gaan. Pas daarna zijn er mensen wakker geworden en ben ik de boeman van de familie geworden.'

Komrij zei dat het materiaal nog altijd in koffers zit en dat hij er wel een keer voor zal zorgen dat de nalatenschap op de goede plek terechtkomt.

(Rottend Staal, 27-9-2005)

terug naar boven


STIJLLOZE WIERINGA-HOAX GAAT DOOR

Epibreren - Hoewel de luchtballon van de 'onthulling' dat onze medewerker Tommy Wieringa de AKO-Literatuurprijs 2005 gaat winnen al op vrijdagavond stuk werd geprikt (zie Rottend Staal, 23-9-2005) continueert Geen Stijl de hoax. Vandaag verscheen er op die site een nieuw artikel, waaruit duidelijk wordt wat het doel van deze hoax is: zorgen dat Geen Stijl in de verzamelde serieuze media genoemd wordt.

Op zich is daar niks mis mee. Sterker nog: het is mooi als op een goedbezochte site als Geen Stijl aandacht wordt besteed aan literatuur, met welke invalshoek dan ook. Het is alleen wel een beetje raar dat de mensen die in deze hoax figureren - onze medewerkers Tommy Wieringa en nu ook Eva Cox en Victor Schiferli - niet van te voren op de hoogte zijn gebracht - wat toch wel een vereiste is voor het welslagen van een hoax.

Die op dit moment een aantal ranzige trekken begint te vertonen: men leze de reacties op het Geen Stijl-bericht van vandaag. Of nee: men leze die liever niet. Alhoewel: lees ze toch maar en merk wat voor slag zieke geesten daar huist.

Tot slot: we zijn nog steeds benieuwd wie die Pritt Stift, de 'poster' van het eerste fake-bericht is. Achterhalen wie de andere redactieleden zijn was een kleine moeite *: Prof. Hoxha (Ambroos Wiegers), De Chileen (mogelijk Oscar van Wijland), Fleischbaum (Dominique Weesie), Joris de Lognazi (zeer waarschijnlijk Joris Leermakers, bedenker van web-log.nl). Pritt Stift blijft vooralsnog een onbekende, waarvan we alleen een IP-nummer konden achterhalen: 82.217.239.154. Wellicht dat dit nummer een onzer lezers bekend voorkomt.

* Eén bron is geen bron - de informatie op Wikipedia wordt bevestigd door vele andere bronnen)
(Rottend Staal, 26-9-2005)

terug naar boven


NIEUWS VAN HET TIJDSCHRIFTENFRONT

Het Liegend Konijn

Epibreren - Het Liegend Konijn is weer verschenen. Het blad (2005/#2) bevat ditmaal 143 nieuwe gedichten van 57 dichters, die het thema 'Hiernamaals' aansneden. Het grootste deel van die dichters bestaat uit de bekende namen, daarom volstaan we hier met het signaleren van de nieuwe namen: Koen Peeters (1959) - al bekend als prozaïst; debuteert dit najaar met Fijne motoriek bij Meulenhoff, waarmee het aantal ons bekende poëziedebuten dit najaar tot 16 oploopt; David Van Reybrouck (1971), Filip Rogiers (1966), Peter Vermeersch (1972) en Johan Wambacq (1950).

Van een van de bekende namen is dit dichtfragment in het blad te lezen:

'zolang ik er niet geweest ben
voel ik me niet geroepen
over het hiernamaals
iets substantieels te beweren
dat is een twee is dat
alles in de ruimte een achterzijde
heeft in de tijd alles een erna'

K. Michel

Het Liegend Konijn verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren en is voor € 17,50 te koop bij de betere Nedervlaamse boekhandel en via de site.

De Zingende Zaag

Haarlem - Van De Zingende Zaag minder goed nieuws: de gemeente Haarlem dreigt de subsidie voor het blad en de activiteiten stop te zetten. Daar kan natuurlijk tegen geprotesteerd worden en wel via http://dezingendezaag.com/pages/poeziecafe.html

(Rottend Staal, 26-9-2005)

terug naar boven

'THE NIGHT OF THE PROMS' ZOEKT GEDICHTEN

Antwerpen - 'The Night of the Proms 2004'kreeg al een poëtisch tintje omdat Kristien Hemmerechts tijdens dit feest van klassiek en pop, gedichten voorlas van haar onlangs overleden man Herman de Coninck.

Het Sportpaleis is nu in samenwerking met Antwerpen Boekenstad op zoek naar poëtisch talent onder de bezoekers van 'The Night of the Proms 2005'. Tijdens de 21ste editie van ‘The Proms’ worden gedichten voorgedragen, die door amateur-dichters zijn geschreven. Bezoekers mogen maximaal drie eigen Nederlandstalige gedichten insturen die liefde, muziek of de liefde voor muziek als thema hebben. Elke avond wordt minstens één van de geselecteerde gedichten voorgelezen.

De gedichten kunnen opgestuurd worden naar Antwerpen Boekenstad t.a.v. Max Temmerman via het e-mailadres max.temmerman@abc2004.be. Het reglement van de wedstrijd staat op de website www.notp.com.

'The Night of the Proms 2005''vindt plaats op: 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 en 31 oktober en 3, 4, 5, 10 en 12 november . Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.sportpaleis.be of bij Tele Ticket Service 0900-45.000.45. Meer informatie via www.notp.com

(Rottend Staal, 26-9-2005, met dank aan BN/De Stem)

terug naar boven

POP VS POETRY ZWOLLE BESPROKEN

Zwolle- In Dagblad De Stentor een bespreking van de Pop vs Poets-avond in Hedon, waar de dichters J.A. Deelder, Sieger M. Geertsma, Tjitse Hofman en Tjitske Jansen voor de eer van de poëzie streden.

Tjitske Jansen beslechtte deze disciplinaire bloedgroepenstrijd in het voordeel van de dichters met 109,5.

(Rottend Staal, 26-9-2005)

terug naar boven

PIETER GEERT BUCKINXPRIJS VOOR JORIS IVEN

Diepenbeek - De tweejaarlijkse Pieter Geert Buckinxprijs is dit jaar toegekend aan onze medewerker Joris Iven, voor het gedicht 'In de archieven: testamenten & brieven' (te lezen op zijn Rottend Staal-pagina. Wat de prijs inhoudt laat zich lezen op de site van de Stichting Pieter Geert Buckinx. Het bedrag dat aan de prijs gekoppeld is bedraagt 1000 euro.

Eerdere winnaars van de P.G. Buckinxprijs waren o.a. Marc Tritsmans (1991 en 1995), Germain Droogenbroodt (1993) en onze medewerker Victor Vroomkoning (2003).

(Rottend Staal, 25-9-2005)

terug naar boven


SFEERIMPRESSIE VAN WINDROOSREEKSPRESENTATIE

Amsterdam - Op het weblog van onze medewerker Catharina Blauwendraad is een sfeerimpressie te lezen van de Windroosreekspresentatie, gisteravond in het Betty Asfalt Complex. Men klikke hier en daar voor directe toegang tot het in twee delen gepubliceerde verslag.

(Rottend Staal, 25-9-2005)

terug naar boven


NCRV'S DICHTTALENT: DE VOORWAARDEN

Epibreren - Een jaar of twee geleden attendeerde onze medewerker Erik Jan Harmens ons op de veelal onzinnige discussies die op het forum van de door de NCRV gerunde site Poetry Alive woeden - een site waar vooral heel veel gedichten geplaatst waren.

Poetry Alive is inmiddels omgedoopt in www.dichttalent.nl en ook daar worden weer heel veel gedichten geplaatst en vieren de onzinnige discussies hoogtij. En dat gaat blijkbaar met zoveel verbaal geweld gepaard, dat het forum momenteel in ombouw is om uitwassen tegen te gaan. De nieuwe voorwaarden voor deelname aan de discussies en de voorwaarden voor de op de site te plaatsen gedichten zijn al wel te lezen. En doen een mens afvragen wat er de laatste tijd zoal op die site geplaatst is:
-----------------------------------
De NCRV is bevoegd om gedichten en andere inzendingen naar eigen inschatting te plaatsen of te weigeren. Expliciete criteria hierin zijn:

Partijpolitieke of commerciële kleuring;
Aantasting van personen in hun (sociale) rechten;
Plagiaten en vertalingen;
Gedichten in een andere taal dan Nederlands
Gedichten zonder poëtisch belang;
Rijmelarijtjes;
Dubbel ingezonden gedichten;
Discriminerende of anderszins smakeloze gedichten;
Gedichten met kwetsende persoonlijke aanvallen;
Gedichten die in strijd zijn met het auteursrecht.'
---------------------------------------
Op zich is het heel goed dat de NCRV enige redactie op die site gaat loslaten. Die evenwel de moeilijke taak krijgt de tientallen (en misschien wel honderden) dagelijks inzendingen te toetsen aan bovenstaande criteria. Ga er maar aan staan.

Nog grappiger zijn de voorwaarden voor deelname aan de discussies, die blijkbaar zijn opgesteld naar aanleiding van wat tot voor kort op de fora gebeurde. Een kleine keuze:
----------------------------
'
Niet schelden of bedreigen - niet op het forum, maar ook niet per e-mail aan een gebruiker;
Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, seksistische of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan;

Berichten die laster, smaad of ander illegaal materiaal bevatten, worden verwijderd. Denk onder meer aan tekst, afbeeldingen, video, programma's of muziek. Een bericht plaatsen met de bedoeling een illegale daad te verrichten, is strikt verboden.'

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven


VANAVOND PRESENTATIE NIEUWE WINDROOSREEKSBUNDELS

Epibreren/Amsterdam - Alhoewel we per decreet besloten hebben dat boekpresentaties geen nieuws zijn (dichters horen bundels uit te brengen, dus als ze dat doen is dat geen nieuws) toch even dit: vanavond vindt in het Betty Asfalt Complex te Amsterdam de presentatie plaats van de nieuwe vier delen van de Windroosreeks. Wat betekent dat onze medewerkers Block, Koolwijk, Wolff en Zinger debuteren. Zowel in boekvorm als op cd.

Informatie over de presentatie is te vinden op het weblog van Uitgeverij Holland. Op het vernieuwde NCRV's Dichttalent (waarover later meer) vertelt Simon Vinkenoog over de Windroosreeks van vroeger.

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven

HET SCHOFFEREN VAN DICHTERS
Vinkenoog verhongert door 'hoogwaardigheidsbekleders'


Amsterdam - Gisteren werd in het Cobra museum voor moderne kunst in Amstelveen de tentoonstelling van Hugo Claus' beeldend werk, Souvenir, geopend. Een gebeurtenis waar we tot dusverre niet over berichtten, omdat we een poëzie- en geen beeldend kunstdagblad zijn.

Onze medewerker Simon Vinkenoog was daar ook en overkwam in de aanloop van deze tentoonstelling iets heel absurds. Simon Vinkenoog: 'Werd ik begin vorige week gebeld door een dame van het Cobra-museum, die ons vroeg of wij na de opening aan een diner wilden deelnemen (ja, graag ja, danku), viel enkele dagen daarna de volgende brief van John Vrieze, directeur van het Cobra museum in de bus, gedateerd 16 september:

"Geachte Heer Vinkenoog,

Door een buitengewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden blijkt dat het aantal personen dat is uitgenodigd na de opening van de Claus-tentoonstelling volgende week verre de capaciteit overschrijdt. Onder meer door de deelname van een aantal politieke hoogwaardigheidsbekleders zijn wij genoodzaakt onze lijst van genodigden te herzien. Het is buitengewoon pijnlijk maar wij zien ons hierdoor gedwongen onze uitnodiging aan u te herzien. Niettemin hoop ik u op de openingsbijeenkomst te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, w.g. John Vrieze directeur."

Liesbeth van Dalsum: 'Maar Simon, dit is... te gek voor woorden! En toen?'
Simon Vinkenoog: 'Ik heb me sinds de ontvangst van die brief afgevraagd: moet ik dit publiek maken, of moet ik er 'boven' staan? Toen ik het verhaal aan anderen vertelde - ik moest wel - zei Deborah Campert-Wolff 'Ongehoord' en Remco Campert: 'Moet je op je website zetten.'
Liesbeth van Dalsum: 'En dat heb je dus en heel terecht gedaan. Wat is er toch gaande in dit land? Dichters moeten entree betalen voor het bijwonen van een presentatie van eigen werk, worden door omhooggevallen hoogwaardigheidsbekleders van eettafels gestoten - wat wordt de volgende absurditeit?'

 
Een hongerige Simon Vinkenoog en acteur Jan Decleir in het Cobra Museum
© Edith Ringnalda, 2005
 

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven


OPMERKELIJK VEEL DEBUTANTEN?

Epibreren - Een aantal jaren geleden hadden onze medewerker Boog en uw hoofdredacteur een gesprek over hoeveel poëziedebuten er nu jaarlijks in Nedervlaanderen verschijnen. Ze turfden uit hun blote hoofd een aantal tussen de tien en vijftien.

Op de nog steeds onvolledige lijst van dit najaar te verschijnen landelijk gedistribueerde poëziebundels staan nu vijftien debuten (aangegeven met een asteriks). Hoeveel debuten dit voorjaar verschenen is ons onbekend (wie vertelt ons welke de voorjaar 2005 verschenen debuutbundels op onze medewerker Steegmans lijst zijn?).

Maar mag gesteld worden dat 2005 een bijzonder rijke oogst aan debuten oplevert? Kan iemand ons vertellen hoeveel debuten er in 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 en zo voorts tot pakweg 1865 verschenen? We zijn erg benieuwd: dalsum@epibreren.com

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven

OPDATERINGEN

Epibreren - In zowel het overzicht van tijdschriften als in het bericht over de tot 2006 te verschijnen bundels vinden regelmatig opdateringen plaats. Beide lijsten staan op aparte pagina's.

Het artikel over Pé Hawinkels is ook voorzien van nader nieuws: zijn Verzamelde gedichten zijn nu in de uitverkoop.

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven

SERVETTEN HALFSTOK

Zierikzee - Servetten Halfstok is de werktitel van de bundel die de jonge Zeeuwse dichter Ester Naomi Perquin (25) in de naaste toekomst hoopt uit te brengen. Gezien haar publicaties in tijdschriften als Tirade, De Tweede Ronde en in de Meulenhoff Poëziekalender voor 2006 zal die bundel er wel komen.

De Provinciale Zeeuwse Courant interviewde haar deze week en drukte daarbij een harer gedichten af.

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven

KRANTEN TE LAAT DOOR KAPOTTE DRUKPERS

Rijswijk (ANP) - 'Abonnees van de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw moeten deze ochtend lang wachten voordat de krant in de bus ligt. Wegens technische problemen met de drukpers zijn de PCM-kranten tweeëneenhalf uur vertraagd, aldus een medewerkster van de bezorging zaterdagochtend.

De storing ontstond bij het drukken van het Algemeen Dagblad. Sinds deze krant is vernieuwd hebben zich regelmatig problemen voorgedaan met het samenstellen en drukken van de krant.'

Aldus het ANP. Dat toch beter van 'rotatiepers' had kunnen spreken, vindt onze eigen drukker Yfke Dalhemd, die deze krant nog op een degelpers drukt. 'Drukpers klinkt zo a-technisch, alsof door het iets te laat verschijnen van die kranten de vrijheid van meningsuiting in het geding is.'

(Rottend Staal, 24-9-2005)

terug naar boven

GEENSTIJL VEROORZAAKT HYPE ROND TOMMY WIERINGA

Epibreren - De registratiekamer meldde juist een waanzinnige drukte op de www.epibreren.com/wieringa-pagina; de luxe webstek van onze medewerker Tommy Wieringa. Normaal heeft die pagina zo'n tien tot dertig pageviews, vrijdag waren dat er 743.

De drukte bleek veroorzaakt door een artikeltje op www.geenstijl.nl, waarin 'onthuld' wordt dat onze medewerker de AKO-Literatuurprijs 2005 krijgt, voor zijn succesvolle roman Joe Speedboot (inmiddels toe aan zijn negende druk).

Dat namaakberichtje zorgde ervoor dat onze medewerker gebeld werd door het 6-Uur Journaal, Barend & Van Dorp en tal van radioprogramma's, die hem per direct in hun programma's wilden. Wieringa weigerde al die media-optredens, omdat hij niets anders te melden heeft dan dat dat geenstijl-bericht kul is.

Hij staat op de short-list voor die prijs, die op 14 oktober wordt uitgereikt en dat is alles wat hij weet.

Degene die het gerucht de wereld in heeft geholpen heet noemt zich Pritt.stift. Weet een onzer medewerkers en/of lezers wellicht wie dat is?

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven

WWW.PEMSLUIJTER.NL

Epibreren - In het kader van de voortgaande digitalisatie der Letteren beschikt nu ook de bij De Arbeiderspers publicerende Pem Sluijter over een eigen webstek: www.pemsluijter.nl.

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven

NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: een bespreking van Bombloesem van onze medewerker Rense Sinkgraven.

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven

JOOSTEN OVER EENZAME UITVAARTEN, GELD EN DE BEELDVORMING

Nijmegen/Waregem - Op het voor de gelegenheid tot 'Joosten in Letterland' omgedoopte Risee in Letterland mijmerde Jos Joosten op boeiende wijze over twee verschijnsels die maar niet uit het nieuws verdwijnen: stadsdichters en eenzame uitvaarten. Dat was gisteren.

Vandaag uit hij zich over 'Geld', en dan met name over het geldverdelende Fonds voor de Letteren, en, om nog specifieker te zijn over Marc Reugebrinks uitlatingen over de beeldvorming die er over hem zou bestaan.

Nu wil het toeval dat La Dalsum enkele dagen geleden poogde Reugebrink te interviewen over precies dat onderwerp. Dat interview met een weinig coöperatieve Reugebrink is juist online geplaatst.

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven


EINDELIJK WEER NIEUWS VAN LÉVI WEEMOEDT

Assen/Epibreren - Wegens een grote persoonlijke tragedie was het de laatste tijd nogal stil rond onze medewerker Lévi Weemoedt. Het Dagblad van het Noorden bericht dat hij weer aan het werk is gegaan: in november brengt hij de bundel Een vergeetbaar man uit, met dertig door Weemoedt zelf geselecteerde verhalen, waaronder nieuw en niet eerder gepubliceerd werk. Daarnaast bevat het boek een cd waarop Weemoedt veertien van zijn verhalen voorleest. Het verschijnt bij Uitgeverij Ad. Donker te Rotterdam.

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven

WIM T. SCHIPPERS OP DE BUIS

Hilversum - Wim T. Schippers is vanavond te gast in TV3 op Nederland 3 (19.20-19.55 uur). Op 24 september wordt hij onderscheiden met de Van Looyprijs voor zijn hele oeuvre. Men gaat hem de vraag: 'Veelzijdige kunstenaars, is dat een uitstervende soort?' voorleggen.

Ook te gast ene Media van der Laan en ene Cornald Maas. De eerste doet iets met cultuur, de andere staart beroepshalve naar media. Dus die heeft het deze uitzending wel heel makkelijk.

De uitzending is na 21.00 uur online te bekijken op de TV3-site.

(Rottend Staal, 23-9-2005)

terug naar boven

LIESBETH VAN DALSUMLAAN

Epibreren - Om de opening van het dossier Liesbeth van Dalsum - dé interviews luister bij te zetten is hedenmiddag de T.S. Eliotsteeg omgedoopt in de Liesbeth van Dalsumlaan.


© Jan Klug, 2005

Aan de Liesbeth van Dalsumlaan 2 zal in maart het Liesbeth van Dalsum Huis geopend worden, waar ondermeer lichaamsdelen van door haar geïnterviewden geëxposeerd zullen worden.

Er was al geruime tijd een discussie gaande over de naam van die steeg, nu onlangs bleek dat Eliot zelfs de titel van zijn bekende werk uit 1922 gepikt had, en wel van de onlangs overleden Amerikaanse dichter Madison Cawein (1865–1914), die in 1913 'Waste Land' publiceerde in een tijdschrift dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door Eliot gelezen is. Daarover is hier meer te lezen.

Onze sterverslaggeefster was vandaag zo blij met het dossier en de naar haar vernoemde laan, dat ze stante pede met de Epi-Concorde naar de beroemde hairstylist John Nichol vloog, die haar van een nieuw kapsel voorzag. Het resultaat mag er zijn.

Ook John Nichol was zeer tevreden met het resultaat en fotografeerde haar direct voor zijn Curly Hair Styles Magazine, waardoor Van Dalsum nu naast journalist en begenadigd mathematisch en geliefd dichteres ook bekend staat als fotomodel.

Op het Drooglog doet ze er op haar geheel eigen wijze verslag van.
Liesbeth van Dalsum, 2005
foto - courtesy Curly Hair Styles Magazine
 

(Rottend Staal, 22/23-9-2005)

terug naar boven

CAMPERT OP DE BUIS

Epibreren - Momenteel is Remco Campert te gast in het programma TV3 op Nederland 3. Campert vertelt over de voorstelling "Ik val ik ruis en ik zing", een hommage aan Lucebert. Verdere gasten zijn componist Merlijn Twaalfhoven en beeldend kunstenaar Madeleine Berkhemer.

De uitzending is na 21.00 uur online te bekijken op de TV3-site.

(Rottend Staal, 22-9-2005)

terug naar boven

DE LIESBETH VAN DALSUM-INTERVIEWS GEBUNDELD

Epibreren - Op velerlei verzoek worden momenteel de spraakmakende Liesbeth van Dalsum-interviews gebundeld in het dossier 'Liesbeth van Dalsum: dé interviews'. Omdat onze sterverslaggeefster de afgelopen vijf jaar een behoorlijk aantal mensen gesproken heeft zal het samenstellen van dit dossier enige dagen in beslag nemen.

(Rottend Staal, 22-9-2005)

terug naar boven

PÉ HAWINKELS +UPDATE

Nijmegen/Epibreren - Zo af en toe duikt zijn naam op: Pé Hawinkels (1942-1977), de jong gestorven dichter, vertaler en tekstschrijver voor o.a. de van een hotel gevallen Herman Brood. Dat hij ook preses is geweest van de Nijmeegse studentenvereniging Diogenenes was ons echter onbekend.

Om precies te zijn: Hawinkels was een tijdlang (vier maanden, november 1962-voorjaar 1963)
preses van deze niet-corporale studentenvereniging. Dat was toen een zuivere studentenaangelegenheid, meer dan in latere tijd. Allerlei links geborrel maakte een redelijk vroeg einde aan zijn presidiaat - zo herinnert onze redacteur Breukers het zich nog goed..

Het tragische is dat nu ook Diogenes, waar zovele band en dichters hebben opgetreden, dreigt te sterven. Lees het in De Gelderlander (gratis registratie verplicht).

Hawinkels biografie (inclusief zijn studentenactiviteiten) komt uitgebreid aan bod in zijn Verzamelde gedichten, een boek dat bij Uitgeverij De Stiel is verschenen en nu in de aanbieding is, van 20,45 euro voor 10 euro.

(Rottend Staal, 22-9-2005)


terug naar boven

KONKELENDE LETTEREN

Epibreren - Wie zich interesseert voor wat doorgaans in de wandelgangen van de poëziepolitiek verborgen blijft leze dit, dit en dat.

Voor wie dat te veel moeite is een samenvatting: de dichter Marc Reugebrink solliciteerde naar een zetel in de Adviesraad voor poëzie van het Fonds voor de Letteren. Die adviesraad adviseert inzake werkbeurstoekenningen etcetera. Reugebrink: 'Eerst kreeg ik al een briefje dat ik de enige kandidaat was, en dat vond men wat aan de magere kant. Men ging nog wat verder zoeken. Dat begreep ik. Natuurlijk. Uiteindelijk vond men (het lijkt wel: met pijn en moeite, maar dat weet ik natuurlijk niet precies), helemaal in Zuid-Frankrijk Tatjana Daan [vertaler, ex-SLAA en directeur Poetry International 1996-2003, red],– en die droeg men dan maar voor. Die wilde het wel doen want ze had toevallig ook nog wat andere klusjes in Nederland, zo werd mij uitgelegd door de bevoegde persoon.'

Chretien Breukers berichtte hierover op De Contrabas en vroeg zich terecht af dit verhaal klopt en wat de versie van het Fonds was.

En dan, dan doet zich iets merkwaardigs voor: het officiële antwoord van het Fonds was: geen commentaar. Maar Breukers krijgt wel van het Fonds een kopie van een e-mail van Fondsvoorzitter Sylvia Dornseiffer aan Marc Reugebrink, over diens sollicitatie en bovenstaande uitlatingen. In die mail, waaruit niet geciteerd mag worden, beschuldigt Dornseiffer Reugebrink van ondermeer jaloers, rellerig en benepen gedrag.

De grote vraag is natuurlijk: waarom 'lekt' het Fonds een kopie van een privébrief over een sollicitatie aan iemand van de pers? Curieus.

Hoe dan ook: Marc Reugebrink reageerde gisteravond op zijn weblog met een stukje onder de veelzeggende titel 'Damage control'. Op De Contrabas doet hij vandaag aan verdere 'damage control', in een reactie op het eerste artikel dat op gemeld weblogconglomeraat verscheen.

Op De Contrabas vandaag de laatste ontwikkelingen in deze zaak.

(Rottend Staal, 21-9-2005)

terug naar boven

GRENSOVERSCHRIJDEND SOLO-VERTAALPROJECT

Epibreren - Van onze lezer 'Freude', die op d'een of d'andere wijze verbonden is aan het Institut für Maschinenelemente und Maschinengestaltung te Aken, ontvingen we dit schrijven:

'Welcher Dichter würde gerne seine Gedichte übersetzt haben und dafür jeweils eins meiner Gedichte in niederländisch übersetzen?'

e-mail: freude@ime.rwth-aachen.de

.
(Rottend Staal, 21-9-2005)

terug naar boven

KOMRIJ OP NEDERLAND 3

Hilversum - Vanavond om 23.00 uur op Nederland 3: de documentaire over onze medewerker Komrij in Het uur van de wolf.

Op de contrabas enige reacties van kijkers.

(Rottend Staal, 20-9-2005)

terug naar boven


BREKEND NIEUWS: EMMA CREBOLDER WAS DE EERSTE MODERNE STADSDICHTER

Epibreren/Maastricht - Vandaag bereikte ons het bericht dat niet Jan Eijkelboom de eerste moderne Stadsdichter der Lage Landen was, maar Emma Crebolder.

Zij was in 1993 een jaar lang Stadsdichter van Venlo. De gedichten die ze als Stadsdichter schreef werden gebundeld in Weerkaatst in de stroom (Prometheus, 1993).

Het gemeentebestuur van Venlo heeft eind 1992 verordonneerd, dat krachtens delegatie voor het feestjaar 1993 een stadsdichter aangesteld diende te worden. Venlo vierde toen het feit dat het 650 jaar stadsrechten had.

Emma Crebolder bericht ons: 'In Venlo ziet men met lede ogen aan dat hun stadsdichterschap, misschien wel het primeurschap, nooit wordt genoemd in publicaties rondom dit onderwerp.'

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum is derhalve halsoverkop vertrokken naar Venlo, waar ze morgen Venlose voorlichters aan de tand hoopt te voelen over waarom de gemeente Venlo leedogig heeft toegezien en gezwegen bij alle recente Stadsdichterbenoemingen.

Doch de hand dient ook in eigen boezem: hoewel we grondig research hebben gedaan naar het verschijnsel Stadsdichter (gedefinieerd als dichter die als zodanig door het college van B&W benoemd is), waren we al die jaren onwetend van Emma Crebolders Stadsdichterschap. Onze welgemeende excuses hiervoor, zowel aan Emma Crebolder, aan de gemeente Venlo en aan onze lezers.

(Rottend Staal, 20-9-2005)

terug naar boven

WEL EEN BEETJE RAAR... +UPDATE

Epibreren - ...is het verhaal van een columnist die géén column geschreven heeft voor een blad, boos wordt als dat blad die niet bestaande column niet afdrukt, daarom ontslag neemt en nog bozer wordt als de redactie van dat blad hem niet om terugkeer smeekt. Raar, maar waar.

Inmiddels is de columnist in kwestie nog bozer geworden en bericht op zijn weblog hoe uw hoofdredacteur 'scheldend en tierend de discussie binnengelopen [is]'. Dat schelden en tieren mag met een korreltje zout genuttigd worden: hij bezigde de woorden 'geit' en 'schaap'.

Meer over deze wel een beetje rare woede op het Farsklog.

(Rottend Staal, 20-9-2005)

terug naar boven

OPDATERINGEN

Epibreren - In zowel het overzicht van tijdschriften als in het bericht over de tot 2006 te verschijnen bundels vinden regelmatig opdateringen plaats. Beide lijsten staan op aparte pagina's.

Zo werden gisteren en vandaag enige gegevens van Nijgh & Van Ditmar (nieuwe bundel Halverwege van Rick de Leeuw) en Freespace Nieuwzuid verwerkt.

(Rottend Staal, 19-9-2005)

terug naar boven

COMMOTIE OVER UITSPRAAK CLAUS

Epibreren - Sinds de plaatsing van het Grote Anneke Claus-interview wordt de redactie overspoeld door reacties van lezers en medewerkers die zich afvroegen: 'meent ze serieus wat ze over poëtica zegt?'

Het antwoord is: neen. Ze maakte een grapje. Voor de duidelijkheid is Liesbeth van Dalsum in inmiddels haar achtste Landwind teruggereden naar Claus en heeft haar om nadere uitleg gevraagd. Die inmiddels verwerkt is in het interview van eerder vandaag.

(Rottend Staal, 19-9-2005)

terug naar boven

VERSE JONGGESTORVENENPOËZIE

Glimmen/Manchester - De Britse uitgever The Bad Press geeft dit najaar werk uit van tamelijk verloren gewaande jonggestorven dichters uit het begin van de twintigste eeuw. Eén sneuvelde op het slagveld, Jeffery Day (1896-1918), en de twee anderen, James Lyons (1896-1918) en Harry Fitzgerald (1913-1938) overleden aan respectievelijk hart- en longklachten. Hoewel hun gezondheid hen in de steek liet, deed de muze dat niet, want alle drie schreven genoeg gedichten in hun jonge jaren om er nog bundels van te kunnen maken. Op de recentelijk ingerichte website kunt u meer uitvinden over deze drie heren. Naast bloemlezingen uit hun werk, komt er ook een cd met muzikale interpretaties van hun gedichten door o.a. John Howard (beter bekend als Howard Jones), I Am Kloot en Bill Fay.

(Rottend Staal, 19-9-2005)

terug naar boven

HET GROTE ANNEKE CLAUS-INTERVIEW

Epibreren - In november debuteert onze medewerker Anneke Claus met de bundel BONZAI!. Reden voor onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum haar op te zoeken. Het werd een diepgaand gesprek over auto's, poëzie en het kapsel van Patty Scholten

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Anneke, binnenkort verschijnt je debuutbundel. Waarom moeten we die gaan lezen?'
Anneke Claus: 'Och Liesbeth, wat zal ik zeggen. Omdat er muziek in zit!'

Van Dalsum: 'Mijn geliefde Ruben van Gogh, met wie ik overigens geen verhouding heb, heeft over je boek, waarin je tevens tekende voor de tekeningen, gezegd: 'Toch blijf ik het gevaarlijk vinden: dichters die hun eigen gedichten illustreren, dan wel eigen tekeningen toevoegen. Het riekt mij te veel naar amateur-uitgaven van lieve vrouwen vol talenten (sorry, maar ik kan me niet herinneren ooit een mannelijke dichter met eigen tekeningen in de bundel te zijn tegengekomen)' Wat is je reactie daarop?'
Claus: 'Allereerst, dat je geliefde...'
Van Dalsum: 'Met wie ik overigens geen verhouding heb. Maar ga vooral verder.'
Claus: '...zich wellicht eerst iets beter had kunnen documenteren. Zoals in de reacties op zijn uitspraak te Contrabaslog al veelvuldig werd opgemerkt: Vinkenoog, Lucebert, Leo Vroman, Kees Stip, Hugo Claus illustreerden hun bundels zelf. Voor zover ik weet allemaal geen lieve vrouwen. Van Gogh was overigens ruimhartig genoeg om vervolgens toe te geven dat hij min of meer intuitief reageerde op het verschijningsbericht van mijn geïllustreerde bundel. En ik begrijp zijn terughoudendheid ook wel: in het goede geval kunnen illustraties een tekst versterken. Pak je het slecht aan, dan wordt het een onsamenhangend geheel. Ik heb die keuze echter niet voor niets gemaakt. Mijn gedichten en tekeningen zijn altijd hand in hand gegaan, ze vertellen één verhaal. Als het goed is, behoeft dat geen verdere verdediging of verantwoording- zien is geloven. Het gaat er dus niet om dat ik ineens twee kunstjes tegelijk uit de kast wil trekken- dan kon ik ook wel zingend in mijn tutu op het podium gaan staan. En die “gedichten vol wuivend riet en verdwijnende voetstappen in de branding” waar van Gogh het over heeft, daar voel ik me ook geenszins door aangesproken. Mijn poëzie is niet lievig, mijn tekeningen evenmin.'

Van Dalsum: 'Je hebt vóór mij met een concullega van de Contrabas gesproken. Waarom heb je de primeur van het eerste interview niet aan moi gegund? En waarom staat in dat non-interview nergens vermeld dat je publiceert op Rottend Staal?'
Claus: 'Ach ja, mijn exuses, Liesbeth. Ik was je lange teentjes even vergeten. Maar zonder gekkigheid: Chrétien Breukers was er gewoon eerder bij! En dan ben ik heel goedkoop, hoor. Wat betreft die publicatie van mijn teksten op Rottend Staal heb je natuurlijk groot gelijk. Een typisch geval van prehistorisch denken mijnerzijds, om internetpublicaties niet voor vol aan te zien. Breukers heeft de tekst inmiddels aangepast.'
Van Dalsum: 'Dat siert de man. En zoiets had ik niet verwacht, zeker niet van een Limburger. Maar soit. Bij dat interview staat een foto afgedrukt van Connie Palmen in haar jonge jaren. Waarom? En wie zegt mij dat jij - die live in niets lijkt op La Palmen, geen door Connie ingehuurde actrice bent?'
Claus: 'Zeg, begin jij daar nu ook al over? Dat is nu al de zoveelste keer dat ik die gelijkenis naar mijn hoofd geslingerd krijg! Maar vooruit, hoe jij weet dat ik geen afgevaardigde van Miss Palmen zelf ben? Vraag me anders even of ik geen betoog over de Allesverzengende Onvoorwaardelijke Liefde voor je in petto heb, dan zul je zien hoe slecht ik mijn huiswerk heb gedaan.'
Van Dalsum: 'Euh, nee, laat maar. Iets heel anders. In dat interview las ik ook dat je kinderen hebt. Je bent nog erg jong, dus waarom heb je nu al kinderen, die je, blijkens hun rondslingerende speelgoed in de achtertuin wel erg vrij opvoedt?'
Claus: 'O, dat was alleen maar ter illustratie van een punt dat ik probeerde te maken.'
Van Dalsum: 'Och, dus dat was helemaal niet letterlijk bedoeld?'
Claus: 'Ik zocht naar een voorbeeld van iets dat je blikveld vervuilt, en dacht automatisch aan rondslingerend speelgoed. Van die neonkleurige plastic rommel, weet je wel? Het is overigens een uit de praktijk gegerepen voorbeeld, want ik deel mijn tuin met zo’n 250 buren, waarvan een stuk of tien kleine kinders- dus die emmertjes en schepjes, die liggen er steevast. Zwerfspeelgoed, het bewijs dat er nog gefröbeld wordt in jachtige tijden! Hardstikke mooi, gewoon laten liggen. Met uitzondering van skateboards, daar wil je je nek nog wel eens over breken.'

Van Dalsum: 'In het Contrabas-interview kreeg je de vraag voorgelegd: 'Welke dichters behoren tot uw inspiratiebronnen?' In je antwoord komt geen enkele dichteres voor. Waarom niet? Vind je niet dat wij vrouwen elkaar een beetje moeten steunen? Je had toch tenminste moi kunnen noemen?'
Claus: 'Helemaal niet! Ik ben vreselijk slecht in wiskunde, dus die mathematische poëzie van jou, daar snap ik helemaal niets van. Kijk, het is niet dat er geen dichteressen zijn die ik bewonder. Vasalis, Neeltje Maria Min, Judith Herzberg- dat is groots, dat zijn zo van die bakens, daar kun je niet omheen. En ook jongere dichteressen als Albertina Soepboer en Vrouwkje Tuinman schrijven hele mooie dingen. Maar als je mij vraagt waar ik vandaan kom, dan kom ik toch eerder bij toneelschrijvers en singer-songwriters uit dan bij dichters, en toevalligerwijs zijn het ook nog eens allemaal mannen. En ja, natuurlijk moeten wij vrouwen elkaar een beetje steunen, net als zullie mannen onderling, en mannen en vrouwen onder elkaar. Wat ik bedoel te zeggen: het lijkt me onzinnig om wie dan ook te steunen omdàt hij groen of geel, van het ene of het andere geslacht is. Het gaat er denk ik vooral om dat je de mensen opzoekt met wie je iets kunt- dat daar dan nog eens iets moois uit voortkomt.'

Van Dalsum: 'Je komt net als de onlangs door moi geïnterviewde Gerrit Komrij uit de Achterhoek. Waarin zijn jullie nog meer verwant? En nee: dan bedoel ik niet dat jullie beiden verzen bakken.'
Claus: 'Dat we allebei op mannen vallen? Geen idee, ik ken Komrij natuurlijk niet persoonlijk. Maar de manier waarop hij zich ervoor ingezet heeft de poëzie bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, verdient respect- of je het nu altijd met zijn keuzes eens bent of niet. In de poëziewereld ligt navelstaarderij nog ernstiger op de loer dan in andere vakgebieden: het bevolkingsaandeel dat je bereikt, is in de meeste gevallen nog steeds nagenoeg nihil. Dan zijn toegankelijke bloemlezingen en laagdrempelige evenementen het minste waar je aan kunt werken, om niet helemaal te verzanden in gepreek voor eigen parochie.'

Van Dalsum: 'De dichtjeugd van tegenwoordig wil het de hele tijd over poëtica's hebben. Je doet toch niet aan die modegril mee?'
Claus: 'Nee, zeg. Noem mij maar dichter! 'Dichteres' vind ik al minder klinken, poëtica vind ik ronduit bombastisch.'
Van Dalsum: 'Ja, net als 'Gertrudel' en Zen en de kunst van het luchtgitaarspelen. Of wil je zeggen dat 'poëtica' een ander woord is voor 'dichteres'?'
Claus: 'Nee, ik stak er even de draak mee. Voor alle duidelijkheid: natuurlijk heb ik voorkeuren voor bepaalde poëzie, maar ik voel me niet geroepen daar andere mensen mee lastig te vallen.
Het lijkt me toch het belangrijkst dat dichters doen waar ze goed in zijn. Voor de één zal dat vormvast rijm zijn, voor de ander vrije verzen. En wie zich thuis voelt bij scholen en canons, moet zich daar vooral mee bezig houden. Vind ik allemaal best, zolang-ie mij er maar niet mee lastig valt.'

Van Dalsum: 'Heel fijn. Laten we het derhalve over zaken hebben die er echt toe doen. Wat is je favoriete auto en in welke kleur en waarom? En ga je zo mee een ritje maken in mijn fijne hemelvaartblauwe Jiangling Landwind?'
Claus: 'Ik dacht dat je het nooit ging vragen, Liesbeth. Heel graag! Ik ben dol op gevaar. Al vind ik dat bakbeest van je in esthetisch opzicht toch wat minder geslaagd. En wat een onhandig formaat! Het is maar goed dat er te Epibreren zo veel parkeerplaats is, want in Amsterdam raak je zo’n gevaarte natuurlijk nooit kwijt. Zelf heb ik nog geen rijbewijs, maar als het ooit zover komt, zou ik toch voor het ritje met de Snoek gaan, of de Jaguar old-timer. Strak zwart of wijnrood, of helemaal kitschy pastelgroen. En dan het dak neer he, en met zo'n wapperend hoofddoekje en zo’n oversized zonnebril over de snelweg suizen.'

Van Dalsum: 'Wat vind jij van het make-up gebruik van Diana Ozon? En van het kapsel van Patty Scholten? En de pakken van Driek van Wissen?'
Claus: 'Ik roddel alleen onder vier ogen, of als ik dronken ben. Maar nu we elkaar toch spreken: voor de herkenbaarheid van zowel Diana Ozon als Driek van Wissen lijkt het mij aanbevelenswaardig dat ze hun huidige tooi in stand houden. En aan het kapsel van Patty Scholten kan ik niets buitensporigs ontdekken.'

Van Dalsum: 'Wat heb je altijd al willen doen maar nooit gedaan?
Claus: 'Heb je nog een uurtje? Ik kom pas net om de hoek kijken!'
Van Dalsum: 'Wat zal je zeker nooit doen? Ook niet als ik je 10 miljoen bied om het toch te doen?'
Claus: 'Me door Connie Palmen laten inhuren.'
Van Dalsum: 'Over je achternaam: in hoeverre klopt het gerucht dat je een onecht kind bent van Prins Claus? Jullie hebben per slot van rekening dezelfde achternaam. Och! En het is flauw, maar de vraag dient gesteld: ben je dus ook familie van Hugo Claus?'
Claus: 'Claus was natuurlijk de vóórnaam van die Von Amsberg, één van de zes overigens, maar dat is weer een heel ander verhaal - en mijn moeder valt voor zover ik weet niet op uniformen, dus naar alle waarschijnlijkheid geen wortels in de koninklijke moestuin. De Clausen waar ik van afstam zijn afkomstig uit de Limburgse mijnenstreek, met zowel Duitsland als Vlaanderen in de buurt, dat wel- maar meer weet ik er niet van, want ze hebben het me nooit kunnen navertellen. Toen ik er nieuwsgierig naar begon te worden, was die kant van de familie al zowat uitgestorven.
Van Dalsum: 'Wil je verder nog wat kwijt?'
Claus: 'Jazeker. Dat ik nog steeds van mening ben dat Carthago verwoest moet worden!'

(Rottend Staal, 19-9-2005)


terug naar boven

DICHTERS MET CJB.NET-SITES OPGEPAST

Epibreren - Bij onze medewerker Mowaffk Al-Sawad, die naast zijn reguliere Arabische site www.mowaffk.jeeran.com ook de Nederlandstalige site www.mowaffkalsawad.cjb.net had, bemerkten we dat die laatste site niets over Al-Sawad meldde, maar alleen porno liet zien.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat die Nederlandstalige site al heel lang niet meer bijgewerkt was, waardoor cjb.net de informatie op de site vervangen heeft door porno.

(Rottend Staal, 19-9-2005)

terug naar boven

NOG MEER PLAGIAAT
Check it out: www.famousplagiarists.com
!

San Antonio (USA) - Niet alleen Amerikaanse literaire tijdschriften worden geplaagd door poëzieplagiatoren, ook de kranten aan gene zijde van het Atlantische hebben er last van. Zo zag de krant Express News zich deze zomer genoodzaakt diep in het stof te bijten na de publicatie van een geplagieerd gedicht van de onlangs overleden Marianne Moore (1887-1972).

Het meest opmerkelijke aan dat bericht is dat er ook in wordt verhaald over een aan die krant verbonden meteoroloog, die weerberichten plagieerde.

De plaag der plagiatoren heeft inmiddels zulke ernstige vormen aangenomen dat op de website www.famousplagiarists.com de 'War on Plagiarism' wordt gevoerd. Prominent aanwezig is daar de nep-dichter Osama bin Laden - over wie we de laatste jaren meermalen berichtten. Maar ook Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh komen op die site voor, vanwege vermeend plagiaat inzake de film Submission, en René Diekstra, die eens de euvele moed had een gedicht van Hans Andreus voor te dragen en dat het zijne te noemen.

www.famousplagiarists.com neemt ferme standpunten in, zoals: 'Plagiarism is an offense against authorship and originality, and we are criminal accomplices in such offenses if we attempt to justify a plagiarist or ameliorate the consequences resulting from such odious behavior.'

(Rottend Staal, 18-9-2005)

terug naar boven


DE AFFAIRE HAMADENE (3)

Epibreren - Na het lange artikel over de affaire Hamadene, oftewel de grootste plagiaataffaire uit de literatuurgeschiedenis (zie RS, 14-9-2005), bleven nog een paar vragen liggen. Zoals:

Waar ligt Chlef, de thuisbasis van Amari Hamadene?

Dáár, in het zuiden. Of dáár, in het noorden (voor onze lezers in Zuid-Afrika). Chlef, ook wel Ech-Cheliff genoemd, ligt ruwweg tussen Oran en Algiers, zoals op deze en deze kaart te zien is.

Waarom steunt Unesco zijn neporganisatie?

Op één van Hamadene's tot nu toe ontdekte sites, www.arabesquespress.org, prijkt onderaan de openingspagina de mededeling : ''This Review is published with the support of Unesco'.

Klopt dat? Steunt Unesco Hamadene's neporganisaties? Nee, dat doet Unesco niet. Hamadene maakt in deze gebruik van een klassieke oplichterstruc. Unesco heeft ooit 21 maart uitgeroepen tot de Dag van de Poëzie, en heeft daarom een subsite waarop poëzie-evenementen en -prijzen aangemeld kunnen worden.

Hij heeft daar de niet bestaande 'Arabesque International Prize' aangemeld, waardoor zijn 'organisatie', de 'Presse et Communications Littéraires Société Arabesque' alias 'Arabesque presse' alias 'Press and Communication Agency Arabesques'alias 'Arabesques Review' alias 'Arabesques International Cultural Review' alias 'Société Arabesque', op die Unesco-site genoemd wordt.

Genoemd worden of ondersteund worden is een groot verschil. Maar het is het bekende verhaal: mensen zien het Unesco-logo op zijn site, raken erdoor geïmponeerd en geloven het verder wel.

Resumerend

Resten de vragen waarom en waartoe Hamadene zoveel tijd en moeite gestoken in deze zwendel. Omdat dit vragen zijn die alleen door Hamadene zelf te beantwoorden zijn en omdat hij nog steeds weigert onze vragen te beantwoorden pakken we die vragen eens op een heel andere manier aan.

Het CIA-factbook leert dat slechts een zeer beperkt aantal Algerijnen toegang heeft tot het internet. Op Google komt de familienaam 'Hamadene' meermalen voor. Naast Amari Hamadene bestaat er een aantal wetenschappers met eenzelfde familienaam. Amari Hamadene beheerst het Engels genoeg om in die taal te kunnen communiceren en heeft zeeën van tijd om aan de weinig lucratieve poëziezwendel te spenderen - allemaal zaken die niet voor elke Algerijn zijn weggelegd.

Dit alles wijst erop dat Hamadene een telg is uit een welgesteld Algerijns geslacht, voor wie geld nauwelijks een rol speelt. Als geld voor hem een probleem zou zijn, valt te betwijfelen of hij deze vier sites in de lucht kan houden:

http://www.arabesquespress.org/
http://societe.arabesquespress.org/
http://societe-arabesque.fr.st/
http://www.arabesque-international.com/

Blijft over als motief: bekendheid. Maar als wat? Hamadene mag het zeggen.


(Rottend Staal, 18-9-2005)


terug naar boven

JOOSTEN IN LETTERLAND

Waregem - Deze week is Jos Joosten gastcolumnist op onze medewerkers Risee's weblog Risee in Letterland. Hij begint veelbelovend.

(Rottend Staal, 18-9-2005)


terug naar boven

INTERNETPOËZIE (2)

Epibreren - Inmiddels is onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum teruggekeerd van haar zoveelste diepte-interview, ditmaal met onze medewerker Tonnus Oosterhoff, over zijn komende lezing over 'internetpoëzie'.

Liesbeth van Dalsum: 'Tonnus, wat is jouw definitie van 'internetpoëzie'?'
Tonnus Oosterhoff: 'Poëzie op internet, de bewegende en interactieve stuff.'
Van Dalsum: 'Zou je dat misschien iets nader kunnen specifiëren - het bewegende is toch niet iets exclusiefs voor internetpoëzie? Poëzie kan je ook via ouderwetse animaties laten bewegen op filmdoek of televisie, toch?'
Oosterhoff: 'Een sluitende definitie heb ik in het rondlezen niet gevonden. Zo'n definitie maken is ook haast onbegonnen werk, omdat bepaalde interactiviteit zich ook in musea afspeelt, bepaalde bewegende gedichten al van voor het internet dateren en beeldgedichten zich al in het oude Griekenland ophielden. In een proefschrift zou ik er een saai hoofdstuk aan moeten wijden, nu doe ik de definitiekwestie met een Jantje van Leiden af.'
Van Dalsum: 'En terecht, want daarmee ligt de bal precies waar die hoort: bij de literatuurwetenschap. Die nu eindelijk eens iets concreets heeft te doen: het opstellen van een sluitende definitie over wat internetpoëzie nu exact is.'

(Rottend Staal, 17-9-2005)

terug naar boven

GELDERLANDER EN STENTOR OVER STADSDICHTERS

Nijmegen - Omdat het vandaag precies 61 jaar geleden is dat operatie Market Garden begon, publiceerde de Gelderlander precies een maand geleden een artikel over het verschijnsel 'Stadsdichters'. Waarin een groot aantal van onze medewerkers passeren, van Komrij tot Van der Pluijm, Vroomkoning tot Ohlsen, Wijnberg tot Jansen op de Haar en etcetera.

Wie het artikel geschreven heeft is helaas onbekend.

Dagblad de Stentor berichtte overigens eergisteren over de Deventer Stadsdichter, Dick Metselaar en kondigt een landelijke manifestatie van Stadsdichters aan, die eind oktober in Lelystad wordt gehouden. Over dat laatste meer op de site van de Stadsdichter van Lelystad.

(Rottend Staal, 17-9-2005)


terug naar boven

INTERNETPOËZIE

Groningen - Onze medewerker Tonnus Oosterhoff houdt de komende maand een serie lezingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een van die lezingen (op 18 oktober) gaat over 'internetpoëzie'. Oosterhoff zal de stand van zaken pogen te schetsen. Hij vraagt zich af waarom het genre maar niet tot bloei wil komen. En signaleert twee artistieke problemen: de rivaliteit tussen taal en beeld en de psychologische gevaren van interactiviteit. De lezing wordt uiteraard met veel plaatjes en filmpjes geïllustreerd.

Ons eiland-eigen nieuwsgierig Aagje, Liesbeth van Dalsum, lijkt deze lezing wel wat, maar vraagt zich af wat internetpoëzie nu eigenlijk is. Ze is daarom juist in haar nieuwe Landwind (na eerder deze week al vijf versleten te hebben) gesprongen en legt deze vraag aan onze medewerker voor.

De Volkskrant bericht vandaag over een van zijn andere lezingen: die over W.F. Hermans' De donkere kamer van Damokles.

(Rottend Staal, 16-9-2005)


terug naar boven

EENZAME UITVAART #46

Amsterdam - Gisteren vond te Amsterdam de 46ste eenzame uitvaart plaats. Onze medewerker Tonnus Oosterhoff was dichter van dienst. Op zijn weblog doet onze medewerker F. Starik verslag.


Of deze uitvaart welbeschouwd een eenzame uitvaart was mag betwijfeld worden - vrienden van de overledene waren bij de uitvaart aanwezig.

(Rottend Staal, 15-9-2005)

terug naar boven

PISSIGHEID TE EPIBREREN
Entree voor eigen werk & nieuwe Amsterdamse uitgeverij besteelt Rottend Staal

Epibreren - Deze ochtend ontving uw hoofdredacteur een uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van een project waar hij vier jaar geleden aan had meegewerkt en dat nu eindelijk voltooid is.

Dat project, woord-bijt-beeld, is een kunst & poëziekettingproject, waarbij een beeldend kunstenaar een kunstwerk maakte, een dichter middels een gedicht daarop 'reageerde', daar weer een kunstenaar met een kunstwerk op reageerde etcetera.

Onze medewerkers Jan Baeke, Maria Barnas, Wim Brands, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Erik Lindner, Tonnus Oosterhoff, René Puthaar, Alfred Schaffer, Tommy Wieringa, uw hoofdredacteuren Droog en Hofman, alsmede J.A. Deelder, Lernert Engelberts, Esther Gerritsen, Esther Jansma, Marije Langelaar, Marcel Möring, Hagar Peeters, Ilja Leonard Pfeijffer, Mustafa Stitou en vijfentwintig beeldend kunstenaars werkten aan woord-bijt-beeld mee. Het wordt tijdens een festival te Rotterdam middels een videoprojectie gepresenteerd.

Later (eens, wanneer, waar?) verschijnt er een boek over dit project.

Maar, nu komt het, initiatiefnemer Pieter Desmet schrijft: ''Helaas heb ik geen vrijkaartjes gekregen, maar voor woord-bijt-beeld deelnemers heb ik wel korting kunnen krijgen op de entreeprijs en een paar drankbonnen weten te bedingen.'

Korting? Leip festival: op zo'n manier krijg je je betalende bezoekers wel binnen. Wat een waanzin.

Dit is voor het eerst in zijn vierentwintigjarige dichtcarrière dat onze hoofdredacteur geacht wordt te betalen voor het bijwonen van de presentatie van een project waar hij zelf aan heeft meegewerkt. Hij is dan ook behoorlijk.. pissig.


Een pissigheid die vergroot wordt door het hufterig gedrag van een nieuwe Amsterdamse uitgeverij die materiaal van deze site heeft gestolen. We hebben deze uitgeverij derhalve een gepeperde rekening gestuurd. Naar vandaag blijkt probeert de uitgeverij de rechtenschending te verdoezelen - zonder ook maar enig contact over deze zaak met ons opgenomen te hebben. Gelukkig zijn kopieën van de diefstal op het eiland aanwezig.

(Rottend Staal, 15-9-2005)

terug naar boven

VANAVOND THOMAS MÖHLMANN IN TV3

Hilversum - Vanavond is onze medewerker Thomas Möhlmann te gast in TV3, het dagelijkse cultuurprogramma op Nederland 3 (19.20-19.55 uur). Hij praat, als de presentatoren zeer tegen hun gewoonte in hem daartoe de kans geven, onder andere over zijn debuutbundel De vloeibare jongen (Prometheus). Verder zijn de ons onbekende Edwin de Vries en Frank Houtappels te gast.

De uitzending is na 21.00 uur online te bekijken op de TV3-site.

Radiomatig is Möhlmann te beluisteren in De Avonden, aanstaande vrijdag

(Rottend Staal, 14-9-2005)

terug naar boven


DICHTER BETICHT VAN GODSLASTERING

Calcutta - 'Een gerechtshof in India heeft een vooraanstaand Bengalese dichter gedaagd voor het belasteren van een Hindoe-godin. In een krantenartikel werd de dichter Sunil Gangopadhyay (71) geciteerd dat hij als jongeman 'seksueel opgewonden' werd van een beeld van Saraswati. Eerder werd een tijdschrift met werk van de dichter al verboden omdat hij daarin [over] het seksleven van de profeet Mohammed had geschreven. Gangopadhya zei tegen de BBC de zaak niet al te serieus te nemen. Sunil Gangopadhyay moet in december voorkomen', berichtte de Volkskrant gisteren.

Zie ook: Boekbalie.

(Rottend Staal, 14-9-2005)

terug naar boven

HET EERSTE ANNEKE CLAUS-INTERVIEW

Epibreren - Onze medewerker Anneke Claus, die in november debuteert met de bundel BONZAI! (Passsage) heeft haar eerste interview afgegeven. Het is te lezen in de Grote Zaal van De Contrabas. Onze sterverslaggeefster van Dalsum betwijfelt echter of Anneke Claus wel echt bestaat.

Op dezelfde Contrabas, ditmaal in de Kleine Zaal, staat een pinnige column van onze medewerker Ruben van Gogh over... Anneke Claus en Y. Né. Op die column reageren weer andere medewerkers, onder wie Nanne Nauta en Patty Scholten.

(Rottend Staal, 14-9-2005)

terug naar boven


DE PLAGIAATAFFAIRE HAMADENE (2)
OF: HOE EEN KLEINE ALGERIJNSE OPLICHTER DE ENGELSTALIGE POËZIEWERELD BEDONDERDE

Epibreren/Basra - Dit voorjaar berichtten we al over de plagiaataffaire Hamadene. Waarin zich deze week een nieuwe ontwikkeling bleek te hebben voorgedaan. Reden voor ons om er weer over te berichten.

Watskeburt?

In 2004 stuurt de Algerijn Amari Hamadene tientallen off- en online Engelstalige literaire tijdschriften in gebrekkig Engels gestelde brieven, waarin hij verzocht de bijgevoegde in goed en hoogst poëtisch Engels vervaardigde poëmen in de desbetreffende periodieken te publiceren.

Over zichzelf deelde hij mee: 'Amari Hamadene was born and lives in Algeria. He directs currently the Press and Communication Agency Arabesques and is the editor of its international literary magazine.'

Hij bereikte met deze massale actie circa 200 publicaties in meer dan 50 tijdschriften, waaronder PW Review, The Hypertexts, The Pedestal, The Redbridge Review en, zo vonden we deze week uit, in het te Nederland gehuisveste Versal.

Men was in het Engelse taalgebied zelfs zo onder de indruk van de Hamadene-gedichten dat men hem een boekuitgave aanbood en tot Noord-Afrikaans correspondent wilde bombarderen. Kortom: een waanzinnig succesverhaal.

De ontdekking van het plagiaat

Dat in maart/april 2005 uiteen spat. De Nederlandse vertaler Ton van 't Hof werkt aan een vertaling van het gedicht 'Becoming' van de Ierse dichteres Roisin Tierney. In de eerste zin van dat gedicht komt het woord 'Ur-feather' voor. Op zoek naar meer informatie raadpleegde hij Google en stuitte op een vrijwel identiek (eveneens Engelstalig) gedicht, waarbij slechts enkele geografische plaatsnamen waren veranderd en dat was ondertekend door... Amari Hamadene.

Een verbaasde Van het Hof ging verder op onderzoek en ontdekte dat Hamadene nog meer geplagieerd had. In maart en april 2005 werden 25 van de door Hamadene ingezonden gedichten (niet alle gedichten zijn overigens ook daadwerkelijk gepubliceerd) ontmaskerd als plagiaat. Op deze pagina is een overzicht van de geplagieerde gedichten te vinden.

Van 't Hof verwittigde de betrokken redacties, die in veel gevallen de omstreden gedichten van hun sites haalden. Natuurlijk werd aan Amari Hamadene gevraagd waarom hij deze plagiaatactie ondernomen had. Zijn verdediging was dat iemand zijn identiteit gestolen had om hem in diskrediet te brengen en dat hij niet voor de geplagieerde gedichten verantwoordelijk gehouden kon worden.

Sommige redacties geloofden dat, anderen niet en weer anderen betwijfelden of deze Amari Hamadene überhaupt bestond.

Research naar Hamadene

De Amerikaan Ronnie Pontiac, dichter, muzikant en 'senior' redacteur van Newtopia Magazine deed in het voorjaar research naar Hamadene en ontdekte dat er daadwerkelijk een Algerijn was die zich Amari Hamadene noemt - althans, hij sprak een Franse dame die het bestaan van Hamadene bevestigde. Maar hij ontdekt ook dat binnen de Algerijnse en Arabische literatuur Amari Hamadene volstrekt onbekend is en dat de organisatie 'the Press and Communication Agency Arabesques' weliswaar bestaat, maar in feite een lege huls is.

De bij ons deze week bekend geworden Versal-publicatie prikkelde ons om het onderzoek naar Amari Hamadene te heropenen. Onze medewerker Mowaffk al-Sawad sprak vele Arabische dichters, journalisten en critici en geen had ooit van Amari Hamadene gehoord of iets van hem gelezen. Een Arabischtalige Google-speurtocht naar Hamadene gaf als eerste zoekresultaat een foto van het Algerijnse nationale voetbalelftal - literaire hits bleven uit.

Een Franstalige Google-speurtocht leverde gisteravond 27 zoekresultaten op. Voornamelijk bestaande uit publicaties door Amari Hamadene in Franstalige literaire periodieken uit Frankrijk, Zwitserland en Canada. Van de gedichten die hij daarin publiceerde is op dit moment nog niet vastgesteld of het al dan niet geplagieerd materiaal betreft. Slechts één zoekresultaat leidt naar Algerije, naar de site die Hamadene zelf runt: www.arabesquespress.org

Drie vragen

Kortom, drie vragen schreeuwen om een antwoord. In de eerste plaats de vraag hoe het kon gebeuren dat een in eigen land volslagen onbekend dichter zulk internationaal succes heeft kunnen behalen met geplagieerd materiaal?

Een antwoord op deze vraag is te vinden in de biografieën die Hamadene aan de redacties zond: na elke geslaagde publicatie kon hij weer een tijdschrifttitel aan zijn biografie toevoegen, waardoor zijn biografie steeds indrukwekkender werd. Oftewel: het welbekende sneeuwbaleffect. Dit is bijvoorbeeld de biografie die Hamadene aan Versal zond, in november, dus enkele maanden voor het bekend worden van zijn grootscheepse plagiaat:

'Amari Hamadene lives and works in Algeria where he direct the Press and Communication Agency Arabesques and its literary Review. His works appeared worldwide in many prints and online reviews like The Mississippi Review, The Seneca Review, Contemporary Verse2, Snow Monkey, Matrix Magazine, Aesthetica Review, Main Street Rag, Zacatecas and many others. He is also the north-African correspondent of the American literary magazine Words & Pictures Magazine and of the French Review Le Jardin d'Essai. A book of poetry translated by Ronnie Pontiac is also forthcoming from Elik Press in USA.'

Success sells, zoals men in Amerika zegt.

Vraag twee: waarom hebben redacties de discrepantie tussen het slechte Engels in de e-mails en het correcte en poëtische Engels van de gedichten niet opgemerkt? Deze vraag is door veel betrokken redacteuren zelf ook gesteld. Iemand merkte in dit verband op dat het exotische aspect dat kleeft aan een naar wereldvrede hunkerende Algerijnse islamiet voor 'het zand in de ogen' moet hebben gezorgd. Daar valt inderdaad iets voor te zeggen.

Vraag drie: hoe valt zo'n affaire in de toekomst te voorkomen? Simpele Google-checks hadden veel onheil kunnen voorkomen. Bij veel Nederlandse poëziewedstrijden voor jongeren is het al gebruik dat de gedichten aan google-checks worden onderworpen. Het is niet zaligmakend, maar met de toenemende digitalisering zal zo'n check steeds effectiever worden.

Wie is Amari Hamadene?

Zover wij hebben kunnen nagaan is Amari Hamadene een kleine oplichter uit Chlef (Algerije), die erin slaagde middels opschepperij tientallen tijdschriftredacties om de tuin te leiden. Over zijn motieven valt slechts te speculeren.

Twee foto's (fotografen onbekend) van Amari Hamadene, die in 2004/2005 in Engelstalige online periodieken verschenen bij 'zijn' gedichten. Er is overigens geen 100% zekerheid dat de hier afgebeelde man daadwerkelijk Hamadene is.

Momenteel speelt hij de vermoorde onschuld, maar zijn verdediging (iemand heeft mijn identiteit gestolen om me in diskrediet te brengen) is zeer ongeloofwaardig: vóór de plagiaatactie was hij volstrekt onbekend. Hij had dus geen naam om in diskrediet te brengen. Noch in Algerije, noch in andere Arabische landen, niet in het Franse taalgebied en al helemaal niet in de Engelstalige wereld.

Zoals gezegd runt hij momenteel de website www.arabesquespress.org,. Daarop staan gedichten van Amerikaanse dichters, wier werk hij eerder plagieerde. Dat hij die dichters hier geen toestemming voor heeft gevraagd zal niemand verbazen.

Rottend Staal heeft Amari Hamadene een aantal vragen over de plagiaataffaire en zijn website voorgelegd. Vragen die hij tot dusverre niet beantwoord heeft.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 14-9-2005; met dank aan Mowaffk Al-Sawad, Ton van 't Hof en de redactie van Versal)


terug naar boven

OPDATERINGEN

Epibreren - In zowel het overzicht van tijdschriften als in het bericht over de tot 2006 te verschijnen bundels vinden regelmatig opdateringen plaats. Beide lijsten staan nu op aparte pagina's.

Zo werden vandaag de gegevens van Krakatau, Permafrost en Weirdo's verwerkt.

(Rottend Staal, 13-9-2005)

terug naar boven

REINOLD KUIPERS OVERLEDEN

Epibreren -Boekblad/Contrabas berichten: Gisteren is Reinold Kuipers, dichter en oud-uitgever van De Arbeiderspers en Querido, overleden. Kuipers, die tussen 1946 en 1960 voor De Arbeiderspers werkte en vanaf 1960 tot zijn pensionering in 1979 leiding gaf aan Querido, is 91 jaar geworden.

Reinold Kuipers (1914-2005) werkte lang voordat hij in het uitgeefvak terecht kwam op een drukkerij in Groningen en vanaf 1935 in de reclame. Na de Tweede Wereldoorlog trad hij in dienst van De Arbeiderspers als hoofd van de uitgeverij. Daar bleef hij tot 1960, toen hij de overstap maakte naar Querido.

Bij Querido vormde hij samen met zijn echtgenote Tine van Buul een tweehoofdige directie. Daar beoefenden zij, zoals Kuipers het omschreef, 'vrij streng een gerichte vorm van uitgeven'. Zij beperkten zich tot Nederlandstalige schrijvers, literatuurgeschiedenis en - sinds 1971 - kinderboeken. Samen met de vaak schitterende vormgeving zorgde dat ervoor dat Querido een fonds werd met een heel duidelijk profiel.

Toen zij in 1979 afscheid namen, prees Hella Haasse hen omdat zij erin geslaagd waren 'ons [auteurs] levend te houden; ik zeg niet: in leven. Wat wij met jullie deelden was de liefde voor het werk, dat wij maken.' H.A. Visser, destijds president-commissaris van uitgeverij, omschreef hun werkwijze iets prozaïscher. Kuipers en Van Buul behoorden volgens hem geenszins tot de uitgevers 'die champagne drinken uit de schedels van uitgehongerde auteurs'.

Kuipers schreef een aantal dichtbundels, waarvan Op losse schroeven (1946) en Rendez-vous met een Remington (1948) nog enige bekendheid genieten. In 1990 verschenen zijn memoires onder de titel Gerezen wit, notities bij boekvormelijks en zo (Querido).

Te Groningen weet men nog goed hoe belangrijk hij is geweest voor literatuur uit Groningen. Zie zijn Poëziemarathon-pagina over het waarom.

In De Dikke Komrij staan twee gedichten van hem, op pagina's 1105 en 1106. Het tweede gedicht is op een dag als vandaag wel heel toepasselijk:

HANGEND UIT EEN RAAM

Daar heeft men huizen neergezet,
een bastion voor haat en nijd
met stoelen, tafel, po en bed,
met lampen en kunstnijverheid.

De zon gaat onder, rood en goud.
een vaag verlangen grijpt mij aan
om eenmaal, afgeleefd en oud,
zo vlammend in de dood te gaan.

Het is verlangen en niet meer.
Dít zal misschien mijn einde zijn:
een uitgemergelde meneer,
die bidt uit angst en kermt van pijn.

Reinold Kuipers (1914-2005)
uit: Een haar in de pen, De Lange Afstand, Zutphen, 1996

(Rottend Staal, 13-9-2005)

terug naar boven

ZUIDERZINNEN

Antwerpen - Aanstaande zondag, 18 september, vindt rond het Zuid te Antwerpen het jaarlijkse festival Zuiderzinnen plaats. Op meer dan 20 podia vieren de meest uiteenlopende woordkunstenaars van België en Nederland 'het festival van het woord'. Onder die woordkunstenaars onze medewerkers Philip Hoorne, Rick de Leeuw, Ramsey Nasr, Fred Papenhove (met John Schoorl, oftewel de Westcoastdichters), Victor Schiferli, Vrouwkje Tuinman, Joost Zwagerman alsmede Wim de Bie, Hafid Bouazza, Remco Campert, Anna Enquist, Peter Ghyssaert, Koenraad Goudeseune, Kamagurka, Joke van Leeuwen, Anne Provoost, Tom Lanoye, De Woorddansers e.v.a.

De aanvang bedraagt 12.00 uur, in het Museum voor Schone Kunsten.

Tickets en inlichtingen zijn verkrijgbaar in een de rode dubbeldeksbus die, deo volente, in ongeëxplodeerde vorm geparkeerd zal staan voor het museum. Een all-in ticket dat toegang geeft tot meer dan 20 podia kost 5 euro. Kinderen tot 15 jaar mogen gratis meekomen. De laatste optredens zijn voorzien rond 21.00 uur.

(Rottend Staal, 13-9-2005)

terug naar boven

NIEUWS IN WORDING

Epibreren - Wegens een internationale poëzieplagiaat-affaire die zich naar gisteren bleek nu ook tot in Nederland heeft uitgestrekt zijn we even op onderzoek uit. Regulier nieuws volgt spoedig.

(Rottend Staal, 13-9-2005)

terug naar boven


NOG MEER DODE DICHTERS GEZOCHT

Epibreren/Rotterdam - Onze lezer Gerard Sikma, die vorige week op zoek was naar een videoband van VPRO's Zesde televisienacht van de poëzie, is inmiddels dankzij onze medewerker Nataça aan dat materiaal gekomen.

Omdat hij graag zijn collectie televisienachten compleet wil hebben, waarin de Derde en Vierde jaargangen ontbreken (oftewel de uitzendingen genummerd 114 t/m 212) bij deze de vraag: wie kan hem daaraan helpen?

Net als vorige week is hij bereid alle te maken kosten te vergoeden. Mail: g.sikma@pinkroccade.com

(Rottend Staal, 12-9-2005)

terug naar boven

STADSDICHTERPODCAST

Antwerpen/Epibreren - Al eerder meldden we het bestaan van de site www.stadsdichterpodcast.be, waar voordrachten van de Antwerpse Stadsdichters Lanoye en Nasr op te beluisteren zijn.

Op die site zijn nu ook voordrachten van de Alkmaarder Stadsdichter Zwagerman, de Den Helderse Stadsdichter Van Kralingen en van de gewezen Stadsdichter van Groningen te vinden.

(Rottend Staal, 12-9-2005)

terug naar boven

OPDATERINGEN

Epibreren - In zowel het overzicht van tijdschriften als in het bericht over de tot 2006 te verschijnen bundels vinden regelmatig opdateringen plaats. Zo werden dit weekend enige gegevens over Tortuca en De Gids en bundels van de uitgeverijen Atlas, Lannoo en De Bezige Bij toegevoegd.

(Rottend Staal, 11-9-2005)

terug naar boven

100 JAAR PAPIAMENTSTALIGE LITERATUUR

Rotterdam - Honderd jaar geleden verscheen 'Atardi' (Schemering), het bekendste gedicht uit de Papiamentstalige literatuur, geschreven door de dichter en componist Joseph Sickman Corsen (1853-1911). Op zondag 25 september 2005 zullen Antilliaanse en Arubaanse dichters en muzikanten hulde aan J. S. Corsen brengen en de publicatie van zijn gedicht herdenken.

Mocht u het gedicht niet kennen: op http://www.epibreren.com/rs/corsen.html staan het gedicht, een kersverse vertaling ervan van Fred de Haas en enige informatie over Corsen en zijn invloed op de Antilliaanse cultuur.

'Atardi' werd op 27 september 1905 gepubliceerd in de krant La Cruz. De publicatie heeft een enorme impact gehad vanwege het feit dat men het in die tijd niet voor mogelijk achtte dat er in het Papiamentu poëzie geschreven kon worden. Er waren toen veel laatdunkende uitlatingen over het beschavingsniveau van de Antilliaanse bevolking. Papiamentu zou slecht zijn voor de ontwikkeling van kinderen en het zou niet geschikt zijn om er onderwijs in te geven. Er werd toen met minachting gesproken over 'dat brabbeltaaltje'.

Op zondag 25 september geeft Henry Habibe, literatuurcriticus, een inleiding over Joseph Sickman Corsen: zijn leven, zijn poëtisch werk en de betekenis van het gedicht 'Atardi'. Het thema van de 'avondschemering' heeft menige dichters geïnspireerd. Habibe laat een aantal Curaçaose en Arubaanse dichters de revue passeren, waaronder Chal Corsen, Oda Blinder (pseudoniem van Yolanda Corsen en kleindochter van J.S. Corsen), Frederik Beaujon, Maria Diwan, Pierre Lauffer en Luis Daal. Dichteres, vertaalster en voordrachtkunstenares Igma van Putte de Windt en dichteres Myra Römer, dragen de gedichten voor en pianist en componist Randal Corsen zorgt voor de muziek. Hij zal enkele composities van zijn betovergrootvader laten horen, die staan op de in mei van dit jaar uitgekomen CD 'Corsen plays Corsen'. De presentatie van het programma is in handen van de Arubaanse toneelregisseur Andy Daal.

Het project 100 jaar Papiamentstalige literatuur is een initiatief van Henry Habibe en Juan Heinsohn Huala, en wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Iraanse Stichting voor Cultuur en Kennis en Het Letterenhuis Rotterdam.

Kaarten reserveren: Telefonisch via (010) 281 62 62 of per e-mail via: theater@bibliotheek.rotterdam.nl

(Rottend Staal, 11-9-2005)

terug naar boven


JOHNNY VAN DOORNPRIJS 2005 VOOR VITALSKI

Nijmegen - De Johnny van Doornprijs voor de gesproken letteren 2005 wordt dit jaar uitgereikt aan Vitalski, berichtte De Gelderlander.

Vitalski, pseudoniem van Vital Baeken (1971), staat in Vlaanderen bekend als de nachtburgemeester van Antwerpen en is conferencier, prozaïst, dichter en tv-personality. In Nederland maakte hij enige faam met het bizarre programma Circus Bulderdrang, waarin ook cultschrijver J.M.H. Berckmans participeerde.

De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt door het literair festival De Wintertuin. Vitalski zal de prijs in ontvangst nemen tijdens het komende festival in november.

Eerdere winnaars van de Johnny van Doorn-prijs waren Willem Wilmink, Carla Bogaards, Simon Vinkenoog, J.A. Deelder, Tom Lanoye en de Dichters uit Epibreren.

De prijs bestaat uit een borstbeeldje van Van Doorn en een luxe-uitgave van het verzameld werk van de schrijver. Voorts mag Vitalski mede het programma samenstellen van de Johnny van Doorn Memorial, een literaire feestavond in Arnhem.

De prijswinnaar wil daartoe een aantal collega-Vlamingen uitnodigen, zodat ook zij in Nederland aan de weg kunnen timmeren.

(Rottend Staal, 11-9-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT
& NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP RECENSIEGEBIED

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: een bespreking van Zen uit eigen werk van Koenraad Goudeseune.

Naar aanleiding van Jeroen Mettes' bespreking van de bundel Batterij (in twee delen, één en twee) van onze medewerker Tsead Bruinja lijkt een geheel nieuwe ontwikkeling op recensiegebied in gang gekomen; tal van dichters reageren nu op recensies en de bespreker reageert daar weer op.

Zo fulmineert onze medewerker Ingmar Heytze tegen weer een andere bespreker van Goudeseune's bundel, zijn onze medewerkers De Vries, Cox, en Rouweler niet te spreken over Mette's aanpak, relativeren onze medewerkers Blaauwendraad, Van Gogh en Vekemans die bespreking weer en reageert Mettes daar weer op.

(Rottend Staal, 10-9-2005)

terug naar boven


WERELD CULTUREN FESTIVAL

Delft - Deze ochtend breekt op het Doelenplein in de plaats waar onlangs Willem de Zwijger vermoord is het Nyama Wereld Culturen Festival uit. Het begint om 11.00 uur en gaat tot 21.00 uur door. Het festival brengt naast muziek en dans poëzie. Van 12.30 tot 17.45 dragen op het dichterspodium Amir Afrassiabi (NL/Iran), onze medewerker Ali Albazzaz (NL/Irak), Chaalan Charif (NL/Irak), Salah Hassan (NL/Irak), Juan Heinsohn Huala (NL/Chili) en Rezza Soltani (NL/Iran) voor. Henriëtte Faas presenteert. Het dichtgedeelte van het festival is georganiseerd door stichting Jambe Delft. Die overigens komend seizoen niét haar maandelijkse literaire café organiseert.

(Rottend Staal, 10-9-2005)

terug naar boven

OPDATERINGEN

Epibreren - In zowel het overzicht van tijdschriften als in het bericht over de tot 2006 te verschijnen bundels vinden regelmatig opdateringen plaats. Zo werden gisteren de gegevens van Bunker Hill en Roodkoper en Uitgeverij Liverse toegevoegd.

(Rottend Staal, 9-9-2005)

terug naar boven

KIJKEN NAAR POËZIE

Utrecht - In 'De kleine zaal', onderdeel van De Contrabas, is onze medewerker Ruben van Gogh aan de essayreeks 'Kijken naar poëzie' begonnen. Kijken naar poëzie? Jawel: hij komt tot verrassende conclusies door simpelweg te staren naar bundels en gefleste poëzie.

Ook in 'De kleine zaal' een column van onze medewerker Herlinda Vekemans en gedichten van de wel heel productieve Koenraad Goudeseune.

En in 'De grote zaal' een vrij vlak interview met onze medewerker Lucas Laherto Hirsch

(Rottend Staal, 9-9-2005)

terug naar boven
OPMERKELIJK WEINIG POËZIENIEUWS

Epibreren - Vandaag troffen onze redacteuren opmerkelijk weinig poëzienieuws aan. Gelukkig is er dankzij de nieuwsstaking van de afgelopen maanden nog enig achterstallig poëzienieuws:

1 . Medewerker brengt nieuw boeken uit bij G.A. van Oorschot

Zomer 1885 - Onze medewerker Emily Dickinson besluit dat Peter Verstegen haar gedichten mag vertalen. Deze verschijnen onder de titel Gedichten vanaf najaar 2005 bij G.A. van Oorschot. Deel 1 telt 600 pagina's en bevat gedichten uit de periode 1858-1864. Deel 2 verschijnt najaar 2006.

Dickinson voorziet al lang voor haar dood dat haar gedichten tijdloos zijn, maar dat vertalingen op de een of andere manier altijd gedateerd raken. Daarom maakt ze afspraken met vele honderden vertalers, uit verleden, heden en toekomst, opdat haar werk ook in andere talen levend zou blijven.

Naast met Verstegen maakte ze afspraken met Simon Vestdijk, Elly de Waard, Ellen de Zwart, Jan Eijkelboom, Louise van Santen, Willem Wilmink, Ivo van Strijtem, Koenraad Stassijns en Vik Dyken, die tussen 1939 en 2002 Dickinson-poëmen vertaalden en uitbrachten.

Bij het ter perse gaan van dit nummer is nog niet bekend wie de vertalingen tussen 2007 en 2086 (het grote Emily Dickinson-jaar) gaat verzorgen. (Met dank aan Boekblad)

2. De dijken zijn gedicht

Najaar 1953. Met het dichten van de laatste gaten in de dijken kunnen te Zeeland weer poëmen gefabriceerd worden. Op nat papier viel lastig te schrijven.

3. Geslaagde parodie

1998 - Op de site van de nog springlevende Theo van Gogh publiceert onze medewerker Joost Zwagerman een zeer geslaagde parodie op het boekenprogramma 'Zeeman met boeken'.

(Rottend Staal, 9-9-2005)


terug naar boven

VERSCHEURKALENDER VAN KEES STIP

Haelen/Epibreren - Deze herfst brengt de onlangs overleden Kees Stip de 'Verscheurkalender 2006' uit bij Uitgeverij Liverse. Met daarin 365 niet of nauwelijks gepubliceerde Trijntje Fops.

(Rottend Staal, 8-9-2005)

terug naar boven

HAVANA AAN DE WAAL?

Nijmegen/Epibreren - Onder het motto 'Genoeg van de rechtse winter? Vier de Linkse Lente' organiseert de partij GroenLinks van vrijdag 9 t/m zondag 11 september een campagnefestival. De Nijmeegse universiteitscampus van 'links bolwerk' Nijmegen alias 'Havana aan de Waal' is daarbij uitverkoren als decor om de landelijke campagne voor nieuw links elan extra stuwkracht mee te geven, zo bericht De Gelderlander. Er zouden namelijk verkiezingen in aantocht zijn, vandaar.

Het programma puilt uit: de Groenlinks-top komt langs, er zijn debatten; er is feest (met, jawel, zelfs een band en een heuse discjockey) en cabaret (Vincent Bijlo, Pieter Derks); Dichter des Vaderlands Driek van Wissen, ene 'Ilja Pfeiffer' en de Nijmeegse Stadsdichter Merijn Hilte dragen gedichten voor, taalvirtuoos Dries van Agt wordt voor de zoveelste maal uit de mottenballen gehaald, etcetera etcetera.

Allemaal heel leuk en aardig, maar uit het krantenbericht lijkt het alsof alle artiesten tot de GroenLinks-aanhang behoren. Of dat daadwerkelijk zo is, is in wezen niet zo belangrijk. De indruk wordt in ieder geval wel gewekt.

De vraag of de Dichter des Vaderlands en de Nijmeegse Stadsdichter er wijs aan doen om aan dit partijfeestje mee te werken legden we voor aan een Stadsdichter buiten dienst, die volmondig 'Nee' gromde. 'Erg dom om je voor voor het karretje van één partij te laten spannen. Als DdV of SD zou je boven de partijen moeten staan. Dat bijvoorbeeld Van Wissen zich bij het referendum, een partijoverstijgende kwestie, een oproep deed om 'nee' te stemmen, daar kan ik mee leven. Maar in deze? Nee. Maar iets heel anders: wie is toch die Ilja Pfeiffer? Ilja, Havana, Cuba, Castro... wat wil dat GroenLinks nu eigenlijk echt?'

(Rottend Staal, 8-9-2005)


terug naar boven

SAAI QUERIDO-FEESTJE TE MIDDELBURG

Middelburg - PZC-reporter Rolf Bosboom woonde op het Abdijplein in de Zeeuwse hoofdstad het 'feestje' van de 90-jarige uitgeverij Querido bij, dat middels voordrachten gevierd werd.

Hij vond het niet echt fonkelen - er waren weer eens prozaïsten die te lang voordroegen, maar gelukkig waren er de dichters Wim Hofman, Anne Vegter, Arjen Duinker en Kees 't Hart die toch nog enige sfeer wisten in te brengen. En ook Bernlef en Niels 't Hooft deden hun best.

Lees het hele artikel in de Provinciale Zeeuwse Courant.

(Rottend Staal, 7-9-2005)

terug naar boven

GEZEUL MET DODE DICHTER

Hilversum - Vrijdag wordt de onlangs overleden Anthony Winkler Prins herbegraven. Om 14.45 uur doet Radio 1 alvast verslag. En op de site van de gemeente Veendam is te lezen hoe het gezeul zal gebeuren.

(Rottend Staal, 7-9-2005)

terug naar boven


OVER 'SFEERVERLAGENDE MENSEN IN HET BOEKENVAK'

Utrecht - Op De Contrabas heeft onze redacteur Breukers de verzamelde stukken gepubliceerd die de woede van Oscar van Gelderen op het Volkskrantweeklog zouden kunnen verklaren.

Wat Breukers afgelopen zomer over Van Gelderen publiceerde was grotendeels commentaar bij publieke gesprekken tussen Wouter van Oorschot (Van uitgeverij G.A. van Oorschot) en Van Gelderen.

Geen commentaar waarin sprake is van 'demoniseren' of 'rancuneus horzelgedrag'. Breukers bericht er onafhankelijk en kritisch over. Dat Van Gelderen daar niet tegen kan is ronduit pathetisch te noemen.

Boekblad signaleert vandaag terecht dat Van Gelderens uitlatingen passen in zijn zoveelste doorzichtige publiciteitscampagne. Het is jammer dat hij zich in deze campagne zo sfeerverlagend uit.

(Rottend Staal, 7-9-2005)

terug naar boven

INTERVIEW TED VAN LIESHOUT

Tilburg - Zoals eerder bericht verzorgt Ted van Lieshout morgen in de Aula van de Universiteit van Tilburg de Leonardo-lezing. Reden voor het Brabants Dagblad hem te interviewen.

(Rottend Staal, 7-9-2005)

terug naar boven

JEZUS LEEFT EN WOONT TE WAGENINGEN
Kruisigen nieuwe jeugdrage?


Wageningen - De Gelderlander brengt vandaag wel heel opmerkelijk nieuws: 'Omwonenden hebben gisteravond samen met de gebiedsagent een jongen losgeknipt van een kruis in de middenberm van de Rooseveltweg in Wageningen. De jongen zou zich altijd God of Jezus noemen en dat vonden zijn vrienden voldoende reden om met stijgerplanken een soort kruis te maken en hem daaraan met tape vast te binden. Het slachtoffer vond de actie van zijn vrienden normaal. Het zou wel vaker gebeuren. De jongen heeft ook geen aangifte gedaan.

Een woordvoerder van de politie wijst erop dat in het verleden met dergelijke acties ernstige ongelukken zijn gebeurd, omdat door de tape de bloedsomloop kan worden afgebonden.'

Vooral de laatste alinea wekt bevreemding: de politie wijst erop 'dat in het verleden met dergelijke acties ernstige ongelukken zijn gebeurd'. Betekent dit dat de hangjeugd-van-tegenwoordig massaal aan het kruisigen is geslagen? En wat is eigenlijk een 'gebiedsagent'? Vreemd, vreemd, vreemd.

(Rottend Staal, 7-9-2005)

terug naar boven


VERWARRING OVER THEMA GEDICHTENDAG?

Epibreren - Op 8 juni berichten we dat de komende Gedichtendag, donderdag 26 januari 2006, in het teken zal staan van 'Poëzie en schilderkunst'. Poetry International, initiator van Gedichtendag, sluit daarmee aan bij het Rembrandtjaar.

Een weinig origineel thema, mopperden we toen en nu - gezien de overdaad aan bloemlezingen met deze thematiek in het recente verleden. Maar goed: Poetry is nu eenmaal de initiator van Gedichtendag, niemand hoeft zich iets van Poetry's afgezaagde thema's aan te trekken, dus is er in feite geen enkel probleem.

Of toch wel?

Boekblad berichtte vandaag namelijk: 'In tegenstelling tot wat de Activiteitenladder van de CPNB meldt, is het thema van de zevende Gedichtendag van Poetry International op 26 januari 2006 niet 'reizen', maar 'poëzie en beeldende kunst'.

Ja, en? Foutje van de CPNB, denk je dan. Maar er schuilt een heus conflict achter.

Het foutje op die activiteitenladder is ontstaan door de website www.landelijkegedichtendag.nl van de Stichting Landelijke Gedichtendag uit Vlaardingen. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is dat een plaatselijk opererende organisatie.

Boekblad: 'De stichting Landelijke Gedichtendag uit Vlaardingen heeft al vaker voor verwarring gezorgd. Vorig jaar bezocht staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur een activiteit in Vlaardingen, in de veronderstelling dat het een activiteit van Poetry betrof en ook het blad van de Stichting Schrijven heeft verkeerde informatie gepubliceerd.'

Het wordt nog idioter: Look Boden, woordvoerder van de stichting, erkent de verwarring die ontstaat bij organisaties als de CPNB en de Stichting Schrijven voor lief te nemen. 'Het is de verantwoording van de journalist om goed op te letten.'

Eerst willens en wetens verwarring schoppen en dan de verantwoordelijkheid afschuiven? En waarom al dit gedoe?

'Doorgaans zijn wij van mening dat de thema's die Poetry International kiest, onvoldoende tot de verbeelding spreken', verklaart Look Boden aan Boekblad-verslaggevers. 'Bovendien komt elke poging om met Poetry samen te werken steevast uit op een dood spoor. Een ander thema is ook een signaal aan Poetry om eens uit de ivoren toren te komen.'

Dat kan, dunkt ons, ook op andere, minder publieksverwarrende manieren.

De correcte informatie over de komende Gedichtendag staat op www.gedichtendag.org. En Poetry zou in deze best eens kunnen overwegen om middels een rechtsgang te eisen dat Stichting Landelijke Gedichtendag haar naam verandert.

(Rottend Staal, 6-9-2005)


terug naar boven

BOZE UITGEVER BRIEST BOLLOCKS

Amsterdam/Epibreren - Een onzer redacteuren attendeerde ons juist op het weeklog van de Volkskrant, waar voormalig Vassallucci-uitgever Oscar van Gelderen behoorlijk schokkende dingen zegt over een onzer redacteuren. Of beter gezegd: hij zegt behoorlijk schokkende dingen over zichzelf.

Hij gaat er prat op in aangeschoten toestand onze redacteur uitgescholden te hebben. En blijkt niet in de gaten te hebben dat onze redacteur al enige weken het succesvolle en goedbezochte Contrabas runt. Wat veroorzaakt dat de overspannen klinkende uitgever linkt naar het gesloten voormalige Windroosreekslog.

Het aardige is dat daar de bezoekersteller nog werkt. En die toont dat 27% van de bezoekers van vandaag (70 mensen, maakt 18,9 mens) via het gebazel van Van Gelderen op het weblog van de Volkskrant op dat gesloten Windroosreekslog belandde. Ergo: vrijwel niemand leest Van Gelderens gezwets en beledigingen.

Dat we, door er hier over te berichten, Oscar van Gelderen aan extra lezers helpen, kan gezien worden als een daad van barmhartigheid. We verzoeken onze lezers in Amsterdam, mochten ze de man ontmoeten, hem van enige kalmerende middelen te voorzien. Die kan hij wel gebruiken .

(Rottend Staal, 6-9-2005)

terug naar boven

NICK J. SWARTH NIEUWE STADSDICHTER TILBURG

Tilburg - Nick J. Swarth (1959) is de tweede Stadsdichter van Tilburg geworden. Hij volgt Jace van der Ven op, die de afgelopen twee jaar het ambt vervulde, zo leert ons het Brabants Dagblad.

Nick J. Swarth, geen familie van de onlangs overleden Hélène Swarth want het pseudoniem van Joost Geerts, geniet ook buiten Tilburg enige bekendheid: zo trad hij op het Wintertuinfestival verschillende malen op en was hij tijdschrift Yangs Writer-in-residence te Gent, eerder dit jaar. Zijn dvd en dichtbundel De napalmsessies verschenen bij Uitgeverij IJzer (Utrecht, 2005).

(Rottend Staal, 6-9-2005)

terug naar boven

LIESBETH VAN DALSUM SPREEKT GERRIT KOMRIJ

Oliveira do Hospital - Onze trouwe lezers zal het niet ontgaan zijn dat onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum de laatste dagen afwezig was. Ze zat namelijk in Portugal, waar ze onze medewerker Gerrit Komrij interviewde.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Gerrit. Hoe hebben jij en je levensgezel Charles de branden doorstaan? Liepen jullie gevaar?'
Gerrit Komrij: 'De branden hebben zich uitsluitend afgespeeld in het uitzicht en bereikten onze stulp niet. Het brandt hier trouwens ieder jaar.'
Van Dalsum: 'De mensen die wel getroffen zijn, krijgen die op een of andere manier compensatie van de Portugese overheid?'
Komrij: 'Ik geloof niet dat de Portugese overheid zich erg veel gelegen laat liggen aan het lot van de getroffenen en al helemaal niet aan dat van de arme boeren en dorpsbewoners, die de ergste getroffenen zijn. Misschien snotteren de politici dit jaar een maandje langer, omdat er aanstaande oktober gemeenteraadsverkiezingen zijn.'

EENDAGSVLIEGEN, DAGBOEK VAN EEN LEZER

Van Dalsum: 'Overmorgen verschijnt Eendagsvliegen, dagboek van een lezer. Een persbericht zegt daarover: 'Vanaf het moment dat hij kon schrijven heeft Gerrit Komrij dagboek gehouden. Hij noteerde daarin intieme voorvallen, scherpe observaties, leesverslagen en, toen hij zich eenmaal als schrijver had gemanifesteerd, vileine grappen over de literaire wereld. Eendagsvliegen is een unieke blik in de wereld van de schrijver, lezer, publieke persoon én het individu Gerrit Komrij.'

Betekent dit dat dit boek een soortement samenvatting is van alles wat je hebt meegemaakt van pakweg je zesde tot onlangs? Dus met uitgebreide vakantie-perikelen, onthutsende lekke band-ervaringen uit je jeugd en beslommeringen bij de bakker? Of is het meer toegespitst op je literaire wederwaardigheden?'

Komrij: 'Ik weet niet waar de tekst van dat persbericht vandaan komt. Het boek bevat louter papieren herinneringen: boeken die me bezighouden, dichtregels die me te binnen schieten, citaten die ik kan gebruiken. Het is een leesdagboek en wat de Engelsen een commonplace-book noemen, een genre dat in Nederland eigenlijk nooit heeft bestaan. Literatuur in rauwe, ongebakken vorm. Landkaart van de hersens. Al staat er geen woord over collega's in, tussen de regels vertel je op die manier toch meer over je zelf dan je lief is. Daarom zou ik liever dat er een dag voor uitlevering aan de boekhandel brand in het Centraal Boekhuis zou uitbreken - zodat het boek wel heeft bestaan maar niet kan worden gelezen. Ik bid innig.'

DE TV-DOCUMENTAIRE

Van Dalsum: 'Onno Blom interviewde je eerder uitgebreid voor Radio 747. Wat wordt het grote verschil tussen dat lange radio-interview en de tv-documentaire die hij en Jan Louter maakten en die overmorgen in première gaat? Kijk, dat er verschil is omdat je nu niet alleen te horen maar ook te zien bent is me duidelijk. Maar krijgt een Komrij-fan in deze tv-documentaire spectaculaire inzichten in het wezen Komrij? Kortom: waarom moeten we gaan kijken?'
Komrij: 'Volgens de paar mensen die de film nu hebben gezien en op wier oordeel ik vertrouw hebben Jan Louter en Onno Blom een documentaire gemaakt die zich heel toegewijd beperkt tot het woord en de poëzie, iets wat je op de tv dus nooit ziet. Voor de rest moet je niet uitgerekend mij om een oordeel vragen: ik moet bij zoiets naar mijn eigen kop kijken en dat is al erg genoeg.'

DIEREN

Van Dalsum: 'Iets heel anders. Is de hond waarmee je op deze foto staat jouw hond of een Portugese zwerfhond die bij het nemen van de foto plots op je schoot sprong waardoor je toch wel iets verward in de lens bent gaan kijken?
En als het je hond is, wat is zijn of haar naam, wat is het ras en wat voor eten krijgt het beest? En mocht het je hond zijn: heb je nog meer huisdieren? Zo ja - hoe heten ze en waarom?'
Gerrit Komrij en Mbeki
© Melle van Essen, 2005
 

Komrij: 'Het is een van mijn honden en de naam is Mbeki, geheten naar de president van Zuid-Afrika. Hij is overigens een teefje en ook een beetje joods. Ze krijgt rijst en alles wat er van het bord valt. Een andere hond heet Skunky, dat is een halve vos en een geile zigeuner. En dan is er nog de oude trouwe Julius, een pantserkruiser, genoemd naar de chirurg van Harry Mulisch. Allemaal aanlopers, allemaal zwerfhonden. Voorts: zwerfkatten.'

POËZIEWEBLOGS EN -SITES

Van Dalsum: 'Het is geen nieuw verschijnsel, maar het is de laatste jaren wel explosief toegenomen: het webloggen. Een welingelichte bron heeft me verteld dat je met enige regelmaat sommige poëzieweblogs bezoekt.'
Komrij: 'Grappig dat bezoek zo nauwlettend wordt bijgehouden. Het is of je je verschuilt achter een pilaar bij de boekhandel om te loeren wie er een bundel van je stapeltje pakt.'
Van Dalsum: 'Welke poëziesites en -weblogs bezoek je zoal en waarom?'
Komrij: 'Een paar poëziesites, vooral als ze nieuwtjes en roddel bevatten, zijn opgenomen in mijn dagelijkse geautomatiseerde en handmatige rondes. Samen met kranten, persbureaus, tijdschriften, nieuwsportalen enz. Ik heb een nymfomane behoefte aan nieuws. Ik ben een roddeljunk. Ik wil alles het eerste weten. Ik ben de hele dag een nieuwsgierig Aagje, enzovoort. enzovoort. Zo goed?'
Van Dalsum: 'Ja, dolletjes! En wat vind je van de discussies op poëzieweblogs?'
Komrij: 'De discussies komen vaak neer op het uitvinden van het wiel of op ontstellend geouwehoer, maar ook daarop ben ik verzot. Zonder enige kennis van zaken de wijsneus uithangen, heerlijk.'
Van Dalsum: 'Bestaat de kans dat je je als actief weblogger gaat ontpoppen?'
Komrij: 'Actief weblogger? Het lijkt me een luxe van jewelste. Ik heb elke cent nodig die de pen me oplevert, dus liever papier.'
Van Dalsum: 'En wat zijn je favoriete sites?'
Komrij: 'Wat mijn favoriete literaire sites betreft, ik ben de trouweloosheid zelf. De ene dag hang ik verliefd bij iemand rond, wel honderd keer, de andere dag ben ik spoorloos verdwenen en weer elders te vinden. Ik ben doorgaans snel uitgekeken, en als iemand zijn site niet elke dag minstens twee keer ververst, tabee.'
Van Dalsum: 'Dat heet tegenwoordig: toedeledokie', maar dit terzijde. En zo komen we logischerwijze op:

HET DICHTER DES VADERLANDSSCHAP

Je bent nu alweer geruime tijd Dichter des Vaderlands af. Wat beschouw je als je hoogte- en wat als je dieptepunt van die periode?'
Komrij: 'Hoogtepunt: het afscheid. Dieptepunt: de aanvaarding.'
Van Dalsum: 'Waarmee we dit onderwerp uitvoerig behandeld hebben. Door naar de

POËZIEREEKSEN

Als Dichter des Vaderlands ben je in 2002 de Sandwich-reeks begonnen. Sedertdien is de Windroosreeks nieuw leven ingeblazen, in 2006 komt daar dan de Contrabas-reeks bij - kortom: hoeveel poëziereeksen kan een land verdragen?'
Komrij: 'Net zoveel reeksen als er interessante dichters zijn.'
Van Dalsum: 'Voor de Bezige Bij ga je de Parnassus-reeks (klassieke dichters) redigeren. Maar Uitgeverij P heeft een gelijknamige reeks. Wat nu?'
Komrij: 'Ik denk dat je, als je goed zoekt, in alle perioden en in elk land wel een reeks zou kunnen vinden die Parnassus heet. De naam is simpel, ondubbelzinnig, verdraagzaam. Er bestaat alleen verschil tussen een slapende Parnassus en een actieve Parnassus.'

HET GEBREK VAN KOMRIJ EN DE DIKKE KOMRIJ

Van Dalsum: 'De nieuwe Windroosreeksredacteur Henk van Zuiden is op zijn site een online bloemlezing begonnen, getiteld 'Het gebrek van Komrij', waarin hij gedichten van dichters die niet in de Dikke Komrij vertegenwoordigd zijn, etaleert. Zitten daar nog dichters tussen waarvan je nu denkt: 'ach, die had ik toch eigenlijk ook wel een plaatsje kunnen geven'? En zo ja: wie?'
Komrij: 'Ja, Jules de Corte en Theo Joekes! Blinde, lamme wonderdichters. En wat te zeggen van Dirk Kroon, Jan F. de Zanger en de reli-slijmbal Huub Oosterhuis? Die waren al een lachspiegel voor me toen ik twintig was. Ze zouden zeker een plaatsje verdienen in de bloemlezing van G. Alzheimer.'
Van Dalsum: 'Ah! Een nieuw pseudoniem! Wat vind je eigenlijk van Van Zuidens project?'
Komrij: 'Het is vanzelfsprekend een prachtproject.'
Van Dalsum: 'Een vraagje over de Dikke Komrij: is de editie uit 2004 definitief de laatste door jou herziene editie of zou het kunnen zijn dat je over een jaar of zeven, acht toch weer een herziene editie uitbrengt?'
Komrij: 'Alles kan. Niets is definitief, behalve de kist.'

HET LITERAIRE KLIMAAT

Van Dalsum: 'Bijna tot slot: hoe bezie je het huidige literaire klimaat in Nederland en Vlaanderen? Op welke gebieden gaat het goed en waar kan het beter?'
Komrij: 'Roddel en nieuwtjes en non-nieuwtjes genoeg, gepalaver en monologen, maar dat maakt nog geen klimaat. Er bestaat geen literair klimaat in Nederland en Vlaanderen waar je ook maar enigszins van zou kunnen opkijken. Men sukkelt op alle gebieden voort.'

TV3

Komrij: 'Tot slot, Liesbeth, ongevraagd nog even over een zaak die gisteren op De Contrabas aan de orde werd gesteld, met betrekking tot het televisieprogramma TV3:

Als je een standpunt naar voren brengt dat gevaarlijk is loop je gevaar. Daarna moet de discussie over het standpunt gaan, niet over het feit of je al of niet voldoende door de gemeenschap wordt beveiligd. Dat wilde ik zeggen, of zo ongeveer. Ik geloof niet dat het er helemaal uitkwam. Ik was daar omdat ik iets mocht zeggen over Poetry International en over een kinderboek dat ik had geschreven, maar de presentatoren hadden er geen tijd voor. Ze leken in andere dingen geïnteresseerd.'

(Rottend Staal, 6-9-2005)

terug naar boven


 

terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

 Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief


terug naar boven