Marc Reugebrink
      hét interview

      laatste update 23 september 2005
      eerst hier gepubliceerd


     Previous Home Next

BEELDVORMING

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Marc, naar aanleiding van je opmerkingen op je weblog en op de Contrabas, en dan specifiek over twee zaken zou ik je enige vragen willen stellen. Namelijk, wat zei je ook al weer?'
Marc Reugebrink: 'Punt 3: Mijn teleurstelling staat natuurlijk buiten kijf, zoals buiten kijf staat dat het die teleurstelling was die me het stukje ingaf - dat en de stellige overtuiging dat er, als het om dit soort (advies)werk gaat, rond mijn persoon beeldvorming bestaat daterend van eind jaren tachtig van de vorige eeuw, maar ook toen al niet gebaseerd op enige feitenkennis omtrent mijn bezigheden.'

Van Dalsum: 'Dat maakt me nieuwsgierig naar het niet kloppende beeld dat er volgens jou over je bestaat en waarop de overtuiging dat er zo'n beeld bestaat gebaseerd is. Kan je concrete voorbeelden noemen?
Marc Reugebrink: '...'
Van Dalsum: 'Wat is je opinie over het 'lekken' van de e-mail van Sylvia Dornseiffer aan jou? Heb je enig idee of het Fonds dat vaker doet, privémails aan kritikasters lekken aan het journaille?
Marc Reugebrink: '...'
Van Dalsum: 'Of heb je die mail zelf niet gekregen? Even kijken, ja, hier is dat bewuste schrijven. Ik mag er eigenlijk niet rechtstreeks uit citeren, maar lekken mag ook niet, dus dat compenseert. Sylvia Doornseiffer:

"Huub maakte mij gisteravond al attent op je weblog, maar ik mailde hem dat ik liever niet voor het slapen gaan van alles rellerigs wilde lezen. Natuurlijk nu wel gelezen en zo ook de mensen hier op het Fonds,want wij werden door Breukers natuurlijk direct benaderd om verantwoording af te leggen. Nu dat doet de selectiecommissie alleen maar tegenover het bestuur. Zo simpel is het. Tja, behoorlijk kinderachtig en teleurstellend. Jammer dat je van mijn informatie zo jaloers en relliger verslag doet. En over die reiskosten doe je helemaal benepen. Laat ik je zeggen dat een retour Gerona/Amsterdam lager uitvalt dan een retour 1e klas Gent-Amsterdam. O ja, en bij Tatjana Daan gaat het net als bij jou ook alleen maar om de kwaliteit van de poëzie, om de kunst dus. De selectiecommissie meende dat zij daar door haar ervaring en professionele achtergrond niet meer of beter maar anders kaas van heeft gegeten dan jij. En om dat anders (regelmatig andere stemmen, andere meningen en andere geluiden) gaat het bij de selectie van kandidaten. En nu weer aan het werk."

Heb je hier commentaar op?'
Marc Reugebrink: '...'
Van Dalsum: 'En over dat andere punt...'
Marc Reugebrink: 'Punt 4: Laten we aan het werk gaan.'
Van Dalsum: 'Voor sommigen is berichten over wat er zoal gebeurt in het poëziedorp der lage landen deel van het werk, dus bij deze verwijs ik door naar Joosten in Letterland.'

(Rottend Staal Online, 23-9-2005)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.