Literaire tijdschriften

      laatste update 2 februari 2006Overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literaire periodieken die zich
richten op het hele taalgebied.
Cijfers over 2004!

naam periodiek oplage abonnees jaarlijkse
frequentie
totaal 2004
Armada ? ?
Awater ? ca. 1100 3x ca. 3300
De Brakke Hond 1000 300 4x
Bunker Hill 603 125; losse verkoop 100-300 4x 900-1700
Chroom Digitaal 2000 * - - 52x ca. 54.750
Concept 900 793; 60 recensie-exemplaren 4x ca. 3412
De Contrabas * (per augustus 2005) - - vrijwel dagelijks -
Deus ex machina 600 350; rest losse verkoop 4x ca 2400
Dietsche Warande & Belfort ? ? 6x
Dighter 220 180 3x ca. 660
En er is 150 73; losse verkoop ca 23 4x ca. 384
Freespace Nieuwzuid 350 200; losse verkoop 20 4x ca. 880
De Gekooide Roos * - - 37x ca. 13.200
De Gids 1500**** ? 12x
Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift 750 650; losse verkoop 20-50 4x ca. 2800
Hard Gras ? ca. 2400 4x ca. 9.600
Hollands Maandblad ? ? 12x
Kinbote (per juni 2005) ? ? 3x -
Kastalia ? ? ca. 1x
Komkommer & Kwel (sedert zomer 2005) * - - ? -
Krakatau 550 ca. 275; losse verkoop 125 6x ca. 2400
Kruispunt ? ? ?
Lava ? ? 4x?
Het Liegend Konijn 1500 500; losse verkoop 800; 200 naar auteurs 2x ca. 3000
Liter 900 800 5x ca. 4000
Literair Nederland - 3435*** vrijwel dagelijks ca. 540.000
Meander * - ca. 5500 ca. 26x ca. 143.000
De Muur 4500-5000 ca. 1300; vooral losse verkoop 3x ca. 14.250
Ons Erfdeel 8000 ca. 7600; 400 losse verkoop 5x 40.000
Op Ruwe Planken 400 ca. 200; losse verkoop ca. 50. 4-5x ca. 1.250
Opspraak ? ? 3x
Parmentier ? ?
Passage * - - 3x ?
Passionate 1000 (reguliere nummers; specials 1500-2500
? 6x
Permafrost * - - 50x? 12.459
Plebs 75 70 1 tot 3x 75-235
Poëziekrant 2000 ca. 1700 6x ca. 12.000
Raer * - - 24x?
Raster ? ?
Revisor 1000 ca. 400 5x 2 tot 5000
Revolver ? ? 4x
Roodkoper 1500 ca. 1500 7x ca. 10.500
Rottend Staal * - - vrijwel dagelijks 78.193
Schoon Schip ? ? ?
Tijdschrift voor Slavische literatuur ? ? 3x
Tirade ? ? 5x
Tortuca 600 250; rest losse verkoop 3x ca. 1800
De Tweede Ronde 1000- ?
Tzum 250 150; 100 losse verkoop 4x ca. 1000
Weirdo's 160-200 80; losse verkoop ca. 5; rest naar relaties 4x ca. 800
Yang ? ?
De Zingende Zaag 1000-2500 750 1 tot 2x 1000 tot 5000
* puur digitaal periodiek
** weigert gegevens te verstrekken
*** geregistreerde gebruikers
**** gegevens via www.missmag.nl

terug naar bovenDeze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.