STADSDEEL WESTERPARK STELT STADSDEELDICHTER AAN

Amsterdam - Tijdens de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart installeert stadsdeel Westerpark om 20.00 uur de eerste officiële stadsdeeldichter van Amsterdam.

Nadat stadsdeel Amsterdam-Centrum Adriaan Jaeggi benoemde tot buurtdichter, opperde de dichter F. Starik het idee om in zijn stadsdeel Westerpark te komen tot de aanstelling van een stadsdeeldichter. Amsterdam is groter dan het eigen centrum, en het bruisende stadsdeel Westerpark een eigen dichter meer dan waardig. Stadsdeelwethouder Dick Jansen (Onderwijs, Welzijn, Cultuur en Westergasfabrieksterrein) nam dit initiatief serieus en stelde hiervoor € 2.500,- beschikbaar. Het gaat om een benoeming voor één jaar.

De volgende dichters stellen zich kandidaat voor het stadsdeeldichterschap: Carla Bogaards, Wim Brands, Hans Kloos, Diana Ozon, Ilse Starkenburg, Aja Waalwijk.

Op 2 maart buigt een deskundige commissie zich over hun kandidatuur en maakt een eerste keuze uit de longlist: zij wijst drie kandidaten aan voor deze titel. De namen van die kandidaten worden op 3 maart door het stadsdeelbestuur bekend gemaakt. De commissie bestaat uit Erica Schoen (O.B.A., organisator Literatuur in de Nassaukerk), Jaap van Stralen (Island Bookstore) en Gina van den Berg (organisator poëticale evenementen).

Op 7 maart, tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in het stadsdeelkantoor van Westerpark (Haarlemmerweg 8-10), worden om 20.00 uur de drie kandidaten van de shortlist voorgesteld. Zij ontvouwen hun plannen voor het stadsdeeldichterschap en houden een korte voordracht, waarna de commissie haar keuze van de Eerste Officiële Stadsdeeldichter bekend zal maken. De presentator van deze feestelijke avond is, uiteraard, de Amsterdamse binnenbuurtdichter (die zich, om ons onbekende redenen 'stadsdichter' noemt) Adriaan Jaeggi.

De stadsdeelvoorzitter van Westerpark, Anne Marie Hoogland, zal de Eerste Officiële Stadsdeeldichter Ter Wereld bij de installatie van de nieuwe stadsdeelraad, op donderdag 16 maart, de versierselen opspelden.

(Rottend Staal Online, 28-2-2006)

terug naar boven


CARRÉ PASSÉ (2)

Epibreren - In de Trouw vandaag een recensie van Poëzie in Carré 2006, een recensie die online staat.

(Rottend Staal Online, 28-2-2006)

terug naar bovenBOB DYLAN VERTAALD DOOR HENKES & BINDERVOET

Amsterdam - In Dagblad Trouw stond gisteren een interview met Erik Bindervoet en Robbert Jan Henkes, vanwege de verschijning van hun vertalingen van Bob Dylan Liedtekstem 1962-1973 (Deel 1) bij Nijgh & van Ditmar.

(Rottend Staal Online, 28-2-2006, met dank aan het Communicatielog)

terug naar boven


CARRÉ PASSÉ

Epibreren/Utrecht - Meer sfeerimpressies van bezoekers en deelnemers aan en van Poëzie in Carré zijn binnengekomen: de zieke Kouwenaar was vervangen door Louis Th. Lehmann, een andere veteraan uit 1966. Zijn optreden werd door velen als het hoogtepunt gezien.

De zaal was niet uitverkocht en hoeveel leden de Poëzieclub geworven heeft werd niet bekend gemaakt.

De bloemlezing Poëzie in Carré 2006 is met Lehmanns optreden nog dwazer geworden dan die al was. Het is uit commerciëel oogpunt te begrijpen dat men dat boekje op de avond zelf wilde verkopen, maar uit literair-historisch oogpunt valt dat commerciele denken te betreuren. Zie de opmerkingen over de bloemlezing uit 1966 in onderstaande stuk.

Zie ook de reacties onder Ingmar Heytze's impressie op de Contrabas voor meer ooggetuigeverslagen. Simon Vinkenoog, op www.simonvinkenoog.nl over het grote verschil tussen 1966 en 2006: 'de bezieling van 1966, waar dan ook door aangewakkerd, ontbrak.'

(Rottend Staal Online, 28-2-2006)

terug naar boven


HEYTZE'S IMPRESSIE VAN POËZIE IN CARRÉ 2006

Utrecht - Op De Contrabas geeft Ingmar Heytze de eerste impressie van Poëzie in Carré 2006, waar hij afgelopen avond tot een van de optredenden behoorde: Carré was volgens Heytze uitverkocht en 'de sfeer [was] m.i. wel wat erg gewijd.', 'ik vond het een beetje een dooie boel, zo in het begin van de avond - veel mensen uit het uitgeversvak en andere hotemetoten uit het literaire, het leek een avond waarvan de Grachtengordel collectief besloten had dat je er wel geweest moest zijn.'

'Verder nieuws: Gerrit Kouwenaar heeft moeten afzeggen wegens ziekte, en uit SMS-jes van vrienden in de zaal die de hele avond mee hebben gekregen, heb ik begrepen dat de optredens van Jules Deelder en Tjitske Jansen erg goed zijn gevallen.'

De ziekte van Kouwenaar en het optreden van Deelder veroordelen het gisteren gepresenteerde boek tot een vrij absurd drukwerk. Deelder ontbreekt wegens aanwezigheid op de Carré-planken en Kouwenaar is wegens ziekte vertegenwoordigd. Ja, dit leest u goed.

In 1966 pakte De Bezige Bij het beter aan: pas ná het festival werd het boek poëzie in carré gemaakt, met recensies - die na veertig jaar tijd nog steeds de onmacht van vele recensenten weergeven - én met precies dat wat de dichters die avond brachten.

De belangrijkste vraag laat Heytze helaas onbeantwoord: hoeveel nieuwe leden heeft de Poëzieclub gekregen? Poëzie in Carré 2006 was de slotavond van de ledenwerfcampagne, dus allicht heeft men het aantal nieuwe abonnees, het aantal abonnees dat uit onvrede met die campagne het abonnenement heeft opgezegd en het aantal huidige abonnees bekend gemaakt.

(Rottend Staal Online, 28-2-2006)

terug naar boven


TWEE VERSE POËMEN...

Epibreren/Utrecht - zijn toegevoegd aan de Publieksprijs 2006-pagina's en wel op:

Steven Graauwmans - Uitzicht Lotto - Holland
Joke van Leeuwen - Wuif de mussen uit - Querido

(Rottend Staal Online, 27-2-2006)

terug naar boven


DICHTER OP LEEFTIJD?

Epibreren - In de zondag verschenen Meander staan weer lekker veel recensies. Eén ervan, van Leo Hermens' debuut Totzoverdetover (Atlas, 2005), meldt

'Totzoverdetover is het debuut van Leo Hermens. Hij is weliswaar een 'debutant op leeftijd', zoals dat dan genoemd wordt'

Nu stamt Hermens uit 1961. Hij is of wordt dit jaar 45. Qua ouderdom valt dat 'op leeftijd' zijn best wel mee. In een eerdere signalering van zijn boek werd Hermens ook al als 'dichter op leeftijd' omschreven, waarschijnlijk omdat een naamgenoot van hem, de ex-wielrenner Leo Hermens, in 1941 geboren werd.

(Rottend Staal Online, 27-2-2006)

terug naar boven


MASSAAL STERVEN BUITENLANDSE DICHTERS

Epibreren - In het buitenland wordt momenteel massaal gestorven door dichters. Zo ontglipten ons te Rusland Gennadi Ajgi (71) en te Duitsland Hilde Domin (92).

(Rottend Staal Online, 27-2-2006)

terug naar boven


OVER MEELIFTEN OP ANDERMANS SUCCES (2)

Epibreren - Op 19 februari berichtte ik over een plagiaatbeschuldiging aan het adres van Arthur Japin, en schreef ondermeer:

'De beschuldiging wordt noch in dat Gids-artikel noch in de online versie ervan gestaafd met concrete bewijzen. Einde verhaal zou je denken, want een plagiaat-beschuldiging zonder bewijs is géén serieuze beschuldiging.'

Fokke Fernhout, de man die de beschuldiging deed, is het niet met deze bevinding eens:

'Kennelijk leest u niet, maar schrijft u wel. De geannoteerde versie van het artikel staat op www.opzoeknaarpuk.nl. Daarin staat precies de onderbouwing die u zoekt. Ik verwijs u naar de noten 109 en 123.' Om het u gemakkelijk te maken stuur ik u ook de e-mail die ik in antwoord op vragen van journalisten verzend. Er worden zeven concrete voorbeelden gegeven van door Japin van anderen overgenomen passages. Het lijkt me gepast dat u de suggestie dat ik zomaar wat beweer, terugneemt.'

Fernhout stuurde inderdaad enkele voorbeelden van regels uit eerdere boeken die door Japin herbruikt zijn. Maar Japin voert die eerdere boeken keurig als bronnen in de verantwoording van De zwarte met het witte hart op. Plagiaat? Absoluut niet. Wie zijn bronnen vermeld pleegt eenvoudigweg geen plagiaat. In deze beweert Fernhout dus 'zomaar wat'.

Maar: Fernhout geeft inderdaad 'voorbeelden', verstopt in een online-notenapparaat dat langer is dan de tekst die in De Gids verscheen. En ik moet bekennen dat ik niet alle noten gelezen heb. Dus met de opmerking 'noch in de online-versie' zat ik fout. Waarvoor mijn excuses.

Op zijn slot van zijn mail aan Rottend Staal schrijft Fernhout: 'Het werk van Schuil wordt door uitgeverij Gianni - een uitgeverij uit liefhebberij - uitgegeven, omdat enkele van de vennoten (waaronder ik) zijn boeken zo waarderen. Diezelfde waardering is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek naar de historische achtergrond van De Artapappa's. De polemische toon aan het slot van het stuk in De Gids is uitgelokt door de manier waarop Japin zich over dit boek heeft uitgelaten.'

Dat is me nogal wat: omdat Arthur Japin zich laatdunkend heeft uitgelaten over een van Fernhouts favoriete boeken krijgt Japin een niet hard te maken plagiaatbeschuldiging aan zijn broek.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 27-2-2006)

terug naar boven


DORDRECHT EERT JAN EIJKELBOOM

Dordrecht - Op 1 maart wordt Jan Eijkelboom 80. Alle reden voor de gemeente Dordrecht haar ereburger en Stadsdichter uitgebreid te eren met een tentoonstelling, een feest, een lezing en een poëziedag. Meer hierover in het AD.

(Rottend Staal Online, 27-2-2006)

terug naar boven


ACH NEE: POËZIE IN CARRÉ

Epibreren/Utrecht - In het AD/Utrecht staat vandaag een column van Ronald Giphart die onomwonden zijn oordeelt velt over Hagar Peeters-Volkskrant column van twee weken geleden, waarin ze zonder namen te noemen een aantal dichters zwaar schoffeert. Giphart noemt het 'een ongekend staaltje matennaaierij' en gelijk heeft ie. Voor lezers zonder AD/Utrecht: die column is hier te lezen

In de Vrij Nederland van deze week staat een stuk van Rob Schouten over Poëzie in Carré 2006 en over een boekje dat daarbij uitkomt. Schouten treedt zelf op, staat ook in dat boekje, en verzwijgt dat zorgvuldig. Er is een ongeschreven journalistieke wet die zegt dat je geen stukken schrijft over zaken waar je zelf bij betrokken bent, tenzij je die betrokken-heid overduidelijk aan de lezers meldt. Schouten doet dat niet. En dat is ronduit kwalijk.

Wat hij vervolgens in zijn artikel beweert is absurd. Volgens hem werd Johnny van Doorn in 1966 weggefloten. Dat is simpelweg niet waar - er zijn geluidsopnamen uit 1966 die Schoutens stelling ontkrachten.

Of neem dit: 'Een blik op de deelnemerslijst laat zien dat er nu, net als in 1996, kopstukken ontbreken (toen bijvoorbeeld Lucebert, nu Campert, Kopland en Deelder, dit laatste tot schuimbekkende woede van de poëzie-inquisiteurs van internetsite Rottend Staal).'

Het is genant dat Schouten Rutger Kopland noemt: Kopland kreeg een zwaar auto-ongeluk in de periode dat de Poëzieclub nog met de programmering bezig was. Nieuws over het ongeluk heeft in alle kranten gestaan. Nieuws dat aan Rob Schouten onopgemerkt voorbijgegaan moet zijn.

J.A. Deelder is wél geprogrammeerd, nadat de niet-geprogrammeerde Erik Jan Harmens bezwaar maakte tegen Deelders afwezigheid. Op Rottend Staal werd Harmens' open brief' gepubliceerd, met daaronder een korte uitleg van de Rottend Staal-kritiek en een zakelijke beschrijving van Poëzie in Carré 1966. Waar Rob Schouten die 'schuimbekkende woede' vandaan haalt?

En 'poëzie-inquisiteurs'? Nu kan er veel over Rottend Staal gezegd worden, maar die opmerking raakt kant nog wal. De kritiek op Rottend Staal is vanaf begin af aan geweest op de genante ledenwerfactie van de Poëzieclub (en Poëzie in Carré 2006 daarvan het sluitstuk van die campagne) en de misleidende persberichten die de Poëzieclub de wereld inzond en nog steeds rondzend. De recentste persberichten, verstuurd ná het boeken van Deelder, vermelden de namen van alle dichters, behalve die van Deelder.

Ik heb álle Awaterredacteuren en het Poëzieclubbestuur na Ilja Pfeijffers open brief (december 2005), waarin eveneens kritiek op die campagne stond, per mail de kritiek voorgelegd: geen enkel respons, behalve:

Gescheld in het Parool door Poëzieclubbestuurder Chris ten Kate.
Beledigende opmerkingen per mail door Hagar Peeters.
Gescheld in Vrij Nederland door Rob Schouten.

Wat een leuke en gezellige club is het toch, die Poëzieclub.

(Rottend Staal Online, 24-2-2006)

terug naar boven


J.P. GUÉPIN OVERLEDEN

Amsterdam - AT5 bericht op 76-jarige leeftijd de dichter en essayist Jan Peter Guépin dinsdag in Amsterdam overleden. Dat heeft zijn familie donderdag
bekendgemaakt.

J. P. Guépin debuteerde in 1968 met de bundel De mens is een dier maar hij zou het kunnen weten. Dit werk werd omschreven als intelligente en humoristische en door paradoxen gekenmerkte poëzie. Guépin ontving er de Amsterdamse poëzieprijs voor.

Zijn belangrijkste werk dateert uit 1983. In dat boek, De Beschaving, houdt hij een pleidooi voor een 'retorische mentaliteit' als levenshouding.

(Rottend Staal Online, 24-2-2006)

terug naar boven


UNESCO (2)

New York - Het aantal echt Nederlandstalige literaire tijdschriften in Nederland is volgens Unesco sinds gisteren verdubbeld tot twee: naast Rottend Staal wordt nu ook Komkommer & Kwel vermeld.

De situatie in België is volgens Unesco overigens een stuk rooskleuriger.

(Rottend Staal Online, 23-2-2006)

terug naar boven


EERSTE KANDIDAATSTADSDEELDICHTER BEKEND

Amsterdam - Hans Kloos deelt in zijn nieuwsbrief mee dat hij zich kandidaat stelt voor het Stadsdeeldichterschap van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark. In dit stadsdeel wonen naast initiatiefnemer F. Starik en Kloos aanzienlijk meer dichters. We zijn erg benieuwd naar wie zich nog meer kandideren.

Hns Kloos heeft op zijn site een artikel geplaatst dat hij schreef voor Daklozenkrant Z (alhier op zijn site te vinden). Bij dat stuk hoort een gedicht dat eerst geen titel had, later 'Hier aan de achterkant' heette en nu de naam draagt van de straat waar het zich afspeelt: de Assendelftstraat. Het is de woonstraat van Kloos in het Westerpark. Dat gedicht is een van de redenen waarom hij zich geschikt acht 'voor het vervullen van het komisch eervolle ambt van stadsdeeldichter van Westerpark'.

Het wachten is ook op meer stadsdeeldichternieuws uit de dertien andere stadsdeeldichterloze hoofdstedelijke stadsdelen.

(Rottend Staal Online, 23-2-2006)

terug naar boven


'ETEN MET POËTEN'

Amsterdam -
Naar aanleiding van www.80meals.blogspot.com is Irene Langenfeld een opmerkelijk initiatief begonnen: de actie 'Eten met Poëten'. Gedurende het komende jaar wil zij bij een aantal dichters thuis de maaltijd gaan gebruiken. Bij voorkeur het avondmaal, maar ook het ontbijt, de lunch of een souper behoren tot de mogelijkheden.

Daardoor hoopt zij het antwoord te krijgen op de volgende vragen:

- Wat eet de gemiddelde poëet?
- Kan een dichter beter recepten schrijven dan koken?
- Praten dichters met volle mond? (vooral bij slammers interessant)

Irene Langenfeld is gezegend met een bescheiden eetlust en ze eet bijna alles. Ze belooft over de genoten maaltijden geen snertgedichten te schrijven.

Op haar weblog wil ze uitgebreid verslag doen van deze etentjes. Aan het eind van het jaar zal ze alle gastvrije dichters bij haar thuis uitnodigen voor een feest met muziek, drank en voedsel.

Voor meer informatie, suggesties of contact:
E-mail: eneri1968@hotmail.com
Weblog: http://20six.nl/irenelangenfeld/

(Rottend Staal Online, 22-2-2006)

terug naar boven


HET SEIZOEN VAN VAGE PLAGIAAT-BESCHULDIGINGEN

Epibreren - Eerder deze week berichtten we over een niet hard te maken plagiaatbeschuldiging vanuit Maastricht. De Volkskrant bericht vandaag over een plagiaatbeschuldiging aan het adres van Antjie Krog, waarbij de onnozele lezer net als bij het Maastricht-verhaal denkt: wat is nu precies de beschuldiging en waarom wordt er geen bewijsmateriaal getoond?

Als er sprake is van écht plagiaat kan dat eenvoudig getoond worden door de gewraakte tekst naast de oorspronkelijke tekst af te drukken. Als dat niet kan, kunnen de beschuldigingen beter onvermeld blijven.

Antjie Krog bijt scherp van zich af in een Engelstalig artikel op Litnet, waarin ze terecht stelt dat de beschuldiging door professor Stephen Watson in New Contrast van 'ideeënplagiaat' absurd zijn. Ook maakt ze korte metten met zijn stelling dat ze Ted Hughes geplagieerd zou hebben. Lees ook dit Litnet-artikel van Eve Gray over de Bleek-collectie.

Delen uit Watsons artikel werden zondag in de Zuid-Afrikaanse Sunday Times gepubliceerd.

(Rottend Staal Online, 22-2-2006)

terug naar boven


NEDERLANDSE LITERAIRE TIJDSCHRIFTEN VOLGENS UNESCO

Epibreren - We zijn erg blij dat Unesco Rottend Staal erkend heeft als enige echte Nederlandstalige literaire periodiek uit Nederland: volgens deze Verenigde Naties-suborganisatie zijn er weliswaar twee andere literaire tijdschriften in Nederland actief, maar die zijn Engels- en Spaanstalig en bovendien niet echt in Nederland gevestigd.

Nu is het natuurlijk niet waar dat Rottend Staal het enige Nederlandstalige literaire periodiek uit het koninkrijk is - naar verluid zijn er méér tijdschriften. We roepen bij deze redacties van andere literaire periodieken op om zich bij Unesco aan te melden. Dat kan via http://www.unesco.org/poetry/

Een groot aantal Vlaamse tijdschriften heeft al wel gebruik gemaakt van deze Unesco-promotie.

(Rottend Staal Online, 22-2-2006)

terug naar boven


DOPEY?

Brummen - Een Dagblad de Stentor-verslag over een poëziedag in Brummen, waar naast deelnemers aan een dichtwedstrijd ook Al Galidi, Ilja Leonard Pfeijffer en Vrouwkje Tuinman optraden bevat één naam die tot herlezing dwingt: Dopey Dijkstra. Dopey? Inderdaad, het staat er echt. We vermoeden in deze of een pseudoniem of ouders die van blowen wisten of langdurig naar Walt Disney's Sneeuwwitje hebben gekeken.

In dezelfde Stentor staat overigens een prachtberichtje over een schokkende matrasbrand te Zutphen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

(Rottend Staal Online, 22-2-2006)

terug naar boven


WWW.ASTRIDLAMPE.NL

Amsterdamse - Astrid Lampe heeft sinds kort een eigen site, die niet geheel onlogisch www.astridlampe.nl als URL heeft.

(Rottend Staal Online, 21-2-2006)

terug naar boven


ERIK JAN HARMENS OVER COUNTRY & WESTERN

Landsmeer - Op de site van het literair poptijdschrift Wah Wah is vertelt onze medewerker Erik Jan Harmens over zijn voorliefde voor country & western-muziek, met daarbij zijn vertaling van de tekst 'Two six-packs' away van Dave Dudley.

In het eerste nummer van Wah Wah tevens een verhaal van onze medewerker Didi de Paris over Johnny Rotten en - als we de cover mogen geloven - nieuwe gedichten van Leonard Cohen. Wah Wah is vanaf donderdag te koop voor € 7,95, inclusief een cd.

De makers zijn er blijkbaar nog niet over uit hoe het blad precies heet: op de site staat Wah-Wah, wahwah en Wah Wah vermeld - vandaar dat we hier voorlopig Wah Wah gebruiken.

(Rottend Staal Online, 21-2-2006)

terug naar boven


HAUSSE AAN DORPSDICHTERS
STADSDICHTER TE BERGEIJK

Oosterbeek/Utrecht - Niet alleen het Groningse dorp Zuidwolde beschikt over een echte dorpsdichter in de persoon van Jaap-Jaap Reinders. Het Gelderse Oosterbeek heeft nu ook een heuse dorpsdichter, bericht de Gelderlander, met Elisabeth van den Hengel.

Google laat zelfs zien dat er zelfs sprake is van een hausse aan dorpsdichters. Nunspeet heeft Eibert Woudreus, Essen (B) heeft Johan van Oers en Cees Swaen resideert als dorpsdichter te Driebergen.

Het is ons onbekend wat de criteria zijn voor het dorpsdichterschap. Het is ons ook onbekend hoe de nieuwe Stadsdichter van Bergeijk, ene meneer Roland Holst is benoemd. In het enige ons bekende interview met hem, afgelopen zaterdag te horen via Radio Bergeijk, kwam die kwestie niet aan de orde.

(Rottend Staal Online, 20-2-2006)

terug naar boven


NADER NIEUWS OVER STADSDEELDICHTER WESTERPARK

Amsterdam - Onze medewerker F. Starik bericht op zijn weblog over het laatste nieuws omtrent de binnenkort te noemen stadsdeeldichter van het Amsterdamse stadsdeel Westerpark.

(Rottend Staal Online, 20-2-2006)

terug naar boven


HOOFDSTUK 6 ONLINE EN OPGETOGEN CURSIST

Epibreren - Liesbeth van Dalsum heeft Hoofdstuk 6 'Netwerken voor gevorderden' online gezet. Waarschijnlijk tot grote vreugde van de cursisten, als we de opmerkingen van cursist Irene Langenfeld mogen geloven:

'Er staat een geweldige cursus online voor de poëet in de dop. Eindelijk een cursus waar ik wat aan heb, superlatieven schieten te kort. En het is nog eens gratis ook.

Je zult begrijpen dat ik een enthousiaste leerling ben. Een trouwe volger van de lessen van de werkelijk zeer kundige en ook nog eens buitengewoon lieve docenten'. Zie voor meer haar site: http://20six.nl/irenelangenfeld

(Rottend Staal Online, 20-2-2006)

terug naar boven


WEER MEER POËZIE...

Epibreren - ... is binnengekomen en verwerkt op de Publieksprijs voor beste poëziebundel 2006-pagina's. En wel:

Roland van den Bergh - Koudwatervrees - Holland (Windroosreeks)
Bies van Ede - Naar huis - Holland (Windroosreeks)
Erwin Vogelezang - Bladluis - Holland (Windroosreeks)

Het betreft hier gedichten uit de debuutbundels van Van den Bergh en Vogelezang. Bies van Ede heeft al een naam opgebouwd als kinderboekenschrijver.

(Rottend Staal Online, 20-2-2006)

terug naar boven


LIEGEN TEGEN DE PERS IS... DOM

Epibreren/Amsterdam - Zojuist ontvingen we een vers ANP-bericht over Poëzie in Carré. Het ANP sprak helaas met een lichtelijk in de war zijnde woordvoerdster van het festival. Die het ANP vertelde dat er 25 dichters zullen optreden (moet zijn 26, J.A. Deelder treedt ook op); dat het geen herhaling van het programma uit 1966 wordt (vreemd, terwijl het al maanden staat aangekondigd als een reprise van 1966 - de zombiefans zullen teleurgesteld zijn); dat het een 'geïnspireerde eigentijdse blik op de Nederlandse geschreven poëzie' (hrmpf!) zal zijn, en heel frappant: Hagar Peeters van poëzietijdschrift Awater en Chris ten Kate van de Poëzieclub zouden deze editie organiseren .

Nu is Hagar Peeters volgens onze wel zeer welingelichte bron al een week geleden vertrokken bij Awater. Dus waarom de woordvoerdster, in wie wij Hagar Peeters menen te herkennen, het ANP voorliegt...?

(Rottend Staal Online, 19-2-2006)

terug naar boven


OVER MEELIFTEN OP ANDERMANS SUCCES

Epibreren - De afgelopen dagen berichtten enkele kranten over een vrij onzinnige plagiaatbeschuldiging aan het adres van Arthur Japin, de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2006.

Japin zou voor zijn historische roman De zwarte met het witte hart (1997) een thema uit het boek De Artapappa's van de onlangs overleden kinderboekenschrijver J.B. Schuil (1875-1960) gestolen hebben, beweerde Fokke Fernhout in het februarinummer 2006 van De Gids (lees hier de online-versie van dat Gidsartikel).

De beschuldiging wordt noch in dat Gids-artikel noch in de online versie ervan gestaafd met concrete bewijzen. Einde verhaal zou je denken, want een plagiaat-beschuldiging zonder bewijs is géén serieuze beschuldiging.

Vermoedelijk zou het Fernhout-verhaal onopgemerkt aan de buitenwereld voorbij zijn gegaan, als niet Coen Peppelenbos, Japinbewonderaar, zich op Literair Nederland terecht boos had gemaakt over die aantijging. Hij zocht uit wat Fokke Fernhout bewogen kon hebben tot het schrijven van het De Gids-artikel en ontdekte al snel een paar zaken die op zijn minst 'niet geheel fris' genoemd kunnen worden. Ook daarover publiceerde hij op Literair Nederland.

Een journalist van de Leeuwarder Courant las Peppelenbos' betoog en schreef er een artikel over, dat via de GPD in veel regionale dagbladen (Leeuwarder Courant, Gelderlander, BN/De Stem, De Stentor, Het Parool) belandde, met als kern: 'Japin beschuldigd van plagiaat'. Met als gevolg dat deze beschuldiging aan Japin zal blijven plakken.

Terwijl het eigenlijke verhaal eigenlijk deze elementen zou moeten bevatten:

Fokke Fernhout is vennoot van uitgeverij Gianni.
Deze uitgeverij bracht eind 2005 een heruitgave van De Artapappa's op de markt.
Die heruitgave werd ingeleid door van Guus Luijters
Guus Luijters recenseerde die heruitgave vervolgens vol lof in Het Parool
Het boek van Arthur Japin verscheen in 1997
Arthur Japin is de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2006
Fernhouts aanval in De Gids verscheen in februari 2006

Middels vage beschuldigingen meeliften op andermans succes is... niet chique.

Dan is er nog een aspect aan deze affaire, dat het allemaal nog veel vreemder maakt. Peppelenbos stipte het niet aan, maar het lijkt me meer dan relevant in deze affaire. In De Gids maakt Fernhout er geen geheim van nogal gefixeerd te zijn op de liefde tussen jongens. Dat mag. Maar je zou van een voormalig rechter, die zijn carrière in de knop gebroken zag door die voorliefde, toch wel enige terughoudendheid mogen verwachten op het gebied van wilde beschuldigingen.

(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 19-2-2006)

terug naar boven


CURSUS 'DEBUTEREN MET POËZIE' WAANZINNIG SUCCES

Epibreren/Utrecht - De afgelopen week van start gegane gratis cursus 'Debuteren met poëzie' is nu al een waanzinnig succes gebleken. Maar liefst 139 mensen bezochten het introductielokaal. Daarvan zijn 124 mensen daadwerkelijk met het volgen van de cursus begonnen.

De te volgen online-cursushoofdstukken zijn momenteel:

        1. Het begin (van Dalsum)
        2. Het gedicht: basis en de titelkwestie (van Dalsum)
        3. De eerste serieuze tijdschriftpublicatie (Breukers)
        5. Netwerken voor beginners (Blaauwendraad)
      14. Promotie van je dichtbundel (Droog)
171B. Veel voorkomende vragen en antwoorden (div.)

Debet aan de overweldigende belangstelling zijn de lovende artikelen over de cursus in Boekblad, op de site van Club Schrijven en op Blogletters.

(Rottend Staal Online, 19-2-2006)

terug naar boven


ALKMAAR ZINT OP LUCEBERT-CULTUURCENTRUM

Alkmaar (ANP)- De gemeente Alkmaar wil Lucebert (Amsterdam, 1924 - Alkmaar,1994) eren met een nieuw 'uniek centrum voor woord, beeld en geluid' in Alkmaar. De erven van Lucebert zijn bereid om een deel van de collectie van de dichter/kunstenaar aan het nieuwe centrum ter beschikking te stellen.

Het nieuwe centrum komt in het leegstaande Doelencomplex, dat eerder onderdak bood aan het Alkmaarse Stedelijk Museum. Jaarlijks kan het rekenen op 80.000 bezoekers. Het centrum is geraamd op 9 miljoen euro en kan in 2009 gerealiseerd zijn. Het plan is bedacht door bureau Gottschalk Advies en Organisatie, dat in opdracht van de gemeente Alkmaar onderzoek heeft gedaan naar een culturele bestemming voor het eeuwenoude gebouwencomplex aan de Doelenstraat.

'Dit plan biedt een prachtige kans om de belangrijke collectie van Lucebert en het daaraan verbonden concept in Alkmaar te vestigen', aldus wethouder H. Meijer van cultuur en vastgoed in een verklaring op de website van de gemeente.

Met de plannen komt ook een einde aan de huisvestingsproblemen van het theater- en filmhuis Provadja, dat meeverhuist naar het nieuwe complex.

(Rottend Staal Online, 19-2-2006)

terug naar boven


'UITBREIDING CULTURELE CONCEPT VAN STADSDICHTER'

Zwolle - Deze prachtige quote komt van het Zwolse gemeenteraadslid Alet Boukers. Die publiekelijk hersenstormt over een te ontwikkelen dichtroute in Zwolle. De Stentor bericht er uitgebreid over, zonder evenwel de naam van de huidige Stadsdichter te noemen, Paul Gellings. Dus bij deze.

(Rottend Staal Online, 19-2-2006)

terug naar boven


POËZIE VERSUS HACKERS

Antwerpen - De Standaard bericht dat Apple middels een in de broncode van OS X (het besturingssysteem van Apple-computers) verborgen gedicht hackers op andere gedachten poogt te brengen:

Your karma check for today:

There once was a user that whined
his existing OS was so blind
he'd do better to pirate
an OS that ran great
but found his hardware declined.
Please don't steal Mac OS!
Really, that's way uncool.

(©) Apple Computer, Inc.

(Rottend Staal Online, 18-2-2006)

terug naar boven


TWEE TOEVOEGINGEN AAN LANGLIJSTEN PUBLIEKSPRIJS

Uttrecht/Epibreren - Er is aan beide langlijsten van de Publieksprijs 2005 en 2006 een bijzonder light verse toegevoegd van Rikkert Zuiderveld. Op de longlist van de Publieksprijs 2005 prijkt vanaf heden het gedicht 'Groenling' en op de lijst van 2006 vinden we sinds eind deze middag het vers 'Kwartel' terug.

Rikkert Zuiderveld, die vorig jaar debuteerde, is ook bekend van het duo Elly & Rikkert, dat een wereldhit had met het ontroerende lied 'De kauwgomballenboom'.

Een MP3 van een live-uitvoering van dit heerlijke nummer door het Belgisch jeugdkoor Medeklinker bevindt zich op deze pagina.

(Rottend Staal Online, 17-2-2006)

terug naar boven


HAGAR PEETERS OPGESTAPT BIJ AWATER

Epibreren - Onze deep throat bij Awater bevestigt dat Hagar Peeters vorige week is opgestapt als redacteur van het tijdschrift Awater.

Een andere welingelichte bron te Amsterdam vertelt dat de kaartverkoop voor Poëzie in Carré voorspoedig verloopt en dat men rekent op een volle bak.

Dat is heel leuk voor de Poëzieclub, die straks eindelijk de redacteuren kan gaan betalen.

Onze deep throat bij de Poëzieclub meldt dat in tegenstelling tot wat Hagar Peeters vorige week in de Volkskrant beweerde, namelijk dat zij dé organisator van dat Poëzie in Carré-gebeuren zou zijn, het in werkelijkheid door Chris ten Kate, met een bijrol voor Hagar Peeters, wordt georganiseerd. Saskia Frinking is de producent, en is als zodanig vanaf januari werkzaam.

(Rottend Staal Online, 17-2-2006)

terug naar boven


DEBUTEREN MET POËZIE: HOOFDSTUK 3 ONLINE

Utrecht/Epibreren - Het derde hoofdstuk van onze spraakmakende cursus 'Debuteren met poëzie' is online geplaatst. Gastdocent Chrétien Breukers behandelt 'De eerste beoogde serieuze tijdschriftpublicatie'.

(Rottend Staal Online, 16-2-2006)

terug naar boven


VLAAMSE TIJDSCHRIFTEN BUNDELEN KRACHTEN

Amsterdam/Brussel -De Vlaamse culturele en literaire tijdschriften zijn onder de naam CeLT (Culturele en literaire tijdschriften) vzw. Samen sterker is de gedachte achter het initiatief. Wat één tijdschrift zich niet kan veroorloven, kunnen velen samen wel.

Centraal staat een gemeenschappelijke website, een portaalsite waar naast algemene informatie ook de inhoud van de nieuwe nummers wordt aangekondigd.

Zie Literair Nederland voor meer en zie www.detijdschriften.be voor een overzicht van de Vlaamse tijdschriften.

(Rottend Staal Online, 16-2-2006)

terug naar boven


STADSDEELDICHTER GEZOCHT

Amsterdam - Het Amsterdamse stadsdeel Westerpark laat bij monde van wethouder Dick Jansen (Onderwijs, Welzijn & Cultuur) weten studie te verrichten naar de mogelijkheid tot het aanstellen van de tweede Officiële Stadsdeeldichter van Nederland. Van verschillende kanten bereikten hem signalen dat een stadsdeeldichter een zinvol instituut kan zijn.

Kandidaten voor het stadsdeeldichterschap zullen woonachtig moeten zijn in de betreffende deelgemeente. Dichters, die door publicaties en recensies bewezen hebben hun vak te verstaan, een eigen geluid hebben ontwikkeld en die bovendien over een aantoonbaar gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving beschikken, worden uitgenodigd naar deze functie te solliciteren.

Kandidaten sturen hun cv, enkele gedichten en dienen plannen in die ze, als ze stadsdeeldichter worden, willen uitvoeren aan: Dick Jansen, portefeuillehouder Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Westergasfabriek, stadsdeel Westerpark, postbus 141, 1000 AC Amsterdam, email: D.Jansen@westerpark.amsterdam.nl

Het is de bedoeling deze stadsdeeldichter op de verkiezingsavond van 7 maart te installeren.

Zie ook het weblog van onze medewerker F. Starik.

(Rottend Staal Online, 16-2-2006)

terug naar boven


NOG MEER POËZIE OP STRAAT

Gent/Brussel - Stoeptegels en brievenbussen zijn deze tijd wel erg populair: in Brussel heeft men grootse plannen op het trottoir- en brievenbusvlak, bericht de Gentenaar.

(Rottend Staal Online, 16-2-2006)

terug naar bovenDEELDER KOMT TOCH

Rotterdam/Epibreren - Zojuist belde Rinus Mieremet, de manager van J.A. Deelder, met de mededeling dat Deelder toch bij Poëzie in Carré 2006 optreedt. Dat is goed nieuws.

We spreken hierbij de hoop uit dat de organisatie - al is het ons onduidelijk wie dat nu eigenlijk is - er toe overgaat ook twee andere veteranen uit 1966 alsnog aan het programma toe te voegen: Louis Th. Lehmann en K. Schippers.

(Rottend Staal Online, 15-2-2006)

terug naar boven


ERKENDE UITGEVERS? (INCLUSIEF UPDATE)

Epibreren/Den Haag - Naar aanleiding van onze vraagtekens bij de opname op het Koninklijke Bibliotheek-overzicht van een aantal bundels van uitgeverijen die volgens de Contrabas en Rottend Staal niet in de categorie 'reguliere uitgeverijen' vallen, meldt Paul van Capelleveen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) dit:

'Reguliere uitgevers zijn de zogeheten Erkende Uitgevers, die zijn aangesloten bij de vereniging van uitgevers en wiens publicaties worden beschreven in de nationale bibliografie van het Depot van Nederlandse publicaties als zogenaamde a-publicaties. De selectie is daarop gebaseerd.'

We legden dit voor aan een uitgever van een gerenommeerde uitgeverij. Die hierover het volgende zei:

''Hoe langer ik erover nadenk, hoe curieuzer Paul van Capelleveens opmerking is. Hij zegt dus dat de Koninklijke Bibliotheek geselecteerd heeft op basis van erkenning van de uitgever door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Alleen, per 1 januari 2005 is er geen erkenningensysteem meer. Dus zegt Van Capelleveen eigenlijk dat 1) hij het boekbedrijf niet snapt en 2) hij een criterium heeft gehanteerd dat niet gehanteerd kon worden, hetgeen zijn selectie dus waardeloos maakt. 3). Behalve dat het erkenningensysteem is vervallen, bestaat er ook geen vereniging van uitgevers; Paul bedoelt waarschijnlijk de KVB (voor uitgevers én boekhandels!), die tot 1 januari 2005 uitgeverijen en boekhandels kon 'erkennen'. Maar, nogmaals, dat is dus niet meer zo. 4). Nederland heeft geen verplicht depot, dus je mag er niet van uitgaan dat alles wel bij de KB terecht komt.

Laten wij nog eens even doordenken: per 1 januari 2005 is er geen erkenningensysteem meer, dus heeft Van Capelleveen, anders dan hij stelt, niet eens kunnen selecteren op basis van erkenning door de KVB. Waarom weet hij niet dat het erkenningensysteem is vervallen per 1 januari 2005, met de inwerkingtreding van de Wet op de Vaste Boekenprijs? Maar los daarvan: hoe heeft Paul van Capelleveen een overzicht kunnen maken van erkende uitgevers? De KVB zal hem dit niet verstrekt hebben. Het heeft er alle schijn van dat Paul een beetje met de natte vinger heeft vastgesteld wat wel en geen ‘erkende’ uitgever is.

Een interessante vraag is ook hoe je wel een goede, zo objectief mogelijke selectie kunt maken. Ik zou zeggen: proberen bij bureau ISBN een overzicht te verkrijgen van auteurs, titels en uitgevers met de NUR-codes voor niet-vertaalde poëzie en de uitgevers selecteren op basis van aansluiting bij het depot van het Centraal Boekhuis; dat lijkt me een redelijk objectieve maatstaf voor professionele distributie.'

(Rottend Staal Online, 15/16-2-2006)

terug naar boven


GEWELDIG: GRATIS CURSUS DEBUTEREN MET POËZIE

Epibreren/Utrecht - Vandaag is de speciale Contrabas/Rottend Staal-cursus 'Debuteren met poëzie' van start. Deze gratis cursus is niet te verwarren met de 1250 euro kostende cursus 'Literair debuteren' van Sebes & Van Gelderen Literair Agentschap.

De grootste verschillen tussen beide cursussen zijn dat er voor de poëziecursus géén foto hoeft te worden ingezonden en dat middels de poëziecursus cursisten zich 1250 euro besparen.

Als gastdocenten zijn inmiddels Ingmar Heytze en Rozalie Hirs bereid gevonden. De eerste twee hoofdstukken, geschreven door Liesbeth van Dalsum, staan inmiddels online: hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2.

(Rottend Staal Online, 15-2-2006)

terug naar boven


POËZIE OP STRAAT TE DEN HAAG

Den Haag - In april worden te Den Haag en Scheveningen zes plaquettes met dichtregels op de openbare wandelpaden aangebracht. Het gaat om regels uit gedichten van Adriaan Bontebal, Jet Crielaard, Diann van Faassen, 'Karel', Fred Papenhove en Harry Zevenbergen. AD/Den Haag bericht er uitvoerig over.

Ook in Den Haag is een zwervend, 2 x 5 meter groot gedicht actief. Ook daarover een dieptereportage in het AD/Den Haag.

(Rottend Staal Online, 14-2-2006)

terug naar boven


MEER GEDICHTEN...

Epibreren - ... zijn toegevoegd aan de Publieksprijs 2006-pagina's, en wel van:

Marwin Vos - Zij is niet vast, zij is veranderbaar (BnM)
Menno Wigman - De wereld bij avond (Prometheus Groep)

(Rottend Staal Online, 14-2-2006)

terug naar boven


150 IN 2005

Utrecht/Apeldoorn/Epibreren - De (voorlopige) eindscore qua in 2005 verschenen bundels is door de Contrabas en Rottend Staal vastgesteld op 150 stuks.

We telden:

117 bundels verschenen bij reguliere Nederlandse uitgeverijen
  33 bundels verschenen bij reguliere Vlaamse uitgeverijen

waaronder 40 debuutbundels.

De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag heeft intussen de totaalscore verhoogd naar 100 in Nederland verschenen dichtbundels. Bestudering van die lijst leert dat onder die 100 zich één te Vlaanderen verschenen boek, één eigen beheerbundel, en acht bundels verschenen bij regionale uitgeverijen bevinden. Wat inhoudt dat volgens de KB (als die zich aan haar eigen criteria zou houden) eigenlijk negentig dichtbundels in Nederland verschenen. Waarin zit het verschil?

- Verzamelde gedichten: de KB telde die niet mee, CB/RS wel, indien er nieuw, niet eerder in boekvorm uitgebracht werk in stond. Het gaat daarbij om vijf in Nederland verschenen boeken.

Blijft er een verschil van 22 bundels (117-5 = 112 (CB/RS) / 90 (KB)).

Paul van Capelleveen van de KB zegt daarover: 'Het verschil zal hem vooral zitten in de genres die wij niet meetellen: songs, cabaret en religieuze teksten die vooral tot 'troost bij verlies' etcetra dienen. Kalenders en andere poëziezaken die niet als bundel verschijnen tellen we trouwens ook niet mee. En verder kan het altijd zo zijn, dat uitgevers met vertraging hun boeken sturen, waardoor ze nog weer later pas beschreven worden.'

Nu telden wij al die verschillende genres ook niet mee - toegegeven, één bij de zeer reguliere uitgeverij Ten Have verschenen bundel met gedichten over de dood van de echtgenoot van de dichteres telden wij wel en de KB niet.

Het verschil, zelfs met aftrek van de verzamelwerken en de Ten Have-bundel blijft onbegrijpelijk groot. Ergens zijn er ruim 20 Nederlandse bundels zoek geraakt. Liggen die nog bij de uitgeverijen? Heeft de beruchte bijklussende conducteur van de NS (de schrik van de poëziewereld anno 2006) ze uit een treinraam gegooid? Of zijn ze niet als dichtbundels herkend door de woest epibrerende ambtenaren van de KB? Wie het weet mag het zeggen.

(Rottend Staal Online, 14-2-2006)

terug naar boven


'TWEEDEHANDS GEDICHT FAVORIET ALS VALENTIJNSKADO'

Epibreren - Is de pakkende kop van een artikel op Admanager.nl over het verschrikkelijke verschijnsel van Valentijnsdag. Masochisten kunnen vandaag terecht bij Jan van Veen die op www.candlelight.nl liefdesgedichten ten gehore gaat brengen, bericht Planet.nl. Brrrrrr.

(Rottend Staal Online, 14-2-2006)

terug naar boven


HET MEEST VERNIETIGDE GEDICHT VAN 2006?

Utrecht/Epibreren - Na Gedichtendag was er enige consternatie over een tikfout in een op posters afgedrukt 'Olympisch' gedicht van Jan Wolkers, dat door de NS op treinperrrons werd opgehangen. Waar Wolkers 'snelheid' schreef, tikte een bijklussende conducteur 'schoonheid'. De fout is gecorrigeerd: de posters met tikfout zijn vervangen door posters met de correcte versie.

Inmiddels deelt de NS op perrons 500.000 gratis Olympische spoorboekjes uit, met daarin in opdracht van de NS geschreven 'Olympische gedichten'. In het gedicht van Wolkers doet zich wederom dezelfde tikfout voor als in eerste instantie op de posters te zien was.

Als de NS besluit ook deze boekjes te vervangen door boekjes met de juiste versie van Wolkers' gedicht, dan gooit Wolkers hoge ogen naar de felbegeerde titel van schrijver van het meest vernietigde gedicht van 2006. Maar 500.000 vernietigde gedichten is natuurlijk nog niets vergelijken bij de vele miljoenen vernietigde gedichten van Arie van den Berg, wiens versje 'Het ijsvogeltje' op het voormalige tien gulden-biljet was afgedrukt.

Verantwoordelijk voor de tikfout in Wolkers gedicht zijn overigens Kees Kooman (tekst) en Hanneke Toeset (eindredactie), volgens het colofon van Olympische gedichten.

(Rottend Staal Online, 13-2-2006)

terug naar boven


MEER GEDICHTEN...

Epibreren - ... zijn toegevoegd aan de Publieksprijs 2006-pagina's, en wel van:

Hanz Mirck - Wegsleepregeling van kracht (Prometheus Groep)
Harmen Wind - Aardewerk (De Arbeiderspers)

(Rottend Staal Online, 13-2-2006)

terug naar boven


ONGEVEER 700 DICHTERS

Epibreren - Na een kleine zeven jaar tellen zijn we eruit: in Nederland en Vlaanderen zijn circa 700 landelijk opererende dichters actief. We begonnen ooit met tellen na uitlatingen van Poetry International dat er in Nederland en Vlaanderen een kleine 300 stuks van dit soort dichters (inclusief de Friestaligen) rond zouden huppelen.

We spreken hierbij de hoop uit dat niemand, maar dan ook niemand meer ooit onzinnige getallen in het rond strooit die ons tot al even onzinnige en jaren kostende telpraktijken drijven.

(Rottend Staal Online, 13-2-2006)

terug naar boven


DISTANTIËRINGS- EN NIET-DISTANTIËRINGSACTIE

Leiden/Epibreren - De Poëzieclubledenwerfactie en Poëzie in Carré blijven de gemoederen bezig houden. Gisteren , op een borrel van de Vereniging voor letterkundigen, was er veel gemor te horen van dichters die deelnamen in 1966 en niet voor de 'reprise' (letterlijk: heropvoering, toegift) van 2006 gevraagd zijn. Onze hoofdredactrice bleef daar niet te lang, want ze had te Leiden een afspraak.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Ilja, hoe zit dat nu met die distantiërings- en niet distantiëringsactie van je uit december 2005?'
Ilja Leonard Pfeijffer: 'Ik heb mij gedistantieerd van de Poëzieclub vanwege de genante ledenwerfcampagne, vanwege het feit dat daar een enorm bedrag in werd gepompt terwijl de Poëzieclub geen geld heeft om redacteuren en medewerkers uit te betalen en vanwege organisatorische blunders waaronder met name de door jou gesignaleerde laksheid in het verwerven van kortingen voor de leden. Dat is het.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Pfeijffer: 'Awater vind ik een mooi blad, dat misschien beter kan, maar toch een bepaalde functie vervult. De redactie van Awater is onafhankelijk. De Poëzieclub bemoeit zich niet met de inhoud (behalve van de twee roze pagina's met clubnieuws achterin). Daarom kan ik mij van de Poëzieclub distantieren zonder mij van Awater te distantiëren. Sterker nog, met mijn pleidooi om de uitbetaling van medewerkers voorrang te geven boven een malle reclamecampagne heb ik willen opkomen voor de belangen van het blad.'
Van Dalsum: 'Maar de Poëzieclub gaat over de leden en de financiën van het blad. Er is gebleken dat de Poëzieclub al jaren structureel aan financieel wanbeleid doet, waarvan én redacteuren én medewerkers én abonnees de dupe zijn. Dan zwijg ik nog over de gemiste kans om een poëzieboekenclub te beginnen, waarvan echt iedereen in de poëziewetreld profijt zou hebben gehad. Jouw distantiëring klinkt me daarom vrij hol in de oren. Zou Awater niet beter af zijn als simpelweg met de Poëzieclub gebroken wordt? Wat let jullie?'
Pfeijffer: '...'

Van Dalsum: 'Iets heel anders: Poëzie in Carré?'
Pfeijffer: 'Poëzie in Carré vind ik in principe een geweldig initiatief, hoewel ik ook wel enkele bedenkingen heb bij de programmering, maar dat houd je altijd en ik heb besloten daar niet kinderachtig over te doen.'
Van Dalsum: 'Ik ben wel benieuwd naar je bedenkingen. Alle dichtende redacteuren en ex-redacteuren, jezelf incluis, van Awater staan geprogrammeerd. Daar hoef je niet kinderachtig over te doen. Dus waarover wel?'
Pfeijffer: '...'
Van Dalsum: 'De ledenwerfcampagne. Hoe staat het ervoor?'
Pfeijffer: 'Dat de ledenwerfcampagne zo weinig succes heeft gehad, was te voorspellen. Overigens geloof ik dat het iets minder erg is dan jij op je site vermeldt - ik hoorde informeel een iets hoger aantal nieuw geworven leden dan honderd, het precieze getal ben ik vergeten -, maar het blijft genant.'
Van Dalsum: 'Vorige week signaleerden we een aanwas van 100 nieuwe leden. Jij zegt dat je een iets hoger aantal hoorde dus dat maakt me erg nieuwsgierig. 150? 200? 300? Over welke orde van grootte gaat het - het precieze getal interesseer me niet: een 'ongeveer' volstaat.
Pfeijffer: '...'
Van Dalsum: 'Vorige week nam Erik Jan Harmens afstand van Awater. Wat is daarop je reactie?'
Pfeijffer: 'Dat Erik Jan Harmens zijn medewerking intrekt van Awater vind ik onnodig en vooral ook heel erg jammer. De redactie van Awater is slechts zijdelings bij de programmering van Poëzie in Carré betrokken geweest. De line up is goeddeels de verantwoordelijkheid van de Poëzieclub (i.e. Chris ten Kate)...'
Van Dalsum: 'Wacht eens, je zegt: de Poëzieclub ís Chris ten Kate, oftewel een uitgever? Formuleerde Komrij bij de start van de Poëzieclub niet zoiets dat de Poëzieclub los van uitgeverijen en fondsen zou moeten opereren?'
Pfeijffer: '...'
Van Dalsum: 'Nu, dank voor je verhelderende antwoorden.'

(Rottend Staal Online, 13-2-2006)

terug naar boven


666 DICHTERS!

Epibreren - Na verwerking van de gegevens van de Publieksprijs 2005 op het Rottend Staal Dichtersoverzicht NL + B blijken er momenteel 666 dichters in de Zeverlanden rond te spoken.

Dit is exclusief de debutanten van 2006, die de komende dagen op het overzicht verwerkt zullen worden. Het totaalaantal zal ergens van 680 tot 700 poëten bedragen.

(Rottend Staal Online, 12-2-2006)

terug naar boven


POËZIE-ANIMATIES VOOR HET HELE GEZIN

Epibreren - Herr Doktor Jan Klug toont vanmiddag in de Leni Riefenstahl-Cinema aan het Marktplein gezellige poëzie-animaties voor het hele gezin. De animaties (geproduceerd door Mondo Mini Shows) zijn gebaseerd op klassieke gedichten.

voorfilm: In de bioscoop (Dante)
1. House warming (Vondel)
2. Helping helps of De terugkeer van de verloren baby (P.C. Hooft)
3. De familie mier en de miereneter. (J.J.A. Goeverneur)
4. Havin' a ball (Emily Dickinson)
5. Nuttin' wrong with candy (W.B. Yeats)
6. Pitchin' impossible (Hélène Swarth)
7. Wheelin' and dealin' (A.J.D. van Oosten)
8. Stayin alive (Ad Visser)
9. Off the hook (John Betjeman)
10. De zwemmer (Paul Snoek)

Als gewoon klikken niet werkt moeten de fimpjes gedownload en met bijvoorbeeld real player afgespeeld worden. Zondag 19 februari vertoont Klug meer filmpjes.

(Rottend Staal Online, 12-2-2006)

terug naar boven


SAINT AMOUR TOURT DOOR NEDERLAND

Epibreren - Het dertienjarige literaire theaterprogramma Saint Amour tourt momenteel voor het eerst door Nederland, met Hugo Claus, Remco Campert, Anna Enquist, Gerrit Komrij, Tom Lanoye, Bart Moeyaert, Erwin Mortier en P.F. Thomése. In de Volkskrant van gisteren een bespreking van de stop te Enschede. De komende dagen is de show te zien in Drachten, Alkmaar, Tilburg, Gouda, Arhem, Amsterdam, Groningen en Tilburg. Zie ook De Standaard.

Aan de Vlaamse editie nemen dit jaar de romanschrijvers Paul Verhaeghen, Tom Naegels, Annelies Verbeke, Erik Vlaminck en de Nederlandse Joke van Leeuwen deel. Saint Amour (B) doet de komende dagen Antwerpen, Hasselt, Sint-Niklaas, Aalst, Roeselare, Leuven, Brussel, Knokke en Mechelen aan.

Organisator Luc Coorevits vertelde aan Het Nieuwsblad waarom de twee edities zo verschillend geprogrammeerd zijn: 'In Nederland kies je bewust voor de grote namen. Je begint beter met een donderslag dan met de scheet van een mus. In Vlaanderen doen we dit jaar iets anders, omdat je nooit op zekerheid mag spelen. Nu een generatie grote beloften zich aandient, wil ik daar graag een selectie uit brengen.'

(Rottend Staal Online, 12-2-2006)

terug naar boven


RAADSEL: WIE ZIJN DE VLEIENDE, SLIJMENDE, DREINENDE, DREIGENDE, KONKELENDE EN MONKELENDE DICHTERS?

Epibreren - Naar aanleiding van de bizarre uitlatingen van Hagar Peeters in de Volkskrant van afgelopen vrijdag (hier integraal te lezen en hier een interactieve discussie erover) kan een quiz worden gehouden: welke dichters bedoelt Hagar Peeters met de misdeelde dichters die met gekonkel en gemonkel alsnog binnendrongen'?

Dankzij de Poëzieclub en Boekblad en een uitgenodigde dichter kan dit raadsel tot op enige hoogte vrij makkelijk opgelost worden.

Op 30 november werd een onzer medewerkers uitgenodigd op te treden bij Poëzie in Carré, waarbij verteld werd wie zoal zouden optreden: Maria Barnas, Eva Gerlach, Astrid Lampe, K.Michel, Neeltje Maria Min, Leonard Nolens, Ilja Leonard Pfeijffer en Vrouwkje Tuinman

In Boekblad verscheen op 2 december de eerste line-up:

Dichters: H.H. ter Balkt, Anna Enquist, Esther Jansma, Gerrit Komrij, Gerrit Kouwenaar, Liesbeth Lagemaat, K. Michel, Neeltje Maria Min, Hagar Peeters, Mustafa Stitou, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog, Menno Wigman. Presentatie: Ruben van Gogh.

Eind januari volgde de definitieve line-up: H.H. ter Balkt, Maria Barnas, Pieter Boskma, Anna Enquist, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Esther Jansma, Tjitske Jansen, Gerrit Komrij, Gerrit Kouwenaar, Liesbeth Lagemaat, Astrid Lampe, Tom Lanoye, K. Michel, Neeltje Maria Min, Thomas Möhlmann, Leonard Nolens, Hagar Peeters, Ilja Leonard Pfeijffer, Rob Schouten, Mustafa Stitou, Vrouwkje Tuinman, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog en Menno Wigman. presentatie: Ruben van Gogh en Joost Zwagerman.

Wat niets anders betekenen kan dat volgens Hagar Peeters die misdeelde konkelaars zich ophouden in dit gezelschap: Pieter Boskma, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Tom Lanoye, Thomas Möhlmann, Rob Schouten en Joost Zwagerman.

Antwoorden op dit raadsel kunnen naar dalsum@epibreren.com gezonden worden.

Er is ook nog een bonusraadsel: wie organiseert of programmeert dat Poëzie in Carré nu feitelijk?

Hagar Peeters: 'Wie, zoals ik, de reprise van dit historische evenement organiseert.'
Een Awatermedewerker: 'De redactie van Awater is slechts zijdelings bij de programmering van Poëzie in Carré betrokken geweest. De line up is goeddeels de verantwoordelijkheid van de Poëzieclub (i.e. Chris ten Kate)...'
Simon Vinkenoog: 'Ik heb begrepen dat Hagar Peeters en Ruben van Gogh in de keuzecommissie zitten.'
Ruben van Gogh: 'Ik slechts eenmaal gesproken - met Hagar Peeters - over enkele suggesties voor enkele plaatsjes.'

Ook antwoorden op dit raadsel kunnen naar bovengenoemd e-mailadres gezonden worden.

(Rottend Staal Online, 11-2-2006)

terug naar boven


DEELDER NIET IN CARRÉ

Rotterdam - J.A. Deelder treedt niet op in Carré. Zijn manager, Marinus Mieremet, deelde dit juist mee. De organisatie bleek niet bereid Deelder meer dan vijf minuten spreektijd te geven.

Mieremet is erg teleurgesteld in de organisatie. Poëzie in Carré 1966 was Deelders debuut en doorbraak - en alleen daarom had de organisatie deze godfather van de Nederlandse poëzievoordracht best enige minuten tijd extra mogen geven.

Hij is bovendien verbaasd dat de organisatie niet via de De Bezige Bij hem of Deelder heeft geprobeerd te benaderen: 'Dat was blijkbaar te makkelijk.'

(Rottend Staal Online, 10-2-2006)

terug naar boven


J.A. DEELDER TOCH OP POËZIE IN CARRÉ
HAGAR PEETERS DURFT

Epibreren/Amsterdam - Gisteravond bereikte ons het bericht dat J.A. Deelder alsnog geprogrammeerd is op Poëzie in Carré. Dit kort na de open brief van Erik Jan Harmens en nadat we een van de presentatoren en een van de (ex?)-Awaterredacteuren verteld hadden hóe Deelder geboekt moest worden. In december bleek een halfslachtige poging gedaan de Rotterdamse nachtburgemeester te boeken via e-mails en voicemails - maar zo werkt dat dus niet.

Simon Vinkenoog bericht over Deelders komst: 'Jules Deelder komt! Een verheugend telefoontje van Chris ten Kate: ook ik had bezwaren tegen de door de Poëzieclub opgestelde line-up van dichters voor de aanstaande reprise van Poëzie in Carré maandag 27 februari aanstaande. Jules immers, die zo'n glanzend debuut maakte in 1966, is in 2006 still going very strong en mag volgens mij, en anderen, niet ontbreken.'

'Gezien het feit dat zijn manager in december e-mails en voice/mail onbeantwoord liet, was men er bij de organisatoren van uitgegaan, dat hij niet geïnteresseerd was in deelname - gelukkig is het misverstand nu uit de wereld geholpen, door het simpele feit dat ik in staat was Jules' zeer geheime telefoonnummer door te geven.'

'Eind goed al goed, hoop ik, aannemende dat Erik Jan Hermans - men bezichtige daarvoor de internetsite van poëziedagblad Rottend Staal - en anderen verheugd zullen zijn over deze uitkomst.'

Erik Jan Harmens is inderdaad verheugd - De Rottend Staal-redactie is blij voor Deelder en Harmens, maar blijft bij de eerdere kritiek: de ledenwerfcampagne van de Poëzieclub is zinloze geldsmijterij.

Nu zouden we verder over dit non-evenement kunnen zwijgen, ware het niet dat Awaterredacteur en - naar nu blijkt ook Poëzie in Carré-organisator - Hagar Peeters vandaag dit in de Volkskrant publiceert:

'Op 27 februari vindt in theater Carré na veertig jaar de reprise plaats van het legendarische poëziefestijn Poëzie in Carré, dat geldt als een mijlpaal in de Nederlandse poëziegeschiedenis. (...) Wie, zoals ik, de reprise van dit historische evenement organiseert, kijgt bij sommigen die niet tot de genodigden behoren, te maken met uitingen van gevoelde verloochening. Er waren enkele misdeelde dichters die probeerden met vleien en slijmen alsnog deel uit te maken van de gebeurtenis. Er waren er nog meer die dreinden en dreigden, en ook een paar – ik zal ze de openbaarmaking van hun namen besparen – die met gekonkel en gemonkel alsnog binnendrongen.'

Mevrouw Peeters durft: als organisator programmeert ze in de eerste plaats zichzelf en andere Awaterredacteuren, beschuldigt, zonder een enkele naam te namen, andere dichters die zouden vleien, slijmen, dreinen en dreigen. Én, wat wel heel vreemd is, zegt dat een paar dichters met 'gekonkel en gemonkel alsnog binnendrongen'.

Een mooie organisatie, die toegeeft aan konkelende en monkelende dichters. Eén naam hoeft Hagar Peeters ons in ieder geval niet te besparen: gezien de ontwikkelingen van gisteren behoort volgens Peeters J.A. Deelder tot die groep.

(Rottend Staal Online, 10-2-2006)

terug naar boven


MEER POËZIE OP PUBLIEKSPRIJS 2006-PAGINA'S EN GOED NIEUWS VOOR LÉVI WEEMOEDT-FANS

Epibreren - Twee gedichten zijn toegevoegd aan de publieksprijspagina's 2006:

Rachid - Doekoe - Rothschild & Bach

Florence Tonk - Anders komen de wolven - Nieuw Amsterdam

Uitgeverij Ad. Donker bericht dat komend najar de verzamelde gedichten van onze medewerker Lévi Weemoedt verschijnen, getiteld Alle gedichten. Eind 2005 verscheen bij Ad. Donker al de verhalenbundel met cd Een vergeetbaar man. Dertig jaar verhalen.

(Rottend Staal Online, 9-2-2006)

terug naar boven


WEINIG NIEUWS? DAT LIJKT MAAR ZO

Epibreren - Want we wachten op nadere antwoorden van:

De Koninklijke Bibliotheek, die inmiddels per mail geclaimd heeft dat er 100 bundels in 2005 bij reguliere Nederlandse uitgeverijen verschenen zijn. Wij hebben er inmiddels voor Nederland en Vlaanderen 148 geteld, waarvan 32 bij Vlaamse uitgeverijen, maakt voor Nederland 116. Nogal een verschil.

Yves T'sjoen - Die beweert namens hele volksstammen te spreken in zijn kritiek op Willy Tibergien, het Poëziecentrum en de Poëziekrant, maar nog steeds geen enkele concrete naam heeft kunnen noemen.

Willy Tibergien - Die door Yves T'sjoen beschuldigd wordt van o.a. het aannemen van steekpenningen.

Ilja Leonard Pfeijffer - Die zich in december distantieerde van de Poëzieclub, maar niet van Awater.

De Poëzieclub - Die al tijden claimt dat Awater het enige poëzietijdschrift in Nederland en het grootste literaire tijdschrift van Nederland en Vlaanderen te zijn. We vragen al geruime tijd: hoezo?

Het blad Vrij Nederland - Dat deze week iets over Stadsdichters en buurtdichters geschreven heeft, maar ons niet wil vertellen wat.

Uitgeverij GeenContact, betreffende de sponsoring van de twee weken geleden uitgereikte Publieksprijs voor beste bundel 2005 en informatie over de vorig jaar verschenen bundels.

(Rottend Staal Online, 9-2-2006)

terug naar boven


TV-CENSUUR OP DICHTER DES VADERLANDS-VOORDRACHT? + UPDATE

Groningen/Den Helder - Het Dagblad van het Noorden bericht nader over de voordracht van Dichter des Vaderlands Driek van Wissen vanuit een oranje brievenbus.

Nadat hij zijn geniaal-hermetische TNT Post-brievenbusgedicht had voorgedragen kwam Van Wissen helemaal los en declameerde 'nog wat luimig werk', met onder meer een verwijzing naar 'islamieten' met hun 'lange tenen', navraagbaar bij 'die arme Denen'.

Van Wissen: 'Dat was politiek getint. Mocht zeker niet. Vooral de militairen hadden er moeite mee. Maar ja, jantjes staan strak in de houding. Die mogen verder niks doen.'

De Dichter des Vaderlands merkte dat de aanwezige tv-ploegen het verzoek kregen om niks van zijn spontane toegiften uit te zenden. Loth Kroeger, woordvoerster van TNT Post: 'Nou, eh, zo ging het niet helemaal, er is immers persvrijheid. Wel hebben we er op gewezen dat die drie extra gedichten niet tot ons officiële programma behoorden.'

Onze medewerker Diana Ozon bericht in aanvulling op de Dagblad van het Noorden- en onze berichtgeving:

Ik heb op 6 februari 2006 bij de NOS-journaaluitzending van 18.00 uur Driek van Wissen twee regels uit zijn brievenbusgedicht horen voordragen:

'en toen begreep ik wat er was gebeurd
dat men het ding oranje had gekleurd.'

Er werd bijn één minuut aandacht geschonken aan zijn cartoongedicht:
.
'ik stuur jou in dat warme verre land
een twaalftal uiterst humorvolle platen
die ik geknipt heb uit een Deense krant
bekijk ze maar maar doe het wel discreet
want islamieten hebben lange tenen
vooral waneer het gaat om hun profeet'

Daar was bij de NOS dus veel meer aandacht voor dan voor het brievenbusgedicht. Bovendien wees de nieuwslezer erop dat er nog maar weinig aandacht was voor het gedicht omdat de organisatie was overgegaan op de brievenbusingebruikname. Dat officiele onderdeel werd door aandacht van de NOS voor Driek van Wissen enigszins weggedrukt.

Kijk hier: http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/2/6/index.html

Het brievenbusitem begint na de 15de minuut. bij de uitzending van zes uur. Bij het Achtuurjournaal begint het cartoongedicht op de 22ste minuut.

De eerdere link op Rottend Staal http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/2/6/060206_brievenbussen_oranje.html
is dus een verkorte versie van het nieuwsitem. Ook de, mijns inziens kolderieke, optocht en erehaag van adelborsten en kadetten van de Nederlandse Defensie Academie met de nieuwe brievenbus is hieruit weggesneden.

(Rottend Staal Online, 9-2-2006)

terug naar boven


POËZIE IN CARRÉ EN POEZIECLUBLEDENWERFCAMPAGNE

Epibreren - De site www.poezieincarre.nl levert verrassende informatie op. Zo valt er op te lezen dat de 100.000 euro kostende ledenwerfcampagne van de Poëzieclub maar liefst 100 nieuwe leden heeft opgeleverd (was in november 2005 1100, inmiddels, februari 2006 gestegen tot het spectaculaire aantal van 1200), ofwel een schamele 1000 euro per nieuw lid.

Wie met een vergrootglas de site bekijkt ziet dat er méér sponsoren zijn dan de vier waarover we in onderstaande bericht berichtten. Het zijn er maar liefst negen! Voor wie wil weten welke uitgeverijen dat zijn: het digitale zoekplaatje bevindt zich op deze pagina.

Gelukkig staat er ook een pakkende quote van de Poëzieclub: 'Poëzie hoeft niet elitair te zijn. Poëzie is voor iederéén.' Inderdaad, iedereen die 16 tot 36 euro voor een toegangskaartje kan betalen is van harte welkom.

Inmiddels zijn ter redactie ook wat vragen binnengekomen over waarom we de Poëzieclub een oplichtersclub noemen. Nu, dat is heel simpel: al sinds het prille begin incasseert de Poëzieclub van haar leden structureel een te hoog abonnementsgeld. De Poëzieclub heeft nooit enige poging gedaan korting te bedingen bij de uitgeverijen waarbij de club de clubkeuze inslaat. Als men dat wel had gedaan had het abonnementsgeld met circa 30 tot 40% verlaagd kunnen worden.

Als de Poëzieclub echt hart voor de zaak had gehad, was men al jaren geleden een poëzieboekenclub a la ECI of NBC begonnen. Waar alle dichters, alle uitgeverijen en alle poëzieliefhebbers en de Poëzieclub wel het meest baat bij gehad zouden hebben.

(Rottend Staal Online, 8-2-2006)

terug naar boven


POËZIE IN CARRÉ...

Epibreren - blijkt ook nog een website te hebben, www.poezieincarre.nl, waar ondermeer te lezen is dat de entree slechts 15 tot 35 euro bedraagt (exclusief 1 euro per stoel t.b.v. het restauratiefonds Carré), dus eigenlijk 16 tot 36 euro. Echt publieksvriendelijke entreeprijzen.

Ook grappig is deze pagina - let op de tekst onderaan, onder 'niet voor publicatie'. Een pagina online plaatsen is ook een publicatie. En wat te denken van deze pagina, over de pers? Handig, persquotes uit 1966!

Het aantal uitgeverijen dat het non-evement sponsort is verrassend groot: maar liefst vijf. Of nee, vier. Prometheus en Bert Bakker zijn zoals iedereen weet één uitgeverij. Maar... waarom heeft de Poëzieclub eigenlijk sponsors nodig, als deze oplichtersclub al 100.000 euro voor de ledenwerfcampagne had ontvangen?

Nee, dan vormden de 22 sponsorende uitgeverijen voor de Publieksprijs 2005 toch een heel wat indrukwekkender getal.

(Rottend Staal Online, 8-2-2006)

terug naar boven


YVES T'SJOEN VERSUS WILLY TIBERGIEN

Epibreren/Gent - Intussen gaat de discussie over de aanval van Yves T'sjoen op Willy Tibergien in alle heftigheid door op Poëziepamflet. Tibergien zelf heeft nog niet gereageerd wegens afwezigheid: we hopen hem morgen te interviewen.

Opvallend in de discussie zijn de bijdragen van Koenraad Goudeseune, die zich wel heel erg laat kennen als zelfverklaard miskend dichter.

(Rottend Staal Online, 8-2-2006)

terug naar boven


OPEN BRIEF ERIK JAN HARMENS OVER POËZIE IN CARRÉ 2006 EN AWATER

Ik stop met mijn medewerking aan 'Awater'. De reden is dat ik niet kan leven met de programmering van Poëzie in Carré 2006. Ik begrijp niet waarom op zo een belangrijk festival en op zo een legendarische reprise van Poëzie in Carré 1966 de dichter Jules Deelder ontbreekt.

Ik ben daar werkelijk van kop tot teen verontwaardigd over, en heb die woede een poosje laten betijen, om te zien of de woede echt was of eerder een uiting van puberale verkapte jaloezie omdat andere dichters (of ikzelf) niet zijn uitgenodigd voor PIC 2006. Ik ben erachter gekomen dat het geen jaloezie is maar oprechte verontwaardiging over het feit dat zo een legendarisch festival op zo'n bordkartonnen wijze in herinnering wordt gebracht.

Het programma dat nu wordt geboden is naar mijn mening braaf, kalm en okidoki. Terwijl het oorspronkelijke programma in '66 (in mijn ogen) spitsig en spannend was (neem Hans Verhagen met z'n k-k-kanker cyclus; neem het debuut van Deelder), hebben we nu een brave ingeslapen line-up, een tiental uitzonderingen daargelaten. Ik gun jullie die line-up, ik wil er alleen onder geen beding deel van uitmaken.

Vanuit mijn tenen vraag ik de programmeringscommissie van PIC 2006 om op-zijn-minst alsnog Jules Deelder toe te voegen aan het programma. En met de spreekwoordelijke pijn-in-het-hart stop ik met onmiddellijke ingang met mijn medewerking aan 'Awater'. Want dit trek ik niet.

Vriendelijke groet,

Erik Jan Harmens

Rottend Staal - Omdat we nog steeds wachten op reactie van het Poëzieclubbestuur en Awaterredacteuren en -medewerkers op de open brief van Ilja Pfeijffer (zie RS, 8-12-2005 en volgende dagen), en wachten op respons van Poëzieclubbestuurslid Chris ten Kate, n.a.v. diens uitlatingen in het Parool over de Poëzieclubledenwerfcampagne-berichtgeving alhier, nemen we ditmaal niet de vergeefse moeite die lieden om commentaar te vragen.

Zie ook: RS, 23-1-2006.

WAT WAS POËZIE IN CARRÉ 1966?

'Poëzie in Carré' was het door Simon Vinkenoog georganiseerde eerste grote dichtfestival in Nederland, waar tweeduizend mensen voordrachten bijwoonden van J. Bernlef, C. Buddingh', Remco Campert, J.A. Deelder, Johnny van Doorn, Jan G. Elburg, Gust Gils, Jan Hanlo, Jaap Harten, Dick Hillenius, Ed. Hoornik, Gerrit Kouwenaar, Louis Th. Lehmann, Adriaan Morriën, C. Nooteboom, Hugues C. Pernath, Gerard Reve, Adriaan Roland Holst, K. Schippers, Koos Schuur, Ewald Vanvugt, Hans Verhagen, Simon Vinkenoog en Bert Voeten, op 28 februari 1966.

Kort na dit spectaculaire low-budgetfestival verscheen de bloemlezing Poëzie in Carré bij De Bezige Bij. In die anthologie de voorgedragen gedichten én recensies van elke voordracht.

(Rottend Staal Online, 8-2-2006)

terug naar boven


NIEUWE GEDICHTEN OP PUBLIEKSPRIJZEN-PAGINA'S

Epibreren/Utrecht - Zeven gedichten zijn toegevoegd aan de diverse publieksprijspagina's. Inzake 2005 op:

Amir Afrassiabi - Ballingschaap - Bornmeer
Naji Rahim - Voor alle seizoenen - Bornmeer

Inzake 2006 op:

Menno van der Beek - Kaddisj - BnM
Emma Crebolder - Toegift - IJzer
Frédéric Leroy - Gedichten - BnM
Han van der Vegt - Exorbitans - BnM
Bernard Wesseling - Focus - Nieuw Amsterdam

Dichters die in 2005 een bundel hebben uitgebracht en nog steeds niet weten wat hun favoriete gedicht is adviseren we simpelweg een gedicht uit die bundel te prikken en ter verwerking op hun pagina op te sturen naar decontrabas@hotmail.com

(Rottend Staal Online, 7-2-2006)

terug naar boven


VERZAMELDE GEDICHTEN (I) VAN SONJA PRINS JAAR UITGESTELD

Breda - Het boek Een vrouwenleven in gedichten. 1925 - 1957 (I) van Sonja Prins (1912), dat in 2006 bij Uitgeverij Papieren Tijger zou verschijnen is minimaal één jaar uitgesteld. Eerst worden de verzamelde prozawerken van Prins uitgebracht, deelt Paul de Ridder van de uitgeverij mee.

(Rottend Staal Online, 7-2-2006)

terug naar boven


ONGEKEND HEFTIGE REACTIES OP POËZIE-PAMFLET

Utrecht/Gent/Leuven - Het gisteren gesignaleerde artikel van Yves T'sjoen op Poëziepamflet, de opiniepagina van de Contrabas, zorgt voor ongekend heftige reacties. Die vanuit Noord-Nederlands oogpunt niet helemaal te doorgronden zijn.

(Rottend Staal Online, 7-2-2006)

terug naar boven


IVO DE WIJS OP NEDERLANDSE EN VLAAMSE BEELDBUIZEN

Radiowereld.nl - Dichter, cabaretier en oud-presentator van het natuurprogramma Vroege Vogels, Ivo de Wijs, verschijnt tijdens de Olympische Winterspelen regelmatig in Studio Sportwinter op Nederland 2. De Wijs draagt zes of zevenmaal een Wintergedicht voor in 'Café Torino', waarin presentator Mart Smeets dagelijks rond 23.00 uur terugblikt en vooruitkijkt. Het is nog niet bekend op welke data De Wijs in het programma verschijnt .

De gedichten zullen voorzien worden van sneeuw en ijs en veel wintersportbloopers. De Wijs: 'De verzen zijn op buitengewoon kundige en geestige wijze gemixed met ontsporende bobsleeërs en stuiterende ijsballarina's'.

Ivo de Wijs werkt aan een nieuwe dichtbundel met sportverzen en is hij vanaf maandag a.s. (21.35 uur) regelmatig te gast in De Rechtvaardige Rechters op Canvas, het Vlaamse tweede net.

(Rottend Staal Online, 7-2-2006)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Op de poëzierecensiesite Poëzierapport is vandaag een recensie verschenen van Een dichter in Antwerpen van Leonard Nolens.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS-NIEUWS

Den Helder - Vandaag is de eerste nieuwe oranje brievenbus feestelijk in gebruik genomen. TNT, het moederbedrijf van TPG Post, voorheen de PTT, vervangt namelijk tussen nu en 2010 alle rode Nederlandse brievenbussen geleidelijk door oranje exemplaren. De rode brievenbus domineerde vanaf 1914 het straatbeeld.

Voor zo'n ceremonie dient natuurlijk de Dichter des Vaderlands Driek van Wissen op te draven. Vanuit de eerste oranje brievenbus (zie foto) en geflankeerd door een erehaag van marinepersoneel declameerde hij:


het inbrengen van de Dichter des Vaderlands

'Ik keek ter plekke heel goed uit mijn doppen
En zocht de bus, maar wist niet wat ik zag:
Zij was verdwenen als bij toverslag!
Hoe kan dat nou, dacht ik, dat kan niet kloppen!'

Op de site van het NOS-Journaal meer over deze dramatische gebeurtenis.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


NOG MEER DISCUSSIE OP POËZIEPAMFLET

Utrecht/Epibreren - Op 1 februari signaleerden we een discussiestuk van Thomas Vaessens, dat op 21 januari in het NRC Handelsblad verscheen. Op dat stuk reageerde onze medewerker Maarten Doorman; de digitale versie van zijn artikel is juist op Poëziepamflet geplaatst, alsmede Marc Reugebrink op zijn weblog.

Op beide stukken reageerde Rutger H. Cornets de Groot - het NRC Handelsblad wilde zijn reactie niet plaatsen, de Contrabas wel, dus snelt allen naar Poëziepamflet om al het gediscussieer te volgen.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


YVES T'SJOEN ZEER KRITISCH OVER POËZIECENTRUM GENT

Gent/Utrecht - Op Poëziepamflet, de opiniepagina van de Contrabas is juist een lang artikel van Yves T'sjoen verschenen, waarin hij scherpe kritiek uit op met name het uitgeefbeleid van het Poëziecentrum Gent.

T'sjoen is criticus, essayist, docent Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent en bezorger van verzamelde dichtwerken.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


EERSTE GEDICHTEN GEPLAATST OP PUBLIEKSPRIJS 2006-SITE

Epibreren - Vier levende dichters en een dode poëet zijn zo slim geweest ons nu al te voorzien van een poëem uit hun dit jaar verschenen/te verschijnen bundels. Het gaat om gedichten uit deze boeken:

Hans Berghuis - Ik kan alleen maar zingen - BnM (buiten mededinging)
Lucas Hirsch - familie gebiedt - De Arbeiderspers
Jannah Loontjens - Het ongelooflijke krimpen - Prometheus Groep
Willem Thies - Toendra - Uitgeverij 521
André van der Veeke - Moerasbeest Verdriet - Wagner & Van Santen

Het is goed om te merken dat althans sommige dichters inzien dat ze door er vroeg bij te zijn ze effectief reclame maken voor hun boek. Onze eerste sponsor, Uitgeverij IJzer, realiseert zich dat gelukkig ook.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


DEN HAAG BEDUCHT VOOR RELLEN

Den Haag – De regering houdt er rekening mee dat ook in Nederland ongeregeldheden uitbreken als reactie op het plaatsen van een spotfoto van de profeet Mohammed en de ophitsende uitspraken van premier Balkenende. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de bemanning van het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) in Den Haag uitgebreid. Volgens een woordvoerder is er meer dan gewoonlijk 'aandacht voor de veiligheidssituatie van boekhandels, computerwinkels en andere gebouwen.'

Welke concrete maatregelen zijn genomen, wilde de woordvoerder niet kwijt.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt 'scherp en alert' te zijn op eventuele geweldsuitbarstingen tegen Nederlandse ambassades en consulaten.

Op het Binnenhof in Den Haag liet de politie zich gisteren vaker zien dan anders.

(Rottend Staal Online, 6-2-2006)

terug naar boven


DE CARTOONRELLEN: EEN MODERN SPROOKJEDe in een als Nederlandse koe vermomd gaand varken gereïncarneerde profeet Mohammed snapt het ook allemaal niet meer. Waardoor duizenden hysterische joden Zijn directe kruisiging eisten, kort nadat ze christelijke kerkgangers te Capelle a/d IJssel overreden hadden:Hetgeen Capellenaar en kritisch CDA-lid Jan Peter Balkende definitief tot de herenliefde dreef:Na afloop verklaarde hij: 'Verwijzingen naar ziekten, hoeren en geslachtsdelen zijn vanaf dit weekeinde uit den boze. Ook varkensgeknor, gesis, remgeluiden, alsmede woorden als geitenneuker en Judas worden niet langer getolereerd. Bovendien spreekt de Nederlandse regering de geruchten als zou de Profeet Mohammed zijn zusters en moeder hebben geneukt tegen.'

En zo kwam dankzij de Cartoonrellen te Beiroet alles uiteindelijk weer goed.

(Rottend Staal Online, 5-2-2006)

terug naar boven


BUURTDICHTERS

Epibreren - Tot vorige week, toen in een vlaag van oprechte woede het woord 'buurtdichter' hier gebezigd werd, hadden we nog nooit van die term gehoord. We dachten origineel te zijn, maar nee.

Gisteren zochten we dat woord op Google op en het blijkt al behoorlijk ingeburgerd: in Maastricht, in Groningen en in Amsterdam kent men al geruime tijd buurtdichters. In de hoofdstad zijn maar liefst vijf buurtdichters actief: Jantje Boeketje, Adriaan Jaeggi (Centrum), Joop Klein (Oud-West), F. Starik en natuurlijk de 'fameuze buurtdichter' Li Peng.

(Rottend Staal Online, 5-2-2006)

terug naar bovenNIEUWE EDITIE KOMKOMMER EN KWEL VERSCHENEN

Nijmegen - De derde editie van het online literaire periodiek Komkommer & kwel is verschenen. Met aardig wat gedichten, van Cees Buitendijk, Kees Engelhart, Lies van Gasse, Hanz Mirck, Thomas Möhlmann, Vrouwkje Tuinman, Vitalski, Geralt Wolterbeek.

Twee gedichten springen eruit: die van Engelhart en van Buitendijk. Engelharts poëem is simpelweg prachtig. Dat van Buitendijk is 'wild' te noemen, misschien wel een tikkeltje té - maar er komt tenminste een auto in voor.

(Rottend Staal Online, 5-2-2006)

terug naar boven


146 IN 2005

Epibreren - De 146ste bundel uit 2005 is Bericht aan de nachtzuster van Bart Brey, uitgekomen bij Voetnoot. Strikt genomen is het een herdruk en zou dus buiten beschouwing moeten blijven, ware het niet dat de eerste druk (1984) een zeer kleine oplage had en verscheen bij One World Poetry, waarvan de uitgaven doorgaans de vorm hadden van met nietjes bijeengehouden gestencilde gedichten - Brey's boek van toen was een ingenaaide uitgave.

Informatie over door ons over het hoofd geziene bundels die in 2005 verschenen bij deze uitgeverijen blijft welkom, alsmede nog niet verwerkte informatie over recensies van bundels uit 2005. Gezien de huidige mode om bundels eerst twee jaar te laten sudderen voor ze te bespreken verwachten we de laatste recensies van bundels uit 2005 eind 2007 te verwerken.

(Rottend Staal Online, 5-2-2006)

terug naar boven


EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK: PUBLIEKSPRIJSNIEUWS

Apeldoorn/Epibreren/Utrecht - Let wel: het gaat hier om de op Gedichtendag 2007 uit te reiken prijs; niet over de vorige week uitgereikte onderscheiding.

Gegevens van 1/3de van de in 2006 te verschijnen bundels zijn na enkele dagen hard werk verwerkt. Het wachten is nu op de eerste door de dichters zelf gekozen gedichten en op de eerste opgetogen sponsor.

Ter voorkoming van gezeur, gezanik en bedreigingen is het prijs-, campagne- en stemreglement aangescherpt en nu al online geplaatst.

We roepen bij deze kinder- en jeugdpoëziebundelauteurs op om zelf de Publieksprijs voor beste kinder/jeugdpoëziebundel 2006 te organiseren. We stellen de digitale ruimte voor zo'n project beschikbaar, maar de makers van kinder/jeugdpoëziebundels zullen het verder zelf moeten organiseren.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die campagne willen voeren voor bundels over overleden dichters. Alleen bundels waar campagne voor gevoerd worden maken namelijk enige kans op de prijs, en dode dichters zijn niet bijster goed in het campagnevoeren. Tot dusverre gaat het om de bundels van Louis Paul Boon, J.J. L. ten Kate en Bert Schierbeek.

We hopen middels sponsoren, fondsen en het bedrijfsleven in 2007 een bedrag van € 27.500,- uit te reiken en minimaal 2.750 geldige stemmen te verzamelen. Suggesties voor de te stellen dagvragen tussen kerst 2006 en Gedichtendag 2007 zijn zeer welkom.

Tot die tijd kunt u piekeren over deze twee jaarvragen:

Wie gaat de opzienbarendste bundel van 2007 schrijven?
Welke drie spookboeken (boeken die voor 2006 aangekondigd zijn maar niet zullen verschijnen) hebben we getraceerd?

(Rottend Staal Online, 4-2-2006)

terug naar boven


DOMINEES BRENGEN POËZIE EN MUZIEK

Warnsveld - In de Martinuskerk verzorgden vorige week predikant/poëet Hans Bouma en dominee/musicus Adriaan Plantinga de uitvoering met de weinig fantasievolle naam 'Dichter bij Muziek. De Stentor berichtte erover en het kwam tot ons via RKnieuws.net.

(Rottend Staal Online, 4-2-2006)

terug naar boven


ERWIN MORTIER NIET OP FEEST VLAAMSE CULTUURPRIJZEN

Brussel - Het VRT-Nieuws meldt dat de Gentse stadsdichter Erwin Mortier niet aanwezig zal zijn op de uitreikingsceremonie van de Vlaamse Cultuurprijzen. Hij wil daarmee protesteren tegen het cultuurbeleid van Vlaams minister Bert Anciaux.

'Ik vind de wijze waarop de uitreiking van de prijzen georganiseerd wordt beledigend', aldus Mortier. Hij vergelijkt de ceremonie met een 'Miss Flandersverkiezing'.

Volgens de schrijver is de 'spektakelvertoning' symptomatisch voor het cultuurbeleid van Anciaux, 'dat de essentie kwijtgeraakt en zich meer en meer verliest in beuzelarijen en bijkomstigheden'.

Mortier is samen met Patricia De Martelaere en Paul Verhaegen genomineerd voor de driejaarlijkse prozaprijs van de Vlaamse Gemeenschap. De prijsuitreiking op 6 februari is live te volgen op de cultuurradio Klara.

(Rottend Staal Online, 3-2-2006)

terug naar boven


DAAR GAAN WE WEER: HERNIEUWD GOOGLE-EXPERIMENT, ZOEKTOCHT NAAR JUISTE GETAL EN... PUBLIEKSPRIJS 2006!

Epibreren/Apeldoorn/Utrecht - Gisteren is de ruwe versie van de op Gedichtendag 2007 uit te reiken Publieksprijs voor beste poëziebundel 2006 online geplaatst. In de loop van het jaar zal daar informatie over alle in 2006 te verschijnen of al verschenen bundels op te vinden zijn.

We zijn voor het samenstellen van die lijst mede afhankelijk van de dichters, poëzieredacteuren van de circa 40 reguliere uitgeverijen met poëzie in het fonds, sponsoren, critici en het poëziepubliek.

Net als vorig jaar hopen we de Publieksprijs zo hoog mogelijk op Google vermeld te krijgen. Daar kunt u ons bij helpen door op deze manier te linken: 'Publieksprijs 2006'. Leg de link alleen onder het woord 'publieksprijs'.

Dichters met in 2006 verschenen/te verschijnen bundels bij de hierboven genoemde uitgeverijen roepen we op om hun favoriete gedicht uit hun boek in te zenden ter plaatsing op hun publieksprijspagina. En ons ook te voorzien van informatie over recensies: decontrabas@hotmail.com.

(Rottend Staal Online, 3-2-2006)

terug naar boven


GRENSOVERSCHRIJDENDE CULTUUR

Emmerich - Tot en met 12 maart 2006 is in kunstforum PAN in Emmerich (D), op slechts een halfuurtje rijden van Nijmegen of Arnhem, een bijzondere tentoonstelling te zien.
Twee in Nijmegen woonachtige kunstenaars, Seet van Hout en Uwe Poth hebben de hallen van deze voormalige chocoladefabriek gevuld met een wonderbaarlijke dubbeltentoonstelling onder de titel Jelängerjelieber.

Op zaterdag 11 februari wordt de catalogus bij deze tentoonstelling gepresenteerd. Literair productiehuis de Wintertuin stelde ter ere van de twee poëtische kunstenaars een bijzondere avond samen. Met poëzie, mythologie en natuurlijk muziek.
Zaterdagavond 11 februari staat in het teken van Jelängerjelieber: de dichters Erik Jan Harmens, H.H ter Balkt en René Huigen schreven speciaal rondom het thema van deze tentoonstelling nieuw werk, en dragen dit in het Duits dan wel het Nederlands voor.

Gerard van de Weerden, botanicus aan de Radboud Universteit Nijmegen vertelt over de mythes, legendes en waarheden die bestaan rondom de plant Jelängerjelieber, ook wel de Rode Nachtschade genoemd, en in de volksmond beter bekend als het ‘bitterzoet’.
Wintertuins eigen deejay Lance draait plaatjes en uiteraard is de tentoonstelling te bezichtigen.

11-2-2006; PAN kunstforum niederrhein; Agnetenstrasse 2, D-46446 Emmerich, Duitsland; aanvang 20.00 uur.

(Rottend Staal Online, 3-2-2006)

terug naar boven


MERCEDES VAN VOLCEM: 'STADSDICHTER VOOR BRUGGE'

Brugge - Het Brugse gemeenteraadslid Mercedes van Volcem (heerlijk, een dame vernoemd naar een automerk - dat zou vaker moeten gebeuren!) pleit voor de benoeming van een Stadsdichter te Brugge, bericht de Stadsomroep Brugge. Ze heeft tal van wilde plannen op poëziegebied, zoals het verheffen van Lissewegen tot poëziestad en de te benoemen Stadsdichter bij de Bruggenaren op huisbezoek sturen. Van Volcem: 'Poëzie is een verademing in het gehaaste leven en zorgt voor relativering en vermindert zo de verzuring.'

Inderdaad: poëzie is goed voor het milieu!

Intussen werkt men te Den Haag naarstig aan de benoeming van de eerste Haagse Stadsdichter en vorderen de plannen in Rotterdam gestaag. Van de eerste Amsterdamse buurtdichter is vooralsnog nog weinig vernomen.

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


145 BUNDELS UIT 2005!
Koninklijke Bibliotheek: '81 bundels en Komrij al in 2003 afgetreden'

Epibreren/Den Haag - Vandaag ontdekten we de 145ste in 2005 verschenen bundel. Een vondst die ons vooral verbaasde, daar we de schrijver ervan gevraagd hadden de 'langlijst' op omissies te controleren en de uitgeverij van dat boek, tevens prijssponsor, het bestaan van deze bundel blijkbaar vergeten was. Maar soit: de bundel staat nu op de overzichtslijst en heeft een eigen pagina.

Sommige poëzieliefhebbers vroegen ons waarom waarom bepaalde boeken niet in het overzicht terug te vinden zijn, namelijk drie werken van respectievelijk Anneke Brassinga, Tonnus Oosterhoff en Joost Zwagerman. Het antwoord is simpel: die werken zijn in feite herdrukken. Maar ze bestaan, ze hebben nieuwe titels en zijn verschenen in 2005, dus hebben we die boeken in een speciale categorie onder het overzicht vermeld.

Op 26 januari berichtten we dat volgens de Koninklijke Bibliotheek in 2005 eenentachtig bundels verschenen, exclusief 'verzamelde werken'. Waarvan er minimaal één wel op de KB-lijst figureert.

De KB-Dichterssite brengt méér opmerkelijk nieuws. Op die site werd een jaar lang het voortijdige aftreden van Gerrit Komrij als Dichter des Vaderlands (januari 2004) ontkend. Inmiddels erkent de KB Komrij's abdicatie, maar dateert deze een jaar eerder, op '29 januari 2003'.

In april 2004 vroeg Rottend Staal KB-medewerker Paul van Capelleveen om de bezoekerscijfers van de KB-Dichterssite. Dit nadat hij verklaard had dat die site 'veel' bezoekers trok. Zijn antwoord was toen: 'Die gegevens zijn interne bedrijfsgegevens en dus niet openbaar helaas.'

Op de een of andere manier zijn die gegevens inmiddels geen interne bedrijfsgegevens meer, want op de KB-Dichterssite is nu te lezen:

'In 2003 werd de site 26.188 keer geraadpleegd.
In 2004 werd de site 269.766 keer geraadpleegd.
In totaal tot nu toe dus 295.954 keer.'

Het zal hierbij overigens om pageviews gaan en de cijfers zijn weinig spectaculair, vergeleken bij het bezoek aan b.v. www.epibreren.com en www.decontrabas.com. De KB-informatie is kort geleden online gezet en roept twee vragen op: waarom de geheimzinnigheid in april 2004 en wat zijn de cijfers van 2005?

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


POËZIE IN BONNENPOLDER GERED

Rotterdam/Epibreren - Het is een ietwat merkwaardig bericht, in het AD/Rotterdam van vandaag, waarin sprake is van Bonnenboeren en Hoekenezen, maar het gaat om iets hoogst serieus: het voortbestaan van het festival 'Poëzie en proza in de Bonnenpolder'.

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


LYRISCH VAN REMBRANDT

Hilversum/Epibreren - Nederlandse dichters lieten zich inspireren door schilderijen van Rembrandt van Groningen en maakten een gedicht bij hun favoriete schilderij van de meester. De gedichten zijn gebundeld in het onlangs verschenen boekje Lyrisch van Rembrandt.

In samenwerking met Poetry International en het onlangs uit Groningen gestolen Rijksmuseum verfilmde www.omroep.nl/geschiedenis een aantal van deze Rembrandtgedichten.

Vanaf heden is een selectie van deze Rembrandtgedichten on demand te zien op www.omroep.nl/geschiedenis. De spits wordt afgebeten door Anna Enquist en onze medewerker Erik Jan Harmens. Enquist liet zich inspireren door een portret van Rembrandts onlangs overleden vrouw Saskia; Harmens gaat tekeer in een ode aan de Nachtwacht, getiteld 'PAF'.

De komende week wordt de reeks uitgebreid met Rembrandtgedichten van Jan Baeke, Bernlef, Tsead Bruinja, Eva Gerlach, Wim Hofman, Hester Knibbe en Hans Tentije.

Een compilatie van alle gedichten is van 11 -18 februari te zien in de themaweek Hollandse Meesters op het tv-kanaal /Geschiedenis.

/Geschiedenis is te zien via:

Internet: http://www.vpro.nl/geschiedenis
Digitale kabel: UPC Digital
Digitale kabel: CAIWAY DTV
Superbreedband: First Mile TV

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


NADER PUBLIEKSPRIJSNIEUWS

Epibreren - De bezoekerscijfers van de Publieksprijssite zijn vandaag vrijgegeven:

  pageviews unieke bezoekers
Nov. 2005   9.427   3.209
Dec. 2005 10.632   4.341
Jan 2006 29.750 12.954
totaal: 49.809 20.504

Op de site Literaire Prijzen, een project van het Letterkundig Museum, staat informatie over de Publieksprijs voor beste poëziebundel 2005 vermeld.

Vanavond verschijnt de ruwe versie van de Publieksprijs voor beste poëziebundel 2006 online. Sponsors en dichters met in 2006 te verschijnen dichtwerken (bij reguliere uitgeverijen) kunnen zich melden bij decontrabas@hotmail.com. Voor de dichters geldt: stuur s.v.p. uw favoriete gedicht uit uw 2006-bundel mee en breng ons op de hoogte van al verschenen recensies.

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


VERMOEIENDE POËZIEROUTE IN BRUGGE

Epibreren/Brugge - Je moet er van houden, van sport. Wij niet: het is, op traditionele Epibreerder volkssporten als voggewrikken en baby's bespugen na, ons allemaal veel te vermoeiend. In de gemeente Oostende denkt men daar anders over. Oostende investeert namelijk 12.500 euro in een poëzieroute op het sportpark De Schorre op Stene. Tientallen bestaande gedichten over sport worden daar op drukbezochte plaatsen aangebracht, bericht Stadsomroep Brugge.

(Rottend Staal Online, 2-2-2006)

terug naar boven


P. ROMENY'S OVER ROSITA EN ANDERE GEDICHTEN (3)

Epibreren - Zojuist bereikte ons het bericht van de Prometheus Groep dat de mysterieuze bundel Over Rosita en andere gedichten (ISBN 90 351 2710 2) , geschreven door P. Romeny alias Jan de Bruin, nooit zal verschijnen. De auteur heeft het boek teruggetrokken. Het boek komt dus niet in november uit, zoals eerder vandaag een woordvoerder van de Prometheus Groep ons verzekerde.

Er is hier dus sprake van een spookboek. Omdat het in het systeem van www.boekbalie.nl is opgeslagen en op diverse andere sites staat aangekondigd zal dit boek nog voor de nodige verwarring gaan zorgen.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar boven


UNESCO ERKENT LIESBETH VAN DALSUM POËZIEPRIJS

Epibreren - In 2005 berichtten we enkele malen over de plagiaataffaire Amari Hamadene (zie mei/juni en september 2005). Om een lang verhaal samen te vatten: deze Algerijnse oplichter imponeerde vooral Amerikaanse en Engelse redacties met gestolen gedichten en een cv, waarin ondermeer stond dat hij een door de Unesco gesteunde literaire prijs organiseerde, de 'Arabesque International Prize'.

Op 18 september 2005 merkten we op dat Hamadene deze niet bestaande prijs zelf bij Unesco had aangemeld, en dat Unesco-medewerkers nooit gecheckt hebben of die prijs daadwerkelijk bestaat. Om absolute zekerheid te krijgen over die non-controle door Unesco meldden we in september de niet bestaande Liesbeth van Dalsum Poëzieprijs bij Unesco aan.

Op 19 januari 2006 kregen we een mailtje van Unesco: 'Votre fiche concernant la catégorie Prizes et parlant de Liesbeth van Dalsum Poëzieprijs à bien été enregistrée dans notre base de donnée. Nous avons l'honneur de vous annoncer qu'elle a été retenue.'

En jawel, op de Unesco-site, afdeling 'World Poetry Day' staat deze fictieve prijs inmiddels opgenomen: http://www.unesco.org/poetry/appronfondissement.php?nom=1899&langue=english

Volgens Unesco bestaan er in Nederland drie poëzieprijzen:
De C. Buddingh'-prijs (echt)
De Liesbeth van Dalsum poëzieprijs (fake)
Poesia en centro america (???)

Iedere gek kan dus bij Unesco namaakactiviteiten aanmelden.

Over de affaire Amari Hamadene, de grootste ons bekende plagiaataffaire uit de wereldgeschiedenis, verwachten we binnenkort meer te berichten. We houden u op de hoogte.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar boven


EEN VREEMD STUKJE LEEDVERMAAK...

Epibreren - ... geeft Literair Nederland-redacteur Coen Peppelenbos ten beste op de gesubsidieerde site www.literairnederland.nl (LN): 'Grappig. Bart FM Droog leest dit stuk ook. De simpele opsomming van bundels hierboven zorgt er meteen voor dat hun overzicht van bundels verschenen in het jaar 2005 met twee titels moet worden uitgebreid. Helaas een week na sluiting van het stembureau.'

Zoals u weet ontdekten we gisteren drie (3!) omissies op het overzicht van in 2005 verschenen bundels. De desbetreffende boeken hebben inmiddels pagina's gekregen op de Publieksprijssite, en uit de - zeer goed verkochte - bundel Overgave van Chris Veraart heeft de dichter ons zijn favoriete gedicht gezonden.

Zoals u ook weet was/is het voornaamste doel van de Publieksprijs om voor het eerst een betrouwbaar en blijvend overzicht te maken van de poëziejaarproductie in bundelvorm. Daar hadden en hebben we de hulp van dichters, uitgeverijen, critici en het publiek voor nodig. We hadden verwacht een honderdtal bundels te traceren en het zijn er intussen 144 geworden.

Des te vreemder is het gegiechel van Peppelenbos. Naast redacteur bij LN ook redacteur bij uitgeverij de kleine Uil en hoofdredacteur van Tzum. Als hij zo trots is op het traceren van twee aanvankelijk door ons over het hoofd geziene bundels, waarom heeft hij die titels dan niet aan ons doorgegeven? Een kleine Uil-bundel eindigde relatief hoog in de publieksprijs Top-10. Leuk voor de kleine Uil, zou je zeggen; en het zou nog leuker geweest zijn als de competitie had bestaan uit 143 i.p.v. 140 andere bundels. Dat Peppelenbos dat niet inziet is vreemd, zeer vreemd.

Bijna even vreemd als de schaamteloze reclame die hij voor zijn eigen projecten op LN maakt - maar dat is weer een heel ander verhaal.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar boven


PROLETARISCHE ZELFKRITIEK DOOR THOMAS VAESSENS

Epibreren - In het NRC Handelsblad van 21 januari j.l. publiceerde Thomas Vaessens een boeiend stuk over de poëziekritiek. Deze twee - natuurlijk zwaar uit hun verband gerukte citaten (zoals u van ons gewend bent) - willen we u niet onthouden:

'De poëziekritiek geeft zich onvoldoende rekenschap van het feit dat zij niet meer met hetzelfde gezag spreekt als pakweg vijftig jaar geleden. Tussen de vele niches waarin de poëzie van de laatste decennia opgedeeld is geraakt, is het prestigieuze circuit van de ‘echte’ uitgeverijen en de ‘officiële’ kritiek zijn vanzelfsprekende primaat kwijtgeraakt. Dat is het eerste probleem van de huidige poëziekritiek: door niet mee te veranderen met de gedemocratiseerde literaire cultuur is zij een esoterisch anachronisme geworden. Zij meet zich een aura aan dat, buiten de kring van belanghebbenden, geen lezer meer (h)erkent.'

(...)

'Wil de poëziekritiek haar zelfgenoegzaamheid van zich afwerpen, dan zal zij zich óók moeten gaan richten op allerlei interdisciplinaire cross-overs waaraan dichters meedoen. De weerzin daartegen is tot op heden erg groot en dat is ook wel begrijpelijk, want het niveau van wat er bijvoorbeeld op poëziepodia en op internet gebeurt, is nog vreselijk divers en over de hele linie niet zo best. Maar ook dat is de kritiek in zekere zin aan te rekenen, want de verklaring van de geringe progressie die door voordragende en op internet publicerende dichters wordt geboekt, is nu juist dat er in die laagdrempelige echelons op dit moment nog geen strenge en competente kritiek bestaat.'

De zinsnede 'vreselijk divers' klinkt wat vreemd in de oren - alsof dat iets fouts zou zijn en alsof eenheidsworst te preferen is boven diversiteit. Maar soit: lees het hele artikel.

Dat, zoals gezegd, afgedrukt werd in het NRC van 21-1,met daarbij een foto van de Tilburgse Stadsdichter Nick J. Swarth en zijn band in actie tijdens Wintertuin, twee/drie jaar geleden. Het foto-onderschrift in de krant luidde zoiets als: 'Poetry Slam' in de Arnhemse Schouwburg - wat zeker niet het geval was, toen in Arnhem.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006, met dank aan De Leeskamer)

terug naar boven


TWEE FESTIVALS IN MAART

Epibreren - Omdat februari traditioneel korter wil zijn dan de andere maanden (waarom toch?) hierbij enig nieuws over twee festivals in maart:

4 maart 2006: THE HAGUE RHYTHM & RHYMES

Vanwege het 100-jarig bestaan van de Haagse Openbare Bibliotheek wordt dit grote literatuur- en muziekevenement georganiseerd, waaraan zestig acts deelnemen.

Schrijvers en muziek is het thema van de boekenweek dit jaar, en ook het verhaal achter The Hague Rhythm & Rhymes. Het nieuwe festival vindt plaats op twee locaties: de Centrale Bibliotheek en de uitgaansgelegenheid Asta, beiden gelegen aan het Haagse Spui. Op zes podia laat Rhythm & Rhymes de muziek en het woord versmelten tot een boeiend spektakel.

Met o.a. Bindervoet & Henkes, Corry Brokken, Bart Chabot, J.A. Deelder, De Dichters uit Epibreren, D.O.M., Karin Giphart, Ernst Jansz (Doe Maar), Henk Koorn (Hallo Venray), Hans Sahar, Vrouwkje Tuinman, Hans Vandenburg (Gruppo Sportivo) en Joost Zwagerman.

Nadere informatie: www.rythmrhymes.nl

25 maart 2006: DE 26STE NACHT VAN DE POËZIE

(en dit is echt de allerlaatste keer dat we hierover berichten tot de organisatie De Dichters uit Epibreren boekt - we blijven niet bezig)

Op zaterdag 25 maart vindt in Vredenburg Utrecht de 26ste Nacht van de Poëzie plaats. Van acht uur 's avonds tot drie uur 's nachts lezen meer dan twintig Nederlandstalige dichters uit België en Nederland voor uit eigen werk. De voordrachten worden afgewisseld door muzikale en andere entr'actes. Vast onderdeel van de Nacht is de boekenmarkt, die in de foyer is ingericht. De presentatie is in handen van Piet Piryns en Menno Wigman.

Met o.a. H.C. ten Berge, Pieter Boskma, Eva Cox, Kees van Domselaar, Micha Hamel, Tsjêbbe Hettinga, Peter Holvoet-Hanssen, Esther Jansma, Anton Korteweg, Gerrit Kouwenaar, Liesbeth Lagemaat, Ed Leeflang, Thomas Möhlmann, Diana Ozon, F. Starik, Vrouwkje Tuinman, Peggy Verzett, Ivo de Wijs en Joost Zwagerman..

Nadere informatie: www.vredenburg.nl

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar boven


P. ROMENY'S OVER ROSITA EN ANDERE GEDICHTEN (2) +UPDATE

Epibreren - Vorige week berichtten we van de komende verschijning van de mysterieuze bundel Over Rosita en andere gedichten (ISBN 90 351 2710 2) , geschreven door P. Romeny. Het boek komt in november uit, zo verzekerde juist een woordvoerder van de Prometheus Groep.

Het bijzondere aan dit boek is dat het niet door Jean Pierre Rawie geschreven is, zoals we in eerste instantie dachten. Door wie dan wel?

Daarover berichtte ons een welingelichte bron: 'De dichter die zal debuteren met de bundel Over Rosita en andere gedichten en die schuil gaat achter het pseudoniem P. Romeny, is niet Jean Pierre Rawie. In werkelijkheid gaat het namelijk om zijn opvolger, dat wil zeggen. de vriend die de Romeinse Rosita Steenbeek na hem had. Hij heet Jan de Bruin, historicus, hoogleraar en schrijver van Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de lintjesaffaire (Bert Bakker).'

'Het verschijnen van dat debuut zou erg genant kunnen zijn voor zowel Steenbeek als Rawie en waarschijnlijk ook voor de debutant zelf, die getrouwd was ten tijde van de affaire met zijn Muze.'

Het verhaal hebben we gecheckt, en het klopt. Na een aanvankelijke aarzeling dit te publiceren - doorgaans publiceren we niet over liefdesrelaties tussen auteurs - hebben we besloten toch tot berichtgeving over te gaan, daar Rawie en Steenbeek hun toenmalige liefde vrij publiekelijk beleden en De Bruin een te doorzichtige titel en pseudoniem heeft gekozen om dit verhaal achter de bundel onopgemerkt aan de wereld voorbij te laten gaan.

UPDATE: de auteur heeft het boek inmiddels teruggetrokken en het zal nooit verschijnen.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar boven


INTERVIEW MENNO WIGMAN

Breda - Vorige week was het Gedichtendag, of beter gezegd, Gedichtenweek: het aantal activiteiten op en rond de jaarlijkse Gedichtendag, steevast de laatste donderdag van januari is zo gegroeid dat men rustig kan stellen dat de laatste week van januari de Gedichtenweek is (niet te verwarren met de Week van de Poëzie, een commercieel non-event rond de uitreiking van de VSB Poëzieprijs, een prijs die los van het eraan gekoppelde geldbedrag verder weinig voorstelt, want teveel bundels worden niet in beschouwing genomen).

Hoe dan ook: in de Gedichtenweek was er een stortvloed aan krantenberichten over poëzie en poëten. Waarvan dit artikel, uit de BN/De Stem van 26 januari 2006 zeker de moeite van het lezen waard is. Het is een interview met Menno Wigman, schrijver van De wereld bij avond, de Gedichtendagbundel 2006.

(Rottend Staal Online, 1-2-2006)

terug naar bovenhet actuele nieuws
zie voor ouder nieuws het
Rottend Staal-nieuwsarchief.


terug naar boven


© Rottend Staal Online 2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.