Debuteren met poëzie
      dé cursus - 171B

      laatste update 20 februari 2006


introductie | hoofdstuk 1 | hoofdstuk 2 |
hoofdstuk 3 |
hoofdstuk 5 |hoofdstuk 6 |
hoofdstuk 14

Lieve cursisten. In dit hoofdstuk komen jullie zelf aan het woord. Een keur aan gastdocenten zal jullie doorgaans onozele vragen beantwoorden. Doe er je voordeel mee!

HOOFDSTUK 171-B: HET VRAGENKWARTIERTJE

Disclaimer: een aantal lesonderwerpen in dit hoofdstuk kan de dood tot gevolg hebben. De cursusleiding en gastdocenten aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor sterfgevallen die voortkomen uit het volgen van dit cursusonderdeel.

Gastdocenten: Chrétien Breukers, Liesbeth van Dalsum e.a.


171B.1.a.1

Cor Gordijn: 'Geachte mevrouw van Dalsum, in hoofdstuk één van de cursus wordt verwezen naar diverse literaire tijdschriften die de moeite waard zijn om in te publiceren. Betekent dit dat wanneer je reeds in verschillende van deze tijdschriften hebt gepubliceerd, je eigenlijk niet mee mag doen met de cursus?

Met andere woorden: wat wordt eigenlijk bedoeld met 'de cursist mag niet eerder gedebuteerd hebben bij een reguliere literaire uitgeverij'? Gaat het hier om een bundel bij een uitgeverij of ook om gedichten die zijn verschenen in 'toonaangevende' literaire tijdschriften?'

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Cor Godijn, met gedebuteerd hebben bedoelt de cursusorganisatie: een bundel uitgebracht hebben bij een reguliere uitgeverij. Het overzicht van die uitgeverijen is nog in ontwikkeling, maar het geeft nu al een redelijk beeld van wat wij als reguliere uitgeverijen beschouwen.

En toonaangevende tijdschriften? Gezien de beperkte oplage van de meeste tijdschriften zou ik niet weten welk tijdschrift als toonaangevend bestempeld zou kunnen worden.'

171B.1.a.2

Samuel Vriezen: 'Hm, betreffende les 3, een vrij lang gedicht van me werd geaccepteerd voor DWB 2006/1, maar ik heb geen printer heden ten dage, tis gewoon ge-emaild.'
Chretien Breukers: 'Zet geen als kritische noten vermomde reacties op websites, als deze alleen bedoeld zijn om de bezoekers te informeren over de voortgang van de eigen loopbaan. Bovendien bevat les 3.2 ook veel fijns over werkende internetverbindingen en zo.'
terug naar boven© Diverse auteurs / De Contrabas / Rottend Staal Online 2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.