Debuteren met poëzie
      dé cursus - 6

      laatste update 20 februari 2006


introductie | hoofdstuk 1 | hoofdstuk 2 |
hoofdstuk 3 |
hoofdstuk 5 | hoofdstuk 14 |
hoofdstuk 171B

Lieve cursisten. Welkom bij dit zesde hoofdstuk van de exclusieve cursus 'Debuteren met poëzie'. Ditmaal gaan we 'het netwerken' uitdiepen.

Gastdocent: Liesbeth van Dalsum

HOOFDSTUK 6: NETWERKEN VOOR GEVORDERDEN

6.1 Introductie
6.2 Doe het nieten

- netwerken bij uitvaarten
- netwerken tijdens voordrachten
- netwerken bij recepties
6.3 Doe hets
6.4 Netwerken voor strebers


Disclaimer: een aantal onderwerpen in dit hoofdstuk kan ernstige gevolgen hebben. De cursusleiding en gastdocent aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen die voortkomen uit het volgen van dit cursusonderdeel.


6.1 INTRODUCTIE

Lieve cursist, het is heel fijn dat je de grondbeginselen van het netwerken je eigen hebt gemaakt, en daar mag best een applausje voor af voor Catharina Blaauwendraad, jullie gastdocente van Hoofdstuk 5.

Opdracht:
Ga staan en applaudisseer zorgvuldig voor Catharina. Goed zo. Je mag weer gaan zitten.

In dit hoofdstuk behandel ik aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wat je beter kunt laten, oftewel de 'doe het nieten' van het netwerken, en wat je vooral wél moet doen, oftewel de 'doe hets'.

Waar in hoofdstuk 5 vooral het netwerken onder concullega's aan de orde kwam, wordt het netwerken in dit hoofdstuk uitgebreid tot het netwerken met redacteuren, uitgevers, journalisten, boekhandelaren en magazijnbedienden.


6.2. DOE HET NIETEN VOOR GEVORDERDEN

Disclaimer: Elke overeenkomst met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust geheel en al op toeval, tenzij het om werkelijk gebeurde gebeurtenissen en echt bestaande personen gaat.

Gelegenheden waar veel mensen uit dezelfde beroepsgroep bij elkaar komen vormen natuurlijk de beste netwerkmogelijkheden. Maar niet altijd.

6.2.1. Uitvaarten

Netwerk nooit voor of tijdens uitvaartceremonies. Je gesprekspartners kunnen netwerkgedrag als ongepast of zelfs onbeschoft opvatten. Wacht elk geval met het netwerken tot de dode in de oven geschoven is of met aarde bedekt ligt. Beter nog is te wachten tot het traditionele feestmaal na afloop van, als de rouwenden het verlies verwerkt hebben en na kunnen denken over de dag van morgen.
.
6.2.2. Voordrachten

Netwerk nooit met een dichter die op het punt staat voor te dragen, aan het voordragen is of juist voorgedragen heeft.

Niet voor

Vlak voor een voordracht zijn de meeste dichters zich in opperste concentratie aan het voorbereiden. Verstoring van deze concentratie werkt contraproductief.

Niet tijdens

Tijdens een voordracht willen de meeste dichters niet gestoord worden met vragen als 'heb je het telefoonummer van die en die voor me' of opmerkingen als 'wil je mijn kaartje hebben?'

Technici kunnen in paniek raken als je tijdens andermans voordracht het podium oploopt om jezelf oof iemand anders voor te stellen aan de voordragende.

Het publiek zal niet begrijpen wat er gaande is en kan: a. op hol slaan
b. denken dat er een aanslag gaande is en gewelddadig ingrijpen
c. opstaan en voor de verkeerde applaudisseren, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Niet na

Iemand die juist een voordracht gegeven heeft wil eerst bijkomen. Val zo iemand niet lastig met vragen als 'wil je mijn manuscript lezen?' of 'wat vind je van mijn nieuwe boek?'

6.2.3 Recepties

Hoewel het doel van recepties het hogere netwerken is, waarbij in principe alles is toegestaan, dienen enkele dingen vermeden te worden, zoals:

6.2.3.1 - Het inbreken in intieme gesprekken of handelingen
De mogelijke gesprekspartners zullen zo'n inbraak niet weten te waarderen, tenzij alle betrokken partijen in zijn voor een drie- of vierhoeksverhouding.

6.2.3.2 - Het stomdronken worden
Zorg er altijd voor dat je net een graad minder dronken bent dan de rest van het gezelschap, met andere woorden: houd controle over jezelf.

6.2.3.3 - Het je opdringen aan mensen die daar overduidelijk geen behoefte aan hebben
Ter voorkoming van genante situaties.

6.2.3.4 - Het overhandigen van printoscripten of boeken met daarbij de vraag: 'en, wat vind je ervan?'
Het moge duidelijk zijn dat de ontvanger geen tijd heeft stante pede een boek te lezen en te beoordelen.

6.2.3.5 - Het zich voordoen als zelfmoordterrorist
Dat kan paniek veroorzaken, met als uiterstegevolg een politie-inval met preventief schietende scherpschutters

6.2.3.6 - Het kwaadspreken over mensen die zich onverhoopt naast of achter je bevinden
Kijk altijd goed om je heen alvorens tot kwaadsprekerij over te gaan. Kwaadspreken is niet netjes, zoals je in Hoofdstuk 5 geleerd hebt, maar het is anderzijds een menselijke eigenschap die zelfs tijdensrecepties kan oprispen.

6.2.3.7 - Het omgooien van tafels
Vooral niet als zich daar gevulde glazen op bevinden en de bar al is gesloten.

6.2.3.8 - Het stoelen wegtrekken onder mensen die gezellig zitten te keuvelen
Trek alleen stoelen van tafels weg als daar niemand op zit. Tenzij er iemand op zit aan wie je volgende beoogde gesprekspartner een grondige hekel heeft en je daad zodoende als introductie kan dienen.

6.2.3.9 - Het voortdurend over jezelf hebben
Veel gesprekspartners hebben zelf ookhet nodige te vertellen. Netwerken is geven en nemen.

6.2.3.10 - Te luidruchtig spreken
Een nare eigenschap, waardoorhet netwerken van derden danig wordt verstoord. Schakel daarom je mobiele telefoon uit en praat altijd zachter dan nodig (dat klinkt bovendien geheimzinig waardoor gesprekspartners nieuwsgierig worden)

6.3 DOE HETS

Ja, lievelingen - dit is een heel eenvoudig lesonderdeel: wees jezelf.

Opdracht: bezoek nú een receptie - het dondert niet wat voor een, wees jezelf en vermijd de punten uit 6.2.
Schrijf daarna een verslag en stuur dat naar je uitgeverij, zodat men weet dat je goed bezig bent..

6.4. NETWERKEN VOOR STREBERS

De meesten van jullie zullen genoeg hebben aan bovengenoemde lespunten. Maar voor de echte strebers begint de wonderlijke wereld van het netwerken pas lang na de uitvaart, de voordracht of de receptie.

Voor de echte streber zijn er namelijk geen 'Doe het nieten' - alles is toegestaan op het pad naar de eeuwige roem. Vlei en slijm, dreig en drein, konkel en monkel, verraad en verstoot, hiel en kniel, neuk en beuk, strompel en mompel en wimpel vooral alle klachten over je gedrag met een hautain lachje af.

Opdracht: bestudeer Hoe word ik een rat? van
Joep P.M. Schrijvers.

terug naar boven© Liesbeth van Dalsum / De Contrabas / Rottend Staal Online 2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.