Debuteren met poëzie
      dé cursus - 1

      laatste update 20 februari 2006


introductie | hoofdstuk 1 | hoofdstuk 2 |
hoofdstuk 3 |
hoofdstuk 5 |hoofdstuk 6 |
hoofdstuk 14 |
hoofdstuk 171B

Lieve cursisten. Welkom bij deze exclusieve cursus 'debuteren met poëzie'. Houd tijdens de lessen een notieblok gereed, focus je op het scherm en herhaal, waar gevraagd, de vragen en gedichten hardop alvorens door te gaan naar de volgende opdracht. Veel succes!HOOFDSTUK 1: HET BEGIN

Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen bij je pogingen om je poëziedebuut op papier te zetten?

1. De Hardware

a. Zorg voor aanwezigheid van papier en schrijfgereedschap óf
b. Zorg voor een in werking zijnde computer met tekstverwerkingsmogelijkheid.

2. De software

a. Denk na waar je over of over wat of hoe je wil schrijven.

3. Huiswerk

Heb je al De Spiegel van de moderne Nederlandse en Vlaamse dichtkunst van Mario Molegraaf en Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten van Gerrit Komrij gelezen, zoals is aangeraden in de cursusintroductie? Nee? Doe dat dan even.

Opdracht 1

Schrijf of tik nu een gedicht. Herhaal deze opdracht tot je tevreden bent. Het kan best enige pogingen kosten voor je tevreden bent over het bereikte resultaat. Dat geeft niet: de doorzetter wint.

Ben je tevreden? Stuur dan nu je gedicht naar lettertempel.nl, www.nederlands.nl, www.verhalensite.com, www.dichttalent.nl en www.schrijfweb.com.

Gefeliciteerd! Je hebt gepubliceerd. Lees nu tienmaal hardop Gerrit Komrij's

DE DICHTER

Toen het letterkundig tijdschrift
Hem een briefje toe deed komen,
Waarin stond: 'Mijnheer, uw verzen
Waren lang niet slecht, we zullen
Er eerdaags een paar van plaatsen,'
Zwol zijn borst tot slagschiphoogte.
Heel zijn leven werd nu anders.
Hij ging doen alsof hij grote
Mensen persoonlijk kende.
Hij zei stad wanneer jij blad zei.
Hij zei held wanneer jij speld zei.
Hij zei ach wanneer jij dag zei.
En daarvan wilde hij leven!

(uit: Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren, Arbeiderspers, 1994)

En schrijf naar aanleiding van dit gedicht een eigen gedicht, waarin je je gevoelens over het juist gepubliceerd te hebben op geheel eigen wijze vertolkt. Publiceer dat op de eerder genoemde sites tot je inziet waarom publicaties op die sites niets betekenen.

Zie je het inmiddels in? Goed zo. Dan is hoofdstuk 1 hierbij bijna voltooid. Bestudeer nu het overzicht van tijdschriften (papieren en online) die wel de moeite van het erin publiceren waard zijn. Spreek elke tijdschrifttitel hardop uit, zo vaak tot je ze kan dromen.

Fijn! Ga nu door naar hoofdstuk 2.

terug naar boven© De Contrabas/Rottend Staal Online 2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.