Debuteren met poëzie
      dé cursus - 2

      laatste update 20 februari 2006

      introductie | hoofstuk 1 | hoofdstuk 3
| hoofdstuk 5 |
     hoofdstuk 6 | hoofdstuk 14 | hoofdstuk 171BLieve cursist. Het is geweldig dat je hoofdstuk 1 succesvol hebt afgerond. Nu is het tijd voor het serieuze werk. In hoofdstuk 2 behandelen we 'het gedicht'. Let op - dit hoofdstuk wordt regelmatig uitgebreid, dus in het verloop van de verdere cursus zal je vaak naar dit hoofdstuk terugverwezen worden. Succes!

Jullie cursusleidster, Liesbeth van Dalsum, februari 2006


HOOFDSTUK 2: HET GEDICHT

Wat is een gedicht?

2.1. Een gedicht is een tekst die door de maker als zodanig bestempeld en door de lezer als zodanig geïnterpreteerd wordt.

Opdracht 2.1.a

Schrijf een tekst, noem het een gedicht en laat dat gedicht aan een ander lezen. Doe dat net zo vaak tot de ander het als gedicht interpreteert. Ga dan door naar 2.2.

2.2. Bravo! Je hebt een gedicht geschreven. Maar ogenblikkelijk word je geconfronteerd met een van de grote levensvragen: heeft een gedicht een titel?

Opdracht 2.2.a

Sta op, ijsbeer vijf minuten en vraag jezelf hardop af of een gedicht een titel heeft.

Stop: de vijf minuten zijn om. Weet je het al? Nee - geeft niet hoor: essentiële levensvragen laten zich niet in vijf minuten beantwoorden. Gelukkig heb je een kundig docent die je nu uitsluitsel zal geven.

Een gedicht kan wel of geen titel hebben.

Opdracht 2.2.b

Bestudeer en lees dit gedicht van Harmen Wind en dat gedicht van Gaston Burssens hardop.

Prima, dat klinkt heel mooi! Dan komt nu het moeilijke gedeelte van deze opdracht: welk gedicht heeft geen titel?

Weet je het al? Nee? Een hint: kijk naar allereerste, vaak vet gedrukte regel die door een witregel (de problematiek van de witregel wordt behandeld in een later hoofdstuk) gescheiden is van de massa van de tekst.

Het blijft moeilijk, hè? Kijk nog maar eens goed, bestudeer de hint...

Perfect: het ene gedicht heeft wél een titel en het andere gedicht heeft géén titel.

Gedichten die geen titel hebben worden soms betiteld als 'zonder titel'. Vaak hebben titelloze gedichten dit (-) boven de tekst staan, om aan te geven dat het een gedicht zonder titel is.

Opdracht 2.2.c

Schrijf nu een gedicht mét en een gedicht zónder titel.

In hoofdstuk 3 behandelen we: De eerste serieuze tijdschriftpublicatie.
terug naar boven


© De Contrabas/Rottend Staal Online 2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.