Populairste Nederlandstalige
poëzierecensent verkiezing 2004

      laatste update 23 augustus 2004, 14.28 uur C.E.T.


     Previous Home Next

Kies! Eindstand
Uitleg! Met de steun van...
   


HULP VAN MEDEWERKERS EN LEZERS GEVRAAGD
Elsbeth Etty werkelijk populairste criticus?

Epibreren - Literatuur, magazine over Nederlandse letterkunde, heeft een onderzoek gedaan onder verschillende beroepsgroepen uit het boekenvak over de vraag wie de populairste criticus zou zijn. Er werden 180 vragenlijsten verstuurd, waarvan 60 ingevuld geretourneerd werden, zo bericht Boekblad.

Die 60 invullers bestaan uit 12 medewerkers van uitgeverijen, 14 universitair docenten en hoogleraren, 21 boekhandelaren en 13 leeskringenlieden. Waarmee dit onderzoek niet helemaal representatief is, zo waarschuwt onderzoeksleider Marja Pruis in het zojuist verschenen nummer 2004-5 van Literatuur.

Hoe dan ook, volgens dit onderzoek zou Elsbeth Etty (NRC) de populairste criticus zijn, met 10 voorkeursstemmen. Arjan Peters (Volkskrant) eindigt als tweede met 9 stemmen en Arnold Heumakers (NRC) als derde met 7 stemmen.

Nu is Elsbeth Etty volgens de heersende opinie op het eiland wel de minst geloofwaardige criticus denkbaar - ze heeft simpelweg te veel meningen over alles en nog wat om nog geloofwaardig te kunnen zijn, schrijft altijd lovend over literaire werken van andere NRC-medewerkers en - zoals onze medewerker Ohlsen haarfijn opmerkt: 'Dit is een communistisch complot. Het rode gevaar komt terug.'

Daarom gaat Rottend Staal deze zomer op zoek naar de populairste (whatever that may be) poëzierecensent van ons taalgebied. Maar, omdat ook wij niet alles weten en zeker op het gebied van het Vlaamse recensentendom grote hiaten zich in ons weten bevinden, zouden we eerst moeten inventariseren wie er zoal als poëzierecensent werkzaam zijn. Hier volgen wat namen - aanvullingen vernemen we graag via droog@epibreren.com.

Jan Baes (De Leeswolf, v/h Leesidee (B))
Maria Barnas (Groene Amsterdammer)
Martijn Benders (de Recensent)
Arie van den Berg (NRC)
Rien van den Berg (Nederlands Dagblad)
Henk Blanken (Dagblad van het Noorden)
Onno Blom (De Standaard)
Peter de Boer (Trouw)
Annette van den Bosch (Meander)
Wim Brands (VPRO's De Avonden)
Elke Brems (Ons Erfdeel/De Standaard)
Yvonne Broekmans (Meander)
Tsead Bruinja (Iets met Boeken, NPS-radio)
Geert Buelens (De Morgen)
Rutger H. Cornets de Groot (Meander)
Daniël Dee (Krakatau)
Danny Degenaar (de Recensent)
Paul Demets (De Morgen)
Bibi Dumont Tak (Biblion, v/h Bibliotheekdienst)
Jef Ector (De Leeswolf, v/h Leesidee (B))
Remco Ekkers (Poëziekrant)
Stijn Ekkers (Iets met Boeken, NPS-radio)
Ron Elshout (Bzzletin)
Edwin Fagel (de Recensent)
Ko van Geemert (Biblion, v/h Bibliotheekdienst)
Els van Geene (Biblion, v/h Bibliotheekdienst)
Dirk de Geest (De Leeswolf, v/h Leesidee (B))
Piet Gerbrandy (Volkskrant)
Jaap Goedegebuure (GPD)
Hans Groenewegen (poeziekroniek DWB)
Albert Hagenaars (Biblion, v/h Bibliotheekdienst)
Milla van der Have (Meander/de Recensent)
Jos van Heck (Metro)
Philip Hoorne (Meander, Concept)
Adriaan Jaeggi (Parool)
Jos Joosten (De Standaard)
Yves Joris (Meander)
Marc Kregting (De Gids)
Paul van Leeuwenkamp (Meander, Concept)
Joop Leibbrand (Meander)
Joris Lenstra (Meander)
Mark Meekers (Concept)
Guus Middag (NRC)
Hanz Mirck (Boekblad)
Thomas Möhlmann (Literair Nederland)
Mario Molegraaf (Provinciale Zeeuwse Courant)
Wam de Moor (Gelderlander)
Y. Né (BN/De Stem)
Max Pam (HP/De Tijd)
Patrick Peeters (Poëziekrant/Nieuw Zuid)
Arjan Peters (Volkskrant)
Ilja Pfeijffer (NRC)
Olaf Risee (voorheen van de Recensent)
Menno Schenke (AD)
Rob Schouten (Vrij Nederland)
Fleur Speet ((Financieele Dagblad)
Carl de Strycker (De Leeswolf, v/h Leesidee (B))
Max Temmerman (De Leeswolf, v/h Leesidee (B))
Yves T'sjoen (Revolver/Ons Erfdeel)
Thomas Vaessens (Financieele Dagblad)
Jeroen de Valk (Utrechts Nieuwsblad)
Koen Vergeer (De Morgen)
Bert van Weenen (Meander)
Hans Werkman (Nederlands Dagblad)
Atze van Wieren (Meander)
Dietlinde Willockx (De Tijd (b))

Er kan natuurlijk al wel gestemd worden. Stuur daartoe een mail naar Liesbeth van Dalsum, met daarin de naam van de poëzierecensent, eventueel een kort waarom, uw eigen naam en adres, en uw positie binnen de poëziewereld (bv. uitgever, journalist, dichter, lezer, vormgever, etcetera.). Dat kon middels een e-maillink.

In het kader van de algehele waarheidszoeking zijn we natuurlijk ook op zoek naar de minst capabele recensent. Die kunt u eventueel ook in uw stemmail melden. (Rottend Staal Online, 3/7-7-2004)


 


EINDUITSLAG

Epibreren - Na 61 binnengekomen stemmen is het klassement:

POPULAIRSTE POËZIERECENSENT

1. Piet Gerbrandy (Volkskrant) en Yves Joris (Meander) - 11 stemmen
2. Maria Barnas (Groene Amsterdammer) - 7 stemmen
3. Guus Middag (NRC) - 5 stemmen
4. Peter de Boer (Trouw) - 4 stemmen
5. Rutger H. Cornets de Groot (Meander), Joop Leibbrand (Meander), Arjan Peters (Volkskrant), Carl de Strycker (De Leeswolf) en Koen Vergeer (De Morgen) - 3 stemmen
6. Martijn Benders (de Recensent), Danny Degenaar (de Recensent), Philip Hoorne (Meander, Concept), Jos Joosten (Standaard), Mario Molegraaf (Provinciale Zeeuwse Courant), Y. Né (BN/De Stem), Ilja Leonard Pfeijffer (NRC) en Yves T'sjoen (Revolver/Ons Erfdeel) - 1 stem

MINST CAPABELE POËZIERECENSENT

Wegens te weinig binnengekomen stemmen is deze categorie vervallen.

GEHAATSTE POËZIERECENSENT

Wegens te weinig binnengekomen stemmen is deze categorie vervallen.


De respondenten bestonden uit eenentwintig poëzieliefhebbers (waarvan één amateurdichter), één aspirant-verhalenschrijver, één literair festival-directeur, één beheerder van een literaire site, drie medewerkers Nederlandse literatuur van de Universiteit Wenen waarvan twee ook recensent, een taalwetenschapper en taalsitesbeheerder, één eindredacteur en webmaster van een literair e-zine, één hoofdredacteir van een literair tijdschrift, twee journalisten en vijfentwintig dichters, waarvan negen ook zelf werkzaam zijn als recensent en één tevens als vertaler, één als poëziefacilitator, en één ook als uitgever/organisator/journalist en psalmberijmer, twee uitgevers, één recensent/essayist en nee - geen stemde op zichzelf, gelukkig. . (Rottend Staal Online, 3/14-7-2004)


 


DEZE VERKIEZING WERD ONDERSTEUND DOOR:

Meander en Meander en Risee in Letterland en de Recensent en Olaf Korder

 


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis
van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen,
opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of
anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteurs.