DICHTERS STEUNEN 'LIED DER ACHTTIEN DOODEN'

Epibreren - Naar aanleiding van wat gekift tussen Remco Campert en Piet Gerbrandy spreken meer en meer dichters hun steun uit het voor de klassieker 'Het Lied der achttien dooden' van de onlangs overleden Jan Campert.

Dat gebeurt in de reacties onder dit Contrabas-artikel.

(Rottend Staal, 14 december 2007)

terug naar boven


EERSTE NAMEN POETRY INTERNATIONAL 2008 BEKEND

Rotterdam - Remco Campert (Nederland), Jean-Michel Espitallier (Frankrijk), Robert Gray (Australië), Gerdur Kristný (IJsland), Gwyneth Lewis (Wales) en Henk van der Waal (Nederland) zijn enkele van de dichters die in 2008 bij Poetry International uit eigen werk zullen voordragen.

Het festivalthema is in 2008 'Stad en land. Het festival heeft van 7 t/m 13 juni 2008 plaats in de Rotterdamse Schouwburg.

De toegangsprijs voor het festival wordt voor het eerst in de geschiedenis van Poetry International bepaald door de bezoekers zelf. Poetry hoopt met dit 'andersom-principe' internationale poëzie toegankelijker te maken voor een breder publiek.

(Rottend Staal, 14 december 2007)

terug naar boven


NIEUWE SITE MAASTRICHT INTERNATIONAL POETRY NIGHTS

Epibreren - Het tweejaarlijkse poëziefestival 'Maastricht International Poetry Nights, dat in oktober 2008 een nieuwe editie beleeft, heeft een nieuwe site, mét een uitgebreid archief en veel poëzie: www.maastrichtpoetry.com.

(Rottend Staal, 13 december 2007)

terug naar boven


PLANNEN HENDRIK DE VRIESSTIPENDIAWINNAARS

De winnaars van het Hendrik de Vriesstipendium (zie vorige bericht) gaan het geld gebruiken ter realisatie van de volgende projecten.

Jurre van den Berg heeft zich voor zijn project laten inspireren door het Bijbelboek Job. Onder de titel 'Ter verlichting van een naam – gedachten bij Job' wil Van den Berg een cyclus van 21 gedichten maken die een areligieuze, moderne en poëtische beschouwing geven van de thematiek van het Bijbelboek.

Hij zal zijn gedichten schrijven naar aanleiding van fragmenten of citaten uit de oorspronkelijke tekst, die vrij en in een hedendaagse context geïnterpreteerd zullen worden. De dichtbundel zal te lezen moeten zijn als een geheel, een cyclus, maar tevens als 21 autonome gedichten die ook buiten deze context betekenis hebben..

Joana Serrado leverde voor het stipendium een plan aan dat thematisch verbonden is aan de naamgever ervan. Ze wil een driedelige Portugees-Nederlandse bundel schrijven, waarin ze haar Portugese huis in taal afbreekt om het verlaten huis van Hendrik de Vries te kunnen herbouwen. Het eerste en tweede deel bevatten poëzie over respectievelijk de afbraak van het huis (de Portugese belevingswereld) en de constructie van een nieuw huis (geïnspireerd op Gronings-Nederlandse uitdrukkingen). Het derde deel wordt een essay over poëzie als vertaling, waarin Serrado zal proberen de vertaalhandeling een literaire hoofdrol (terug) te geven. Van de teksten wordt een puzzel als inlegkatern in de bundel opgenomen, zodat de lezer de mogelijkheid heeft zijn eigen gedicht (zijn eigen huis) te construeren.

(Rottend Staal, 13 december 2007)

terug naar boven


HENDRIK DE VRIESSTIPENDIUM VOOR JURRE VAN DEN BERG EN JOANA SERRADO

Groningen - Jurre van den Berg en Joana Serrado zijn uitgeroepen tot winnaars van het Hendrik de Vriesstipendium, een stimuleringsprijs voor jong kunstenaarstalent. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

Jurre van den Berg is dichter, schrijver van korte verhalen en student sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, benevens redacteur van Rottend Staal. Hij was in 2005 en 2006 huisdichter van de universiteit. In 2006 verscheen zijn poëziedebuut Avondkikkers.

Joana Serrado studeerde filosofie en Nederlands aan de Universiteit van Coimbra en middeleeuwse filosofie aan de Universiteit van Porto. Ze werkt momenteel in Groningen aan een proefschrift over de Portugese mystica Joana de Jesus. In 2006 is haar eerste poëziebundel Tratado de Botânica in Portugal uitgegeven.

Met de prijs is een bedrag van 6000 euro gemoeid. Het geld moet worden gebruikt voor het maken van nieuw werk. De prijs is vernoemd naar de onlangs overleden dichter en beeldend kunstenaar Hendrik de Vries (1896 –1989). Het stipendium wordt om de twee jaar uitgereikt, beurtelings voor beeldende kunst en letteren.

Eerdere ontvangers van dit stipendium waren o.a. Gewassen (met Tsead Bruinja en Sieger M. Geertsma) en Marc Reugebrink.

(Rottend Staal, 13 december 2007, met dank aan Joep van Ruiten)

terug naar boven


OVERZICHT POËZIEBUNDELS 2007

Epibreren/Leeuwarden/Utrecht - Net als in 2005 en 2006 hopen de redacties van De Contrabas en Rottend Staal een zo compleet mogelijk overzicht te geven van alle dichtbundels die het afgelopen jaar bij reguliere uitgeverijen verschenen.

Op dit moment zijn de bundels van 87 auteurs verwerkt op de overzichtspagina. We roepen alle dichters die op de lijst staan (en alle auteurs die menen recht te hebben op een plaats op de overzichtslijst) op om hun favoriete gedicht uit de in 2007 verschenen bundel in te zenden, ter bijplaatsing, naar decontrabas@hotmail.com.

Het streven is het overzicht op Gedichtendag 2008, donderdag 31 januari, compleet te hebben.

(Rottend Staal/De Contrabas, 11/13 december 2007)

terug naar boven


EMMEN ZOEKT GEMEENTEDICHTER

Emmen/Eenrum - De laatste jaren hebben meer en meer gemeentes een stadsdichter aangesteld. In een paar gevallen zijn oorden die nooit stadsrechten verkregen zo brutaal geweest zichzelf 'stad' te noemen en meenden derhalve een stadsdichter te kunnen benoemen en in één geval heeft een buurt een buurtdichter tot stadsdichter uitgeroepen.

Des te verheugender is het daarom dat men in Emmen, na Groningen de gemeente met de meeste inwoners van Noord-Nederland, nu op zoek is naar een nieuwe Gemeentedichter. Zonder poeha, zonder misleidende terminologie.

Nog verheugender is dat men nu een dichter zoekt met meer dan een lokale uitstraling. En wel zo:

Per 1 maart zoekt de Stichting Gemeentedichter Emmen een nieuwe gemeentedichter. Van de gemeentedichter wordt verwacht dat hij of zij maandelijks een gedicht schrijft dat een relatie heeft met de gemeente Emmen. Omdat de stichting zoekt naar kwaliteit en openstaat voor nieuwe impulsen, wordt de vraag op grote schaal
bekend gemaakt.

De Stichting Gemeentedichter Emmen bestaat bijna twee jaar. De eerste twee jaar zijn gebruikt om het concept bekend te maken, daarom is in die periode gekozen voor een lokale aanpak en een gemeentedichter met een lokale achtergrond. Het werk en de activiteiten van de eerste gemeentedichter hebben daar uitstekend
op aangesloten. Nu is het tijd voor verdieping en verbreding, onder andere door meer specifieke doelgroepen te benaderen en meer gerichte activiteiten te ontwikkelen.

Van de nieuwe gemeentedichter wordt tenminste maandelijks een gedicht verwacht dat te maken heeft met de gemeente Emmen, bijvoorbeeld met de actualiteit, het verleden, de ontwikkeling en natuurlijk de beleving van Emmen. De gedichten worden
vanzelfsprekend gepubliceerd. De gemeentedichter ontvangt van de stichting een redelijke vergoeding. Voor extra opdrachten en activiteiten probeert de stichting extra financiële middelen te vinden.

Daarnaast kan de gemeentedichter op eigen initiatief en op initiatief van de stichting betaalde extra activiteiten organiseren.
De ervaring tot nu toe leert dat de gemeentedichter regelmatig wordt benaderd voor optredens en schrijfopdrachten, vaak tegen landelijk geaccepteerde normen.

De Stichting Gemeentedichter Emmen wil de poëzie in Emmen een extra impuls geven. Het werk van een gemeentedichter draagt hieraan bij. Daarnaast zoekt de stichting mogelijkheden om andere literaire activiteiten te organiseren. We bieden de nieuwe gemeentedichter een (boven)regionaal platform voor zijn of haar werk. De gemeente Emmen telt meer dan 100.000 inwoners, verdeeld over de plaats Emmen en een aantal dorpen.

Waar nodig is professionele ondersteuning aanwezig op het gebied van communicatie en organisatie. De stichting is een particulier initiatief. Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van sponsoring en incidentele projectsubsidies.

Geïnteresseerde dichters mailen voor 15 januari 2008 een aantal representatieve gedichten en een literaire cv naar: contact@gemeentedichteremmen.nl.

Per post sturen, mag ook:
Stichting Gemeentedichter Emmen
p/a Aleid Rensen (voorzitter)
Min. Kanstraat 56
7811 GR Emmen
0591-616791

De bestuursleden zijn: Aleid Rensen, Coosje Hoekstra, Harry Leutscher en Peter Veen.

(Rottend Staal, 11 december 2007)

terug naar boven


VOORWAARDELIJKE CELSTRAF VOOR 'LYRISCHE TERRORISTE'

Londen (ANP) - De eerste vrouw in Groot-Brittannië die schuldig is bevonden aan terrorisme, is op vrije voeten gesteld. Een rechtbank in Londen veroordeelde de 23-jarige Samina Malik tot een voorwaardelijke celstraf van negen maanden, met een proeftijd van anderhalf jaar.

Malik schreef religieuze poëzie en noemde zichzelf de 'lyrische terroriste'. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat ze schuldig was aan het bezitten van documenten die verband houden met terrorisme.

Malik plaatste gedichten op websites die het vermoorden van ongelovigen prediken ('Kafirs your time will come soon, and no one will save you from your doom'), martelaarsdom nastreven en ouders aanmoedigen hun kinderen op te voeden tot 'heilige strijders'. Een van haar gedichten, 'Hoe te onthoofden', beschrijft in detail hoe je het hoofd van een gegijzelde moet afsnijden.

How to Behead

It's not as messy or as hard as some may think
It's all about the flow of the wrist
No doubt that the punk will twitch and scream
But ignore the donkey's ass
And continue to slice back and forth
You'll feel the knife hit the wind and food pipe
But don't stop
Continue with all your might.

Samina Malik, 2007

Zie ook: Rottend Staal, 9 november 2007, The Guardian, 9 november 2007 en de Telegraph, 12 november 2007.

(Rottend Staal, 7 december 2007)

terug naar boven


INZENDINGEN JEAN-PAUL FRANSSENS POËZIEPRIJS

Zuidwolde - Tot eind januari 2008 kunnen gedichten worden ingezonden voor de Jean-Paul Franssens poëzieprijs. Op zaterdag 5 april 2008 zal de prijs tijdens het lustrum van de Literaire Avond Zuidwolde worden uitgereikt. Het thema van het lustrumjaar is 'Uit de schaduw'.

Begin 2007 heeft de Stichting LAZ een poëzieprijs ingesteld om meer literair talent te stimuleren zich toe te leggen op de poëzie en de poëzie te profileren. De dichters Bart FM Droog en Tjitse Hofman hebben de prijs haar naam gegeven. Hun keuze is met name bepaald door de relatie die Jean-Paul Franssens met Groningen had.

Tijdens het festival, dat elk jaar in het Groningse Zuidwolde plaats vindt, wordt naast deze schrijfprijs ook de publieksprijs voor de beste voordracht uitgereikt. De doelstelling van het kleine maar serieuze festival, is om poëzie toegankelijker te maken voor een breder publiek. Dit wil zij bereiken door een gevarieerd programma aan te bieden en een bijzondere aandacht te besteden aan de sfeer en de setting.

Dichters kunnen zich gratis inschrijven voor de Jean-Paul Franssens poëzieprijs door een themagedicht te schrijven en dit, samen met een biografie, per e-mail te versturen naar Hilda Dijkstra (secretaris). De drie beste dichters onder de inzendingen nemen automatisch deel aan het festval. Dichters krijgen een bevestiging van hun aanmelding en ontvangen eind februari het bericht of zij zijn uitgekozen deel te nemen aan het evenement.

Graag willen wij van de aanmelders vragen om in de tussenliggende periode geen contact te onderhouden met de secretaris in verband met de werkbelasting. Over afwijzingen kan niet worden gecorrespondeerd. Dichters kunnen hun inzendingen versturen naar: hildadijkstra@orange.nl

(Rottend Staal, 6 december 2007)

terug naar boven


COMPLEET OVERZICHT VAN GEMENEBEST-OORLOGSGRAVEN IN NEDERLAND

Eenrum - De afgelopen weken heb ik ondermeer gewerkt aan een overzicht van alle 477 Gemenebest-oorlogsgraven in Nederland. Dat hedenmiddag voltooid is:

CWGC-begraafplaatsen, NL A-F (118)
CWGC-begraafplaatsen, NL G-L (116)
CWGC-begraafplaatsen, NL M-R ( 97)
CWGC-begraafplaatsen, NL S-Z (146)

Voor het opstellen van dit overzicht moest ik per letter in de CWGC-database zoeken, waarbij ik alle 23.409 CWCG-grafvelden die er op deze planeet zijn aan me voorbij zag gaan.

Doel van dit overzicht is nabestaanden en researchers het zoeken makkelijker te maken. Door gegevens van dit overzicht naast andere overzichten te leggen is het bovendien mogelijk onbekende doden alsnog te identificeren.

Tijdens het onderzoek bemerkte ik veel Britse graven uit de meidagen van 1940. Meer dan ik voor mogelijk hield. Zie daarvoor:

Verliezen Royal Navy en Britse Leger, meidagen 1940, in of bij Nederland
Verliezen Royal Air Force, meidagen 1940, in, boven of bij Nederland; 1 t/m 99 Squadron; 100 t/m 600 Squadron.

Verliezen bij, in of boven Zeeland 16 mei 1940/19 mei 1940 zijn - voorlopig - buiten beschouwing gelaten.

(Rottend Staal, 5 december 2007)

terug naar boven


IN MEMORIAM ELISABETH EYBERS EN AUGUST WILLEMSEN

Epibreren - De afgelopen week overleden Elisabeth Eybers en August Willemsen. Gezien de hoeveelheid artikelen die na hun overlijdens zijn verschenen volstaan we hier met doorverwijzingen:
Elisabeth Eybers (16 februari 1915-1 december 2007)
August Willemsen (16 juni 1936-30 november 2007)

(Rottend Staal, 4 december 2007)

terug naar boven


TERUG VAN DE WINTERTUIN

Epibreren - Inmiddels is er weer teruggekeerd van de Wintertuin. Foto's van enkelen van hen die daar optraden en links naar geïllustreerde Wintertuinverslagen zijn op deze pagina te vinden.

(Rottend Staal, 4 december 2007)

terug naar boven


WAAR BLIJFT HET NIEUWS?

Epibreren - Er is sprake van een zeer poëzienieuwsluwe herfst. Zowel op de Contrabas als hier is bijzonder weinig concreet poëzienieuws waargenomen, waardoor meer dan wenselijk ruimte is gekomen voor aankondigingen, ruzietjes tussen literatoren en mijmeringen.

Desalniettemin is er een beetje nieuws: in Intermediair onthult Ilja Leonard Pfeijffer dat hij geen rijbewijs heeft, in Uden is het stadsdichterschap van Maarten van den Elzen met een jaar verlengd en in Amsterdam heeft onze medewerker Karlijn Groet een gedicht geschreven dat er niet om liegt.

Volgende week begint Wintertuin - en daarmee hopelijk de concrete nieuwsberichtgeving. Voor nieuws over het commerciefeestje dat Crossing Border heet verwijzen we u graag naar elders.

(Rottend Staal, 16 november 2007)

terug naar boven


WORDSCAPE #1, TONEELSCHUUR 15-11

Haarlem - WordScape is poëzie in een muzikaal landschap, een poëtisch concert, waarbij gedichten in live uitgevoerde, geïmproviseerde soundscapes worden voorgedragen. In WordScape # 1 versmelten de talen van muziek en poëzie.

Aan WordScape #1 in de Toneelschuur (Lange Begijnestraat 9, Haarlem, donderdag 15 november, 20.00 uur) nemen deel:

poëzie: Bas Belleman, Nachoem Wijnberg, Ilja Leonard Pfeijffer, Peter M. Van der Linden, Sylvia Hubers, Lucas Hirsch, muziek: Naomi Sato (sopraansax en sho), Hanna Sleumer (zang), Ernst Oosterveld (electronica), Jan Schellink (bas & diverse electronica), Quirijn van Regteren Altena (bass), Kees Wennekendonk (directie en vleugel).

(Rottend Staal, 15 november 2007)

terug naar boven


DRUKTE IN PERDU

Uithuizermeeden - In het Amsterdamse poëziecentrum Perdu (Kloveniersburgwal 86) is de komende weken weer veel te doen:

Woensdag 14 november: de Israelische dichteres Chava Pinchas-Cohen is te gast bij Sechel (?).
Vrijdag 16 november: In de clinch. Poëzie en politiek,toen en nu. Met: Marc Kregting, Daniël Rovers, Johan Sonnenschein en Johan Velter.
Woensdag 21 november: presentatie De Gids special over actuele epische poëzie.
Donderdag 22 november: presentatie Uw Afwezigheid, het poeziedebuut van Edwin Fagel.
Vrijdag 23 november: Vers van het Mes XIII. Met Daniël Bras, Anna de Bruyckere, Jeroen van Rooij en Winterjong.

(Rottend Staal, 13 november 2007)

terug naar boven


RECTIFICATIE: GEEN AANGIFTE TEGEN MAX L.

Eenrum - In een aantal eerdere berichten berichtte ik over aangiftes die tegen de Hagenaar Max Lerou bij de politie Haaglanden zouden zijn ingediend wegens o.a. een doodsbedreiging aan het adres van het Haagse gemeenteraadslid Wil Vonk en het stelselmatig lastig vallen van een onzer medewerkers.

De informatie die me bereikte over die aangiftes bleek echter niet te kloppen: zover me nu bekend is tegen Max l. geen aangifte gedaan.

De eerdere berichten worden dan ook aangepast en ik bied alle betrokken partijen excuses aan voor de onjuiste berichtgeving.

(Bart FM Droog, Rottend Staal, 12 november 2007)

terug naar boven


JOKE VAN LEEUWEN VIERDE STADSDICHTER VAN ANTWERPEN

Antwerpen - De Gazet van Antwerpen bericht dat op Gedichtendag 2008, 31 januari, Joke van Leeuwen de nieuwe en stadsdichter van Antwerpen wordt. Haar voorgangers zijn Tom Lanoye, Ramsey Nasr en Bart Moeyaert.

(Rottend Staal, 10 november 2007)

terug naar boven


EENZAME UITVAARTEN

Epibreren - Nu de v in de maand is wordt er weer volop eenzaam uitgevaren. Met name in Utrecht, Groningen en Den Haag. Lees het op eenzameuitvaart.web-log.nl

(Rottend Staal, 10 november 2007)

terug naar boven


RECHTBANK: DICHTENDE TERRORIST IS SCHULDIG

Epibreren - Dagblad Trouw brengt vandaag een bericht over de rechtszaak waarin de 23-jarige Britse moslima Samina Malik, die zichzelf de 'Lyrische Terroriste' noemt schuldig bevonden is aan terrorisme.

Een rechtbank in Londen achtte haar schuldig aan het bezit van handleidingen voor terrorisme. Ook schreef ze gedichten met extremistische inhoud. Malik riep op tot een heilige oorlog tegen niet-moslims, ze prees Osama bin Laden en het martelaarschap en ze beschreef in detail het onthoofden van een gegijzelde.

Zelf zei Malik dat de gedichten 'geen betekenis' hadden. Ze had zich de 'Lyrische Terroriste' genoemd omdat dat 'cool' klonk.

De straf wordt op 6 december bekendgemaakt, meldde de BBC.

(Rottend Staal, 9 november 2007)

terug naar boven


AAD NUIS OVERLEDEN

Den Haag - Op donderdag 8 november 2007 is in zijn woonplaats Scheveningen op 74-jarige leeftijd politicus, essayist, criticus, bloemlezer, vertaler en dichter Aad Nuis overleden. D66-leider Alexander Pechtold heeft dat donderdag gezegd. Nuis was al een jaar ziek. De laatste weken ging hij snel achteruit, aldus Pechtold.

Nuis werd op 18 juli 1933 geboren in Sliedrecht. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen in Amsterdam, waar hij ook redacteur was van het studentenweekblad Propria Cures. Later schreef hij literatuurkritieken in onder meer de Haagse Post en de Volkskrant.

In de jaren '60 en '70 was Nuis betrokken bij de Weinreb-affaire, een felle polemiek rond de jood Friedrich Weinreb. Die gaf voor in de oorlog joden geholpen te hebben te vluchten, maar raakte later omstreden. Nuis koos de zijde van Weinreb, in tegenstelling tot de schrijver Willem Frederik Hermans, die Weinreb als een bedrieger neerzette.

Aad Nuis was de man die het pseudoniem 'Rutger Kopland' bedacht voor Rudi van den Hoofdakker. Hij was voorzitter van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (2001-2005) en voorzitter van het bestuur van het Nederlands Literair productie en Vertalingenfonds (2001-2007).

Aad Nuis publiceerde één dichtbundel: Wisselend Weer, Van Oorschot, 1963

Lees ook het In Memoriam in Trouw en het ANP-In Memoriam.

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 13 november, begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 38, Den Haag, 14.30 uur.

(Rottend Staal, 9 november 2007)

terug naar boven


TED VAN LIESHOUTS SLOTSTUK OVER DE DIKKE KINDERKOMRIJ

Epibreren - Op zijn weblog heeft Ted van Lieshout het laatste hoofdstuk gepubliceerd van het Dikke KinderKomrij-epos.

Er is een overeenkomst gesloten 'die behelst dat Prometheus mij een substantieel hoger bedrag betaalt voor de overname van mijn gedichten, aangevuld met een boete voor het feit dat Prometheus mijn gedichten publiceerde zonder mijn toestemming', aldus Van Lieshout.

Deze zaak doet denken aan de verwikkelingen tussen enerzijds Joop Visser/Jaap Fischer en anderzijds Prometheus na de verschijning van de Dikke Komrij, begin 2004. Zie daarvoor het Rottend Staal-nieuwsarchief van 24 en 25 februari en 1 maart 2004.

(Rottend Staal, 7 november 2007)

terug naar boven


AGENDA: TOM LANOYE, MARK INSINGEL EN REMCO CAMPERT

Epibreren - Uit het grote aanbod aan optredens deze greep:

donderdag 8 november: Remco Campert leest uit eigen werk en wordt geïnterviewd door Wim van Tilt. Bibliotheek Zeist, Markt 1, Zeist. Meer info: www.literairzeist.nl/
vrijdag 9 november: Mark Insingel in Perdu: een avond rondom zijn bundels Niets en Iets. Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam. Meer info: www.perdu.nl
maandag 12 november:
Tom Lanoye houdt lezing over de war poets uit de Eerste Wereldoorlog. Vlaams Arsenaal, Arsenaalpoort 6, Nijmegen. Meer info: www.vcknijmegen.nl.

(Rottend Staal, 6 november 2007)

terug naar boven


OPMERKELIJKE UITSPRAKEN JOOST ZWAGERMAN

Epibreren - In een interview met dagblad De Pers doet onze medewerker Joost Zwagerman enige opmerkenswaardige uitspraken.

De Pers: 'Zwagerman, zoveel is duidelijk, roert zich graag in het debat, terwijl zijn hoofdtaak de literatuur, de poëzie en de essayistiek betreft. Dat schuurt wel eens. Collega-schrijvers vinden zijn pamfletten en opwinding, netjes gezegd, 'verspilling van tijd'. Dat merkt hij, zonder dat hij het echt goed kan benoemen.'

Zwagerman: 'Het is stilzwijgend. Er zijn in Nederland keiharde subculturen: de georganiseerde misdaad en de literaire wereld. Daar is de politieke wereld een oase van vriendelijkheid bij. Ik ga liever een avondje met een politicus zitten dan met een schrijver. Literair Nederland is een slangenkuil, waarin mensen elkaar op leven en dood bestrijden.'

'Het achterbakse, het naar de mond praten van critici, het hiërarchische denken, de apenrots is verschrikkelijk. De valse vriendelijkheid kan me gestolen worden. Het is een enorme bevrijding dat ik mij nauwelijks meer ophoud in de literaire kring.'

(Rottend Staal, 5 november 2007)

terug naar boven


ADRIAAN BONTEBAL BELAAGD
en nader nieuws over chantagepraktijken

Den Haag/Eenrum - Al langer dan een jaar wordt onze medewerker Adriaan Bontebal belaagd door een internettrol. Om een eind te maken aan de stroom van tegen hem gerichte publicaties op de weblogs van de sicko heeft Bontebal twee keer gedreigd zijn belager te grazen te nemen.

Dat was niet slim, maar wel begrijpelijk. En gezien Bontebals lichamelijke conditie (hij mist door een motorongeluk een been) zal niemand bang hoeven te zijn voor zijn fysieke uitvallen.

Desalniettemin deed de trol aangifte van bedreiging tegen onze medewerker. Die afgelopen week door de politie Haaglanden verhoord werd. De dienstdoend rechercheuse vertelde hem na het verhoor dat ze haar baas zou adviseren de zaak te seponeren.

Ondertussen gaat de trol lustig voort met tegen onze medewerker gerichte stukken, vooral op zijn Volkskrantblog max.volkskrantblog.nl.

Bij de redactie van het Volkskrantbloggebeuren is deze dagen al een stroom aan klachten binnengekomen over wat de trol publiceert. Als u ook vindt dat er een einde moet komen aan de belaging van Adriaan Bontebal, protesteer dan vooral bij de Volkskrantblogredactie, door onder de belagende artikelen op de link 'waarschuw de redactie!' te drukken.

Chantagepraktijken


Dat de belagende/bedreigende/intimiderende publicaties op internet mede door Rottend Staal worden aangepakt valt natuurlijk niet bij iedereen in goede aarde. In oktober 2007 maakten we melding van een chantagepoging door Gijs ter Haar om het Dossier P.W. offline te krijgen. Hoe dat in z'n werk ging en waarmee hij wilde chanteren is intussen gedocumenteerd.

(Rottend Staal, 4 november 2007)

terug naar boven


STADSDICHTERSITE EINDHOVEN


Eindhoven/Epibreren - Onze medewerker Arnoud Rigter heeft sedert kort de beschikking over een stadsdichtersite - dit vanwege zijn functie als stadsdichter van Eindhoven. Het URL luidt: www.doorzin.nl/stadsdicht/

(Rottend Staal, 4 november 2007)

terug naar boven


POËZIERECENSIES

Wevelgem - De afgelopen maand zijn er weer veel recensies op Poëzierapport verschenen, te weten besprekingen van:
In dit laagland van Kees Klok (1951)
Vouwplannen van Ruth Lasters (1979, debuut)
Verslag van een onaanvaardbare dood van Chaja Polak (1941)
Pessoa loopt door de straten van New York van Ed Smet (debuut)
De wereld bij avond & Het gesticht van Menno Wigman (1966)
De grote verdwijntruc van Onno Kosters (1962)
Diep in het seizoen van Geert Jan Beeckman (1961, debuut)

(Rottend Staal, 4 november 2007)

terug naar boven


DICHTER BIJ DE BAR 2007

Delft/Epibreren - afgelopen vrijdagavond vond in Delft de derde editie van het poëziefestival Dichter bij de bar plaats. In vijftien café's traden vijftien dichters op voor een circa vierhonderdenvierendertig koppen tellend publiek.

Op diverse weblogs zijn festivalverslagen te lezen: bij Droog, bij Liesbeth van Dalsum en bij Sven Ariaans.

(Rottend Staal, 4 november 2007)

terug naar boven


zie voor ouder nieuws het
Rottend Staal-nieuwsarchief.


© Rottend Staal Online 2000-2007. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.