Erik Jan Harmens
      dé interviews

      laatste update 24 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: november 2003, maart 2004, maart 2005


     Previous Home Next

GEEN DICHTERS IN LIVE & COOKING
RTL4 mishandelt Rottend Staal-medewerkers

Aalsmeer - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum bevond zich zondagmiddag tussen het grauw dat de tribunes van het RTL4-programma
Live & Cooking vulde, in de hoop een eersteklas zitplaats te hebben voor het tv-optreden van onze medewerkers Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen. En hoewel het ene onzinitem na het andere aan haar voorbijtrok, geen Harmens of Jansen. Of waren zij aan de beurt toen ze zich even had teruggetrokken ter ontlasting?

Na de uitzending belde ze Erik Jan Harmens om te vragen of hij en Jansen wellicht tijdens haar w.c.-verblijf hadden opgetreden in het program.

Erik Jan Harmens: 'We kwamen om 14.00 uur aan voor een repetitie, lazen allebei onze gedichten voor en beantwoordden wat vragen van de presentatoren, werden vervolgens met grote haast apart genomen door een floormanager die ons zei dat dit zo niet kon, dat dit TO-TAAL niet paste in het format van Live & Cooking en of wíj misschien een idee hadden hoe we wél in het programma zouden kunnen 'fitten'.'
Van Dalsum: 'Wat!?'
Harmens: 'We hebben aangegeven dat wíj waren uitgenodigd en dat die vraag toch een beetje de-zaak-omdraaien was. Alsof Hanneke Groenteman Bassie & Adriaan in haar boekenprogramma zou uitnodigen, die vervolgens een paar grappen en grollen uithalen, waarop een floormanager het duo duidelijkmaakt dat ze niet in het format passen.'
Van Dalsum: 'Maar hebben jullie zelf niet op een werkbare situatie aangestuurd?'
Harmens: 'We zeiden dat we best aan tafel met de presentatoren over poëzie wilden praten, maar dat we toch dichters blijven. Ik bedoel, het zou een beetje raar zijn om ons binnen een uur om te scholen tot goochelaar of Japans wokkoker.
Van Dalsum: 'En toen?'
Harmens: 'Toen werd de hele shit afgeblazen en konden we vertrekken. Wat een deceptie, wat een leegheid, wat een dieptepunt.'
Van Dalsum: 'En het moraal van het verhaal is?'
Harmens: 'Deze wereld gaat KAPOT aan a-mu-se-ment.'
(Rottend Staal Online, 30-11-2003)

DDV 2005-2010 SOAP DEEL ZOVEEL

Landsmeer - Omdat ze het wel heel vreemd vond dat onze medewerker Erik Jan Harmens als kandidaatsvaderlandsdichterlijk dichter afgelopen vrijdag gepresenteerd werd stapte onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum in haar exclusieve okergele Daf Daffodil 32 'S' Sedan Rally en reed zonder acht te slaan op wegen, rivieren en binnenzeeën rechtstreeks van Epibreren naar Landsmeer om Harmens aan een van haar gevreesde diepte-interviews bloot te stellen.

Liesbeth van Dalsum: 'Erik Jan Harmens, lieverd. Stel jij je eigenlijk verkiesbaar als?
Erik Jan Harmens: 'Ik ga me NIET NIET verkiesbaar stellen. Da's een aparte categorie.'
Van Dalsum: 'Niet niet?'
Harmens: 'Da's een aparte categorie.'
Van Dalsum: 'Wel, leve de verwarring. En niet niet betekent 'wel'. Al die omslachtigheid! Dus ga ik maar weer. Me een beetje in het ooitje laten nemen, zeker. Dag!'
Harmens: 'Ho. Stop!'
Van Dalsum: 'Ja?'
Harmens: 'Ik ben erg gegrepen door het spitwerk van de Koninklijke Bibliotheek. Zo zag ik in mijn
verhaal plotseling de omslagen opduiken van mijn allereerste eigen beheer bundels, Dood doet leven en 'Komt buiten spelen!' (de duivel wacht), bundels die ik zelf niet meer heb, omdat ik ze in oplages van 100 had laten kopiëren en dan beide keren mijn eigen laatste exemplaar weggaf aan het meisje met de reebruine ogen, wiens huis ik korte tijd later midden inde nacht ontvluchtte, als Lucky Luke op Jolly Jumper, en dan geeft het natuurlijk geen pas om je fucking boekje later nog eens op te komen halen.'
Van Dalsum: 'Wel, ik zie hier op mijn laptop dat iemand in 1988 de KB van die tweede bundel voorzien heeft. Dus zo vreemd is het niet dat deze vermeld staat.'
Harmens: 'Dat neemt niet weg dat ik 50 euro bied voor een originele Dood doet leven of 'Komt buiten spelen!' (de duivel wacht). Misschien kun je een oproep plaatsen?'
Van Dalsum: 'Bij deze.'
Harmens: 'Ik herken onmiddellijk of het een echt exemplaar betreft, want de lijmlaag was zo beroerd dat de boekjes na eerste lezing al uit elkaar lagen.'

Zie ook de Gedachtenbepaalpagina.
(Rottend Staal Online, 8-3-2004)


TROS TV-SHOW KNIPT KRITISCHE GEDICHTEN WEG

Landsmeer/Hilversum - In een serie van drie Tv Shows in naam van Oranje (op 15 feb, 22 mrt en 29 mrt) staat het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix centraal. De redactie had een aantal dichters gevraagd voor het programma gedichten te schrijven, maar liet maandag weten dat de gedichten van enkelen niet 'in de sfeer van het programma passen'. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vroeg onze medewerker Erik Jan Harmens wat er nu precies gebeurde.

Erik Jan Harmens: 'Voor zijn televisieprogramma 'TV Show in naam van Oranje' had Ivo Niehe een aantal dichters benaderd, onder wie Tjitske Jansen, Ramsey Nasr, Ilse Starkenburg en ik. We werden gevraagd om een speciaal gedicht te schrijven voor Koningin Beatrix.'
Liesbeth van Dalsum: 'Ja, en toen?'
Harmens: 'Omdat ik al eerder een slechte ervaring had met amusementstelevisie - ooit werd ik uitgenodigd door het RTL4-programma 'Live & Cooking' om gedichten te komen voorlezen, maar na de repetitie werd me verteld dat ik niet in het 'format' paste - vroeg ik nadrukkelijk of de redactie bekend was met mijn poëzie. Dit bleek zo te zijn en zolang ik me maar enigszins aan de fatsoensnormen zou houden zou er geen probleem zijn. "Het mag best kritisch zijn,"werd er gezegd.'
Van Dalsum: 'Dus jij ging goedgemutst aan de slag?'
Harmens: 'Omdat er maar vijf dagen tijd waren om het gedicht te schrijven, ben ik vervolgens hard aan de slag gegaan. Tot diep in de nacht heb ik zitten schaven aan de tekst en uiteindelijk leidde het tot een gedicht dat geen woeste taal bevatte, de koningin niet buitensporig belachelijk maakte maar tegelijkertijd ook wel dicht genoeg bij me stond om te publiceren.'
Van Dalsum: 'En toen?'
Harmens: 'Op dinsdag 8 maart, de dag van het Boekenbal, werden we in de studio in Weesp ontboden om daar, voor het TROS-publiek, lezend van een autocue onze gedichten voor te dragen. Met name Ramsey Nasr viel op, omdat hij werkelijk een geweldig mooi gedicht had geschreven en dat ijzersterk voordroeg. Het publiek op de tribune was werkelijk platgeslagen en beloonde Nasr met een overdonderend applaus.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Harmens: 'In de dagen na de opnames hoorden we niets van Ivo Niehe, tot ik op maandag 21 maart een mail ontving. We - Nasr en ik - passen niet "in de sfeer van het programma". Klaar. Eruitgeknipt. Alles voor niks.'
Van Dalsum: 'Wat? Wat... schandalig! Maar nu wik ik weten ook wat het gedicht is dat de 'grootste familie van Nederland' onthouden is.'
Harmens: '

daar sta je als een vorst zonder volk
je lijkt op te gaan in het moment
maar kun je dat als de camera loopt
en de journalist zijn deadline kent

je hart neemt langzaamaan de vorm aan
van een voorrijdende gepantserde ford
je hebt een onbedwingbare zin in glühwein
maar niet alléén je wilt terug naar wat niet meer wordt

zo trekt alles als een militaire parade aan je voorbij
de tijd duwt en trekt maar jij blijft onbewogen
thuis houd je over tafels en stoelen de wacht

het wuiven naar een natgeregende rij
als een lemming die haar volgers heeft voorgelogen
breuklijn beef onder een koninklijke lach

kwetsbaarheid is onze kracht
geef ons een koninklijk krak

© Erik Jan Harmens, 2005'

Van Dalsum: 'Dank je Erik Jan. En laat dit verhaal een waarschuwing zijn voor alle dichters die gebeld worden door redacteuren van zotte amusementsprogramma's en dergelijke: sluit eerst een waterdicht contract af vooraleer je met hen in zee gaat.
Ilse, wat vind jij er eigenlijk van?'
Ilse Starkenburg: 'Wat belachelijk! Ramsey had dag en nacht aan zijn gedicht gewerkt, vertelde hij. Ik sprak Erik Jan een paar dagen later nog bij een ander optreden, en toen hadden we het erover dat we allebei een beetje bang waren dat juist ons eigen gedicht eruit zou worden gehaald. Overigens heeft ook mijn gedicht een kritische onderlaag, maar dat is de programmamakers kennelijk niet opgevallen.'

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.