Piet Gerbrandy
      hét interview

      laatste update 23 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: 2004


     Previous Home Next

HET GROTE PIET GERBRANDY-INTERVIEW

Winterwijk - Terwijl alle buurtbewoners aansnelden om te zien wat dat onheilspellende geronk te betekenen had, slaagde onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum erin vakkundig haar hardgele Westland EH101 helicopter voor het keukenraam van huize Gerbrandy te landen.

Ze trof de gelauwerde en vandaag door het NRC Handelsblad en de KB als Dichter des Vaderlandskandidaat naar voren geschoven dichter al kokkerellend aan.
Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Piet, hoe voelt dat nu, plots als DDV-kandidaat uitgeroepen te zijn?'
Piet Gerbrandy: 'Er voelt niks.'
Van Dalsum: 'Ook niks als ik je vertel dat ik van je gedicht 'Ik bracht een sneeuwen vrouw om', dat vandaag in het NRC stond, diep geraakt en ontroerd werd?'
Gerbrandy: 'Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van een gedicht in NRC Handelsblad, maar dan graag een echt gedicht, zoals het vandaag geplaatste, en geen flauwekul over koningshuis, dijkdoorbraak of de stand van de euro.'
Van Dalsum: 'Gisteren, toen ik in mijn Bentley Arnage RL langskwam, vertelde je me dat je het dichterschap des vaderlands een volstrekt belachelijk instituut vind. Maar wie acht je het beste in staat dit volstrekt belachelijke instituut vorm te geven als DDV?'
Gerbrandy: 'Voor zo'n baan als DDV moet je een rijmelaar als Drs. P. vragen, of een beschaafde dame met gevoelens, zoals Marjoleine de Vos, of een milde opa, zoals Kopland of Vroman, niet iemand die vooral geinteresseerd is in free jazz, jenever en neuken.
Van Dalsum: 'Piet, ik ga hier helemaal van blozen. Maar wat dan als er een beroep gedaan wordt op je vaderlandsplicht?''
Gerbrandy: 'Het vaderland, ik weet niet eens wat dat is.'
Van Dalsum: 'Nou ja! Je grootvader zal zich omdraaien in zijn graf! Ik zal hem terstond verwittigen.'

Omstanders zagen vervolgens een woedende Van Dalsum in haar helikopter stappen en op een bijzonder agressieve wijze opstijgen. En weg vloog ze, richting Gerbrandy's voorouderlijke begraafplaats. (Rottend Staal Online, 13-2-2004)

DIEPTE-INTERVIEW MET PIET GERBRANDY

Epibreren/Winterswijk - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed vanochtend in haar zwarte Kojima KE007 naar Winterswijk, waar ze de Frans Kellendonk-prijslaureaat Piet Gerbrandy aan een van haar beruchte diepte-interviews blootstelde.

Liesbeth van Dalsum: 'Piet, kan je de Rottend Staal-lezers prijsgeven wat je met het prijsgeld gaat doen?'
Piet Gerbrandy: 'Nee'.
(Rottend Staal Online, 22-9-2004)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.