Pieter Boskma
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: februari 2004


     Previous Home Next

HET GROTE PIETER BOSKMA INTERVIEW

Epibreren/Amsterdam. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed in haar rode Ferrari 360 Modena naar Amsterdam om onze medewerker Pieter Boskma te interviewen over de verkiezingen.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Pieter, hoe voelt dat nu, gepresenteerd te zijn als 'dichter waarover de gedachten bepaald mogen worden voor de Didevaverkiezing 2005-2010', enkele weken geleden in het NRC Handelsblad en op de website van de Koninklijke Bibliotheek, waarmee je een van de 40 als zodanige dichters bent die in de ogen van het volk geldt als Dideva-kandidaat voor 2005-2010?'
Pieter Boskma: 'Ik wist helemaal niet dat Nederland maar liefst 40 topdichters had, die allemaal als kandidaat-Dichter des Vaderlands in de krant gepresenteerd gaan worden, maar het is natuurlijk een zo grote eer om in dat enorme peloton te zijn opgenomen, dat men geen schoenen meer nodig heeft, zo ver loop men er naast van trots.'
Van Dalsum: 'Wist je er van te voren van af?'
Boskma: 'Jawel, ik wist wel van die kandidaatstelling, dat wil zeggen: ik wist van dat stukje in NRC en ook van de webpagina's die op de site van de KB zouden komen (erg aardig overigens, om al mijn boekies zo eens op een rij te zien).'

Van Dalsum:
'Zie je het Didevaschap 2004-2005 of 2005-2010 zitten?'
Boskma: Wat het Dichter des Vaderlandsschap betreft: ik ben niet beschikbaar van 2004-5. Wat 2005-2010 betreft: ach, nu al die lieve mensen van NRC, KB, en etcetera mij als kandidaat naar voren hebben geschoven, en al die mooie webpagina's aan mijn werk hebben gewijd (wat met die kloeke bundels van mij nog een heel werk moet zijn geweest) kan ik ze natuurlijk niet schofferen door te zeggen: nou allemaal leuk en aardig maar ik doe niet mee. Dus vooruit: ik ben beschikbaar, al blijf ik erbij dat 5 jaar veel te lang is. Enfin, waar maken we ons druk over, want gekozen word ik toch niet, wat maar goed is ook, want ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor zoiets.'

Van Dalsum:
'Welke dichter is volgens jou de geschiktste en waarom?'
Boskma: 'Gerard Reve zou een zeer geschikte Dideva-kandidaat zijn, maar helaas moet hij niet meer in staat worden geacht dat ambt te vervullen. Ook Leo Vroman zou het denk ik goed kunnen; in elk geval zou hij uitstekend in staat zijn om gedichten te schrijven bij allerlei gelegenheden. Mijn ervaring bij Awater is, dat hij altijd snel reageert op een verzoek en dan goed werk aflevert. Maar hij is misschien wat oud om het nog te willen.'

Van Dalsum:
'Wat vind je van het duo-kandidaatsschap van Ingmar Heytze en Hanz Mirck?'
Boskma: 'In plaats van dat duo-kandidaatschap van Heytze & Mirck zou ik liever willen pleiten voor een Dideva die bestaat uit Drie Schone Gratiën, bijvoorbeeld Laura van der Galiën, Saskia de Jong en Jannah Loontjens; kijk, dan heb je wat.' (Rottend Staal Online, 22-2-2004)

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.