Ilja Leonard Pfeiffer

home | interview | poetry

Ilja Leonard Pfeijffer: dé ultieme parodiepagina's

Poetry Published:

Books

Van de vierkante man
, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1998. Nominated for the VSB Poetry Award 1999; winner of the Cees Buddingh' Poetry Award 1999; nominated for the Paul Snoeck Poetry Award 1995-2000.
Het glimpen van de welkwiek, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2001.
Dolores. Elegieën, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2002


Prose Published:

Books

Philip en de anderen (novel) , De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000
Rupert. Een bekentenis (novel), De Arbeiderspers, Amsterdam, 2002Ik als vette engel (autobiography) , De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003
Winner of the Literatuurprijs Gerard Walschap-Londerzeel
Het grote baggerboek, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2004


back up

Essays Published:

Books

Het geheim van het verhoorde geneuzel (essays), De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003

Other Publications

Acht gedichten, Lazerop 1987.
"Opus 86", Maatstaf 1991.
"Opus 86", Op een pad van briespapier (ed. Van Altena)
"België" & "Afscheidingsdiner", De Tweede Ronde 1995.
"Convocalie", De Tweede Ronde 1997.
"Dan was ik het manneke schoon" & "Inzeikoperatie", Maatstaf 1997.
"Darmlied", "Infante", "De scheve kant van regen", "Kutstuk" & "Kamerspiel", Maatstaf 1998.
"Flow-Jo", Maatstaf 1999.
"Afscheidingsdiner", "Une oasis d'horreur dans un desert d'ennui" & "Aeolica", De honderd ergste gedichten van 1998 (ed. Wiljan van den Akker), De Arbeiderspers, Amsterdam, 1999.
"Amen", "Overtocht" & "Koningin Hatshepsut", Maatstaf 1999.
"Rede tot de burgers van de stad", Maatstaf 1999.
"Rede tot de burgers van de stad", "Casnov", "De rook, "Kygnos", "Khitomer", "Klokspijs", Koerspijl", Rood Koper 4.6, augustus 1999, pp. 8-9.
"Watermusic", "In Leiden met het meisje van zilver" & "Age of anxiety", Sprong naar de sterren (ed. Ruben van Gogh), Kwadraat, Utrecht, 1999.
"Klopt ruby", "Klinkt lolola", "De taal van de eilanders", National Zeitung 1999.
"Wemeluur op Wensislaus", Maatstaf 1999.
"Nachtlied", in Dichter aan huis, Stichting Dichter aan huis, Den Haag 1999, p. 81.
"Lilalente", "Klinkt lolola", Lyriek in Leiden. Vijf eeuwen poëzie, Leiden 2000, pp. 179-80.
"Overtocht", De Wachttoren 18.1, 2000, p. 27.
"Age of Anxiety" (transl. Peter Nijmeijer), 31st Poetry International Festival Catalogue, Rotterdam 2000, pp. 134-7.
"Sunday", "Sei Shonagon", "Snow", "Blue Rain Symphony", "The Grecian" (transl. Willem Groenewegen), 31st Poetry International Festival Cahier, Rotterdam 2000.
"Fuurfogel", Bzzlletin 274, oktober 2000, pp. 85-87.
"Apotropaeisch", Armada 6, 20, oktober 2000, p. 3.
"Gebruksaanwijzig", Raster 92, 2000, p. 135.
"Kringloop", "Patir Ilias", "Idylle", "-Ta lainoto laina", "Uit duizenden" & "Zazen", Tirade 387, 2000 nr. 5, pp. 461-470.
"De man van vele manieren", "Offertorium" & "Wat", National Zeitung 2000 nr. 6.

back up

About the Poems:

Akker, Wiljan van den, e.a., "Juryrapport VSB Poezieprijs 1999", Rood Koper juni/juli 1999, pp. 6-8.
Arensman, Dirk-Jan & Somers, Maartje, "Van Slauerhoff tot supermarkt: een nieuwe dichtersgeneratie", Het Parool, vrijdag 4 juni 1999, boeken pp. 4-7.
Bakker, Jan-Hendrik, "Niets is saaier", Haagsche Courant, 2 juli 1999, p. 8.
Berg, Arie van den, "Gesnotter en allusies", NRC Handelsblad 11 juni 1999, boeken, p. 5.
Berg, Arie van den, "Orakels balken Pfeiffers poëtische wals onder stoom", NRC Handelsblad, vrijdag 6 april 2001, Boeken, p. 5.
Demets, Paul, "Knap op de koord", Knack, 2 september 1998, pp. 82-3.
Doorman, Maarten, "Liederrijk en jongensachtig", NRC Handelsblad, vrijdag 13 november 1998, boeken p. 5.
Elshout, Ron, "Kromgezongen elegieen", Bzzlletin 258, september 1998, pp. 65-6.
Erkelens, Rob van, "Vuurvogel met rare muts", De groene Amsterdammer, 7 april 2001, pp. 41-43.
Geest, Dirk de, "Ilja Leonard Pfeiffer, Van de vierkante man", Leesidee, november 1998.
Gerbrandy, Piet, "Barnstenen bordelen of rondborstig banket", De Volkskrant, vrijdag 2 oktober 1998, Cicero p. 35.
Gerbrandy, Piet, "De breekbeentalende verhikker", De Volkskrant vrijdag 4 mei 2001, Cicero, p. 4.
Gerits, Joris, "Het taalspel poëzie. Het debuut van Ilja Leonard Pfeiffer", Streven 65.11, december 1998.
Gogh, Ruben van, "Ergeren", Algemeen Dagblad, 23 oktober 1998.
Groenewegen, Hans, "Dichters op de korrel", Hervormd Nederland, 31 oktober 1998, pp. 36-7.
Groenewegen, Hans, "Donker noemen wat helder opkomt", Dietsche Warande & Belfort, februari 2002, pp. 144-151.
Hollander, Pieter den, & Weustink, Inge, "Klinkende zweven", Frons 1999.3, pp. 38-47.
Jaeggi, Adriaan, "Als het zo moet is de lol eraf", Het Parool, 22-3-2002
Jansen op de Haar, Arnold, "Grote Gerrit", Trouw, 10-5-2003
Kellerhuis, Tom, "Tussen rap en eliteratuur. De laatste dichters van de eeuw", HP De Tijd 1999.43, 29 oktober 1999, pp. 1, 64-73.
Kila, Erick, "Poëzie en indigestie", De Haagsche Courant, 27 november 1998.
Klerck, Hanneke de, "De eerste keer", Volkskrant, Opmaat, donderdag 9 maart 2000, p. 39.
Meijer, Martijn, "Homerus was de toetssteen voor alle dichters. Het beslissende boek van Ilja Leonard Pfeiffer", NRC Handelsblad, 30 maart 2001, Boeken, p. 3.
Paardt, R. Th. van der, "Voorlopig commentaar bij I.L. Pfeiffers Het strand van Scheveningen", Frons 18.3, zomer 1998, pp. 43-6.
Puthaar, René, "Ik druip in jouw naam", Groene Amsterdammer, 14 april 2002, pp. 40-42.
Rijghard, Ron, "In roomboter gebakken beelden", Mare 37, 25 juni 1998, p. 23.
Rijghart, Ron, "Een dichter moet gewetenloos zijn. Leidse dichter Ilja Pfeiffer succesvol met debuutbundel", Leids Dagblad, 10 juni 1999.
Rijghard, Ron, "Ilja Pfeijffer wint poezieprijs", Mare 31, 17 juni 1999, p. 3.
Schenke, Menno, "Geflipte poëziecowboy verveelt met blote vrouwen", Algemeen Dagblad 18 juni 1999.
Schenke, Menno, "De lezer wegjagen", Algemeen Dagblad, vrijdag 16 juni 2000, p. 31.
Schenke, Menno, "Niet weer", Algemeen Dagblad, vrijdag 4 mei 2001, Kunst/boeken, p. 19.
Schouten, Rob, "Uit schrik voor stijlbreuk: de vier nominaties voor de C. Buddingh'-prijs", Vrij Nederland 23, 12 juni 1999, pp. 48-9.
Schouten, Rob, "Dionysos van de dichtkunst", Trouw 30 maart 2001, De Verdieping, p. 20.
Schrijvers, Piet H., "Een stralend nieuw lied zal ik zingen", Lampas 33.1, januari 2000, pp. 4-31.
Speet, Fleur, "Gatenkaas", NRC Handelsblad 30 maart 2001, Cultureel supplement, p. 7.
Steinz, Pieter, "Ilja Leonard Pfeijffer wint C. Buddingh'-prijs op Poetry en struikelt", NRC Handelsblad 17 juni 1999.
Steinz, Pieter, "Denkend aan Komrij. De Dichter der Vaderlands en Nederlands Favoriete Gedicht", NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 28 januari 2000, p. 5.
Steinz, Pieter, "Op woorden moet je kunnen kauwen. Ilja Leonard Pfeiffer, dichter-classicus-musketier", NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 10 maart 2000, p. 23.
Stitou, Mustafa, "In mango's schuilt een happy end. Een gedroomde bloemlezing", Vrij Nederland 61.4, De Republiek der Letteren, 29 januari 2000, pp. 38-39.
Vaessens, Thomas, "Ik foeter ieders favorieten. Over het Glimpen van de welkwiek van Ilja Leonard Pfeijffer", Financieel Dagblad, vrijdag 23 maart 2001.
Vergeer, Koen, "In roomboter gebakken beelden", De Morgen, donderdag 18 maart 1999, Cafe des Arts, p. 28.
Vergeer, Koen, "Minder dan ontroering. De genomineerden voor de VSB Poëzieprijs", De Morgen, Cafe des Arts, vrijdag 14 mei 1999, p. 24.
Vullings, Jeroen, "BV Ilja Leonard Pfeijffer", Vrij Nederland, 30-3-2002, Republiek der Letteren, p. 83.
Waard, Elly de, "Een brevet van onvermogen", Vrij Nederland 62.16, 21 april 2001, Republiek der letteren, p. 56.
Warren, Hans, "De oudheid is al lang voorbij, Nu Pfeiffer nog!", Provinciale Zeeuwse Courant, vrijdag 26 februari 1999, Kunst & Cultuur, p. 12.
Weijts, Christiaan, "Het liefdesspel wordt geen taalspel", Mare 24.25, 5 april 2001, p. 23.
Wieg, Rogi, "Die zich op de bombast tromt", Het Parool, vrijdag 7 augustus 1998, boeken p. 7.
Zwart, Jonie, "Debuut van een ergerend man met woorddiarree. Over Ilja Pfeiffers van de vierkante man", Nymph 10.3, juni 1999, pp. 15-19.

Last update: 1 April 2004.

back up