Ilja Leonard Pfeiffer - verzen


| home | interview | bibliografie | poëzie van fans |

 

Ilja Leonard Pfeijffer: dé ultieme parodiepagina's

AFSCHEIDINGSDINER
HET SPEL EN
FLOW JO


AFSCHEIDINGSSDINER

u kunt af
de witom
van chrysant
maar niet in
vegetaar

laat met de
wildbraad aan
van dansend
als een clip

serveer mij
en verzen

© Ilja Leonard Pfeiffer
back up


 

HET SPEL EN

nu ben je
want monden
en blazen
nu is kro
is kiezen
uit je kont
als rambo

lichamen
of blijven
herinner
vonnis dikt
van vijf hart
over maar met
blijkbaar geen
en een woord
een lied door

zo krijg je
en dat elk
en je dag
door een art
van kant en
in de hand
benen uit
in leden
onthouden
je raakt als

dan kun je
ga je kleur
bogen het
en je lijkt
van groen en
kromgezong
als gedicht
van pfeiffer

© Ilja Leonard Pfeiffer
back up


FLOW-JO

er wordt te
maar flow-jo
ogenblik
wonder was
blies zij tijd
hield de ad

dat ik mooi
onnatuurlijk
van lijf en
te snel af

sla ongebrok
je wimpers
dat haar te
flow-jo's fuut
heeft flow-jo

© Ilja Leonard Pfeiffer
back up