DICHTER BIJ

Geheim, editie 2002
Gearslach, editie 2001

festivalopzet
dichters
waar? en reserveringen

FESTIVALOPZET

Het Dichter Bij Festival is ongetwijfeld het opzienbarendste poëziefestival van dit jaar. Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus 2001 nemen in het Friese Gearslach twintig dichters in twintig bijenkorven plaats en dragen vanuit de korven hun gedichten voor. Saillant detail is dat de dichters vanuit met bijenzwermen gevulde korven voordragen.

In De Epibode van 8 augustus 2001 interviewde de bekende verslaggeefster Liesbeth van Dalsum initiatiefnemer Abe Bijma.
Van Dalsum: 'Meneer Bijma, hoe kwam u nu op dit idee?'
Abe Bijma: 'Ik ben poëzie- én bijenliefhebber. Da's één. Daarnaast stoorde ik me al jaren aan al die fantasieloze benamingen voor dichtfestivals: Dichter bij de dijk, dichter bij de molen, dichter in het park, dichter aan huis, nacht van de poëzie, avond van de poëzie, etcetera.. Dus dacht ik: laa'k het maar eens heel anders doen.'
Van Dalsum: 'Is dat niet gevaarlijk, dichters en bijen met elkaar opsluiten?'
Bijma: 'Ze worden hoogstens geprikt.'
Van Dalsum: 'Ja, maar door een hele zwerm tegelijk!'
Bijma: 'Ach kom, dat zal zo'n vaart niet lopen.'
Van Dalsum: 'Welke dichters heeft u eigenlijk bereid gevonden in de korven plaats te nemen?'
Bijma: 'Ik heb voor 50% dichters geprogrammeerd die tevens recensent zijn, zodat het evenement ongetwijfeld in hun bladen besproken zal worden. De andere dichters zijn zondagsdichters uit de directe omgeving, zodat ik ook nog publiek trek.'
(Epibode, 8-8-2001)

terug naar boven

DICHTERS 2001

Arie van den Berg
Dichter, cultuurpaus en recensent voor het NCRV Handelsblad. Schreef het gedicht 'IJsvogel' 'op het vroegere bankbiljet van tien gulden

Pier Boorsma
Friestalig dichter en medesamensteller van de omvangrijke bloemlezing Spiegel van de Friese Poëzie.

Joris van Casteren
Dichter en poëziemedewerker aan het zieltogende tijdschrift 'De Groene Amsterdammer'. Speciaal voor Gearslach komt hij helemaal uit Lelystad! Joris houdt van hokjes, dus bij Dichter Bij zal hij zeker op zijn plaats zijn.

Liesbeth van Dalsum
Mathematisch dichter en reporter van de onvolprezen Epibode. Staat bekend om haar scherpe interviews.

Yfke Dalhemd
Zondagsdichter uit Epibreren. Tevens gemeenteraadslid voor de partij 'Ontkuilde Stranden 2001'.

Tom van Deel
Zondagsdichter uit Amsterdam. Is ook poëzierecensent voor Trouw. Heeft als levensgenote de zeehondenknuppelaarster Marjoleine de Vos, die helaas wegens jachtverplichtingen op Groenland afwezig moet zijn.

Maarten Doorman
Filosoof, zondagsdichter en poëzierecensent bij NCRV Handelsblad.

Remco Ekkers
Kinds dichter uit Zuidhorn. Schrijft voor de Vlaamse Poëziekrant verrassend lachwekkende stukken.

Joost Geerts
Wie kent hem niet? De poëziegoeroe van het spraakmakende Eindhovens Dagblad.

Piet Gerbrandy
Het geweten van dichtend Nederland. Zijn poëzierecensies in De Volkskrant getuigen van onafhankelijkheid. Daarom mokken teergevoelige zielen vaak onterecht over zijn soms harde stukken.

Sweet Jane
Amateurdichteres uit Gearslach, wier gedichten veelal over het verlangen naar zilvermeeuwschap handelen.

Medea
Levensgezellin van Sweet Jane en naast dichteres vogelobservatrice te Griend.

Andries Menken
Bekroond dichter uit de Waddenkustregio.

Chantalle Rozenvoet
Hermetisch als de neten, maar goed!!!!

Rob Schouten
Gedeprimeerd dichter, die als therapie stukjes over poëzie mag schrijven voor het veredelde roddelblad 'Vrij Nederland'. Wil graag bij de tijd zijn, maar snapt het gewoon niet.

Albertina Soepboer
Geestelijk moeder van Gearslach en schrijver van Gothic Poetry. Schrijft tevens poëzierecensies voor het gereformeerde Friesch Dagblad.

Peter Swanborn
Voormalig bladmuziekverkoper, gesjeesd dichter en schrijver van absurdistische poëzieartikelen in De Volkskrant.

Nick J. Swarth
Dichter en poëzierecensent voor het Brabants Nieuwsblad.

Dilaram Türköz
Studente Nederlands te Groningen, woonachtig te Gearslach, met verbluffend overtuigende gedichten.

Hans Warren
Dichter, dagboekanier en recensent voor de Provinciale Zeeuwse Courant.

terug naar boven


WAAR? EN RESERVERINGEN

Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus, van 14.00 tot 22.00 uur in Gearslach, op een steenworp van Dokkum en Epibreren. Informatie over hoe u te Gearslach kunt geraken vindt u op: http://www.geocities.com/baduenna/Gearslach.html
Entree: fl. 449,- (inclusief overnachtingen in Hotel Hel te Epibreren, diners, bloemlezing en honing). Informatie en reserveringen: Abe Bijma, 0519-74.40.62; email: soepboer@home.nl.


terug naar boven