Det lange græs gult det korte grønt  

Translated by John Irons. Original title 'Het lange gras geel het korte groen', by Tjitse Hofman

    back to list of all translations


    

DET LANGE GRÆS GULT DET KORTE GRØNT

I horisonten
løber en mand
han løber
og løber
men kommer ikke
nærmere
hvor jeg end kigger
og kigger
han kommer ikke
nærmere

Jeg vinker
han vinker tilbage
med højtløftet
hånd
vinker han
til mig

Jeg griner
det er fedt
at han vinker
og alting buldrer
af stormvejr.

© Tjitse Hofman, 1999
© translation John Irons, 2000
original title: Het lange gras geel het korte groen, from TV 2000, Passage Publishing Company, Groningen, 1999© Tjitse Hofman & John Irons 1999/2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.