Het lange gras geel het korte groen

     terug naar overzicht alle vertalingen


    

HET LANGE GRAS GEEL HET KORTE GROEN

Op de horizon
loopt een man
hij loopt
en loopt
maar komt niet
dichterbij
hoe ik kijk
en kijk
hij komt niet
naderbij

Ik zwaai
hij zwaait terug
zijn hand hoog
in de lucht
zwaait hij
naar mij

Ik lach
het is fraai
dat hij zwaait
en alles gromt
van onweer.

© Tjitse Hofman, 1999/2001
uit de bundel TV 2000, uitgeverij Passage, Groningen, 1999© Tjitse Hofman 1999/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.