Roger Debreukere

      latest update 6th December, 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography
  contact
BIOGRAPHY

Roger Debreukere was born on that cloud-free summer's day, 26th July 1966, in the Flemish town of Aarschot. He studied medicine in Louvain. He lives and works as a doctor for Medecins Sans Frontieres, alternating between Malines (Belgium) and Kinshasa (Zaire). Debreukere has already published a novella De zomer die nog komen moest bij (The Summer Yet to Come; Hautekiet 1993), and a book of short stories De Hollandse dame en andere verhalen (The Dutch Lady and Other Stories) also with Hautekiet (1994). In 1993 a couple of his poems and stories were published in 'MillenniuM tijdboek van de Kunstgroep Lage Landen', an art and literature magazine. He wrote a play 'The emperor' for theatre group Dinska Bronska, and 'Ahasverus' for the same company. Poems by Debreukere appeared in magazines 'Verschillig', 'Revolver' and 'De Brakke Hond'. Bebreukere is secretary of the Patrice Lumumba Foundation in Belgium.

Please browse www.google.com for more information about Roger Debreukere.


CONTACT

Roger Debreukere: rogerdebreukere@yahoo.com

 

This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.