Ronald Ohlsen
      dé interviews

      laatste update 22 september 2005


     Previous Home Next

EXCLUSIEF INTERVIEW MET RONALD OHLSEN

Epibreren - De redactie van de Rottend Staal Online raakte geïntrigeerd door de aankondiging van de voordracht van Ronald Ohlsen op 17 juni 2001 bij Poetry International, op de website van laatstgenoemde. Ohlsen treedt daar op in het onderdeel 'Poetry Pandora'. Op de site van Poetry International staat hij omschreven als 'beginnend, nog niet gepubliceerd dichter', 'nieuwe talent' en 'jong talent'. Ohlsen, met twee romans op zijn naam en publicaties in tal van bloemlezingen, tijdschriften en kranten een 'jong, nieuw en nog niet gepubliceerd talent'? Liesbeth van Dalsum vroeg hem er het fijne van.

Liesbeth van Dalsum: 'Ronald, hoe zit dat nu?'
Ronald Ohlsen: 'Om te beginnen heb ik de presentator van Poetry Pandora een biootje gestuurd met de nodige wapenfeiten. Ik zal mij beraden op verdere acties. Van alle kwalificaties vind ik 'jong' toch wel de meest bizarre aangezien ik mijn middelbare leeftijd al aardig aan het naderen ben. Veel van de 'jongelingen' op het Pandora-podium schijnen de dertig al gepasseerd te zijn. 'Beginnend' en 'niet-gepubliceerd’ ben ik ook niet meer inderdaad, maar blijkbaar willen ze dat niet horen, want ik heb ze uitgelegd dat ze mij niet moesten hebben, dat ik op hun publiciteit niet zat te wachten en dat ik nooit pro deo op een podium sta. [Wim] Keursten was het die mij wist over te halen. Hij sprak met veel zeer gewaardeerde waardering over mijn gedichten en had het over andere podia die hij programmeerde en waar hij wel met de centenbuidel mocht zwaaien. Na drie kwartier telefoneren besloot ik het jawoord te geven. En zie het resultaat: ik ben weer jong, ik mag opnieuw beginnen, heb nog niks gepubliceerd en word nu al gezien als een talent. Wat wil je nog meer. Remember M. Vasalis: 'Haast niet, schreeuw niet van pijn, o hand. Schrijf door totdat de vingren zijn verbrand.'
(Rottend Staal Online, 27-4-2001)

GRONINGEN DICHTERSSTAD

Epibreren - De stad Groningen is gezegend met twee huis-aan-huisbladen, De Groninger Gezinsbode en De Loeks. Die - in tegenstelling tot veel huis-aan-huisbladen - meer brengen dan enkel nieuws over winkelopeningen en braderieën. Zo bericht De Loeks van vandaag: 'Met dank aan een aantal bekende en geestdriftige dichters wordt in Groningen de poëzie steeds meer onder de aandacht gebracht. En de belangstelling is niet onaanzienlijk. (...) Men kan er niet meer omheen, Groningen is een stad van dichters.'

Een van die dichters is tevens kandidaat-Stadsdichter: Ronald Ohlsen. Liesbeth van Dalsum vroeg hem hoe dat nu voelt:
Ohlsen: 'Je voelt er bijna niks van. ’t Jeukt alleen een beetje.'
Van Dalsum: 'Wat voor initiatieven zou je ontplooien als je Stadsdichter wordt?'
Ohlsen: 'Veel standbeelden van dichters en denkers op en om de Grote Markt, net als in Florence bij het Uffizi. Grote standbeelden! Het kan weer. Die Hollandse beeldenstorm is allang geschiedenis. Verder zou ik me willen inzetten voor een algeheel brommer- en scooterverbod in de stad. Brommers en scooters horen thuis op het platteland. Het zijn boerenvoertuigen. Hoe vaak al niet werd in deze stad een poëzievoordracht in de open lucht verstoord doordat er zo’n lullige colonne snorfietsen voorbij kwam scheuren. Tot slot: ik wil een commissie in het leven roepen die de berichtgeving van de plaatselijke media in de gaten houdt. Dit om de betrouwbaarheid van met name onze kranten weer wat op te vijzelen zodat onze persvrijheid een vanzelfsprekend gegeven kan blijven.'
Van Dalsum: 'Wie moet zeker geen Stadsdichter worden en waarom niet?'
Ohlsen: 'Ik gun iedereen dat baantje. 't Schuift toch niks. Al te hermetische dichters en onverstaanbare mompelaars acht ik minder geschikt omdat die teveel voor zichzelf bezig zijn. Bovendien weet je bij die mensen nooit waar ze voor staan. Als je dergelijke fröbelaars Stadsdichter maakt kan dat heel vreemd uitpakken. Daar hebben we in het recente verleden genoeg staaltjes van gezien. Denk alleen maar aan... Oh wacht. Mag ik het hier bij laten? Hoor! Dat is m'n mobieltje. Wellicht is het de burgemeester met de vraag of ik er klaar voor ben.'
(Rottend Staal Online, 31-7-2001)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.