Manuel Kneepkens
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: januari 2004


     Previous Home Next

DE DIKKE KOMRIJ (75)

Rotterdam/Epibreren -
Een van de dichters waarvan géén verzen worden opgenomen in De Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten is Manuel Kneepkens, dichter en gemeenteraadslid te Rotterdam. Liesbeth van Dalsum zocht hem op en stelde hem enige vragen.

Liesbeth van Dalsum: 'Wat vindt u ervan dat er geen werk van u wordt opgenomen in deze bloemlezing?
Manuel Kneepkens: 'Ook de Volkskrant meldde dit bericht, dat ondergetekende de eer had samen met Aad Nuis (eveneens politiek) en Henk Spaan (voetbal) niet langer ge-komrij-iseerd te worden. Op de voorpagina! Kom je als dichter eens op de voorpagina, blijkt er stront aan de knikker!'

Liesbeth van Dalsum: 'Heeft u enig idee waarom Komrij niets van u opgenomen heeft?'
Manuel Kneepkens: 'Komrij beschouwt mij als een dichter die aan politiek doet, dat acht hij poëtisch incorrect. Denk ook aan zijn conflict met de Vijftigers.
Aad Nuis deelt mijn lot. Gerrit houdt ook niet van voetbal. Exit Henk Spaan.'

Liesbeth van Dalsum: 'En wat vindt u van Gerrit Komrij? Als bloemlezer en als dichter?'
Manuel Kneepkens: 'Als bloemlezer hoogst subjectief. Zijn bloemlezing is niettemin zeer interessant. Als dichter wordt hij ongeveer evenveel over- als onderschat. Net als ik. Recent is van mijn hand uit Het Dolfijnenkostuum (Ad. Donker, Roterdam, november 2003). Gerrit zou dat eens moeten lezen om zich vervolgens in een hoekje te gaan schamen.'

Liesbeth van Dalsum: 'In 2005 wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands aangesteld. Bent u eventueel beschikbaar voor die functie?
Manuel Kneepkens: 'Dichter des Vaderlands doet zwaar denken aan Verguldselavondjes, Camera Obscura, e.d... Oubollig. Komrij, met zijn typisch 19de eeuwse
oriëntatie, is waarschijnlijk de enige Nederlandse dichter die past bij dit praedicaat.
Kosmisch Dichter moet je zijn, vind ik. Niet dat ik dat (al) ben. Maar dat is wel het streven. "
Heel de wereld is mijn Vaderland!" (Erasmus!)!' (Rottend Staal Online, 12-1-2004)

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.